[Libreoffice-commits] .: Branch 'libreoffice-3-3' - po/lo-build-sl.po

Petr Mladek pmladek at kemper.freedesktop.org
Fri Nov 12 00:24:19 PST 2010


 po/lo-build-sl.po | 557 ++++++++++++------------------------------------------
 1 file changed, 134 insertions(+), 423 deletions(-)

New commits:
commit 8d91ff32da81d576323977feefbe73585cdadfcb
Author: Martin Srebotnjak <miles at filmsi.net>
Date:  Fri Nov 12 09:01:12 2010 +0200

  Slovenian (sl) translation update

diff --git a/po/lo-build-sl.po b/po/lo-build-sl.po
index 9bbe8fa..c3f3ce7 100644
--- a/po/lo-build-sl.po
+++ b/po/lo-build-sl.po
@@ -1,23 +1,19 @@
 # Slovenian localization of LibreOffice
-# Copyright (C) 2006, SUSE Linux GmbH, Nuremberg
+# Copyright (C) 2010 Martin Srebotnjak, Ljubljana
 # Martin Srebotnjak <miles at filmsi.net>, 2010.
-# This file is distributed under the same license as @PACKAGE@ package. FIRST
-#. extracted from (input file name not known)
+# This file is distributed under the same license as LibreOffice package.
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: LibreOffice 3.3\n"
-"Report-Msgid-Bugs-To: http://qa.openoffice.org/issues/enter_bug.cgi?subcompo"
-"nent=ui&comment=&short_desc=Localization%20issue%20in%20file%3A%20(input%20f"
-"ile%20name%20not%20known)&component=l10n&form_name=enter_issue\n"
+"Report-Msgid-Bugs-To: http://qa.openoffice.org/issues/enter_bug.cgi?subcomponent=ui&comment=&short_desc=Localization%20issue%20in%20file%3A%20(input%20file%20name%20not%20known)&component=l10n&form_name=enter_issue\n"
 "POT-Creation-Date: 2010-11-11 20:47+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2010-10-28 20:49+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2010-11-11 23:53+0100\n"
 "Last-Translator: Martin Srebotnjak <miles at filmsi.net>\n"
 "Language-Team: Martin Srebotnjak <miles at filmsi.net>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"Plural-Forms: nplurals=4; plural=(n%100==1 ? 0 : n%100==2 ? 1 : n%100==3 || "
-"n%100==4 ? 2 : 3);\n"
+"Plural-Forms: nplurals=4; plural=(n%100==1 ? 0 : n%100==2 ? 1 : n%100==3 || n%100==4 ? 2 : 3);\n"
 "X-Generator: Translate Toolkit 1.1.1\n"
 "X-Accelerator-Marker: ~\n"
 "X-Poedit-Language: Slovenian\n"
@@ -44,7 +40,7 @@ msgstr "I~zvajalna koda"
 
 #: cui/source/options/optgdlg.src#OFA_TP_MISC.CB_EXPERIMENTAL.checkbox.text
 msgid "Enable experimental (unstable) features"
-msgstr ""
+msgstr "Omogoči poskusne (nezanesljive) funkcionalnosti"
 
 #: cui/source/options/optgdlg.src#OFA_TP_MISC.CB_ODMADLG.checkbox.text
 msgid "Show ODMA DMS dialogs first"
@@ -184,141 +180,63 @@ msgstr "SVG - Scalable Vector Graphics"
 
 #: fpicker/source/office/iodlg.src#STR_SVT_ALLFORMATS.string.text
 msgid "All Formats"
-msgstr ""
+msgstr "Vse vrste datotek"
 
 #: framework/source/classes/resource.src#STR_STATUSBAR_LOGOTEXT.string.text
 msgid "A %PRODUCTNAME product by %OOOVENDOR"
 msgstr "%PRODUCTNAME je izdelek %OOOVENDOR"
 
 #: helpcontent2/source/text/scalc/guide/multioperation.xhp#par_id3148584.4.help.text
-msgid ""
-"<item type=\"productname\">%PRODUCTNAME</item> allows you to carry out joint "
-"multiple operations for columns and rows in so-called cross-tables. The "
-"formula cell has to refer to both the data range arranged in rows and the "
-"one arranged in columns. Select the range defined by both data ranges and "
-"call the multiple operation dialog. Enter the reference to the formula in "
-"the <emph>Formulas</emph> field. The <emph>Row input cell</emph> and the "
-"<emph>Column input cell</emph> fields are used to enter the reference to the "
-"corresponding cells of the formula."
-msgstr ""
+msgid "<item type=\"productname\">%PRODUCTNAME</item> allows you to carry out joint multiple operations for columns and rows in so-called cross-tables. The formula cell has to refer to both the data range arranged in rows and the one arranged in columns. Select the range defined by both data ranges and call the multiple operation dialog. Enter the reference to the formula in the <emph>Formulas</emph> field. The <emph>Row input cell</emph> and the <emph>Column input cell</emph> fields are used to enter the reference to the corresponding cells of the formula."
+msgstr "V <item type=\"productname\">%PRODUCTNAME</item> lahko s pomočjo t. i. križnih tabel izvajate med seboj povezane večkratne operacije z vrsticami in stolpci. Celica s formulo se mora pri tem sklicevati na obsega podatkov v stolpcu in v vrstici. Izberite obseg, ki ga določata oba obsega podatkov in prikličite pogovorno okno za večkratne operacije. V polje <emph>Formule</emph> vnesite sklic na celico, ki formulo vsebuje. V polji <emph>Vnos. celica stolpca</emph> in <emph>Vnos. celica vrstice</emph> vnesite sklic na ustrezne celice, ki jih formula uporablja."
 
 #: helpcontent2/source/text/scalc/guide/multioperation.xhp#par_id3156424.2.help.text
-msgid ""
-"In the <emph>Formulas</emph> field, enter the cell reference to the formula "
-"that applies to the data range. In the <emph>Column input cell/Row input "
-"cell</emph> field, enter the cell reference to the corresponding cell that "
-"is part of the formula. This can be explained best by examples:"
-msgstr ""
+msgid "In the <emph>Formulas</emph> field, enter the cell reference to the formula that applies to the data range. In the <emph>Column input cell/Row input cell</emph> field, enter the cell reference to the corresponding cell that is part of the formula. This can be explained best by examples:"
+msgstr "V polje <emph>Formule</emph> vnesite v formulo sklic na celico, ki se nanaša na obseg podatkov. V polje <emph>Vnosna celica stolpca/Vnosna celica stolpca</emph> vnesite sklic na ustrezno celico, ki je del formule. To najbolje razložimo s primeri:"
 
 #: helpcontent2/source/text/scalc/guide/rename_table.xhp#par_id3146976.13.help.text
-msgid ""
-"Open the context menu and choose the <emph>Rename Sheet</emph> command. A "
-"dialog box appears where you can enter a new name."
-msgstr ""
+msgid "Open the context menu and choose the <emph>Rename Sheet</emph> command. A dialog box appears where you can enter a new name."
+msgstr "Odprite kontekstni meni in izberite ukaz <emph>Preimenuj delovni list</emph>. Pojavi se pogovorno okno, kjer lahko vnesete novo ime."
 
 #: helpcontent2/source/text/scalc/guide/row_height.xhp#par_id3150519.10.help.text
-msgid ""
-"You will see the commands <emph>Row Height</emph> and <emph>Optimal row "
-"height</emph>. Choosing either opens a dialog."
-msgstr ""
+msgid "You will see the commands <emph>Row Height</emph> and <emph>Optimal row height</emph>. Choosing either opens a dialog."
+msgstr "Videli boste ukaza <emph>Višina vrstice</emph> in <emph>Optimalna višina vrstice</emph>. Z izborom enega izmed njiju odprete pogovorno okno."
 
 #: helpcontent2/source/text/scalc/guide/text_rotate.xhp#par_id3147426.5.help.text
-msgid ""
-"In the <emph>Text orientation</emph> area use the mouse to select in the "
-"preview wheel the direction in which the text is to be rotated. Click "
-"<emph>OK</emph>."
-msgstr ""
+msgid "In the <emph>Text orientation</emph> area use the mouse to select in the preview wheel the direction in which the text is to be rotated. Click <emph>OK</emph>."
+msgstr "V območju <emph>Usmerjenost besedila</emph> uporabite miško, da v predoglednem koleščku izberete smer, v katero želite sukati besedilo. Kliknite <emph>V redu</emph>."
 
