[Libreoffice-commits] .: l10n/source

Andre Schnabel andreschnabel at kemper.freedesktop.org
Wed Nov 10 09:38:42 PST 2010


 l10n/source/af/localize.sdf  |15578 +++++++-----------
 l10n/source/en-ZA/localize.sdf |35230 +++++++++++++++++++++++------------------
 l10n/source/nr/localize.sdf  |14857 +----------------
 l10n/source/ns/localize.sdf  |27679 ++++++++++++--------------------
 l10n/source/ss/localize.sdf  |14599 +---------------
 l10n/source/st/localize.sdf  |14591 +---------------
 l10n/source/tn/localize.sdf  | 8947 +---------
 l10n/source/ts/localize.sdf  |14651 +----------------
 l10n/source/ve/localize.sdf  |15403 ++---------------
 l10n/source/xh/localize.sdf  |14553 +---------------
 l10n/source/zu/localize.sdf  |15009 ++---------------
 11 files changed, 48560 insertions(+), 142537 deletions(-)

New commits:
commit ad5f2cc276312d1f3168f6c6edeef37bc6221dbe
Author: Dwayne Bailey <dwayne at translate.org.za>
Date:  Wed Nov 10 18:31:40 2010 +0100

  Update localistaions for all South African languages (fdo#31165, i#114156)

diff --git a/l10n/source/af/localize.sdf b/l10n/source/af/localize.sdf
index 7b1b4c4..c4beb47 100644
--- a/l10n/source/af/localize.sdf
+++ b/l10n/source/af/localize.sdf
@@ -33,13 +33,13 @@
 # for a copy of the LGPLv3 License.
 #
 #*************************************************************************
-accessibility	source\helper\accessiblestrings.src	0	string	RID_STR_ACC_NAME_BROWSEBUTTON				0	af	Blaai1				2002-02-02 02:02:02
+accessibility	source\helper\accessiblestrings.src	0	string	RID_STR_ACC_NAME_BROWSEBUTTON				0	af	Blaai				2002-02-02 02:02:02
 avmedia	source\framework\mediacontrol.src	0	string	AVMEDIA_STR_ENDLESS				0	af	Herhaal				2002-02-02 02:02:02
 avmedia	source\framework\mediacontrol.src	0	string	AVMEDIA_STR_INSERT				0	af	Pas toe				2002-02-02 02:02:02
 avmedia	source\framework\mediacontrol.src	0	string	AVMEDIA_STR_MEDIAPLAYER				0	af	Mediaspeler				2002-02-02 02:02:02
-avmedia	source\framework\mediacontrol.src	0	string	AVMEDIA_STR_MUTE				0	af	Dower1				2002-02-02 02:02:02
+avmedia	source\framework\mediacontrol.src	0	string	AVMEDIA_STR_MUTE				0	af	Dower				2002-02-02 02:02:02
 avmedia	source\framework\mediacontrol.src	0	string	AVMEDIA_STR_OPEN				0	af	Open				2002-02-02 02:02:02
-avmedia	source\framework\mediacontrol.src	0	string	AVMEDIA_STR_PAUSE				0	af	Pouse				2002-02-02 02:02:02
+avmedia	source\framework\mediacontrol.src	0	string	AVMEDIA_STR_PAUSE				0	af	Laat wag				2002-02-02 02:02:02
 avmedia	source\framework\mediacontrol.src	0	string	AVMEDIA_STR_PLAY				0	af	Speel				2002-02-02 02:02:02
 avmedia	source\framework\mediacontrol.src	0	string	AVMEDIA_STR_STOP				0	af	Stop				2002-02-02 02:02:02
 avmedia	source\framework\mediacontrol.src	0	string	AVMEDIA_STR_ZOOM				0	af	Bekyk				2002-02-02 02:02:02
@@ -53,33 +53,41 @@ avmedia	source\viewer\mediawindow.src	0	string	AVMEDIA_STR_ALL_MEDIAFILES				0	a
 avmedia	source\viewer\mediawindow.src	0	string	AVMEDIA_STR_INSERTMEDIA_DLG				0	af	Voeg film en klank in				2002-02-02 02:02:02
 avmedia	source\viewer\mediawindow.src	0	string	AVMEDIA_STR_OPENMEDIA_DLG				0	af	Maak film en klank oop				2002-02-02 02:02:02
 basctl	source\basicide\basidesh.src	0	imagebutton	RID_IMGBTN_REMOVEWATCH		HID_BASICIDE_REMOVEWATCH		80	af	-		Verwyder horlosie		2002-02-02 02:02:02
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	menu	RID_POPUP_BRKDLG				0	af	Organiseer breekpunte				2002-02-02 02:02:02
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	menu	RID_POPUP_BRKPROPS				0	af	Eienskappe				2002-02-02 02:02:02
+basctl	source\basicide\basidesh.src	0	menu	RID_POPUP_BRKDLG				80	af	Organiseer breekpunte				2002-02-02 02:02:02
+basctl	source\basicide\basidesh.src	0	menu	RID_POPUP_BRKPROPS				80	af	Eienskappe				2002-02-02 02:02:02
 basctl	source\basicide\basidesh.src	0	menuitem	RID_POPUP_BRKDLG	RID_BRKDLG	HID_BASICIDE_BRKDLG		0	af	Organiseer breekpunte...				2002-02-02 02:02:02
 basctl	source\basicide\basidesh.src	0	menuitem	RID_POPUP_BRKPROPS	RID_ACTIV	HID_BASICIDE_ACTIV		0	af	Aktief				2002-02-02 02:02:02
 basctl	source\basicide\basidesh.src	0	menuitem	RID_POPUP_BRKPROPS	RID_BRKPROPS	HID_BASICIDE_BRKPROPS		0	af	Eienskappe...				2002-02-02 02:02:02
 basctl	source\basicide\basidesh.src	0	menuitem	RID_POPUP_DLGED	SID_SHOW_PROPERTYBROWSER	SID_SHOW_PROPERTYBROWSER		0	af	Eienskappe...				2002-02-02 02:02:02
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	menuitem	RID_POPUP_TABBAR	RID_INSERT			0	af	Invoeg				2002-02-02 02:02:02
+basctl	source\basicide\basidesh.src	0	menuitem	RID_POPUP_TABBAR	RID_INSERT			0	af	Voeg in				2002-02-02 02:02:02
 basctl	source\basicide\basidesh.src	0	menuitem	RID_POPUP_TABBAR	SID_BASICIDE_DELETECURRENT	SID_BASICIDE_DELETECURRENT		0	af	Skrap				2002-02-02 02:02:02
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	menuitem	RID_POPUP_TABBAR	SID_BASICIDE_HIDECURPAGE	SID_BASICIDE_HIDECURPAGE		0	af	Verskuil				2002-02-02 02:02:02
+basctl	source\basicide\basidesh.src	0	menuitem	RID_POPUP_TABBAR	SID_BASICIDE_HIDECURPAGE	SID_BASICIDE_HIDECURPAGE		0	af	Versteek				2002-02-02 02:02:02
 basctl	source\basicide\basidesh.src	0	menuitem	RID_POPUP_TABBAR	SID_BASICIDE_MODULEDLG	SID_BASICIDE_MODULEDLG		0	af	Modules...				2002-02-02 02:02:02
 basctl	source\basicide\basidesh.src	0	menuitem	RID_POPUP_TABBAR	SID_BASICIDE_RENAMECURRENT	SID_BASICIDE_RENAMECURRENT		0	af	Hernoem				2002-02-02 02:02:02
 basctl	source\basicide\basidesh.src	0	menuitem	RID_POPUP_TABBAR.RID_INSERT	SID_BASICIDE_NEWDIALOG	SID_BASICIDE_NEWDIALOG		0	af	BASIC-dialoog				2002-02-02 02:02:02
 basctl	source\basicide\basidesh.src	0	menuitem	RID_POPUP_TABBAR.RID_INSERT	SID_BASICIDE_NEWMODULE	SID_BASICIDE_NEWMODULE		0	af	BASIC-module				2002-02-02 02:02:02
 basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_BASICIDE_OBJECTBAR				0	af	Makrobalk				2002-02-02 02:02:02
 basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_ALL				0	af	Almal				2002-02-02 02:02:02
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_APPENDLIBS				0	af	Heg biblioteke aan				2002-02-02 02:02:02
+basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_APPENDLIBS				0	af	Voer programmateke in				2002-02-02 02:02:02
 basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_BADSBXNAME				0	af	Ongeldige naam				2002-02-02 02:02:02
 basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_BASIC				0	af	BASIC				2002-02-02 02:02:02
 basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_CANNOTCHANGENAMEREFLIB				0	af	Die naam van 'n biblioteek waarna verwys word kan nie verander word nie.				2002-02-02 02:02:02
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_CANNOTCHANGENAMESTDLIB				0	af	Die naam van die verstekbiblioteek kan nie verander word nie.				2002-02-02 02:02:02
+basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_CANNOTCHANGENAMESTDLIB				0	af	Die naam van die verstek biblioteek kan nie verander word nie.				2002-02-02 02:02:02
 basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_CANNOTCLOSE				0	af	Die venster kan nie gesluit word terwyl BASIC loop nie.				2002-02-02 02:02:02
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_CANNOTRUNMACRO				0	af	Om sekuriteitsredes kan u nie hierdie makro loop nie.\n\nKontroleer die sekuriteitinstelling vir meer inligting.				2002-02-02 02:02:02
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_CANNOTUNLOADSTDLIB				0	af	Die verstekbiblioteek kan nie gedeaktiveer word nie				2002-02-02 02:02:02
+basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_CANNOTRUNMACRO				0	af	Om sekuriteitsredes kan u nie hierdie makro loop nie.\n\nKontroleer die sekuriteitinstellings vir meer inligting.				2002-02-02 02:02:02
+basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_CANNOTUNLOADSTDLIB				0	af	Die verstek biblioteek kan nie gedeaktiveer word nie				2002-02-02 02:02:02
 basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_COLUMN				0	af	Kol				2002-02-02 02:02:02
 basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_COMPILEERROR				0	af	Kompileringsfout: 				2002-02-02 02:02:02
 basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_COULDNTREAD				0	af	Die lêer kon nie gelees word nie				2002-02-02 02:02:02
 basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_COULDNTWRITE				0	af	Die lêer kon nie gestoor word nie				2002-02-02 02:02:02
+basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_DLGIMP_CLASH_RENAME				0	af	Hernoem				2002-02-02 02:02:02
+basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_DLGIMP_CLASH_REPLACE				0	af	Vervang				2002-02-02 02:02:02
+basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_DLGIMP_CLASH_TEXT				0	af	Die biblioteek bevat reeds 'n dialoog met die naam:\n\n$(ARG1)\n\nHernoem dialoog om huidige dialoog te behou, of vervang bestaande dialoog.\n 				2002-02-02 02:02:02
+basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_DLGIMP_CLASH_TITLE				0	af	Dialooginvoer - naam reeds in gebruik				2002-02-02 02:02:02
+basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_DLGIMP_MISMATCH_ADD				0	af	Voeg by				2002-02-02 02:02:02
+basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_DLGIMP_MISMATCH_OMIT				0	af	Weglaat				2002-02-02 02:02:02
+basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_DLGIMP_MISMATCH_TEXT				0	af	Die dialoog wat ingevoer moet word, werk met ander tale as in die bestemmingbiblioteek.\n\nVoeg hierdie tale by die biblioteek om bykomende taalhulpbronne te behou wat deur die dialoog voorsien word,of laat hulle weg om by die huidige biblioteektale te bly.\n\nLet wel: Vir tale wat nie met die dialoog werk nie, sal die hulpbronne van die dialoog se verstek taal gebruik word.\n 				2002-02-02 02:02:02
+basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_DLGIMP_MISMATCH_TITLE				0	af	Dialooginvoer, taalwanpassing				2002-02-02 02:02:02
 basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_DOC				0	af	Dokument				2002-02-02 02:02:02
 basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_ENTERPASSWORD				0	af	Tik wagwoord vir 'XX'				2002-02-02 02:02:02
 basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_ERRORCHOOSEMACRO				0	af	Makro's in ander dokumente is nie toeganklik nie.				2002-02-02 02:02:02
@@ -107,24 +115,24 @@ basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_PAGE				0	af	Bladsy				2002
 basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_QUERYDELDIALOG				0	af	Wil u die XX-dialoog skrap?				2002-02-02 02:02:02
 basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_QUERYDELLIB				0	af	Wil u die XX-biblioteek skrap?				2002-02-02 02:02:02
 basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_QUERYDELLIBREF				0	af	Wil u die verwysing na die XX-biblioteek skrap?				2002-02-02 02:02:02
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_QUERYDELMACRO				0	af	Wil u die XX-makro skrap?				2002-02-02 02:02:02
+basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_QUERYDELMACRO				0	af	Wil u die makro XX skrap?				2002-02-02 02:02:02
 basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_QUERYDELMODULE				0	af	Wil u die XX-module skrap?				2002-02-02 02:02:02
 basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_QUERYREPLACEMACRO				0	af	Wil u die XX-makro oorheenskryf?				2002-02-02 02:02:02
 basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_REFNOTPOSSIBLE				0	af	Verwysing na 'XX' nie moontlik nie.				2002-02-02 02:02:02
 basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_REMOVEWATCH				80	af	Horlosie:				2002-02-02 02:02:02
 basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_REPLACELIB				0	af	'XX' kan nie vervang word nie.				2002-02-02 02:02:02
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_REPLACESTDLIB				0	af	Die verstekbiblioteek kan nie vervang word nie.				2002-02-02 02:02:02
+basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_REPLACESTDLIB				0	af	Die verstek biblioteek kan nie vervang word nie.				2002-02-02 02:02:02
 basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_RUNTIMEERROR				0	af	Intydse fout: #				2002-02-02 02:02:02
 basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_SAVE				0	af	Stoor				2002-02-02 02:02:02
 basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_SBXNAMEALLREADYUSED				0	af	Naam bestaan reeds				2002-02-02 02:02:02
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_SBXNAMEALLREADYUSED2				0	af	Objek met dieselfde naam bestaan reeds				2002-02-02 02:02:02
+basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_SBXNAMEALLREADYUSED2				0	af	Objek met selfde naam bestaan reeds				2002-02-02 02:02:02
 basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_SEARCHALLMODULES				0	af	Wil u die teks in alle aktiewe modules vervang?				2002-02-02 02:02:02
 basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_SEARCHFROMSTART				0	af	Soektog tot by laaste module is voltooi. Gaan voort met eerste module?				2002-02-02 02:02:02
 basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_SEARCHNOTFOUND				0	af	Soeksleutel nie gevind nie				2002-02-02 02:02:02
 basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_SEARCHREPLACES				0	af	Soeksleutel is XX maal vervang				2002-02-02 02:02:02
 basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_SHAREDIALOGS				80	af	%PRODUCTNAME-dialoë				2002-02-02 02:02:02
 basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_SHAREMACROS				80	af	%PRODUCTNAME-makro's				2002-02-02 02:02:02
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_SHAREMACROSDIALOGS				0	af	%PRODUCTNAME-makro's en -dialoë				2002-02-02 02:02:02
+basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_SHAREMACROSDIALOGS				80	af	%PRODUCTNAME-makro's en -dialoë				2002-02-02 02:02:02
 basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_SIGNED				0	af	(Onderteken)				2002-02-02 02:02:02
 basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_SOURCETOBIG				0	af	Die bronteks is te groot en kon nie gekompileer of gestoor word nie.\nSkrap van die opmerkings of dra van die metodes oor na 'n ander module.				2002-02-02 02:02:02
 basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_STACK				80	af	Roepe: 				2002-02-02 02:02:02
@@ -132,6 +140,8 @@ basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_STACKNAME				0	af	Roepstape
 basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_STDDIALOGNAME				0	af	Dialoog				2002-02-02 02:02:02
 basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_STDLIBNAME				0	af	Biblioteek				2002-02-02 02:02:02
 basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_STDMODULENAME				0	af	Module				2002-02-02 02:02:02
+basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_TRANSLATION_DEFAULT				0	af	[Verstek taal]				2002-02-02 02:02:02
+basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_TRANSLATION_NOTLOCALIZED				0	af	<Nie gelokaliseer nie>				2002-02-02 02:02:02
 basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_USERDIALOGS				80	af	My dialoë				2002-02-02 02:02:02
 basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_USERMACROS				80	af	My makro's				2002-02-02 02:02:02
 basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_USERMACROSDIALOGS				80	af	My makro's en dialoë				2002-02-02 02:02:02
@@ -142,8 +152,8 @@ basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_WATCHVARIABLE				0	af	Veran
 basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_WILLSTOPPRG				0	af	U sal die program moet herbegin na hierdie redigering.\nWil u voortgaan?				2002-02-02 02:02:02
 basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_WRONGPASSWORD				0	af	Verkeerde wagwoord				2002-02-02 02:02:02
 basctl	source\basicide\brkdlg.src	0	checkbox	RID_BASICIDE_BREAKPOINTDLG	RID_CHKB_ACTIVE			40	af	Aktief				2002-02-02 02:02:02
-basctl	source\basicide\brkdlg.src	0	fixedtext	RID_BASICIDE_BREAKPOINTDLG	RID_FT_BRKPOINTS			40	af	Breekpunte				2002-02-02 02:02:02
-basctl	source\basicide\brkdlg.src	0	fixedtext	RID_BASICIDE_BREAKPOINTDLG	RID_FT_PASS			35	af	Siklustelling:				2002-02-02 02:02:02
+basctl	source\basicide\brkdlg.src	0	fixedtext	RID_BASICIDE_BREAKPOINTDLG	RID_FT_BRKPOINTS			110	af	Breekpunte				2002-02-02 02:02:02
+basctl	source\basicide\brkdlg.src	0	fixedtext	RID_BASICIDE_BREAKPOINTDLG	RID_FT_PASS			75	af	Siklustelling:				2002-02-02 02:02:02
 basctl	source\basicide\brkdlg.src	0	modaldialog	RID_BASICIDE_BREAKPOINTDLG				178	af	Organiseer breekpunte				2002-02-02 02:02:02
 basctl	source\basicide\brkdlg.src	0	pushbutton	RID_BASICIDE_BREAKPOINTDLG	RID_PB_DEL			50	af	Skrap				2002-02-02 02:02:02
 basctl	source\basicide\brkdlg.src	0	pushbutton	RID_BASICIDE_BREAKPOINTDLG	RID_PB_NEW			50	af	Nuwe				2002-02-02 02:02:02
@@ -151,7 +161,7 @@ basctl	source\basicide\macrodlg.src	0	cancelbutton	RID_MACROCHOOSER	RID_PB_CLOSE
 basctl	source\basicide\macrodlg.src	0	fixedtext	RID_MACROCHOOSER	RID_TXT_DESCRIPTION			100	af	Be~skrywing				2002-02-02 02:02:02
 basctl	source\basicide\macrodlg.src	0	fixedtext	RID_MACROCHOOSER	RID_TXT_MACROFROM			100	af	Makro ~van				2002-02-02 02:02:02
 basctl	source\basicide\macrodlg.src	0	fixedtext	RID_MACROCHOOSER	RID_TXT_MACRONAME			100	af	~Makronaam				2002-02-02 02:02:02
-basctl	source\basicide\macrodlg.src	0	fixedtext	RID_MACROCHOOSER	RID_TXT_MACROSIN			100	af	Bestaande makros ~in:				2002-02-02 02:02:02
+basctl	source\basicide\macrodlg.src	0	fixedtext	RID_MACROCHOOSER	RID_TXT_MACROSIN			100	af	Bestaande makro's ~in:				2002-02-02 02:02:02
 basctl	source\basicide\macrodlg.src	0	fixedtext	RID_MACROCHOOSER	RID_TXT_SAVEMACRO			100	af	Stoor m~akro in				2002-02-02 02:02:02
 basctl	source\basicide\macrodlg.src	0	modaldialog	RID_MACROCHOOSER				287	af	%PRODUCTNAME Basic-makro's				2002-02-02 02:02:02
 basctl	source\basicide\macrodlg.src	0	pushbutton	RID_MACROCHOOSER	RID_PB_ASSIGN			50	af	~Toewys...				2002-02-02 02:02:02
@@ -160,13 +170,13 @@ basctl	source\basicide\macrodlg.src	0	pushbutton	RID_MACROCHOOSER	RID_PB_EDIT
 basctl	source\basicide\macrodlg.src	0	pushbutton	RID_MACROCHOOSER	RID_PB_NEWLIB			50	af	Nuwe ~biblioteek				2002-02-02 02:02:02
 basctl	source\basicide\macrodlg.src	0	pushbutton	RID_MACROCHOOSER	RID_PB_NEWMOD			50	af	Nuwe mo~dule				2002-02-02 02:02:02
 basctl	source\basicide\macrodlg.src	0	pushbutton	RID_MACROCHOOSER	RID_PB_ORG			50	af	~Organiseerder...				2002-02-02 02:02:02
-basctl	source\basicide\macrodlg.src	0	pushbutton	RID_MACROCHOOSER	RID_PB_RUN			50	af	L~oop				2002-02-02 02:02:02
+basctl	source\basicide\macrodlg.src	0	pushbutton	RID_MACROCHOOSER	RID_PB_RUN			50	af	L~aat loop				2002-02-02 02:02:02
 basctl	source\basicide\macrodlg.src	0	string	RID_STR_BTNDEL				287	af	~Skrap				2002-02-02 02:02:02
 basctl	source\basicide\macrodlg.src	0	string	RID_STR_BTNNEW				287	af	~Nuwe				2002-02-02 02:02:02
 basctl	source\basicide\macrodlg.src	0	string	RID_STR_CHOOSE				287	af	Kies				2002-02-02 02:02:02
 basctl	source\basicide\macrodlg.src	0	string	RID_STR_CLOSE				287	af	Sluit				2002-02-02 02:02:02
-basctl	source\basicide\macrodlg.src	0	string	RID_STR_RECORD				287	af	~Stoor				2002-02-02 02:02:02
-basctl	source\basicide\macrodlg.src	0	string	RID_STR_RUN				287	af	Loop				2002-02-02 02:02:02
+basctl	source\basicide\macrodlg.src	0	string	RID_STR_RECORD				0	af	~Stoor				2002-02-02 02:02:02
+basctl	source\basicide\macrodlg.src	0	string	RID_STR_RUN				287	af	Laat loop				2002-02-02 02:02:02
 basctl	source\basicide\macrodlg.src	0	string	RID_STR_STDMACRONAME				287	af	Makro				2002-02-02 02:02:02
 basctl	source\basicide\moduldlg.src	0	cancelbutton	RID_TP_DLGS	RID_PB_CLOSE			60	af	Sluit				2002-02-02 02:02:02
 basctl	source\basicide\moduldlg.src	0	cancelbutton	RID_TP_LIBS	RID_PB_CLOSE			60	af	Sluit				2002-02-02 02:02:02
@@ -179,23 +189,28 @@ basctl	source\basicide\moduldlg.src	0	fixedtext	RID_TP_DLGS	RID_STR_LIB			130	af
 basctl	source\basicide\moduldlg.src	0	fixedtext	RID_TP_LIBS	RID_STR_BASICS			130	af	L~igging				2002-02-02 02:02:02
 basctl	source\basicide\moduldlg.src	0	fixedtext	RID_TP_LIBS	RID_STR_LIB			130	af	~Biblioteek				2002-02-02 02:02:02
 basctl	source\basicide\moduldlg.src	0	fixedtext	RID_TP_MODULS	RID_STR_LIB			130	af	M~odule				2002-02-02 02:02:02
+basctl	source\basicide\moduldlg.src	0	modaldialog	RID_DLG_EXPORT				115	af	Voer Basic-programmateek uit				2002-02-02 02:02:02
 basctl	source\basicide\moduldlg.src	0	pageitem	RID_TD_ORGANIZE.RID_TC_ORGANIZE	RID_TP_DLG			0	af	Dialoë				2002-02-02 02:02:02
 basctl	source\basicide\moduldlg.src	0	pageitem	RID_TD_ORGANIZE.RID_TC_ORGANIZE	RID_TP_LIB			0	af	Biblioteke				2002-02-02 02:02:02
-basctl	source\basicide\moduldlg.src	0	pageitem	RID_TD_ORGANIZE.RID_TC_ORGANIZE	RID_TP_MOD			0	af	Modules				2002-02-02 02:02:02
 basctl	source\basicide\moduldlg.src	0	pushbutton	RID_TP_DLGS	RID_PB_DELETE			60	af	~Skrap				2002-02-02 02:02:02
 basctl	source\basicide\moduldlg.src	0	pushbutton	RID_TP_DLGS	RID_PB_EDIT			60	af	~Redigeer				2002-02-02 02:02:02
 basctl	source\basicide\moduldlg.src	0	pushbutton	RID_TP_DLGS	RID_PB_NEWDLG			60	af	~Nuwe...				2002-02-02 02:02:02
 basctl	source\basicide\moduldlg.src	0	pushbutton	RID_TP_DLGS	RID_PB_NEWMOD			60	af	~Nuwe...				2002-02-02 02:02:02
-basctl	source\basicide\moduldlg.src	0	pushbutton	RID_TP_LIBS	RID_PB_APPEND			60	af	~Aanheg...				2002-02-02 02:02:02
+basctl	source\basicide\moduldlg.src	0	pushbutton	RID_TP_LIBS	RID_PB_APPEND			60	af	~Invoer...				2002-02-02 02:02:02
 basctl	source\basicide\moduldlg.src	0	pushbutton	RID_TP_LIBS	RID_PB_DELETE			60	af	~Skrap				2002-02-02 02:02:02
 basctl	source\basicide\moduldlg.src	0	pushbutton	RID_TP_LIBS	RID_PB_EDIT			60	af	~Redigeer				2002-02-02 02:02:02
+basctl	source\basicide\moduldlg.src	0	pushbutton	RID_TP_LIBS	RID_PB_EXPORT			60	af	Voer ui~t...				2002-02-02 02:02:02
 basctl	source\basicide\moduldlg.src	0	pushbutton	RID_TP_LIBS	RID_PB_NEWLIB			60	af	~Nuwe...				2002-02-02 02:02:02
 basctl	source\basicide\moduldlg.src	0	pushbutton	RID_TP_LIBS	RID_PB_PASSWORD			60	af	~Wagwoord...				2002-02-02 02:02:02
 basctl	source\basicide\moduldlg.src	0	pushbutton	RID_TP_MODULS	RID_PB_DELETE			60	af	~Skrap				2002-02-02 02:02:02
 basctl	source\basicide\moduldlg.src	0	pushbutton	RID_TP_MODULS	RID_PB_EDIT			60	af	~Redigeer				2002-02-02 02:02:02
 basctl	source\basicide\moduldlg.src	0	pushbutton	RID_TP_MODULS	RID_PB_NEWDLG			60	af	~Nuwe...				2002-02-02 02:02:02
 basctl	source\basicide\moduldlg.src	0	pushbutton	RID_TP_MODULS	RID_PB_NEWMOD			60	af	~Nuwe...				2002-02-02 02:02:02
-basctl	source\basicide\moduldlg.src	0	string	RID_STR_PACKAGE_BUNDLE				115	af	UNO-pakket-bundel				2002-02-02 02:02:02
+basctl	source\basicide\moduldlg.src	0	radiobutton	RID_DLG_EXPORT	RB_EXPORTASBASIC			103	af	Uitvoer as BASIC-programmateek				2002-02-02 02:02:02
+basctl	source\basicide\moduldlg.src	0	radiobutton	RID_DLG_EXPORT	RB_EXPORTASPACKAGE			103	af	Uitvoer as ~uitbreiding				2002-02-02 02:02:02
+basctl	source\basicide\moduldlg.src	0	string	RID_STR_EXPORTBASIC				115	af	Uitvoer as BASIC-programmateek				2002-02-02 02:02:02
+basctl	source\basicide\moduldlg.src	0	string	RID_STR_EXPORTPACKAGE				115	af	Voer programmateek as uitbreiding uit				2002-02-02 02:02:02
+basctl	source\basicide\moduldlg.src	0	string	RID_STR_PACKAGE_BUNDLE				115	af	Uitbreiding				2002-02-02 02:02:02
 basctl	source\basicide\moduldlg.src	0	tabdialog	RID_TD_ORGANIZE				0	af	%PRODUCTNAME Basic-makro-organiseerder				2002-02-02 02:02:02
 basctl	source\basicide\moptions.src	0	fixedline	RID_MACROOPTIONS	RID_FL_HELP			212	af	Hulpinligting				2002-02-02 02:02:02
 basctl	source\basicide\moptions.src	0	fixedtext	RID_MACROOPTIONS	RID_FT_DESCR			69	af	Beskrywing				2002-02-02 02:02:02
@@ -203,55 +218,77 @@ basctl	source\basicide\moptions.src	0	fixedtext	RID_MACROOPTIONS	RID_FT_HELPID
 basctl	source\basicide\moptions.src	0	fixedtext	RID_MACROOPTIONS	RID_FT_HELPNAME			80	af	Naam van hulplêer				2002-02-02 02:02:02
 basctl	source\basicide\moptions.src	0	modaldialog	RID_MACROOPTIONS				224	af	Beskrywing				2002-02-02 02:02:02
 basctl	source\basicide\objdlg.src	0	floatingwindow	RID_BASICIDE_OBJCAT				191	af	Objekte				2002-02-02 02:02:02
-basctl	source\basicide\objdlg.src	0	toolboxitem	RID_BASICIDE_OBJCAT.RID_TB_TOOLBOX	TBITEM_SHOW	HID_BASICIDE_OBJCAT_SHOW		0	af	Vertoon				2002-02-02 02:02:02
+basctl	source\basicide\objdlg.src	0	toolboxitem	RID_BASICIDE_OBJCAT.RID_TB_TOOLBOX	TBITEM_SHOW	HID_BASICIDE_OBJCAT_SHOW		0	af	Wys				2002-02-02 02:02:02
 basctl	source\basicide\tbxctl.src	0	floatingwindow	RID_TBXCONTROLS		HID_BASICIDE_CONTROLS		0	af	Kontroles				2002-02-02 02:02:02
 basctl	source\basicide\tbxctl.src	0	string	RID_TBXCONTROLS	RID_TOOLBOX			0	af	Kontroles				2002-02-02 02:02:02
 basctl	source\basicide\tbxctl.src	0	toolboxitem	RID_TOOLBOX	SID_DIALOG_TESTMODE	SID_DIALOG_TESTMODE		0	af	Aktiveer toetsmodus				2002-02-02 02:02:02
 basctl	source\basicide\tbxctl.src	0	toolboxitem	RID_TOOLBOX	SID_INSERT_CHECKBOX	SID_INSERT_CHECKBOX		0	af	Merkblokkie				2002-02-02 02:02:02
-basctl	source\basicide\tbxctl.src	0	toolboxitem	RID_TOOLBOX	SID_INSERT_COMBOBOX	SID_INSERT_COMBOBOX		0	af	Kombinasieblokkie				2002-02-02 02:02:02
+basctl	source\basicide\tbxctl.src	0	toolboxitem	RID_TOOLBOX	SID_INSERT_COMBOBOX	SID_INSERT_COMBOBOX		0	af	Kombinasiekassie				2002-02-02 02:02:02
 basctl	source\basicide\tbxctl.src	0	toolboxitem	RID_TOOLBOX	SID_INSERT_CURRENCYFIELD	SID_INSERT_CURRENCYFIELD		0	af	Geldeenheidveld				2002-02-02 02:02:02
