[Libreoffice-commits] .: Branch 'libreoffice-3-5-0' - dictionaries/da_DK

Norbert Thiebaud nthiebaud at kemper.freedesktop.org
Fri Jan 27 02:53:48 PST 2012


 dictionaries/da_DK/README_da_DK.txt |  9 
 dictionaries/da_DK/da_DK.aff    | 105 
 dictionaries/da_DK/da_DK.dic    |13644 +++++++++++++++++++++++++++++++++---
 dictionaries/da_DK/description.xml |  2 
 4 files changed, 12712 insertions(+), 1048 deletions(-)

New commits:
commit 5cd2479729a958b03ae8184087d6c8a588e3f3e6
Author: Norbert Thiebaud <nthiebaud at gmail.com>
Date:  Fri Jan 27 04:53:34 2012 -0600

  Update Danish dictionaries (2.0)
  
  Optimized for Hunspell 1.3.x
  Changed word proposal strategy
  Added approximatively 11.000 words
  and corrected several minor bugs
  (cherry picked from commit 39746e8ca76315187d30a115ad1a0cab58a4ccb3)
  
  Signed-off-by: Caolán McNamara <caolanm at redhat.com>
  Signed-off-by: Norbert Thiebaud <nthiebaud at gmail.com>

diff --git a/dictionaries/da_DK/README_da_DK.txt b/dictionaries/da_DK/README_da_DK.txt
index 3727143..59bab7d 100644
--- a/dictionaries/da_DK/README_da_DK.txt
+++ b/dictionaries/da_DK/README_da_DK.txt
@@ -1,7 +1,6 @@
-Stavekontrolden - Danish dictionary files for Hunspell
-Version 1.6 - 2010-09-19
-da_DK.dic, da_DK.aff: © 2010 Foreningen for frit tilgængelige sprogværktøjer
-http://www.stavekontrolden.dk
+Stavekontrolden - Danish dictionary files for Hunspell and thesaurus files for MyThes
+Version 2.0 - 2012-01-14
+da_DK.dic, da_DK.aff, th_da_DK.dat, th_da_DK.idx: © 2011 Foreningen for frit tilgængelige sprogværktøjer - http://www.stavekontrolden.dk
 These files are published under the following open source licenses:
 
 GNU GPL version 2.0
@@ -10,4 +9,4 @@ Mozilla MPL version 1.1
 
 This dictionary is based on data from Det Danske Sprog- og Litteraturselskab
 (The Danish Society for Language and Literature), http://www.dsl.dk.
-
+Thanks to Lyngby-Taarbæk Kommune, Gribskov Kommune and Region Midtjylland for financial support to the thesaurus project.
diff --git a/dictionaries/da_DK/da_DK.aff b/dictionaries/da_DK/da_DK.aff
index 9871364..53c788e 100644
--- a/dictionaries/da_DK/da_DK.aff
+++ b/dictionaries/da_DK/da_DK.aff
@@ -1,7 +1,7 @@
-#Stavekontrolden version 1.6
+#Stavekontrolden version 2.0
 #Denne fil er en del af Stavekontrolden - et softwareprodukt, der gør det muligt at stavekontrollere på dansk.
 
-#Copyright (C) 2010 Foreningen for frit tilgængelige sprogværktøjer
+#Copyright (C) 2012 Foreningen for frit tilgængelige sprogværktøjer
 #Website: http://www.stavekontrolden.dk
 #E-mail: info at stavekontrolden.dk
 
@@ -28,15 +28,28 @@ FLAG num
 KEY qwertyuiopå|asdfghjklæø|zxcvbnm
 #Til sammensætninger: Bindestreg er et ord i sammensætninger
 COMPOUNDMIN 1
-COMPOUNDWORDMAX 3
-WORDCHARS -
+COMPOUNDWORDMAX 2
+WORDCHARS -.
 #Undlad at foreslå opdeling af ord - opdeling vil forårsage flere fejl end det vil afhjælpe
 NOSPLITSUGS
+
+#Max. antal sammensatte ord i forslagslisten (0 switches off - n)
+MAXCPDSUGS 0
+
+#Tillad at der ingen forslag kommer
+ONLYMAXDIFF
 
 NOSUGGEST 1111
 
-REP 100
-REP k g
+REP 111
+REP ^allesammen$ alle_sammen
+REP ^altsammen$ alt_sammen
+REP ^forlængst$ for_længst
+REP ^fremfor$ frem_for
+REP ^påny$ på_ny
+REP ^nutildags$ nu_til_dags
+REP ^vedlige$ ved_lige #vedlige -> ved lige
+REP k g #Enkeltbogstaver folk tit bytter om på, som herved kommer højere op på listen 
 REP g k
 REP b p
 REP p b
@@ -59,8 +72,8 @@ REP t d
 REP o u
 REP u o
 REP d g
-REP v hv
-REP hv v
+REP v hv #hv problematikken. vilket -> hvilket 
+REP hv v #hvores -> vores 
 REP sj ti
 REP ti j
 REP j ti
@@ -75,13 +88,13 @@ REP k ch
 REP ch k
 REP ch sj
 REP ch j
-REP kk gg
+REP kk gg #Dobbelt bogstaver folk tit bytter om på 
 REP gg kk
 REP mm nn
 REP nn mm
 REP bb pp
 REP pp bb
-REP n nn
+REP n nn #Dobbelt bogstave eller ej 
 REP nn n
 REP l ll
 REP ll l
@@ -103,20 +116,21 @@ REP t tt
 REP tt t
 REP mang ment #varesortimanget -> varesortimentet
 REP ch tj #chekke -> tjekke 
-REP and an
+REP and an #andgriber -> angriber 
 REP t s #invation -> invasion
 REP t ed
 REP in ind
 REP ind in
-REP ud u
+REP ud u #overdreven brug af stumt d. udsædvanlig -> usædvanlig
 REP ud uden
 REP rd r
-REP dt t
+REP dt t #virkefeldt -> virkefelt
 REP dt d
+REP e um #akvarie -> akvarium #jubilæe -> jubilæum
+REP ene$ erne #sygeplejerskene -> sygeplejerskerne #lærene -> lærerne
 REP ene ende
 REP ende ene
 REP erer ere
-REP ene erne #lærene -> lærerne
 REP e en
 REP x ks #syntax -> syntaks
 REP e de
@@ -126,16 +140,19 @@ REP ø eu #øforisk -> euforisk
 REP y ud
 REP sj g
 REP ds c
-REP u in #ueffektiv -> ineffektiv
-REP in u #inkorrekte -> ukorrekt
-REP ind u #indkorrekte -> ukorrekt
+REP ^u in #ueffektiv -> ineffektiv
+REP ^in u #inkorrekte -> ukorrekt
+REP ^ind u #indkorrekte -> ukorrekt
 REP je æ #kjekke -> kække
 REP le ti #stalestikkerne -> statistikkerne
-REP op efter #opfølgeren -> efterfølgeren
-REP ede te #låsede -> låste
-REP i i_ #iaften -> i aften
-REP hen hen_ #henover -> hen over
-REP ved ved_ #vedlige -> ved lige
+REP ^op efter #opfølgeren -> efterfølgeren
+REP ede$ te #låsede -> låste
+REP ^i i_ #iaften -> i aften
+REP ^hen hen_ #henover -> hen over
+REP ^inden inden_ #indendøre -> inden døre
+REP aa å #Intet dansk keyboard
+REP ae æ
+REP oe ø
 
 #Verbum, svagt bøjet, -ede i datid
 SFX 6 Y 4
@@ -279,13 +296,15 @@ SFX 10 0 et/70,944 [^e]	+BESTEMT_ENTAL
 SFX 10 0 ts/944 e	+GENITIV
 SFX 10 0 ets/944 [^e]	+GENITIV
 #Substantiv, flertal, med -e
-SFX 20 Y 6
+SFX 20 Y 8
 SFX 20 0 ne/70,944 er	+PLUR_BEK
-SFX 20 0 ene/70,944 [^e][^r]	+PLUR_BEK
+SFX 20 0 ene/70,944 [^r]	+PLUR_BEK
 SFX 20 0 e/70,944 .	+PLUR_UBEK
 SFX 20 0 es/944 .	+GENITIV
-SFX 20 0 enes/944 [^e][^r]	+PLUR_BEK
+SFX 20 0 enes/944 [^r]	+PLUR_BEK
 SFX 20 0 nes/944 er	+GENITIV
+SFX 20 0 ene/944 [^e]r	+PLUR_BEK
+SFX 20 0 enes/944 [^e]r	+PLUR_BEK
 #Ulovligt ord
 FORBIDDENWORD 36
 #Substantiv, konsonantfordobling, fælleskøn, -er i flertal 
@@ -445,7 +464,7 @@ SFX 84 0 res .	+GENITIV
 #Substantiv, flertal, med -re, stamme -er fjernes
 SFX 85 Y 4
 SFX 85 er rene/944 er	+PLUR_BEK
-SFX 85 er ernes/944 er	+GENITIV
+SFX 85 er renes/944 er	+GENITIV
 SFX 85 er re/944 er	+PLUR_UBEK
 SFX 85 er res/944 er	+GENITIV
 #Substantiv, bekendt form fælleskøn med -ren eller -eren
@@ -839,7 +858,7 @@ SFX 917 0 '/944 s	+GENITIV
 SFX 917 0 es/944 .	+GENITIV
 #Sammensætning, fugeelement -s-
 SFX 939 Y 2
-SFX 939 0 s/942,945,946 .
+SFX 939 0 s/942,945,946,945 .
 SFX 939 0 s/943,945,946 .
 #Sammensætning, fugeelement -e-
 SFX 940 Y 2
@@ -939,9 +958,11 @@ SFX 194 Y 2
 SFX 194 0 et/70,944 [^e]	+BESTEMT_ENTAL
 SFX 194 0 t/70,944 e	+BESTEMT_ENTAL
 #Substantiv, flertal, med Ø
-SFX 252 Y 2
-SFX 252 0 ene/944 .	+PLUR_BEK
-SFX 252 0 enes/944 .	+GENITIV
+SFX 252 Y 4
+SFX 252 0 ene/944 [^e]	+PLUR_BEK
+SFX 252 0 enes/944 [^e]	+GENITIV
+SFX 252 0 ne/944 e	+PLUR_BEK
+SFX 252 0 nes/944 e	+GENITIV
 #Substantiv, konsonantfordobling, intetkøn, -Ø i flertal 
 SFX 254 Y 80 
 SFX 254 0 bet/944 b	+KONSONANT_FORDOBLING
@@ -1465,6 +1486,24 @@ SFX 437 Y 2
 SFX 437 0 er/942,945,946 .
 SFX 437 0 er/946,943,945 .
 #Sammensætning, fugeelement -ne-
-SFX 449 Y 2
-SFX 449 0 ne/946,945,942 .
-SFX 449 0 ne/946,943,945 .
