[Libreoffice-commits] .: Branch 'integration/dev300_m101' - dictionaries/da_DK dictionaries/de_DE

Jan Holesovsky kendy at kemper.freedesktop.org
Wed Mar 9 01:43:46 PST 2011


 dictionaries/da_DK/th_da_DK.dat |89228 ++++++++++++++++++++--------------------
 dictionaries/de_DE/makefile.mk  |    2 
 2 files changed, 44615 insertions(+), 44615 deletions(-)

New commits:
commit 4bbf5fd14cfa71bb477c97b181dd403542736678
Author: Jan Holesovsky <kendy at suse.cz>
Date:   Wed Mar 9 10:43:02 2011 +0100

    Fix build.

diff --git a/dictionaries/da_DK/th_da_DK.dat b/dictionaries/da_DK/th_da_DK.dat
index 1e4b385..9381345 100644
--- a/dictionaries/da_DK/th_da_DK.dat
+++ b/dictionaries/da_DK/th_da_DK.dat
@@ -1,6 +1,6 @@
 ISO8859-1
-'h�re sig for|1
-|forh�re sig
+'høre sig for|1
+|forhøre sig
 (den) indre by|1
 |bycentrum|bykerne|bymidte|centrum|midtby
 -abel|1
@@ -25,15 +25,15 @@ ISO8859-1
 |jerngryde (underbegreb)
 |kasserolle (underbegreb)
 |kedel (underbegreb)
-|kl�berstensgryde (underbegreb)
+|klæberstensgryde (underbegreb)
 |kobbergryde (underbegreb)
 |kogekedel (underbegreb)
-|k�dgryde (underbegreb)
+|kødgryde (underbegreb)
 |madgryde (underbegreb)
 |riskoger (underbegreb)
 |smedejernsgryde (underbegreb)
 |stegegryde (underbegreb)
-|st�bejernsgryde (underbegreb)
+|støbejernsgryde (underbegreb)
 |suppegryde (underbegreb)
 |trykkoger (underbegreb)
 -hed|1
@@ -50,7 +50,7 @@ ISO8859-1
 |-ig|-et
 -ment|1
 |-ing|-ning
--n�d|1
+-nød|1
 |-mangel
 -oid|1
 |-lignende
@@ -63,30 +63,30 @@ ISO8859-1
 -tion|1
 |-else|-ing
 -trice|1
-|-�se
--v�rn|2
-|v�rn
-|h�reb�f (underbegreb)|h�rev�rn (underbegreb)|�reb�f (underbegreb)
--�rig|1
-|-�rs
--�rs|1
-|-�rig
--�r|1
+|-øse
+-værn|2
+|værn
+|hørebøf (underbegreb)|høreværn (underbegreb)|ørebøf (underbegreb)
+-årig|1
+|-års
+-års|1
+|-årig
+-ør|1
 |-or
 12-skala|1
 |7-trins-skala
 24 timer|1
-|dag|d�gn
+|dag|døgn
 24-7|1
 |hele tiden|uafbrudt
 45-knallert|1
 |eu-knallert|EU-knallert
 68'er|1
-|ungdomsopr�rer
+|ungdomsoprører
 @|1
 |snabel-a
 a|3
-|p�
+|på
 |til
 |la
 a capriccio|1
@@ -94,9 +94,9 @@ a capriccio|1
 a conto|1
 |afdrag|betaling|rate
 a la|1
-|ad modum|det samme som|i lighed med|i smag med|lig|ligesom|p� linje med|som|tilsvarende
+|ad modum|det samme som|i lighed med|i smag med|lig|ligesom|på linje med|som|tilsvarende
 a la grecque-bort|1
-|l�bende hund (daglig tale)|m�anderbort
+|løbende hund (daglig tale)|mæanderbort
 a-|1
 |u-|ikke-|in-|non-
 a-aktie|1
@@ -105,15 +105,15 @@ a-bombe|2
 |atombombe
 |neutronbombe (underbegreb)
 a-hold|1
-|f�rstehold
+|førstehold
 a-kasse|1
-|arbejdsl�shedskasse
+|arbejdsløshedskasse
 a-officer|1
 |linjeofficer
-a-v�ben|3
-|atomv�ben|kernev�ben
-|strategiske atomv�ben (underbegreb)
-|taktiske atomv�ben (underbegreb)
+a-våben|3
+|atomvåben|kernevåben
+|strategiske atomvåben (underbegreb)
+|taktiske atomvåben (underbegreb)
 a4|1
 |a4-format
 a4-ark|1
@@ -123,8 +123,8 @@ a4-papir|1
 a5|1
 |A5
 ab|2
-|g�ldende fra|til
-|af|fra|af og til (underbegreb)|nu og da (underbegreb)|undertiden (underbegreb)|af sted (underbegreb)|bort (underbegreb)|v�k (underbegreb)
+|gældende fra|til
+|af|fra|af og til (underbegreb)|nu og da (underbegreb)|undertiden (underbegreb)|af sted (underbegreb)|bort (underbegreb)|væk (underbegreb)
 ab initio|1
 |ab origine|ab ovo|begyndelse|start
 ab origine|1
@@ -134,7 +134,7 @@ ab ovo|1
 ab-|1
 |af-|fra-
 abandonnere|1
-|afgive|aflevere|afst�|bringe|ekstradere|fly|give fra sig|indgive|indlevere|levere|overdrage|overgive|overlade|tilbagelevere|udlevere
+|afgive|aflevere|afstå|bringe|ekstradere|fly|give fra sig|indgive|indlevere|levere|overdrage|overgive|overlade|tilbagelevere|udlevere
 abbed|1
 |abbedisse|munkeklosteroverhoved|nonneklosteroverhoved|prior|priorinde
 abbedi|1
@@ -146,13 +146,13 @@ abbreviation|1
 abbreviatur|1
 |forkortelsestegn|sigel
 abbreviere|1
-|afkorte|forkorte|neds�tte
+|afkorte|forkorte|nedsætte
 abc|1
-|begynderbog|b�rnel�rdom|elementarbog|element�rviden|grundelementer
+|begynderbog|børnelærdom|elementarbog|elementærviden|grundelementer
 abdicere|1
-|tr�de tilbage
+|træde tilbage
 abdikation|1
-|tronfrasigelse|tilbagetr�den
+|tronfrasigelse|tilbagetræden
 abdomen|1
 |bug|mave|vom
 abe|5
@@ -160,11 +160,11 @@ abe|5
 |haplorhini
 |abe (underbegreb)
 |vestabe (underbegreb)
-|�stabe (underbegreb)
+|østabe (underbegreb)
 abe 'efter|1
 |efterabe
 abe efter|1
-|afkopiere|afskrive|aftrykke|efterabe|efterligne|eftertrykke|faksimilere|fotokopiere|gengive|imitere|kalkere|kopiere|mangfoldigg�re|nytrykke|tage afskrift
+|afkopiere|afskrive|aftrykke|efterabe|efterligne|eftertrykke|faksimilere|fotokopiere|gengive|imitere|kalkere|kopiere|mangfoldiggøre|nytrykke|tage afskrift
 abefest|1
 |abegilde
 abegrotte|1
@@ -175,9 +175,9 @@ abekat|4
 |abe
 |abe (underbegreb)
 |vestabe (underbegreb)
-|�stabe (underbegreb)
+|østabe (underbegreb)
 abekattestreg|1
-|drengestreg|forlystelse|grin|g�gl|humbug|klovnenummer|l�jer|markedsforlystelse|narrestreg|satire|sjov|sk�mt|spilopper|spot|sp�g
+|drengestreg|forlystelse|grin|gøgl|humbug|klovnenummer|løjer|markedsforlystelse|narrestreg|satire|sjov|skæmt|spilopper|spot|spøg
 abekattestreger|1
 |narrestreger
 abemenneske|1
@@ -185,14 +185,14 @@ abemenneske|1
 aber dabei|1
 |hage|skavank|minus
 aberration|1
-|afb�jning|afdrift|afvigelse|brydning|deklination|deviation|divergens|excentricitet|forskel|fraktion|misvisning|parallakse|refraktion
-abesk�n|1
-|sk�ppesk�n
-abetr�|1
+|afbøjning|afdrift|afvigelse|brydning|deklination|deviation|divergens|excentricitet|forskel|fraktion|misvisning|parallakse|refraktion
+abeskøn|1
+|skæppeskøn
+abetræ|1
 |araucaria araucana
 abild|1
-|�bletr�
-abildg�rd|1
+|æbletræ
+abildgård|1
 |frugthave|have
 abitur|1
 |studentereksamen
@@ -211,12 +211,12 @@ aboriginer|1
 aborre|1
 |perca fluviatilis
 abort|1
-|fosterdrab|fosterfordrivelse|misf�dsel|provokeret abort|svangerskabsafbrydelse
+|fosterdrab|fosterfordrivelse|misfødsel|provokeret abort|svangerskabsafbrydelse
 abortiv|1
 |fejlslagen|forfejlet|mislykket
 abracadabra|1
 |hokus pokus|trylleri
-abrahams sk�d|1
+abrahams skød|1
 |el dorado|paradis|Shangri-La|Xanadu
 abrikos|1
 |prunus armeniaca
@@ -229,20 +229,20 @@ absces|1
 absence|1
 |petit mal
 absentere|1
-|forspilde|fors�mme|negligere|udeblive|undlade|vanr�gte
+|forspilde|forsømme|negligere|udeblive|undlade|vanrøgte
 absentere sig|1
-|blive v�k|fjerne sig|forsvinde|r�mme|tr�kke sig
+|blive væk|fjerne sig|forsvinde|rømme|trække sig
 absolut|2
-|fuldst�ndig|total
+|fuldstændig|total
 |partout
 absoluthed|1
 |konsekvens
 absolution|1
-|aflad|afl�sning|amnesti|ben�dning|forladelse|pardon|syndsforladelse|tilgivelse|undskyldning
+|aflad|afløsning|amnesti|benådning|forladelse|pardon|syndsforladelse|tilgivelse|undskyldning
 absolutisme|1
-|enev�lde
+|enevælde
 absolutistisk|1
-|diktator|enehersker|enev�ldig
+|diktator|enehersker|enevældig
 absorbere|1
 |assimilere|drikke|indoptage|indsuge|indtage|opsuge|optage|optage i|resorbere
 absorbering|1
@@ -254,19 +254,19 @@ abstinens|1
 abstinent|1
 |afholdende
 abstinere|1
-|fors�mme|undlade
+|forsømme|undlade
 abstract|1
-|resum�|synopsis
+|resumé|synopsis
 abstrahere|1
 |se bort fra
 abstrakt|1
 |nonfigurativ
 abstraktion|1
-|bortse fra|aktiv (underbegreb)|arbejdsom (underbegreb)|flittig (underbegreb)|foretagsom (underbegreb)|handlekraftig (underbegreb)|ih�rdig (underbegreb)|str�bsom (underbegreb)|travl (underbegreb)
+|bortse fra|aktiv (underbegreb)|arbejdsom (underbegreb)|flittig (underbegreb)|foretagsom (underbegreb)|handlekraftig (underbegreb)|ihærdig (underbegreb)|stræbsom (underbegreb)|travl (underbegreb)
 abstrus|1
-|g�defuld|hemmelig|mystisk|okkult
+|gådefuld|hemmelig|mystisk|okkult
 absurd|1
-|fornuftstridigt|forrykt|meningsl�s|uden mening
+|fornuftstridigt|forrykt|meningsløs|uden mening
 abyssinier|1
 |abyssinierkat
 accelerando|1
@@ -274,7 +274,7 @@ accelerando|1
 acceleratorkort|1
 |accelerator
 accelerere|1
-|give gas|speede op|s�tte farten op|�ge hastigheden
+|give gas|speede op|sætte farten op|øge hastigheden
 accent|2
 |accentuation|accentuering|betoning|diktion|tonefald|tryk|udtale
 |accent aigu|accent grave|apostrof|cedille|cirkumfleks|hacek|tilde|trema
@@ -289,7 +289,7 @@ accenttegn|1
 accentuation|1
 |accent|accentuering|betoning|diktion|tonefald|tryk|udtale
 accentuere|1
-|betone|fremh�ve|give betoning|l�gge betoning p�
+|betone|fremhæve|give betoning|lægge betoning på
 accentuering|1
 |accent|accentuation|betoning|diktion|tonefald|tryk|udtale
 accept|2
@@ -303,21 +303,21 @@ acceptere|19
 |anerkende
 |forliges (underbegreb)
 |godkende (underbegreb)
-|g� 'ind p� (underbegreb)
-|g� 'med til/p� (underbegreb)
+|gå 'ind på (underbegreb)
+|gå 'med til/på (underbegreb)
 |indordne sig (underbegreb)
 |kapere (underbegreb)
-|lad g� (underbegreb)
+|lad gå (underbegreb)
 |leve med (underbegreb)
 |sluge (underbegreb)
-|sluge r�t (underbegreb)
+|sluge råt (underbegreb)
 |tage ''med (underbegreb)
-|tage 'p� sig (underbegreb)
-|tilv�nne sig (underbegreb)
-|t�le (underbegreb)
+|tage 'på sig (underbegreb)
+|tilvænne sig (underbegreb)
+|tåle (underbegreb)
 |vedtage (underbegreb)
-|v�nne sig til (underbegreb)
-|�de (underbegreb)
+|vænne sig til (underbegreb)
+|æde (underbegreb)
 acces|1
 |adgang
 accession|1
@@ -325,15 +325,15 @@ accession|1
 accessoirer|1
 |accessories
 accessorisk|1
-|uv�sentlig
+|uvæsentlig
 accidenser|1
-|ben|bifortjeneste|ekstraindt�gt|sidegevindst
+|ben|bifortjeneste|ekstraindtægt|sidegevindst
 accise|1
 |afgift|told
 accoucheur|1
-|f�dselshj�lper
+|fødselshjælper
 account manager|1
-|agent|rejsende|s�lger
+|agent|rejsende|sælger
 acetaldehyd|1
 |ethanal
 acetatrayon|1
@@ -354,41 +354,41 @@ actionfilm|1
 |karatefilm (underbegreb)
 ad|4
 |via
-|med hensyn til|vedr�rende
+|med hensyn til|vedrørende
 |artdirector
-|f�j|bvadr
+|føj|bvadr
 ad acta|1
-|arkivere|henl�gge|skrinl�gge|sylte
+|arkivere|henlægge|skrinlægge|sylte
 ad hoc|1
-|forbig�ende|forel�big|interim|interimistisk|midlertidig|provisorisk|temporal|tempor�r
+|forbigående|foreløbig|interim|interimistisk|midlertidig|provisorisk|temporal|temporær
 ad hoc-udvalg|1
-|komit�|kommission|samarbejdsudvalg|udvalg|selektion (underbegreb)|sortiment (underbegreb)|udvalg (underbegreb)
+|komité|kommission|samarbejdsudvalg|udvalg|selektion (underbegreb)|sortiment (underbegreb)|udvalg (underbegreb)
 ad infinitum|1
-|altid|derudad|evig|evindelig|fortsat|i et v�k|konstant|kontinuerlig|stadigv�k|uafbrudt|uden afladelse|varig|vedvarende
-ad kalendas gr�cas|1
-|aldrig|aldrig i evighed|aldrig i livet|aldrig i verden|aldrig nogen sinde|ikke p� noget tidspunkt|ingen sinde|ingen stund|ingen tid
+|altid|derudad|evig|evindelig|fortsat|i et væk|konstant|kontinuerlig|stadigvæk|uafbrudt|uden afladelse|varig|vedvarende
+ad kalendas græcas|1
+|aldrig|aldrig i evighed|aldrig i livet|aldrig i verden|aldrig nogen sinde|ikke på noget tidspunkt|ingen sinde|ingen stund|ingen tid
 ad libitum|1
 |a capriccio|efter behag|efter forgodtbefindende|forgodtbefindende
 ad modum|1
-|a la|det samme som|i lighed med|i smag med|lig|ligesom|p� linje med|som|tilsvarende
+|a la|det samme som|i lighed med|i smag med|lig|ligesom|på linje med|som|tilsvarende
 ad notam|1
 |efterkomme|til efterretning
 ad omveje|1
-|andenh�nds|indirekte|middelbart|p� anden h�nd|sekund�r
+|andenhånds|indirekte|middelbart|på anden hånd|sekundær
 ad usum delphini|1
-|besk�re|forkorte|korte af|sk�re af
+|beskære|forkorte|korte af|skære af
 ad vivum|1
 |efter levende model
 ad-|1
 |til-|ved-
 adagio|1
-|dorsk|dvask|gumpetung|langsom|tr�g
+|dorsk|dvask|gumpetung|langsom|træg
 adam|1
 |fyr|herre|hersker|husbond|husfader|mand|mandsperson|overhoved
 adamskostume|1
-|adamskostume (daglig tale)|afd�kket|afkl�dt|blottet|n�gen|ubed�kket|ud�kket|up�kl�dt|utilsl�ret
+|adamskostume (daglig tale)|afdækket|afklædt|blottet|nøgen|ubedækket|udækket|upåklædt|utilsløret
 adamskostyme|1
-|afd�kket|afkl�dt|n�gen
+|afdækket|afklædt|nøgen
 adaptation|1
 |tilpasning
 adapter|1
@@ -396,53 +396,53 @@ adapter|1
 adaptere|1
 |tilpasse
 addenda|1
-|anneks|appendiks|bilag|f�lgebrev|supplement|tilf�jelse|till�g
+|anneks|appendiks|bilag|følgebrev|supplement|tilføjelse|tillæg
 addere|1
-|fusionere|l�gge sammen|l�gge til|opsummere|plusse|regne sammen|sammenl�gge|sammenregne|samment�lle|summe op|summere op|t�lle sammen
+|fusionere|lægge sammen|lægge til|opsummere|plusse|regne sammen|sammenlægge|sammenregne|sammentælle|summe op|summere op|tælle sammen
 addering|1
 |addition
 addikt|1
 |hengive sig til
 additiv|1
-|iblanding|indslag|isl�t|tils�tning
+|iblanding|indslag|islæt|tilsætning
 adel|1
 |adelstand|noblesse
-adelb�ren|1
