Qmicli EC25E

Siemczyk Mirosław miroslaw.siemczyk at exatel.pl
Fri Jul 5 07:55:52 UTC 2019


Hi,

I would like to know if there is any commnd in Qmicli allowing to read a chipset temeperature as in AT command?

Best Regards,
Miroslaw
[cid:logo-exatel2cb5.png]

Mirosław Siemczyk
Kierownik Strategicznych Inicjatyw Technologicznych
Biuro Architektury i Planowania Sieci

EXATEL SA
ul. Perkuna 47
04-164 Warszawa
www.exatel.pl <https://www.exatel.pl>

T +48 22 340 6186
M +48 601 131 751
E miroslaw.siemczyk at exatel.pl<mailto:miroslaw.siemczyk at exatel.pl>

[cid:twitter5586.png]<https://twitter.com/exatel_pl> [cid:linkedin1b43.png]  <https://www.linkedin.com/company/exatel/>Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS: 0000044577, kapitał zakładowy: 576 854 559 PLN, kapitał opłacony w całości, NIP: 527-010-45-68, EXATEL SA, ul. Perkuna 47, 04-164 Warszawa.

Niniejsza wiadomość jest własnością EXATEL SA i może zawierać informacje poufne i/lub prawnie chronione. Jeśli nie są Państwo właściwym adresatem (lub otrzymali Państwo tę wiadomość na skutek pomyłki), prosimy o tym fakcie niezwłocznie poinformować nadawcę i usunąć otrzymaną wiadomość. Każde nieautoryzowane kopiowanie, ujawnianie lub rozpowszechnianie załączonej informacji jest zabronione.

This e-mail is a property of EXATEL SA and may contain confidential and/or privileged information. If you are not the intended recipient (or have received this e-mail by mistake) please notify the sender immediately and destroy this e-mail. Any unauthorized copying, disclosure or distribution of the material in this e-mail is strictly forbidden.


-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <https://lists.freedesktop.org/archives/libqmi-devel/attachments/20190705/4d337538/attachment-0001.html>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: logo-exatel2cb5.png
Type: image/png
Size: 5057 bytes
Desc: logo-exatel2cb5.png
URL: <https://lists.freedesktop.org/archives/libqmi-devel/attachments/20190705/4d337538/attachment-0003.png>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: twitter5586.png
Type: image/png
Size: 1556 bytes
Desc: twitter5586.png
URL: <https://lists.freedesktop.org/archives/libqmi-devel/attachments/20190705/4d337538/attachment-0004.png>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: linkedin1b43.png
Type: image/png
Size: 1408 bytes
Desc: linkedin1b43.png
URL: <https://lists.freedesktop.org/archives/libqmi-devel/attachments/20190705/4d337538/attachment-0005.png>


More information about the libqmi-devel mailing list