[0.11] gst-plugins-good: dynudpsink: Port to GIO

Sebastian Dröge slomo at kemper.freedesktop.org
Tue Jan 17 06:02:50 PST 2012


Module: gst-plugins-good
Branch: 0.11
Commit: 6f055d554bc28f59a480bb7fcc63560c71d9ded0
URL:  http://cgit.freedesktop.org/gstreamer/gst-plugins-good/commit/?id=6f055d554bc28f59a480bb7fcc63560c71d9ded0

Author: Sebastian Dröge <sebastian.droege at collabora.co.uk>
Date:  Tue Jan 17 09:38:33 2012 +0100

dynudpsink: Port to GIO

---

 gst/udp/gstdynudpsink.c |  40 ++++++++++++++++++----------------------
 gst/udp/gstdynudpsink.h |  2 +-
 gst/udp/gstudpsrc.c   |  2 --
 3 files changed, 19 insertions(+), 25 deletions(-)

diff --git a/gst/udp/gstdynudpsink.c b/gst/udp/gstdynudpsink.c
index abcd6f4..255f2f5 100644
--- a/gst/udp/gstdynudpsink.c
+++ b/gst/udp/gstdynudpsink.c
@@ -51,14 +51,12 @@ enum
 
 #define UDP_DEFAULT_SOCKET		NULL
 #define UDP_DEFAULT_CLOSE_SOCKET	TRUE
-#define UDP_DEFAULT_FAMILY       G_SOCKET_FAMILY_IPV4
 
 enum
 {
  PROP_0,
  PROP_SOCKET,
- PROP_CLOSE_SOCKET,
- PROP_FAMILY
+ PROP_CLOSE_SOCKET
 };
 
 static void gst_dynudpsink_finalize (GObject * object);
@@ -113,12 +111,6 @@ gst_dynudpsink_class_init (GstDynUDPSinkClass * klass)
      UDP_DEFAULT_CLOSE_SOCKET,
      G_PARAM_READWRITE | G_PARAM_STATIC_STRINGS));
 
- g_object_class_install_property (gobject_class, PROP_FAMILY,
-   g_param_spec_enum ("family", "Socket family",
-     "Use IPv4 or IPv6",
-     G_TYPE_SOCKET_FAMILY, UDP_DEFAULT_FAMILY,
-     G_PARAM_READWRITE | G_PARAM_STATIC_STRINGS));
-
  gst_element_class_add_pad_template (gstelement_class,
    gst_static_pad_template_get (&sink_template));
 
@@ -142,10 +134,10 @@ gst_dynudpsink_init (GstDynUDPSink * sink)
  sink->socket = UDP_DEFAULT_SOCKET;
  sink->close_socket = UDP_DEFAULT_CLOSE_SOCKET;
  sink->external_socket = FALSE;
- sink->family = G_SOCKET_FAMILY_IPV4;
 
  sink->used_socket = NULL;
  sink->cancellable = g_cancellable_new ();
+ sink->family = G_SOCKET_FAMILY_IPV6;
 }
 
 static void
@@ -180,6 +172,7 @@ gst_dynudpsink_render (GstBaseSink * bsink, GstBuffer * buffer)
  GstNetAddressMeta *meta;
  GSocketAddress *addr;
  GError *err = NULL;
+ GSocketFamily family;
 
  meta = gst_buffer_get_net_address_meta (buffer);
 
@@ -193,7 +186,8 @@ gst_dynudpsink_render (GstBaseSink * bsink, GstBuffer * buffer)
  /* let's get the address from the metadata */
  addr = meta->addr;
 