-|adel|adelig|adelskab|adelstand|aristokrati|fornem|h�j�ttet|lavadelig|nobilitet|ridderskab|�delbyrdig|�delb�ren|�tstor|baron (underbegreb)|friherre (underbegreb)|fyrste (underbegreb)|grande (underbegreb)|greve (underbegreb)|herremand (underbegreb)|hertug (underbegreb)|hidalgo (underbegreb)|jarl (underbegreb)|junker (underbegreb)|kejser (underbegreb)|konge (underbegreb)|lensgreve (underbegreb)|lord (underbegreb)|markis (underbegreb)|shah (underbegreb)|beumonde (underbegreb)|borgerskab (underbegreb)|bourgeoisi (underbegreb)|de rige (underbegreb)|jetset (underbegreb)|optimater (pluralis) (underbegreb)|overklasse (underbegreb)|plutokrati (underbegreb)|societet (underbegreb)
+adelbåren|1
+|adel|adelig|adelskab|adelstand|aristokrati|fornem|højættet|lavadelig|nobilitet|ridderskab|ædelbyrdig|ædelbåren|ætstor|baron (underbegreb)|friherre (underbegreb)|fyrste (underbegreb)|grande (underbegreb)|greve (underbegreb)|herremand (underbegreb)|hertug (underbegreb)|hidalgo (underbegreb)|jarl (underbegreb)|junker (underbegreb)|kejser (underbegreb)|konge (underbegreb)|lensgreve (underbegreb)|lord (underbegreb)|markis (underbegreb)|shah (underbegreb)|beumonde (underbegreb)|borgerskab (underbegreb)|bourgeoisi (underbegreb)|de rige (underbegreb)|jetset (underbegreb)|optimater (pluralis) (underbegreb)|overklasse (underbegreb)|plutokrati (underbegreb)|societet (underbegreb)
 adelig|1
-|adel|adelb�ren|adelskab|adelstand|aristokrati|fornem|h�j�ttet|lavadelig|nobilitet|ridderskab|�delbyrdig|�delb�ren|�tstor|baron (underbegreb)|friherre (underbegreb)|fyrste (underbegreb)|grande (underbegreb)|greve (underbegreb)|herremand (underbegreb)|hertug (underbegreb)|hidalgo (underbegreb)|jarl (underbegreb)|junker (underbegreb)|kejser (underbegreb)|konge (underbegreb)|lensgreve (underbegreb)|lord (underbegreb)|markis (underbegreb)|shah (underbegreb)|beumonde (underbegreb)|borgerskab (underbegreb)|bourgeoisi (underbegreb)|de rige (underbegreb)|jetset (underbegreb)|optimater (pluralis) (underbegreb)|overklasse (underbegreb)|plutokrati (underbegreb)|societet (underbegreb)
+|adel|adelbåren|adelskab|adelstand|aristokrati|fornem|højættet|lavadelig|nobilitet|ridderskab|ædelbyrdig|ædelbåren|ætstor|baron (underbegreb)|friherre (underbegreb)|fyrste (underbegreb)|grande (underbegreb)|greve (underbegreb)|herremand (underbegreb)|hertug (underbegreb)|hidalgo (underbegreb)|jarl (underbegreb)|junker (underbegreb)|kejser (underbegreb)|konge (underbegreb)|lensgreve (underbegreb)|lord (underbegreb)|markis (underbegreb)|shah (underbegreb)|beumonde (underbegreb)|borgerskab (underbegreb)|bourgeoisi (underbegreb)|de rige (underbegreb)|jetset (underbegreb)|optimater (pluralis) (underbegreb)|overklasse (underbegreb)|plutokrati (underbegreb)|societet (underbegreb)
 adelsdame|1
-|n�digfrue (underbegreb)
+|nådigfrue (underbegreb)
 adelsfrue|1
-|adelsdame|adelsfr�ken
-adelsfr�ken|1
+|adelsdame|adelsfrøken
+adelsfrøken|1
 |adelsdame|adelsfrue
 adelskab|1
-|adel|adelb�ren|adelig|adelstand|aristokrati|fornem|h�j�ttet|lavadelig|nobilitet|ridderskab|�delbyrdig|�delb�ren|�tstor|baron (underbegreb)|friherre (underbegreb)|fyrste (underbegreb)|grande (underbegreb)|greve (underbegreb)|herremand (underbegreb)|hertug (underbegreb)|hidalgo (underbegreb)|jarl (underbegreb)|junker (underbegreb)|kejser (underbegreb)|konge (underbegreb)|lensgreve (underbegreb)|lord (underbegreb)|markis (underbegreb)|shah (underbegreb)|beumonde (underbegreb)|borgerskab (underbegreb)|bourgeoisi (underbegreb)|de rige (underbegreb)|jetset (underbegreb)|optimater (pluralis) (underbegreb)|overklasse (underbegreb)|plutokrati (underbegreb)|societet (underbegreb)
+|adel|adelbåren|adelig|adelstand|aristokrati|fornem|højættet|lavadelig|nobilitet|ridderskab|ædelbyrdig|ædelbåren|ætstor|baron (underbegreb)|friherre (underbegreb)|fyrste (underbegreb)|grande (underbegreb)|greve (underbegreb)|herremand (underbegreb)|hertug (underbegreb)|hidalgo (underbegreb)|jarl (underbegreb)|junker (underbegreb)|kejser (underbegreb)|konge (underbegreb)|lensgreve (underbegreb)|lord (underbegreb)|markis (underbegreb)|shah (underbegreb)|beumonde (underbegreb)|borgerskab (underbegreb)|bourgeoisi (underbegreb)|de rige (underbegreb)|jetset (underbegreb)|optimater (pluralis) (underbegreb)|overklasse (underbegreb)|plutokrati (underbegreb)|societet (underbegreb)
 adelskalender|1
-|adels�rbog
+|adelsårbog
 adelsmand|4
 |junker (underbegreb)
 |kavaler (underbegreb)
 |landjunker (underbegreb)
-|n�digherre (underbegreb)
-adelsm�rke|1
-|kendetegn|skjold|symbol|v�benm�rke|v�benskjold
+|nådigherre (underbegreb)
+adelsmærke|1
+|kendetegn|skjold|symbol|våbenmærke|våbenskjold
 adelspatent|1
 |adelsbrev
 adelstand|1
 |adel|noblesse
 adept|2
-|aspirant|discipel|elev|l�rling|skoleelev
+|aspirant|discipel|elev|lærling|skoleelev
 |alkymist|guldmager
-adf�rd|53
-|handlem�de|optr�den
+adfærd|53
+|handlemåde|optræden
 |bestialitet (underbegreb)
-|bl�r (underbegreb)
+|blær (underbegreb)
 |brutalitet (underbegreb)
 |dobbeltspil (underbegreb)
 |dril (underbegreb)|drilleri (underbegreb)
-|d�dsdans (underbegreb)
+|dødsdans (underbegreb)
 |ekstremisme (underbegreb)
 |ekstremist (underbegreb)
 |ekstremitet (underbegreb)
@@ -453,14 +453,14 @@ adf�rd|53
 |fristelse (underbegreb)
 |gadeuorden (underbegreb)
 |huldskab og troskab (underbegreb)
-|h�rg (underbegreb)
+|hærg (underbegreb)
 |intrige (underbegreb)
 |komediespil (underbegreb)
 |kommers (underbegreb)
 |kontoriusseri (underbegreb)
 |kurmageri (underbegreb)
 |kvindelist (underbegreb)
-|man�vre (underbegreb)
+|manøvre (underbegreb)
 |mobning (underbegreb)
 |mummespil (underbegreb)
 |nonchalance (underbegreb)
@@ -480,27 +480,27 @@ adf�rd|53
 |snob (underbegreb)|snobberi (underbegreb)
 |spytslikkeri (underbegreb)
 |stereotypi (underbegreb)
-|s�d (underbegreb)
-|s�delighed (underbegreb)
+|sæd (underbegreb)
+|sædelighed (underbegreb)
 |terrorisme (underbegreb)
 |tummel (underbegreb)
 |udskejelse (underbegreb)
-|udsv�velse (underbegreb)
-|undvigelsesman�vre (underbegreb)|undvigeman�vre (underbegreb)
+|udsvævelse (underbegreb)
+|undvigelsesmanøvre (underbegreb)|undvigemanøvre (underbegreb)
 |utilpasset (underbegreb)
 |vane (underbegreb)
-adf�rdsforstyrret|1
-|adf�rdsvanskelig|fr�k|uopdragen
-adf�rdsm�nster|1
-|adf�rd|fremf�rd|fremtr�den|f�rd|handlem�de|opf�rsel|optr�den|vandel|v�rem�de
-adf�rdspsykologi|1
-|behaviorisme|dybdepsykologi|menneskekundskab|psykologi|sj�lesorg
-adf�rdsvanskelig|1
-|adf�rdsforstyrret|fr�k|uopdragen
+adfærdsforstyrret|1
+|adfærdsvanskelig|fræk|uopdragen
+adfærdsmønster|1
+|adfærd|fremfærd|fremtræden|færd|handlemåde|opførsel|optræden|vandel|væremåde
+adfærdspsykologi|1
+|behaviorisme|dybdepsykologi|menneskekundskab|psykologi|sjælesorg
+adfærdsvanskelig|1
+|adfærdsforstyrret|fræk|uopdragen
 adgang|2
 |plads (underbegreb)
 |nedgang (underbegreb)
-adgangsbegr�nsning|1
+adgangsbegrænsning|1
 |adgangsregulering
 adgangsbetingelse|1
 |adgangskrav
@@ -519,47 +519,47 @@ adgangskort|15
 |frikort (underbegreb)
 |klippekort (underbegreb)
 |liftkort (underbegreb)
-|l�nerkort (underbegreb)
-|m�nedskort (underbegreb)
+|lånerkort (underbegreb)
+|månedskort (underbegreb)
 |partoutkort (underbegreb)
 |togkort (underbegreb)
 |ugekort (underbegreb)
 |valgkort (underbegreb)
-|�rskort (underbegreb)
+|årskort (underbegreb)
 adgangstegn|1
 |adgangsbillet
-adh�rere|1
-|klinke|klistre|kl�be|lime
-adh�siv|1
-|fedtet|gummieret|klistret|kl�brigt|kl�g|vedh�ngende
+adhærere|1
+|klinke|klistre|klæbe|lime
+adhæsiv|1
+|fedtet|gummieret|klistret|klæbrigt|klæg|vedhængende
 adiafora|1
 |ligegyldig|neutral|uhildet
-adip�s|1
-|bred|buttet|fed|fyldig|kraftig|overv�gtig|rund|stor|tyk
+adipøs|1
+|bred|buttet|fed|fyldig|kraftig|overvægtig|rund|stor|tyk
 adjektiv|1
-|till�gsord
+|tillægsord
 adjektivisk|1
-|till�gsagtig
+|tillægsagtig
 adjudant|1
-|befalingsmand|hj�lper|medhj�lper|officer|sekret�r
+|befalingsmand|hjælper|medhjælper|officer|sekretær
 adjungere|1
-|anbringe|ans�tte|antage|beskikke|engagere (juridisk)|fastans�tte|forhyre|f�ste|hyre|indpacere|knytte til|konstituere|m�nstre|p�m�nstre|tilknytte
+|anbringe|ansætte|antage|beskikke|engagere (juridisk)|fastansætte|forhyre|fæste|hyre|indpacere|knytte til|konstituere|mønstre|påmønstre|tilknytte
 adjunkt|1
-|l�rer|mentor|underviser|vejleder
-adj�|1
+|lærer|mentor|underviser|vejleder
+adjø|1
 |farvel
 adkomst|1
 |ret
 adle|1
-|for�dle
+|forædle
 adlyde|1
-|f�lge
+|følge
 administration|1
 |forvaltning
 administrativ|1
-|forvaltningsm�ssig|organisatorisk
+|forvaltningsmæssig|organisatorisk
 administrator|1
-|bestyrer|formynder|forretningsf�rer|forvalter|kurator
+|bestyrer|formynder|forretningsfører|forvalter|kurator
 administrere|2
 |forvalte|bestyre
 |forvalte (underbegreb)
@@ -571,25 +571,25 @@ admiral|4
 |flotilleadmiral (underbegreb)
 |viceadmiral (underbegreb)
 admission|1
-|acces|hovedd�r|indgang|lejlighed|portal
+|acces|hoveddør|indgang|lejlighed|portal
 admittere|1
 |give adgang|indlade
 adnotation|1
-|anm�rkning|antegnelse|antegning|bem�rkning|fodnote|marginalnote|notabene|notat|note|notits|p�tegnelse|p�tegning|randbem�rkning|randnote|skolie
+|anmærkning|antegnelse|antegning|bemærkning|fodnote|marginalnote|notabene|notat|note|notits|påtegnelse|påtegning|randbemærkning|randnote|skolie
 adonis|1
-|billedsk�n|sk�nhed
+|billedskøn|skønhed
 adoptere|1
-|antage|godkende|kuldlyse|lyse i kuld og k�n|tage til sig
-adoptere bort/v�k|1
+|antage|godkende|kuldlyse|lyse i kuld og køn|tage til sig
+adoptere bort/væk|1
 |bortadoptere
 adorabel|1
-|attr�v�rdig|efterspurgt|eftertragtet|i h�j kurs|tiltr�kkende
+|attråværdig|efterspurgt|eftertragtet|i høj kurs|tiltrækkende
 adressat|1
 |modtager
 adresse|8
-|bop�l
+|bopæl
 |afsenderadresse (underbegreb)
-|d�kadresse (underbegreb)
+|dækadresse (underbegreb)
 |folkeregisteradresse (underbegreb)
 |internetadresse (underbegreb)
 |postadresse (underbegreb)
@@ -600,15 +600,15 @@ adressebog|1
 adresseliste|1
 |forsendelsesliste|mailingliste
 adressere|1
-|henvende|m�nte|rette|sigte|stile|tiltale
-adr�t|1
-|beh�ndig|sp�ndstig
+|henvende|mønte|rette|sigte|stile|tiltale
+adræt|1
+|behændig|spændstig
 adskille|3
 |skille (ad)
 |skille
 |skelne mellem|skille (ud) fra
 adskille sig|1
-|afb�je|afvige|brydes|b�je af|deklinere|deviere|differere|divergere|fjerne sig|fravige|kontrastere|misvise|skeje ud|skille sig ud|v�re anderledes
+|afbøje|afvige|brydes|bøje af|deklinere|deviere|differere|divergere|fjerne sig|fravige|kontrastere|misvise|skeje ud|skille sig ud|være anderledes
 adskillelse|2
 |adskilthed
 |opdeling
@@ -622,18 +622,18 @@ adsprede|1
 adspredelse|1
 |morskab|underholdning
 adspredt|1
-|�ndsfrav�rende
+|åndsfraværende
 adspredthed|1
-|distraktion|�ndsfrav�relse
-adsp�rge|1
-|af�ske|interviewe|quizze|sp�rge|udsp�rge
+|distraktion|åndsfraværelse
+adspørge|1
+|afæske|interviewe|quizze|spørge|udspørge
 adstadig|2
 |sindig
 |sat
 adstringere|1
-|formindske|krympe|sammentr�kke|svinde
+|formindske|krympe|sammentrække|svinde
 advare|1
-|frar�de
+|fraråde
 advarsel|1
 |alarm (underbegreb)
 advarselsskilt|1
@@ -655,24 +655,24 @@ adverbium|1
 adversarier|1
 |kort|optegnelse
 adversativ|1
-|mods�tning
+|modsætning
 advis|1
 |bulletin|meddelelse|praj|tip|varsko|vink
 advisere|1
-|advare|frar�de|kommunikere|meddele|orientere|p�minde|rapportere|r�de fra|true|vare|vare ad|varsko|varsle
+|advare|fraråde|kommunikere|meddele|orientere|påminde|rapportere|råde fra|true|vare|vare ad|varsko|varsle
 advocatus dei|1
-|advocatus Diaboli|advokat|anklager|audit�r|forsvarer|jurist|lommeprokurator|lovtr�kker|prokurator|sagf�rer|sk�deskriver|tingstud|vinkelskriver
+|advocatus Diaboli|advokat|anklager|auditør|forsvarer|jurist|lommeprokurator|lovtrækker|prokurator|sagfører|skødeskriver|tingstud|vinkelskriver
 advocatus diaboli|1
-|advocatus Dei|advokat|anklager|audit�r|forsvarer|jurist|lommeprokurator|lovtr�kker|prokurator|sagf�rer|sk�deskriver|tingstud|vinkelskriver
+|advocatus Dei|advokat|anklager|auditør|forsvarer|jurist|lommeprokurator|lovtrækker|prokurator|sagfører|skødeskriver|tingstud|vinkelskriver
 advokat|8
-|prokurator|sagf�rer
+|prokurator|sagfører
 |bobestyrer (underbegreb)
 |forsvarer (underbegreb)|forsvarsadvokat (underbegreb)
-|h�jesteretssagf�rer (underbegreb)
+|højesteretssagfører (underbegreb)
 |kammeradvokat (underbegreb)
 |kurator (underbegreb)
-|landsretssagf�rer (underbegreb)
-|overretssagf�rer (underbegreb)
+|landsretssagfører (underbegreb)
+|overretssagfører (underbegreb)
 advokatbeskikkelse|1
 |advokatbestalling
 advokatfirma|1
@@ -686,15 +686,15 @@ advokatorisk|1
 advokatvirksomhed|1
 |advokatfirma|advokatkontor
 advokere|1
-|anbefale|argumentere|g� ind for|rekommandere|rose|sl� et slag for|tale for|til talsmand for|tilr�de