+SFX 449 Y 20
+SFX 449 0 ne/945,942,946 n
+SFX 449 0 ne/946,943,945 n
+SFX 449 0 me/946,942,945 m
+SFX 449 0 me/946,943,945 m
+SFX 449 0 ke/946,942,945 k
+SFX 449 0 ke/946,943,945 k
+SFX 449 0 be/946,942,945 b
+SFX 449 0 be/946,943,945 b
+SFX 449 0 pe/946,942,945 p
+SFX 449 0 pe/946,943,945 p
+SFX 449 0 te/946,942,945 t
+SFX 449 0 te/946,943,945 t
+SFX 449 0 se/946,942,945 s
+SFX 449 0 se/946,943,945 s
+SFX 449 0 de/946,942,945 d
+SFX 449 0 de/946,943,945 d
+SFX 449 0 ge/946,942,945 g
+SFX 449 0 ge/946,943,945 g
+SFX 449 0 re/946,942,945 r
+SFX 449 0 re/946,943,945 r
diff --git a/dictionaries/da_DK/da_DK.dic b/dictionaries/da_DK/da_DK.dic
index 5be65a5..09b709b 100644
--- a/dictionaries/da_DK/da_DK.dic
+++ b/dictionaries/da_DK/da_DK.dic
@@ -1,4 +1,4 @@
-153272 # (c) Stavekontrolden.dk
+164898 # (c) Stavekontrolden.dk
 65-billet/46,70,976
 68-generation/70,73,7,976
 A
@@ -12,16 +12,16 @@ Abba/55
 Abbas/55
 abbed/70,73,7,976,941,947
 abbedi/70,10,73,976
-abbedisse/70,73,7,976
+abbedisse/70,73,7,976,947
 Abbelone/55
 Abbetved/699,55
 Abbie/55
-abbreviation/70,73,7,976
-abbreviatur/70,73,7,976
+abbreviation/70,73,7,976,939,947
+abbreviatur/70,73,7,976,947
 abbreviere/6,143,148
 Abby/55
 ABC/401
-abc/401
+abc/401,466
 Abd/55
 Abdalla/55
 Abdallah/55
@@ -42,6 +42,7 @@ Abdiadan/55
 Abdiaziz/55
 Abdibaari/55
 abdicere/6,143,148
+abdicering/70,73,7,976,939,947
 Abdifatah/55
 Abdighani/55
 Abdihakin/55
@@ -63,7 +64,7 @@ Abdisalan/55
 Abdiwali/55
 Abdol/55
 Abdollah/55
-abdomen/190,976
+abdomen/190,976,947
 Abdoulkader/55
 abducere/6,143,148
 abduktion/193,70,976
@@ -88,16 +89,18 @@ Abdurrahman/55
 abe/6,143,148,941,947
 abe/70,73,7,976,941,947
 Abebe/55
+abebur/10,70,20,976
 Abed/55
 Abeer/55
 Abeera/55
+abekat/70,133,976
 abekattestreg/70,73,7,976
 Abel/55
 Abeline/55
 Abelone/55
 aberration/70,73,7,976
 abeskøn/1106,70,366
-abessinier/20,7,70,976
+abessinier/20,7,70,976,947
 Abet/55
 Abid/55
 Abida/55
@@ -127,6 +130,7 @@ Abisharni/55
 abkhaser/20,7,70,976
 abkhasisk/917,976
 Abkær/699,55
+ablativ/70,73,7,976,947
 ablativisk/917,976
 abnorm/70,962,366
 abnormitet/70,73,7,976
@@ -135,22 +139,25 @@ Abokor/55
 a-bombe/70,73,7,976
 abonnement/70,10,73,976,939,947
 abonnementsafgift/70,73,7,976
+abonnementsordning/70,73,7,976
 abonnent/70,73,7,976,941,947
 abonnere/6,143,148
-abonnering/70,73,7,976
+abonnering/70,73,7,976,939,947
 abonnine/70,73,7,976
 Aborg/699,55
 aborigin/913,70,366,976
 aboriginal/70,962,366
-aboriginer/20,7,70,976
+aboriginer/20,7,70,976,947
 aborre/70,73,7,976
 abort/70,73,7,976,941,947
 abortere/6,143,148
-abortering/70,73,7,976
+abortering/70,73,7,976,939,947
 abortiv/913,70,366,976
+abortpille/70,73,7,976,947
 Aboud/55
 abracadabra/194,70,976
 Abraham/55
+A-brev/10,70,20,976
 abrikos/70,73,7,976,941,947
 abrupt/976
 abrupte/976
@@ -169,6 +176,7 @@ absolut/207,70,366,976
 absolut/70,9,976,941,947
 absoluthed/193,70,976
 absolution/70,73,7,976
+absolutisme/70,73,7,976,947
 absolutist/70,73,7,976
 absolutistisk/917,976
 absolvere/6,143,148
@@ -184,7 +192,7 @@ abstinentes
 abstinents/976
 abstinere/6,143,148
 abstrahere/6,143,148
-abstrahering/70,73,7,976
+abstrahering/70,73,7,976,939,947
 abstrakt/70,10,73,976
 abstrakt/976
 abstrakte/976
@@ -212,11 +220,11 @@ accelerationsevne/70,73,7,976
 accelerator/70,73,7,976
 acceleratorkort/70,252,10,976
 accelerere/6,143,148
-accelerering/70,73,7,976
+accelerering/70,73,7,976,939,947
 accent/70,73,7,976
 accentfri/70,962,366
 accenttegn/70,252,10,976
-accentuation/70,73,7,976
+accentuation/70,73,7,976,939,947
 accentuere/6,143,148
 accentuering/70,73,7,976
 accept/70,73,7,976
@@ -232,7 +240,8 @@ acceptablest/976
 acceptableste/976
 acceptablestes/976
 acceptere/6,143,148
-acceptering/70,73,7,976
+acceptering/70,73,7,976,939,947
+acces/46,70,976,947
 accession/70,73,7,976,939,947
 accessorisk/917,976
 accisebod/70,73,7,976
@@ -243,6 +252,7 @@ acetat/70,10,73,976
 acetone/70,73,7,976
 acetyl/193,70,976,941,947
 acetylen/194,70,976
+acetylsalicylsyre/193,70,976,941,947
 Achena/55
 Achilleshæl/20,7,70,976
 achillessene/70,73,7,976
@@ -279,7 +289,7 @@ Adar/55
 Adbøl/699,55
 Adda/55
 addere/6,143,148
-addering/70,73,7,976
+addering/70,73,7,976,939,947
 Addi/55
 Addie/55
 Addit/699,55
@@ -356,13 +366,19 @@ adenin/194,70,976
 adept/70,73,7,976
 adfærd/193,70,976,939,947
 adfærdsform/70,73,7,976
+adfærdsforsker/20,7,70,976
+adfærdsmønster/70,118,85,976
+adfærdspsykologi/70,73,7,976
 adfærdsregulere/6,143,148
 adfærdsregulerende/916,976
+adfærdsregulering/70,73,7,976
 adfærdsvanskelig/207,70,366,976
 adgang/20,7,70,976,939,947
 adgangsbegrænse/6,143,148
 adgangsbegrænsning/70,73,7,976
 adgangsberettiget/70,1062
+adgangsbetingelse/70,73,7,976
+adgangsbillet/46,70,976
 adgangseksamen/70,976
 adgangseksamenen/976
 adgangseksamenens/976
@@ -375,7 +391,13 @@ adgangseksaminer/976
 adgangseksaminerne/976
 adgangseksaminernes
 adgangseksaminers/976
+adgangsforhold/70,252,10,976
 adgangsgivende/916,976
+adgangskode/70,73,7,976
+adgangskontrol/46,70,976
+adgangskort/70,252,10,976
+adgangskrav/70,252,10,976
+adgangsvej/20,7,70,976
 Adham/55
 Adhemar/55
 adhærere/6,143,148
@@ -425,12 +447,15 @@ adlødes
 adm.
 administration/70,73,7,976,939,947
 administrationsapparat/70,10,73,976
+administrationschef/70,73,7,976
 administrationsomkostninger/70,976
 administrationsomkostningerne/976
 administrationsomkostningernes
 administrationsomkostningers/976
+administrationsudgift/70,73,7,976
 administrativ/70,962,366
 administrator/70,73,7,976,941,947
+administratorrettighed/70,73,7,976
 administrerbar/70,962,366
 administrere/6,143,148
 administrering/193,70,976
@@ -441,6 +466,7 @@ admiralitet/70,10,73,976
 Admiralitetsøerne/55
 admiralskib/10,70,20,976
 admiralsuniform/70,73,7,976
+admission/70,73,7,976
 admittere/6,143,148
 Adna/55
 Adnan/55
@@ -492,10 +518,15 @@ adressebøger/976
 adressebøgerne/976
 adressebøgernes
 adressebøgers/976
+adressefelt/70,10,73,976
+adressekartotek/70,10,73,976
 adressekort/70,252,10,976
 adresselinje/70,73,7,976
+adresseliste/70,73,7,976
 adresseløs/70,962,366
 adressere/6,143,148
+adressering/70,73,7,976
+adresseændring/70,73,7,976
 Adrian/55
 Adriana/55
 Adriane/55
@@ -527,6 +558,7 @@ adsorbere/6,143,148
 adsorbering/70,73,7,976
 adsorption/70,73,7,976
 adsplitte/6,143,148
+adsplittelse/70,73,7,976
 adsprede/140,143,148
 adspredelse/70,73,7,976
 adspredt/976
@@ -577,6 +609,7 @@ advarslernes
 advarslers/976
 advent/70,73,7,976,939,947
 adventist/70,73,7,976
+adventskrans/20,7,70,976
 adventurespil/70,254,976
 adverbial/70,10,73,976
 adverbialled/70,254,976
@@ -592,9 +625,14 @@ adverbiums/976
 adversativ
 advis/193,70,976,940,947
 advisere/6,143,148
+advisering/70,73,7,976
 advokat/70,73,7,976,941,947
 advokatbeskikkelse/70,73,7,976
+advokatbestalling/70,73,7,976
+advokatfirma/70,10,73,976
+advokatfuldmægtig/20,7,70,976
 advokatorisk/917,976
+advokatsekretær/70,73,7,976
 advokatvagt/70,73,7,976,939,947
 advokere/6,143,148
 Adwan/55
@@ -615,7 +653,7 @@ aerobikken/976
 aerobikkens
 aerobiks/976
 aerodrom/70,73,7,976
-aerodynamik/193,70,976
+aerodynamik/737,70,976
 aerodynamisk/917,976
 aerogram/70,9,976
 aerologi/70,10,73,976
@@ -654,6 +692,7 @@ afbening/70,73,7,976
 afbenytte/6,143,148
 afbenyttelse/70,73,7,976
 afbeskikke/6,143,148
+afbeskikkelse/70,73,7,976
 afbestil
 afbestille
 afbestillende
@@ -697,6 +736,7 @@ afblæse/140,143,148
 afblæsning/70,73,7,976
 afbremse/6,143,148
 afbremsning/70,73,7,976
+afbrud/70,254,976
 afbrudt
 afbrudte
 afbrudtes
@@ -707,7 +747,7 @@ afbrydelse/70,73,7,976
 afbrydende
 afbrydendes
 afbryder
-afbryder/20,7,70,976
+afbryder/20,7,70,976,941,947
 afbrydes
 afbrydning/70,73,7,976
 afbræk
@@ -740,7 +780,7 @@ afbundets
 afbundne
 afbundnes
 afbureaukratisere/6,143,148
-afbureaukratisering/193,70,976
+afbureaukratisering/70,73,7,976
 afbære
 afbæring/70,73,7,976
 afbøde/6,143,148
@@ -768,6 +808,7 @@ afdansningsbal/70,9,976
 afdele/140,143,148
 afdeling/70,73,7,976,939,947
 afdelingsbestyrelse/70,73,7,976
+afdelingschef/70,73,7,976
 afdelingsformand/70,976
 afdelingsformanden/976
 afdelingsformandens/976
@@ -776,7 +817,10 @@ afdelingsformænd/976
 afdelingsformændene/976
 afdelingsformændenes
 afdelingsformænds/976
+afdelingskontor/70,10,73,976
 afdelingsleder/20,7,70,976
+afdelingsmøde/70,10,73,976
+afdelingssygeplejerske/70,73,7,976
 afdisputere/6,143,148
 afdrag
 afdrag/70,252,10,976,939,947
@@ -846,8 +890,25 @@ affableste/976
 affablestes/976
 affald/194,70,976,939,947
 affaldsafgift/70,73,7,976
+affaldsbortskaffelse/193,70,976
+affaldsdeponering/70,73,7,976
+affaldsdepot/70,10,73,976
+affaldsforbrænding/70,73,7,976
 affaldsforbrændingsanlæg/70,254,976
+affaldshåndtering/193,70,976
+affaldsmængde/70,73,7,976
+affaldsplan/70,73,7,976
+affaldspose/70,73,7,976
+affaldsproblem/70,10,73,976
+affaldsprodukt/70,10,73,976
+affaldsskakt/20,7,70,976
+affaldsskakt/70,73,7,976
+affaldssortering/70,73,7,976
 affaldssorteringsanlæg/70,254,976
+affaldsspand/20,7,70,976
+affaldsstof/70,9,976
+affaldstræ/194,70,976
+affaldstype/70,73,7,976
 affandt
 affandtes
 affart/70,73,7,976
@@ -938,6 +999,7 @@ affærdigelse/70,73,7,976
 affære/70,73,7,976
 afføde/140,143,148
 afføre/140,143,148
+afførelse/193,70,976
 afførende/916,976
 afføring/193,70,976,939,947
 afføringsmiddel/70,976
@@ -966,6 +1028,9 @@ afgangseksaminer/976
 afgangseksaminerne/976
 afgangseksaminernes
 afgangseksaminers/976
+afgangsklasse/70,73,7,976
+afgangsprøve/70,73,7,976
+afgangstid/70,73,7,976
 afgas
 afgasning/70,73,7,976
 afgasse
@@ -992,6 +1057,7 @@ afgiftsfri/70,962,366
 afgiftsmæssig/913,70,366,976
 afgiftsplaget/70,1062
 afgiftspligtig/207,70,366,976
+afgiftssystem/70,10,73,976
 afgik
 afgikkes
 afgiv
@@ -1043,7 +1109,7 @@ afgrave/6,143,148
 afgravning/70,73,7,976
 afgrene/6,143,148
 afgrening/70,73,7,976