- if (g_socket_address_get_family (addr) != sink->family)
+ family = g_socket_address_get_family (addr);
+ if (sink->family != family && family != G_SOCKET_FAMILY_IPV4)
   goto invalid_family;
 
  data = gst_buffer_map (buffer, &size, NULL, GST_MAP_READ);
@@ -267,9 +261,6 @@ gst_dynudpsink_set_property (GObject * object, guint prop_id,
   case PROP_CLOSE_SOCKET:
    udpsink->close_socket = g_value_get_boolean (value);
    break;
-  case PROP_FAMILY:
-   udpsink->family = g_value_get_enum (value);
-   break;
   default:
    G_OBJECT_WARN_INVALID_PROPERTY_ID (object, prop_id, pspec);
    break;
@@ -291,9 +282,6 @@ gst_dynudpsink_get_property (GObject * object, guint prop_id, GValue * value,
   case PROP_CLOSE_SOCKET:
    g_value_set_boolean (value, udpsink->close_socket);
    break;
-  case PROP_FAMILY:
-   g_value_set_enum (value, udpsink->family);
-   break;
   default:
    G_OBJECT_WARN_INVALID_PROPERTY_ID (object, prop_id, pspec);
    break;
@@ -310,19 +298,27 @@ gst_dynudpsink_start (GstBaseSink * bsink)
  udpsink = GST_DYNUDPSINK (bsink);
 
  if (udpsink->socket == NULL) {
-  /* create sender socket if none available */
+  /* create sender socket if none available, first try IPv6, then
+   * fall-back to IPv4 */
+  udpsink->family = G_SOCKET_FAMILY_IPV6;
   if ((udpsink->used_socket =
-      g_socket_new (udpsink->family,
-        G_SOCKET_TYPE_DATAGRAM, G_SOCKET_PROTOCOL_UDP, &err)) == NULL)
-   goto no_socket;
+      g_socket_new (G_SOCKET_FAMILY_IPV6,
+        G_SOCKET_TYPE_DATAGRAM, G_SOCKET_PROTOCOL_UDP, &err)) == NULL) {
+   udpsink->family = G_SOCKET_FAMILY_IPV4;
+   if ((udpsink->used_socket = g_socket_new (G_SOCKET_FAMILY_IPV4,
+         G_SOCKET_TYPE_DATAGRAM, G_SOCKET_PROTOCOL_UDP, &err)) == NULL)
+    goto no_socket;
+  }
 
-  g_socket_set_broadcast (udpsink->used_socket, TRUE);
   udpsink->external_socket = FALSE;
  } else {
   udpsink->used_socket = G_SOCKET (g_object_ref (udpsink->socket));
   udpsink->external_socket = TRUE;
+  udpsink->family = g_socket_get_family (udpsink->used_socket);
  }
 
+ g_socket_set_broadcast (udpsink->used_socket, TRUE);
+
  return TRUE;
 
  /* ERRORS */
diff --git a/gst/udp/gstdynudpsink.h b/gst/udp/gstdynudpsink.h
index a59d875..d7f4d01 100644
--- a/gst/udp/gstdynudpsink.h
+++ b/gst/udp/gstdynudpsink.h
@@ -47,12 +47,12 @@ struct _GstDynUDPSink {
  /* properties */
  GSocket *socket;
  gboolean close_socket;
- GSocketFamily family;
 
  /* the socket in use */
  GSocket *used_socket;
  gboolean external_socket;
  GCancellable *cancellable;
+ GSocketFamily family;
 };
 
 struct _GstDynUDPSinkClass {
diff --git a/gst/udp/gstudpsrc.c b/gst/udp/gstudpsrc.c
index ce913d7..aa9b13e 100644
--- a/gst/udp/gstudpsrc.c
+++ b/gst/udp/gstudpsrc.c
@@ -278,8 +278,6 @@ gst_udpsrc_class_init (GstUDPSrcClass * klass)
 static void
 gst_udpsrc_init (GstUDPSrc * udpsrc)
 {
- WSA_STARTUP (udpsrc);
-
  udpsrc->uri =
    g_strdup_printf ("udp://%s:%u", UDP_DEFAULT_MULTICAST_GROUP,
    UDP_DEFAULT_PORT);More information about the gstreamer-commits mailing list