-basctl	source\basicide\tbxctl.src	0	toolboxitem	RID_TOOLBOX	SID_INSERT_DATEFIELD	SID_INSERT_DATEFIELD		0	af	Datumveld				2002-02-02 02:02:02
-basctl	source\basicide\tbxctl.src	0	toolboxitem	RID_TOOLBOX	SID_INSERT_EDIT	SID_INSERT_EDIT		0	af	Teksblokkie				2002-02-02 02:02:02
+basctl	source\basicide\tbxctl.src	0	toolboxitem	RID_TOOLBOX	SID_INSERT_DATEFIELD	SID_INSERT_DATEFIELD		0	af	Datum-veld				2002-02-02 02:02:02
+basctl	source\basicide\tbxctl.src	0	toolboxitem	RID_TOOLBOX	SID_INSERT_EDIT	SID_INSERT_EDIT		0	af	Tekskassie				2002-02-02 02:02:02
 basctl	source\basicide\tbxctl.src	0	toolboxitem	RID_TOOLBOX	SID_INSERT_FILECONTROL	SID_INSERT_FILECONTROL		0	af	Lêerseleksie				2002-02-02 02:02:02
 basctl	source\basicide\tbxctl.src	0	toolboxitem	RID_TOOLBOX	SID_INSERT_FIXEDTEXT	SID_INSERT_FIXEDTEXT		0	af	Etiketveld				2002-02-02 02:02:02
 basctl	source\basicide\tbxctl.src	0	toolboxitem	RID_TOOLBOX	SID_INSERT_FORMATTEDFIELD	SID_INSERT_FORMATTEDFIELD		0	af	Geformateerde veld				2002-02-02 02:02:02
-basctl	source\basicide\tbxctl.src	0	toolboxitem	RID_TOOLBOX	SID_INSERT_GROUPBOX	SID_INSERT_GROUPBOX		0	af	Groepblokkie				2002-02-02 02:02:02
+basctl	source\basicide\tbxctl.src	0	toolboxitem	RID_TOOLBOX	SID_INSERT_GROUPBOX	SID_INSERT_GROUPBOX		0	af	Groepkassie				2002-02-02 02:02:02
 basctl	source\basicide\tbxctl.src	0	toolboxitem	RID_TOOLBOX	SID_INSERT_HFIXEDLINE	SID_INSERT_HFIXEDLINE		0	af	Horisontale reël				2002-02-02 02:02:02
 basctl	source\basicide\tbxctl.src	0	toolboxitem	RID_TOOLBOX	SID_INSERT_HSCROLLBAR	SID_INSERT_HSCROLLBAR		0	af	Horisontale rolstaaf				2002-02-02 02:02:02
 basctl	source\basicide\tbxctl.src	0	toolboxitem	RID_TOOLBOX	SID_INSERT_IMAGECONTROL	SID_INSERT_IMAGECONTROL		0	af	Beeldbeheer				2002-02-02 02:02:02
-basctl	source\basicide\tbxctl.src	0	toolboxitem	RID_TOOLBOX	SID_INSERT_LISTBOX	SID_INSERT_LISTBOX		0	af	Lysblokkie				2002-02-02 02:02:02
+basctl	source\basicide\tbxctl.src	0	toolboxitem	RID_TOOLBOX	SID_INSERT_LISTBOX	SID_INSERT_LISTBOX		0	af	Lyskassie				2002-02-02 02:02:02
 basctl	source\basicide\tbxctl.src	0	toolboxitem	RID_TOOLBOX	SID_INSERT_NUMERICFIELD	SID_INSERT_NUMERICFIELD		0	af	Numeriese veld				2002-02-02 02:02:02
 basctl	source\basicide\tbxctl.src	0	toolboxitem	RID_TOOLBOX	SID_INSERT_PATTERNFIELD	SID_INSERT_PATTERNFIELD		0	af	Patroonveld				2002-02-02 02:02:02
 basctl	source\basicide\tbxctl.src	0	toolboxitem	RID_TOOLBOX	SID_INSERT_PROGRESSBAR	SID_INSERT_PROGRESSBAR		0	af	Vorderingsbalk				2002-02-02 02:02:02
 basctl	source\basicide\tbxctl.src	0	toolboxitem	RID_TOOLBOX	SID_INSERT_PUSHBUTTON	SID_INSERT_PUSHBUTTON		0	af	Knoppie				2002-02-02 02:02:02
 basctl	source\basicide\tbxctl.src	0	toolboxitem	RID_TOOLBOX	SID_INSERT_RADIOBUTTON	SID_INSERT_RADIOBUTTON		0	af	Opsieknoppie				2002-02-02 02:02:02
 basctl	source\basicide\tbxctl.src	0	toolboxitem	RID_TOOLBOX	SID_INSERT_SELECT	SID_INSERT_SELECT		0	af	Kies				2002-02-02 02:02:02
-basctl	source\basicide\tbxctl.src	0	toolboxitem	RID_TOOLBOX	SID_INSERT_TIMEFIELD	SID_INSERT_TIMEFIELD		0	af	Tydveld				2002-02-02 02:02:02
+basctl	source\basicide\tbxctl.src	0	toolboxitem	RID_TOOLBOX	SID_INSERT_TIMEFIELD	SID_INSERT_TIMEFIELD		0	af	Tyd-veld				2002-02-02 02:02:02
+basctl	source\basicide\tbxctl.src	0	toolboxitem	RID_TOOLBOX	SID_INSERT_TREECONTROL	SID_INSERT_TREECONTROL		0	af	Boombeheer				2002-02-02 02:02:02
 basctl	source\basicide\tbxctl.src	0	toolboxitem	RID_TOOLBOX	SID_INSERT_VFIXEDLINE	SID_INSERT_VFIXEDLINE		0	af	Vertikale reël				2002-02-02 02:02:02
 basctl	source\basicide\tbxctl.src	0	toolboxitem	RID_TOOLBOX	SID_INSERT_VSCROLLBAR	SID_INSERT_VSCROLLBAR		0	af	Vertikale rolstaaf				2002-02-02 02:02:02
 basctl	source\basicide\tbxctl.src	0	toolboxitem	RID_TOOLBOX	SID_SHOW_PROPERTYBROWSER	SID_SHOW_PROPERTYBROWSER		0	af	Eienskappe				2002-02-02 02:02:02
 basctl	source\dlged\dlgresid.src	0	string	RID_STR_BRWTITLE_MULTISELECT				0	af	Veelvoudige seleksie				2002-02-02 02:02:02
 basctl	source\dlged\dlgresid.src	0	string	RID_STR_BRWTITLE_NO_PROPERTIES				0	af	Geen kontrole gemerk				2002-02-02 02:02:02
 basctl	source\dlged\dlgresid.src	0	string	RID_STR_BRWTITLE_PROPERTIES				0	af	Eienskappe: 				2002-02-02 02:02:02
+basctl	source\dlged\managelang.src	0	fixedtext	RID_DLG_MANAGE_LANGUAGE	FT_INFO			0	af	Die verstek taal word gebruik as geen lokalisering vir 'n gebruikerkoppelvlaklocale teenwoordig is nie. Alle stringe uit die verstek taal sal boonop na die hulpbronne van bygevoegde tale gekopieer word.				2002-02-02 02:02:02
+basctl	source\dlged\managelang.src	0	fixedtext	RID_DLG_MANAGE_LANGUAGE	FT_LANGUAGE			0	af	Teenwoordige tale				2002-02-02 02:02:02
+basctl	source\dlged\managelang.src	0	fixedtext	RID_DLG_SETDEF_LANGUAGE	FT_DEF_INFO			0	af	Kies 'n taal om die verstek gebruikerkoppelvlak-taal te definieer. Alle stringe wat tans teenwoordig is, sal aan die hulpbronne toegewys word wat vir die gemerkte taal geskep is.				2002-02-02 02:02:02
+basctl	source\dlged\managelang.src	0	fixedtext	RID_DLG_SETDEF_LANGUAGE	FT_DEF_LANGUAGE			0	af	Verstek taal				2002-02-02 02:02:02
+basctl	source\dlged\managelang.src	0	modaldialog	RID_DLG_MANAGE_LANGUAGE		HID_BASICIDE_MANAGE_LANGUAGE		0	af	Bestuur gebruikerkoppelvlak-tale [$1]				2002-02-02 02:02:02
+basctl	source\dlged\managelang.src	0	modaldialog	RID_DLG_SETDEF_LANGUAGE		HID_BASICIDE_SETDEFAULT_LANGUAGE		0	af	Stel verstek gebruikerkoppelvlaktaal				2002-02-02 02:02:02
+basctl	source\dlged\managelang.src	0	okbutton	RID_DLG_MANAGE_LANGUAGE	PB_CLOSE			0	af	~Sluit				2002-02-02 02:02:02
+basctl	source\dlged\managelang.src	0	pushbutton	RID_DLG_MANAGE_LANGUAGE	PB_ADD_LANG			0	af	Voeg by...				2002-02-02 02:02:02
+basctl	source\dlged\managelang.src	0	pushbutton	RID_DLG_MANAGE_LANGUAGE	PB_DEL_LANG			0	af	Skrap				2002-02-02 02:02:02
+basctl	source\dlged\managelang.src	0	pushbutton	RID_DLG_MANAGE_LANGUAGE	PB_MAKE_DEFAULT			0	af	Verstek				2002-02-02 02:02:02
+basctl	source\dlged\managelang.src	0	querybox	RID_QRYBOX_LANGUAGE				0	af	Jy is op die punt om die hulpbronne vir die gemerkte taal(e) te skrap. Alle gebruikerkoppelvlak-stringe vir hierdie taal(e) sal geskrap word.\n\nWil jy die hulpbronne van die gemerkte taal(e) skrap?			Skrap taalhulpbronne	2002-02-02 02:02:02
+basctl	source\dlged\managelang.src	0	string	RID_DLG_MANAGE_LANGUAGE	STR_CREATE_LANG			0	af	<Druk 'Byvoeg' om taalhulpbronne te skep>				2002-02-02 02:02:02
+basctl	source\dlged\managelang.src	0	string	RID_DLG_MANAGE_LANGUAGE	STR_DEF_LANG			0	af	[Verstek taal]				2002-02-02 02:02:02
+basctl	source\dlged\managelang.src	0	string	RID_DLG_MANAGE_LANGUAGE	STR_DELETE			0	af	~Skrap				2002-02-02 02:02:02
+basctl	source\dlged\managelang.src	0	string	RID_DLG_SETDEF_LANGUAGE	STR_ADDLANG_INFO			0	af	Kies tale om by te voeg. Hulpbronne vir hierdie tale sal in die programmateek geskep word. Stringe van die huidige verstek gebruikerkoppelvlaktaal sal by verstek na hierdie nuwe hulpbronne gekopieer word.				2002-02-02 02:02:02
+basctl	source\dlged\managelang.src	0	string	RID_DLG_SETDEF_LANGUAGE	STR_ADDLANG_LABEL			0	af	Beskikbare tale				2002-02-02 02:02:02
+basctl	source\dlged\managelang.src	0	string	RID_DLG_SETDEF_LANGUAGE	STR_ADDLANG_TITLE			0	af	Voeg gebruikerkoppelvlak-tale by				2002-02-02 02:02:02
 basic	source\app\basic.src	0	cancelbutton	IDD_FIND_DIALOG	RID_CANCEL			50	af	~Kanselleer				2002-02-02 02:02:02
 basic	source\app\basic.src	0	cancelbutton	IDD_PRINT_DIALOG	RID_CANCEL			47	af	Kanselleer				2002-02-02 02:02:02
 basic	source\app\basic.src	0	cancelbutton	IDD_REPLACE_DIALOG	RID_CANCEL			50	af	~Kanselleer				2002-02-02 02:02:02
+basic	source\app\basic.src	0	checkbox	RID_TP_CRASH	CB_ALLOWCONTACT			120	af	Laat kontak toe				2002-02-02 02:02:02
+basic	source\app\basic.src	0	checkbox	RID_TP_CRASH	CB_USEPROXY			120	af	Gebruik instaanbediener				2002-02-02 02:02:02
 basic	source\app\basic.src	0	checkbox	RID_TP_PROFILE	CB_AUTORELOAD			115	af	OutoHerlaai				2002-02-02 02:02:02
 basic	source\app\basic.src	0	checkbox	RID_TP_PROFILE	CB_AUTOSAVE			115	af	Stoor voor uitvoering				2002-02-02 02:02:02
 basic	source\app\basic.src	0	checkbox	RID_TP_PROFILE	CB_STOPONSYNTAXERRORS			115	af	Stop met sintaksfoute				2002-02-02 02:02:02
+basic	source\app\basic.src	0	checkbox	RID_TP_PROFILE	HID_CHECK			86	af	Verstek HID-gids				2002-02-02 02:02:02
 basic	source\app\basic.src	0	edit	IDD_EDIT_VAR	RID_ED_NEW_STRING			111	af	Redigeer				2002-02-02 02:02:02
-basic	source\app\basic.src	0	errorbox	IDS_CANTLOAD				185	af	Biblioteek kan nie gelaai word nie!			ToetsNutsding-fout	2002-02-02 02:02:02
-basic	source\app\basic.src	0	errorbox	IDS_CANTSAVE				185	af	Biblioteek kan nie gestoor word nie!			ToetsNutsding-fout	2002-02-02 02:02:02
-basic	source\app\basic.src	0	errorbox	IDS_INVALID_VALUE				185	af	Die waarde is ongeldig en kan nie opgestel word nie.			ToetsNutsding-fout	2002-02-02 02:02:02
-basic	source\app\basic.src	0	errorbox	IDS_NOMAINPGM				185	af	Hierdie venster bevat nie 'n hoofprogram nie!			ToetsNutsding-fout	2002-02-02 02:02:02
-basic	source\app\basic.src	0	errorbox	IDS_PATTERNNOTFOUND				185	af	Soeksleutel nie gevind nie!			ToetsNutsding-fout	2002-02-02 02:02:02
-basic	source\app\basic.src	0	errorbox	IDS_READERROR				185	af	Lêer kan nie gelees word nie!			ToetsNutsding-fout	2002-02-02 02:02:02
-basic	source\app\basic.src	0	errorbox	IDS_WRITEERROR				185	af	Lêer kan nie gestoor word nie!			ToetsNutsding-fout	2002-02-02 02:02:02
+basic	source\app\basic.src	0	errorbox	IDS_CANTLOAD				185	af	Biblioteek kan nie gelaai word nie!			Toetsnutsding-fout	2002-02-02 02:02:02
+basic	source\app\basic.src	0	errorbox	IDS_CANTSAVE				185	af	Biblioteek kan nie gestoor word nie!			Toetsnutsding-fout	2002-02-02 02:02:02
+basic	source\app\basic.src	0	errorbox	IDS_INVALID_VALUE				185	af	Die waarde is ongeldig en kan nie opgestel word nie.			Toetsnutsding-fout	2002-02-02 02:02:02
+basic	source\app\basic.src	0	errorbox	IDS_NOMAINPGM				185	af	Hierdie venster bevat nie 'n hoofprogram nie!			Toetsnutsding-fout	2002-02-02 02:02:02
+basic	source\app\basic.src	0	errorbox	IDS_PATTERNNOTFOUND				185	af	Soeksleutel nie gevind nie!			Toetsnutsding-fout	2002-02-02 02:02:02
+basic	source\app\basic.src	0	errorbox	IDS_READERROR				185	af	Lêer kan nie gelees word nie!			Toetsnutsding-fout	2002-02-02 02:02:02
+basic	source\app\basic.src	0	errorbox	IDS_WRITEERROR				185	af	Lêer kan nie gestoor word nie!			Toetsnutsding-fout	2002-02-02 02:02:02
+basic	source\app\basic.src	0	fixedline	RID_TP_CRASH	FL_CRASHREPORT			230	af	Omvalverslag				2002-02-02 02:02:02
 basic	source\app\basic.src	0	fixedline	RID_TP_GENERIC	RID_FL_AREA			228	af	Area				2002-02-02 02:02:02
-basic	source\app\basic.src	0	fixedline	RID_TP_GENERIC	RID_FL_VALUE			228	af	Opstelling				2002-02-02 02:02:02
+basic	source\app\basic.src	0	fixedline	RID_TP_GENERIC	RID_FL_VALUE			228	af	Instelling				2002-02-02 02:02:02
 basic	source\app\basic.src	0	fixedline	RID_TP_MISC	FL_COMMUNICATION			230	af	Kommunikasie				2002-02-02 02:02:02
-basic	source\app\basic.src	0	fixedline	RID_TP_MISC	FL_OTHER			230	af	Ander opstelling				2002-02-02 02:02:02
-basic	source\app\basic.src	0	fixedline	RID_TP_PROFILE	FL_DIRECTORIES			230	af	Profielopstelling				2002-02-02 02:02:02
+basic	source\app\basic.src	0	fixedline	RID_TP_MISC	FL_OTHER			230	af	Ander instellings				2002-02-02 02:02:02
+basic	source\app\basic.src	0	fixedline	RID_TP_PROFILE	FL_DIRECTORIES			230	af	Profielinstellings				2002-02-02 02:02:02
 basic	source\app\basic.src	0	fixedline	RID_TP_PROFILE	RID_FL_PROFILE			22	af	Profiel				2002-02-02 02:02:02
 basic	source\app\basic.src	0	fixedtext	IDD_DISPLAY_HID	RID_FT_CONTROLS			128	af	Kontroles				2002-02-02 02:02:02
 basic	source\app\basic.src	0	fixedtext	IDD_DISPLAY_HID	RID_FT_SLOTS			128	af	Gleuwe				2002-02-02 02:02:02
@@ -264,24 +301,27 @@ basic	source\app\basic.src	0	fixedtext	IDD_FIND_DIALOG	RID_FIXEDTEXT1			30	af	~T
 basic	source\app\basic.src	0	fixedtext	IDD_PRINT_DIALOG	RID_TEXT			146	af	Druk 				2002-02-02 02:02:02
 basic	source\app\basic.src	0	fixedtext	IDD_REPLACE_DIALOG	RID_FIXEDTEXT1			55	af	~Soek vir				2002-02-02 02:02:02
 basic	source\app\basic.src	0	fixedtext	IDD_REPLACE_DIALOG	RID_FIXEDTEXT2			55	af	~Vervang met				2002-02-02 02:02:02
-basic	source\app\basic.src	0	fixedtext	IDD_TT_ABOUT_DIALOG	1			110	af	VCLTotesNutsding				2002-02-02 02:02:02
-basic	source\app\basic.src	0	fixedtext	IDD_TT_ABOUT_DIALOG	4			110	af	©1995-2005 Sun Microsystems, Geïnk.				2002-02-02 02:02:02
+basic	source\app\basic.src	0	fixedtext	IDD_TT_ABOUT_DIALOG	1			110	af	VCLToetsNutsding				2002-02-02 02:02:02
 basic	source\app\basic.src	0	fixedtext	LOAD_CONF	FILENAME			155	af	File.win				2002-02-02 02:02:02
 basic	source\app\basic.src	0	fixedtext	LOAD_CONF	WORK			155	af	Gleuf-ID's				2002-02-02 02:02:02
