[PATCH 5/6] drm/i915/icl: Add register definitions for Multi Segmented gamma

Uma Shankar uma.shankar at intel.com
Sat Jan 6 14:08:00 UTC 2018


Add macros to define multi segmented gamma registers

Signed-off-by: Uma Shankar <uma.shankar at intel.com>
---
 drivers/gpu/drm/i915/i915_reg.h | 17 +++++++++++++++++
 1 file changed, 17 insertions(+)

diff --git a/drivers/gpu/drm/i915/i915_reg.h b/drivers/gpu/drm/i915/i915_reg.h
index a22646e..c860f6e 100644
--- a/drivers/gpu/drm/i915/i915_reg.h
+++ b/drivers/gpu/drm/i915/i915_reg.h
@@ -7116,6 +7116,7 @@ enum {
 #define GAMMA_MODE_MODE_10BIT	(1 << 0)
 #define GAMMA_MODE_MODE_12BIT	(2 << 0)
 #define GAMMA_MODE_MODE_SPLIT	(3 << 0)
+#define GAMMA_MODE_MODE_12BIT_MULTI_SEGMENTED	(3 << 0)
 
 /* DMC/CSR */
 #define CSR_PROGRAM(i)		_MMIO(0x80000 + (i) * 4)
@@ -9563,6 +9564,22 @@ enum skl_power_gate {
 #define PRE_CSC_GAMC_INDEX(pipe)	_MMIO_PIPE(pipe, _PRE_CSC_GAMC_INDEX_A, _PRE_CSC_GAMC_INDEX_B)
 #define PRE_CSC_GAMC_DATA(pipe)		_MMIO_PIPE(pipe, _PRE_CSC_GAMC_DATA_A, _PRE_CSC_GAMC_DATA_B)
 
+/* Add registers for Gen11 Multi Segmented Gamma Mode */
+#define _PAL_PREC_MULTI_SEG_INDEX_A	0x4A408
+#define _PAL_PREC_MULTI_SEG_INDEX_B	0x4AC08
+#define  PAL_PREC_MULTI_SEGMENT_AUTO_INCREMENT		(1 << 15)
+#define  PAL_PREC_MULTI_SEGMENT_INDEX_VALUE_MASK	(0x1f << 0)
+
+#define _PAL_PREC_MULTI_SEG_DATA_A	0x4A40C
+#define _PAL_PREC_MULTI_SEG_DATA_B	0x4AC0C
+
+#define PREC_PAL_MULTI_SEG_INDEX(pipe)	_MMIO_PIPE(pipe, \
+					_PAL_PREC_MULTI_SEG_INDEX_A, \
+					_PAL_PREC_MULTI_SEG_INDEX_B)
+#define PREC_PAL_MULTI_SEG_DATA(pipe)	_MMIO_PIPE(pipe, \
+					_PAL_PREC_MULTI_SEG_DATA_A, \
+					_PAL_PREC_MULTI_SEG_DATA_B)
+
 /* pipe CSC & degamma/gamma LUTs on CHV */
 #define _CGM_PIPE_A_CSC_COEFF01	(VLV_DISPLAY_BASE + 0x67900)
 #define _CGM_PIPE_A_CSC_COEFF23	(VLV_DISPLAY_BASE + 0x67904)
-- 
1.9.1More information about the Intel-gfx-trybot mailing list