 #: helpcontent2/source/text/scalc/01/04050000.xhp#hd_id3147350.3.help.text
 msgid "New sheet"
-msgstr ""
+msgstr "Nov delovni list"
 
 #: helpcontent2/source/text/scalc/01/04050000.xhp#hd_id3147428.25.help.text
 msgid "Sheet"
-msgstr ""
+msgstr "Delovni list"
 
 #: helpcontent2/source/text/scalc/01/04060107.xhp#par_id936613.help.text
-msgid ""
-"The column separator (separating elements in one row) and the row separator "
-"are language and locale dependent. But in this help content, the ';' "
-"semicolon and '|' pipe symbol are used to indicate the column and row "
-"separators, respectively. For example, in the English locale, the ',' comma "
-"is used as the column separator, while the ';' semicolon is used as the row "
-"separator."
-msgstr ""
-"Ločilo stolpcev (ki ločuje elemente v posamezni vrstici) in ločilo vrstic "
-"sta odvisna od jezika in jezikovnih nastavitev. V tem besedilu pomoči sta za "
-"ločili stolpcev in vrstic povsod navedena podpičje (';') in navpičnica "
-"('|'). Primer: v angleškem vmesniku je za ločilo stolpcev uporabljena vejica "
-"(','), za ločilo vrstic pa podpičje (';')."
+msgid "The column separator (separating elements in one row) and the row separator are language and locale dependent. But in this help content, the ';' semicolon and '|' pipe symbol are used to indicate the column and row separators, respectively. For example, in the English locale, the ',' comma is used as the column separator, while the ';' semicolon is used as the row separator."
+msgstr "Ločilo stolpcev (ki ločuje elemente v posamezni vrstici) in ločilo vrstic sta odvisna od jezika in jezikovnih nastavitev. V tem besedilu pomoči sta za ločili stolpcev in vrstic povsod navedena podpičje (';') in navpičnica ('|'). Primer: v angleškem vmesniku je za ločilo stolpcev uporabljena vejica (','), za ločilo vrstic pa podpičje (';')."
 
 #: helpcontent2/source/text/scalc/01/04060109.xhp#par_id3158419.58.help.text
-msgid ""
-"      <item type=\"input\">=INDEX((multi);4;1)</item> indicates the "
-"value contained in row 4 and column 1 of the (multiple) range, which you "
-"named under <emph>Insert - Names - Define</emph> as <emph>multi</emph>. The "
-"multiple range may consist of several rectangular ranges, each with a row 4 "
-"and column 1. If you now want to call the second block of this multiple "
-"range enter the number <item type=\"input\">2</item> as the <emph>range</emph> "
-"parameter."
-msgstr ""
+msgid "      <item type=\"input\">=INDEX((multi);4;1)</item> indicates the value contained in row 4 and column 1 of the (multiple) range, which you named under <emph>Insert - Names - Define</emph> as <emph>multi</emph>. The multiple range may consist of several rectangular ranges, each with a row 4 and column 1. If you now want to call the second block of this multiple range enter the number <item type=\"input\">2</item> as the <emph>range</emph> parameter."
+msgstr "<item type=\"input\">=INDEX((multi);4;1)</item> nakazuje na vrednost, vsebovano v 4. vrstici in 1. stolpcu, kot ste jo poimenovali v <emph>Vstavi - Imena - Določi</emph>, kot <emph>večkratno</emph>. Večkratni obseg lahko sestavlja več pravokotnih obsegov, vsak z vrstico 4 in stolpcem 1. Če zdaj želite priklicati drugi blok tega večkratnega obsega, vnesite število <item type=\"input\">2</item> kot parameter <emph>obsega</emph>."
 
 #: helpcontent2/source/text/scalc/01/12030200.xhp#bm_id3147228.help.text
-msgid ""
-"<bookmark_value>sorting; options for database "
-"ranges</bookmark_value><bookmark_value>sorting;Asian "
-"languages</bookmark_value><bookmark_value>Asian "
-"languages;sorting</bookmark_value><bookmark_value>phonebook sorting "
-"rules</bookmark_value><bookmark_value>natural sort "
-"algorithm</bookmark_value>"
-msgstr ""
-"<bookmark_value>razvrščanje; možnosti za obsege zbirke "
-"podatkov</bookmark_value><bookmark_value>razvrščanje; azijski "
-"jeziki</bookmark_value><bookmark_value>azijski "
-"jeziki;razvrščanje</bookmark_value><bookmark_value>pravila za razvrščanje v "
-"telefonskem imeniku</bookmark_value><bookmark_value>naravni algoritem "
-"razvrščanja</bookmark_value>"
+msgid "<bookmark_value>sorting; options for database ranges</bookmark_value><bookmark_value>sorting;Asian languages</bookmark_value><bookmark_value>Asian languages;sorting</bookmark_value><bookmark_value>phonebook sorting rules</bookmark_value><bookmark_value>natural sort algorithm</bookmark_value>"
+msgstr "<bookmark_value>razvrščanje; možnosti za obsege zbirke podatkov</bookmark_value><bookmark_value>razvrščanje; azijski jeziki</bookmark_value><bookmark_value>azijski jeziki;razvrščanje</bookmark_value><bookmark_value>pravila za razvrščanje v telefonskem imeniku</bookmark_value><bookmark_value>naravni algoritem razvrščanja</bookmark_value>"
 
 #: helpcontent2/source/text/scalc/01/12030200.xhp#hd_id3147438.help.text
 msgid "Enable natural sort"
 msgstr "Omogoči naravni algoritem razvrščanja"
 
 #: helpcontent2/source/text/scalc/01/12030200.xhp#par_id3149378.help.text
-msgid ""
-"<ahelp hid=\"SC:CHECKBOX:RID_SCPAGE_SORT_OPTIONS:BTN_NATURALSORT\">Natural "
-"sort is a sort algorithm that sorts string-prefixed numbers based on the "
-"value of the numerical element in each sorted number, instead of the "
-"traditional way of sorting them as ordinary strings.</ahelp> For instance, "
-"let's assume you have a series of values such as, A1, A2, A3, A4, A5, A6, "
-"..., A19, A20, A21. When you put these values into a range of cells and run "
-"the sort, it will become A1, A11, A12, A13, ..., A19, A2, A20, A21, A3, A4, "
-"A5, ..., A9. While this sorting behavior may make sense to those who "
-"understand the underlying sorting mechanism, to the rest of the population "
-"it seems completely bizarre, if not outright inconvenient. With the natural "
-"sort feature enabled, values such as the ones in the above example get "
-"sorted \"properly\", which improves the convenience of sorting operations in "
-"general."
-msgstr ""
-"<ahelp hid=\"SC:CHECKBOX:RID_SCPAGE_SORT_OPTIONS:BTN_NATURALSORT\">Naravno "
-"razvrščanje je algoritem razvrščanja, ki razvrsti števila z besedilno "
-"predpono glede na vrednost številskega elementa v vsakem razvrščenem številu "
-"namesto običajnega načina razvrščanja navadnih nizov.</ahelp> "
-"Predstavljajmo si, da imamo niz vrednosti, kot je npr. A1, A2, A3, A4, A5, "
-"A6, ..., A19, A20, A21. Ko te vrednosti postavimo v obseg celic in izvedemo "
-"razvrščanje, dobimo A1, A11, A12, A13, ..., A19, A2, A20, A21, A3, A4, A5, "
-"..., A9. Čeprav je tovrstno razvrščanje logično za tiste, ki razumejo "
-"mehanizem razvrščevanja, se večini uporabnikov zdi povsem nesmiselno, če že "
-"ne povsem neuporabno. Če omogočite možnost naravnega razvrščanja, se "
-"vrednosti, podobne gornjim, razvrstijo \"pravilno\", kar izboljša splošno "
-"uporabnost operacij razvrščanja."
+msgid "<ahelp hid=\"SC:CHECKBOX:RID_SCPAGE_SORT_OPTIONS:BTN_NATURALSORT\">Natural sort is a sort algorithm that sorts string-prefixed numbers based on the value of the numerical element in each sorted number, instead of the traditional way of sorting them as ordinary strings.</ahelp> For instance, let's assume you have a series of values such as, A1, A2, A3, A4, A5, A6, ..., A19, A20, A21. When you put these values into a range of cells and run the sort, it will become A1, A11, A12, A13, ..., A19, A2, A20, A21, A3, A4, A5, ..., A9. While this sorting behavior may make sense to those who understand the underlying sorting mechanism, to the rest of the population it seems completely bizarre, if not outright inconvenient. With the natural sort feature enabled, values such as the ones in the above example get sorted \"properly\", which improves the convenience of sorting operations in general."
+msgstr "<ahelp hid=\"SC:CHECKBOX:RID_SCPAGE_SORT_OPTIONS:BTN_NATURALSORT\">Naravno razvrščanje je algoritem razvrščanja, ki razvrsti števila z besedilno predpono glede na vrednost številskega elementa v vsakem razvrščenem številu namesto običajnega načina razvrščanja navadnih nizov.</ahelp> Predstavljajmo si, da imamo niz vrednosti, kot je npr. A1, A2, A3, A4, A5, A6, ..., A19, A20, A21. Ko te vrednosti postavimo v obseg celic in izvedemo razvrščanje, dobimo A1, A11, A12, A13, ..., A19, A2, A20, A21, A3, A4, A5, ..., A9. Čeprav je tovrstno razvrščanje logično za tiste, ki razumejo mehanizem razvrščevanja, se večini uporabnikov zdi povsem nesmiselno, če že ne povsem neuporabno. Če omogočite možnost naravnega razvrščanja, se vrednosti, podobne gornjim, razvrstijo \"pravilno\", kar izboljša splošno uporabnost operacij razvrščanja."
 