+basic	source\app\basic.src	0	fixedtext	RID_TP_CRASH	FT_CRHOST			30	af	Gasheer				2002-02-02 02:02:02
+basic	source\app\basic.src	0	fixedtext	RID_TP_CRASH	FT_CRPORT			30	af	Poort				2002-02-02 02:02:02
+basic	source\app\basic.src	0	fixedtext	RID_TP_CRASH	FT_EMAIL			30	af	E-pos				2002-02-02 02:02:02
 basic	source\app\basic.src	0	fixedtext	RID_TP_FONT	FT_FONTNAME			123	af	Soort				2002-02-02 02:02:02
 basic	source\app\basic.src	0	fixedtext	RID_TP_FONT	FT_FONTSIZE			29	af	Grootte				2002-02-02 02:02:02
 basic	source\app\basic.src	0	fixedtext	RID_TP_FONT	FT_FONTSTYLE			65	af	Lettertipe				2002-02-02 02:02:02
 basic	source\app\basic.src	0	fixedtext	RID_TP_MISC	FT_HOST			30	af	Gasheer				2002-02-02 02:02:02
 basic	source\app\basic.src	0	fixedtext	RID_TP_MISC	FT_LRU			70	af	Maks LRU-lêers				2002-02-02 02:02:02
+basic	source\app\basic.src	0	fixedtext	RID_TP_MISC	FT_PROGDIR			76	af	OOo-programgids				2002-02-02 02:02:02
 basic	source\app\basic.src	0	fixedtext	RID_TP_MISC	FT_TTPORT			70	af	Toetsnutsding-poort				2002-02-02 02:02:02
 basic	source\app\basic.src	0	fixedtext	RID_TP_MISC	FT_UNOPORT			70	af	Afgeleë UNO-poort				2002-02-02 02:02:02
 basic	source\app\basic.src	0	fixedtext	RID_TP_MISC	TIMEOUT_TEXT			70	af	Bediener-uittelling				2002-02-02 02:02:02
 basic	source\app\basic.src	0	fixedtext	RID_TP_PROFILE	BASIS_TEXT			86	af	Basisgids				2002-02-02 02:02:02
 basic	source\app\basic.src	0	fixedtext	RID_TP_PROFILE	LOG_TEXT			86	af	Staaf-basisgids				2002-02-02 02:02:02
 basic	source\app\basic.src	0	floatingwindow	IDD_DISPLAY_HID				261	af	Vertoon HId				2002-02-02 02:02:02
-basic	source\app\basic.src	0	floatingwindow	LOAD_CONF				156	af	Lees van instellinglêers				2002-02-02 02:02:02
+basic	source\app\basic.src	0	floatingwindow	LOAD_CONF				156	af	Lees van opstellinglêers				2002-02-02 02:02:02
 basic	source\app\basic.src	0	infobox	IDS_NOPRINTERERROR				185	af	Die drukfunksie is nie beskikbaar nie!				2002-02-02 02:02:02
-basic	source\app\basic.src	0	infobox	IDS_NOT_YET_IMPLEMENTED				185	af	Nog nie geïmplementeer nie				2002-02-02 02:02:02
+basic	source\app\basic.src	0	infobox	IDS_NOT_YET_IMPLEMENTED				0	af	Nog nie geïmplementeer nie				2002-02-02 02:02:02
 basic	source\app\basic.src	0	menuitem	RID_APPMENUBAR	RID_APPEDIT			0	af	~Redigeer				2002-02-02 02:02:02
 basic	source\app\basic.src	0	menuitem	RID_APPMENUBAR	RID_APPFILE			0	af	~Lêer				2002-02-02 02:02:02
 basic	source\app\basic.src	0	menuitem	RID_APPMENUBAR	RID_APPHELP			0	af	~Hulp				2002-02-02 02:02:02
@@ -304,7 +344,7 @@ basic	source\app\basic.src	0	menuitem	RID_FILE	RID_FILEPRINT			0	af	~Druk				200
 basic	source\app\basic.src	0	menuitem	RID_FILE	RID_FILESAVE			0	af	~Stoor				2002-02-02 02:02:02
 basic	source\app\basic.src	0	menuitem	RID_FILE	RID_FILESAVEAS			0	af	Stoor~ as...				2002-02-02 02:02:02
 basic	source\app\basic.src	0	menuitem	RID_FILE	RID_FILESAVELIB			0	af	Stoor bib~lioteek...				2002-02-02 02:02:02
-basic	source\app\basic.src	0	menuitem	RID_FILE	RID_FILESETUP			0	af	D~rukkeropstelling...				2002-02-02 02:02:02
+basic	source\app\basic.src	0	menuitem	RID_FILE	RID_FILESETUP			0	af	D~rukkerinstellings...				2002-02-02 02:02:02
 basic	source\app\basic.src	0	menuitem	RID_FILE	RID_QUIT			0	af	~Afsluit				2002-02-02 02:02:02
 basic	source\app\basic.src	0	menuitem	RID_HELP				0	af	~Aangaande...				2002-02-02 02:02:02
 basic	source\app\basic.src	0	menuitem	RID_RUN	RID_RUNBREAK			0	af	~Breuk				2002-02-02 02:02:02
@@ -317,66 +357,71 @@ basic	source\app\basic.src	0	menuitem	RID_RUN	RID_RUNSTEPINTO			0	af	~Enkele sta
 basic	source\app\basic.src	0	menuitem	RID_RUN	RID_RUNSTEPOVER			0	af	En~kele stap oor prosedure				2002-02-02 02:02:02
 basic	source\app\basic.src	0	menuitem	RID_RUN	RID_RUNSTOP			0	af	~Stop				2002-02-02 02:02:02
 basic	source\app\basic.src	0	menuitem	RID_RUN	RID_TOGLEBRKPNT			0	af	Stel op / skrap breekpunt				2002-02-02 02:02:02
-basic	source\app\basic.src	0	menuitem	RID_TT_EXTRAS	RID_OPTIONS			0	af	~Opstelling				2002-02-02 02:02:02
+basic	source\app\basic.src	0	menuitem	RID_TT_EXTRAS	RID_OPTIONS			0	af	~Instellings				2002-02-02 02:02:02
 basic	source\app\basic.src	0	modaldialog	IDD_FIND_DIALOG				185	af	Toetsnutsding: Vind teks				2002-02-02 02:02:02
 basic	source\app\basic.src	0	modaldialog	IDD_REPLACE_DIALOG				185	af	Toetsnutsding: Vervang teks				2002-02-02 02:02:02
-basic	source\app\basic.src	0	modaldialog	IDD_TT_ABOUT_DIALOG				120	af	Aangaade VCLToetsNutsding				2002-02-02 02:02:02
+basic	source\app\basic.src	0	modaldialog	IDD_TT_ABOUT_DIALOG				120	af	Aangaande VCLToetsNutsding				2002-02-02 02:02:02
 basic	source\app\basic.src	0	modaldialog	RID_CALLDLG				0	af	Dinamieseskakel-no. 				2002-02-02 02:02:02
 basic	source\app\basic.src	0	modelessdialog	IDD_EDIT_VAR				171	af	Redigeer veranderlike				2002-02-02 02:02:02
 basic	source\app\basic.src	0	modelessdialog	IDD_PRINT_DIALOG				171	af	Toetsnutsding: Druk lêer				2002-02-02 02:02:02
 basic	source\app\basic.src	0	okbutton	IDD_DISPLAY_HID	RID_OK_CLOSE			40	af	Sluit				2002-02-02 02:02:02
 basic	source\app\basic.src	0	okbutton	IDD_FIND_DIALOG	RID_OK			50	af	~Vind				2002-02-02 02:02:02
 basic	source\app\basic.src	0	okbutton	IDD_REPLACE_DIALOG	RID_OK			50	af	~Vervang				2002-02-02 02:02:02
+basic	source\app\basic.src	0	pageitem	IDD_OPTIONS_DLG.RES_TC_OPTIONS	RID_TP_CRA			0	af	Omvalverslag				2002-02-02 02:02:02
 basic	source\app\basic.src	0	pageitem	IDD_OPTIONS_DLG.RES_TC_OPTIONS	RID_TP_FON			0	af	Font				2002-02-02 02:02:02
 basic	source\app\basic.src	0	pageitem	IDD_OPTIONS_DLG.RES_TC_OPTIONS	RID_TP_GEN			0	af	Generies				2002-02-02 02:02:02
+basic	source\app\basic.src	0	pageitem	IDD_OPTIONS_DLG.RES_TC_OPTIONS	RID_TP_MIS			0	af	Diverse				2002-02-02 02:02:02
+basic	source\app\basic.src	0	pageitem	IDD_OPTIONS_DLG.RES_TC_OPTIONS	RID_TP_PRO			0	af	Profiel				2002-02-02 02:02:02
 basic	source\app\basic.src	0	pushbutton	IDD_DISPLAY_HID	RID_PB_BENENNEN			40	af	Naam				2002-02-02 02:02:02
 basic	source\app\basic.src	0	pushbutton	IDD_DISPLAY_HID	RID_PB_KOPIEREN			40	af	Kopieer				2002-02-02 02:02:02
 basic	source\app\basic.src	0	pushbutton	IDD_DISPLAY_HID	RID_PB_SELECTALL			40	af	Merk alles				2002-02-02 02:02:02
 basic	source\app\basic.src	0	pushbutton	RID_TP_GENERIC	RID_PB_DEL_VALUE			40	af	Skrap				2002-02-02 02:02:02
 basic	source\app\basic.src	0	pushbutton	RID_TP_GENERIC	RID_PB_NEW_AREA			40	af	Nuwe				2002-02-02 02:02:02
 basic	source\app\basic.src	0	pushbutton	RID_TP_GENERIC	RID_PB_NEW_VALUE			40	af	Nuwe				2002-02-02 02:02:02
+basic	source\app\basic.src	0	pushbutton	RID_TP_GENERIC	RID_PB_SELECT_FILE			40	af	Pad...				2002-02-02 02:02:02
 basic	source\app\basic.src	0	pushbutton	RID_TP_GENERIC	RID_PD_DEL_AREA			40	af	Skrap				2002-02-02 02:02:02
+basic	source\app\basic.src	0	pushbutton	RID_TP_MISC	PB_PROGDIR			12	af	...				2002-02-02 02:02:02
 basic	source\app\basic.src	0	pushbutton	RID_TP_PROFILE	BASIS_SET			12	af	...				2002-02-02 02:02:02
 basic	source\app\basic.src	0	pushbutton	RID_TP_PROFILE	HID_SET			12	af	...				2002-02-02 02:02:02
 basic	source\app\basic.src	0	pushbutton	RID_TP_PROFILE	LOG_SET			12	af	...				2002-02-02 02:02:02
 basic	source\app\basic.src	0	pushbutton	RID_TP_PROFILE	RID_PB_NEW_PROFILE			40	af	Nuwe				2002-02-02 02:02:02
 basic	source\app\basic.src	0	pushbutton	RID_TP_PROFILE	RID_PD_DEL_PROFILE			40	af	Skrap				2002-02-02 02:02:02
-basic	source\app\basic.src	0	querybox	IDS_ASKDIRTYRELOAD				185	af	Lêer is gewysig op datamedium en in\ndie redigeerder. Herlaai?			Toetsnutsding	2002-02-02 02:02:02
+basic	source\app\basic.src	0	querybox	IDS_ASKDIRTYRELOAD				0	af	Lêer is gewysig op datamedium en in\ndie redigeerder. Herlaai?			Toetsnutsding	2002-02-02 02:02:02
 basic	source\app\basic.src	0	querybox	IDS_ASKRELOAD				185	af	Lêer is gewysig op datamedium. Herlaai?			Toetsnutsding	2002-02-02 02:02:02
 basic	source\app\basic.src	0	querybox	IDS_ASKSAVEERROR				185	af	Kon nie lêers stoor nie! Laat loop in elk geval?			Toetsnutsding	2002-02-02 02:02:02
 basic	source\app\basic.src	0	querybox	IDS_ASK_DIRTY_AND_DISKCHANGE_SAVE				185	af	Lêer is gewysig op datamedium en in\ndie redigeerder. Stoor?			Toetsnutsding	2002-02-02 02:02:02
 basic	source\app\basic.src	0	querybox	IDS_ASK_DIRTY_SAVE				185	af	Lêer is gewysig. Stoor?			Toetsnutsding	2002-02-02 02:02:02
 basic	source\app\basic.src	0	querybox	IDS_ASK_DISKCHANGE_SAVE				185	af	Lêer is gewysig op datamedium.\nOorheenskryf?			Toetsnutsding	2002-02-02 02:02:02
-basic	source\app\basic.src	0	querybox	IDS_LOSS_OF_INFORMATION				185	af	As u in 'n eksterne formaat stoor, kan inligting verlore raak.			Toetsnutsding	2002-02-02 02:02:02
-basic	source\app\basic.src	0	querybox	IDS_RUNNING				185	af	BASIC loop nog! In elk geval afsluit?			Toetsnutsding	2002-02-02 02:02:02
+basic	source\app\basic.src	0	querybox	IDS_LOSS_OF_INFORMATION				0	af	As u in 'n eksterne formaat stoor, kan inligting verlore raak.			Toetsnutsding	2002-02-02 02:02:02
+basic	source\app\basic.src	0	querybox	IDS_RUNNING				0	af	BASIC loop nog! In elk geval afsluit?			Toetsnutsding	2002-02-02 02:02:02
 basic	source\app\basic.src	0	radiobutton	IDD_EDIT_VAR	RID_RB_NEW_BOOL_F			40	af	Onwaar				2002-02-02 02:02:02
 basic	source\app\basic.src	0	radiobutton	IDD_EDIT_VAR	RID_RB_NEW_BOOL_T			40	af	Waar				2002-02-02 02:02:02
-basic	source\app\basic.src	0	string	IDS_APPMODE_BREAK				185	af	Breuk				2002-02-02 02:02:02
-basic	source\app\basic.src	0	string	IDS_APPMODE_RUN				185	af	Laat loop				2002-02-02 02:02:02
-basic	source\app\basic.src	0	string	IDS_APPNAME				185	af	Toetsnutsding				2002-02-02 02:02:02
-basic	source\app\basic.src	0	string	IDS_APPNAME2				185	af	VCLTotesNutsding				2002-02-02 02:02:02
+basic	source\app\basic.src	0	string	IDS_APPMODE_BREAK				0	af	Breuk				2002-02-02 02:02:02
+basic	source\app\basic.src	0	string	IDS_APPMODE_RUN				0	af	Laat loop				2002-02-02 02:02:02
+basic	source\app\basic.src	0	string	IDS_APPNAME				0	af	Toetsnutsding				2002-02-02 02:02:02
+basic	source\app\basic.src	0	string	IDS_APPNAME2				0	af	VCLToetsNutsding				2002-02-02 02:02:02
 basic	source\app\basic.src	0	string	IDS_BASFILTER				0	af	Bronlêers (*.BAS)				2002-02-02 02:02:02
 basic	source\app\basic.src	0	string	IDS_CANCEL				0	af	Kanselleer				2002-02-02 02:02:02
 basic	source\app\basic.src	0	string	IDS_CONTINUE				0	af	Gaan voort				2002-02-02 02:02:02
 basic	source\app\basic.src	0	string	IDS_DISASWIN				0	af	Aftakeling				2002-02-02 02:02:02
-basic	source\app\basic.src	0	string	IDS_EDIT_VAR				185	af	Redigeer ($Arg1)				2002-02-02 02:02:02
-basic	source\app\basic.src	0	string	IDS_ERROR1				185	af	Fout 				2002-02-02 02:02:02
-basic	source\app\basic.src	0	string	IDS_ERROR2				185	af	 in reël 				2002-02-02 02:02:02
+basic	source\app\basic.src	0	string	IDS_EDIT_VAR				0	af	Redigeer ($Arg1)				2002-02-02 02:02:02
+basic	source\app\basic.src	0	string	IDS_ERROR1				0	af	Fout 				2002-02-02 02:02:02
+basic	source\app\basic.src	0	string	IDS_ERROR2				0	af	 in reël 				2002-02-02 02:02:02
 basic	source\app\basic.src	0	string	IDS_INCFILTER				0	af	Insluitlêers (*.INC)				2002-02-02 02:02:02
 basic	source\app\basic.src	0	string	IDS_LIBFILTER				0	af	Biblioteke (*.SB)				2002-02-02 02:02:02
 basic	source\app\basic.src	0	string	IDS_LOADDLG				0	af	Toetsnutsding: Laai lêer				2002-02-02 02:02:02
-basic	source\app\basic.src	0	string	IDS_NONAME				185	af	Onbenoem				2002-02-02 02:02:02
-basic	source\app\basic.src	0	string	IDS_NO_LONGNAME				185	af	Geen inskrywings in Hid.Lst				2002-02-02 02:02:02
-basic	source\app\basic.src	0	string	IDS_OBJECT				185	af	Objek				2002-02-02 02:02:02
+basic	source\app\basic.src	0	string	IDS_NONAME				0	af	Onbenoem				2002-02-02 02:02:02
+basic	source\app\basic.src	0	string	IDS_NO_LONGNAME				0	af	Geen inskrywings in Hid.Lst				2002-02-02 02:02:02
+basic	source\app\basic.src	0	string	IDS_OBJECT				0	af	Objek				2002-02-02 02:02:02
 basic	source\app\basic.src	0	string	IDS_PAGE				0	af	Bladsy 				2002-02-02 02:02:02
 basic	source\app\basic.src	0	string	IDS_PRINTMSG				0	af	Drukstuk van 				2002-02-02 02:02:02
 basic	source\app\basic.src	0	string	IDS_RESFILTER				0	af	Resultaatlêers (*.RES)				2002-02-02 02:02:02
 basic	source\app\basic.src	0	string	IDS_SAVEDLG				0	af	Toetsnutsding: Stoor lêer				2002-02-02 02:02:02
 basic	source\app\basic.src	0	string	IDS_TXTFILTER				0	af	Resultate as tekslêer (*.TXT)				2002-02-02 02:02:02
-basic	source\app\basic.src	0	string	IDS_WARNING1				185	af	Waarskuwing 				2002-02-02 02:02:02
-basic	source\app\basic.src	0	string	IDS_WARNING_PREFIX				185	af	Waarskuwing: 				2002-02-02 02:02:02
+basic	source\app\basic.src	0	string	IDS_WARNING1				0	af	Waarskuwing 				2002-02-02 02:02:02