-ad�kvat|1
-|d�kkende|passende
+|anbefale|argumentere|gå ind for|rekommandere|rose|slå et slag for|tale for|til talsmand for|tilråde
+adækvat|1
+|dækkende|passende
 ae|1
-|d�gge|karessere|k�le for|k�rtegne|pette|stryge
+|dægge|karessere|kæle for|kærtegne|pette|stryge
 aerodrom|1
 |flyveplads
 aerodynamisk|1
-|str�mlinet
+|strømlinet
 aerogram|1
 |luftpostbrev
 aerolit|1
@@ -713,59 +713,59 @@ aeroplan|22
 |krigsfly (underbegreb)
 |monoplan (underbegreb)
 |overlydsfly (underbegreb)
-|overv�gningsfly (underbegreb)
+|overvågningsfly (underbegreb)
 |propelfly (underbegreb)
 |raketfly (underbegreb)
 |rekognosceringsfly (underbegreb)
 |spionfly (underbegreb)
 |sportsfly (underbegreb)
-|sv�vefly (underbegreb)|sv�veflyver (underbegreb)|sv�veplan (underbegreb)
+|svævefly (underbegreb)|svæveflyver (underbegreb)|svæveplan (underbegreb)
 |taxafly (underbegreb)
-|tod�kker (underbegreb)
+|todækker (underbegreb)
 |transportmaskine (underbegreb)
 |vandflyvemaskine (underbegreb)|vandflyver (underbegreb)
 aerosol|1
-|forst�ver|spray
-aerosold�se|1
-|spray|sprayd�se
+|forstøver|spray
+aerosoldåse|1
+|spray|spraydåse
 af|1
 |af sted|bort
 af og til|1
 |nu og da|undertiden
 af sted|1
-|bort|v�k
+|bort|væk
 af vejen|1
-|afsides|afsidesliggende|afsondret|bortgemt|distant|ensomt|fjerntliggende|forladt|gudsforladt|isoleret|langt borte|marginalt|menneskeforladt|perifert|v�k
+|afsides|afsidesliggende|afsondret|bortgemt|distant|ensomt|fjerntliggende|forladt|gudsforladt|isoleret|langt borte|marginalt|menneskeforladt|perifert|væk
 afart|1
-|biform|egenart|egenhed|ejendommelighed|sideform|slags|s�rart|s�rform|s�rpr�g|udgave|variant|variation|varietet|version
+|biform|egenart|egenhed|ejendommelighed|sideform|slags|særart|særform|særpræg|udgave|variant|variation|varietet|version
 afatisk|1
-|d�vstum|m�ll�s|stum|tavs
+|døvstum|målløs|stum|tavs
 afbage|1
 |bage op|opbage
 afbagning|1
 |opbagning
 afbalancere|1
-|kompensere|opveje|udj�vne
+|kompensere|opveje|udjævne
 afbanke|1
 |banke af
 afbankning|1
 |afklapsning
 afbarbere|1
-|afskrabe|barbere|ber�ve|shave|skrabe
+|afskrabe|barbere|berøve|shave|skrabe
 afbarke|1
-|affl�|afskalle|afskr�lle|fl�|pille|skalle af|skr�lle
+|afflå|afskalle|afskrælle|flå|pille|skalle af|skrælle
 afbene|1
 |udbene
 afbenytte|1
 |benytte|bruge
 afbestille|1
-|afbl�se|afbremse|afbud|aflyse|afmelde|afsige|annulere|indstille|melde afbud|opgive|sende afbud|sige fra|standse
+|afblæse|afbremse|afbud|aflyse|afmelde|afsige|annulere|indstille|melde afbud|opgive|sende afbud|sige fra|standse
 afbetale|1
 |afdrage|afskrive|amortisere|betale|betale af|likvidere|ratebetale
 afbigt|1
 |bod|skadeserstatning|soning|straf
 afbilde|1
-|affotografere|afmale|afridse|afskildre|berette|beskrive|fort�lle|fotografere|fremstille|gengive|knipse|tage et billede
+|affotografere|afmale|afridse|afskildre|berette|beskrive|fortælle|fotografere|fremstille|gengive|knipse|tage et billede
 afbildning|11
 |afgudsbillede (underbegreb)
 |allegori (underbegreb)
@@ -777,29 +777,29 @@ afbildning|11
 |skala (underbegreb)
 |skema (underbegreb)
 |solskive (underbegreb)
-|s�jle (underbegreb)
+|søjle (underbegreb)
 afbillede|1
-|afmale|afpr�ge|afridse|afspejling|aftegne|animere|billede|forevige|genbillede|gengive|male|portr�ttere|projicere|skildre|tegne
+|afmale|afpræge|afridse|afspejling|aftegne|animere|billede|forevige|genbillede|gengive|male|portrættere|projicere|skildre|tegne
 afbilledet|1
 |foreviget|vist
 afblanke|1
-|afplukke|blanke af|kl�de af til skindet|plukke|plyndre|ribbe|rulle|stj�le|udbytte|udplyndre
+|afplukke|blanke af|klæde af til skindet|plukke|plyndre|ribbe|rulle|stjæle|udbytte|udplyndre
 afblege|1
 |affarve|blege|blegne|falme|gulne
 afblegning|1
 |blegning
 afblomstre|1
-|forfalde|g� i fr�|visne
-afbl�nde|1
-|afd�kke|afsk�rme|bed�kke|bel�gge|blinde|bl�nde|d�kke|d�kke af|d�kke til|overd�kke|skalke|tild�kke|tilhylle
-afbl�se|1
-|bl�se af
+|forfalde|gå i frø|visne
+afblænde|1
+|afdække|afskærme|bedække|belægge|blinde|blænde|dække|dække af|dække til|overdække|skalke|tildække|tilhylle
+afblæse|1
+|blæse af
 afbremse|1
-|afbestille|afbl�se|afbud|aflyse|afmelde|afsige|annulere|indstille|melde afbud|opgive|sende afbud|sige fra|standse
+|afbestille|afblæse|afbud|aflyse|afmelde|afsige|annulere|indstille|melde afbud|opgive|sende afbud|sige fra|standse
 afbrud|1
 |afbrydelse|digression|hvil|mellemakt|ophold|pause|slip|standby|standsning|stop
 afbrudt|1
-|sl�et fra|usammenh�ngende
+|slået fra|usammenhængende
 afbryde|5
 |slukke (for)|slukke
 |stoppe|standse
@@ -809,30 +809,30 @@ afbryde|5
 afbrydelse|1
 |standsning|ophold
 afbryder|1
-|elektrisk kontakt|kontakt|str�mafbryder
-afbr�kke|1
-|br�kke 'af
-afbr�nde|1
-|br�nde af
-afbr�nder|1
+|elektrisk kontakt|kontakt|strømafbryder
+afbrække|1
+|brække 'af
+afbrænde|1
+|brænde af
+afbrænder|1
 |flop|forbier|frustration|fuser|kiks|kikser|nederlag|nitte|skuffelse|svipser|vandgang
 afbud|1
-|afbestille|afbl�se|afbremse|aflyse|afmelde|afsige|annulere|indstille|melde afbud|opgive|sende afbud|sige fra|standse
+|afbestille|afblæse|afbremse|aflyse|afmelde|afsige|annulere|indstille|melde afbud|opgive|sende afbud|sige fra|standse
 afbygger|1
-|agerbruger|agrar|bonde|bondeknold|bondemand|godsejer|g�rdejer|husmand|landbo|landmand|propriet�r
-afbyggerg�rd|1
-|bondeg�rd|g�rd
-afb�de|1
+|agerbruger|agrar|bonde|bondeknold|bondemand|godsejer|gårdejer|husmand|landbo|landmand|proprietær
+afbyggergård|1
+|bondegård|gård
+afbøde|1
 |mildne
-afb�je|1
-|adskille sig|afvige|brydes|b�je af|deklinere|deviere|differere|divergere|fjerne sig|fravige|kontrastere|misvise|skeje ud|skille sig ud|v�re anderledes
-afb�jning|1
+afbøje|1
+|adskille sig|afvige|brydes|bøje af|deklinere|deviere|differere|divergere|fjerne sig|fravige|kontrastere|misvise|skeje ud|skille sig ud|være anderledes
+afbøjning|1
 |aberration|afdrift|afvigelse|brydning|deklination|deviation|divergens|excentricitet|forskel|fraktion|misvisning|parallakse|refraktion
 afdampe|1
-|affugte|t�rre
+|affugte|tørre
 afdanket|2
-|aflagt|afl�gs|afrakket|brugt|forhenv�rende|gammel|gammeldags|kasseret|udrangeret
-|afjasket|afrakket|afslidt|aftjent|blankslidt|forjasket|forkr�llet|forrakket|forslidt|sjusket|sk�desl�s|sl�set|umage|uordentlig|utilstr�kkelig
+|aflagt|aflægs|afrakket|brugt|forhenværende|gammel|gammeldags|kasseret|udrangeret
+|afjasket|afrakket|afslidt|aftjent|blankslidt|forjasket|forkrøllet|forrakket|forslidt|sjusket|skødesløs|sløset|umage|uordentlig|utilstrækkelig
 afdele|1
 |inddele|opdele
 afdeling|96
@@ -847,17 +847,17 @@ afdeling|96
 |boks (underbegreb)
 |boligret (underbegreb)
 |byplanafdeling (underbegreb)
-|b�rneafdeling (underbegreb)
+|børneafdeling (underbegreb)
 |delikatesseafdeling (underbegreb)
 |designafdeling (underbegreb)
 |dommervagt (underbegreb)
 |drabsafdeling (underbegreb)
-|d�gnservice (underbegreb)
+|døgnservice (underbegreb)
 |ejendomskontor (underbegreb)
 |ekspeditionskontor (underbegreb)
 |erhvervscenter (underbegreb)
 |erhvervskontor (underbegreb)
-|fagr�d (underbegreb)
+|fagråd (underbegreb)
 |faktori (underbegreb)
 |fakultet (underbegreb)
 |forskningsafdeling (underbegreb)
@@ -866,7 +866,7 @@ afdeling|96
 |funktion (underbegreb)
 |galvaniseringsafdeling (underbegreb)
 |godsekspedition (underbegreb)
-|gr�ntafdeling (underbegreb)
+|grøntafdeling (underbegreb)
 |handelsstation (underbegreb)
 |hjerteafdeling (underbegreb)
 |ikkerygerafdeling (underbegreb)
@@ -879,24 +879,24 @@ afdeling|96
 |kommuneforening (underbegreb)
 |kontor (underbegreb)
 |kundeservice (underbegreb)
-|leget�jsafdeling (underbegreb)
+|legetøjsafdeling (underbegreb)
 |lokalafdeling (underbegreb)
-|l�seklinik (underbegreb)
+|læseklinik (underbegreb)
 |magistratsafdeling (underbegreb)
 |marketingafdeling (underbegreb)
 |maskinafdeling (underbegreb)
-|milj�afdeling (underbegreb)
+|miljøafdeling (underbegreb)
 |modtageafdeling (underbegreb)
 |modtagelse (underbegreb)
 |motorkontor (underbegreb)
 |neonatalafdeling (underbegreb)
 |nonfoodafdeling (underbegreb)
-|n�rpoliti (underbegreb)
+|nærpoliti (underbegreb)
 |operationsafdeling (underbegreb)
 |oplysning (underbegreb)|oplysningstjeneste (underbegreb)
-|opv�gningsafdeling (underbegreb)
+|opvågningsafdeling (underbegreb)
 |personaleafdeling (underbegreb)
-|planl�gningsafdeling (underbegreb)
+|planlægningsafdeling (underbegreb)
 |politiafdeling (underbegreb)
 |presseafdeling (underbegreb)
 |produktionsafdeling (underbegreb)
@@ -906,7 +906,7 @@ afdeling|96
 |regnskabsafdeling (underbegreb)
 |reklameafdeling (underbegreb)
 |revisionsafdeling (underbegreb)
-|r�ntgenafdeling (underbegreb)
+|røntgenafdeling (underbegreb)
 |sanitetskorps (underbegreb)
 |sektion (underbegreb)
 |sengeafdeling (underbegreb)
@@ -918,55 +918,55 @@ afdeling|96
 |skoletjeneste (underbegreb)
 |skuespil (underbegreb)
 |slagterafdeling (underbegreb)
-|sm�tingsafdeling (underbegreb)
+|småtingsafdeling (underbegreb)
 |specialafdeling (underbegreb)
 |sportsafdeling (underbegreb)
 |stue (underbegreb)
 |sundhedsforvaltning (underbegreb)
-|s�tteri (underbegreb)
+|sætteri (underbegreb)
 |telefonservice (underbegreb)
 |toldkammer (underbegreb)
 |udlandsafdeling (underbegreb)
-|udl�n (underbegreb)
+|udlån (underbegreb)
 |udrykningstjeneste (underbegreb)
 |ungdomsafdeling (underbegreb)
 |ungdomsgruppe (underbegreb)
-|�konomiafdeling (underbegreb)
+|økonomiafdeling (underbegreb)
 afdisputere|1
-|afsl�|gendrive|n�gte|vetoe
+|afslå|gendrive|nægte|vetoe
 afdrag|1
 |afbetaling
 afdrage|1
 |betale af
 afdramatisere|1
-|afd�mpe|berolige|d�mpe|moderere|nedtone
+|afdæmpe|berolige|dæmpe|moderere|nedtone
 afdrift|1
-|aberration|afb�jning|afvigelse|brydning|deklination|deviation|divergens|excentricitet|forskel|fraktion|misvisning|parallakse|refraktion
+|aberration|afbøjning|afvigelse|brydning|deklination|deviation|divergens|excentricitet|forskel|fraktion|misvisning|parallakse|refraktion
 afdryppe|1
 |dryppe af
-afd�kke|2
-|blotl�gge
-|klarl�gge
-afd�kket|2
-|adamskostyme|afkl�dt|n�gen
-|adamskostume (daglig tale)|afkl�dt|blottet|n�gen|ubed�kket|ud�kket|up�kl�dt|utilsl�ret
-afd�mpe|1
-|d�mpe
-afd�mpet|1
-|harmonisk|lydl�s|rolig|stille|tilbagel�net|ubev�gelig|uforstyrret
-afd�|1
-|afg� ved d�den|aflide|d�|fare til himmels|krepere (daglig tale)|stemple ud|stille tr�skoene|tage biletten|�nde ud
-afd�d|1
-|afleden|afsj�let|bortgangen|d�d|foreviget|hedenfaren|hedengangen|henfaren|h�jsalig|livl�s|salig|stend�d|tot
+afdække|2
+|blotlægge
+|klarlægge
+afdækket|2
+|adamskostyme|afklædt|nøgen
+|adamskostume (daglig tale)|afklædt|blottet|nøgen|ubedækket|udækket|upåklædt|utilsløret
+afdæmpe|1
+|dæmpe
+afdæmpet|1
+|harmonisk|lydløs|rolig|stille|tilbagelænet|ubevægelig|uforstyrret
+afdø|1
+|afgå ved døden|aflide|dø|fare til himmels|krepere (daglig tale)|stemple ud|stille træskoene|tage biletten|ånde ud
+afdød|1
+|afleden|afsjælet|bortgangen|død|foreviget|hedenfaren|hedengangen|henfaren|højsalig|livløs|salig|stendød|tot
 affabel|1
-|h�flig|im�dekommende|rar|venlig
+|høflig|imødekommende|rar|venlig
 affald|25
 |skrald
-|affaldsm�ngde (underbegreb)
+|affaldsmængde (underbegreb)
 |atomaffald (underbegreb)
-|bl�r (underbegreb)
+|blår (underbegreb)
 |byggeaffald (underbegreb)
-|b�rme (underbegreb)
+|bærme (underbegreb)
 |dagrenovation (underbegreb)
 |erhvervsaffald (underbegreb)
 |fiskeaffald (underbegreb)
@@ -976,7 +976,7 @@ affald|25
 |industriaffald (underbegreb)
 |kemikalieaffald (underbegreb)
 |kompostbunke (underbegreb)
-|k�kkenaffald (underbegreb)
+|køkkenaffald (underbegreb)
 |madaffald (underbegreb)
 |metalaffald (underbegreb)
 |natrenovation (underbegreb)
@@ -987,7 +987,7 @@ affald|25
 |storskrald (underbegreb)
 |urenhed (underbegreb)
 affaldsbehandling|1
-|affaldsh�ndtering
+|affaldshåndtering
 affaldsbeholder|1
 |affaldscontainer
 affaldsbortskaffelse|1
@@ -1008,12 +1008,12 @@ affaldsspand|1
 |pedalspand (underbegreb)
 affaldsstof|5
 |affaldsprodukt (underbegreb)
-|aff�ring (underbegreb)|b� (underbegreb)|ekskrementer (underbegreb)|f�ces (underbegreb)|f�kalier (underbegreb)|lort (underbegreb)
+|afføring (underbegreb)|bæ (underbegreb)|ekskrementer (underbegreb)|fæces (underbegreb)|fækalier (underbegreb)|lort (underbegreb)
 |pis (underbegreb)
 |puha (underbegreb)|skidt (underbegreb)
 |tis (underbegreb)|urin (underbegreb)|vand (underbegreb)
-affaldss�k|1
-|skraldes�k
+affaldssæk|1
+|skraldesæk
 affart|1
 |afgang|afmarch|afrejse|afsejling|bortdragen|bortmarch|bortrejse|opbrud|rejse
 affarve|1
@@ -1022,48 +1022,48 @@ affatte|1
 |formulere
 affede|2
 |bespise
-|afmagre|afpille|hent�re|magre|sabe sig|slanke|sp�ge|t�re|udhungre|udmagre|udsulte|udt�re|underern�re
+|afmagre|afpille|hentære|magre|sabe sig|slanke|spæge|tære|udhungre|udmagre|udsulte|udtære|underernære