-afgrund/20,7,70,976
+afgrund/20,7,70,976,939,947
 afgrundsdyb/70,962,366
 afgrænse/6,143,148
 afgrænselig/913,70,366,976
@@ -1138,6 +1204,7 @@ afholdte/976
 afholdtes
 afholdts
 afholdts/976
+afhop/70,267,976
 afhopning/70,73,7,976
 afhopper/20,7,70,976
 afhoppet/70,1062
@@ -1190,7 +1257,7 @@ afinstallere/6,143,148
 afinstallering/70,73,7,976,939,947
 afise/6,143,148
 afisning/70,73,7,976,939,947
-afkald/70,252,10,976
+afkald/70,252,10,976,939,947
 afkalke/6,143,148
 afkalker/20,7,70,976
 afkalkning/70,73,7,976,939,947
@@ -1216,10 +1283,12 @@ afklippet
 afklippets
 afklæde/140,143,148
 afklædning/70,73,7,976,939,947
+afknapning/70,73,7,976
 afknappe/6,143,148
 afkoble/6,143,148
 afkobling/70,73,7,976
 afkode/6,143,148
+afkoder/20,7,70,976
 afkodning/70,73,7,976
 afkog/70,252,10,976
 afkoge/140,143,148
@@ -1229,13 +1298,16 @@ afkolonisere/6,143,148
 afkolonisering/70,73,7,976
 afkom/70,736,976,939,947
 afkontrollere/6,143,148
+afkontrollering/70,73,7,976
 afkorte/6,143,148
+afkortelse/70,73,7,976
+afkorter/20,7,70,976,941,947
 afkortning/70,73,7,976
 afkriminalisere/6,143,148
 afkriminalisering/70,73,7,976
 afkristne/6,143,148
 afkristning/193,70,976
-afkrog/20,7,70,976
+afkrog/20,7,70,976,939,947
 afkrydse/6,143,148
 afkrydsning/70,73,7,976,939,947
 afkræfte/6,143,148
@@ -1247,7 +1319,7 @@ afkvistning/70,73,7,976
 afkøbe/140,143,148
 afkøle/6,143,148
 afkøling/70,73,7,976,939,947
-afkørsel/70,976
+afkørsel/70,976,939,947
 afkørselen/976
 afkørselens/976
 afkørsels/976
@@ -1260,6 +1332,7 @@ afkørslers/976
 aflad/193,70,976,939,947
 aflade/6,143,148
 afladning/70,73,7,976,939,947
+afladsbrev/10,70,20,976
 afladshandel/70,976
 afladshandelen/976
 afladshandelens/976
@@ -1270,6 +1343,7 @@ afladshandler/976
 afladshandlerne/976
 afladshandlernes
 afladshandlers/976
+afladskræmmer/20,7,70,976
 afladt
 aflagde
 aflagdes
@@ -1283,10 +1357,14 @@ aflagts/976
 aflang/70,962,366
 aflaste/6,143,148
 aflastning/70,73,7,976,939,947
+aflastningsfamilie/70,73,7,976
 aflastningsplads/70,73,7,976
 aflede/140,143,148
+afleder/20,7,70,976
 afledning/70,73,7,976,939,947
+afledningsendelse/70,73,7,976
 afledningskanal/70,73,7,976
+afledningsmanøvre/70,73,7,976
 afledt/976
 afledte/976
 afledtes
@@ -1295,7 +1373,9 @@ aflejre/6,143,148
 aflejring/70,73,7,976,939,947
 aflevere/6,143,148
 aflevering/70,73,7,976,939,947
+afleveringsdato/70,73,7,976
 afleveringsfrist/70,73,7,976
+afleveringstidspunkt/70,10,73,976
 aflire/6,143,148
 afliring/70,73,7,976
 aflive/6,143,148
@@ -1368,11 +1448,14 @@ aflæssedes
 aflæssende
 aflæssendes
 aflæsser
+aflæsser/20,7,70,976
 aflæsses
 aflæsset
 aflæssets
 afløb/70,252,10,976,939,947
 afløbsforhold/70,252,10,976
+afløbsledning/70,73,7,976
+afløbsrens/193,70,976
 afløbsrør/70,252,10,976
 afløfte/6,143,148
 afløn
@@ -1430,6 +1513,7 @@ afmatning/70,73,7,976
 afmatte
 afmattede
 afmattedes
+afmattelse/70,73,7,976
 afmattende
 afmattendes
 afmatter
@@ -1439,6 +1523,7 @@ afmattets
 afmeje/6,143,148
 afmejning/70,73,7,976
 afmelde/140,143,148
+afmeldelse/70,73,7,976
 afmelding/70,73,7,976
 afmilitarisere/6,143,148
 afmilitarisering/70,73,7,976
@@ -1462,6 +1547,7 @@ afmålte/976
 afmåltes
 afmålts/976
 afnakke/6,143,148
+afnakning/70,73,7,976
 Afnan/55
 afnationalisere/6,143,148
 afnationalisering/70,73,7,976
@@ -1569,10 +1655,12 @@ afretning/70,73,7,976
 afrette
 afrettede
 afrettedes
+afrettelse/70,73,7,976
 afrettende
 afrettendes
 afretter
-afretter/20,7,70,976
+afretter/20,7,70,976,941,947
+afretterhøvl/20,7,70,976
 afrettes
 afrettet
 afrettets
@@ -1601,6 +1689,7 @@ afrikaans/190,976
 Afrim/55
 afrime/6,143,148
 afrimning/70,73,7,976,939,947
+afringning/70,73,7,976
 afriv
 afrive
 afrivende
@@ -1615,6 +1704,7 @@ afroamerikansk/976
 afroamerikanske/976
 afroamerikanskes
 afroamerikansks/976
+afroasiatisk/917,976
 afrodisiaka/976
 afrodisiakaene/976
 afrodisiakaenes
@@ -1722,6 +1812,9 @@ afsked/70,73,7,976,939,947
 afskedige/6,143,148
 afskedigelse/70,73,7,976,939,947
 afskedigelsesgrund/20,7,70,976
+afskedsbegæring/70,73,7,976
+afskedsbrev/10,70,20,976
+afskedsfest/70,73,7,976
 afskedshilsen/70,976
 afskedshilsenen/976
 afskedshilsenens/976
@@ -1736,6 +1829,8 @@ afskedshilsner/976
 afskedshilsnerne/976
 afskedshilsnernes
 afskedshilsners/976
+afskedsmiddag/20,7,70,976
+afskedssalut/46,70,976
 afskedstagen/36
 afskedsturné/70,73,7,976
 afskedtagen/70,976
@@ -1878,7 +1973,7 @@ afskåret
 afskårets
 afskårne
 afskårnes
-afslag/70,252,10,976
+afslag/70,252,10,976,939,947
 afslagning/70,73,7,976
 afslap
 afslapning/193,70,976,939,947
@@ -1919,6 +2014,7 @@ afsloges
 afslut
 afslutning/70,73,7,976,939,947
 afslutningsdebat/46,70,976
+afslutningsfest/70,73,7,976
 afslutningsvis
 afslutte
 afsluttede
@@ -1972,6 +2068,7 @@ afsoning/70,73,7,976,939,947
 afsoningstid/70,73,7,976
 afspadsere/6,143,148
 afspadsering/70,73,7,976,939,947
+afspadseringsdag/20,7,70,976
 afspalte/6,143,148
 afspaltning/70,73,7,976
 afspejle/6,143,148
@@ -2005,6 +2102,7 @@ afspændingsmidlernes
 afspændingsmidlers/976
 afspændingsmidlet/976
 afspændingsmidlets/976
+afspændingspædagog/70,73,7,976
 afspær
 afspærre
 afspærrede
@@ -2025,6 +2123,7 @@ afstalinisering/193,70,976
 afstamning/70,73,7,976,939,947
 afstand/20,7,70,976,939,947
 afstandsbedømmelse/70,73,7,976
+afstandsmåler/20,7,70,976
 afstandtagen/190,976
 afstandtagende
 af sted
@@ -2199,10 +2298,12 @@ afsyring/70,73,7,976
 afsæbe/6,143,148
 afsæbning/70,73,7,976,939,947
 afsæt
-afsæt/70,254,976
+afsæt/70,254,976,939,947
 afsætning/70,73,7,976,939,947
 afsætningsforhold/70,252,10,976
 afsætningsmarked/70,10,73,976
+afsætningsmulighed/70,73,7,976
+afsætningsøkonomi/193,70,976
 afsætningsøkonomisk/917,976
 afsætte
 afsættelig/207,70,366,976
@@ -2218,6 +2319,7 @@ afsås
 Aftab/55
 aftabuere/6,143,148
 aftabuisere/6,143,148
+aftabuisering/70,73,7,976
 aftag
 aftage
 aftagelig/207,70,366,976
@@ -2236,9 +2338,13 @@ aftagne
 aftagnes
 aftagning/70,73,7,976
 aftakle/6,143,148
+aftakling/70,73,7,976
 aftale/140,143,148
 aftale/70,73,7,976,941,947
+aftalebrud/70,254,976
 aftalemæssig/913,70,366,976
+aftaleperiode/70,73,7,976
+aftaletekst/70,73,7,976
 aftalt
 aftalte
 aftaltes
@@ -2283,6 +2389,7 @@ aftenhimmel/70,976
 aftenhimmelen/976
 aftenhimmelens/976
 aftenhimmels/976
+aftenhold/70,252,10,976
 aftenhøjskole/70,73,7,976
 aftenkaffe/193,70,976
 aftenkjole/70,73,7,976
@@ -2333,6 +2440,7 @@ afterbeat/70,252,10,976
 afterne/976
 afternes
 afters/976
+aftershave/70,73,7,976
 afterskiing/193,70,976
 aftes/190,976
 aftjekke/6,143,148
@@ -2372,7 +2480,7 @@ aftrukken
 aftrukket
 aftrukne
 aftryk
-aftryk/70,254,976
+aftryk/70,254,976,939,947
 aftrykke
 aftrykkende
 aftrykkendes
@@ -2391,6 +2499,7 @@ aftrædende
 aftrædendes
 aftræder
 aftrædes
+aftrædning/193,70,976
 aftræk/70,254,976,939,947
 aftrække
 aftrækker/20,7,70,976
@@ -2403,6 +2512,7 @@ aftrådts
 aftvang
 aftving
 aftvinge
+aftvingelse/70,73,7,976
 aftvingende
 aftvingendes
 aftvinger
@@ -2414,6 +2524,7 @@ aftvungets
 aftvungne
 aftvungnes
 aftvæt
+aftvætning/70,73,7,976
 aftvætte
 aftvættede
 aftvættedes
@@ -2445,6 +2556,7 @@ aftørrets
 aftørring/70,73,7,976
 Afuwa/55
 afvalme/6,143,148
+afvalmning/70,73,7,976
 afvande/6,143,148
 afvanding/70,73,7,976,939,947
 afvandingsgrøft/70,73,7,976
@@ -2470,6 +2582,7 @@ afveksle/6,143,148
 afvekslende
 afveksling/70,73,7,976
 afvende/140,143,148
+afvendelse/193,70,976
 afvente/6,143,148
 afventning/193,70,976
 afvig
@@ -2483,6 +2596,7 @@ afviges
 afvigte/976
 afvigtes
 afvikle/6,143,148
+afvikler/20,7,70,976
 afvikling/70,73,7,976,939,947
 afviklingsperiode/70,73,7,976
 afvinde
@@ -2497,6 +2611,7 @@ afvundet
 afvundne
 afvæbne/6,143,148
 afvæbning/70,73,7,976
+afvækst/193,70,976
 afvæn
 afvænne
 afvænnede
@@ -2508,7 +2623,11 @@ afvænnes
 afvænnet
 afvænnets
 afvænning/70,73,7,976,939,947
-afvænningscenter/70,252,10,976
+afvænningscenter/70,118,85,976
+afvænningscentrer/976
+afvænningscentrerne/976
+afvænningscentrernes
+afvænningscentrers/976
 afværge/6,143,148,941,947
 afværgedagsorde
 afværgedagsorden/70,976
@@ -2524,7 +2643,11 @@ afværgedagsordner/976
 afværgedagsordnerne/976
 afværgedagsordners/976
 afværgeforanstaltning/70,73,7,976
+afværgelse/70,73,7,976
+afværgemanøvre/70,73,7,976
+afværgemekanisme/70,73,7,976
 afæske/6,143,148
+afæskning/70,73,7,976
 afætse/6,143,148
 afætsning/70,73,7,976
 Agalega/55
@@ -2546,10 +2669,13 @@ agenda/70,73,7,976
 agens/70,73,7,976
 agent/70,73,7,976,941,947
 agentfilm/70,7,252,976
+agentroman/70,73,7,976
 agentur/70,10,73,976
 ager/115,70,85,976,941,947
 agerbrug/70,252,10,976
 agerdyrkende/916,976
+agerdyrker/20,7,70,976
+agerdyrkning/193,70,976
 agere/6,143,148
 Agerfeld/699,55
 agerhøne/70,976
@@ -2566,6 +2692,10 @@ agerhønsene/976
 agerhønsenes
 agerhønses/976
 agerhøns's/976
+agerjord/20,7,70,976
+agerjord/70,73,7,976
+agerkål/70,7,252,976
+agerland/194,70,976
 Agerledet/699,55
 agern/70,252,10,976
 Agersbæk/699,55
@@ -2597,15 +2727,19 @@ Aggerup/699,55
 Aggestrup/699,55
 Aggi/55
 agglomeration/193,70,976
+agglutination/70,73,7,976
 agglutinerende
+aggravation/70,73,7,976
 aggravere/6,143,148
 aggregat/70,10,73,976
 aggregere/6,143,148
+aggregering/70,73,7,976
 aggression/70,73,7,976,939,947
 aggressiv/70,962,366
 aggressivitet/193,70,976
 aggressor/70,73,7,976
 agil/913,70,366,976
+agility/190,976,941,947
 Agim/55
 agio/193,70,976
 Agit/55
@@ -2642,7 +2776,6 @@ agrar/70,962,366
 agrarisk/917,976
 agreement/70,73,7,976
 Agremølle/699,55
-agressiv/70,962,366
 Agri/699,55
 agrikultur/70,73,7,976,941,947
 agro.
@@ -2709,6 +2842,7 @@ agtværdig/207,70,366,976
 agtværdighed/193,70,976
 agurk/70,73,7,976,940,947
 agurkesalat/70,73,7,976
+agurkeskive/70,73,7,976
 agurketid/70,73,7,976,939,947
 ah
 aha
@@ -2733,6 +2867,7 @@ ahornsirup/46,70,976
 Ahrendt/55
 Ahrent/55
 Ahsan/55
+AI
 a.i.