+basic	source\app\basic.src	0	string	IDS_WARNING_PREFIX				0	af	Waarskuwing: 				2002-02-02 02:02:02
 basic	source\app\basic.src	0	string	RID_TT_EXTRAS_NAME				0	af	E~kstra				2002-02-02 02:02:02
-basic	source\app\basic.src	0	tabdialog	IDD_OPTIONS_DLG				248	af	Opstelling				2002-02-02 02:02:02
+basic	source\app\basic.src	0	tabdialog	IDD_OPTIONS_DLG				248	af	Instellings				2002-02-02 02:02:02
 basic	source\app\basmsg.src	0	string	S_ERROR_OUTSIDE_TESTCASE				0	af	Fout buite die toetsgeval				2002-02-02 02:02:02
 basic	source\app\basmsg.src	0	string	S_PROG_START				0	af	Programbegin: ($Arg1); ($Arg2)				2002-02-02 02:02:02
 basic	source\app\basmsg.src	0	string	S_WARNING_PREFIX				0	af	Waarskuwing: 				2002-02-02 02:02:02
@@ -386,14 +431,14 @@ basic	source\app\svtmsg.src	0	string	S_APP_SHUTDOWN				0	af	Toepassing is afgesk
 basic	source\app\svtmsg.src	0	string	S_ATTEMPT_TO_WRITE_READONLY				0	af	Poging om op leesalleen te skryf ($Arg1)				2002-02-02 02:02:02
 basic	source\app\svtmsg.src	0	string	S_BUTTONID_REQUIRED				0	af	'n Knoppie-ID moet by ($Arg1) gegee word				2002-02-02 02:02:02
 basic	source\app\svtmsg.src	0	string	S_BUTTON_DISABLED_ON_TOOLBOX				0	af	Die knoppie in NutsKassie by ($Arg1) is gedeaktiveer				2002-02-02 02:02:02
-basic	source\app\svtmsg.src	0	string	S_BUTTON_HIDDEN_ON_TOOLBOX				0	af	Die knoppie in NutsKassie by ($Arg1) is verskuil				2002-02-02 02:02:02
+basic	source\app\svtmsg.src	0	string	S_BUTTON_HIDDEN_ON_TOOLBOX				0	af	Die knoppie in NutsKassie by ($Arg1) is versteek				2002-02-02 02:02:02
 basic	source\app\svtmsg.src	0	string	S_BUTTON_ID_NOT_THERE				0	af	Daar is geen knoppie met ID ($Arg1) by ($Arg2) nie				2002-02-02 02:02:02
 basic	source\app\svtmsg.src	0	string	S_CANNOT_CREATE_DIRECTORY				0	af	Kan nie gids skep nie: "($Arg1)"				2002-02-02 02:02:02
 basic	source\app\svtmsg.src	0	string	S_CANNOT_FIND_FLOATING_WIN				0	af	Kan nie SwewendeVenster vir swewende DokVenster vind by ($Arg1).				2002-02-02 02:02:02
 basic	source\app\svtmsg.src	0	string	S_CANNOT_MAKE_BUTTON_VISIBLE_IN_TOOLBOX				0	af	Knoppie kan nie in NutsKassie by ($Arg1) sigbaar gemaak word nie				2002-02-02 02:02:02
 basic	source\app\svtmsg.src	0	string	S_CONTROLTYPE_NOT_SUPPORTED				0	af	Werk nie met KontroleSoort ($Arg1) nie				2002-02-02 02:02:02
 basic	source\app\svtmsg.src	0	string	S_DEPRECATED				0	af	Verouderd! Verander asseblief die skrip.				2002-02-02 02:02:02
-basic	source\app\svtmsg.src	0	string	S_DIRECTORY_NOT_EMPTY				0	af	Gids moet leeg weet om na toe uit te pak: "($Arg1)"				2002-02-02 02:02:02
+basic	source\app\svtmsg.src	0	string	S_DIRECTORY_NOT_EMPTY				0	af	Gids moet leeg weet om na toe uit te pak. Gids: "($Arg1)"				2002-02-02 02:02:02
 basic	source\app\svtmsg.src	0	string	S_ENTRY_NOT_FOUND				0	af	"($Arg2)"-inskrywing by ($Arg1) nie gevind nie				2002-02-02 02:02:02
 basic	source\app\svtmsg.src	0	string	S_ERROR_IN_SET_TEXT				0	af	Ingestelde teks wou nie werk nie				2002-02-02 02:02:02
 basic	source\app\svtmsg.src	0	string	S_ERROR_SAVING_IMAGE				0	af	Fout #($Arg1) wanneer beeld gestoor word				2002-02-02 02:02:02
@@ -401,15 +446,17 @@ basic	source\app\svtmsg.src	0	string	S_GPF_ABORT				0	af	Program gestaak met GPF
 basic	source\app\svtmsg.src	0	string	S_HELPID_ON_TOOLBOX_NOT_FOUND				0	af	HulpID in NutsKassie nie by ($Arg1) gevind nie				2002-02-02 02:02:02
 basic	source\app\svtmsg.src	0	string	S_INTERNAL_ERROR				0	af	Interne fout by ($Arg1)				2002-02-02 02:02:02
 basic	source\app\svtmsg.src	0	string	S_INVALID_PARAMETERS				0	af	Ongeldige parameters				2002-02-02 02:02:02
-basic	source\app\svtmsg.src	0	string	S_INVALID_POSITION				0	af	Ongeldige posisie by ($Arg1)!				2002-02-02 02:02:02
-basic	source\app\svtmsg.src	0	string	S_ITEMS_INVISIBLE				0	af	Die items is verskuil by ($Arg1)				2002-02-02 02:02:02
+basic	source\app\svtmsg.src	0	string	S_INVALID_POSITION				0	af	Ongeldige posisie by ($Arg1)				2002-02-02 02:02:02
+basic	source\app\svtmsg.src	0	string	S_ITEMS_INVISIBLE				0	af	Die items is versteek by ($Arg1)				2002-02-02 02:02:02
+basic	source\app\svtmsg.src	0	string	S_MENU_NOT_CLOSING				0	af	Kieslys sluit nie.				2002-02-02 02:02:02
 basic	source\app\svtmsg.src	0	string	S_METHOD_FAILED				0	af	($Arg1) van inskrywing "($Arg2)" het misluk				2002-02-02 02:02:02
 basic	source\app\svtmsg.src	0	string	S_NO_ACTIVE_WINDOW				0	af	Geen aktiewe venster gevind nie (KryVolgendeSluitVenster)				2002-02-02 02:02:02
-basic	source\app\svtmsg.src	0	string	S_NO_CANCEL_BUTTON				0	af	Daar is geen Kanseleer-knoppie by ($Arg1) nie				2002-02-02 02:02:02
+basic	source\app\svtmsg.src	0	string	S_NO_CANCEL_BUTTON				0	af	Daar is geen Kanselleer-knoppie by ($Arg1) nie				2002-02-02 02:02:02
 basic	source\app\svtmsg.src	0	string	S_NO_DEFAULT_BUTTON				0	af	Daar is geen Verstek-knoppie by ($Arg1) gedefinieer nie				2002-02-02 02:02:02
 basic	source\app\svtmsg.src	0	string	S_NO_DIALOG_IN_GETACTIVE				0	af	KryAktiewe lewer nie dialoog op nie! Stel ontwikkelaar in kennis				2002-02-02 02:02:02
 basic	source\app\svtmsg.src	0	string	S_NO_HELP_BUTTON				0	af	Daar is geen Hulp-knoppie by ($Arg1) nie				2002-02-02 02:02:02
 basic	source\app\svtmsg.src	0	string	S_NO_LIST_BOX_BUTTON				0	af	LysKassieKnoppie bestaan nie in ($Arg1) nie				2002-02-02 02:02:02
+basic	source\app\svtmsg.src	0	string	S_NO_LIST_BOX_STRING				0	af	String bestaan nie in ($Arg1) nie				2002-02-02 02:02:02
 basic	source\app\svtmsg.src	0	string	S_NO_MENU				0	af	Daar is geen kieslys by ($Arg1) nie				2002-02-02 02:02:02
 basic	source\app\svtmsg.src	0	string	S_NO_MORE_FILES				0	af	Geen verdere lêers nie				2002-02-02 02:02:02
 basic	source\app\svtmsg.src	0	string	S_NO_NO_BUTTON				0	af	Daar is geen Nee-knoppie by ($Arg1) nie				2002-02-02 02:02:02
@@ -420,7 +467,7 @@ basic	source\app\svtmsg.src	0	string	S_NO_SAX_PARSER				0	af	Geen SAX-ontleder b
 basic	source\app\svtmsg.src	0	string	S_NO_SCROLLBAR				0	af	Geen rolstaaf by ($Arg1) nie				2002-02-02 02:02:02
 basic	source\app\svtmsg.src	0	string	S_NO_SELECTED_ENTRY				0	af	Geen inskrywing is in ($Arg2) by ($Arg1) geselekteer nie				2002-02-02 02:02:02
 basic	source\app\svtmsg.src	0	string	S_NO_SELECTED_ENTRY_DEPRECATED				0	af	Geen inskrywing is in BoomLysKassie by ($Arg1) gekies nie				2002-02-02 02:02:02
-basic	source\app\svtmsg.src	0	string	S_NO_SELECT_FALSE				0	af	Seleksie ONWAAR nie toegelaat niel. Gebruik MultiSelekteer by ($Arg1)				2002-02-02 02:02:02
+basic	source\app\svtmsg.src	0	string	S_NO_SELECT_FALSE				0	af	Seleksie ONWAAR nie toegelaat nie. Gebruik MultiSelekteer by ($Arg1)				2002-02-02 02:02:02
 basic	source\app\svtmsg.src	0	string	S_NO_STATUSBAR				0	af	Geen statusbalk by ($Arg1) nie				2002-02-02 02:02:02
 basic	source\app\svtmsg.src	0	string	S_NO_SUBMENU				0	af	Subkieslys bestaan nie				2002-02-02 02:02:02
 basic	source\app\svtmsg.src	0	string	S_NO_YES_BUTTON				0	af	Daar is geen Ja-knoppie by ($Arg1) nie				2002-02-02 02:02:02
@@ -431,10 +478,11 @@ basic	source\app\svtmsg.src	0	string	S_RESETAPPLICATION_FAILED_COMPLEX				0	af	T
 basic	source\app\svtmsg.src	0	string	S_RESETAPPLICATION_FAILED_UNKNOWN				0	af	TerugstelToepassing het misluk: onbekende venstersoort				2002-02-02 02:02:02
 basic	source\app\svtmsg.src	0	string	S_SELECTION_BY_ATTRIBUTE_ONLY_DIRECTORIES				0	af	Kies van attribute net moontlik vir gidse				2002-02-02 02:02:02
 basic	source\app\svtmsg.src	0	string	S_SELECT_DESELECT_VIA_STRING_NOT_IMPLEMENTED				0	af	Selekteer/deselekteer met string nie by ($Arg1) geïmplementeer nie				2002-02-02 02:02:02
-basic	source\app\svtmsg.src	0	string	S_SID_EXECUTE_FAILED				0	af	Gleuf-ID kon nie uitgevoer word nie!				2002-02-02 02:02:02
+basic	source\app\svtmsg.src	0	string	S_SID_EXECUTE_FAILED				0	af	Gleuf-ID kon nie uitgevoer word nie				2002-02-02 02:02:02
 basic	source\app\svtmsg.src	0	string	S_SID_EXECUTE_FAILED_NO_DISPATCHER				0	af	Gleuf-ID kon nie uitgevoer word nie. Geen AktieweVersender				2002-02-02 02:02:02
 basic	source\app\svtmsg.src	0	string	S_SIZE_BELOW_MINIMUM				0	af	Die grootte is laer as die minimum. x=($Arg1) ,y=($Arg2)				2002-02-02 02:02:02
 basic	source\app\svtmsg.src	0	string	S_SIZE_NOT_CHANGEABLE				0	af	Grootte kan nie by ($Arg1) gewysig word nie				2002-02-02 02:02:02
+basic	source\app\svtmsg.src	0	string	S_SLOT_IN_EXECUTE				0	af	'n Ander gleuf word reeds uitgevoer.				2002-02-02 02:02:02
 basic	source\app\svtmsg.src	0	string	S_SPLITWIN_NOT_FOUND				0	af	VerdeelVenster nie by ($Arg1) gevind nie				2002-02-02 02:02:02
 basic	source\app\svtmsg.src	0	string	S_TABPAGE_NOT_FOUND				0	af	Gewelbladsy nie by ($Arg1) gevind nie				2002-02-02 02:02:02
 basic	source\app\svtmsg.src	0	string	S_TEAROFF_FAILED				0	af	SkeurAf het in NutsKassie by ($Arg1) misluk				2002-02-02 02:02:02
@@ -448,16 +496,16 @@ basic	source\app\svtmsg.src	0	string	S_UNO_URL_EXECUTE_FAILED_NO_DISPATCHER				0
 basic	source\app\svtmsg.src	0	string	S_UNO_URL_EXECUTE_FAILED_NO_FRAME				0	af	UNO-URL "($Arg1)" kon nie uitgevoer word nie: Geen AktieweRaam op werkskerm nie.				2002-02-02 02:02:02
 basic	source\app\svtmsg.src	0	string	S_UNPACKING_STORAGE_FAILED				0	af	Uitpak van stoorlêer "($Arg1)" na "($Arg2)" het misluk				2002-02-02 02:02:02
 basic	source\app\svtmsg.src	0	string	S_WINDOW_DISAPPEARED				0	af	Venster het intussen by ($Arg1) verdwyn				2002-02-02 02:02:02
-basic	source\app\svtmsg.src	0	string	S_WIN_DISABLED				0	af	Toegang tot ($Arg1) kon nie verkry word nie.!				2002-02-02 02:02:02
+basic	source\app\svtmsg.src	0	string	S_WIN_DISABLED				0	af	Toegang tot ($Arg1) kon nie verkry word nie. Gedeaktiveer				2002-02-02 02:02:02
 basic	source\app\svtmsg.src	0	string	S_WIN_INVISIBLE				0	af	($Arg1) is nie sigbaar nie				2002-02-02 02:02:02
 basic	source\app\svtmsg.src	0	string	S_WIN_NOT_FOUND				0	af	($Arg1) kon nie gevind word nie				2002-02-02 02:02:02
 basic	source\app\testtool.src	0	string	S_INVALID_KEYCODE				0	af	Is 'n ongeldige SleutelKode!				2002-02-02 02:02:02
-basic	source\app\testtool.src	0	string	S_MANDATORY_FILE				0	af	\nkon nie gevind word nie.\nHierdie lêer is onmisbaar.				2002-02-02 02:02:02
+basic	source\app\testtool.src	0	string	S_MANDATORY_FILE				0	af	\n\nkon nie gevind word nie.\nHierdie lêer is onmisbaar.				2002-02-02 02:02:02
 basic	source\app\testtool.src	0	string	S_READING_BASIC_MODULE				0	af	Lees BASIC-module				2002-02-02 02:02:02
 basic	source\app\testtool.src	0	string	S_READING_CONTROLS				0	af	Lees kontroles				2002-02-02 02:02:02
 basic	source\app\testtool.src	0	string	S_READING_LONGNAMES				0	af	Lees langname				2002-02-02 02:02:02
 basic	source\app\testtool.src	0	string	S_READING_SLOT_IDS				0	af	Lees gleuf-ID's				2002-02-02 02:02:02
-basic	source\app\testtool.src	0	string	S_STARTING_APPLICATION				0	af	Begin toepassing				2002-02-02 02:02:02
+basic	source\app\testtool.src	0	string	S_STARTING_APPLICATION				0	af	Toepassing begin				2002-02-02 02:02:02
 basic	source\app\ttmsg.src	0	string	S_APPLICATION_RESTARTED				0	af	Toepassing is herbegin.				2002-02-02 02:02:02
 basic	source\app\ttmsg.src	0	string	S_APPLICATION_START_FAILED				0	af	Toepassing "($Arg1)" kan nie begin word nie. 				2002-02-02 02:02:02
 basic	source\app\ttmsg.src	0	string	S_CANNOT_OPEN_FILE				0	af	Lêer kan nie geopen word nie: ($Arg1)				2002-02-02 02:02:02
@@ -490,8 +538,14 @@ basic	source\classes\sb.src	0	string	ERRCODE_BASMGR_MGRSAVE & ERRCODE_RES_MASK
 basic	source\classes\sb.src	0	string	ERRCODE_BASMGR_REMOVELIB & ERRCODE_RES_MASK				0	af	Kon nie biblioteek verwyder nie.				2002-02-02 02:02:02
 basic	source\classes\sb.src	0	string	ERRCODE_BASMGR_UNLOADLIB & ERRCODE_RES_MASK				0	af	Die biblioteek kon nie uit die geheue verwyder word nie.				2002-02-02 02:02:02
 basic	source\classes\sb.src	0	string	IDS_SBERR_STOREREF				0	af	Verwysing sal nie gestoor word nie: 				2002-02-02 02:02:02
-basic	source\classes\sb.src	0	string	IDS_SBERR_TERMINATED				0	af	Die loop van die makro is onderbreek				2002-02-02 02:02:02
+basic	source\classes\sb.src	0	string	IDS_SBERR_TERMINATED				0	af	Die makro wat loop, is onderbreek				2002-02-02 02:02:02
+basic	source\classes\sb.src	0	string	RID_BASIC_START	ERRCODE_BASIC_ARRAY_FIX & ERRCODE_RES_MASK			0	af	Hierdie skikking is vasgestel of tydelik gesluit.				2002-02-02 02:02:02
 basic	source\classes\sb.src	0	string	RID_BASIC_START	ERRCODE_BASIC_EXCEPTION & ERRCODE_RES_MASK			0	af	'n Uitsondering het voorgekom $(ARG1).				2002-02-02 02:02:02
+basic	source\classes\sb.src	0	string	RID_BASIC_START	ERRCODE_BASIC_EXPR_TOO_COMPLEX & ERRCODE_RES_MASK			0	af	Uitdrukking te ingewikkeld.				2002-02-02 02:02:02
+basic	source\classes\sb.src	0	string	RID_BASIC_START	ERRCODE_BASIC_LOOP_NOT_INIT & ERRCODE_RES_MASK			0	af	For-lus nie geïnisialiseer nie.				2002-02-02 02:02:02