 #: helpcontent2/source/text/shared/guide/protection.xhp#par_id3153104.13.help.text
-msgid ""
-"Choose <emph>Edit - Changes - Protect Records</emph>. Enter and confirm a "
-"password."
-msgstr ""
-"Izberite <emph>Uredi - Spremembe - Zaščiti zapise</emph>. Vnesite in "
-"potrdite geslo."
+msgid "Choose <emph>Edit - Changes - Protect Records</emph>. Enter and confirm a password."
+msgstr "Izberite <emph>Uredi - Spremembe - Zaščiti zapise</emph>. Vnesite in potrdite geslo."
 
 #: helpcontent2/source/text/shared/guide/redlining_protect.xhp#par_id3153345.4.help.text
 msgid "Enter a password and confirm it. Click <emph>OK</emph>."
@@ -345,12 +263,8 @@ msgid "By word"
 msgstr "Po besedah"
 
 #: helpcontent2/source/text/shared/optionen/comparisonopt.xhp#hd_id3153823.help.text
-msgid ""
-"<link href=\"text/shared/optionen/comparisonopt.xhp\" "
-"name=\"Comparison\">Comparison</link>"
-msgstr ""
-"<link href=\"text/shared/optionen/comparisonopt.xhp\" "
-"name=\"Primerjava\">Primerjava</link>"
+msgid "<link href=\"text/shared/optionen/comparisonopt.xhp\" name=\"Comparison\">Comparison</link>"
+msgstr "<link href=\"text/shared/optionen/comparisonopt.xhp\" name=\"Primerjava\">Primerjava</link>"
 
 #: helpcontent2/source/text/shared/optionen/comparisonopt.xhp#hd_id3155419.help.text
 msgid "Compare Documents"
@@ -365,128 +279,64 @@ msgid "Specifies the mode for comparing two documents."
 msgstr "Določa način primerjave dveh dokumentov."
 
 #: helpcontent2/source/text/shared/optionen/comparisonopt.xhp#par_id3146975.help.text
-msgid ""
-"<ahelp hid=\"SW:CHECKBOX:TP_COMPARISON_OPT:CB_IGNORE\">Specifies that matched "
-"sequences of words or characters (depending on the chosen compare mode) of "
-"length equal to or less than the entered one will be ignored and will be "
-"shown as inserted/deleted.</ahelp>"
-msgstr ""
-"<ahelp hid=\"SW:CHECKBOX:TP_COMPARISON_OPT:CB_IGNORE\">Določa, da bodo "
-"ujemajoči nizi besed ali znakov (glede na izbrani način primerjave) enake "
-"ali krajše dolžine od vnesene prezrti in da bodo prikazani kot "
-"vstavljeni/izbrisani.</ahelp>"
+msgid "<ahelp hid=\"SW:CHECKBOX:TP_COMPARISON_OPT:CB_IGNORE\">Specifies that matched sequences of words or characters (depending on the chosen compare mode) of length equal to or less than the entered one will be ignored and will be shown as inserted/deleted.</ahelp>"
+msgstr "<ahelp hid=\"SW:CHECKBOX:TP_COMPARISON_OPT:CB_IGNORE\">Določa, da bodo ujemajoči nizi besed ali znakov (glede na izbrani način primerjave) enake ali krajše dolžine od vnesene prezrti in da bodo prikazani kot vstavljeni/izbrisani.</ahelp>"
 
 #: helpcontent2/source/text/shared/optionen/comparisonopt.xhp#par_id3149416.help.text
-msgid ""
-"<ahelp hid=\"HID_COMPARISON_OPT\">Specifies the settings for comparing two "
-"documents.</ahelp>"
-msgstr ""
-"<ahelp hid=\"HID_COMPARISON_OPT\">Določa nastavitve za primerjavo dveh "
-"dokumentov.</ahelp>"
+msgid "<ahelp hid=\"HID_COMPARISON_OPT\">Specifies the settings for comparing two documents.</ahelp>"
+msgstr "<ahelp hid=\"HID_COMPARISON_OPT\">Določa nastavitve za primerjavo dveh dokumentov.</ahelp>"
 
 #: helpcontent2/source/text/shared/optionen/comparisonopt.xhp#par_id3149562.help.text
 msgid "Specifies more comparison settings if the chosen mode is not Auto."
 msgstr "Določa dodatne nastavitve primerjave, če izbrani način ni samodejni."
 
 #: helpcontent2/source/text/shared/optionen/comparisonopt.xhp#par_id3151042.help.text
-msgid ""
-"<ahelp hid=\"SW:RADIOBUTTON:TP_COMPARISON_OPT:RB_WORD\">Compare documents with "
-"a character as the basic unit.</ahelp>"
-msgstr ""
-"<ahelp hid=\"SW:RADIOBUTTON:TP_COMPARISON_OPT:RB_WORD\">Primerjajte dokumente "
-"z znakom kot osnovno enoto.</ahelp>"
+msgid "<ahelp hid=\"SW:RADIOBUTTON:TP_COMPARISON_OPT:RB_WORD\">Compare documents with a character as the basic unit.</ahelp>"
+msgstr "<ahelp hid=\"SW:RADIOBUTTON:TP_COMPARISON_OPT:RB_WORD\">Primerjajte dokumente z znakom kot osnovno enoto.</ahelp>"
 
 #: helpcontent2/source/text/shared/optionen/comparisonopt.xhp#par_id3154365.help.text
-msgid ""
-"<ahelp hid=\"SW:RADIOBUTTON:TP_COMPARISON_OPT:RB_CHAR\">Compare documents with "
-"a word as the basic unit.</ahelp>"
-msgstr ""
-"<ahelp hid=\"SW:RADIOBUTTON:TP_COMPARISON_OPT:RB_CHAR\">Primerjajte dokumente "
-"z besedo kot osnovno enoto.</ahelp>"
+msgid "<ahelp hid=\"SW:RADIOBUTTON:TP_COMPARISON_OPT:RB_CHAR\">Compare documents with a word as the basic unit.</ahelp>"
+msgstr "<ahelp hid=\"SW:RADIOBUTTON:TP_COMPARISON_OPT:RB_CHAR\">Primerjajte dokumente z besedo kot osnovno enoto.</ahelp>"
 
 #: helpcontent2/source/text/shared/optionen/comparisonopt.xhp#par_id3154638.help.text
-msgid ""
-"<ahelp hid=\"SW:CHECKBOX:TP_COMPARISON_OPT:CB_RSID\">Specifies that RSIDs are "
-"used when the documents are compared. This has an effect only if both "
-"documents have RSIDs and their root RSIDs are the same.</ahelp>"
-msgstr ""
-"<ahelp hid=\"SW:CHECKBOX:TP_COMPARISON_OPT:CB_RSID\">Določa, da naj bodo pri "
-"primerjavi dokumentov uporabljene oznake RSID. To učinkuje, če imata oba "
-"dokumenta oznake RSID in če sta njuni korenski oznaki RSID enaki.</ahelp>"
+msgid "<ahelp hid=\"SW:CHECKBOX:TP_COMPARISON_OPT:CB_RSID\">Specifies that RSIDs are used when the documents are compared. This has an effect only if both documents have RSIDs and their root RSIDs are the same.</ahelp>"
+msgstr "<ahelp hid=\"SW:CHECKBOX:TP_COMPARISON_OPT:CB_RSID\">Določa, da naj bodo pri primerjavi dokumentov uporabljene oznake RSID. To učinkuje, če imata oba dokumenta oznake RSID in če sta njuni korenski oznaki RSID enaki.</ahelp>"
 