 affeje|1
 |feje af|feje 'af
 affekt|1
-|bev�gelse|emotion|ophidselse|opr�r|paroksysme|r�relse|sindsbev�gelse|sindsopr�r|sindsr�relse|vrede
+|bevægelse|emotion|ophidselse|oprør|paroksysme|rørelse|sindsbevægelse|sindsoprør|sindsrørelse|vrede
 affektation|1
 |krukkeri|skabagtighed
 affektbetonet|1
-|affektiv|letbev�gelig
+|affektiv|letbevægelig
 affekteret|1
 |krukket|skabagtig
 affektion|115
 |hengivenhed
 |lidelse|sygdom|syge
 |Downs syndrom (underbegreb)
-|M�ni�res sygdom (underbegreb)
+|Ménières sygdom (underbegreb)
 |afasi (underbegreb)
 |alderdomssygdom (underbegreb)
 |aleksi (underbegreb)
 |allergisk snue (underbegreb)
 |amnesi (underbegreb)
-|apn� (underbegreb)
+|apnø (underbegreb)
 |arp (underbegreb)
 |autisme (underbegreb)
 |basedow (underbegreb)
-|besv�r (underbegreb)
-|bet�ndelse (underbegreb)
+|besvær (underbegreb)
+|betændelse (underbegreb)
 |blodsygdom (underbegreb)
-|bl�dersygdom (underbegreb)
+|blødersygdom (underbegreb)
 |brok (underbegreb)
 |brud (underbegreb)
 |bulimi (underbegreb)
-|b�kkenl�sning (underbegreb)
+|bækkenløsning (underbegreb)
 |cancer (underbegreb)
 |cystisk fibrose (underbegreb)
-|c�liaki (underbegreb)
+|cøliaki (underbegreb)
 |demens (underbegreb)
 |demenssygdom (underbegreb)
 |diabetes (underbegreb)
 |diskusprolaps (underbegreb)
 |dissemineret/multipel sklerose (underbegreb)
-|dr�bersygdom (underbegreb)
+|dræbersygdom (underbegreb)
 |dykkersyge (underbegreb)
 |dystrofi (underbegreb)
 |elefantiasis (underbegreb)
@@ -1085,25 +1085,25 @@ affektion|115
 |hjertelammelse (underbegreb)|hjertestop (underbegreb)
 |hudsygdom (underbegreb)
 |hukommelsestab (underbegreb)
-|h�mofili (underbegreb)
-|h�feber (underbegreb)
-|h�jdesyge (underbegreb)
+|hæmofili (underbegreb)
+|høfeber (underbegreb)
+|højdesyge (underbegreb)
 |infektion (underbegreb)|infektionssygdom (underbegreb)|inficering (underbegreb)
 |inflammation (underbegreb)
 |invaliditet (underbegreb)
 |iskias (underbegreb)
-|karant�nesygdom (underbegreb)
+|karantænesygdom (underbegreb)
 |karsygdom (underbegreb)
-|knoglesk�rhed (underbegreb)
+|knogleskørhed (underbegreb)
 |komplikation (underbegreb)
 |kretinisme (underbegreb)
 |kromosomsygdom (underbegreb)
-|kr�ft (underbegreb)|kr�ftsygdom (underbegreb)
+|kræft (underbegreb)|kræftsygdom (underbegreb)
 |kvindesygdom (underbegreb)
-|kv�gsygdom (underbegreb)
+|kvægsygdom (underbegreb)
 |lammelse (underbegreb)
 |leddegigt (underbegreb)
-|leverbet�ndelse (underbegreb)
+|leverbetændelse (underbegreb)
 |leversygdom (underbegreb)
 |luftvejssygdom (underbegreb)
 |lungesygdom (underbegreb)
@@ -1113,22 +1113,22 @@ affektion|115
 |maveforgiftning (underbegreb)
 |maveonde (underbegreb)
 |mavesygdom (underbegreb)
-|migr�ne (underbegreb)
+|migræne (underbegreb)
 |misdannelse (underbegreb)
 |mongolisme (underbegreb)
 |muskeldystrofi (underbegreb)|muskelsvind (underbegreb)
 |muskelsygdom (underbegreb)
-|myx�dem (underbegreb)
-|m�nesyge (underbegreb)
+|myxødem (underbegreb)
+|månesyge (underbegreb)
 |navlebrok (underbegreb)
-|nervebet�ndelse (underbegreb)
+|nervebetændelse (underbegreb)
 |nervesygdom (underbegreb)
-|nerv�st hjerte (underbegreb)
+|nervøst hjerte (underbegreb)
 |nyresten (underbegreb)
 |nyresygdom (underbegreb)
 |onde (underbegreb)
 |osteoporose (underbegreb)
-|overf�lsomhed (underbegreb)
+|overfølsomhed (underbegreb)
 |plantesygdom (underbegreb)
 |rystesyge (underbegreb)
 |sindslidelse (underbegreb)|sindssygdom (underbegreb)
@@ -1138,7 +1138,7 @@ affektion|115
 |spiseforstyrrelse (underbegreb)
 |sten (underbegreb)
 |stofskiftesygdom (underbegreb)
-|str�lesyge (underbegreb)|str�lingssyge (underbegreb)
+|strålesyge (underbegreb)|strålingssyge (underbegreb)
 |sukkersyge (underbegreb)
 |svampesygdom (underbegreb)
 |svimmelhed (underbegreb)
@@ -1146,43 +1146,43 @@ affektion|115
 |tarmslyng (underbegreb)
 |tarmsygdom (underbegreb)
 |tinnitus (underbegreb)
-|tr�ske (underbegreb)
-|udsl�t (underbegreb)
-|�jensygdom (underbegreb)
-affektionsv�rdi|1
-|v�rdi
+|trøske (underbegreb)
+|udslæt (underbegreb)
+|øjensygdom (underbegreb)
+affektionsværdi|1
+|værdi
 affektiv|1
-|affektbetonet|letbev�gelig
+|affektbetonet|letbevægelig
 afficere|1
-|anf�gte|ber�re|genere|g� n�r|g� til hjerte|p�virke|rage|r�re|tvivle
+|anfægte|berøre|genere|gå nær|gå til hjerte|påvirke|rage|røre|tvivle
 affiche|1
-|annonce|avertissement|bekendtg�relse|inserat|meddelelse|reklame
+|annonce|avertissement|bekendtgørelse|inserat|meddelelse|reklame
 affiks|1
-|afledningsendelse|endelse|forstavelse|pr�fiks
+|afledningsendelse|endelse|forstavelse|præfiks
 affiliere|1
-|assimilere|integrere|knytte sammen|koble sammen|sammenf�je|sammenk�de|sammenslutte|sammens�tte
+|assimilere|integrere|knytte sammen|koble sammen|sammenføje|sammenkæde|sammenslutte|sammensætte
 affinde sig med|1
-|acceptere|akkviescere ved|anerkende|besinde sig p�|bide i det sure �ble|billige|b�je sig for|finde sig i|finde sig til rette med|forsone sig med|give sig tilfreds med|godtage|goutere|g� med til|indvillige i
+|acceptere|akkviescere ved|anerkende|besinde sig på|bide i det sure æble|billige|bøje sig for|finde sig i|finde sig til rette med|forsone sig med|give sig tilfreds med|godtage|goutere|gå med til|indvillige i
 affindelsessum|1
 |erstatning|surrogat
 affinitet|1
 |tilknytning
 affirmativ|1
-|bekr�ftende|positiv
+|bekræftende|positiv
 affirmere|1
-|bekr�fte|konfirmere|raticifere
-affl�|1
-|afbarke|afskalle|afskr�lle|fl�|pille|skalle af|skr�lle
+|bekræfte|konfirmere|raticifere
+afflå|1
+|afbarke|afskalle|afskrælle|flå|pille|skalle af|skrælle
 affodre|1
 |fodre af
 affolket|1
-|folketom|mennesketom|ubeboet|ud�rk|�de|�demark|�rken
+|folketom|mennesketom|ubeboet|udørk|øde|ødemark|ørken
 affordre|1
-|afkr�ve
+|afkræve
 affotografere|1
-|afbilde|afmale|afridse|afskildre|berette|beskrive|fort�lle|fotografere|fremstille|gengive|knipse|tage et billede
+|afbilde|afmale|afridse|afskildre|berette|beskrive|fortælle|fotografere|fremstille|gengive|knipse|tage et billede
 affugte|1
-|afdampe|t�rre
+|afdampe|tørre
 affutage|1
 |lavet
 affyre|1
@@ -1191,62 +1191,62 @@ affyring|1
 |skud (underbegreb)
 affyringsrampe|1
 |afskydningsrampe|rampe
-aff�ldig|1
-|alderdomssv�kket|alderstegen|aldrende|bedaget|gammel|gr�|gr�net|mosgroet|olding|senil|udlevet|�ldet|�ldgammel|�ldre
-aff�ldighed|1
-|alderdomssv�kkelse
-aff�rdige|1
-|affeje|afsl�|afspise|afvise|ben�gte|bestride|betakke sig|bide af|feje af|forkaste|frabede sig|fral�gge sig|frasige sig|gendrive|n�gte
-aff�re|2
+affældig|1
+|alderdomssvækket|alderstegen|aldrende|bedaget|gammel|grå|grånet|mosgroet|olding|senil|udlevet|ældet|ældgammel|ældre
+affældighed|1
+|alderdomssvækkelse
+affærdige|1
+|affeje|afslå|afspise|afvise|benægte|bestride|betakke sig|bide af|feje af|forkaste|frabede sig|fralægge sig|frasige sig|gendrive|nægte
+affære|2
 |anliggende|forhold|historie|kasus|kop te|redelighed|sag
-|begivenhed|episode|h�ndelse|intermezzo|oplevelse|optrin|scene
-aff�de|1
-|afstedkomme|anrette|anstifte|avle|berede|bevirke|blive/give/v�re anledning til (fagudtryk)|bringe til|foranledige|forskylde|forvolde|for�rsage|fostre|fremkalde|fremprovokere
-aff�re|1
-|kl�de af
-aff�re sig|1
-|afkl�de|afl�gge|aftage|blotte|kl�de sig af|smide kludene|strippe|tage af|tr�kke af
-aff�ring|23
-|b�|ekskrementer|f�ces|f�kalier|lort|puha|skidt
-|b� (underbegreb)
-|def�kation (underbegreb)
-|diar� (underbegreb)
+|begivenhed|episode|hændelse|intermezzo|oplevelse|optrin|scene
+afføde|1
+|afstedkomme|anrette|anstifte|avle|berede|bevirke|blive/give/være anledning til (fagudtryk)|bringe til|foranledige|forskylde|forvolde|forårsage|fostre|fremkalde|fremprovokere
+afføre|1
+|klæde af
+afføre sig|1
+|afklæde|aflægge|aftage|blotte|klæde sig af|smide kludene|strippe|tage af|trække af
+afføring|23
+|bæ|ekskrementer|fæces|fækalier|lort|puha|skidt
+|bæ (underbegreb)
+|defækation (underbegreb)
+|diaré (underbegreb)
 |duelort (underbegreb)
 |efterladenskab (underbegreb)
 |flueklat (underbegreb)
 |fuglelort (underbegreb)
 |gylle (underbegreb)
-|g�dning (underbegreb)
+|gødning (underbegreb)
 |hundelort (underbegreb)
-|h�rd mave (underbegreb)
-|h�mh�m (underbegreb)
-|h�nselort (underbegreb)
+|hård mave (underbegreb)
+|hømhøm (underbegreb)
+|hønselort (underbegreb)
 |kolort (underbegreb)
 |latrin (underbegreb)
 |lort (underbegreb)
-|l�s mave (underbegreb)
-|myldreb� (underbegreb)
-|m�g (underbegreb)
+|løs mave (underbegreb)
+|myldrebæ (underbegreb)
+|møg (underbegreb)
 |skarn (underbegreb)
 |tynd mave (underbegreb)
 |tyndskid (underbegreb)
-aff�ringsmiddel|2
+afføringsmiddel|2
 |laksativ
 |figensaft (underbegreb)
 afgang|3
 |afrejse
-|afgangseksamen|afgangspr�ve
-|fratr�den
+|afgangseksamen|afgangsprøve
+|fratræden
 afgangsbevis|6
 |eksamensbevis|eksamenspapir
-|gr�nt bevis (underbegreb)
-|l�rebrev (underbegreb)
-|pc-k�rekort (underbegreb)
+|grønt bevis (underbegreb)
+|lærebrev (underbegreb)
+|pc-kørekort (underbegreb)
 |skolepapir (underbegreb)
 |svendebrev (underbegreb)
 afgangseksamen|1
-|afgang|afgangspr�ve
-afgangspr�ve|1
+|afgang|afgangsprøve
+afgangsprøve|1
 |afgang|afgangseksamen
 afghaner|1
 |afghansk mynde
@@ -1268,8 +1268,8 @@ afgift|63
 |forlystelsesskat (underbegreb)
 |forpagtningsafgift (underbegreb)
 |frankering (underbegreb)
-|frig�relsesafgift (underbegreb)
-|f�steafgift (underbegreb)
+|frigørelsesafgift (underbegreb)
+|fæsteafgift (underbegreb)
 |gaveafgift (underbegreb)
 |gevinstafgift (underbegreb)
 |giftskat (underbegreb)
@@ -1277,16 +1277,16 @@ afgift|63
 |havnepenge (underbegreb)
 |hundeskat (underbegreb)
 |importafgift (underbegreb)
-|kunstg�dningsafgift (underbegreb)
-|k�rselsafgift (underbegreb)
+|kunstgødningsafgift (underbegreb)
+|kørselsafgift (underbegreb)
 |landgilde (underbegreb)
 |licens (underbegreb)
 |licensafgift (underbegreb)
-|merv�rdiafgift (underbegreb)
-|milj�afgift (underbegreb)
+|merværdiafgift (underbegreb)
+|miljøafgift (underbegreb)
 |moms (underbegreb)
 |motorvejsafgift (underbegreb)
-|oms�tningsafgift (underbegreb)
+|omsætningsafgift (underbegreb)
 |oprettelsesafgift (underbegreb)
 |parkeringsafgift (underbegreb)
 |porto (underbegreb)
@@ -1302,7 +1302,7 @@ afgift|63
 |stempel (underbegreb)|stempelafgift (underbegreb)
 |strafafgift (underbegreb)
 |tiende (underbegreb)
-|till�gsafgift (underbegreb)
+|tillægsafgift (underbegreb)
 |tilslutningsafgift (underbegreb)
 |tinglysningsafgift (underbegreb)
 |tobaksafgift (underbegreb)
@@ -1310,33 +1310,33 @@ afgift|63
 |toldafgift (underbegreb)
 |vandafgift (underbegreb)
 |vinafgift (underbegreb)
-|v�gtafgift (underbegreb)
-|v�rdiafgift (underbegreb)
-|�lafgift (underbegreb)
+|vægtafgift (underbegreb)
+|værdiafgift (underbegreb)
+|ølafgift (underbegreb)
 |samtaleafgift (underbegreb)
 afgive|58
 |udsende
-|afst�
+|afstå
 |bortskaffe (underbegreb)
 |deponere (underbegreb)
-|for�re (underbegreb)|give (underbegreb)
+|forære (underbegreb)|give (underbegreb)
 |give (underbegreb)
 |kaste (underbegreb)
 |afkalke (underbegreb)
 |banke (underbegreb)
 |bippe (underbegreb)
-|bl�de (underbegreb)
-|bl�de 'igennem (underbegreb)
+|bløde (underbegreb)
+|bløde 'igennem (underbegreb)
 |dryppe (underbegreb)
 |dryppe 'af (underbegreb)
-|dr�ne (underbegreb)
+|drøne (underbegreb)
 |dunke (underbegreb)
 |emanere (underbegreb)
 |flimre (underbegreb)
-|fl�jte (underbegreb)
+|fløjte (underbegreb)
 |frigive (underbegreb)
-|gennembl�de (underbegreb)
-|gl�de (underbegreb)
+|gennembløde (underbegreb)
+|gløde (underbegreb)
 |gnitre (underbegreb)
 |hviske (underbegreb)
 |klapre (underbegreb)
@@ -1346,8 +1346,8 @@ afgive|58
 |knase (underbegreb)
 |knikse (underbegreb)
 |krumme (underbegreb)
-|k�le 'ned (underbegreb)
-|m�lke (underbegreb)
+|køle 'ned (underbegreb)
+|mælke (underbegreb)
 |ringe (underbegreb)
 |ringe 'ud (underbegreb)
 |ringe ind (underbegreb)
@@ -1357,105 +1357,105 @@ afgive|58
 |skramle (underbegreb)
 |slippe af med (underbegreb)
 |smitte 'af (underbegreb)
-|sm�kke (underbegreb)
-|sm�lde (underbegreb)
+|smække (underbegreb)
+|smælde (underbegreb)
 |snurre (underbegreb)
 |sode (underbegreb)
 |sprudle (underbegreb)
 |sprutte (underbegreb)
-|st�nke (underbegreb)
-|st�je (underbegreb)
-|st�nne (underbegreb)
+|stænke (underbegreb)
+|støje (underbegreb)
+|stønne (underbegreb)
 |summe (underbegreb)
 |syde (underbegreb)
-|t�ffe (underbegreb)
+|tøffe (underbegreb)
 |udsende (underbegreb)
 |udskille (underbegreb)
-|v�dte (underbegreb)
+|vådte (underbegreb)
 |abdicere (underbegreb)
 afgive et skud|1
 |affyre|afskyde|skyde
 afgivelse|1
-|afst�else
+|afståelse
 afgjort|1
 |bestemt
 afglans|1
-|efterglans|efterskin|eftersk�r|gensin|gensk�r|refleks|reminiscens|spejling