+basic	source\classes\sb.src	0	string	RID_BASIC_START	ERRCODE_BASIC_OPER_NOT_PERFORM & ERRCODE_RES_MASK			0	af	Kan nie aangevraagde bewerking uitvoer nie.				2002-02-02 02:02:02
+basic	source\classes\sb.src	0	string	RID_BASIC_START	ERRCODE_BASIC_STRING_OVERFLOW & ERRCODE_RES_MASK			0	af	Onvoldoende stringruimte.				2002-02-02 02:02:02
+basic	source\classes\sb.src	0	string	RID_BASIC_START	ERRCODE_BASIC_TOO_MANY_DLL & ERRCODE_RES_MASK			0	af	Te veel DLL-toepassingkliënte.				2002-02-02 02:02:02
 basic	source\classes\sb.src	0	string	RID_BASIC_START	SBERR_IS_NULL & ERRCODE_RES_MASK			0	af	Gebruik van nul nie toegelaat nie.				2002-02-02 02:02:02
 basic	source\classes\sb.src	0	string	RID_BASIC_START	SbERR_ACCESS_DENIED & ERRCODE_RES_MASK			0	af	Toegang geweier.				2002-02-02 02:02:02
 basic	source\classes\sb.src	0	string	RID_BASIC_START	SbERR_ACCESS_ERROR & ERRCODE_RES_MASK			0	af	Pad-/lêertoegangsfout.				2002-02-02 02:02:02
@@ -509,8 +563,8 @@ basic	source\classes\sb.src	0	string	RID_BASIC_START	SbERR_BAD_DLL_CALL & ERRCOD
 basic	source\classes\sb.src	0	string	RID_BASIC_START	SbERR_BAD_DLL_LOAD & ERRCODE_RES_MASK			0	af	Kon nie DLL-lêer laai nie.				2002-02-02 02:02:02
 basic	source\classes\sb.src	0	string	RID_BASIC_START	SbERR_BAD_EXIT & ERRCODE_RES_MASK			0	af	Afsluiting $(ARG1) verwag.				2002-02-02 02:02:02
 basic	source\classes\sb.src	0	string	RID_BASIC_START	SbERR_BAD_FILE_MODE & ERRCODE_RES_MASK			0	af	Verkeerde lêermodus.				2002-02-02 02:02:02
-basic	source\classes\sb.src	0	string	RID_BASIC_START	SbERR_BAD_INDEX & ERRCODE_RES_MASK			0	af	Ongeldige voorwerpindeks.				2002-02-02 02:02:02
-basic	source\classes\sb.src	0	string	RID_BASIC_START	SbERR_BAD_LOCALE & ERRCODE_RES_MASK			0	af	Die gegewe voorwerp werk nie met die huidige locale-opstelling nie.				2002-02-02 02:02:02
+basic	source\classes\sb.src	0	string	RID_BASIC_START	SbERR_BAD_INDEX & ERRCODE_RES_MASK			0	af	Ongeldige objekindeks.				2002-02-02 02:02:02
+basic	source\classes\sb.src	0	string	RID_BASIC_START	SbERR_BAD_LOCALE & ERRCODE_RES_MASK			0	af	Die gegewe objek werk nie met die huidige locale-instelling nie.				2002-02-02 02:02:02
 basic	source\classes\sb.src	0	string	RID_BASIC_START	SbERR_BAD_METHOD & ERRCODE_RES_MASK			0	af	Die objek werk nie met hierdie eienskap of metode nie.				2002-02-02 02:02:02
 basic	source\classes\sb.src	0	string	RID_BASIC_START	SbERR_BAD_NUMBER_OF_ARGS & ERRCODE_RES_MASK			0	af	Ongeldige aantal argumente.				2002-02-02 02:02:02
 basic	source\classes\sb.src	0	string	RID_BASIC_START	SbERR_BAD_OPTION & ERRCODE_RES_MASK			0	af	Onbekende opsie: $(ARG1).				2002-02-02 02:02:02
@@ -547,7 +601,7 @@ basic	source\classes\sb.src	0	string	RID_BASIC_START	SbERR_DDE_WAITINGACK & ERRC
 basic	source\classes\sb.src	0	string	RID_BASIC_START	SbERR_DDE_WRONG_DATA_FORMAT & ERRCODE_RES_MASK			0	af	Data is in verkeerde formaat.				2002-02-02 02:02:02
 basic	source\classes\sb.src	0	string	RID_BASIC_START	SbERR_DIFFERENT_DRIVE & ERRCODE_RES_MASK			0	af	Hernoeming op verskillende aandrywers nie moontlik nie.				2002-02-02 02:02:02
 basic	source\classes\sb.src	0	string	RID_BASIC_START	SbERR_DISK_FULL & ERRCODE_RES_MASK			0	af	Skyf of hardeskyf vol.				2002-02-02 02:02:02
-basic	source\classes\sb.src	0	string	RID_BASIC_START	SbERR_DLLPROC_NOT_FOUND & ERRCODE_RES_MASK			0	af	Gepesifiseerde DLL-funksie nie gevind nie.				2002-02-02 02:02:02
+basic	source\classes\sb.src	0	string	RID_BASIC_START	SbERR_DLLPROC_NOT_FOUND & ERRCODE_RES_MASK			0	af	Gespesifiseerde DLL-funksie nie gevind nie.				2002-02-02 02:02:02
 basic	source\classes\sb.src	0	string	RID_BASIC_START	SbERR_DUPLICATE_DEF & ERRCODE_RES_MASK			0	af	Duplikaat definisie.				2002-02-02 02:02:02
 basic	source\classes\sb.src	0	string	RID_BASIC_START	SbERR_EXPECTED & ERRCODE_RES_MASK			0	af	Verwag: $(ARG1).				2002-02-02 02:02:02
 basic	source\classes\sb.src	0	string	RID_BASIC_START	SbERR_FILE_ALREADY_OPEN & ERRCODE_RES_MASK			0	af	Lêer reeds oop.				2002-02-02 02:02:02
@@ -573,14 +627,14 @@ basic	source\classes\sb.src	0	string	RID_BASIC_START	SbERR_NOT_IN_MAIN & ERRCODE
 basic	source\classes\sb.src	0	string	RID_BASIC_START	SbERR_NOT_IN_SUBR & ERRCODE_RES_MASK			0	af	$(ARG1) nie binne 'n prosedure toegelaat nie.				2002-02-02 02:02:02
 basic	source\classes\sb.src	0	string	RID_BASIC_START	SbERR_NOT_OPTIONAL & ERRCODE_RES_MASK			0	af	Argument is nie opsioneel nie.				2002-02-02 02:02:02
 basic	source\classes\sb.src	0	string	RID_BASIC_START	SbERR_NOT_READY & ERRCODE_RES_MASK			0	af	Skyf nie gereed nie.				2002-02-02 02:02:02
-basic	source\classes\sb.src	0	string	RID_BASIC_START	SbERR_NO_ACTIVE_OBJECT & ERRCODE_RES_MASK			0	af	Voorwerp is nie beskikbaar nie.				2002-02-02 02:02:02
+basic	source\classes\sb.src	0	string	RID_BASIC_START	SbERR_NO_ACTIVE_OBJECT & ERRCODE_RES_MASK			0	af	Objek is nie beskikbaar nie.				2002-02-02 02:02:02
 basic	source\classes\sb.src	0	string	RID_BASIC_START	SbERR_NO_DEVICE & ERRCODE_RES_MASK			0	af	Toestel nie beskikbaar nie.				2002-02-02 02:02:02
 basic	source\classes\sb.src	0	string	RID_BASIC_START	SbERR_NO_GOSUB & ERRCODE_RES_MASK			0	af	Return sonder Gosub.				2002-02-02 02:02:02
 basic	source\classes\sb.src	0	string	RID_BASIC_START	SbERR_NO_IF & ERRCODE_RES_MASK			0	af	Else/Endif sonder If.				2002-02-02 02:02:02
 basic	source\classes\sb.src	0	string	RID_BASIC_START	SbERR_NO_MEMORY & ERRCODE_RES_MASK			0	af	Onvoldoende geheue.				2002-02-02 02:02:02
-basic	source\classes\sb.src	0	string	RID_BASIC_START	SbERR_NO_METHOD & ERRCODE_RES_MASK			0	af	Eienskap of metode nie gevind nie.				2002-02-02 02:02:02
+basic	source\classes\sb.src	0	string	RID_BASIC_START	SbERR_NO_METHOD & ERRCODE_RES_MASK			0	af	Eienskap of metode nie gevind nie: $(ARG1).				2002-02-02 02:02:02
 basic	source\classes\sb.src	0	string	RID_BASIC_START	SbERR_NO_NAMED_ARGS & ERRCODE_RES_MASK			0	af	Die gegewe objek werk nie met genoemde argumente nie.				2002-02-02 02:02:02
-basic	source\classes\sb.src	0	string	RID_BASIC_START	SbERR_NO_OBJECT & ERRCODE_RES_MASK			0	af	Voorwerpveranderlike nie gestel nie.				2002-02-02 02:02:02
+basic	source\classes\sb.src	0	string	RID_BASIC_START	SbERR_NO_OBJECT & ERRCODE_RES_MASK			0	af	Objekveranderlike nie gestel nie.				2002-02-02 02:02:02
 basic	source\classes\sb.src	0	string	RID_BASIC_START	SbERR_NO_OLE & ERRCODE_RES_MASK			0	af	Hierdie objek werk nie met OLE-outomatisering nie.				2002-02-02 02:02:02
 basic	source\classes\sb.src	0	string	RID_BASIC_START	SbERR_NO_STRINGS_ARRAYS & ERRCODE_RES_MASK			0	af	Stringe of skikkings nie toegelaat nie.				2002-02-02 02:02:02
 basic	source\classes\sb.src	0	string	RID_BASIC_START	SbERR_OLE_ERROR & ERRCODE_RES_MASK			0	af	OLE-outomatiseringsfout.				2002-02-02 02:02:02
@@ -592,7 +646,7 @@ basic	source\classes\sb.src	0	string	RID_BASIC_START	SbERR_PROG_TOO_LARGE & ERRC
 basic	source\classes\sb.src	0	string	RID_BASIC_START	SbERR_PROPERTY_NOT_FOUND & ERRCODE_RES_MASK			0	af	Objek het nie hierdie eienskap nie.				2002-02-02 02:02:02
 basic	source\classes\sb.src	0	string	RID_BASIC_START	SbERR_PROP_READONLY & ERRCODE_RES_MASK			0	af	Hierdie eienskap is leesalleen.				2002-02-02 02:02:02
 basic	source\classes\sb.src	0	string	RID_BASIC_START	SbERR_PROP_WRITEONLY & ERRCODE_RES_MASK			0	af	Hierdie eienskap is skryfalleen.				2002-02-02 02:02:02
-basic	source\classes\sb.src	0	string	RID_BASIC_START	SbERR_READ_PAST_EOF & ERRCODE_RES_MASK			0	af	Lesing oorskry EVL.				2002-02-02 02:02:02
+basic	source\classes\sb.src	0	string	RID_BASIC_START	SbERR_READ_PAST_EOF & ERRCODE_RES_MASK			0	af	Lesing oorskry EOF.				2002-02-02 02:02:02
 basic	source\classes\sb.src	0	string	RID_BASIC_START	SbERR_REDO_FROM_START & ERRCODE_RES_MASK			0	af	Verkeerde inskrywing; probeer asseblief weer.				2002-02-02 02:02:02
 basic	source\classes\sb.src	0	string	RID_BASIC_START	SbERR_SETPROP_FAILED & ERRCODE_RES_MASK			0	af	Kon nie eienskap opstel nie.				2002-02-02 02:02:02
 basic	source\classes\sb.src	0	string	RID_BASIC_START	SbERR_STACK_OVERFLOW & ERRCODE_RES_MASK			0	af	Onvoldoende stapelgeheue.				2002-02-02 02:02:02
@@ -619,90 +673,580 @@ basic	source\sbx\format.src	0	string	STR_BASICKEY_FORMAT_OFF				0	af	Af				2002-
 basic	source\sbx\format.src	0	string	STR_BASICKEY_FORMAT_ON				0	af	Aan				2002-02-02 02:02:02
 basic	source\sbx\format.src	0	string	STR_BASICKEY_FORMAT_TRUE				0	af	Waar				2002-02-02 02:02:02
 basic	source\sbx\format.src	0	string	STR_BASICKEY_FORMAT_YES				0	af	Ja				2002-02-02 02:02:02
-chart2	source\controller\dialogs\Strings.src	0	string	STR_PAGE_BORDER				0	af	Rande				2002-02-02 02:02:02
+chart2	source\controller\dialogs\Strings.src	0	string	STR_ACTION_EDIT_3D_VIEW				0	af	Redigeer 3D-aansig				2002-02-02 02:02:02
+chart2	source\controller\dialogs\Strings.src	0	string	STR_ACTION_EDIT_CHARTTYPE				0	af	Redigeer grafieksoort				2002-02-02 02:02:02
+chart2	source\controller\dialogs\Strings.src	0	string	STR_ACTION_EDIT_CHART_DATA				0	af	Redigeer grafiekdata				2002-02-02 02:02:02
+chart2	source\controller\dialogs\Strings.src	0	string	STR_ACTION_EDIT_DATA_RANGES				0	af	Redigeer dataomvange				2002-02-02 02:02:02
+chart2	source\controller\dialogs\Strings.src	0	string	STR_ACTION_NOTPOSSIBLE				0	af	Hierdie funksie kan nie met die betrokke objekte voltooi word nie.				2002-02-02 02:02:02
+chart2	source\controller\dialogs\Strings.src	0	string	STR_ACTION_REARRANGE_CHART				0	af	Outomatiese uitleg				2002-02-02 02:02:02
+chart2	source\controller\dialogs\Strings.src	0	string	STR_ACTION_SCALE_TEXT				0	af	Skaleer teks				2002-02-02 02:02:02
+chart2	source\controller\dialogs\Strings.src	0	string	STR_ACTION_TOGGLE_GRID_HORZ				0	af	Horisontale rooster aan/af				2002-02-02 02:02:02
+chart2	source\controller\dialogs\Strings.src	0	string	STR_ACTION_TOGGLE_LEGEND				0	af	Legende aan/af				2002-02-02 02:02:02
+chart2	source\controller\dialogs\Strings.src	0	string	STR_COLUMN_LABEL				0	af	Kolom %COLUMNNUMBER				2002-02-02 02:02:02
+chart2	source\controller\dialogs\Strings.src	0	string	STR_DATA_EDITOR_INCORRECT_INPUT				0	af	U vorige invoer is verkeerd.\nIgnoreer hierdie verandering en sluit die dialoog?				2002-02-02 02:02:02
+chart2	source\controller\dialogs\Strings.src	0	string	STR_DATA_ROLE_CATEGORIES				0	af	Kategorieë				2002-02-02 02:02:02
+chart2	source\controller\dialogs\Strings.src	0	string	STR_DATA_ROLE_FIRST				0	af	Open-waardes				2002-02-02 02:02:02
+chart2	source\controller\dialogs\Strings.src	0	string	STR_DATA_ROLE_LABEL				0	af	Naam				2002-02-02 02:02:02
+chart2	source\controller\dialogs\Strings.src	0	string	STR_DATA_ROLE_LAST				0	af	Sluit-waardes				2002-02-02 02:02:02
+chart2	source\controller\dialogs\Strings.src	0	string	STR_DATA_ROLE_MAX				0	af	Hoë waardes				2002-02-02 02:02:02
+chart2	source\controller\dialogs\Strings.src	0	string	STR_DATA_ROLE_MIN				0	af	Lae waardes				2002-02-02 02:02:02
+chart2	source\controller\dialogs\Strings.src	0	string	STR_DATA_ROLE_SIZE				0	af	Borrelgroottes				2002-02-02 02:02:02
+chart2	source\controller\dialogs\Strings.src	0	string	STR_DATA_ROLE_X				0	af	X-waardes				2002-02-02 02:02:02
+chart2	source\controller\dialogs\Strings.src	0	string	STR_DATA_ROLE_X_ERROR				0	af	X-foutstawe				2002-02-02 02:02:02
+chart2	source\controller\dialogs\Strings.src	0	string	STR_DATA_ROLE_X_ERROR_NEGATIVE				0	af	Negatiewe X-foutstawe				2002-02-02 02:02:02
+chart2	source\controller\dialogs\Strings.src	0	string	STR_DATA_ROLE_X_ERROR_POSITIVE				0	af	Positiewe X-foutstawe				2002-02-02 02:02:02
+chart2	source\controller\dialogs\Strings.src	0	string	STR_DATA_ROLE_Y				0	af	Y-waardes				2002-02-02 02:02:02
+chart2	source\controller\dialogs\Strings.src	0	string	STR_DATA_ROLE_Y_ERROR				0	af	Y-foutstawe				2002-02-02 02:02:02
+chart2	source\controller\dialogs\Strings.src	0	string	STR_DATA_ROLE_Y_ERROR_NEGATIVE				0	af	Negatiewe Y-foutstawe				2002-02-02 02:02:02
+chart2	source\controller\dialogs\Strings.src	0	string	STR_DATA_ROLE_Y_ERROR_POSITIVE				0	af	Positiewe Y-foutstawe				2002-02-02 02:02:02
+chart2	source\controller\dialogs\Strings.src	0	string	STR_DATA_SELECT_RANGE_FOR_CATEGORIES				0	af	Kies omvang vir kategorieë				2002-02-02 02:02:02
+chart2	source\controller\dialogs\Strings.src	0	string	STR_DATA_SELECT_RANGE_FOR_DATALABELS				0	af	Kies omvang vir dataetikette				2002-02-02 02:02:02
+chart2	source\controller\dialogs\Strings.src	0	string	STR_DATA_SELECT_RANGE_FOR_NEGATIVE_ERRORBARS				0	af	Kies omvang vir negatiewefout-stawe				2002-02-02 02:02:02
+chart2	source\controller\dialogs\Strings.src	0	string	STR_DATA_SELECT_RANGE_FOR_POSITIVE_ERRORBARS				0	af	Kies omvang vir positiewefout-stawe				2002-02-02 02:02:02
+chart2	source\controller\dialogs\Strings.src	0	string	STR_DATA_SELECT_RANGE_FOR_SERIES				0	af	Kies omvang vir %VALUETYPE van %SERIESNAME				2002-02-02 02:02:02