 #: helpcontent2/source/text/shared/optionen/comparisonopt.xhp#par_id3154758.help.text
-msgid ""
-"<ahelp hid=\"SW:RADIOBUTTON:TP_COMPARISON_OPT:RB_AUTO\">Use the most "
-"appropriate comparison settings for the current document.</ahelp>"
-msgstr ""
-"<ahelp hid=\"SW:RADIOBUTTON:TP_COMPARISON_OPT:RB_AUTO\">Uporabite "
-"najustreznejše nastavitve primerjanja za trenutni dokument.</ahelp>"
+msgid "<ahelp hid=\"SW:RADIOBUTTON:TP_COMPARISON_OPT:RB_AUTO\">Use the most appropriate comparison settings for the current document.</ahelp>"
+msgstr "<ahelp hid=\"SW:RADIOBUTTON:TP_COMPARISON_OPT:RB_AUTO\">Uporabite najustreznejše nastavitve primerjanja za trenutni dokument.</ahelp>"
 
 #: helpcontent2/source/text/shared/optionen/comparisonopt.xhp#par_id3156153.help.text
-msgid ""
-"To compare the current document with another one choose <link "
-"href=\"text/shared/01/02240000.xhp\" name=\"Edit - Compare Document\"><emph>Edit "
-"- Compare Document</emph></link>."
-msgstr ""
-"Če želite primerjati trenutni dokument z drugim, izberite <link "
-"href=\"text/shared/01/02240000.xhp\" name=\"Uredi - Primerjaj "
-"dokument\"><emph>Uredi - Primerjaj dokument</emph></link>."
+msgid "To compare the current document with another one choose <link href=\"text/shared/01/02240000.xhp\" name=\"Edit - Compare Document\"><emph>Edit - Compare Document</emph></link>."
+msgstr "Če želite primerjati trenutni dokument z drugim, izberite <link href=\"text/shared/01/02240000.xhp\" name=\"Uredi - Primerjaj dokument\"><emph>Uredi - Primerjaj dokument</emph></link>."
 
 #: helpcontent2/source/text/shared/optionen/comparisonopt.xhp#tit.help.text
 msgid "Comparison"
 msgstr "Primerjava"
 
 #: helpcontent2/source/text/shared/00/00000406.xhp#par_id3147006.help.text
-msgid ""
-"<variable id=\"comparisonoptions\">Open a text document, choose "
-"<emph><switchinline select=\"sys\"><caseinline select=\"MAC\">%PRODUCTNAME - "
-"Preferences</caseinline><defaultinline>Tools - "
-"Options</defaultinline></switchinline> - %PRODUCTNAME Writer - "
-"Comparison</emph></variable>"
-msgstr ""
-"<variable id=\"comparisonoptions\">Odprite dokument z besedilom, izberite "
-"<emph><switchinline select=\"sys\"><caseinline select=\"MAC\">%PRODUCTNAME - "
-"Nastavitve</caseinline><defaultinline>Orodja - "
-"Možnosti</defaultinline></switchinline> - %PRODUCTNAME Writer - "
-"Primerjava</emph></variable>"
+msgid "<variable id=\"comparisonoptions\">Open a text document, choose <emph><switchinline select=\"sys\"><caseinline select=\"MAC\">%PRODUCTNAME - Preferences</caseinline><defaultinline>Tools - Options</defaultinline></switchinline> - %PRODUCTNAME Writer - Comparison</emph></variable>"
+msgstr "<variable id=\"comparisonoptions\">Odprite dokument z besedilom, izberite <emph><switchinline select=\"sys\"><caseinline select=\"MAC\">%PRODUCTNAME - Nastavitve</caseinline><defaultinline>Orodja - Možnosti</defaultinline></switchinline> - %PRODUCTNAME Writer - Primerjava</emph></variable>"
 
 #: helpcontent2/source/text/simpress/guide/palette_files.xhp#bm_id3149871.help.text
-msgid ""
-"<bookmark_value>colors; default colors; LibreOffice colors; Tango "
-"colors</bookmark_value>"
-msgstr ""
+msgid "<bookmark_value>colors; default colors; LibreOffice colors; Tango colors</bookmark_value>"
+msgstr "<bookmark_value>barve; privzete barve; LibreOffice, barve; barve Tango</bookmark_value>"
 
 #: helpcontent2/source/text/simpress/guide/palette_files.xhp#par_id3149871.71.help.text
-msgid ""
-"The CMYK list is optimized for print colors. The colors in the Web and the "
-"HTML lists are optimized for displays using a resolution of 256 colors. The "
-"palettes libreoffice.soc and tango.soc contain the official LibreOffice and "
-"Tango colors respectively."
-msgstr ""
+msgid "The CMYK list is optimized for print colors. The colors in the Web and the HTML lists are optimized for displays using a resolution of 256 colors. The palettes libreoffice.soc and tango.soc contain the official LibreOffice and Tango colors respectively."
+msgstr "Seznam CMYK je optimiziran za tiskanje barv. Barve na spletu in v seznamih HTML so optimizirane za zaslone z ločljivostjo 256 barv. Paleti libreoffice.soc in tango.soc vsebujeta uradne barve LibreOffice in Tango."
 
 #: helpcontent2/source/text/swriter/guide/protection.xhp#par_id3144764.32.help.text
-msgid ""
-"Select the text. Choose <emph>Insert - Section - Section</emph>, then under "
-"<emph>Write protection</emph> mark the <emph>Protect</emph> and <emph>With "
-"password</emph> check boxes. (If the section already exists: <emph>Format - "
-"Sections</emph>.) Enter and confirm a password."
-msgstr ""
-"Izberite besedilo. Izberite <emph>Vstavi - Odsek - Odsek</emph>, nato pod "
-"<emph>Zaščita pred pisanjem</emph> potrdite polji <emph>Zaščiti</emph> in "
-"<emph>Z geslom</emph>. (Če odsek že obstaja: <emph>Oblika - Odseki</emph>.) "
-"Vnesite in potrdite geslo."
+msgid "Select the text. Choose <emph>Insert - Section - Section</emph>, then under <emph>Write protection</emph> mark the <emph>Protect</emph> and <emph>With password</emph> check boxes. (If the section already exists: <emph>Format - Sections</emph>.) Enter and confirm a password."
+msgstr "Izberite besedilo. Izberite <emph>Vstavi - Odsek - Odsek</emph>, nato pod <emph>Zaščita pred pisanjem</emph> potrdite polji <emph>Zaščiti</emph> in <emph>Z geslom</emph>. (Če odsek že obstaja: <emph>Oblika - Odseki</emph>.) Vnesite in potrdite geslo."
 
 #: instsetoo_native/inc_openoffice/windows/msi_languages/Control.ulf#OOO_CONTROL_124.LngText.text
-msgid ""
-"Build contributed in collaboration with the community by The Document "
-"Foundation. For credits, see: http://www.documentfoundation.org"
-msgstr ""
-"Gradnjo je v sodelovanju s skupnostjo zagotovila The Document Foundation. "
-"Seznam zaslužnih je na ogled na naslovu: http://www.documentfoundation.org"
+msgid "Build contributed in collaboration with the community by The Document Foundation. For credits, see: http://www.documentfoundation.org"
+msgstr "Gradnjo je v sodelovanju s skupnostjo zagotovila The Document Foundation. Seznam zaslužnih je na ogled na naslovu: http://www.documentfoundation.org"
 
 #: officecfg/registry/data/org/openoffice/Office/UI/CalcCommands.xcu#..CalcCommands.UserInterface.Commands..uno_DataForm.Label.value.text
 msgid "F~orm..."
-msgstr ""
+msgstr "~Obrazec ..."
 
 #: officecfg/registry/data/org/openoffice/Office/UI/CalcCommands.xcu#..CalcCommands.UserInterface.Commands..uno_ToggleMergeCells.Label.value.text
 msgid "M~erge and Center Cells"
@@ -529,7 +379,7 @@ msgstr "Uporabniški priročnik"
 #: officecfg/registry/data/org/openoffice/Office/UI/GenericCommands.xcu#..GenericCommands.UserInterface.Commands..uno_Credits.Label.value.text
 msgctxt "officecfg/registry/data/org/openoffice/Office/UI/GenericCommands.xcu#..GenericCommands.UserInterface.Commands..uno_Credits.Label.value.text"
 msgid "%PRODUCTNAME Credits..."
-msgstr ""
+msgstr "Zaslužni za %PRODUCTNAME ..."
 
 #: officecfg/registry/data/org/openoffice/Office/UI/GenericCommands.xcu#..GenericCommands.UserInterface.Commands..uno_GetSubscription.Label.value.text
 msgid "~Upgrade to Full Version"
@@ -545,7 +395,7 @@ msgstr "~Naročnina"
 
 #: officecfg/registry/data/org/openoffice/Office/UI/WriterCommands.xcu#..WriterCommands.UserInterface.Commands..uno_TitlePageDialog.Label.value.text
 msgid "Title Page..."
-msgstr ""
+msgstr "Naslovnica ..."
 