 Ai/55
 Aia/55
@@ -2860,6 +2995,7 @@ akademisere/6,143,148
 akademisering/193,70,976
 akademisk/917,976
 akademisme/193,70,976
+akademiøkonom/70,73,7,976
 Akam/55
 Akannguaq/55
 akantus/70,267,976
@@ -2897,6 +3033,8 @@ akkord/70,73,7,976,941,947
 akkordarbejde/70,10,73,976
 akkordeon/70,10,73,976
 akkordere/6,143,148
+akkordering/70,73,7,976
+akkordløn/737,70,976
 akkreditere/6,143,148
 akkreditering/70,73,7,976
 akkreditiv/70,10,73,976
@@ -2944,6 +3082,7 @@ akromegali/193,70,976
 akronym/70,10,73,976
 akryl/193,70,976,941,947
 akrylfarve/70,73,7,976
+akrylmaling/70,73,7,976
 aks/70,252,10,976,941,947
 akse/70,73,7,976,941,947
 Aksel/55
@@ -2957,12 +3096,14 @@ Akseline/55
 akselkobling/70,73,7,976
 aksels/976
 Akselterp/699,55
+akseltryk/70,254,976
 Akselved/699,55
 aksgræs/70,9,976
 aksial/70,962,366
 Aksinja/55
 aksiom/70,10,73,976
 aksiomatisk/917,976
+aksle/6,143,148
 akslen/976
 akslens/976
 aksler/976
@@ -3003,12 +3144,19 @@ aktieindices/976
 aktieindices'/976
 aktieindiceses/976
 aktieindices's/976
+aktiekapital/70,73,7,976
+aktiekurs/70,73,7,976
+aktiemajoritet/70,73,7,976
 aktiemarked/70,10,73,976
-aktieselskabsregister/70,252,10,976
+aktiepost/70,73,7,976
+aktieselskab/70,10,73,976
+aktieselskabsregister/70,118,85,976
+aktindsigt/70,73,7,976
 aktion/70,73,7,976,939,947
 aktionere/6,143,148
 aktionering/70,73,7,976
 aktionskomité/70,73,7,976
+aktionsplan/70,73,7,976
 aktionsradien/976
 aktionsradiens/976
 aktionsradier/976
@@ -3032,6 +3180,9 @@ aktivator/70,73,7,976
 aktivbank/70,73,7,976
 aktivere/6,143,148
 aktivering/70,73,7,976,939,947
+aktiveringsprojekt/70,10,73,976
+aktiveringstilbud/70,254,976
+aktivferie/70,73,7,976
 aktivisere/6,143,148
 aktivisering/70,73,7,976
 aktivisk/917,976
@@ -3040,7 +3191,17 @@ aktivist/70,73,7,976
 aktivistgruppe/70,73,7,976
 aktivistisk/917,976
 aktivitet/70,73,7,976,939,947
-aktivitetscenter/70,252,10,976
+aktivitetscenter/70,118,85,976
+aktivitetscentrer/976
+aktivitetscentrerne/976
+aktivitetscentrernes
+aktivitetscentrers/976
+aktivitetskalender/20,7,70,976
+aktivitetsniveau/194,70,976
+aktivitetsområde/70,10,73,976
+aktivitetsplan/70,73,7,976
+aktivitetsrum/70,254,976
+aktivitetstilbud/70,254,976
 aktivkul/70,254,976
 aktivmasse/70,73,7,976
 aktivt
@@ -3048,6 +3209,7 @@ Akton/55
 aktor/70,73,7,976
 aktorat/70,10,73,976
 aktrice/70,73,7,976
+aktstykke/70,10,73,976
 aktualisere/6,143,148
 aktualisering/70,73,7,976
 aktualitet/70,73,7,976
@@ -3063,6 +3225,7 @@ akustik/46,70,976,941,947
 akustiker/20,7,70,976
 akustisk/917,976
 akut/976,941,947
+akutberedskab/70,10,73,976
 akutmodtagelse/193,70,976
 akutte
 akvakultur/70,73,7,976
@@ -3071,6 +3234,7 @@ akvaplane/6,143,148
 akvaplaning/193,70,976
 akvarel/46,70,976,941,947
 akvarelfarve/70,73,7,976
+akvarelpapir/70,10,73,976
 akvariefisk/70,7,252,976
 akvariepumpe/70,73,7,976
 akvarier/976
@@ -3079,6 +3243,7 @@ akvariernes
 akvariers/976
 akvariet/976
 akvariets/976
+akvarist/70,73,7,976
 akvarium/70,976
 akvariums/976
 akvatinte/70,73,7,976
@@ -3120,6 +3285,7 @@ alarmklokke/70,73,7,976
 alarmknap/46,70,976
 alarmsignal/70,10,73,976
 alarmsystem/70,10,73,976
+alarmtilstand/20,7,70,976
 Alaska/55
 Alaz/55
 Alba/55
@@ -3127,12 +3293,15 @@ alba/70,73,7,976,941,947
 Albaline/55
 Alban/55
 albaner/20,7,70,976
+Albanien/699,55
 Albanigade/55
 albansk/976
 albanske/976
 albanskes
 albansks/976
 Albantine/55
+albatros/46,70,976
+albedo/70,73,7,976
 Albert/55
 Alberta/55
 Alberte/55
@@ -3161,6 +3330,9 @@ Albret/55
 Albrikdina/55
 albue/6,143,148,941,947
 albue/70,73,7,976
+albueben/70,252,10,976
+albueled/70,254,976
+albuerum/737,70,976
 album/70,9,976
 albumin/70,10,73,976
 albuminøs/913,70,366,976
@@ -3173,11 +3345,19 @@ al dente
 alder/115,70,85,976,939,947
 alderdom/737,70,976,939,947
 alderdomsforskning/193,70,976
+alderdomshjem/70,254,976
 aldersbestemme/140,143,148
 aldersbetinget/70,1062
+aldersdiabetes/190,976
+aldersfordeling/70,73,7,976
+aldersgruppe/70,73,7,976
+aldersgrænse/70,73,7,976
 aldersintegreret/70,1062
 aldersmæssig/207,70,366,976
 aldersmæssig/913,70,366,976
+alderspension/70,73,7,976
+alderspræsident/70,73,7,976
+aldersspredning/70,73,7,976
 alderssvarende/916,976
 alderstegen/976
 alderstegens/976
@@ -3190,6 +3370,8 @@ alderstegnes/976
 alderstegnest/976
 alderstegneste/976
 alderstegnestes/976
+alderstrin/70,252,10,976
+alderstrin/70,254,976
 Aldin/55
 Aldo/55
 aldre/976
@@ -3245,6 +3427,7 @@ alenemødrenes
 alenemødres/976
 alenepige/70,73,7,976
 alenes
+alenetilværelse/70,73,7,976
 alenlang/70,962,366
 alert/976
 alerte/976
@@ -3298,6 +3481,7 @@ alfapartiklerne/976
 alfapartiklernes
 alfapartiklers/976
 alfarvej/20,7,70,976
+alfastråling/193,70,976
 Alfdis/55
 Alfhild/55
 Álfhildur/55
@@ -3322,9 +3506,11 @@ Algea/55
 algebra/70,73,7,976
 algebraisk/917,976
 Alger/55
+algerier/20,7,70,976
 Algeriet/55
 algerisk/917,976
 Algestrup/699,55
+algevækst/70,73,7,976
 Algier/55
 algierer/20,7,70,976
 algiersk/976
@@ -3405,13 +3591,23 @@ alkoholambulatorium/70,976
 alkoholambulatoriums/976
 alkoholbehandling/70,73,7,976
 alkoholdig/207,70,366,976
+alkoholforbrug/194,70,976
 alkoholfri/70,962,366
 alkoholholdig/207,70,366,976
 alkoholiker/20,7,70,976
+alkoholindhold/194,70,976
+alkoholindtagelse/70,73,7,976
 alkoholiseret/70,1062
 alkoholisering/70,73,7,976
 alkoholisk/917,976
+alkoholisme/193,70,976
 alkoholist/70,73,7,976
+alkoholmisbrug/193,70,976
+alkoholmisbrug/194,70,976
+alkoholmisbruger/20,7,70,976
+alkoholpolitik/46,70,976
+alkoholproblem/70,10,73,976
+alkoholskade/70,73,7,976
 alkoholskadet/70,1062
 alkometer/115,70,85,976
 alkotest/70,73,7,976
@@ -3459,6 +3655,7 @@ Alléhuse/699,55
 allehånde/190,976
 Allelev/699,55
 Allelevsund/699,55
+allemande/70,73,7,976
 allemandseje/190,976
 allemandspige/70,73,7,976
 Allen/55
@@ -3497,6 +3694,7 @@ allergiteste/6,143,148
 allergitestet/70,1062
 allergivenlig/207,70,366,976
 allergolog/70,73,7,976
+allergologi/193,70,976
 allergologisk/917,976
 allerhelligst/976
 allerhelligste/976
@@ -3583,8 +3781,6 @@ allerøverstes
 allerøversts/976
 alles/976
 allés/976
-allesammen
-allesammens
 Allese/699,55
 Allesgårde/699,55
 Alleshave/699,55
@@ -3639,10 +3835,12 @@ all right/976
 allrights/976
 allround/976
 allrounds
+allroundviden/190,976
 alludere/6,143,148
 allusion/70,73,7,976
 allusorisk/917,976
 alluvial/913,70,366,976
+alluvialtid/70,73,7,976
 Allvin/55
 Ally/55
 Allydia/55
@@ -3733,7 +3931,9 @@ almueblåt
 almueblåts/976
 almuefarve/70,73,7,976
 almuegrøn/1106,70,366
+almuekultur/70,73,7,976
 almuerød/70,962,366
+almueskole/70,73,7,976
 almægtig/207,70,366,976
 almægtighed/193,70,976
 alnatur/70,73,7,976
@@ -3757,8 +3957,11 @@ alpebønder/976
 alpebønderne/976
 alpebøndernes
 alpebønders/976
+alpehue/70,73,7,976
 Alper/55
 Alperen/55
+alperose/70,73,7,976
+alpeviol/70,73,7,976
 Alpha/55
 Alphonse/55
 Alphonso/55
@@ -3808,6 +4011,7 @@ altafgørende/916,976
 altafslørende/916,976
 altan/70,73,7,976,941,947
 altandør/20,7,70,976
+altankasse/70,73,7,976
 altbestemmende/916,976
 altdominerende/916,976
 altdækkende/916,976
@@ -3821,16 +4025,23 @@ alterbøger/976
 alterbøgerne/976
 alterbøgernes
 alterbøgers/976
+alterere/6,143,148
 altereret/70,1062
 alteret/976
 alterets/976
+altergang/20,7,70,976,939,947
+alterkalk/20,7,70,976
+alterlys/70,252,10,976
+alternation/70,73,7,976
 alternativ/70,10,73,976
 alternativ/70,962,366
 alternativkultur/70,73,7,976
 alternativmiljø/70,10,73,976
+alternativsamfund/70,252,10,976
 alternere/6,143,148
 alternering/70,73,7,976
 alters/976
+altertavle/70,73,7,976
 altfavnende/916,976
 altfor
 altforbarmende/916,976
@@ -3860,6 +4071,7 @@ altmuligmænd/976
 altmuligmændene/976
 altmuligmændenes
 altmuligmænds/976
+altnøgle/70,73,7,976
 altomfattende/916,976
 altomspændende/916,976
 Alton/55
@@ -3886,6 +4098,7 @@ altsaxofonist/70,73,7,976
 altstemme/70,73,7,976
 altså
 altvejrsjager/20,7,70,976
+altæabolsje/70,10,73,976
 altædende/916,976
 altødelæggende/916,976
 alubakke/70,73,7,976
@@ -3895,6 +4108,7 @@ alufælg/20,7,70,976
 alumina/190,976
 aluminium/70,736,976,939,947
 aluminiumsfolie/70,73,7,976
+aluminiumsgryde/70,73,7,976
 alumnat/70,10,73,976
 alumne/70,73,7,976
 alun/193,70,976
@@ -3932,6 +4146,7 @@ alvorsmænd/976
 alvorsmændene/976
 alvorsmændenes
 alvorsmænds/976
+alvorsord/70,252,10,976
 alvorstung/70,962,366
 Alwine/55
 Alycia/55
@@ -3951,6 +4166,7 @@ amagerkansk/976
 amagerkanske/976
 amagerkanskes
 amagerkansks/976
+amagermad/46,70,976
 Amahlie/55
 Amaja/55
 Amal/55
@@ -3991,13 +4207,18 @@ amatør/70,73,7,976,941,947
 amatøragtig/207,70,366,976
 amatøragtig/913,70,366,976
 amatørarkæolog/70,73,7,976
+amatørastronom/70,73,7,976
+amatørisme/193,70,976
 amatøristisk/917,976
+amatørorkester/70,118,85,976
+amatørteater/70,118,85,976
 Amaya/55
 amazone/70,73,7,976
 amazonpapegøje/70,73,7,976
 a.m.b.a.
