[PATCH] Hello world

Piotr Piórkowski piotr.piorkowski at intel.com
Tue Feb 13 11:36:57 UTC 2018


---
 drivers/gpu/drm/i915/i915_drv.c       |  1 +
 drivers/gpu/drm/i915/i915_gem.c       |  1 +
 net/ipv4/netfilter/nf_nat_snmp_basic-asn1.c | 137 ++++++++++++++++++++++++++++
 net/ipv4/netfilter/nf_nat_snmp_basic-asn1.h | 12 +++
 4 files changed, 151 insertions(+)
 create mode 100644 net/ipv4/netfilter/nf_nat_snmp_basic-asn1.c
 create mode 100644 net/ipv4/netfilter/nf_nat_snmp_basic-asn1.h

diff --git a/drivers/gpu/drm/i915/i915_drv.c b/drivers/gpu/drm/i915/i915_drv.c
index daa9060bdfcb..542d909bbea1 100644
--- a/drivers/gpu/drm/i915/i915_drv.c
+++ b/drivers/gpu/drm/i915/i915_drv.c
@@ -1488,6 +1488,7 @@ static void i915_driver_release(struct drm_device *dev)
 
 static int i915_driver_open(struct drm_device *dev, struct drm_file *file)
 {
+	printk(KERN_INFO "BASIC_RENDER Open driver");
 	struct drm_i915_private *i915 = to_i915(dev);
 	int ret;
 
diff --git a/drivers/gpu/drm/i915/i915_gem.c b/drivers/gpu/drm/i915/i915_gem.c
index fc68b35854df..be7c5d69517c 100644
--- a/drivers/gpu/drm/i915/i915_gem.c
+++ b/drivers/gpu/drm/i915/i915_gem.c
@@ -3515,6 +3515,7 @@ i915_gem_idle_work_handler(struct work_struct *work)
 