 #: officecfg/registry/data/org/openoffice/Office/UI/WriterCommands.xcu#..WriterCommands.UserInterface.Popups..uno_NavigateBack.Label.value.text
 msgid "Back"
@@ -566,12 +416,8 @@ msgid "Navigation"
 msgstr "Krmarjenje"
 
 #: scp2/source/accessories/module_accessories.ulf#STR_DESC_MODULE_OPTIONAL_ACCESSORIES.LngText.text
-msgid ""
-"Useful %PRODUCTNAME accessories including various Galleries, Templates, "
-"Sample documents and Fonts."
-msgstr ""
-"Uporabni pripomočki za %PRODUCTNAME, vključno z različnimi galerijami, "
-"predlogami, vzročnimi dokumenti in pisavami."
+msgid "Useful %PRODUCTNAME accessories including various Galleries, Templates, Sample documents and Fonts."
+msgstr "Uporabni pripomočki za %PRODUCTNAME, vključno z različnimi galerijami, predlogami, vzročnimi dokumenti in pisavami."
 
 #: scp2/source/accessories/module_accessories.ulf#STR_NAME_MODULE_OPTIONAL_ACCESSORIES.LngText.text
 msgid "Accessories"
@@ -586,11 +432,8 @@ msgid "Fonts"
 msgstr "Pisave"
 
 #: scp2/source/accessories/module_gallery_accessories.ulf#STR_DESC_MODULE_OPTIONAL_ACCESSORIES_GALLERY.LngText.text
-msgid ""
-"The %PRODUCTNAME Gallery contains more than three thousand element in "
-"various themes."
-msgstr ""
-"Galerija %PRODUCTNAME vsebuje več kot tri tisoč elementov v različnih temah."
+msgid "The %PRODUCTNAME Gallery contains more than three thousand element in various themes."
+msgstr "Galerija %PRODUCTNAME vsebuje več kot tri tisoč elementov v različnih temah."
 
 #: scp2/source/accessories/module_gallery_accessories.ulf#STR_NAME_MODULE_OPTIONAL_ACCESSORIES_GALLERY.LngText.text
 msgid "Gallery"
@@ -621,13 +464,8 @@ msgid "Sample documents"
 msgstr "Vzorčni dokumenti"
 
 #: scp2/source/accessories/module_templates_accessories.ulf#STR_DESC_MODULE_OPTIONAL_ACCESSORIES_TEMPLATES_TEMPLATES_COMMON.LngText.text
-#, fuzzy
-msgid ""
-"Create perfect documents within seconds with document templates. Common "
-"templates contain language intependent templates."
-msgstr ""
-"Iz predlog v nekaj sekundah ustvarite popolne dokumente. Pogoste predloge "
-"vsebujejo jezikovno neodvisne predloge."
+msgid "Create perfect documents within seconds with document templates. Common templates contain language intependent templates."
+msgstr "Iz predlog v nekaj sekundah ustvarite popolne dokumente. Pogoste predloge vsebujejo jezikovno neodvisne predloge."
 
 #: scp2/source/accessories/module_templates_accessories.ulf#STR_DESC_MODULE_OPTIONAL_ACCESSORIES_TEMPLATES.LngText.text
 msgid "Create perfect documents within seconds with document templates."
@@ -643,63 +481,39 @@ msgstr "Predloge"
 
 #: scp2/source/extensions/module_extensions.ulf#STR_DESC_MODULE_OPTIONAL_EXTENSIONS_BARCODE.LngText.text
 msgid "Inserts barcode to your documents."
-msgstr ""
+msgstr "V vaš dokument vstavi črtno kodo."
 
 #: scp2/source/extensions/module_extensions.ulf#STR_DESC_MODULE_OPTIONAL_EXTENSIONS_DIAGRAM.LngText.text
 msgid "Create organization chart, Venn and other diagrams for your documents."
-msgstr ""
+msgstr "Ustvarite organigrame, Vennove in druge diagrame za svoje dokumente."
 
 #: scp2/source/extensions/module_extensions.ulf#STR_DESC_MODULE_OPTIONAL_EXTENSIONS_GOOGLE_DOCS.LngText.text
-msgid ""
-"Export, Update and Import your documents to and from Google Docs, Zoho and "
-"WebDAV servers."
-msgstr ""
+msgid "Export, Update and Import your documents to and from Google Docs, Zoho and WebDAV servers."
+msgstr "Izvozite, posodobite in uvozite dokumente iz in v Google Docs, Zoho ter strežnike WebDAV."
 
 #: scp2/source/extensions/module_extensions.ulf#STR_DESC_MODULE_OPTIONAL_EXTENSIONS_HUNART.LngText.text
-msgid ""
-"Toolbar to add cross-references with automatic conditional Hungarian "
-"articles (eg. *az* 5. ábra, *a* 6. ábra) to avoid bad article and number "
-"combination in cross-references."
-msgstr ""
-"Orodna vrstica za dodajanje navzkrižnih sklicev s samodejnimi madžarskimi "
-"pogojnimi členi (npr. *az* 5. ábra, *a* 6. ábra), ki prepreči napačne "
-"kombinacije členov in števil v navzkrižnih sklicih."
+msgid "Toolbar to add cross-references with automatic conditional Hungarian articles (eg. *az* 5. ábra, *a* 6. ábra) to avoid bad article and number combination in cross-references."
+msgstr "Orodna vrstica za dodajanje navzkrižnih sklicev s samodejnimi madžarskimi pogojnimi členi (npr. *az* 5. ábra, *a* 6. ábra), ki prepreči napačne kombinacije členov in števil v navzkrižnih sklicih."
 
 #: scp2/source/extensions/module_extensions.ulf#STR_DESC_MODULE_OPTIONAL_EXTENSIONS_LIGHTPROOF.LngText.text
-msgid ""
-"Lightproof is a grammar checker extension and a framework for quick grammar "
-"checker development for every language supported by OpenOffice.org."
-msgstr ""
+msgid "Lightproof is a grammar checker extension and a framework for quick grammar checker development for every language supported by OpenOffice.org."
+msgstr "Lightproof je razširitev za preverjanje slovnice in ogrodje za hiter razvoj slovničnega pregledovalnika za vse jezike, podprte v LibreOffice."
 
 #: scp2/source/extensions/module_extensions.ulf#STR_DESC_MODULE_OPTIONAL_EXTENSIONS_MEDIAWIKI.LngText.text
-msgid ""
-"The Sun Wiki Publisher enables you to create Wiki articles on MediaWiki "
-"servers without having to know the syntax of the MediaWiki markup language."
-msgstr ""
-"Wiki-izdajatelj podjetja Sun omogoča ustvarjanje wiki-člankov na strežnikih "
-"MediaWiki brez poznavanja skladnje označevalnega jezika MediaWiki."
+msgid "The Sun Wiki Publisher enables you to create Wiki articles on MediaWiki servers without having to know the syntax of the MediaWiki markup language."
+msgstr "Wiki-izdajatelj podjetja Sun omogoča ustvarjanje wiki-člankov na strežnikih MediaWiki brez poznavanja skladnje označevalnega jezika MediaWiki."
 
 #: scp2/source/extensions/module_extensions.ulf#STR_DESC_MODULE_OPTIONAL_EXTENSIONS_MINIMIZER.LngText.text
-msgid ""
-"The Sun Presentation Minimizer is used to reduce the file size of the "
-"current presentation. Images will be compressed, and data that is no longer "
-"needed will be removed."
-msgstr ""
-"Stiskalnica predstavitev je namenjena zmanjšanju velikosti datoteke trenutne "
-"predstavitve. Slike bodo stisnjene in podatki, ki niso več potrebni, bodo "
-"odstranjeni. "
+msgid "The Sun Presentation Minimizer is used to reduce the file size of the current presentation. Images will be compressed, and data that is no longer needed will be removed."
+msgstr "Stiskalnica predstavitev je namenjena zmanjšanju velikosti datoteke trenutne predstavitve. Slike bodo stisnjene in podatki, ki niso več potrebni, bodo odstranjeni. "
 
 #: scp2/source/extensions/module_extensions.ulf#STR_DESC_MODULE_OPTIONAL_EXTENSIONS_NLPSOLVER.LngText.text
 msgid "Solver for Nonlinear Programming"
 msgstr "Reševalec za nelinearno programiranje"
 
 #: scp2/source/extensions/module_extensions.ulf#STR_DESC_MODULE_OPTIONAL_EXTENSIONS_NUMBERTEXT.LngText.text
-msgid ""
-"The NUMBERTEXT/MONEYTEXT functions are number name and currency conversion "
-"spreadsheet functions."
-msgstr ""
-"Funkciji NUMBERTEXT/MONEYTEXT sta preglednični funkciji za pretvorbo števil "
-"in valut v besedilno obliko."
+msgid "The NUMBERTEXT/MONEYTEXT functions are number name and currency conversion spreadsheet functions."
+msgstr "Funkciji NUMBERTEXT/MONEYTEXT sta preglednični funkciji za pretvorbo števil in valut v besedilno obliko."
 