 ambassade/70,73,7,976,941,947
 ambassadekontor/70,10,73,976
+ambassaderåd/70,73,7,976
 ambassadør/70,73,7,976,941,947
 ambassadørpar/70,254,976
 ambe/70,73,7,976
@@ -4022,6 +4243,11 @@ ambrosisk/917,976
 Ambrosius/55
 ambulance/70,73,7,976,941,947
 ambulancefly/70,252,10,976
+ambulancefolk/70,976
+ambulancefolkene/976
+ambulancefolkenes
+ambulancefolks/976
+ambulancetjeneste/70,73,7,976
 ambulant/976
 ambulante/976
 ambulantes
@@ -4079,11 +4305,20 @@ amfibiets/976
 amfibisk/917,976
 amfibium/70,976
 amfibiums/976
-amfiteater/70,252,10,976
+amfiteater/70,976
+amfiteateret/976
+amfiteaterets/976
+amfiteaters/976
 amfiteatralsk/976
 amfiteatralske/976
 amfiteatralskes
 amfiteatralsks/976
+amfiteatre/976
+amfiteatrene/976
+amfiteatrenes
+amfiteatres/976
+amfiteatret/976
+amfiteatrets/976
 amfora/70,73,7,976
 Amhede/699,55
 Ami/55
@@ -4129,6 +4364,7 @@ Ammelhede/699,55
 ammende
 ammendes
 Ammendrup/699,55
+ammeperiode/70,73,7,976
 ammer
 Ammerup/699,55
 ammes
@@ -4139,9 +4375,11 @@ ammets
 Ammitsbøl/699,55
 ammoniak/737,70,976,941,947
 ammoniakfordampning/70,73,7,976
+ammoniakvand/194,70,976
 ammonit/46,70,976
 ammonium/70,736,976,941,947
 ammoniumklorid/70,10,73,976
+ammoniumsalt/10,70,20,976
 Ammund/55
 ammunition/193,70,976,939,947
 ammunitionsdepot/70,10,73,976
@@ -4149,10 +4387,12 @@ Ammy/55
 Amna/55
 Amne/55
 Amneh/55
+amnesi/193,70,976
 amnestere/6,143,148
 amnesti/70,73,7,976
 amning/193,70,976
 amning/70,73,7,976
+amningsmærke/70,10,73,976
 Amoako/55
 amok/976
 amoke/976
@@ -4161,6 +4401,7 @@ amoks/976
 a-mol/190,976
 Amola/55
 amoral/193,70,976
+amoralitet/70,73,7,976
 amoralsk/976
 amoralske/976
 amoralskes
@@ -4180,7 +4421,7 @@ ampelens/976
 ampelplante/70,73,7,976
 ampels/976
 ampere/70,976
-amperemeter/70,252,10,976
+amperemeter/70,118,85,976
 amperes
 amplen/976
 amplens/976
@@ -4190,6 +4431,7 @@ amplernes
 amplers/976
 amplifikation/193,70,976
 amplitude/70,73,7,976
+amplitudemodulation/70,73,7,976
 ampul/46,70,976
 amputation/70,73,7,976,939,947
 amputere/6,143,148
@@ -4241,11 +4483,18 @@ amtsjordemødrene/976
 amtsjordemødrenes
 amtsjordemødres/976
 amtskommunal/70,962,366
+amtskommune/70,73,7,976
 amtslig/207,70,366,976
 amtsprogramråd/70,252,10,976
+amtsråd/70,252,10,976,939,947
 amtsrådsforening/70,73,7,976
+amtstue/70,73,7,976
 Amtul/55
-AMU-center/70,252,10,976
+AMU-center/70,118,85,976
+AMU-centrer/976
+AMU-centrerne/976
+AMU-centrernes
+AMU-centrers/976
 amulet/46,70,976
 Amund/55
 amusisk/917,976
@@ -4299,15 +4548,21 @@ analsex/190,976
 analysand/70,73,7,976
 analysator/70,73,7,976
 analyse/70,73,7,976,941,947
+analysearbejde/70,10,73,976
 analysefirma/70,10,73,976
+analysemetode/70,73,7,976
 analyserbar/70,962,366
 analysere/6,143,148
+analyseresultat/70,10,73,976
+analysering/70,73,7,976
+analyseværktøj/70,10,73,976
 analytiker/20,7,70,976,941,947
 analytisk/917,976
 Anam/55
 anamnese/70,73,7,976
 ananas/46,70,976,941,947
 ananaskirsebær/70,254,976
+ananasstykke/70,10,73,976
 Anand/55
 Ananda/55
 Anando/55
@@ -4339,6 +4594,7 @@ Anaya/55
 Anbar/55
 anbefale/6,143,148
 anbefalelsesværdig/207,70,366,976
+anbefaler/20,7,70,976
 anbefalet/70,1062
 anbefaling/70,73,7,976,939,947
 anbefalingsbrev/10,70,20,976
@@ -4368,11 +4624,12 @@ Andaks/699,55
 andalusisk/917,976
 andante
 andantino
+andebryst/70,10,73,976
 Andebølle/699,55
 Andebøllemose/699,55
 Andebølleskov/699,55
 andedam/70,133,976
-andedun/70,252,10,976
+andedun/70,252,10,976,939,947
 andefedt/70,10,73,976
 andefod/70,976
 andefoden/976
@@ -4418,6 +4675,7 @@ andenbehandling/70,73,7,976
 andendag/20,7,70,976,939,947
 andendagsgilde/70,10,73,976
 andengeneration/70,73,7,976
+andengenerationsindvandrer/20,7,70,976
 andengradsforbrænding/70,73,7,976
 andengradsligning/70,73,7,976
 andenhånds/976
@@ -4425,6 +4683,7 @@ andenhånds'/976
 andenhåndsberetning/70,73,7,976
 andenhåndses
 andenhånds's/976
+andenhåndsviden/190,976
 andenklasses/976
 andenklasses'/976
 andenklasseses
@@ -4592,18 +4851,19 @@ Ane-Marie/55
 Anemarie/55
 Ane-Mette/55
 Anemette/55
-anemometer/70,252,10,976
+anemometer/70,118,85,976
 Anemone/55
 anemone/70,73,7,976
 anerkende/140,143,148
 anerkendelse/70,73,7,976,939,947
 anerkendelsesværdig/207,70,366,976
-aneroidbarometer/70,252,10,976
+aneroidbarometer/70,118,85,976
 Anes/55
 Anesa/55
 Ane-Sofie/55
 Anet/55
 Aneta/55
+anetavle/70,73,7,976
 Anete/55
 Aneth/55
 Anethe/55
@@ -4612,7 +4872,7 @@ Anetta/55
 Anette/55
 Anez/55
 anfald
-anfald/70,252,10,976
+anfald/70,252,10,976,939,947
 anfalde
 anfalden
 anfaldende
@@ -4681,6 +4941,7 @@ anførslernes
 anførslers/976
 Anfaal/55
 ang.
+angakok/46,70,976
 Angantyra/55
 angav
 angaves
@@ -4773,6 +5034,7 @@ angolanskes
 angolansks/976
 angora/193,70,976,941,947
 angoraged/70,73,7,976
+angorakanin/70,73,7,976
 angostura/70,73,7,976
 angre/6,143,148
 angreb
@@ -4830,6 +5092,7 @@ angribes
 Angse/55
 angst/193,70,976,941,947
 angst/976
+angstanfald/70,252,10,976
 angstdæmpende/916,976
 angste/976
 angstes
@@ -4840,10 +5103,12 @@ angstfyldt/976
 angstfyldte/976
 angstfyldtes
 angstfyldts/976
+angstneurose/70,73,7,976
 angstneurotisk/917,976
 angstprovokerende/916,976
 angstpræget/70,1062
 angsts/976
+angstskrig/70,252,10,976
 Anguilla/55
 Angul/55
 Angus/55
@@ -4898,6 +5163,7 @@ animalskes
 animalsks/976
 animation/193,70,976,939,947
 animation/70,73,7,976,939,947
+animationsprogram/70,9,976
 animator/70,73,7,976
 animere/6,143,148
 animering/193,70,976,939,947
@@ -4921,6 +5187,7 @@ Aniqa/55
 Anis/55
 anis/70,267,976
 Anisa/55
+anisbolsje/70,10,73,976
 Anise/55
 Anisette/55
 anisfrø/70,252,10,976
@@ -4953,6 +5220,9 @@ Ankara/55
 Anke/55
 anke/6,143,148
 anke/70,73,7,976,941,947
+ankechef/70,73,7,976
+ankefrist/70,73,7,976
+ankeinstans/70,73,7,976
 ankel/70,976
 Ankelbo/699,55
 ankelen/976
@@ -4962,6 +5232,9 @@ ankelled/70,254,976
 ankels/976
 ankelsok/46,70,976
 ankelstrømpe/70,73,7,976
+ankemulighed/70,73,7,976
+ankenævn/70,252,10,976
+ankepunkt/70,10,73,976
 Anker/55
 anker/70,976,941,947
 ankeret/976
@@ -4976,12 +5249,19 @@ ankermændene/976
 ankermændenes
 ankermænds/976
 ankers/976
+ankerspil/70,254,976
 ankesag/70,73,7,976
+ankestyrelse/70,73,7,976
 Anki/55
 Ankie/55
 anklage/6,143,148,941,947
 anklage/70,73,7,976
+anklagebænk/20,7,70,976
+anklagemyndighed/70,73,7,976
+anklagepunkt/70,10,73,976
 anklager/20,7,70,976
+anklageskrift/70,10,73,976
+anklang/193,70,976
 anklen/976
 anklens/976
 ankler/976
@@ -5003,6 +5283,8 @@ ankomne
 ankomnes
 ankomst/70,73,7,976,941,947
 ankomstdag/20,7,70,976
+ankomsthal/46,70,976
+ankomsttid/70,73,7,976
 ankre/6,143,148
 ankre/976
 ankrene/976
@@ -5034,10 +5316,16 @@ anlæggende
 anlæggendes
 anlægger
 anlægges
+anlægning/193,70,976
+anlægsaktiv/70,10,73,976
+anlægsarbejde/70,10,73,976
+anlægsgartner/20,7,70,976
 anlægsomkostninger/70,976
 anlægsomkostningerne/976
 anlægsomkostningernes
 anlægsomkostningers/976
+anlægssektor/70,73,7,976
+anlægsudgift/70,73,7,976
 anløb
 anløb/70,252,10,976,939,947
 anløbe
@@ -5063,23 +5351,16 @@ anløbnes/976
 anløbnest/976
 anløbneste/976
 anløbnestes/976
+anløbning/193,70,976
+anløbsbro/70,73,7,976
 anmarch/193,70,976
-anmas
-anmase/6,143,148
-anmasse
-anmassede
-anmassedes
+anmasse/6,143,148
 anmasselse/70,73,7,976
-anmassende
 anmassende/916,976
-anmassendes
-anmasser
-anmasses
-anmasset
-anmassets
 anmelde/140,143,148,941,947
 anmeldelse/70,73,7,976,939,947
 anmeldelsesblanket/46,70,976
+anmeldelsespligt/70,73,7,976
 anmelder/20,7,70,976
 anmeldereksemplar/70,10,73,976
 anmeldersucces/70,73,7,976
@@ -5200,6 +5481,7 @@ Anne-Kristine/55
 Annekristine/55
 anneks/70,10,73,976,941,947
 anneksion/70,73,7,976
+annekskirke/70,73,7,976
 annektere/6,143,148
 annektering/70,73,7,976
 Annelaura/55
@@ -5302,7 +5584,9 @@ anno/190,976
 Anno/55
 annonce/70,73,7,976,941,947
 annonceavis/70,73,7,976
+annoncekampagne/70,73,7,976
 annoncere/6,143,148
+annoncering/70,73,7,976
 annoncør/70,73,7,976
 annotation/70,73,7,976
 annotere/6,143,148
@@ -5330,6 +5614,7 @@ Anny/55
 Annæus/55
 anode/70,73,7,976
 anodisere/6,143,148
+anodisering/70,73,7,976
 Anokin/55
 anomal/70,962,366
 anomali/70,73,7,976
@@ -5342,6 +5627,7 @@ anorak/46,70,976
 anordne/6,143,148
 anordning/70,73,7,976
 anoreksi/193,70,976
+anorektiker/20,7,70,976
 anorektisk/917,976
 anorganisk/917,976
 anormalitet/70,73,7,976
@@ -5351,6 +5637,7 @@ Anouscha/55
 Anouska/55
 anpart/70,73,7,976,939,947
 anpartshaver/20,7,70,976
+anpartsselskab/70,10,73,976
 anprise/140,143,148
 anprisning/70,73,7,976
 anretning/70,73,7,976
@@ -5413,7 +5700,11 @@ Anshel/55
 ANSI/466
 ansigt/70,10,73,976,939,947
 ansigtsbehandling/70,73,7,976
+ansigtskulør/70,73,7,976
+ansigtsløftning/70,73,7,976
 ansigtsløs/70,962,366
+ansigtsmaling/70,73,7,976
+ansigtsmaske/70,73,7,976
 ansigtsmuskel/70,976
 ansigtsmuskelen/976
 ansigtsmuskelens/976
@@ -5424,6 +5715,7 @@ ansigtsmuskler/976
 ansigtsmusklerne/976
 ansigtsmusklernes
 ansigtsmusklers/976
+ansigtsudtryk/70,254,976
 Ansine/55
 ansjos/70,73,7,976
 anskaf
@@ -5481,7 +5773,7 @@ anskydes
 anskydning/70,73,7,976
 anskød
 anskødes
-anslag/70,252,10,976
+anslag/70,252,10,976,939,947
 Anslet/699,55
 anslog
 ansloges
@@ -5514,10 +5806,12 @@ anstiftelse/70,73,7,976
 anstifter/20,7,70,976
 anstigende
 anstikke
+anstikning/70,73,7,976
 anstil
 anstille
 anstillede
 anstilledes
+anstillelse/70,73,7,976
 anstillende
 anstillendes
 anstiller
@@ -5547,6 +5841,7 @@ anstændigvis
 anstød/70,252,10,976,939,947
 anstødelig/207,70,366,976
 anstødelighed/193,70,976
+anstødssten/70,7,252,976
 anstå
 anståede
 anståedes
@@ -5594,7 +5889,10 @@ ansætning/70,73,7,976
 ansætte
 ansættelse/70,73,7,976,939,947
 ansættelsesbrev/10,70,20,976
+ansættelsesforhold/70,252,10,976
 ansættelsesmæssig/913,70,366,976
+ansættelsessamtale/70,73,7,976
+ansættelsesvilkår/70,252,10,976
 ansættende
 ansættendes
 ansætter
@@ -5604,6 +5902,7 @@ ansøger/20,7,70,976,941,947
 ansøgerland/10,70,20,976
 ansøgning/70,73,7,976,939,947
 ansøgningsblanket/46,70,976
+ansøgningsskema/70,10,73,976
 anså
 ansås
 antabus/737,70,976,941,947
@@ -5719,6 +6018,8 @@ antikonceptionsmidlernes
 antikonceptionsmidlers/976
 antikonceptionsmidlet/976
 antikonceptionsmidlets/976
+Antikrist/55
+antikrist/70,73,7,976
 antikva/193,70,976
 antikvar/70,73,7,976
 antikvarboghandel/70,976
@@ -5775,6 +6076,7 @@ antipartiklernes
 antipartiklers/976
 antipati/70,73,7,976
 antipatisk/917,976
+antipersonelmine/70,73,7,976
 antiperspirant/193,70,976
 antipode/70,73,7,976
 antipodisk/917,976
@@ -5801,6 +6103,7 @@ antitese/70,73,7,976
 antitetisk/917,976
 antitoksin/70,10,73,976
 antitotalitær/70,962,366
+antivirusprogram/70,9,976
 Antje/55
 antog
 antoges
@@ -5828,6 +6131,7 @@ antonym/70,10,73,976
 antonym/70,962,366
 antonymi/70,73,7,976
 antracit/737,70,976,941,947
+antracitkul/70,254,976
 antraf
 antraffes
 antrit/70,254,976
@@ -5869,7 +6173,9 @@ anvende/140,143,148
 anvendelig/207,70,366,976
 anvendelighed/193,70,976
 anvendelse/70,73,7,976,939,947
+anvendelsesformål/70,252,10,976
 anvendelsesmulighed/70,73,7,976
+anvendelsesområde/70,10,73,976
 anvendelsesorienteret/70,1062
 anverfer/20,7,70,976
 anvise/140,143,148
@@ -5881,11 +6187,13 @@ Anza/55
 anæmi/70,73,7,976
 anæmisk/917,976
 anæstesi/70,73,7,976
+anæstesiologi/193,70,976
 anæstesiologisk/917,976
 anæstetisk/917,976
 aorta/190,976
 Aoun/55
 apache/70,73,7,976
+apacheindianer/20,7,70,976
 Apager/699,55
 apanage/70,73,7,976
 aparte/976
@@ -5923,6 +6231,7 @@ apologetisk/917,976
 apologi/70,73,7,976
 apopleksi/193,70,976
 apoplektisk/917,976
+A-post/193,70,976,947
 apostel/70,976
 apostelen/976
 apostelens/976
@@ -5949,6 +6258,7 @@ apostrofere/6,143,148
 apotek/70,10,73,976,939,947
 apoteker/20,7,70,976,941,947
 apotekerkrukke/70,73,7,976
+apoteksassistent/70,73,7,976
 apoteose/70,73,7,976
 apoteosere/6,143,148
 apparat/70,10,73,976,941,947
@@ -5959,6 +6269,8 @@ appassionato
 appeal/190,976
 appel/46,70,976,941,947
 appeldomstol/20,7,70,976
+appelinstans/70,73,7,976
+appellativ/70,10,73,976
 appellativ/913,70,366,976
 appellativisk/917,976
 appellere/6,143,148
@@ -5966,6 +6278,11 @@ appelsag/70,73,7,976
 appelsin/70,73,7,976,941,947
 appelsinbåd/20,7,70,976
 appelsinfri/70,962,366
+appelsinhud/193,70,976
+appelsinsaft/193,70,976
+appelsinskal/46,70,976
+appelsinskive/70,73,7,976
+appelsinskræl/46,70,976
 appendicit/46,70,976
 appendiks/70,10,73,976
 Appenæs/699,55
@@ -5974,6 +6291,7 @@ Apperup/699,55
 appetit/737,70,976,941,947
 appetitlig/207,70,366,976
 appetitløshed/193,70,976
+appetitregulering/193,70,976
 appetitvækkende/916,976
 appetitvækker/20,7,70,976
 Appi/55
@@ -5981,6 +6299,7 @@ applaudere/6,143,148
 applaus/70,73,7,976
 applicere
 applicere/6,143,148
+applicering/70,73,7,976
 applikation/70,73,7,976,939,947
 applikator/70,73,7,976
 applikere/6,143,148
@@ -5989,6 +6308,7 @@ apportering/70,73,7,976
 apposition/70,73,7,976
 appretere/6,143,148
 appretering/70,73,7,976
+approach/190,976
 approbation/70,73,7,976
 approbere/6,143,148
 approksimation/70,73,7,976
@@ -5996,6 +6316,7 @@ approksimativ/913,70,366,976
 apr.