+|efterglans|efterskin|efterskær|gensin|genskær|refleks|reminiscens|spejling
 afglatte|1
-|afj�vne|afplatte|afrette|j�vne|op�ve|tilpasse|udj�vne
+|afjævne|afplatte|afrette|jævne|opøve|tilpasse|udjævne
 afglidende|1
-|afv�rgende|diplomatisk|konsensus
+|afværgende|diplomatisk|konsensus
 afgnave|1
 |gnave af
 afgnide|1
-|afpudse|forbedre|glatte|gnide|gnubbe|malaksere|massere|pudse|�lte
+|afpudse|forbedre|glatte|gnide|gnubbe|malaksere|massere|pudse|ælte
 afgrund|1
-|kl�ft
+|kløft
 afgrundsdyb|1
-|afgrund|afgrundsv�lg|bundl�s|canyon|dyb|forskel|kl�ft|slugt|sv�lg
-afgrundsv�lg|1
-|afgrund|afgrundsdyb|bundl�s|canyon|dyb|forskel|kl�ft|slugt|sv�lg
-afgr�nse|1
-|afknappe|begr�nse|definere|indskr�nke|neds�tte|reducere
-afgr�nsning|1
-|busk|g�rde|hegn|h�k|l�b�lte|r�kv�rk|stakit
-afgr�de|11
-|h�st|h�studbytte
-|afgr�de (underbegreb)
-|eftersl�t (underbegreb)
-|f�rstegr�de (underbegreb)
-|h�st (underbegreb)
-|kornafgr�de (underbegreb)
-|salgsafgr�de (underbegreb)
-|s�d (underbegreb)
-|landbrugsafgr�de (underbegreb)
-|markafgr�de (underbegreb)
+|afgrund|afgrundsvælg|bundløs|canyon|dyb|forskel|kløft|slugt|svælg
+afgrundsvælg|1
+|afgrund|afgrundsdyb|bundløs|canyon|dyb|forskel|kløft|slugt|svælg
+afgrænse|1
+|afknappe|begrænse|definere|indskrænke|nedsætte|reducere
+afgrænsning|1
+|busk|gærde|hegn|hæk|læbælte|rækværk|stakit
+afgrøde|11
+|høst|høstudbytte
+|afgrøde (underbegreb)
+|efterslæt (underbegreb)
+|førstegrøde (underbegreb)
+|høst (underbegreb)
+|kornafgrøde (underbegreb)
+|salgsafgrøde (underbegreb)
+|sæd (underbegreb)
+|landbrugsafgrøde (underbegreb)
+|markafgrøde (underbegreb)
 |udbytte (underbegreb)
-afgr�deplante|1
-|vinterafgr�de (underbegreb)
-afgr�fte|1
-|dr�ne|fratage|l�nse
+afgrødeplante|1
+|vinterafgrøde (underbegreb)
+afgrøfte|1
+|dræne|fratage|lænse
 afgud|1
 |fetich|guddom|idol
 afguderi|1
 |afgudsdyrkelse|fetichdyrkelse|fetichisme|idolatri|idoldyrkelse
 afgudsdyrkelse|1
 |afguderi|fetichdyrkelse|fetichisme|idolatri|idoldyrkelse
-afg�|2
-|g� af|fratr�de
+afgå|2
+|gå af|fratræde
 |sejle (underbegreb)
-afg� ved d�den|1
-|afd�|aflide|d�|fare til himmels|krepere (daglig tale)|stemple ud|stille tr�skoene|tage biletten|�nde ud
-afg�et|1
-|eks|emeritus|foreg�ende|forhenv�rende|fortidig|tidligere
-afg�re|1
-|beslutte|tr�ffe afg�relse
-afg�relse|21
+afgå ved døden|1
+|afdø|aflide|dø|fare til himmels|krepere (daglig tale)|stemple ud|stille træskoene|tage biletten|ånde ud
+afgået|1
+|eks|emeritus|foregående|forhenværende|fortidig|tidligere
+afgøre|1
+|beslutte|træffe afgørelse
+afgørelse|21
 |beslutning
-|afg�relse (underbegreb)
+|afgørelse (underbegreb)
 |aftale (underbegreb)
-|ben�dning (underbegreb)
+|benådning (underbegreb)
 |bestemmelse (underbegreb)
 |decision (underbegreb)
 |dom (underbegreb)
 |dommerkendelse (underbegreb)
 |fatwa (underbegreb)
-|flertalsafg�relse (underbegreb)|flertalsbeslutning (underbegreb)
-|fors�t (underbegreb)
+|flertalsafgørelse (underbegreb)|flertalsbeslutning (underbegreb)
+|forsæt (underbegreb)
 |fritagelse (underbegreb)
 |kendelse (underbegreb)
 |plan (underbegreb)
 |principbeslutning (underbegreb)
 |selvbestemmelse (underbegreb)
 |sidste vilje (underbegreb)
-|d�rlukning (underbegreb)
+|dørlukning (underbegreb)
 |judicium (underbegreb)
 |retspraksis (underbegreb)
 |voldgift (underbegreb)
-afg�rende|1
+afgørende|1
 |udslagsgivende
 afhandle|1
-|behandle|dr�fte|redeg�re
+|behandle|drøfte|redegøre
 afhandling|4
 |disputats (underbegreb)|doktorafhandling (underbegreb)|doktordisputats (underbegreb)
 |monografi (underbegreb)
@@ -1466,53 +1466,53 @@ afhaspe|1
 afhente|1
 |hente|hidkalde|tilkalde
 afhjemle|1
-|bekr�fte|bevise
+|bekræfte|bevise
 afhjemling|1
-|alibi|bel�g|bevis|bevismateriale|corpus delicti|evidens|hjemmel|holdepunkt|indicium|vidnesbyrd
-afhj�lpe|1
-|afb�de|afparere|b�de p�|erstatte|genoprette|g�re godt|oprette|parere|redressere|reparere|r�de bod p�
+|alibi|belæg|bevis|bevismateriale|corpus delicti|evidens|hjemmel|holdepunkt|indicium|vidnesbyrd
+afhjælpe|1
+|afbøde|afparere|bøde på|erstatte|genoprette|gøre godt|oprette|parere|redressere|reparere|råde bod på
 afhold|1
-|abstinens|afholdenhed|askese|forsagelse|puritanisme|sp�gelse
+|abstinens|afholdenhed|askese|forsagelse|puritanisme|spægelse
 afholde|3
-|anstille|bedrive|beg�|bes�rge|drive|foretage|forrette|for�ve|h�jtideligholde|iv�rks�tte|lave|praktisere|udf�re|ud�ve|�ve
+|anstille|bedrive|begå|besørge|drive|foretage|forrette|forøve|højtideligholde|iværksætte|lave|praktisere|udføre|udøve|øve
 |forhindre
 |holde af
 afholdende|1
 |abstinent|asketisk|forsagende|kysk|platonisk|puritansk|renlivet
 afholdenhed|1
-|abstinens|afhold|askese|forsagelse|puritanisme|sp�gelse
+|abstinens|afhold|askese|forsagelse|puritanisme|spægelse
 afholdsfolk|1
-|afholdsm�nd
+|afholdsmænd
 afholdt|1
 |vellidt
 afhoppe|1
 |falde fra|stikke af
 afhopper|1
-|desert�r|flygtende|flygtning|r�mningsmand
+|desertør|flygtende|flygtning|rømningsmand
 afhoppet|1
 |hoppe 'af
 afhugge|1
-|afkappe|afklippe|dele|oversk�re
-afh�nde|1
-|afs�tte|afvikle|s�lge
-afh�nge af|1
-|bero p�|bestemmes af|betinget af|dependere af|h�nge p�|komme an p�|v�re afh�ngig af|v�re betinget af
-afh�ngig|1
-|bunden|dependent|heteronom|i lommen p�|l�nkebunden|slavebunden|tr�lbunden|ufri|umyndig|underordnet|uselvst�ndig
-afh�ngighed|1
+|afkappe|afklippe|dele|overskære
+afhænde|1
+|afsætte|afvikle|sælge
+afhænge af|1
+|bero på|bestemmes af|betinget af|dependere af|hænge på|komme an på|være afhængig af|være betinget af
+afhængig|1
+|bunden|dependent|heteronom|i lommen på|lænkebunden|slavebunden|trælbunden|ufri|umyndig|underordnet|uselvstændig
+afhængighed|1
 |bundethed|heteronomi
-afh�ngighedsfald|1
+afhængighedsfald|1
 |akkusativ|genstandsfald|genstandsform
-afh�ngighedsskabende|1
+afhængighedsskabende|1
 |vanedannende
-afh�re|1
-|forh�re|interviewe|sp�rge|udsp�rge
-afh�ring|1
-|forh�r|inkvisition
-afh�ste|1
-|h�ste af
-afh�vle|1
-|h�vle 'af
+afhøre|1
+|forhøre|interviewe|spørge|udspørge
+afhøring|1
+|forhør|inkvisition
+afhøste|1
+|høste af
+afhøvle|1
+|høvle 'af
 aficionado|1
 |beundrer|dyrker|elsker|fan|tilbeder|ven|ynder
 afinstallation|1
@@ -1520,41 +1520,41 @@ afinstallation|1
 afinstallering|1
 |afinstallation
 afise|1
-|afrime|opt�
+|afrime|optø
 afjaske|1
 |forhaste|sjuske
 afjasket|1
-|afdanket|afrakket|afslidt|aftjent|blankslidt|forjasket|forkr�llet|forrakket|forslidt|sjusket|sk�desl�s|sl�set|umage|uordentlig|utilstr�kkelig
-afj�vne|1
-|afglatte|afplatte|afrette|j�vne|op�ve|tilpasse|udj�vne
+|afdanket|afrakket|afslidt|aftjent|blankslidt|forjasket|forkrøllet|forrakket|forslidt|sjusket|skødesløs|sløset|umage|uordentlig|utilstrækkelig
+afjævne|1
+|afglatte|afplatte|afrette|jævne|opøve|tilpasse|udjævne
 afkald|1
 |frasige|opgive|renoncere
 afkappe|1
-|afhugge|afklippe|dele|oversk�re
+|afhugge|afklippe|dele|overskære
 afkast|1
 |provenu|udbytte
 afkaste|1
 |kaste af sig
 afkastning|1
-|afkast|avance|bonus|dividende|fortjeneste|gevinst|h�st|indkomst|indt�gt|overskud|profit|provenu|rabat|udbytte|vinding
+|afkast|avance|bonus|dividende|fortjeneste|gevinst|høst|indkomst|indtægt|overskud|profit|provenu|rabat|udbytte|vinding
 afklapse|1
-|afbanke|banke|piske|prygle|rise|sl�|t�ske
+|afbanke|banke|piske|prygle|rise|slå|tæske
 afklare|1
-|klarl�gge|klare af
+|klarlægge|klare af
 afklaring|1
-|klarl�gning
+|klarlægning
 afklippe|1
 |klippe 'af
-afkl�de|1
-|kl�de af
-afkl�dt|3
-|adamskostyme|afd�kket|n�gen
-|bar|blottet|n�gen|splittern�gen|ubed�kket|ud�kket|up�kl�dt|utilsl�ret
-|adamskostume (daglig tale)|afd�kket|blottet|n�gen|ubed�kket|ud�kket|up�kl�dt|utilsl�ret
+afklæde|1
+|klæde af
+afklædt|3
+|adamskostyme|afdækket|nøgen
+|bar|blottet|nøgen|splitternøgen|ubedækket|udækket|upåklædt|utilsløret
+|adamskostume (daglig tale)|afdækket|blottet|nøgen|ubedækket|udækket|upåklædt|utilsløret
 afknappe|1
-|afgr�nse|begr�nse|definere|indskr�nke|neds�tte|reducere
+|afgrænse|begrænse|definere|indskrænke|nedsætte|reducere
 afkobling|1
-|afslapning|afslappelse|afslappethed|afsp�nding|afsp�ndthed|afstresse|detente|fred|hvile|powernappe|raste|relaksation|slappe af
+|afslapning|afslappelse|afslappethed|afspænding|afspændthed|afstresse|detente|fred|hvile|powernappe|raste|relaksation|slappe af
 afkode|1
 |dechifrere
 afkodning|1
@@ -1566,163 +1566,163 @@ afkom|1
 afkontrollere|1
 |kontrollere|tilse
 afkopiere|1
-|abe efter|afskrive|aftrykke|efterabe|efterligne|eftertrykke|faksimilere|fotokopiere|gengive|imitere|kalkere|kopiere|mangfoldigg�re|nytrykke|tage afskrift
+|abe efter|afskrive|aftrykke|efterabe|efterligne|eftertrykke|faksimilere|fotokopiere|gengive|imitere|kalkere|kopiere|mangfoldiggøre|nytrykke|tage afskrift
 afkorte|2
 |forkorte
-|forkorte|neds�tte
+|forkorte|nedsætte
 afkortning|1
 |abbreviation|forkortelse
 afkridte|1
-|afkrydse|afm�rke|afprikke|afp�le|afridse|markere
+|afkrydse|afmærke|afprikke|afpæle|afridse|markere
 afkriminalisere|1
 |legalisere
 afkriminalisering|1
-|legalisering|lovliggg�relse
+|legalisering|lovligggørelse
 afkrog|1
-|hj�rne|ravnekrog
+|hjørne|ravnekrog
 afkrydse|1
-|afkridte|afm�rke|afprikke|afp�le|afridse|markere
-afkr�fte|1
+|afkridte|afmærke|afprikke|afpæle|afridse|markere
+afkræfte|1
 |dementere
-afkr�ve|1
+afkræve|1
 |affordre
-afk�mme|1
-|afm�le|afskridte|indkredse|lodde|m�le|opm�le|pejle|skridte af|sondere|udm�le|unders�ge
-afk�be|1
-|k�be
-afk�le|1
-|k�le af
-afk�let|1
-|k�lig|sval
-afk�rsel|1
-|frak�rsel
+afkæmme|1
+|afmåle|afskridte|indkredse|lodde|måle|opmåle|pejle|skridte af|sondere|udmåle|undersøge
+afkøbe|1
+|købe
+afkøle|1
+|køle af
+afkølet|1
+|kølig|sval
+afkørsel|1
+|frakørsel
 aflad|1
-|absolution|afl�sning|amnesti|ben�dning|forladelse|pardon|syndsforladelse|tilgivelse|undskyldning
+|absolution|afløsning|amnesti|benådning|forladelse|pardon|syndsforladelse|tilgivelse|undskyldning
 afladning|1
 |afskibning|ladning|lastning
 aflagt|1
-|afdanket|afl�gs|afrakket|brugt|forhenv�rende|gammel|gammeldags|kasseret|udrangeret
+|afdanket|aflægs|afrakket|brugt|forhenværende|gammel|gammeldags|kasseret|udrangeret
 aflang|2
-|h�j|lang|stor
+|høj|lang|stor
 |firkantet|kredsformet
 aflaste|1
 |lette
 aflastning|1
-|assistance|hj�lp
+|assistance|hjælp
 aflede|2
 |derivere
 |bortlede
 afleden|1
-|afd�d|afsj�let|bortgangen|d�d|foreviget|hedenfaren|hedengangen|henfaren|h�jsalig|livl�s|salig|stend�d|tot
+|afdød|afsjælet|bortgangen|død|foreviget|hedenfaren|hedengangen|henfaren|højsalig|livløs|salig|stendød|tot
 afledning|1
 |derivation
 afledningsendelse|1
-|affiks|endelse|forstavelse|pr�fiks
-afledningsman�vre|1
-|diversion|skinman�vre
+|affiks|endelse|forstavelse|præfiks
+afledningsmanøvre|1
+|diversion|skinmanøvre
 aflejre|1
-|afs�tte|bundf�lde|f�lde|indlejre|lejre|sedimentere|s�tte af|udf�lde
+|afsætte|bundfælde|fælde|indlejre|lejre|sedimentere|sætte af|udfælde
 aflejring|4
 |fedtaflejring (underbegreb)
 |kalkaflejring (underbegreb)
 |leraflejring (underbegreb)
 |saltaflejring (underbegreb)
 aflevere|1
-|abandonnere|afgive|afst�|bringe|ekstradere|fly|give fra sig|indgive|indlevere|levere|overdrage|overgive|overlade|tilbagelevere|udlevere
+|abandonnere|afgive|afstå|bringe|ekstradere|fly|give fra sig|indgive|indlevere|levere|overdrage|overgive|overlade|tilbagelevere|udlevere
 aflevering|10
 |fejlaflevering (underbegreb)
 |frispilning (underbegreb)
-|indl�g (underbegreb)
+|indlæg (underbegreb)
 |indspil (underbegreb)
 |indspilning (underbegreb)
-|opl�g (underbegreb)
+|oplæg (underbegreb)
 |stikning (underbegreb)
 |sukkerbold (underbegreb)
-|tv�raflevering (underbegreb)
+|tværaflevering (underbegreb)
 |pligtaflevering (underbegreb)
 aflide|1
-|afd�|afg� ved d�den|d�|fare til himmels|krepere (daglig tale)|stemple ud|stille tr�skoene|tage biletten|�nde ud
+|afdø|afgå ved døden|dø|fare til himmels|krepere (daglig tale)|stemple ud|stille træskoene|tage biletten|ånde ud
 aflire|1
 |afhaspe|fremplapre|haspe|jappe af|lire af|opregne|opremse|plapre|raspe af|remse op
 aflive|1
-|dr�be|g�re kold|myrde|sl� ihjel|udrydde|udslette|�del�gge
+|dræbe|gøre kold|myrde|slå ihjel|udrydde|udslette|ødelægge
 aflokke|1
-|afn�de|afpresse|aftvinge|afvinde|blokke for|fraliste|fralokke|franarre|fran�de|fratage|fravinde|liste fra|lokke fra|narre fra|sl� for
+|afnøde|afpresse|aftvinge|afvinde|blokke for|fraliste|fralokke|franarre|franøde|fratage|fravinde|liste fra|lokke fra|narre fra|slå for
 aflukke|9
 |lukke 'af
 |boks (underbegreb)
-|b�s (underbegreb)
+|bås (underbegreb)
 |indelukke (underbegreb)
 |niche (underbegreb)
-|pr�verum (underbegreb)
+|prøverum (underbegreb)
 |spillerboks (underbegreb)
 |stemmeboks (underbegreb)
 |straffeboks (underbegreb)
 aflure|1
 |lure 'af
 aflyse|1