+chart2	source\controller\dialogs\Strings.src	0	string	STR_DATA_UNNAMED_SERIES				0	af	Onbenoemde reeks				2002-02-02 02:02:02
+chart2	source\controller\dialogs\Strings.src	0	string	STR_DATA_UNNAMED_SERIES_WITH_INDEX				0	af	Onbenoemde reeks %NUMBER				2002-02-02 02:02:02
+chart2	source\controller\dialogs\Strings.src	0	string	STR_DLG_CHART_WIZARD				0	af	Grafiekslimmerd				2002-02-02 02:02:02
+chart2	source\controller\dialogs\Strings.src	0	string	STR_DLG_NUMBERFORMAT_FOR_PERCENTAGE_VALUE				0	af	Nommerformaat vir persentasiewaarde				2002-02-02 02:02:02
+chart2	source\controller\dialogs\Strings.src	0	string	STR_DLG_SMOOTH_LINE_PROPERTIES				0	af	Gladde lyne				2002-02-02 02:02:02
+chart2	source\controller\dialogs\Strings.src	0	string	STR_OBJECT_AVERAGE_LINE				0	af	Gemiddeldewaardelyn				2002-02-02 02:02:02
+chart2	source\controller\dialogs\Strings.src	0	string	STR_OBJECT_AVERAGE_LINE_WITH_PARAMETERS				0	af	Gemiddeldewaardelyn met waarde %AVERAGE_VALUE en standaardafwyking %STD_DEVIATION				2002-02-02 02:02:02
+chart2	source\controller\dialogs\Strings.src	0	string	STR_OBJECT_AXES				0	af	Asse				2002-02-02 02:02:02
+chart2	source\controller\dialogs\Strings.src	0	string	STR_OBJECT_AXIS				0	af	As				2002-02-02 02:02:02
+chart2	source\controller\dialogs\Strings.src	0	string	STR_OBJECT_AXIS_X				0	af	X-as				2002-02-02 02:02:02
+chart2	source\controller\dialogs\Strings.src	0	string	STR_OBJECT_AXIS_Y				0	af	Y-as				2002-02-02 02:02:02
+chart2	source\controller\dialogs\Strings.src	0	string	STR_OBJECT_AXIS_Z				0	af	Z-as				2002-02-02 02:02:02
+chart2	source\controller\dialogs\Strings.src	0	string	STR_OBJECT_CURVE				0	af	Tendenslyn				2002-02-02 02:02:02
+chart2	source\controller\dialogs\Strings.src	0	string	STR_OBJECT_CURVES				0	af	Tendenslyne				2002-02-02 02:02:02
+chart2	source\controller\dialogs\Strings.src	0	string	STR_OBJECT_CURVE_EQUATION				0	af	Vergelyking				2002-02-02 02:02:02
+chart2	source\controller\dialogs\Strings.src	0	string	STR_OBJECT_CURVE_WITH_PARAMETERS				0	af	Tendenslyn %FORMULA met akkuraatheid R² = %RSQUARED				2002-02-02 02:02:02
+chart2	source\controller\dialogs\Strings.src	0	string	STR_OBJECT_DATALABELS				0	af	Dataetikette				2002-02-02 02:02:02
+chart2	source\controller\dialogs\Strings.src	0	string	STR_OBJECT_DATAPOINT				0	af	Datapunt				2002-02-02 02:02:02
+chart2	source\controller\dialogs\Strings.src	0	string	STR_OBJECT_DATAPOINTS				0	af	Datapunte				2002-02-02 02:02:02
+chart2	source\controller\dialogs\Strings.src	0	string	STR_OBJECT_DATASERIES				0	af	Datareeks				2002-02-02 02:02:02
+chart2	source\controller\dialogs\Strings.src	0	string	STR_OBJECT_DATASERIES_PLURAL				0	af	Datareeks				2002-02-02 02:02:02
+chart2	source\controller\dialogs\Strings.src	0	string	STR_OBJECT_DIAGRAM				0	af	Grafiek				2002-02-02 02:02:02
+chart2	source\controller\dialogs\Strings.src	0	string	STR_OBJECT_DIAGRAM_FLOOR				0	af	Grafiekvloer				2002-02-02 02:02:02
+chart2	source\controller\dialogs\Strings.src	0	string	STR_OBJECT_DIAGRAM_WALL				0	af	Grafiekmuur				2002-02-02 02:02:02
+chart2	source\controller\dialogs\Strings.src	0	string	STR_OBJECT_ERROR_BARS				0	af	Foutstawe				2002-02-02 02:02:02
+chart2	source\controller\dialogs\Strings.src	0	string	STR_OBJECT_FOR_ALL_SERIES				0	af	%OBJECTNAME vir alle datareekse				2002-02-02 02:02:02
+chart2	source\controller\dialogs\Strings.src	0	string	STR_OBJECT_FOR_SERIES				0	af	%OBJECTNAME vir datareeks '%SERIESNAME'				2002-02-02 02:02:02
+chart2	source\controller\dialogs\Strings.src	0	string	STR_OBJECT_GRID				0	af	Rooster				2002-02-02 02:02:02
+chart2	source\controller\dialogs\Strings.src	0	string	STR_OBJECT_GRIDS				0	af	Roosters				2002-02-02 02:02:02
+chart2	source\controller\dialogs\Strings.src	0	string	STR_OBJECT_GRID_MAJOR_X				0	af	X-as, groot rooster				2002-02-02 02:02:02
+chart2	source\controller\dialogs\Strings.src	0	string	STR_OBJECT_GRID_MAJOR_Y				0	af	Y-as, groot rooster				2002-02-02 02:02:02
+chart2	source\controller\dialogs\Strings.src	0	string	STR_OBJECT_GRID_MAJOR_Z				0	af	Z-as, groot rooster				2002-02-02 02:02:02
+chart2	source\controller\dialogs\Strings.src	0	string	STR_OBJECT_GRID_MINOR_X				0	af	X-as, klein rooster				2002-02-02 02:02:02
+chart2	source\controller\dialogs\Strings.src	0	string	STR_OBJECT_GRID_MINOR_Y				0	af	Y-as, klein rooster				2002-02-02 02:02:02
+chart2	source\controller\dialogs\Strings.src	0	string	STR_OBJECT_GRID_MINOR_Z				0	af	Z-as, klein rooster				2002-02-02 02:02:02
+chart2	source\controller\dialogs\Strings.src	0	string	STR_OBJECT_LABEL				0	af	Etiket				2002-02-02 02:02:02
+chart2	source\controller\dialogs\Strings.src	0	string	STR_OBJECT_LEGEND				0	af	Legende				2002-02-02 02:02:02
+chart2	source\controller\dialogs\Strings.src	0	string	STR_OBJECT_LEGEND_SYMBOL				0	af	Legendesleutel				2002-02-02 02:02:02
+chart2	source\controller\dialogs\Strings.src	0	string	STR_OBJECT_PAGE				0	af	Grafiekarea				2002-02-02 02:02:02
+chart2	source\controller\dialogs\Strings.src	0	string	STR_OBJECT_SECONDARY_X_AXIS				0	af	Sekondêre X-as				2002-02-02 02:02:02
+chart2	source\controller\dialogs\Strings.src	0	string	STR_OBJECT_SECONDARY_Y_AXIS				0	af	Sekondêre Y-as				2002-02-02 02:02:02
+chart2	source\controller\dialogs\Strings.src	0	string	STR_OBJECT_STOCK_GAIN				0	af	Aandelewins				2002-02-02 02:02:02
+chart2	source\controller\dialogs\Strings.src	0	string	STR_OBJECT_STOCK_LOSS				0	af	Aandeleverlies				2002-02-02 02:02:02
+chart2	source\controller\dialogs\Strings.src	0	string	STR_OBJECT_TITLE				0	af	Titel				2002-02-02 02:02:02
+chart2	source\controller\dialogs\Strings.src	0	string	STR_OBJECT_TITLES				0	af	Titels				2002-02-02 02:02:02
+chart2	source\controller\dialogs\Strings.src	0	string	STR_OBJECT_TITLE_MAIN				0	af	Hooftitel				2002-02-02 02:02:02
+chart2	source\controller\dialogs\Strings.src	0	string	STR_OBJECT_TITLE_SECONDARY_X_AXIS				0	af	S~ekondêre X-as-titel				2002-02-02 02:02:02
+chart2	source\controller\dialogs\Strings.src	0	string	STR_OBJECT_TITLE_SECONDARY_Y_AXIS				0	af	S~ekondêre Y-as-titel				2002-02-02 02:02:02
+chart2	source\controller\dialogs\Strings.src	0	string	STR_OBJECT_TITLE_SUB				0	af	Subtitel				2002-02-02 02:02:02
+chart2	source\controller\dialogs\Strings.src	0	string	STR_OBJECT_TITLE_X_AXIS				0	af	X-as-titel				2002-02-02 02:02:02
+chart2	source\controller\dialogs\Strings.src	0	string	STR_OBJECT_TITLE_Y_AXIS				0	af	Y-as-titel				2002-02-02 02:02:02
+chart2	source\controller\dialogs\Strings.src	0	string	STR_OBJECT_TITLE_Z_AXIS				0	af	Z-as-titel				2002-02-02 02:02:02
+chart2	source\controller\dialogs\Strings.src	0	string	STR_PAGE_APPEARANCE				0	af	Voorkoms				2002-02-02 02:02:02
+chart2	source\controller\dialogs\Strings.src	0	string	STR_PAGE_AREA				0	af	Area				2002-02-02 02:02:02
+chart2	source\controller\dialogs\Strings.src	0	string	STR_PAGE_BORDER				0	af	Grense				2002-02-02 02:02:02
+chart2	source\controller\dialogs\Strings.src	0	string	STR_PAGE_CHARTTYPE				0	af	Soort grafiek				2002-02-02 02:02:02
+chart2	source\controller\dialogs\Strings.src	0	string	STR_PAGE_CHART_ELEMENTS				0	af	Grafiekelemente				2002-02-02 02:02:02
+chart2	source\controller\dialogs\Strings.src	0	string	STR_PAGE_CHART_LOCATION				0	af	Grafiekligging				2002-02-02 02:02:02
+chart2	source\controller\dialogs\Strings.src	0	string	STR_PAGE_DATA_RANGE				0	af	Dataomvang				2002-02-02 02:02:02
+chart2	source\controller\dialogs\Strings.src	0	string	STR_PAGE_ILLUMINATION				0	af	Verligting				2002-02-02 02:02:02
+chart2	source\controller\dialogs\Strings.src	0	string	STR_PAGE_LAYOUT				0	af	Uitleg				2002-02-02 02:02:02
+chart2	source\controller\dialogs\Strings.src	0	string	STR_PAGE_LINE				0	af	Reël				2002-02-02 02:02:02
+chart2	source\controller\dialogs\Strings.src	0	string	STR_PAGE_NUMBERS				0	af	Nommers				2002-02-02 02:02:02
+chart2	source\controller\dialogs\Strings.src	0	string	STR_PAGE_OPTIONS				0	af	Opsies				2002-02-02 02:02:02
+chart2	source\controller\dialogs\Strings.src	0	string	STR_PAGE_PERSPECTIVE				0	af	Perspektief				2002-02-02 02:02:02
+chart2	source\controller\dialogs\Strings.src	0	string	STR_PAGE_POSITION				0	af	Posisie				2002-02-02 02:02:02
+chart2	source\controller\dialogs\Strings.src	0	string	STR_PAGE_POSITIONING				0	af	Posisionering				2002-02-02 02:02:02
+chart2	source\controller\dialogs\Strings.src	0	string	STR_PAGE_SCALE				0	af	Skaal				2002-02-02 02:02:02
+chart2	source\controller\dialogs\Strings.src	0	string	STR_PAGE_TRANSPARENCY				0	af	Deursigtigheid				2002-02-02 02:02:02
+chart2	source\controller\dialogs\Strings.src	0	string	STR_PAGE_TRENDLINE_TYPE				0	af	Soort				2002-02-02 02:02:02
+chart2	source\controller\dialogs\Strings.src	0	string	STR_PAGE_YERROR_BARS				0	af	Y-foutstawe				2002-02-02 02:02:02
+chart2	source\controller\dialogs\Strings.src	0	string	STR_ROW_LABEL				0	af	Ry %ROWNUMBER				2002-02-02 02:02:02
+chart2	source\controller\dialogs\Strings.src	0	string	STR_STATUS_DATAPOINT_MARKED				0	af	Datapunt %POINTNUMBER in datareeks %SERIESNUMBER gemerk, waardes: %POINTVALUES				2002-02-02 02:02:02
+chart2	source\controller\dialogs\Strings.src	0	string	STR_STATUS_OBJECT_MARKED				0	af	%OBJECTNAME gemerk				2002-02-02 02:02:02
+chart2	source\controller\dialogs\Strings.src	0	string	STR_STATUS_PIE_SEGMENT_EXPLODED				0	af	Sektordiagram uiteengeskuif met %PERCENTVALUE persent				2002-02-02 02:02:02
+chart2	source\controller\dialogs\Strings.src	0	string	STR_TEXT_DIRECTION_LTR				0	af	Links na regs				2002-02-02 02:02:02
+chart2	source\controller\dialogs\Strings.src	0	string	STR_TEXT_DIRECTION_RTL				0	af	Regs na links				2002-02-02 02:02:02
+chart2	source\controller\dialogs\Strings.src	0	string	STR_TEXT_DIRECTION_SUPER				0	af	Gebruik bogeskikte objekinstellings				2002-02-02 02:02:02
+chart2	source\controller\dialogs\Strings.src	0	string	STR_TIP_CATEGORY_VALUE				0	af	'%CATEGORYVALUE'				2002-02-02 02:02:02
+chart2	source\controller\dialogs\Strings.src	0	string	STR_TIP_CHOOSECOLOR				0	af	Kies 'n kleur met die kleurdialoog				2002-02-02 02:02:02
+chart2	source\controller\dialogs\Strings.src	0	string	STR_TIP_DATAPOINT				0	af	Datapunt %POINTNUMBER, datareeks %SERIESNUMBER, waardes: %POINTVALUES				2002-02-02 02:02:02
+chart2	source\controller\dialogs\Strings.src	0	string	STR_TIP_DATAPOINT_INDEX				0	af	Datapunt %POINTNUMBER				2002-02-02 02:02:02
+chart2	source\controller\dialogs\Strings.src	0	string	STR_TIP_DATAPOINT_VALUES				0	af	Waardes: %POINTVALUES				2002-02-02 02:02:02
+chart2	source\controller\dialogs\Strings.src	0	string	STR_TIP_DATASERIES				0	af	Datareeks '%SERIESNAME'				2002-02-02 02:02:02
+chart2	source\controller\dialogs\Strings.src	0	string	STR_TIP_LIGHTSOURCE_X				0	af	Ligbron %LIGHTNUMBER				2002-02-02 02:02:02
+chart2	source\controller\dialogs\Strings.src	0	string	STR_TIP_SELECT_RANGE				0	af	Kies dataomvang				2002-02-02 02:02:02
+chart2	source\controller\dialogs\Strings_AdditionalControls.src	0	string	STR_3DSCHEME_CUSTOM				0	af	Doelgemaak				2002-02-02 02:02:02
+chart2	source\controller\dialogs\Strings_AdditionalControls.src	0	string	STR_3DSCHEME_REALISTIC				0	af	Realisties				2002-02-02 02:02:02
+chart2	source\controller\dialogs\Strings_AdditionalControls.src	0	string	STR_3DSCHEME_SIMPLE				0	af	Eenvoudig				2002-02-02 02:02:02
+chart2	source\controller\dialogs\Strings_AdditionalControls.src	0	string	STR_BAR_GEOMETRY				0	af	Vorm				2002-02-02 02:02:02
+chart2	source\controller\dialogs\Strings_AdditionalControls.src	0	string	STR_NUMBER_OF_LINES				0	af	~Aantal lyne				2002-02-02 02:02:02
+chart2	source\controller\dialogs\Strings_AdditionalControls.src	0	string	STR_TEXT_SEPARATOR				0	af	Skeier				2002-02-02 02:02:02
+chart2	source\controller\dialogs\Strings_ChartTypes.src	0	string	STR_BUBBLE_1				0	af	Borrelgrafiek				2002-02-02 02:02:02
 chart2	source\controller\dialogs\Strings_ChartTypes.src	0	string	STR_DEEP				0	af	Diep				2002-02-02 02:02:02
-chart2	source\controller\dialogs\Strings_ChartTypes.src	0	string	STR_LINE_COLUMN				0	af	Kombinasiediagram: Lyne en kolomme				2002-02-02 02:02:02
-chart2	source\controller\dialogs\Strings_ChartTypes.src	0	string	STR_LINE_STACKEDCOLUMN				0	af	Kombinasiediagram: Lyne en gestapelde kolomme				2002-02-02 02:02:02
+chart2	source\controller\dialogs\Strings_ChartTypes.src	0	string	STR_DONUT				0	af	Binnebanddiagram				2002-02-02 02:02:02
+chart2	source\controller\dialogs\Strings_ChartTypes.src	0	string	STR_DONUT_EXPLODED				0	af	Uiteengeskuifde binnebanddiagram				2002-02-02 02:02:02
+chart2	source\controller\dialogs\Strings_ChartTypes.src	0	string	STR_FILLED				0	af	Gevul				2002-02-02 02:02:02