 april/190,976
 April/55
+aprildag/20,7,70,976
 Aprilia/55
 Aprilla/55
 aprilsnar/130,70,976
@@ -6044,7 +6365,7 @@ apsissers/976
 aptere/6,143,148
 aptering/70,73,7,976,939,947
 Aptrup/699,55
-aqil/55
+Aqil/55
 Aqqaluk/55
 aquaplaning/193,70,976
 aquaspinning/193,70,976
@@ -6057,12 +6378,14 @@ Araba/55
 Arabella/55
 araber/20,7,70,976,941,947
 araberhest/20,7,70,976
+arabertal/70,254,976
 arabesk/70,73,7,976
 Arabien/699,55
 arabisere/6,143,148
 arabisk/917,976
 arabist/70,73,7,976
 Aragorn/55
+araknofobi/193,70,976
 aralie/70,73,7,976
 Aram/55
 aramaisk/917,976
@@ -6080,10 +6403,14 @@ arbejderbarnet/976
 arbejderbarnets/976
 arbejderbarns/976
 arbejderbefolkning/70,73,7,976
+arbejderbevægelse/70,73,7,976
+arbejderbolig/70,73,7,976
 arbejderbørn/976
 arbejderbørnene/976
 arbejderbørnenes
 arbejderbørns/976
+arbejderklasse/70,73,7,976
+arbejderparti/70,10,73,976
 arbejderske/70,73,7,976
 arbejds/942,946,941,947
 arbejdsaftale/70,73,7,976
@@ -6145,9 +6472,10 @@ arbejdsfunktion/70,73,7,976
 arbejdsfælle/70,73,7,976
 arbejdsfællesskab/70,10,73,976
 arbejdsfør/70,962,366
-arbejdsgang/10,70,20,976
+arbejdsgang/20,7,70,976
 arbejdsgiver/20,7,70,976,941,947
 arbejdsgiverafgift/70,73,7,976
+arbejdsgiverforening/70,73,7,976
 arbejdsglæde/70,73,7,976
 arbejdsgrundlag/70,252,10,976
 arbejdsgruppe/70,73,7,976
@@ -6206,11 +6534,15 @@ arbejdslegat/70,10,73,976
 arbejdslejr/20,7,70,976
 arbejdsliv/70,252,10,976
 arbejdslyst/70,73,7,976
+arbejdsløn/737,70,976
 arbejdslønning/70,73,7,976
 arbejdsløs/70,962,366
 arbejdsløshed/193,70,976,939,947
 arbejdsløshedsforsikre/6,143,148
+arbejdsløshedsforsikring/70,73,7,976
+arbejdsløshedskasse/70,73,7,976
 arbejdsløshedsskabende/916,976
+arbejdsløshedsunderstøttelse/70,73,7,976
 arbejdsløshedsø/70,73,7,976
 arbejdsmand/70,976
 arbejdsmanden/976
@@ -6229,7 +6561,10 @@ arbejdsmanglers/976
 arbejdsmark/70,73,7,976
 arbejdsmarked/70,10,73,976,939,947
 arbejdsmarkedsbidrag/70,252,10,976
+arbejdsmarkedsforhold/70,252,10,976
+arbejdsmarkedspolitik/46,70,976
 arbejdsmarkedspolitisk/917,976
+arbejdsmarkedsråd/70,252,10,976
 arbejdsmaskine/70,73,7,976
 arbejdsmateriale/70,10,73,976
 arbejdsmedicin/70,73,7,976
@@ -6240,7 +6575,11 @@ arbejdsmedicinskes
 arbejdsmedicinsks/976
 arbejdsmetode/70,73,7,976
 arbejdsmiljø/70,10,73,976
+arbejdsmiljøkonsulent/70,73,7,976
+arbejdsmiljølov/20,7,70,976
 arbejdsmiljømæssig/207,70,366,976
+arbejdsmiljøområde/70,10,73,976
+arbejdsmiljøproblem/70,10,73,976
 arbejdsminister/115,70,85,976
 arbejdsministerier/976
 arbejdsministerierne/976
@@ -6252,12 +6591,13 @@ arbejdsministerium/70,976
 arbejdsministeriums/976
 arbejdsmodel/46,70,976
 arbejdsmoral/193,70,976
+arbejdsmulighed/70,73,7,976
 arbejdsmænd/976
 arbejdsmændene/976
 arbejdsmændenes
 arbejdsmænds/976
 arbejdsmængde/70,73,7,976
-arbejdsmønster/70,252,10,976
+arbejdsmønster/70,118,85,976
 arbejdsmåde/70,73,7,976
 arbejdsnarkoman/70,73,7,976
 arbejdsnarkomani/193,70,976
@@ -6271,6 +6611,7 @@ arbejdsophør/70,252,10,976
 arbejdsorganisation/70,73,7,976
 arbejdspapir/70,10,73,976
 arbejdsplads/70,73,7,976
+arbejdspladsvurdering/70,73,7,976
 arbejdsplan/70,73,7,976
 arbejdspligt/70,73,7,976
 arbejdspres/70,254,976
@@ -6283,6 +6624,8 @@ arbejdsret/737,70,976
 arbejdsretlig/207,70,366,976
 arbejdsro/193,70,976
 arbejdsrum/70,254,976
+arbejdsrutine/70,73,7,976
+arbejdsrytme/70,73,7,976
 arbejdssikkerhed/193,70,976
 arbejdssituation/70,73,7,976
 arbejdsskade/70,73,7,976
@@ -6296,13 +6639,14 @@ arbejdssprog/194,70,976
 arbejdsstandsning/193,70,976
 arbejdsstation/70,73,7,976
 arbejdssted/70,10,73,976
-arbejdsstilling/193,70,976
+arbejdsstilling/70,73,7,976
 arbejdsstol/20,7,70,976
 arbejdsstyrke/70,73,7,976
 arbejdssøgende/916,976
 arbejdstager/20,7,70,976,941,947
 arbejdstakt/70,73,7,976
-arbejdstegning/193,70,976
+arbejdstegning/70,73,7,976
+arbejdstelefon/70,73,7,976
 arbejdstempi/976
 arbejdstempiene/976
 arbejdstempienes/976
@@ -6328,7 +6672,7 @@ arbejdstitlerne/976
 arbejdstitlernes
 arbejdstitlers/976
 arbejdstjeneste/70,73,7,976
-arbejdstøj/193,70,976
+arbejdstøj/194,70,976
 arbejdsudvalg/70,252,10,976
 arbejdsudygtig/207,70,366,976
 arbejdsuge/70,73,7,976
@@ -6359,6 +6703,8 @@ Ardiana/55
 Ardit/55
 Are/55
 areal/70,10,73,976,941,947
+arealanvendelse/70,73,7,976
+arealberegning/70,73,7,976
 arealenhed/70,73,7,976
 arealmæssig/207,70,366,976
 Aren/55
@@ -6381,8 +6727,11 @@ argentinsks/976
 argon/194,70,976
 argument/70,10,73,976,940,947
 argumentation/70,73,7,976,939,947
+argumentationsanalyse/70,73,7,976
 argumentatorisk/917,976
 argumentere/6,143,148
+argumentering/70,73,7,976
+argumenttype/70,73,7,976
 argusøje/70,976
 argusøjes/976
 argusøjet/976
@@ -6440,6 +6789,7 @@ arkaisme/70,73,7,976
 arkaistisk/917,976
 Arkalo/55
 Arkansas/55
+arketype/70,73,7,976
 arketypisk/917,976
 arkføder/20,7,70,976
 Arkibald/55
@@ -6567,6 +6917,7 @@ armodig/207,70,366,976
 Armose/699,55
 armring/20,7,70,976
 armslængde/70,73,7,976
+armslængdeprincip/70,736,976
 armstol/20,7,70,976
 armsved/193,70,976
 armsving/70,252,10,976
@@ -6639,6 +6990,8 @@ arrestant/70,73,7,976
 arrestation/70,73,7,976
 arrestere/6,143,148
 arrestforvarer/20,7,70,976
+arresthus/10,70,20,976
+arrestordre/70,73,7,976
 Arresø/699,55
 Arresødal/699,55
 arret
@@ -6692,6 +7045,7 @@ artikulere/6,143,148
 artikulering/70,73,7,976,939,947
 artilleri/70,10,73,976,941,947
 artilleriangreb/70,252,10,976
+artilleriild/193,70,976
 artillerist/70,73,7,976
 Artin/55
 Artiola/55
@@ -6709,7 +7063,10 @@ artsfremmed/976
 artsfremmede/976
 artsfremmedes
 artsfremmeds/976
+artsfælle/70,73,7,976
+artsnavn/10,70,20,976
 artsrig/70,962,366
+artsrigdom/737,70,976
 artsspecifik/1106,70,366
 Artturi/55
 Artur/55
@@ -6723,13 +7080,21 @@ Arvad/699,55
 Arve/55
 arve/6,143,148,941,947
 arve/70,73,7,976
+arveafgift/70,73,7,976
+arveanlæg/70,254,976
 arveberettiget/70,1062
 arvebiologisk/917,976
 Arved/55
+arvefjende/70,73,7,976
+arvefølge/70,73,7,976
 arvefølgekrig/20,7,70,976
+arvegods/194,70,976
+arvelader/20,7,70,976
 arvelig/207,70,366,976
+arvelighed/70,73,7,976
 arvelighedsforsker/20,7,70,976
 arveløs/70,962,366
+arvemasse/193,70,976
 arvemæssig/207,70,366,976
 arvemæssig/913,70,366,976
 arveonkel/70,976
@@ -6742,10 +7107,12 @@ arveonkler/976
 arveonklerne/976
 arveonklernes
 arveonklers/976
+arveprins/70,73,7,976
 arveregler/70,976
 arvereglerne/976
 arvereglernes
 arvereglers/976
+arveret/737,70,976
 arveretlig/976
 arveretlige/976
 arveretligere/976
@@ -6764,7 +7131,9 @@ arveretsliges/976
 arveretsligs/976
 arveretsligst/976
 arveretsligts/976
+arvestykke/70,10,73,976
 arvesynd/193,70,976,939,947
+arvesølv/194,70,976
 Arvi/55
 Arvid/55
 Arvin/55
@@ -6777,17 +7146,19 @@ Aryan/55
 Aryana/55
 Aryavardhan/55
 Arzu/55
-aræometer/70,252,10,976
+aræometer/70,118,85,976
 as/70,73,7,976
+as/70,9,976
 Asa/55
 Asad/55
 Asadallah/55
 Asal/55
 Asali/55
-"A/S"as/70,9,976
+asatro/193,70,976
 asbest/193,70,976,941,947
 asbestcement/70,73,7,976
 asbestfri/70,962,366
+asbestose/70,73,7,976
 Asbjerg/699,55
 Asbjørn/55
 Asbo/699,55
@@ -6813,9 +7184,11 @@ asens/976
 aseptik/737,70,976
 aseptisk/917,976
 Aserbajdsjan/55
+aserbajdsjaner/20,7,70,976
 asfalt/193,70,976
 asfaltarbejder/20,7,70,976
 asfaltbal/70,9,976
+asfaltbelægning/70,73,7,976
 asfaltboble/70,73,7,976
 asfaltere/6,143,148
 asfaltering/70,73,7,976
@@ -6874,11 +7247,15 @@ askegrås/976
 askegråt
 askegråts/976
 askeonsdag/20,7,70,976
+askepot/46,70,976
+Askepot/55
 askepotkompleks/70,10,73,976
 Asker/55
 askese/193,70,976
 asket/70,73,7,976
 asketisk/917,976
+asketræ/194,70,976,939,947
+asketræ/70,10,73,976
 Askil/55
 Askild/55
 Askildrup/699,55
@@ -6937,6 +7314,7 @@ aspargeskartofler/976
 aspargeskartoflerne/976
 aspargeskartoflernes
 aspargeskartoflers/976
+aspargessuppe/70,73,7,976
 aspe/976
 aspekt/70,10,73,976
 Aspen/55
@@ -7001,7 +7379,8 @@ assimilere/6,143,148
 assimilering/70,73,7,976
 Assing/699,55
 assistance/70,73,7,976
-assistent/70,73,7,976
+assistent/70,73,7,976,941,947
+assistenttræner/20,7,70,976
 assistere/6,143,148
 assisterende/916,976
 association/70,73,7,976,939,947
@@ -7027,6 +7406,7 @@ Aste/55
 Astedbro/699,55
 astenisk/917,976
 Aster/55
+asterisk/70,73,7,976
 asteroide/70,73,7,976
 asters/70,7,252,976
 Asthor/55
@@ -7075,6 +7455,7 @@ astringering/193,70,976
 astro/942,946
 astrofysik/46,70,976
 astrofysiker/20,7,70,976
+astrofysisk/917,976
 astrolog/70,73,7,976
 astrologi/193,70,976
 astrologisk/917,976
@@ -7090,7 +7471,9 @@ Asunción/55
 Asya/55
 asyl/70,10,73,976,941,947