 void i915_gem_close_object(struct drm_gem_object *gem, struct drm_file *file)
 {
+	printk(KERN_INFO "HELLO WORLD Close gem object");
 	struct drm_i915_private *i915 = to_i915(gem->dev);
 	struct drm_i915_gem_object *obj = to_intel_bo(gem);
 	struct drm_i915_file_private *fpriv = file->driver_priv;
diff --git a/net/ipv4/netfilter/nf_nat_snmp_basic-asn1.c b/net/ipv4/netfilter/nf_nat_snmp_basic-asn1.c
new file mode 100644
index 000000000000..614059f57a3d
--- /dev/null
+++ b/net/ipv4/netfilter/nf_nat_snmp_basic-asn1.c
@@ -0,0 +1,137 @@
+/*
+ * Automatically generated by asn1_compiler. Do not edit
+ *
+ * ASN.1 parser for nf_nat_snmp_basic
+ */
+#include <linux/asn1_ber_bytecode.h>
+#include "nf_nat_snmp_basic-asn1.h"
+
+enum nf_nat_snmp_basic_actions {
+	ACT_snmp_helper = 0,
+	ACT_snmp_version = 1,
+	NR__nf_nat_snmp_basic_actions = 2
+};
+
+static const asn1_action_t nf_nat_snmp_basic_action_table[NR__nf_nat_snmp_basic_actions] = {
+	[  0] = snmp_helper,
+	[  1] = snmp_version,
+};
+
+static const unsigned char nf_nat_snmp_basic_machine[] = {
+	// Message
+	[  0] = ASN1_OP_MATCH,
+	[  1] = _tag(UNIV, CONS, SEQ),
+	[  2] = ASN1_OP_MATCH_ACT,		// version
+	[  3] = _tag(UNIV, PRIM, INT),
+	[  4] = _action(ACT_snmp_version),
+	[  5] = ASN1_OP_MATCH,		// community
+	[  6] = _tag(UNIV, PRIM, OTS),
+	// PDUs
+	// GetRequest-PDU
+	// PDU
+	[  7] = ASN1_OP_MATCH_JUMP_OR_SKIP,
+	[  8] = _tagn(CONT, CONS, 0),
+	[  9] = _jump_target(34),		// --> PDU
+	// GetNextRequest-PDU
+	// PDU
+	[ 10] = ASN1_OP_MATCH_JUMP_OR_SKIP,
+	[ 11] = _tagn(CONT, CONS, 1),
+	[ 12] = _jump_target(34),		// --> PDU
+	// GetBulkRequest-PDU
+	// PDU
+	[ 13] = ASN1_OP_MATCH_JUMP_OR_SKIP,
+	[ 14] = _tagn(CONT, CONS, 5),
+	[ 15] = _jump_target(34),		// --> PDU
+	// Response-PDU
+	// PDU
+	[ 16] = ASN1_OP_MATCH_JUMP_OR_SKIP,
+	[ 17] = _tagn(CONT, CONS, 2),
+	[ 18] = _jump_target(34),		// --> PDU
+	// SetRequest-PDU
+	// PDU
+	[ 19] = ASN1_OP_MATCH_JUMP_OR_SKIP,
+	[ 20] = _tagn(CONT, CONS, 3),
+	[ 21] = _jump_target(34),		// --> PDU
+	// InformRequest-PDU
+	// PDU
+	[ 22] = ASN1_OP_MATCH_JUMP_OR_SKIP,
+	[ 23] = _tagn(CONT, CONS, 6),
+	[ 24] = _jump_target(34),		// --> PDU
+	// SNMPv2-Trap-PDU
+	// PDU
+	[ 25] = ASN1_OP_MATCH_JUMP_OR_SKIP,
+	[ 26] = _tagn(CONT, CONS, 7),
+	[ 27] = _jump_target(34),		// --> PDU
+	// Report-PDU
+	// PDU
+	[ 28] = ASN1_OP_MATCH_JUMP_OR_SKIP,
+	[ 29] = _tagn(CONT, CONS, 8),
+	[ 30] = _jump_target(34),		// --> PDU
+	[ 31] = ASN1_OP_COND_FAIL,
+	[ 32] = ASN1_OP_END_SEQ,
+	[ 33] = ASN1_OP_COMPLETE,
+
+	[ 34] = ASN1_OP_MATCH,		// request-id
+	[ 35] = _tag(UNIV, PRIM, INT),
+	[ 36] = ASN1_OP_MATCH,		// error-status
+	[ 37] = _tag(UNIV, PRIM, INT),
+	[ 38] = ASN1_OP_MATCH,		// error-index
+	[ 39] = _tag(UNIV, PRIM, INT),
+	// VarBindList
+	[ 40] = ASN1_OP_MATCH,
+	[ 41] = _tag(UNIV, CONS, SEQ),
+	// VarBind
+	[ 42] =  ASN1_OP_MATCH,
+	[ 43] =  _tag(UNIV, CONS, SEQ),
+	// ObjectName
+	[ 44] =  ASN1_OP_MATCH,
+	[ 45] =  _tag(UNIV, PRIM, OID),
+	// ObjectSyntax
+	// SimpleSyntax
+	[ 46] =  ASN1_OP_MATCH_OR_SKIP,		// integer-value