+chart2	source\controller\dialogs\Strings_ChartTypes.src	0	string	STR_LINES_3D				0	af	3D-lyne				2002-02-02 02:02:02
+chart2	source\controller\dialogs\Strings_ChartTypes.src	0	string	STR_LINES_ONLY				0	af	Slegs lyne				2002-02-02 02:02:02
+chart2	source\controller\dialogs\Strings_ChartTypes.src	0	string	STR_LINE_COLUMN				0	af	Kolomme en lyne				2002-02-02 02:02:02
+chart2	source\controller\dialogs\Strings_ChartTypes.src	0	string	STR_LINE_STACKEDCOLUMN				0	af	Gestapelde kolomme en lyne				2002-02-02 02:02:02
 chart2	source\controller\dialogs\Strings_ChartTypes.src	0	string	STR_NORMAL				0	af	Normaal				2002-02-02 02:02:02
-chart2	source\controller\dialogs\Strings_ChartTypes.src	0	string	STR_PERCENT				0	af	Persent				2002-02-02 02:02:02
+chart2	source\controller\dialogs\Strings_ChartTypes.src	0	string	STR_PERCENT				0	af	Persentasie gestapel				2002-02-02 02:02:02
+chart2	source\controller\dialogs\Strings_ChartTypes.src	0	string	STR_PIE_EXPLODED				0	af	Uiteengeskuifde sektordiagram				2002-02-02 02:02:02
+chart2	source\controller\dialogs\Strings_ChartTypes.src	0	string	STR_POINTS_AND_LINES				0	af	Punte en lyne				2002-02-02 02:02:02
+chart2	source\controller\dialogs\Strings_ChartTypes.src	0	string	STR_POINTS_ONLY				0	af	Net punte				2002-02-02 02:02:02
 chart2	source\controller\dialogs\Strings_ChartTypes.src	0	string	STR_STACKED				0	af	Gestapel				2002-02-02 02:02:02
 chart2	source\controller\dialogs\Strings_ChartTypes.src	0	string	STR_STOCK_1				0	af	Aandelegrafiek 1				2002-02-02 02:02:02
 chart2	source\controller\dialogs\Strings_ChartTypes.src	0	string	STR_STOCK_2				0	af	Aandelegrafiek 2				2002-02-02 02:02:02
 chart2	source\controller\dialogs\Strings_ChartTypes.src	0	string	STR_STOCK_3				0	af	Aandelegrafiek 3				2002-02-02 02:02:02
 chart2	source\controller\dialogs\Strings_ChartTypes.src	0	string	STR_STOCK_4				0	af	Aandelegrafiek 4				2002-02-02 02:02:02
-chart2	source\controller\dialogs\Strings_Statistic.src	0	string	STR_INDICATE_BOTH				0	af	Aanwysers bo en onder				2002-02-02 02:02:02
-chart2	source\controller\dialogs\Strings_Statistic.src	0	string	STR_INDICATE_DOWN				0	af	Onderste aanwyser				2002-02-02 02:02:02
-chart2	source\controller\dialogs\Strings_Statistic.src	0	string	STR_INDICATE_UP				0	af	Boonste aanwyser				2002-02-02 02:02:02
+chart2	source\controller\dialogs\Strings_ChartTypes.src	0	string	STR_TYPE_AREA				0	af	Area				2002-02-02 02:02:02
+chart2	source\controller\dialogs\Strings_ChartTypes.src	0	string	STR_TYPE_BAR				0	af	Staaf				2002-02-02 02:02:02
+chart2	source\controller\dialogs\Strings_ChartTypes.src	0	string	STR_TYPE_BUBBLE				0	af	Borrel				2002-02-02 02:02:02
+chart2	source\controller\dialogs\Strings_ChartTypes.src	0	string	STR_TYPE_COLUMN				0	af	Kolom				2002-02-02 02:02:02
+chart2	source\controller\dialogs\Strings_ChartTypes.src	0	string	STR_TYPE_COMBI_COLUMN_LINE				0	af	Kolom en lyne				2002-02-02 02:02:02
+chart2	source\controller\dialogs\Strings_ChartTypes.src	0	string	STR_TYPE_LINE				0	af	Reël				2002-02-02 02:02:02
+chart2	source\controller\dialogs\Strings_ChartTypes.src	0	string	STR_TYPE_NET				0	af	Net				2002-02-02 02:02:02
+chart2	source\controller\dialogs\Strings_ChartTypes.src	0	string	STR_TYPE_PIE				0	af	Sektordiagram				2002-02-02 02:02:02
+chart2	source\controller\dialogs\Strings_ChartTypes.src	0	string	STR_TYPE_STOCK				0	af	Voorraad				2002-02-02 02:02:02
+chart2	source\controller\dialogs\Strings_ChartTypes.src	0	string	STR_TYPE_XY				0	af	XY (verstrooi)				2002-02-02 02:02:02
+chart2	source\controller\dialogs\Strings_Scale.src	0	string	STR_BAD_LOGARITHM				0	af	Die groot interval vereis positiewe getalle. Kontroleer u toevoer.				2002-02-02 02:02:02
+chart2	source\controller\dialogs\Strings_Scale.src	0	string	STR_INVALID_NUMBER				0	af	Getalle word vereis. Kontroleer u toevoer.				2002-02-02 02:02:02
+chart2	source\controller\dialogs\Strings_Scale.src	0	string	STR_MIN_GREATER_MAX				0	af	Die minimum moet laer as die maksimum wees. Kontroleer u toevoer.				2002-02-02 02:02:02
+chart2	source\controller\dialogs\Strings_Scale.src	0	string	STR_STEP_GT_ZERO				0	af	Die groot interval vereis 'n positiewe getal. Kontroleer u toevoer.				2002-02-02 02:02:02
+chart2	source\controller\dialogs\Strings_Statistic.src	0	string	STR_CONTROLTEXT_ERROR_BARS_FROM_DATA				0	af	Uit datatabel				2002-02-02 02:02:02
+chart2	source\controller\dialogs\Strings_Statistic.src	0	string	STR_INDICATE_BOTH				0	af	Negatief en positief				2002-02-02 02:02:02
+chart2	source\controller\dialogs\Strings_Statistic.src	0	string	STR_INDICATE_DOWN				0	af	Negatief				2002-02-02 02:02:02
+chart2	source\controller\dialogs\Strings_Statistic.src	0	string	STR_INDICATE_UP				0	af	Positief				2002-02-02 02:02:02
 chart2	source\controller\dialogs\Strings_Statistic.src	0	string	STR_REGRESSION_EXP				0	af	Eksponensiële regressie				2002-02-02 02:02:02
 chart2	source\controller\dialogs\Strings_Statistic.src	0	string	STR_REGRESSION_LINEAR				0	af	Lineêre regressie				2002-02-02 02:02:02
 chart2	source\controller\dialogs\Strings_Statistic.src	0	string	STR_REGRESSION_LOG				0	af	Logaritmiese regressie				2002-02-02 02:02:02
-chart2	source\controller\dialogs\Strings_Statistic.src	0	string	STR_REGRESSION_NONE				0	af	Geen regressie				2002-02-02 02:02:02
 chart2	source\controller\dialogs\Strings_Statistic.src	0	string	STR_REGRESSION_POWER				0	af	Magregressie				2002-02-02 02:02:02
+chart2	source\controller\dialogs\Strings_Statistic.src	0	string	STR_STATISTICS_IN_LEGEND				0	af	%REGRESSIONCURVE vir %SERIESNAME				2002-02-02 02:02:02
+chart2	source\controller\dialogs\dlg_DataEditor.src	0	modaldialog	DLG_DIAGRAM_DATA		SID_DIAGRAM_DATA		244	af	Datatabel				2002-02-02 02:02:02
+chart2	source\controller\dialogs\dlg_DataEditor.src	0	toolboxitem	DLG_DIAGRAM_DATA.TBX_DATA	TBI_DATA_DELETE_COL	HID_SCH_TBI_DATA_DELETE_COL		0	af	Skrap reeks				2002-02-02 02:02:02
+chart2	source\controller\dialogs\dlg_DataEditor.src	0	toolboxitem	DLG_DIAGRAM_DATA.TBX_DATA	TBI_DATA_DELETE_ROW	HID_SCH_TBI_DATA_DELETE_ROW		0	af	Skrap ry				2002-02-02 02:02:02
+chart2	source\controller\dialogs\dlg_DataEditor.src	0	toolboxitem	DLG_DIAGRAM_DATA.TBX_DATA	TBI_DATA_INSERT_COL	HID_SCH_TBI_DATA_INSERT_COL		0	af	Voeg reeks in				2002-02-02 02:02:02
+chart2	source\controller\dialogs\dlg_DataEditor.src	0	toolboxitem	DLG_DIAGRAM_DATA.TBX_DATA	TBI_DATA_INSERT_ROW	HID_SCH_TBI_DATA_INSERT_ROW		0	af	Voeg ry in				2002-02-02 02:02:02
+chart2	source\controller\dialogs\dlg_DataEditor.src	0	toolboxitem	DLG_DIAGRAM_DATA.TBX_DATA	TBI_DATA_SWAP_COL	HID_SCH_TBI_DATA_SWAP_COL		0	af	Skuif reeks na regs				2002-02-02 02:02:02
+chart2	source\controller\dialogs\dlg_DataEditor.src	0	toolboxitem	DLG_DIAGRAM_DATA.TBX_DATA	TBI_DATA_SWAP_ROW	HID_SCH_TBI_DATA_SWAP_ROW		0	af	Skuif ry na onder				2002-02-02 02:02:02
+chart2	source\controller\dialogs\dlg_DataSource.src	0	tabdialog	DLG_DATA_SOURCE		HID_SCH_DLG_RANGES		0	af	Dataomvange				2002-02-02 02:02:02
 chart2	source\controller\dialogs\dlg_InsertAxis_Grid.src	0	checkbox	DLG_AXIS_OR_GRID	CB_X_PRIMARY	HID_SCH_CB_XAXIS		80	af	~X-as				2002-02-02 02:02:02
 chart2	source\controller\dialogs\dlg_InsertAxis_Grid.src	0	checkbox	DLG_AXIS_OR_GRID	CB_Y_PRIMARY	HID_SCH_CB_YAXIS		80	af	~Y-as				2002-02-02 02:02:02
 chart2	source\controller\dialogs\dlg_InsertAxis_Grid.src	0	checkbox	DLG_AXIS_OR_GRID	CB_Z_PRIMARY	HID_SCH_CB_ZAXIS		80	af	~Z-as				2002-02-02 02:02:02
-chart2	source\controller\dialogs\dlg_InsertAxis_Grid.src	0	fixedline	DLG_AXIS_OR_GRID	FL_PRIMARY_AXIS			92	af	Hoofas				2002-02-02 02:02:02
-chart2	source\controller\dialogs\dlg_InsertAxis_Grid.src	0	fixedline	DLG_AXIS_OR_GRID	FL_PRIMARY_GRID			92	af	Hoofrooster				2002-02-02 02:02:02
-chart2	source\controller\dialogs\dlg_InsertAxis_Grid.src	0	fixedline	DLG_AXIS_OR_GRID	FL_SECONDARY_AXIS			92	af	Sekondêre as				2002-02-02 02:02:02
-chart2	source\controller\dialogs\dlg_InsertAxis_Grid.src	0	fixedline	DLG_AXIS_OR_GRID	FL_SECONDARY_GRID			92	af	Ondergeskikte rooster				2002-02-02 02:02:02
-chart2	source\controller\dialogs\res_DataLabel_tmpl.hrc	0	checkbox	RESOURCE_DATALABEL( xpos, ypos )	CB_SYMBOL	HID_SCH_DATALABEL_SYMBOL	!defined _CHART2_RESOURCE_DATALABEL_HXX	182	af	~Wys legende-ikoon met etiket				2002-02-02 02:02:02
-chart2	source\controller\dialogs\res_SecondaryAxisCheckBoxes_tmpl.hrc	0	checkbox	SECONDARYAXISCHECKBOXES( xpos, ypos, xOffset, yOffset )	CB_X_SECONDARY	HID_SCH_CB_SECONDARY_XAXIS	!defined _CHART2_SECONDARYAXISCHECKBOXES_HXX	0	af	~X-as				2002-02-02 02:02:02
-chart2	source\controller\dialogs\res_SecondaryAxisCheckBoxes_tmpl.hrc	0	checkbox	SECONDARYAXISCHECKBOXES( xpos, ypos, xOffset, yOffset )	CB_Y_SECONDARY	HID_SCH_CB_SECONDARY_YAXIS	!defined _CHART2_SECONDARYAXISCHECKBOXES_HXX	0	af	~Y-as				2002-02-02 02:02:02
-chart2	source\controller\dialogs\res_SecondaryAxisCheckBoxes_tmpl.hrc	0	checkbox	SECONDARYAXISCHECKBOXES( xpos, ypos, xOffset, yOffset )	CB_Z_SECONDARY	HID_SCH_CB_SECONDARY_ZAXIS	!defined _CHART2_SECONDARYAXISCHECKBOXES_HXX	0	af	~Z-as				2002-02-02 02:02:02
+chart2	source\controller\dialogs\dlg_InsertAxis_Grid.src	0	fixedline	DLG_AXIS_OR_GRID	FL_PRIMARY_AXIS			92	af	Asse				2002-02-02 02:02:02
+chart2	source\controller\dialogs\dlg_InsertAxis_Grid.src	0	fixedline	DLG_AXIS_OR_GRID	FL_PRIMARY_GRID			92	af	Groot roosters				2002-02-02 02:02:02
+chart2	source\controller\dialogs\dlg_InsertAxis_Grid.src	0	fixedline	DLG_AXIS_OR_GRID	FL_SECONDARY_AXIS			92	af	Sekondêre asse				2002-02-02 02:02:02
+chart2	source\controller\dialogs\dlg_InsertAxis_Grid.src	0	fixedline	DLG_AXIS_OR_GRID	FL_SECONDARY_GRID			92	af	Ondergeskikte roosters				2002-02-02 02:02:02
+chart2	source\controller\dialogs\dlg_View3D.src	0	tabdialog	DLG_3D_VIEW		SID_3D_VIEW		0	af	3-D-aansig				2002-02-02 02:02:02
+chart2	source\controller\dialogs\res_BarGeometry.src	0	stringlist	LB_BAR_GEOMETRY	1			0	af	Boks				2002-02-02 02:02:02
+chart2	source\controller\dialogs\res_BarGeometry.src	0	stringlist	LB_BAR_GEOMETRY	2			0	af	Silinder				2002-02-02 02:02:02
+chart2	source\controller\dialogs\res_BarGeometry.src	0	stringlist	LB_BAR_GEOMETRY	3			0	af	Keël				2002-02-02 02:02:02
+chart2	source\controller\dialogs\res_BarGeometry.src	0	stringlist	LB_BAR_GEOMETRY	4			0	af	Piramied				2002-02-02 02:02:02
+chart2	source\controller\dialogs\res_DataLabel_tmpl.hrc	0	checkbox	RESOURCE_DATALABEL( xpos, ypos )	CB_CATEGORY	HID_SCH_DATALABEL_TEXT	!defined _CHART2_RESOURCE_DATALABEL_HXX	254	af	Wys kategorie				2002-02-02 02:02:02
+chart2	source\controller\dialogs\res_DataLabel_tmpl.hrc	0	checkbox	RESOURCE_DATALABEL( xpos, ypos )	CB_SYMBOL	HID_SCH_DATALABEL_SYMBOL	!defined _CHART2_RESOURCE_DATALABEL_HXX	254	af	Wys ~legendesleutel				2002-02-02 02:02:02
+chart2	source\controller\dialogs\res_DataLabel_tmpl.hrc	0	checkbox	RESOURCE_DATALABEL( xpos, ypos )	CB_VALUE_AS_NUMBER	HID_SCH_DATALABEL_VALUE	!defined _CHART2_RESOURCE_DATALABEL_HXX	136	af	Wys waarde as ~getal				2002-02-02 02:02:02
+chart2	source\controller\dialogs\res_DataLabel_tmpl.hrc	0	checkbox	RESOURCE_DATALABEL( xpos, ypos )	CB_VALUE_AS_PERCENTAGE	HID_SCH_DATALABEL_PERCENT	!defined _CHART2_RESOURCE_DATALABEL_HXX	136	af	Wys waarde as ~persentasie				2002-02-02 02:02:02
+chart2	source\controller\dialogs\res_DataLabel_tmpl.hrc	0	fixedline	RESOURCE_DATALABEL( xpos, ypos )	FL_LABEL_ROTATE		!defined _CHART2_RESOURCE_DATALABEL_HXX	248	af	Draai teks				2002-02-02 02:02:02
+chart2	source\controller\dialogs\res_DataLabel_tmpl.hrc	0	fixedtext	RESOURCE_DATALABEL( xpos, ypos )	FT_LABEL_DEGREES		!defined _CHART2_RESOURCE_DATALABEL_HXX	46	af	~Grade				2002-02-02 02:02:02
+chart2	source\controller\dialogs\res_DataLabel_tmpl.hrc	0	fixedtext	RESOURCE_DATALABEL( xpos, ypos )	FT_LABEL_PLACEMENT		!defined _CHART2_RESOURCE_DATALABEL_HXX	182	af	Pl~asing				2002-02-02 02:02:02
+chart2	source\controller\dialogs\res_DataLabel_tmpl.hrc	0	fixedtext	RESOURCE_DATALABEL( xpos, ypos )	FT_LABEL_TEXTDIR		!defined _CHART2_RESOURCE_DATALABEL_HXX	64	af	Te~ksrigting				2002-02-02 02:02:02
+chart2	source\controller\dialogs\res_DataLabel_tmpl.hrc	0	pushbutton	RESOURCE_DATALABEL( xpos, ypos )	PB_NUMBERFORMAT	HID_SCH_PB_NUMBERFORMAT	!defined _CHART2_RESOURCE_DATALABEL_HXX	100	af	No~mmerformaat...				2002-02-02 02:02:02
+chart2	source\controller\dialogs\res_DataLabel_tmpl.hrc	0	pushbutton	RESOURCE_DATALABEL( xpos, ypos )	PB_PERCENT_NUMBERFORMAT	HID_SCH_PB_PERCENT_NUMBERFORMAT	!defined _CHART2_RESOURCE_DATALABEL_HXX	100	af	Persentasieform~aat...				2002-02-02 02:02:02
+chart2	source\controller\dialogs\res_DataLabel_tmpl.hrc	0	stringlist	WORKAROUND	1		!defined _CHART2_RESOURCE_DATALABEL_HXX	0	af	Beste passing				2002-02-02 02:02:02

... etc. - the rest is truncated


More information about the Libreoffice-commits mailing list