 #: scp2/source/extensions/module_extensions.ulf#STR_DESC_MODULE_OPTIONAL_EXTENSIONS_OOOBLOGGER.LngText.text
 msgctxt "scp2/source/extensions/module_extensions.ulf#STR_DESC_MODULE_OPTIONAL_EXTENSIONS_OOOBLOGGER.LngText.text"
@@ -711,51 +525,28 @@ msgid "The PDF Import Extension allows you to import and modify PDF documents."
 msgstr "Uvoznik dokumentov PDF omogoča uvoz in spreminjanje dokumentov PDF."
 
 #: scp2/source/extensions/module_extensions.ulf#STR_DESC_MODULE_OPTIONAL_EXTENSIONS_PRESENTER_SCREEN.LngText.text
-msgid ""
-"The Presenter Console Extension provides more control over your slide show "
-"presentation, such as the ability to see the upcoming slide, the slide "
-"notes, and a presentation timer whereas the audience see only the current "
-"slide."
-msgstr ""
-"Upravljalni zaslon govorca ponuja več nadzora nad potekom vaše predstavitve, "
-"kot je npr. zmožnost ogleda naslednje prosojnice, opomb k prosojnici ter "
-"časovnika predstavitve, medtem ko občinstvo vidi le trenutno prosojnico."
+msgid "The Presenter Console Extension provides more control over your slide show presentation, such as the ability to see the upcoming slide, the slide notes, and a presentation timer whereas the audience see only the current slide."
+msgstr "Upravljalni zaslon govorca ponuja več nadzora nad potekom vaše predstavitve, kot je npr. zmožnost ogleda naslednje prosojnice, opomb k prosojnici ter časovnika predstavitve, medtem ko občinstvo vidi le trenutno prosojnico."
 
 #: scp2/source/extensions/module_extensions.ulf#STR_DESC_MODULE_OPTIONAL_EXTENSIONS_REPORTDESIGN.LngText.text
-msgid ""
-"Create with the Sun Report Builder stylish, smart-looking database reports."
-msgstr ""
+msgid "Create with the Sun Report Builder stylish, smart-looking database reports."
+msgstr "Z Oblikovalcem poročil podjetja Sun ustvarjajte slogovno usklajena, lična poročila iz zbirk podatkov."
 
 #: scp2/source/extensions/module_extensions.ulf#STR_DESC_MODULE_OPTIONAL_EXTENSIONS_SUN_TEMPLATE_PACK.LngText.text
-msgid ""
-"Use the OpenOffice.org template package to save time and professional \"look "
-"and feel\" of templates ensure output is noticed and read."
-msgstr ""
-"Uporabite paket predlog OpenOffice.org, če želite prihraniti čas in s "
-"profesonalnim \"videzom in občutkom\" predlog zagotoviti izpis, ki bo opažen "
-"in prebran."
+msgid "Use the OpenOffice.org template package to save time and professional \"look and feel\" of templates ensure output is noticed and read."
+msgstr "Uporabite paket predlog OpenOffice.org, če želite prihraniti čas in s profesonalnim \"videzom in občutkom\" predlog zagotoviti izpis, ki bo opažen in prebran."
 
 #: scp2/source/extensions/module_extensions.ulf#STR_DESC_MODULE_OPTIONAL_EXTENSIONS_TYPO.LngText.text
-msgid ""
-"Toolbar for Graphite smart font features: ligatures, small caps, old style "
-"numbers, proportional or monospaced numbers, automatic thousand separators, "
-"minus sign, real superscript and subscript, German umlaut variants, "
-"fractions."
-msgstr ""
-"Orodna vrstica za pametne lastnosti pisav Graphite: ligature, male tiskane "
-"črke, številke starega sloga, proporcionalne ali enojno razmaknjene "
-"številke, samodejna ločila tisočic, znak minus, dejansko podpisano in "
-"nadnapisano, nemški preglasi, ulomki."
+msgid "Toolbar for Graphite smart font features: ligatures, small caps, old style numbers, proportional or monospaced numbers, automatic thousand separators, minus sign, real superscript and subscript, German umlaut variants, fractions."
+msgstr "Orodna vrstica za pametne lastnosti pisav Graphite: ligature, male tiskane črke, številke starega sloga, proporcionalne ali enojno razmaknjene številke, samodejna ločila tisočic, znak minus, dejansko podpisano in nadnapisano, nemški preglasi, ulomki."
 
 #: scp2/source/extensions/module_extensions.ulf#STR_DESC_MODULE_OPTIONAL_EXTENSIONS_VALIDATOR.LngText.text
 msgid "Checking and fixing cells in Calc."
-msgstr ""
+msgstr "Preverjanje in popravljanje celic v modulu Calc."
 
 #: scp2/source/extensions/module_extensions.ulf#STR_DESC_MODULE_OPTIONAL_EXTENSIONS_WATCH_WINDOW.LngText.text
-msgid ""
-"The Watch Window is a separate, small window that remains \"on top\" and "
-"enables users to monitor a selected set of cells."
-msgstr ""
+msgid "The Watch Window is a separate, small window that remains \"on top\" and enables users to monitor a selected set of cells."
+msgstr "Okno za sledenje je ločeno, majhno okno, ki ostaja \"na vrhu\" in omogoča uporabnikom nadzor nad izbranim naborom celic."
 
 #: scp2/source/extensions/module_extensions.ulf#STR_DESC_MODULE_OPTIONAL_EXTENSIONS.LngText.text
 msgid "Useful %PRODUCTNAME extensions."
@@ -763,11 +554,11 @@ msgstr "Uporabne razširitve %PRODUCTNAME."
 
 #: scp2/source/extensions/module_extensions.ulf#STR_NAME_MODULE_OPTIONAL_EXTENSIONS_BARCODE.LngText.text
 msgid "Barcode"
-msgstr ""
+msgstr "ÄŒrtna koda"
 
 #: scp2/source/extensions/module_extensions.ulf#STR_NAME_MODULE_OPTIONAL_EXTENSIONS_DIAGRAM.LngText.text
 msgid "Diagram"
-msgstr ""
+msgstr "Diagram"
 
 #: scp2/source/extensions/module_extensions.ulf#STR_NAME_MODULE_OPTIONAL_EXTENSIONS_GOOGLE_DOCS.LngText.text
 msgid "GoogleDocs"
@@ -791,7 +582,7 @@ msgstr "Stiskalnica predstavitev podjetja Sun"
 
 #: scp2/source/extensions/module_extensions.ulf#STR_NAME_MODULE_OPTIONAL_EXTENSIONS_NLPSOLVER.LngText.text
 msgid "NLP Solver"
-msgstr ""
+msgstr "Reševalec NLP"
 
 #: scp2/source/extensions/module_extensions.ulf#STR_NAME_MODULE_OPTIONAL_EXTENSIONS_NUMBERTEXT.LngText.text
 msgid "Numbertext"
@@ -824,7 +615,7 @@ msgstr "Orodna vrstica Tipografija"
 
 #: scp2/source/extensions/module_extensions.ulf#STR_NAME_MODULE_OPTIONAL_EXTENSIONS_VALIDATOR.LngText.text
 msgid "Validator"
-msgstr ""
+msgstr "Potrjevalec veljavnosti"
 
 #: scp2/source/extensions/module_extensions.ulf#STR_NAME_MODULE_OPTIONAL_EXTENSIONS_WATCH_WINDOW.LngText.text
 msgid "Watch Window"
@@ -939,16 +730,12 @@ msgid "Spinner"
 msgstr "Sukalnik"
 
 #: sc/source/ui/src/globstr.src#RID_GLOBSTR.STR_OPTIONS_WARN_SEPARATORS.string.text
-msgid ""
-"Because the current formula separator settings conflict with the locale, the "
-"formula separators have been reset to their default values."
-msgstr ""
-"Ker so trenutne nastavitve ločil formul v navzkrižju s krajevnimi "
-"nastavitvami, so bila ločila formul ponastavljena na privzete vrednosti."
+msgid "Because the current formula separator settings conflict with the locale, the formula separators have been reset to their default values."
+msgstr "Ker so trenutne nastavitve ločil formul v navzkrižju s krajevnimi nastavitvami, so bila ločila formul ponastavljena na privzete vrednosti."
 