 asylansøger/20,7,70,976
+asylpolitik/46,70,976
 asylsøgende/916,976
+asylsøger/20,7,70,976
 asymmetri/70,73,7,976
 asymmetrisk/917,976
 asymptote/70,73,7,976
@@ -7165,6 +7548,7 @@ atombevæbnede/976
 atombevæbnedes
 atombevæbnet/70,976
 atombevæbnets/976
+atombombe/70,73,7,976
 atombrændsel/70,976
 atombrændselet/976
 atombrændselets/976
@@ -7187,14 +7571,20 @@ atomdrevnes/976
 atomdrevnest/976
 atomdrevneste/976
 atomdrevnestes/976
+atomenergi/193,70,976
 atomfri/70,962,366
+atomfysik/737,70,976
+atomfysiker/20,7,70,976
 atomisere/6,143,148
 atomisering/70,73,7,976
 atomisk/917,976
 atomistisk/917,976
+atomkerne/70,73,7,976
 atomkraft/193,70,976,941,947
 atomkraftmodstander/20,7,70,976
+atomkraftværk/70,10,73,976
 atomkrig/20,7,70,976
+atommasse/70,73,7,976
 atomnummer/70,976
 atomnummeret/976
 atomnummerets/976
@@ -7213,6 +7603,10 @@ atompartikler/976
 atompartiklerne/976
 atompartiklernes
 atompartiklers/976
+atomprøvesprængning/70,73,7,976
+atomraket/46,70,976
+atomreaktor/70,73,7,976
+atomubåd/20,7,70,976
 atomur/10,70,20,976
 atomvåben/70,976
 atomvåbenet/976
@@ -7228,6 +7622,8 @@ atonal/70,962,366
 atonalitet/193,70,976
 Atos/55
 ATP-bidrag/70,252,10,976
+atrazin/193,70,976
+atrazin/194,70,976
 atrieflimren/190,976
 atrier/976
 atrierne/976
@@ -7298,6 +7694,8 @@ Attekøb/699,55
 atten/70
 Attenagre/699,55
 attende/70
+attendedel/20,7,70,976
+attener/20,7,70,976
 attenhundredetal/70,976
 attenhundredetallet/976
 attenhundredetallets/976
@@ -7331,6 +7729,7 @@ attisk/917,976
 attitude/70,73,7,976
 attraktion/70,73,7,976
 attraktiv/70,962,366
+attraktivitet/193,70,976
 attrap/46,70,976
 attrapere/6,143,148
 attrapering/70,73,7,976
@@ -7354,9 +7753,11 @@ audiens/70,73,7,976
 audienssal/20,7,70,976
 audienssøgende/70,976
 audienssøgendes
+audiologi/193,70,976
 audiologisk/917,976
+audiologopæd/70,73,7,976
 audiologopædisk/917,976
-audiometer/70,252,10,976
+audiometer/70,118,85,976
 audiovisuel/1106,70,366
 audit/70,267,976
 auditere/6,143,148
@@ -7389,6 +7790,7 @@ august/190,976
 August/55
 Augusta/55
 Augustas/55
+augustdag/20,7,70,976
 Auguste/55
 Augustenborg/699,55
 Augustenhof/699,55
@@ -7403,6 +7805,8 @@ Aukje/55
 auktion/70,73,7,976,939,947
 auktionarius/190,976
 auktionere/6,143,148
+auktionsholder/20,7,70,976
+auktionsleder/20,7,70,976
 aula/70,73,7,976
 Aulby/699,55
 Auline/55
@@ -7456,6 +7860,7 @@ autencitet/193,70,976
 autenticitet/193,70,976
 autentificere/6,143,148
 autentificering/70,73,7,976
+autentifikation/70,73,7,976
 autentisk/917,976
 autisme/193,70,976
 autist/70,73,7,976
@@ -7468,6 +7873,7 @@ autobiografi/70,73,7,976
 autobiografisk/917,976
 autobranche/70,73,7,976
 autobus/46,70,976
+autocamper/20,7,70,976
 autodafe/70,976
 autodafé/976
 autodafeen/976
@@ -7504,6 +7910,7 @@ autografsamler/20,7,70,976
 autoimmun/70,962,366,941,947
 autoklav/70,73,7,976,940,947
 autoklavere/6,143,148
+autoklavering/70,73,7,976
 autokorrektur/70,73,7,976,941,947
 autokrat/70,73,7,976,941,947
 autokrati/70,10,73,976,941,947
@@ -7517,7 +7924,16 @@ automation/70,73,7,976,939,947
 automatisere/6,143,148
 automatisering/70,73,7,976,939,947
 automatisk/917,976
+automatvåben/70,976
+automatvåbenet/976
+automatvåbenets/976
+automatvåbens/976
+automatvåbnene/976
+automatvåbnenes
+automatvåbnet/976
+automatvåbnets/976
 automekaniker/20,7,70,976,941,947
+automobil/70,10,73,976
 automobil/70,73,7,976,941,947
 automobilforhandler/20,7,70,976,941,947
 automobilmuseer/976
@@ -7557,8 +7973,10 @@ av
 Ava/55
 avance/70,73,7,976,941,947
 avancement/70,10,73,976,939,947
+avancementsmulighed/70,73,7,976
 avancementsstilling/70,73,7,976,939,947
 avancere/6,143,148
+avancestop/70,254,976
 avantgarde/70,73,7,976,941,947
 avantgardemusik/737,70,976,941,947
 avantgardisme/193,70,976,941,947
@@ -7617,6 +8035,13 @@ avisartiklerne/976
 avisartiklernes
 avisartiklers/976
 avisbud/10,70,20,976,941,947
+avisholder/20,7,70,976
+avislæsning/193,70,976
+avisoverskrift/70,73,7,976
+avispapir/194,70,976
+avisside/70,73,7,976
+avisspalte/70,73,7,976
+avisudklip/70,254,976
 avisænder/976
 avisænderne/976
 avisændernes
@@ -7638,6 +8063,10 @@ avlekræfters/976
 avler/20,7,70,976,941,947
 avling/70,73,7,976,939,947
 Avlkær/699,55
+avlsbrug/70,252,10,976
+avlsdyr/70,252,10,976
+avlsgård/20,7,70,976
+avlshoppe/70,73,7,976
 av-materiale/70,10,73,976,941,947
 avnbøg/20,7,70,976
 Avnbøl/699,55
@@ -7667,6 +8096,7 @@ avokados/976
 avra
 avs
 Avtrup/699,55
+av-udstyr/70,252,10,976
 Awa/55
 Awais/55
 Awat/55
@@ -7765,7 +8195,10 @@ babyblå/976
 babyblås/976
 babyblåt
 babyblåts/976
+babyboom/70,252,10,976
 babydukke/70,73,7,976
+babylift/20,7,70,976
+babylift/70,73,7,976
 Babylon/55
 babylonier/20,7,70,976
 babylonisk/190,976
@@ -7777,6 +8210,7 @@ babylonsk
 babylonske/976
 babylonskes/976
 babylonsks/976
+babymajs/70,7,252,976
 babysit
 babysitning/193,70,976
 babysitte
@@ -7790,14 +8224,17 @@ babysittes
 babysittet
 babysittets
 babysko/70,7,252,976
+babysvømning/193,70,976
 babysæl/70,73,7,976
+babytøj/194,70,976
 Bach/55
 bachelor/70,73,7,976,941,947
 bachelorgrad/70,73,7,976
 bacille/70,73,7,976
-back/70,73,7,976,939,947
+back/70,73,7,976
 backfisch/20,7,70,976
 backgammon/194,70,976
+backgammonturnering/70,73,7,976
 backing/70,73,7,976
 backinggruppe/70,73,7,976
 backlist/70,73,7,976
@@ -7807,19 +8244,31 @@ backslash/70,73,7,976
 backup/46,70,976,941,947
 backup/70,976,466
 backup'en/976
+backupkopi/70,73,7,976
 backups
 bacon/193,70,976,939,947
+bacongris/20,7,70,976
 baconskive/70,73,7,976
+baconsvin/70,252,10,976
 bad
 bad/10,70,20,976,940,947
 bade/6,143,148,941,947
 bade-/942,946
+badeanstalt/70,73,7,976
 badebukser/70,976
 badebukserne/976
 badebuksernes
 badebuksers/976
 badeby/70,73,7,976
+badedragt/70,73,7,976
+badeferie/70,73,7,976
+badeforhæng/70,252,10,976
 badegelé/70,73,7,976
+badegæst/70,73,7,976
+badehotel/70,9,976
+badehus/10,70,20,976
+badekar/70,254,976
+badekåbe/70,73,7,976
 badelagen/70,976
 badelagener/976
 badelagenerne/976
@@ -7834,11 +8283,18 @@ badelagnernes
 badelagners/976
 badelagnet/976
 badelagnets/976
+badeland/10,70,20,976
+bademester/115,70,85,976
 bader/20,7,70,976
 Bader/55
+baderum/70,254,976,939,947
 bades
+badested/70,10,73,976
+badetøj/194,70,976
 badevand/194,70,976,939,947
-badeværelse/46,70,976,939,947
+badevægt/20,7,70,976
+badeværelse/70,10,73,976,939,947
+badeværelsesgulv/10,70,20,976
 badge/70,7,252,976
 Badia/55
 Badir/55
@@ -7846,6 +8302,7 @@ Badisha/55
 badkastning/70,73,7,976
 badminton/193,70,976,941,947
 badmintonketsjer/20,7,70,976
+badmintonklub/46,70,976
 badning/70,73,7,976
 Badsbjerg/699,55
 Badskær/699,55
@@ -7862,6 +8319,7 @@ bag/20,7,70,976
 bag-/942,946
 bagage/193,70,976,941,947
 bagageboks/20,7,70,976
+bagagebærer/20,7,70,976
 bagagerum/70,254,976,939,947
 bagaksel/70,976
 bagakselen/976
@@ -7894,6 +8352,7 @@ bagbords/976
 bagbords'/976
 bagbordses
 bagbords's/976
+bagbremse/70,73,7,976
 bagbunden
 bagbundens
 bagbundet
@@ -7902,6 +8361,7 @@ bagbundne
 bagbundnes
 bagbutik/46,70,976
 bagbygning/70,73,7,976
+Bagdad/699,55
 bagdel/20,7,70,976
 bagdæk/70,254,976
 bagdør/20,7,70,976
@@ -7916,7 +8376,9 @@ bagebøgerne/976
 bagebøgernes
 bagebøgers/976
 bageevne/70,73,7,976
+bageform/20,7,70,976
 bagefter
+bagegær/193,70,976
 bagekartoffel/70,976
 bagekartoffelen/976
 bagekartoffelens/976
@@ -7936,25 +8398,35 @@ bagels/976
 bagels'/976
 bagende/70,73,7,976
 Bagenkop/699,55
+bageovn/20,7,70,976
+bagepapir/70,10,73,976
+bageplade/70,73,7,976
+bagepulver/10,70,20,976
 bager/20,7,70,976,941,947
 bagerbarn/70,976
 bagerbarnet/976
 bagerbarnets/976
 bagerbarns/976
 bagerbrød/70,252,10,976
+bagerbutik/46,70,976
 bagerbørn/976
 bagerbørnene/976
 bagerbørnenes
 bagerbørns/976
 bageri/70,10,73,976
+bagerjomfru/70,73,7,976
+bagermester/115,70,85,976
+bagerovn/20,7,70,976
 bagerst/976
 bagerste/976
 bagerstes/976
 bagersts/976
+bagersvend/20,7,70,976
 bagest
 bageste/976
 bagestes/976
 bagests/976
+bagetid/70,73,7,976
 bagflikke/6,143,148
 bagfra
 Bagga/55
@@ -7965,7 +8437,17 @@ Baggesholm/699,55
 Baggesvogn/699,55
 Baggeå/699,55
 baggrund/20,7,70,976,939,947
+baggrundsbillede/70,10,73,976
+baggrundsfarve/70,73,7,976
 baggrundsfigur/70,73,7,976
+baggrundsinformation/70,73,7,976
+baggrundslyd/20,7,70,976
+baggrundsmateriale/194,70,976
+baggrundsmusik/737,70,976
+baggrundsstof/70,736,976
+baggrundsstråling/193,70,976
+baggrundsstøj/193,70,976
+baggrundsviden/190,976
 baggællesnegl/20,7,70,976
 baggård/20,7,70,976,939,947
 baggårdsbarn/70,976
@@ -7981,6 +8463,7 @@ baghave/70,73,7,976