+	[ 47] =  _tag(UNIV, PRIM, INT),
+	[ 48] =  ASN1_OP_COND_MATCH_OR_SKIP,		// string-value
+	[ 49] =  _tag(UNIV, PRIM, OTS),
+	[ 50] =  ASN1_OP_COND_MATCH_OR_SKIP,		// objectID-value
+	[ 51] =  _tag(UNIV, PRIM, OID),
+	// ApplicationSyntax
+	// IpAddress
+	[ 52] =  ASN1_OP_MATCH_ACT_OR_SKIP,
+	[ 53] =  _tagn(APPL, PRIM, 0),
+	[ 54] =  _action(ACT_snmp_helper),
+	// Counter32
+	[ 55] =  ASN1_OP_MATCH_OR_SKIP,
+	[ 56] =  _tagn(APPL, PRIM, 1),
+	// TimeTicks
+	[ 57] =  ASN1_OP_MATCH_OR_SKIP,
+	[ 58] =  _tagn(APPL, PRIM, 3),
+	// Opaque
+	[ 59] =  ASN1_OP_MATCH_OR_SKIP,
+	[ 60] =  _tagn(APPL, PRIM, 4),
+	// Counter64
+	[ 61] =  ASN1_OP_MATCH_OR_SKIP,
+	[ 62] =  _tagn(APPL, PRIM, 6),
+	// Unsigned32
+	[ 63] =  ASN1_OP_MATCH_OR_SKIP,
+	[ 64] =  _tagn(APPL, PRIM, 2),
+	[ 65] =  ASN1_OP_COND_MATCH_OR_SKIP,		// unSpecified
+	[ 66] =  _tag(UNIV, PRIM, NULL),
+	[ 67] =  ASN1_OP_COND_MATCH_OR_SKIP,		// noSuchObject
+	[ 68] =  _tagn(CONT, PRIM, 0),
+	[ 69] =  ASN1_OP_COND_MATCH_OR_SKIP,		// noSuchInstance
+	[ 70] =  _tagn(CONT, PRIM, 1),
+	[ 71] =  ASN1_OP_COND_MATCH_OR_SKIP,		// endOfMibView
+	[ 72] =  _tagn(CONT, PRIM, 2),
+	[ 73] =  ASN1_OP_COND_FAIL,
+	[ 74] =  ASN1_OP_END_SEQ,
+	[ 75] = ASN1_OP_END_SEQ_OF,
+	[ 76] = _jump_target(42),
+	[ 77] = ASN1_OP_END_SEQ,
+	[ 78] = ASN1_OP_RETURN,
+};
+
+const struct asn1_decoder nf_nat_snmp_basic_decoder = {
+	.machine = nf_nat_snmp_basic_machine,
+	.machlen = sizeof(nf_nat_snmp_basic_machine),
+	.actions = nf_nat_snmp_basic_action_table,
+};
diff --git a/net/ipv4/netfilter/nf_nat_snmp_basic-asn1.h b/net/ipv4/netfilter/nf_nat_snmp_basic-asn1.h
new file mode 100644
index 000000000000..b3188575bdbb
--- /dev/null
+++ b/net/ipv4/netfilter/nf_nat_snmp_basic-asn1.h
@@ -0,0 +1,12 @@
+/*
+ * Automatically generated by asn1_compiler. Do not edit
+ *
+ * ASN.1 parser for nf_nat_snmp_basic
+ */
+#include <linux/asn1_decoder.h>
+
+extern const struct asn1_decoder nf_nat_snmp_basic_decoder;
+
+extern int snmp_helper(void *, size_t, unsigned char, const void *, size_t);
+extern int snmp_version(void *, size_t, unsigned char, const void *, size_t);
+
-- 
2.14.3

--------------------------------------------------------------------

Intel Technology Poland sp. z o.o.
ul. Slowackiego 173 | 80-298 Gdansk | Sad Rejonowy Gdansk Polnoc | VII Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego - KRS 101882 | NIP 957-07-52-316 | Kapital zakladowy 200.000 PLN.

Ta wiadomosc wraz z zalacznikami jest przeznaczona dla okreslonego adresata i moze zawierac informacje poufne. W razie przypadkowego otrzymania tej wiadomosci, prosimy o powiadomienie nadawcy oraz trwale jej usuniecie; jakiekolwiek
przegladanie lub rozpowszechnianie jest zabronione.
This e-mail and any attachments may contain confidential material for the sole use of the intended recipient(s). If you are not the intended recipient, please contact the sender and delete all copies; any review or distribution by
others is strictly prohibited.More information about the Intel-gfx-trybot mailing list