 #: sc/source/ui/src/globstr.src#RID_GLOBSTR.STR_PGNUM.string.text
 msgid "Page %1"
-msgstr ""
+msgstr "Stran %1"
 
 #: sc/source/ui/src/globstr.src#RID_GLOBSTR.STR_SHAPE_AUTOSHAPE.string.text
 msgid "AutoShape"
@@ -983,7 +770,7 @@ msgstr "Vstavi trenutni čas"
 
 #: sc/source/ui/src/optdlg.src#RID_SCPAGE_COMPATIBILITY.FL_KEY_BINDINGS.fixedline.text
 msgid "Key bindings"
-msgstr ""
+msgstr "Navezave tipk"
 
 #: sc/source/ui/src/optdlg.src#RID_SCPAGE_FORMULA.FL_FORMULA_OPTIONS.fixedline.text
 msgid "Formula options"
@@ -994,10 +781,8 @@ msgid "Separators"
 msgstr "Ločila"
 
 #: sc/source/ui/src/optdlg.src#RID_SCPAGE_COMPATIBILITY.FT_KEY_BINDINGS.fixedtext.text
-msgid ""
-"Select desired ~key binding type. Changing the key binding type may "
-"overwrite some of the existing key bindings."
-msgstr ""
+msgid "Select desired ~key binding type. Changing the key binding type may overwrite some of the existing key bindings."
+msgstr "Izberite želeno vrsto navezave tip~k. S spremembo vrste navezave lahko prepišete nekatere od obstoječih navezav."
 
 #: sc/source/ui/src/optdlg.src#RID_SCPAGE_FORMULA.FT_FORMULA_SEP_ARG.fixedtext.text
 msgid "~Function"
@@ -1025,12 +810,11 @@ msgstr "Ponas~tavi"
 
 #: sc/source/ui/src/optdlg.src#RID_SCPAGE_COMPATIBILITY.LB_KEY_BINDINGS.1.stringlist.text
 msgid "Default"
-msgstr ""
+msgstr "Privzeto"
 
 #: sc/source/ui/src/optdlg.src#RID_SCPAGE_COMPATIBILITY.LB_KEY_BINDINGS.2.stringlist.text
-#, fuzzy
 msgid "OpenOffice.org legacy"
-msgstr "Logotipi OpenOffice.org"
+msgstr "Kot v OpenOffice.org"
 
 #: sc/source/ui/src/optdlg.src#RID_SCPAGE_FORMULA.LB_FORMULA_SYNTAX.1.stringlist.text
 msgid "Calc A1"
@@ -1108,12 +892,12 @@ msgstr "Video datoteka"
 
 #: svtools/source/misc/langtab.src#STR_ARR_SVT_LANGUAGE_TABLE.LANGUAGE_TAMAZIGHT_LATIN.pairedlist.text
 msgid "Kabyle Latin"
-msgstr ""
+msgstr "kabilski (latinica)"
 
 #: svx/inc/globlmn_tmpl.hrc#ITEM_SHOW_CREDITS.#define.text
 msgctxt "svx/inc/globlmn_tmpl.hrc#ITEM_SHOW_CREDITS.#define.text"
 msgid "%PRODUCTNAME Credits..."
-msgstr ""
+msgstr "Zaslužni za %PRODUCTNAME ..."
 
 #: svx/inc/globlmn_tmpl.hrc#ITEM_SHOW_LICENSE.#define.text
 msgid "License information..."
@@ -1124,14 +908,8 @@ msgid "~Embed Graphic"
 msgstr "~Vdelaj grafiko"
 
 #: svx/source/dialog/linkwarn.src#RID_SVXDLG_LINK_WARNING.FT_INFOTEXT.fixedtext.text
-msgid ""
-"The file %FILENAME will not be stored along with your document, but only "
-"referenced as a link. This is dangerous if you move and/or rename the files. "
-"Do you want to embed the graphic instead?"
-msgstr ""
-"Datoteka %FILENAME ne bo shranjena skupaj z vašim dokumentom, temveč bo "
-"povezana s sklicno povezavo. To je nevarno, če premaknete ali/in "
-"preimenujete datoteke. Želite raje vdelati grafiko v dokument?"
+msgid "The file %FILENAME will not be stored along with your document, but only referenced as a link. This is dangerous if you move and/or rename the files. Do you want to embed the graphic instead?"
+msgstr "Datoteka %FILENAME ne bo shranjena skupaj z vašim dokumentom, temveč bo povezana s sklicno povezavo. To je nevarno, če premaknete ali/in preimenujete datoteke. Želite raje vdelati grafiko v dokument?"
 
 #: svx/source/dialog/linkwarn.src#RID_SVXDLG_LINK_WARNING.CB_WARNING_OFF.checkbox.text
 msgid "~Ask when linking a graphic"
@@ -1446,7 +1224,6 @@ msgid "Maps - South America"
 msgstr "Zemljevidi - Južna Amerika"
 
 #: svx/source/gallery2/galtheme.src#RID_GALLERYSTR_THEME_MAPS_SYMBOLS.string.text
-#, fuzzy
 msgid "Maps - symbols"
 msgstr "Zemljevidi - simboli"
 
@@ -1584,21 +1361,21 @@ msgstr "Vreme"
 
 #: svx/source/intro/ooo.src#RID_DEFAULTABOUT.ABOUT_FTXT_LINK.fixedtext.text
 msgid "Contributor credits"
-msgstr ""
+msgstr "Zasluge avtorjev prispevkov"
 
 #: svx/source/intro/ooo.src#RID_DEFAULTABOUT.ABOUT_STR_COPYRIGHT.string.text
 msgid ""
-"Copyright © 2000, 2010 LibreOffice contributors and/or their affiliates. All "
-"rights reserved.\n"
-"This product was created by %OOOVENDOR, based on OpenOffice.org, which is "
-"Copyright 2000, 2010 Oracle and/or its affiliates.\n"
-"%OOOVENDOR acknowledges all community members, please find more info at the "
-"link below:"
+"Copyright © 2000, 2010 LibreOffice contributors and/or their affiliates. All rights reserved.\n"
+"This product was created by %OOOVENDOR, based on OpenOffice.org, which is Copyright 2000, 2010 Oracle and/or its affiliates.\n"
+"%OOOVENDOR acknowledges all community members, please find more info at the link below:"
 msgstr ""
+"Copyright © 2000, 2010 avtorji prispevkov LibreOffice. Vse pravice pridržane.\n"
+"Ta izdelek je ustvaril %OOOVENDOR na podlagi OpenOffice.org, katerega pravice so v lasti podjetja Oracle in/ali njegovih povezanih družb (©2000, 2010).\n"
+"%OOOVENDOR se zahvaljuje vsem članom skupnosti, še posebej izrecno omenjenim na naslovu:"
 
 #: svx/source/intro/ooo.src#RID_DEFAULTABOUT.ABOUT_STR_LINK.string.text
 msgid "http://libreoffice.org/credits.html"
-msgstr ""
+msgstr "http://libreoffice.org/credits.html"
 
 #: svx/source/intro/ooo.src#RID_DEFAULTABOUT.ABOUT_STR_VERSION.string.text
 msgid "%PRODUCTNAME %ABOUTBOXPRODUCTVERSION %PRODUCTEXTENSION"
@@ -1637,16 +1414,16 @@ msgstr "Vrstica"
 #: sw/source/ui/dialog/wordcountdialog.src#DLG_WORDCOUNT.FT_CURRENTCHARACTEREXCLUDINGSPACES.fixedtext.text
 msgctxt "sw/source/ui/dialog/wordcountdialog.src#DLG_WORDCOUNT.FT_CURRENTCHARACTEREXCLUDINGSPACES.fixedtext.text"
 msgid "Characters excluding spaces:"
-msgstr ""
+msgstr "Znaki brez presledkov:"
 
 #: sw/source/ui/dialog/wordcountdialog.src#DLG_WORDCOUNT.FT_DOCCHARACTEREXCLUDINGSPACES.fixedtext.text
 msgctxt "sw/source/ui/dialog/wordcountdialog.src#DLG_WORDCOUNT.FT_DOCCHARACTEREXCLUDINGSPACES.fixedtext.text"
 msgid "Characters excluding spaces:"
-msgstr ""
+msgstr "Znaki brez presledkov:"
 
 #: sw/source/ui/inc/swmn_tmpl.hrc#MN_TXT.FN_FORMAT_TITLEPAGE_DLG.menuitem.text
 msgid "~Title Page..."
-msgstr ""
+msgstr "~Naslovnica ..."
 