-|afbestille|afbl�se|afbremse|afbud|afmelde|afsige|annulere|indstille|melde afbud|opgive|sende afbud|sige fra|standse
+|afbestille|afblæse|afbremse|afbud|afmelde|afsige|annulere|indstille|melde afbud|opgive|sende afbud|sige fra|standse
 aflytte|1
-|belure|f�lge efter|have lange �rer|lure|overv�ge|skygge|spanne|spionere|tappe|udspejde|udspionere
-afl�se|1
-|l�se af
-afl�gge|1
-|l�gge af
-afl�gge regnskab|1
-|afg�re|afregne|beslutte|bestemme|betale|g�re op|g�re regnskab|g�re status|opg�re
-afl�gge/afgive rapport|1
+|belure|følge efter|have lange ører|lure|overvåge|skygge|spanne|spionere|tappe|udspejde|udspionere
+aflåse|1
+|låse af
+aflægge|1
+|lægge af
+aflægge regnskab|1
+|afgøre|afregne|beslutte|bestemme|betale|gøre op|gøre regnskab|gøre status|opgøre
+aflægge/afgive rapport|1
 |rapportere
-afl�gger|1
-|udl�ber
-afl�gs|1
+aflægger|1
+|udløber
+aflægs|1
 |udslidt|nedslidt
-afl�se|2
+aflæse|2
 |tyde|afkode
-|l�se af
-afl�ser|1
-|m�lerafl�ser (underbegreb)
-afl�sse|1
-|evakuere|losse|l�nse|l�sse af|pumpe ud|rydde|stikke ud|tappe|t�mme|t�mme ud|udlosse|udpumpe|udt�mme
-afl�b|2
-|afl�bsr�r
-|gulvafl�b (underbegreb)
-afl�bsr�r|1
-|afl�b
-afl�fte|1
-|l�fte af
-afl�nne|1
-|l�nne
-afl�nning|1
-|l�nning
-afl�se|2
+|læse af
+aflæser|1
+|måleraflæser (underbegreb)
+aflæsse|1
+|evakuere|losse|lænse|læsse af|pumpe ud|rydde|stikke ud|tappe|tømme|tømme ud|udlosse|udpumpe|udtømme
+afløb|2
+|afløbsrør
+|gulvafløb (underbegreb)
+afløbsrør|1
+|afløb
+afløfte|1
+|løfte af
+aflønne|1
+|lønne
+aflønning|1
+|lønning
+afløse|2
 |erstatte
-|efterf�lge|erstatte
-afl�ser|1
+|efterfølge|erstatte
+afløser|1
 |vikar
-afl�sning|1
+afløsning|1
 |erstatning
 afmagre|1
-|affede|afpille|hent�re|magre|sabe sig|slanke|sp�ge|t�re|udhungre|udmagre|udsulte|udt�re|underern�re
+|affede|afpille|hentære|magre|sabe sig|slanke|spæge|tære|udhungre|udmagre|udsulte|udtære|underernære
 afmagringskur|1
 |kur|slankekur
 afmagringspille|1
 |slankepille
 afmagt|2
 |besvimelse
-|magtesl�shed|afm�gtighed
+|magtesløshed|afmægtighed
 afmale|2
-|afbillede|afpr�ge|afridse|afspejling|aftegne|animere|billede|forevige|genbillede|gengive|male|portr�ttere|projicere|skildre|tegne
-|afbilde|affotografere|afridse|afskildre|berette|beskrive|fort�lle|fotografere|fremstille|gengive|knipse|tage et billede
+|afbillede|afpræge|afridse|afspejling|aftegne|animere|billede|forevige|genbillede|gengive|male|portrættere|projicere|skildre|tegne
+|afbilde|affotografere|afridse|afskildre|berette|beskrive|fortælle|fotografere|fremstille|gengive|knipse|tage et billede
 afmarch|1
 |affart|afgang|afrejse|afsejling|bortdragen|bortmarch|bortrejse|opbrud|rejse
 afmarchere|1
-|afg�|afrejse|afsejle|aksle sit skind|bortrejse|bryde op|dampe af|drage af sted|g�|k�re|lette|rejse|rejse bort|st�vne ud|tage af sted
+|afgå|afrejse|afsejle|aksle sit skind|bortrejse|bryde op|dampe af|drage af sted|gå|køre|lette|rejse|rejse bort|stævne ud|tage af sted
 afmarcheret|1
 |anlagt|indstillet|minded|orienteret|sindet
 afmatning|1
-|sv�kkelse|nedgang
+|svækkelse|nedgang
 afmattelse|1
-|afmatning|antiklimaks|baisse|deflation|ebbe|fald|forfald|lavpunkt|minusv�kst|nedgang|nedtur|recession|skuffelse|sv�kkelse
+|afmatning|antiklimaks|baisse|deflation|ebbe|fald|forfald|lavpunkt|minusvækst|nedgang|nedtur|recession|skuffelse|svækkelse
 afmelde|1
 |framelde
 afmelding|1
@@ -1733,31 +1733,31 @@ afmilitarisering|1
 |demilitarisering
 afmontere|1
 |bortskaffe|fjerne|fratage
-afm�le|2
-|m�le af|m�le 'af
-|afm�ling (underbegreb)
-afm�lt|1
-|behersket|diplomatisk|distant|forbeholden|formalistisk|indesluttet|k�lig|reserveret|stiv|tilbageholden|tilknappet|utiln�rmelig
-afm�gtig|1
-|magtesl�s
-afm�rke|1
-|markere|m�rke af|m�rke 'af
-afm�rkning|5
-|m�rke
-|afstandsm�rke (underbegreb)
-|gr�nseskel (underbegreb)
-|samlingsm�rke (underbegreb)
-|s�m�rke (underbegreb)
-afm�nstre|1
-|m�nstre af|m�nstre 'af
-afn�de|1
-|aflokke|afpresse|aftvinge|afvinde|blokke for|fraliste|fralokke|franarre|fran�de|fratage|fravinde|liste fra|lokke fra|narre fra|sl� for
+afmåle|2
+|måle af|måle 'af
+|afmåling (underbegreb)
+afmålt|1
+|behersket|diplomatisk|distant|forbeholden|formalistisk|indesluttet|kølig|reserveret|stiv|tilbageholden|tilknappet|utilnærmelig
+afmægtig|1
+|magtesløs
+afmærke|1
+|markere|mærke af|mærke 'af
+afmærkning|5
+|mærke
+|afstandsmærke (underbegreb)
+|grænseskel (underbegreb)
+|samlingsmærke (underbegreb)
+|sømærke (underbegreb)
+afmønstre|1
+|mønstre af|mønstre 'af
+afnøde|1
+|aflokke|afpresse|aftvinge|afvinde|blokke for|fraliste|fralokke|franarre|franøde|fratage|fravinde|liste fra|lokke fra|narre fra|slå for
 aforisme|1
-|almens�tning|almentanke|apoftegma|bevinget ord|bonmot|citat|frase|fyndord|fyndsprog|idiom|maksime|ordsprog|skriftsted|talem�de|udtryk
+|almensætning|almentanke|apoftegma|bevinget ord|bonmot|citat|frase|fyndord|fyndsprog|idiom|maksime|ordsprog|skriftsted|talemåde|udtryk
 aforistisk|1
-|elliptisk|epigrammatisk|fyndig|knap|kompendi�s|koncis|kort|kortfattet|lakonisk|lapidarisk|pr�gnant|sammentr�ngt|summarisk
+|elliptisk|epigrammatisk|fyndig|knap|kompendiøs|koncis|kort|kortfattet|lakonisk|lapidarisk|prægnant|sammentrængt|summarisk
 afparere|1
-|afb�de|afhj�lpe|b�de p�|erstatte|genoprette|g�re godt|oprette|parere|redressere|reparere|r�de bod p�
+|afbøde|afhjælpe|bøde på|erstatte|genoprette|gøre godt|oprette|parere|redressere|reparere|råde bod på
 afpasse|1
 |tilpasse|justere
 afpatruljere|1
@@ -1765,46 +1765,46 @@ afpatruljere|1
 afpille|1
 |pille af
 afplatte|1
-|afglatte|afj�vne|afrette|j�vne|op�ve|tilpasse|udj�vne
+|afglatte|afjævne|afrette|jævne|opøve|tilpasse|udjævne
 afplukke|1
-|afblanke|blanke af|kl�de af til skindet|plukke|plyndre|ribbe|rulle|stj�le|udbytte|udplyndre
+|afblanke|blanke af|klæde af til skindet|plukke|plyndre|ribbe|rulle|stjæle|udbytte|udplyndre
 afpresse|1
-|aflokke|afn�de|aftvinge|afvinde|blokke for|fraliste|fralokke|franarre|fran�de|fratage|fravinde|liste fra|lokke fra|narre fra|sl� for
+|aflokke|afnøde|aftvinge|afvinde|blokke for|fraliste|fralokke|franarre|franøde|fratage|fravinde|liste fra|lokke fra|narre fra|slå for
 afpresser|1
 |pengeafpresser (underbegreb)
 afprikke|1
-|afkridte|afkrydse|afm�rke|afp�le|afridse|markere
-afpr�ge|1
-|afbillede|afmale|afridse|afspejling|aftegne|animere|billede|forevige|genbillede|gengive|male|portr�ttere|projicere|skildre|tegne
-afpr�ve|1
-|teste|pr�ve af
-afpr�vning|1
+|afkridte|afkrydse|afmærke|afpæle|afridse|markere
+afpræge|1
+|afbillede|afmale|afridse|afspejling|aftegne|animere|billede|forevige|genbillede|gengive|male|portrættere|projicere|skildre|tegne
+afprøve|1
+|teste|prøve af
+afprøvning|1
 |testning
 afpudse|1
 |pudse af
 afpudsning|1
 |finpudsning
-afp�le|1
-|afkridte|afkrydse|afm�rke|afprikke|afridse|markere
+afpæle|1
+|afkridte|afkrydse|afmærke|afprikke|afridse|markere
 afrakket|1
-|h�rget|medtaget
+|hærget|medtaget
 afreagere|1
-|f� afl�b
+|få afløb
 afregne|1
 |regne af
 afregning|1
 |regnskab
 afrejse|2
 |affart|afgang|afmarch|afsejling|bortdragen|bortmarch|bortrejse|opbrud|rejse
-|afg�|afmarchere|afsejle|aksle sit skind|bortrejse|bryde op|dampe af|drage af sted|g�|k�re|lette|rejse|rejse bort|st�vne ud|tage af sted
+|afgå|afmarchere|afsejle|aksle sit skind|bortrejse|bryde op|dampe af|drage af sted|gå|køre|lette|rejse|rejse bort|stævne ud|tage af sted
 afrense|1
 |rense af|rense 'af
 afrette|1
 |rette 'af
 afridse|3
-|afbillede|afmale|afpr�ge|afspejling|aftegne|animere|billede|forevige|genbillede|gengive|male|portr�ttere|projicere|skildre|tegne
-|afbilde|affotografere|afmale|afskildre|berette|beskrive|fort�lle|fotografere|fremstille|gengive|knipse|tage et billede
-|afkridte|afkrydse|afm�rke|afprikke|afp�le|markere
+|afbillede|afmale|afpræge|afspejling|aftegne|animere|billede|forevige|genbillede|gengive|male|portrættere|projicere|skildre|tegne
+|afbilde|affotografere|afmale|afskildre|berette|beskrive|fortælle|fotografere|fremstille|gengive|knipse|tage et billede
+|afkridte|afkrydse|afmærke|afprikke|afpæle|markere
 afrikaner|1
 |centralafrikaner (underbegreb)
 afrikke|1
@@ -1816,10 +1816,10 @@ afrive|1
 afro|1
 |afrikaner|mor|morian|neger|negroid|nigger|sort|algierer (underbegreb)|kenyaner (underbegreb)|sydafrikaner (underbegreb)|tuneser (underbegreb)
 afrodisi|1
-|beg�r|brunst|drift|instinkt|k�nsdrift|libido|naturligt behov|seksualitet|�stromani
+|begær|brunst|drift|instinkt|kønsdrift|libido|naturligt behov|seksualitet|østromani
 afrodite|1
-|amor|elskovsgud|elskovsgudinde|sk�nhed|amorin (underbegreb)|erot (underbegreb)|putto (underbegreb)
-afroh�r|1
+|amor|elskovsgud|elskovsgudinde|skønhed|amorin (underbegreb)|erot (underbegreb)|putto (underbegreb)
+afrohår|1
 |afrofrisure
 afrunde|2
 |runde af
@@ -1831,13 +1831,13 @@ afruste|1
 afrustning|1
 |afmilitarisering
 afrydde|1
-|afsave|afsk�re|afs�tte|amputere|bortoperere|bortsk�re|eksstipere|fjerne|s�tte af|tage
+|afsave|afskære|afsætte|amputere|bortoperere|bortskære|eksstipere|fjerne|sætte af|tage
 afryste|1
 |afkaste|befri sig for
-afr�fle|1
-|anmelde|bebrejde|bed�mme|dadle|ford�mme|irettes�tte|klandre|kritisere|misbillige|p�tale|recensere
-afr�mme|1
-|afm�nstre|afskedige|afs�tte|bortvise|degradere|detronisere|entledige|fjerne|fritstille|fure|fyre|give en fyreseddel|give silkesnoren|opsige|suspendere
+afrøfle|1
+|anmelde|bebrejde|bedømme|dadle|fordømme|irettesætte|klandre|kritisere|misbillige|påtale|recensere
+afrømme|1
+|afmønstre|afskedige|afsætte|bortvise|degradere|detronisere|entledige|fjerne|fritstille|fure|fyre|give en fyreseddel|give silkesnoren|opsige|suspendere
 afsats|2
 |trappeafsats
 |klippeafsats (underbegreb)|klippehylde (underbegreb)
@@ -1846,7 +1846,7 @@ afsave|1
 afsavn|1
 |fattigdom|mangel|savn
 afse|1
-|f� tilovers|mangle|undv�re|v�re foruden
+|få tilovers|mangle|undvære|være foruden
 afsejle|1
 |sejle 'af
 afsejling|1
@@ -1860,14 +1860,14 @@ afsi|1
 afsides|1
 |isoleret
 afsidesliggende|1
-|af vejen|afsides|afsondret|bortgemt|distant|ensomt|fjerntliggende|forladt|gudsforladt|isoleret|langt borte|marginalt|menneskeforladt|perifert|v�k
+|af vejen|afsides|afsondret|bortgemt|distant|ensomt|fjerntliggende|forladt|gudsforladt|isoleret|langt borte|marginalt|menneskeforladt|perifert|væk
 afsige|4
-|domf�lde (underbegreb)
-|d�mme (underbegreb)
+|domfælde (underbegreb)
+|dømme (underbegreb)
 |kende (underbegreb)
 |tale (underbegreb)
 afsige dom|1
-|afg�re|beslutte|d�mme
+|afgøre|beslutte|dømme
 afsigte|1
 |afsi|filtrere|harpe|passere|si|sigte|sortere
 afsind|1
@@ -1879,39 +1879,39 @@ afsindig|4
 |vanvittig|gal
 afsindighed|1
 |afsind|galskab|sindssygdom|vanvid
-afsj�let|2
-|afd�d|afleden|bortgangen|d�d|foreviget|hedenfaren|hedengangen|henfaren|h�jsalig|livl�s|salig|stend�d|tot
-|kadaver|krop|lig|mumie|strandvasker|�dsel
+afsjælet|2
+|afdød|afleden|bortgangen|død|foreviget|hedenfaren|hedengangen|henfaren|højsalig|livløs|salig|stendød|tot
+|kadaver|krop|lig|mumie|strandvasker|ådsel
 afskaffe|1
-|annullere|destruere|oph�ve|tilintetg�re
+|annullere|destruere|ophæve|tilintetgøre
 afskalle|1
-|afbarke|affl�|afskr�lle|fl�|pille|skalle af|skr�lle
+|afbarke|afflå|afskrælle|flå|pille|skalle af|skrælle
 afskalling|1
 |afskalning
 afskalning|1
 |afskalling
 afsked|1
-|fratr�den
+|fratræden
 afskedige|1
 |opsige
 afskedigelse|1
 |opsigelse
-afskedsans�gning|1
-|afskedsbeg�ring|demissionsbeg�ring|opsigelse
-afskedsbeg�ring|1
-|afskedsans�gning|demissionsbeg�ring|opsigelse
+afskedsansøgning|1
+|afskedsbegæring|demissionsbegæring|opsigelse
+afskedsbegæring|1
+|afskedsansøgning|demissionsbegæring|opsigelse
 afskedsfest|1
 |farvelfest
 afskibe|1
 |udskibe
 afskildre|1
-|afbilde|affotografere|afmale|afridse|berette|beskrive|fort�lle|fotografere|fremstille|gengive|knipse|tage et billede
+|afbilde|affotografere|afmale|afridse|berette|beskrive|fortælle|fotografere|fremstille|gengive|knipse|tage et billede
 afskille|1
 |adskille|afrive|afskrotte|afsondre|bryde|dekomponere|isolere|nedbryde|skille|sondre
 afskrabe|1
 |skrabe 'af
 afskridte|1
-|afk�mme|afm�le|indkredse|lodde|m�le|opm�le|pejle|skridte af|sondere|udm�le|unders�ge
+|afkæmme|afmåle|indkredse|lodde|måle|opmåle|pejle|skridte af|sondere|udmåle|undersøge
 afskrift|1
 |afskrivning
 afskrive|2
@@ -1923,10 +1923,10 @@ afskrivning|1
 |afskrift
 afskrotte|1
 |adskille|afrive|afskille|afsondre|bryde|dekomponere|isolere|nedbryde|skille|sondre
-afskr�lle|1
-|skr�lle af
+afskrælle|1
+|skrælle af
 afskum|2
-|b�rme
+|bærme
 |pak (underbegreb)
 afskumme|1
 |skumme af
@@ -1938,54 +1938,54 @@ afskyde|1
 afskydningsrampe|1
 |affyringsrampe|rampe
 afskyelig|1
-|modbydelig|gr�sselig
+|modbydelig|græsselig
 afskyelig snemand|1
 |yeti
 afskyet|1
-|anskreven|d�rligt|forhadt|hadet|ilde lidt|ilde set|skyet|ugleset|upopul�r|u�nsket