 #: sw/source/ui/misc/pggrid.src#TP_TEXTGRID_PAGE.FT_CHARRANGE.fixedtext.text
 msgid "( 1 - 45 )"
@@ -1658,77 +1435,73 @@ msgstr "( 1 - 48 )"
 
 #: sw/source/ui/misc/titlepage.src#DLG_TITLEPAGE.FL_MAKEINSERT.fixedline.text
 msgid "Make Title Pages"
-msgstr ""
+msgstr "Izdelaj naslovnice"
 
 #: sw/source/ui/misc/titlepage.src#DLG_TITLEPAGE.FL_NUMBERING.fixedline.text
 msgid "Page Numbering"
-msgstr ""
+msgstr "Oštevilčevanje strani"
 
 #: sw/source/ui/misc/titlepage.src#DLG_TITLEPAGE.FL_PAGE_PROPERTIES.fixedline.text
 msgid "Edit Page Properties"
-msgstr ""
+msgstr "Uredi lastnosti strani"
 
 #: sw/source/ui/misc/titlepage.src#DLG_TITLEPAGE.FT_PAGE_COUNT.fixedtext.text
 msgid "Number of title pages"
-msgstr ""
+msgstr "Å tevilo naslovnic"
 
 #: sw/source/ui/misc/titlepage.src#DLG_TITLEPAGE.FT_PAGE_PAGES.fixedtext.text
 msgid "pages"
-msgstr ""
+msgstr "strani"
 
 #: sw/source/ui/misc/titlepage.src#DLG_TITLEPAGE.FT_PAGE_START.fixedtext.text
 msgid "Place title pages at"
-msgstr ""
+msgstr "Postavi naslovnice na"
 
 #: sw/source/ui/misc/titlepage.src#DLG_TITLEPAGE.FT_RESTART_NUMBERING.fixedtext.text
 msgctxt "sw/source/ui/misc/titlepage.src#DLG_TITLEPAGE.FT_RESTART_NUMBERING.fixedtext.text"
 msgid "Page Number"
-msgstr ""
+msgstr "Å tevilka strani"
 
 #: sw/source/ui/misc/titlepage.src#DLG_TITLEPAGE.FT_SET_PAGE_NUMBER.fixedtext.text
 msgctxt "sw/source/ui/misc/titlepage.src#DLG_TITLEPAGE.FT_SET_PAGE_NUMBER.fixedtext.text"
 msgid "Page Number"
-msgstr ""
+msgstr "Å tevilka strani"
 
 #: sw/source/ui/misc/titlepage.src#DLG_TITLEPAGE.CB_RESTART_NUMBERING.checkbox.text
 msgid "Reset Page Numbering after title pages"
-msgstr ""
+msgstr "Ponastavi oštevilčevanje strani po naslovnicah"
 
 #: sw/source/ui/misc/titlepage.src#DLG_TITLEPAGE.CB_SET_PAGE_NUMBER.checkbox.text
 msgid "Set Page Number for first title page"
-msgstr ""
+msgstr "Določite številko strani za prvo naslovnico"
 
 #: sw/source/ui/misc/titlepage.src#DLG_TITLEPAGE.modaldialog.text
 msgid "Title Pages"
-msgstr ""
+msgstr "Naslovnice"
 
 #: sw/source/ui/misc/titlepage.src#DLG_TITLEPAGE.PB_PAGE_PROPERTIES.pushbutton.text
 msgid "Edit..."
-msgstr ""
+msgstr "Uredi ..."
 
 #: sw/source/ui/misc/titlepage.src#DLG_TITLEPAGE.RB_DOCUMENT_START.radiobutton.text
 msgid "Document Start"
-msgstr ""
+msgstr "Začetek dokumenta"
 
 #: sw/source/ui/misc/titlepage.src#DLG_TITLEPAGE.RB_INSERT_NEW_PAGES.radiobutton.text
 msgid "Insert new title pages"
-msgstr ""
+msgstr "Vstavi nove naslovnice"
 
 #: sw/source/ui/misc/titlepage.src#DLG_TITLEPAGE.RB_PAGE_START.radiobutton.text
 msgid "Page"
-msgstr ""
+msgstr "Stran"
 
 #: sw/source/ui/misc/titlepage.src#DLG_TITLEPAGE.RB_USE_EXISTING_PAGES.radiobutton.text
 msgid "Convert existing pages to title pages"
-msgstr ""
+msgstr "Pretvori obstoječe strani v naslovnice"
 
 #: sysui/desktop/share/launcher_comment.ulf#startcenter.LngText.text
-msgid ""
-"The office productivity suite compatible to the open and standardized ODF "
-"document format. Supported by The Document Foundation."
-msgstr ""
-"Pisarniški paket, združljiv z odprto in standardizirano vrsto datotek "
-"dokumentov ODF. Projekt je podprla The Document Foundation."
+msgid "The office productivity suite compatible to the open and standardized ODF document format. Supported by The Document Foundation."
+msgstr "Pisarniški paket, združljiv z odprto in standardizirano vrsto datotek dokumentov ODF. Projekt je podprla The Document Foundation."
 
 #: vcl/source/src/btntext.src#SV_BUTTONTEXT_CANCEL.string.text
 msgid "~Cancel"
@@ -1750,65 +1523,3 @@ msgstr "vrst"
 msgid "%"
 msgstr "%"
 
-#~ msgid "AutoCaption"
-#~ msgstr "Samopoimenovanje"
-
-#~ msgid "Mail Merge E-mail"
-#~ msgstr "Spajanje e-pošte"
-
-#~ msgid "D~ataForm..."
-#~ msgstr "Podat~kovni obrazec ..."
-
-#~ msgctxt "scp2/source/extensions/module_extensions.ulf#STR_DESC_MODULE_OPTIONAL_EXTENSIONS_CT2N.LngText.text"
-#~ msgid "Convert Text to Number"
-#~ msgstr "Pretvori besedilo v Å¡tevilo"
-
-#~ msgid "Google Docs & Zoho"
-#~ msgstr "Google Docs in Zoho"
-
-#~ msgctxt "scp2/source/extensions/module_extensions.ulf#STR_DESC_MODULE_OPTIONAL_EXTENSIONS_LANGUAGETOOL.LngText.text"
-#~ msgid "LanguageTool Open Source language checker"
-#~ msgstr "Odprto-kodni slovnični pregledovalnik LanguageTool"
-
-#~ msgctxt "scp2/source/extensions/module_extensions.ulf#STR_DESC_MODULE_OPTIONAL_EXTENSIONS_MYSQLC.LngText.text"
-#~ msgid "MySQL Connector for OpenOffice.org"
-#~ msgstr "Konektor MySQL za OpenOffice.org"
-
-#~ msgid "Report Builder"
-#~ msgstr "Oblikovalec poročil"
-
-#~ msgctxt "scp2/source/extensions/module_extensions.ulf#STR_NAME_MODULE_OPTIONAL_EXTENSIONS_CT2N.LngText.text"
-#~ msgid "Convert Text to Number"
-#~ msgstr "Pretvori besedilo v Å¡tevilo"
-
-#~ msgctxt "scp2/source/extensions/module_extensions.ulf#STR_NAME_MODULE_OPTIONAL_EXTENSIONS_LANGUAGETOOL.LngText.text"
-#~ msgid "LanguageTool Open Source language checker"
-#~ msgstr "Odprto-kodni slovnični pregledovalnik LanguageTool"
-
-#~ msgctxt "scp2/source/extensions/module_extensions.ulf#STR_NAME_MODULE_OPTIONAL_EXTENSIONS_MYSQLC.LngText.text"
-#~ msgid "MySQL Connector for OpenOffice.org"
-#~ msgstr "Konektor MySQL za OpenOffice.org"
-
-#~ msgid "LibreOffice, the office productivity suite provided by The Document Foundation. See http://www.documentfoundation.org"
-#~ msgstr "LibreOffice je pisarniški paket organizacije The Document Foundation. Oglejte si http://www.documentfoundation.org"
-
-#~ msgid "LibreOffice"
-#~ msgstr "LibreOffice"
-
-#~ msgid "Compare documents"
-#~ msgstr "Primerjaj dokumente"
-
-#~ msgid "Ignore ~pieces of length"
-#~ msgstr "Prezri ~kose dolžine"
-
-#~ msgid "Use ~RSID"
-#~ msgstr "Uporabi ~RSID"
-
-#~ msgid "~Auto"
-#~ msgstr "~Samodejno"
-
-#~ msgid "By ~character"
-#~ msgstr "Po ~znakih"
-
-#~ msgid "By ~word"
-#~ msgstr "Po ~besedah"


More information about the Libreoffice-commits mailing list