+|anskreven|dårligt|forhadt|hadet|ilde lidt|ilde set|skyet|ugleset|upopulær|uønsket
 afskygge|1
 |schattere
 afskygning|1
 |schattering
-afsk�re|1
+afskære|1
 |udelukke
-afsk�ringsblomst|1
+afskæringsblomst|1
 |snitblomst
-afsk�rme|1
-|sk�rme (af)
-afsk�rmning|10
-|autov�rn (underbegreb)
+afskærme|1
+|skærme (af)
+afskærmning|10
+|autoværn (underbegreb)
 |bombeskjold (underbegreb)
-|brystv�rn (underbegreb)
+|brystværn (underbegreb)
 |gardin (underbegreb)
-|overd�kning (underbegreb)
+|overdækning (underbegreb)
 |persienne (underbegreb)
-|sk�rm (underbegreb)
-|st�jsk�rm (underbegreb)
-|st�jv�rn (underbegreb)
+|skærm (underbegreb)
+|støjskærm (underbegreb)
+|støjværn (underbegreb)
 |visir (underbegreb)
 afslag|1
 |nedslag
 afslapning|1
-|afsp�nding|afslappelse
+|afspænding|afslappelse
 afslappe|1
-|afsp�nde|slappe 'af
+|afspænde|slappe 'af
 afslappelse|1
-|afkobling|afslapning|afslappethed|afsp�nding|afsp�ndthed|afstresse|detente|fred|hvile|powernappe|raste|relaksation|slappe af
+|afkobling|afslapning|afslappethed|afspænding|afspændthed|afstresse|detente|fred|hvile|powernappe|raste|relaksation|slappe af
 afslappet|1
-|afsp�ndt
+|afspændt
 afslappethed|1
-|afkobling|afslapning|afslappelse|afsp�nding|afsp�ndthed|afstresse|detente|fred|hvile|powernappe|raste|relaksation|slappe af
+|afkobling|afslapning|afslappelse|afspænding|afspændthed|afstresse|detente|fred|hvile|powernappe|raste|relaksation|slappe af
 afslibe|1
 |slibe af
 afslidt|1
-|slide 'af|slide v�k
+|slide 'af|slide væk
 afslutning|17
 |slutning
 |afrunding (underbegreb)
 |afvikling (underbegreb)
-|bil�ggelse (underbegreb)
-|b�rsslut (underbegreb)
+|bilæggelse (underbegreb)
+|børsslut (underbegreb)
 |cliffhanger (underbegreb)
 |epilog (underbegreb)
 |finale (underbegreb)
@@ -1996,18 +1996,18 @@ afslutning|17
 |selvmord (underbegreb)
 |slut (underbegreb)
 |slutsten (underbegreb)
-|t�ppefald (underbegreb)
+|tæppefald (underbegreb)
 |udgang (underbegreb)
 afslutte|25
 |slutte af
 |slutte af (med)|fuldende
-|afm�nstre (underbegreb)
+|afmønstre (underbegreb)
 |afrunde (underbegreb)
 |afvikle (underbegreb)
-|bil�gge (underbegreb)
+|bilægge (underbegreb)
 |danse 'af (underbegreb)
 |ende (underbegreb)
-|fl�jte 'af (underbegreb)
+|fløjte 'af (underbegreb)
 |forlige (underbegreb)
 |fuldbyrde (underbegreb)
 |komme 'ud med (underbegreb)
@@ -2016,7 +2016,7 @@ afslutte|25
 |lukke (underbegreb)
 |lukke (underbegreb)|lukke 'af (underbegreb)
 |lukke 'ned (underbegreb)
-|m�nstre 'af (underbegreb)
+|mønstre 'af (underbegreb)
 |nedlukke (underbegreb)
 |opsummere (underbegreb)
 |runde af (underbegreb)
@@ -2024,13 +2024,13 @@ afslutte|25
 |summe (sig) 'op (underbegreb)
 |summere (underbegreb)
 |udtjene (underbegreb)
-afsl�|1
+afslå|1
 |afvise
-afsl�re|4
-|blotl�gge
-|p�vise
-|r�be
-|l�fte sl�ret for
+afsløre|4
+|blotlægge
+|påvise
+|røbe
+|løfte sløret for
 afsminke|1
 |sminke af|sminke 'af
 afsnit|19
@@ -2045,7 +2045,7 @@ afsnit|19
 |rubrik (underbegreb)
 |segment (underbegreb)
 |sladderspalte (underbegreb)
-|sm�blad (underbegreb)
+|småblad (underbegreb)
 |spalte (underbegreb)
 |stykke (underbegreb)
 |sura (underbegreb)
@@ -2058,12 +2058,12 @@ afsnubbe|1
 afsondre|1
 |udsondre
 afsondret|1
-|af vejen|afsides|afsidesliggende|bortgemt|distant|ensomt|fjerntliggende|forladt|gudsforladt|isoleret|langt borte|marginalt|menneskeforladt|perifert|v�k
+|af vejen|afsides|afsidesliggende|bortgemt|distant|ensomt|fjerntliggende|forladt|gudsforladt|isoleret|langt borte|marginalt|menneskeforladt|perifert|væk
 afsondrethed|1
 |isolation|afsondring
 afsondring|2
 |isolation
-|fl�d (underbegreb)
+|flåd (underbegreb)
 afsoner|1
 |strafafsoner
 afspejle|1
@@ -2073,8 +2073,8 @@ afspejling|1
 afspille|1
 |spille af
 afspiller|10
-|b�ndmaskine (underbegreb)
-|b�ndoptager (underbegreb)
+|båndmaskine (underbegreb)
+|båndoptager (underbegreb)
 |cd (underbegreb)|cd-afspiller (underbegreb)|cd-spiller (underbegreb)
 |dvd-afspiller (underbegreb)
 |optager (underbegreb)
@@ -2082,57 +2082,57 @@ afspiller|10
 |spiller (underbegreb)
 |video (underbegreb)
 |videoafspiller (underbegreb)
-|videoapparat (underbegreb)|videob�ndoptager (underbegreb)|videomaskine (underbegreb)|videooptager (underbegreb)
+|videoapparat (underbegreb)|videobåndoptager (underbegreb)|videomaskine (underbegreb)|videooptager (underbegreb)
 afspise|1
-|affeje|aff�rdige|afsl�|afvise|ben�gte|bestride|betakke sig|bide af|feje af|forkaste|frabede sig|fral�gge sig|frasige sig|gendrive|n�gte
-afsp�nde|2
-|sp�nde af
-|afslappe|sp�nde af|slappe 'af
-afsp�nding|1
-|afkobling|afslapning|afslappelse|afslappethed|afsp�ndthed|afstresse|detente|fred|hvile|powernappe|raste|relaksation|slappe af
-afsp�ndthed|1
-|afkobling|afslapning|afslappelse|afslappethed|afsp�nding|afstresse|detente|fred|hvile|powernappe|raste|relaksation|slappe af
-afsp�rre|1
-|sp�rre af|sp�rre|sp�rre 'af
-afsp�rring|8
-|sp�rring|barriere
-|flydesp�rring (underbegreb)
+|affeje|affærdige|afslå|afvise|benægte|bestride|betakke sig|bide af|feje af|forkaste|frabede sig|fralægge sig|frasige sig|gendrive|nægte
+afspænde|2
+|spænde af
+|afslappe|spænde af|slappe 'af
+afspænding|1
+|afkobling|afslapning|afslappelse|afslappethed|afspændthed|afstresse|detente|fred|hvile|powernappe|raste|relaksation|slappe af
+afspændthed|1
+|afkobling|afslapning|afslappelse|afslappethed|afspænding|afstresse|detente|fred|hvile|powernappe|raste|relaksation|slappe af
+afspærre|1
+|spærre af|spærre|spærre 'af
+afspærring|8
+|spærring|barriere
+|flydespærring (underbegreb)
 |hegn (underbegreb)
-|politiafsp�rring (underbegreb)
-|r�kv�rk (underbegreb)
+|politiafspærring (underbegreb)
+|rækværk (underbegreb)
 |spansk rytter (underbegreb)
-|sp�rreballon (underbegreb)
-|vejafsp�rring (underbegreb)
+|spærreballon (underbegreb)
+|vejafspærring (underbegreb)
 afstamning|1
 |herkomst
 afstand|34
 |distance|frastand|luft
 |distance
 |akselafstand (underbegreb)
-|b�lgel�ngde (underbegreb)
+|bølgelængde (underbegreb)
 |finger (underbegreb)
-|gangafstand (underbegreb)|g�afstand (underbegreb)
+|gangafstand (underbegreb)|gåafstand (underbegreb)
 |hold (underbegreb)
-|h�ndsbred (underbegreb)
-|h�rsbred (underbegreb)
+|håndsbred (underbegreb)
+|hårsbred (underbegreb)
 |interval (underbegreb)
-|loftsh�jde (underbegreb)
-|l�ngde (underbegreb)
+|loftshøjde (underbegreb)
+|længde (underbegreb)
 |middelafstand (underbegreb)
 |millimeter (underbegreb)
 |prikleafstand (underbegreb)
 |radius (underbegreb)
 |rejse (underbegreb)
-|r�kkevidde (underbegreb)
+|rækkevidde (underbegreb)
 |sikkerhedsafstand (underbegreb)
 |skridt (underbegreb)
 |skudhold (underbegreb)
 |skydning (underbegreb)
 |spadestik (underbegreb)
 |spring (underbegreb)
-|sp�ndvidde (underbegreb)
+|spændvidde (underbegreb)
 |stenkast (underbegreb)
-|str�k (underbegreb)
+|stræk (underbegreb)
 |tomme (underbegreb)
 |tremmeafstand (underbegreb)
 |vej (underbegreb)
@@ -2140,9 +2140,9 @@ afstand|34
 |vingefang (underbegreb)
 |mellemrum (underbegreb)
 |tidsinterval (underbegreb)
-afstandsm�ler|4
+afstandsmåler|4
 |ekkolod (underbegreb)
-|h�jdem�ler (underbegreb)
+|højdemåler (underbegreb)
 |mikrometer (underbegreb)
 |telemeter (underbegreb)
 afstandstagen|1
@@ -2151,7 +2151,7 @@ afstandtagen|2
 |betingelse|fodnote|forbehold|klausul|reservation|restriktion|undtagelse|veto
 |afvisende|distance|afstand (underbegreb)|distance (underbegreb)
 afstedkomme|1
-|aff�de|anrette|anstifte|avle|berede|bevirke|blive/give/v�re anledning til (fagudtryk)|bringe til|foranledige|forskylde|forvolde|for�rsage|fostre|fremkalde|fremprovokere
+|afføde|anrette|anstifte|avle|berede|bevirke|blive/give/være anledning til (fagudtryk)|bringe til|foranledige|forskylde|forvolde|forårsage|fostre|fremkalde|fremprovokere
 afstemme|2
 |stemme af
 |stemme af|tilpasse
@@ -2162,72 +2162,72 @@ afstemning|3
 afstikke|1
 |udstikke
 afstiver|1
-|aflaste|assistere|bist�|fremme|fundament|fundere|hj�lpe|holdepunkt|ophj�lpe|sekundere|sk�ne|stiver|st�tte|tjene|underst�tte
+|aflaste|assistere|bistå|fremme|fundament|fundere|hjælpe|holdepunkt|ophjælpe|sekundere|skåne|stiver|støtte|tjene|understøtte
 afstraffelse|4
 |afklapsning (underbegreb)
 |lynchjustits (underbegreb)
 |prygl (underbegreb)
 |tortur (underbegreb)
 afstresse|1
-|afkobling|afslapning|afslappelse|afslappethed|afsp�nding|afsp�ndthed|detente|fred|hvile|powernappe|raste|relaksation|slappe af
+|afkobling|afslapning|afslappelse|afslappethed|afspænding|afspændthed|detente|fred|hvile|powernappe|raste|relaksation|slappe af
 afstumpet|1
 |stump
-afst�|1
+afstå|1
 |afgive
-afst�else|1
+afståelse|1
 |afgivelse
-afst�bning|2
-|d�dsmaske (underbegreb)
+afstøbning|2
+|dødsmaske (underbegreb)
 |livsmaske (underbegreb)
-afst�ve|1
-|st�ve 'af
+afstøve|1
+|støve 'af
 afsvale|2
 |svale af
 |svale|svale 'af
 afsvide|1
 |svide
-afsv�kke|1
-|sv�kke
-afsv�kkelse|1
-|afsv�kning
+afsvække|1
+|svække
+afsvækkelse|1
+|afsvækning
 afsyre|1
 |syre af|syre 'af
-afs�t|1
+afsæt|1
 |afsats|balkon|etageudbygning|fremspring|platform|repos|svalegang|trappeafsats
-afs�tning|1
-|afs�tnings�konomi
-afs�tnings�konomi|1
-|afs�tning
-afs�tte|3
-|s�tte af
-|s�tte af|�rem�rke
+afsætning|1
+|afsætningsøkonomi
+afsætningsøkonomi|1
+|afsætning
+afsætte|3
+|sætte af
+|sætte af|øremærke
 |detronisere|styrte
-afs�ttelig|1
-|farbar|gangbar|negotiabel|oms�ttelig|realisabel|realiserbar|salgbar|s�lgelig
-afs�ttelse|2
+afsættelig|1
+|farbar|gangbar|negotiabel|omsættelig|realisabel|realiserbar|salgbar|sælgelig
+afsættelse|2
 |detronisering
-|�rem�rkning
+|øremærkning
 aftage|23
 |tage af|mindskes|tage 'af
 |tage af
-|afk�le (underbegreb)
-|bl�se 'af (underbegreb)
+|afkøle (underbegreb)
+|blæse 'af (underbegreb)
 |dale (underbegreb)
 |dampe 'af (underbegreb)
-|d�mpe sig (underbegreb)
+|dæmpe sig (underbegreb)
 |ebbe 'ud (underbegreb)
 |fade (underbegreb)
 |falme (underbegreb)
 |flove (underbegreb)
 |fortage sig (underbegreb)
 |fortone sig (underbegreb)
-|k�lne (underbegreb)
-|k�lnes (underbegreb)
+|kølne (underbegreb)
+|kølnes (underbegreb)
 |lette (underbegreb)
-|l�gge sig (underbegreb)
+|lægge sig (underbegreb)
 |skrumpe (underbegreb)
-|sl�je 'af (underbegreb)
-|sn�vre (sig) ind (underbegreb)
+|sløje 'af (underbegreb)
+|snævre (sig) ind (underbegreb)
 |stilne (underbegreb)|stilne 'af (underbegreb)
 |svinde (underbegreb)
 |tynde ud (underbegreb)
@@ -2250,7 +2250,7 @@ aftale|87
 |driftsoverenskomst (underbegreb)
 |eksklusivaftale (underbegreb)
 |fiskeriaftale (underbegreb)
-|forh�ndsaftale (underbegreb)
+|forhåndsaftale (underbegreb)
 |forlig (underbegreb)
 |forpligtelse (underbegreb)
 |forsikring (underbegreb)
@@ -2265,7 +2265,7 @@ aftale|87
 |frivillig akkord (underbegreb)
 |garanti (underbegreb)
 |gentlemanaftale (underbegreb)
-|gr�nseaftale (underbegreb)
+|grænseaftale (underbegreb)
 |handelsaftale (underbegreb)
 |hovedaftale (underbegreb)
 |hovedentreprise (underbegreb)
@@ -2275,12 +2275,12 @@ aftale|87
 |konkordat (underbegreb)
 |konvention (underbegreb)
 |kreditaftale (underbegreb)
-|k�bsaftale (underbegreb)
+|købsaftale (underbegreb)
 |lejeaftale (underbegreb)
-|lejem�l (underbegreb)
+|lejemål (underbegreb)
 |licensaftale (underbegreb)
-|l�neaftale (underbegreb)
-|l�naftale (underbegreb)
+|låneaftale (underbegreb)
+|lønaftale (underbegreb)
 |mestergris (underbegreb)
 |nedrustningsaftale (underbegreb)
 |overenskomst (underbegreb)
@@ -2294,14 +2294,14 @@ aftale|87
 |resultatkontrakt (underbegreb)
 |retshandel (underbegreb)
 |roamingaftale (underbegreb)
-|r�vekage (underbegreb)
+|rævekage (underbegreb)
 |salgsaftale (underbegreb)
 |samarbejdsaftale (underbegreb)
 |sponsoraftale (underbegreb)
 |sponsorat (underbegreb)
 |studehandel (underbegreb)
-|s�raftale (underbegreb)
-|s�tte nogen st�vne (underbegreb)
+|særaftale (underbegreb)
+|sætte nogen stævne (underbegreb)
 |teknologiaftale (underbegreb)
 |telefonabonnement (underbegreb)
 |tid (underbegreb)
@@ -2311,14 +2311,14 @@ aftale|87
 |uddannelsesaftale (underbegreb)
 |udleveringsaftale (underbegreb)
 |udvekslingsaftale (underbegreb)
-|under h�nden (underbegreb)
-|underh�ndsaftale (underbegreb)
+|under hånden (underbegreb)
+|underhåndsaftale (underbegreb)
 |ungdomskontrakt (underbegreb)
 |unionsaftale (underbegreb)
-|v�benhvileaftale (underbegreb)
-|v�ddem�l (underbegreb)
-|v�rnetingsaftale (underbegreb)
-|�gtepagt (underbegreb)
+|våbenhvileaftale (underbegreb)
+|væddemål (underbegreb)
+|værnetingsaftale (underbegreb)
+|ægtepagt (underbegreb)
 |middagsaftale (underbegreb)
 |bestille (underbegreb)
 aftalte penge|1
@@ -2327,18 +2327,18 @@ aftappe|1
 |tappe af
 aftegn|2
 |aftegning
-|kastem�rke (underbegreb)
+|kastemærke (underbegreb)
 aftegne|1
 |tegne
 aftegning|2
 |aftegn
-|kastem�rke (underbegreb)
+|kastemærke (underbegreb)
 aften|35
-|kv�ld
+|kvæld
 |augustaften (underbegreb)
 |decemberaften (underbegreb)
 |familieaften (underbegreb)
-|for�rsaften (underbegreb)
+|forårsaften (underbegreb)
 |friaften (underbegreb)
 |gallaaften (underbegreb)
 |helligaften (underbegreb)
@@ -2351,14 +2351,14 @@ aften|35
 |kortspilaften (underbegreb)
 |liedaften (underbegreb)
 |lille juleaften (underbegreb)|lillejuleaften (underbegreb)
-|l�rdagsaften (underbegreb)
+|lørdagsaften (underbegreb)
 |majaften (underbegreb)
 |midsommeraften (underbegreb)
 |mordaften (underbegreb)
 |mortensaften (underbegreb)
-|m�deaften (underbegreb)
+|mødeaften (underbegreb)
 |novemberaften (underbegreb)
-|nyt�rsaften (underbegreb)
+|nytårsaften (underbegreb)
 |oktoberaften (underbegreb)
 |premiereaften (underbegreb)
 |sankthansaften (underbegreb)
@@ -2369,43 +2369,43 @@ aften|35
 |valborgsaften (underbegreb)
 |valgaften (underbegreb)
 |vinteraften (underbegreb)
-aftend�mring|1
-|m�rkning|skumring
+aftendæmring|1
+|mørkning|skumring
 aftenland|1
 |vest
 aftenlandsk|1
 |occidental|occidentalsk|vesterlandsk|vestlig|vestre
 aftenpragtstjerne|1
 |melandrium album|pragtstjerne
-aftenr�de|1
+aftenrøde|1
 |solfald|solnedgang
 aftensbord|1
 |middagsbord
 aftenskole|1
-|forts�ttelseskursus
+|fortsættelseskursus
 aftensmad|1
-|middagsmad|middag|aftensm�ltid
-aftensm�ltid|1
+|middagsmad|middag|aftensmåltid
+aftensmåltid|1
 |aftensmad
 aftenstid|1
-|aften|aftenstund|aftning|kv�ld
+|aften|aftenstund|aftning|kvæld
 aftenstjerne|1
 |hesperis
 aftenstund|1
 |aftentime
-aftensv�rmer|2
+aftensværmer|2
 |sphingidae
-|ligustersv�rmer (underbegreb)
+|ligustersværmer (underbegreb)
 aftentime|1
 |aftenstund
 aftershave|1
 |barbersprit
 aftjent|1
-|afdanket|afjasket|afrakket|afslidt|blankslidt|forjasket|forkr�llet|forrakket|forslidt|sjusket|sk�desl�s|sl�set|umage|uordentlig|utilstr�kkelig
+|afdanket|afjasket|afrakket|afslidt|blankslidt|forjasket|forkrøllet|forrakket|forslidt|sjusket|skødesløs|sløset|umage|uordentlig|utilstrækkelig
 aftne|1
-|kv�lde|m�rkne|skumre
+|kvælde|mørkne|skumre
 aftning|1
-|aften|aftenstid|aftenstund|kv�ld
+|aften|aftenstid|aftenstund|kvæld
 aftrappe|1
 |nedtrappe
 aftryk|11
@@ -2416,31 +2416,31 @@ aftryk|11
 |gravure (underbegreb)
 |hjulspor (underbegreb)
 |korrektur (underbegreb)
-|pr�g (underbegreb)
+|præg (underbegreb)
 |ridse (underbegreb)
 |segl (underbegreb)
-|slagm�rke (underbegreb)
+|slagmærke (underbegreb)
 aftrykke|1
-|abe efter|afkopiere|afskrive|efterabe|efterligne|eftertrykke|faksimilere|fotokopiere|gengive|imitere|kalkere|kopiere|mangfoldigg�re|nytrykke|tage afskrift
-aftr�de|1
-|tr�de 'af
-aftr�delsesordning|1
-|fratr�delsesordning
-aftr�kskanal|1
-|aftr�ksr�r
-aftr�ksr�r|1
-|aftr�kskanal
+|abe efter|afkopiere|afskrive|efterabe|efterligne|eftertrykke|faksimilere|fotokopiere|gengive|imitere|kalkere|kopiere|mangfoldiggøre|nytrykke|tage afskrift
+aftræde|1
+|træde 'af
+aftrædelsesordning|1
+|fratrædelsesordning
+aftrækskanal|1
+|aftræksrør
+aftræksrør|1
+|aftrækskanal
 aftvinge|1
-|aflokke|afn�de|afpresse|afvinde|blokke for|fraliste|fralokke|franarre|fran�de|fratage|fravinde|liste fra|lokke fra|narre fra|sl� for
-aft�rre|1
-|t�rre (af)
+|aflokke|afnøde|afpresse|afvinde|blokke for|fraliste|fralokke|franarre|franøde|fratage|fravinde|liste fra|lokke fra|narre fra|slå for
+aftørre|1
+|tørre (af)
 afvande|2
 |dehydrere
-|dr�ne
+|dræne
 afvanding|1
-|dr�ning
+|dræning
 afvandre|1
-|efterlade|ekspatriere|emigrere|evakuere|forlade|fraflytte|tag v�k fra|udvandre
+|efterlade|ekspatriere|emigrere|evakuere|forlade|fraflytte|tag væk fra|udvandre
 afvej|1
 |vildvej
 afveje|1
@@ -2448,46 +2448,46 @@ afveje|1
 afveksling|1
 |variation|forandring
 afvente|1
-|blive|dv�le|t�ve
+|blive|dvæle|tøve
 afvig|1
 |afvigelse
 afvige|1
-|adskille sig|afb�je|brydes|b�je af|deklinere|deviere|differere|divergere|fjerne sig|fravige|kontrastere|misvise|skeje ud|skille sig ud|v�re anderledes
+|adskille sig|afbøje|brydes|bøje af|deklinere|deviere|differere|divergere|fjerne sig|fravige|kontrastere|misvise|skeje ud|skille sig ud|være anderledes
 afvigelse|2
 |deklination (underbegreb)|misvisning (underbegreb)
 |tolerance (underbegreb)
 afvigende|1
-|abnorm|anormal|m�rkv�rdig|pervers|perverteret|sindssyg|sk�r|sygelig|unaturlig|underlig|unormal
+|abnorm|anormal|mærkværdig|pervers|perverteret|sindssyg|skør|sygelig|unaturlig|underlig|unormal
 afviger|1
-|dissenter|dissident|heterodoks|h�retiker|k�tter|k�tterske
+|dissenter|dissident|heterodoks|hæretiker|kætter|kætterske
 afvikle|1
 |afholde
 afvikling|1
 |afholdelse
 afvinde|1
-|aflokke|afn�de|afpresse|aftvinge|blokke for|fraliste|fralokke|franarre|fran�de|fratage|fravinde|liste fra|lokke fra|narre fra|sl� for
+|aflokke|afnøde|afpresse|aftvinge|blokke for|fraliste|fralokke|franarre|franøde|fratage|fravinde|liste fra|lokke fra|narre fra|slå for
 afvise|18
-|ben�gte
+|benægte
 |affeje (underbegreb)
-|aff�rdige (underbegreb)
-|afv�rge (underbegreb)
+|affærdige (underbegreb)
+|afværge (underbegreb)
 |bestride (underbegreb)
 |feje 'af (underbegreb)
 |forkaste (underbegreb)
-|forn�gte (underbegreb)
-|forsm� (underbegreb)
-|fral�gge sig (underbegreb)|frasige sig (underbegreb)
+|fornægte (underbegreb)
+|forsmå (underbegreb)
+|fralægge sig (underbegreb)|frasige sig (underbegreb)
 |gendrive (underbegreb)
 |kassere (underbegreb)
-|l�gge fra sig (underbegreb)
+|lægge fra sig (underbegreb)
 |punktere (underbegreb)
 |refusere (underbegreb)
 |tilbagevise (underbegreb)
 |udelukke (underbegreb)
 |vifte 'af (underbegreb)
 afvisende|3
-|genstridig|modvilje|negativ|utilb�jelig
-|arrogant|kold|uf�lsom|forfrossen (underbegreb)|iskold (underbegreb)|kold (underbegreb)|k�lig (underbegreb)|r�kold (underbegreb)|sval (underbegreb)
+|genstridig|modvilje|negativ|utilbæjelig
+|arrogant|kold|ufølsom|forfrossen (underbegreb)|iskold (underbegreb)|kold (underbegreb)|kølig (underbegreb)|råkold (underbegreb)|sval (underbegreb)
 |afstandtagen|distance|afstand (underbegreb)|distance (underbegreb)
 afviser|1
 |afvisersten
@@ -2495,20 +2495,20 @@ afvisersten|1
 |afviser
 afvisning|2
 |afslag|kurv|nej
-|afslag|kurv|negation|nej|n�gtelse
-afv�bne|2
+|afslag|kurv|negation|nej|nægtelse
+afvæbne|2
 |afmilitarisere|afruste|demilitarisere|demobilisere|desarmere|nedruste
-|blidg�re|bl�dg�re|formilde|forsone|mildne|opt�|tage brodden af
-afv�nne|1
-|v�nne fra
-afv�rgeman�vre|1
-|undvigeman�vre
-afv�rgende|1
+|blidgøre|blødgøre|formilde|forsone|mildne|optø|tage brodden af
+afvænne|1
+|vænne fra
+afværgemanøvre|1
+|undvigemanøvre
+afværgende|1
 |afglidende|diplomatisk|konsensus
-af�ske|1
-|adsp�rge|interviewe|quizze|sp�rge|udsp�rge
+afæske|1
+|adspørge|interviewe|quizze|spørge|udspørge
 agape|1
-|n�stek�rlighed
+|næstekærlighed
 agave|1
 |agave
 agenda|1
@@ -2523,7 +2523,7 @@ agent provocateur|1
 agentur|4
 |energiagentur (underbegreb)
 |handelsagentur (underbegreb)
-|milj�agentur (underbegreb)
+|miljøagentur (underbegreb)
 |rumagentur (underbegreb)
 ager|1
 |agerjord
@@ -2534,20 +2534,20 @@ agerbruger|1
 agerdyrker|1
 |agerbruger
 agerdyrkning|1
-|agerbrug|agrikultur|avlsbrug|jordbrug|landbrug|landv�sen
+|agerbrug|agrikultur|avlsbrug|jordbrug|landbrug|landvæsen
 agere|1
 |spille
-agerh�ne|1
+agerhøne|1
 |perdix perdix
-agerh�nsejagt|1
-|h�nsejagt
+agerhønsejagt|1
+|hønsejagt
 agerjord|2
 |agerland
 |ager
-agerk�l|1
+agerkål|1
 |brassica campestris
-agerm�ne|1
-|almindelig agerm�ne|agrimonia eupatoria
+agermåne|1
+|almindelig agermåne|agrimonia eupatoria
 agern|1
 |glans
 agerren|1
@@ -2557,34 +2557,34 @@ agersnegl|1
 agertidsel|1
 |cirsium arvense
 aggravere|1
-|forringe|forv�rre|sk�rpe|tilspidse
+|forringe|forværre|skærpe|tilspidse
 aggression|1
-|anfald|angreb|anl�b|attak|attentat|felttog|fremst�d|indfald|indhug|invasion|kommandoraid|offensiv|overfald|raid|forsvar (underbegreb)|modangreb (underbegreb)|modoffensiv (underbegreb)
+|anfald|angreb|anløb|attak|attentat|felttog|fremstød|indfald|indhug|invasion|kommandoraid|offensiv|overfald|raid|forsvar (underbegreb)|modangreb (underbegreb)|modoffensiv (underbegreb)
 aggressiv|2
 |angrebslysten|krigerisk
 |skarp (underbegreb)
 aggressor|1
 |angriber
 agil|1
-|bev�gelig|adr�t
+|bevægelig|adræt
 agitation|1
 |information|orientering|propaganda|underretning
 agitator|1
-|agent|evangelist|forkynder|propagandachef|propagandaleder|propagandaminister|propagandist|udr�ber
+|agent|evangelist|forkynder|propagandachef|propagandaleder|propagandaminister|propagandist|udråber
 agitere|1
-|forkynde|f�re kampagne|g�re propganda|ivre|missionere|opreklamere|propagandere|propagere|reklamere
+|forkynde|føre kampagne|gøre propganda|ivre|missionere|opreklamere|propagandere|propagere|reklamere
 agnostiker|1
-|ateist|frit�nker|gudl�s|gudsforn�gter|hedning|skeptiker|tvivler
+|ateist|fritænker|gudløs|gudsfornægter|hedning|skeptiker|tvivler
 agnostisk|1
-|ateistisk|gudl�s|infidel|irreligi�s|skeptisk|ugudelig|vantro
+|ateistisk|gudløs|infidel|irreligiøs|skeptisk|ugudelig|vantro
 agoni|1
-|d�dskamp
+|dødskamp
 agorafobi|1
 |pladsangst
 agrar|1
-|afbygger|agerbruger|bonde|bondeknold|bondemand|godsejer|g�rdejer|husmand|landbo|landmand|propriet�r
+|afbygger|agerbruger|bonde|bondeknold|bondemand|godsejer|gårdejer|husmand|landbo|landmand|proprietær
 agrikultur|1
-|agerbrug|agerdyrkning|avlsbrug|jordbrug|landbrug|landv�sen
+|agerbrug|agerdyrkning|avlsbrug|jordbrug|landbrug|landvæsen
 agronom|1
 |landbrugskandidat|cand.agro.
 agronomi|1
@@ -2592,19 +2592,19 @@ agronomi|1
 agt|1
 |hensigt
 agte|3
-|anstille|betragte|bet�nke|deliberere|eftert�nke|gennemt�nke|overl�gge|overveje|reflektere|spekulere|t�nke efter
-|estimere|regne|respektere|�re
-|g� med planer om|g� svanger med|have for|have i sinde|have til hensigt|overveje|planl�gge|p�t�nke|regne med|tilstr�be|tilt�nke|t�nke p�|ville|v�re til sinds
+|anstille|betragte|betænke|deliberere|eftertænke|gennemtænke|overlægge|overveje|reflektere|spekulere|tænke efter
+|estimere|regne|respektere|ære
+|gå med planer om|gå svanger med|have for|have i sinde|have til hensigt|overveje|planlægge|påtænke|regne med|tilstræbe|tiltænke|tænke på|ville|være til sinds
 agtelse|1
 |respekt|anseelse
 agter|1
 |agterud
-agterd�k|1
-|bagd�k
+agterdæk|1
+|bagdæk
 agterparti|4
-|bagparti|bag|bagdel|bagperron|ende|hale|numse|popo|r�v
+|bagparti|bag|bagdel|bagperron|ende|hale|numse|popo|røv
 |ladeport (underbegreb)
-|pariserr�v (underbegreb)
+|pariserrøv (underbegreb)
 |rumpe (underbegreb)
 agterskib|1
 |agterstavn
@@ -2612,19 +2612,19 @@ agterspejl|1
 |spejl
 agterstavn|1
 |agterskib
-agterst�vn|1
-|agterstavn|bagstavn|bagst�vn|l�ring|st�vn
+agterstævn|1
+|agterstavn|bagstavn|bagstævn|låring|stævn
 agterud|1
 |bagud
 agterude|1
 |agter
-agtp�givende|1
-|�rv�gen
-agtp�givenhed|1
-|opm�rksomhed
+agtpågivende|1
+|årvågen
+agtpågivenhed|1
+|opmærksomhed
 agtsom|1
-|agtp�givende|alert|kvik|lydh�r|opm�rksom|passibel|p�passelig|sp�ndt|vaks|vigilant|v�gen|�rv�gen
-agtv�rdig|1
+|agtpågivende|alert|kvik|lydhør|opmærksom|passibel|påpasselig|spændt|vaks|vigilant|vågen|årvågen
+agtværdig|1
 |respektabel
 agurk|6
 |asie (underbegreb)
@@ -2637,10 +2637,10 @@ ah|2
 |arh
 |uhm
 ahorn|2
-|ahorntr�
-|ahorntr�|valbirk|acer pseudoplatanus|�r
-ahorntr�|1
-|ahorn|�r
+|ahorntræ
+|ahorntræ|valbirk|acer pseudoplatanus|ær
+ahorntræ|1
+|ahorn|ær
 ai|1
 |ki
 aids-test|1
@@ -2654,25 +2654,25 @@ air mail|1
 airbag|1
 |sikkerhedspude
 aircondition|1
-|klimaanl�g|luftkonditionering
+|klimaanlæg|luftkonditionering
 ajour|1
 |up to date
-ajourf�re|1
-|opdatere|f�re ajour
-ajourf�rt|1
+ajourføre|1
+|opdatere|føre ajour
+ajourført|1
 |ajour|opdateret|up to date
 ak|1
 |ak og ve|o ve
 ak og ve|1
 |ak|o ve
 akacie|1
-|acacia|akacietr�
-akacietr�|1
+|acacia|akacietræ
+akacietræ|1
 |akacie
 akademi|1
 |kunstakademi
-akademiingeni�r|1
-|cand.polyt.|civilingeni�r|ingeni�r|ingeni�rvidenskab|polytekniker|teknikumingeni�r
+akademiingeniør|1
+|cand.polyt.|civilingeniør|ingeniør|ingeniørvidenskab|polytekniker|teknikumingeniør
 akademiker|86
 |BA (underbegreb)
 |BS (underbegreb)
@@ -2680,7 +2680,7 @@ akademiker|86
 |agronom (underbegreb)
 |astronom (underbegreb)
 |atomfysiker (underbegreb)
-|audiologop�d (underbegreb)
+|audiologopæd (underbegreb)
 |biolog (underbegreb)
 |cand.act. (underbegreb)
 |cand.adm.pol. (underbegreb)
@@ -2707,7 +2707,7 @@ akademiker|86
 |cand.polit. (underbegreb)
 |cand.polyt. (underbegreb)
 |cand.psych. (underbegreb)
-|cand.p�d. (underbegreb)
+|cand.pæd. (underbegreb)
 |cand.scient. (underbegreb)
 |cand.scient.adm. (underbegreb)
 |cand.scient.oecon. (underbegreb)

... etc. - the rest is truncated


More information about the Libreoffice-commits mailing list