 Baghdad/55
 baghjul/70,252,10,976,939,947
 baghjulsophæng/70,252,10,976
+baghjulstræk/70,254,976
 baghold/70,252,10,976
 bagholdsangreb/70,252,10,976
 baghoved/70,10,73,976
@@ -8001,14 +8484,16 @@ bagklogskab/193,70,976
 bagklædning/70,73,7,976
 bagkrop/70,133,976
 bagkvinde/70,73,7,976
+bagladegevær/70,10,73,976
 baglader/20,7,70,976
-bagland/194,70,976
+bagland/10,70,20,976,939,947
 baglandspatrulje/70,73,7,976
 baglem/70,9,976
 baglinie/70,73,7,976
 baglokale/70,10,73,976
 baglomme/70,73,7,976
 baglygte/70,73,7,976
+baglys/70,252,10,976
 baglæns
 baglæns/976
 baglæns'/976
@@ -8022,6 +8507,7 @@ baglænsordbøgerne/976
 baglænsordbøgernes
 baglænsordbøgers/976
 baglæns's/976
+baglæsser/20,7,70,976
 baglås/20,7,70,976
 bagmand/70,976
 bagmanden/976
@@ -8029,6 +8515,7 @@ bagmandens/976
 bagmands/976
 bagmandspoliti/194,70,976
 Bagmose/699,55
+bagmur/20,7,70,976
 bagmænd/976
 bagmændene/976
 bagmændenes
@@ -8044,6 +8531,7 @@ bagpote/70,73,7,976
 bagprojektion/70,73,7,976
 bagpå
 bagrude/70,73,7,976
+bagrudevisker/20,7,70,976
 bagrum/70,254,976
 bagrus/193,70,976
 bagscene/70,73,7,976
@@ -8111,6 +8599,7 @@ bagsæde/70,10,73,976
 bagsædesele/70,73,7,976
 bagtale/140,143,148
 bagtalelse/70,73,7,976
+bagtaler/20,7,70,976
 bagtalerisk/917,976
 bagtanke/70,73,7,976
 Bagterp/699,55
@@ -8132,11 +8621,13 @@ bagtås/976
 bagud
 bagude
 bagudgang/20,7,70,976
+bagudkompatibilitet/193,70,976
 bagudrettet/70,1062
 bagudskuende/916,976
 baguette/70,73,7,976
 bagvaske/6,143,148
 bagvaskelse/70,73,7,976
+bagvasker/20,7,70,976
 bagved
 bagvedliggende/916,976
 bagvej/20,7,70,976
@@ -8187,14 +8678,18 @@ Bak/55
 bak/737,70,976,941,947
 bakelit/737,70,976,941,947
 Baker/55
+bakgear/70,252,10,976
 Bakhat/55
 Baki/55
+bakkant/70,73,7,976
 bakkantinde/70,73,7,976
 bakkantisk/917,976
 bakke
 bakke/70,73,7,976,941,947
 bakkede
 bakkedes
+bakkedrag/70,252,10,976
+bakkekam/70,133,976
 bakkenbart/70,73,7,976
 bakkende
 bakkendes
@@ -8205,18 +8700,25 @@ bakkes
 bakkestjerne/70,73,7,976
 bakket
 bakket/70,1062
+bakketop/70,133,976
 bakkets
 bakkeø/70,73,7,976
+baklygte/70,73,7,976
+baklys/70,252,10,976
 Bakr/55
 bakse/6,143,148
+bakskuld/70,7,252,976
 baksning/70,73,7,976
+bakspejl/10,70,20,976
 baktericid/913,70,366,976
 bakterie/70,73,7,976,941,947
 bakterieart/70,73,7,976
 bakteriedræbende/916,976
 bakteriefri/70,962,366
 bakteriehæmmende/916,976
+bakteriekultur/70,73,7,976
 bakteriel/1106,70,366
+bakterievækst/70,73,7,976
 bakteriofag/70,73,7,976
 bakteriolog/70,73,7,976
 bakteriologi/193,70,976
@@ -8225,6 +8727,7 @@ B-aktie/70,73,7,976
 Baku/55
 bal/46,70,976
 bal/70,9,976,941,947
+balalajka/70,73,7,976
 balan/70,73,7,976
 balance/70,73,7,976,941,947
 balanceaksel/70,976
@@ -8238,7 +8741,11 @@ balanceakslerne/976
 balanceakslernes
 balanceakslers/976
 balanceakt/70,73,7,976
+balancegang/20,7,70,976
+balancekunst/70,73,7,976
 balancere/6,143,148
+balancering/70,73,7,976
+balanceøvelse/70,73,7,976
 baldakin/70,73,7,976
 balde/70,976
 balden/976
@@ -8269,6 +8776,7 @@ balinesisk/917,976
 balje/70,73,7,976
 baljeplante/70,73,7,976
 Balka/699,55
+Balkan/699,55
 balkanisere/6,143,148
 balkanisering/70,73,7,976
 balkansk/976
@@ -8278,14 +8786,22 @@ balkansks/976
 balkanstat/70,73,7,976
 balkon/70,73,7,976,941,947
 balkondør/20,7,70,976
+ballade/70,73,7,976
 ballademager/20,7,70,976
+ballast/70,73,7,976
+ballaste/6,143,148
+ballastering/70,73,7,976
+ballastning/70,73,7,976
 balle/70,73,7,976
 balle/70,73,7,976,941,947
 balle/976
 Balle-Fensholt/699,55
 Balle-Findal/699,55
+ballelæsser/20,7,70,976
 ballen/976
 ballens/976
+ballepresse/70,73,7,976
+ballepresser/20,7,70,976
 baller/976
 ballerina/70,73,7,976
 ballerinasko/70,7,252,976
@@ -8305,6 +8821,10 @@ balletbørnene/976
 balletbørnenes
 balletbørns/976
 balletchef/70,73,7,976
+balletdanser/20,7,70,976
+balletdanserinde/70,73,7,976
+balletkorps/70,252,10,976
+balletmester/115,70,85,976
 balletsko/70,7,252,976
 balletstjerne/70,73,7,976
 ballettoman/70,73,7,976
@@ -8314,6 +8834,8 @@ ballistik/737,70,976
 ballistisk/917,976
 ballon/70,73,7,976,941,947
 ballondæk/70,254,976
+ballongynge/70,73,7,976
+ballonskipper/20,7,70,976
 ballotere/6,143,148
 Ballum/699,55
 Baloo/55
@@ -8321,6 +8843,8 @@ Balou/55
 balsal/20,7,70,976
 balsam/46,70,976,940,947
 balsamere/6,143,148
+balsamering/70,73,7,976
+balsamico/193,70,976
 balsamin/70,73,7,976
 balsamisk/917,976
 balsatræ/194,70,976
@@ -8358,6 +8882,7 @@ bambusmøblers/976
 bambusmøblet/976
 bambusmøblets/976
 bambusrør/70,252,10,976
+bambusskud/70,254,976
 bamle/6,143,148
 Bammeskov/699,55
 bamse/70,73,7,976,941,947
@@ -8367,7 +8892,14 @@ banalisere/6,143,148
 banalisering/70,73,7,976
 banalitet/70,73,7,976
 banan/70,73,7,976,941,947
+bananasplit/737,70,976
 bananblad/10,70,20,976
+bananflue/70,73,7,976
+bananplantage/70,73,7,976
+bananrepublik/46,70,976
+bananskal/46,70,976
+bananskræl/46,70,976
+bananstik/70,254,976
 Banbjerg/699,55
 band/194,70,976
 band/70,252,10,976
@@ -8379,12 +8911,15 @@ bandbulle/70,73,7,976
 bande/6,143,148,941,947
 bande/70,73,7,976
 bandekrig/20,7,70,976
+bandekriminalitet/193,70,976
 banden/190,976
+bandeord/70,252,10,976
 banderole/70,73,7,976
 banderolere/6,143,148
 banderolering/70,73,7,976
 Bandholm/699,55
 bandit/46,70,976
+banditstreg/70,73,7,976
 bandlyse/140,143,148
 bandlysning/70,73,7,976
 bandoler/70,10,73,976
@@ -8406,8 +8941,13 @@ Bane/55
 bane/6,143,148,941,947
 bane/70,73,7,976
 banebrydende/916,976
+banebryder/20,7,70,976
 Baneen/55
+banegrav/20,7,70,976,939,947
+banegård/20,7,70,976,939,947
 banegårdshal/46,70,976
+banegårdsplads/70,73,7,976
+banelegeme/70,10,73,976
 banelinje/70,73,7,976
 banemand/70,976
 banemanden/976
@@ -8417,6 +8957,8 @@ banemænd/976
 banemændene/976
 banemændenes
 banemænds/976
+banepakke/70,73,7,976
+banerekord/70,73,7,976
 banesår/70,252,10,976
 bang
 Bang/55
@@ -8464,6 +9006,7 @@ bankdag/20,7,70,976
 bankdirektør/70,73,7,976
 banke/6,143,148,941,947
 banke/70,73,7,976
+bankekød/194,70,976
 Bankel/699,55
 bankelev/70,73,7,976
 banken/190,976
@@ -8506,6 +9049,7 @@ bankmænds/976
 bankning/70,73,7,976
 banko/190,976,939,947
 bankoplade/70,73,7,976
+bankospil/70,254,976
 bankrente/70,73,7,976
 bankrøver/20,7,70,976
 bankrøveri/70,10,73,976
@@ -8531,16 +9075,20 @@ bankør/70,73,7,976
 Bannebjerg/699,55
 banner/10,70,20,976,941,947
 bannerfører/20,7,70,976
+bannermærke/70,10,73,976
+bannerreklame/70,73,7,976
 Bannerslund/699,55
 Bannerup/699,55
 bantam/70,73,7,976,941,947
-bantamvægt/190,976
+bantamvægt/190,976,939,947
 bantu/70,73,7,976
 bantufolk/70,252,10,976
+bantustamme/70,73,7,976
 Banushan/55
 Bao/55
 baobabtræ/70,10,73,976
 bappe/6,143,148
+baptisme/193,70,976
 baptist/70,73,7,976
 baptistisk/917,976
 bar
@@ -8553,6 +9101,7 @@ Baran/55
 Barba/55
 barbadisk/917,976
 Barbados/55
+barbar/70,73,7,976
 Barbara/55
 barbari/70,10,73,976
 barbarisere/6,143,148
@@ -8564,12 +9113,17 @@ barbecue/70,73,7,976
 Barbel/55
 barbenet/70,1062
 barber/70,73,7,976,941,947
-barberblad/10,70,20,976
+barberblad/10,70,20,976,939,947
 barbere/6,143,148,404,947
 barbergrejer/70,976
 barbergrejerne/976
 barbergrejernes
 barbergrejers/976
+barbering/70,73,7,976
+barberkniv/20,7,70,976
+barbermaskine/70,73,7,976
+barberskum/70,736,976
+barbersprit/737,70,976
 Barbette/55
 barbiturat/70,10,73,976
 barbitursyre/193,70,976
@@ -8581,6 +9135,8 @@ Barcelona/55
 barde/70,73,7,976
 bardehval/70,73,7,976
 bardere/6,143,148
+bardering/70,73,7,976
+bardisk/20,7,70,976
 bardun/70,73,7,976,941,947
 bardunstrammer/20,7,70,976
 Bárður/55
@@ -8592,17 +9148,23 @@ bares
 baret/46,70,976
 barfodet/70,1062
 barfodslæge/70,73,7,976
+barfodssandal/70,73,7,976
+barfrost/193,70,976
 Barholt/699,55
 barhovedet/70,1062
 Baris/55
 barium/70,736,976,941,947
+bariumsulfat/70,10,73,976
 bark/193,70,976,941,947
 bark/70,73,7,976
+barkasse/70,73,7,976
 Barkat/55
+barkbille/70,73,7,976
 barke/6,143,148
 Barkemose/699,55
 barket/70,1062
 Barkholt/699,55
+barkstykke/70,10,73,976
 Barløse-Tårup/699,55
 barm/20,7,70,976
 Barmer/699,55
@@ -8630,10 +9192,14 @@ barndomserindringer/70,976
 barndomserindringerne/976
 barndomserindringernes
 barndomserindringers/976
+barndomshjem/70,254,976
+barndomsland/194,70,976
+barndomsmiljø/70,10,73,976
 barndomsminder/70,976
 barndomsminderne/976
 barndomsmindernes
 barndomsminders/976
+barndomstid/70,73,7,976
 barndomsår/70,252,10,976
 barne-/942,946
 barnealder/193,70,976
@@ -8800,7 +9366,7 @@ barnesædets/976
 barnet/976
 barnetro/193,70,976
 barnets/976
-barnevogn/20,7,70,976
+barnevogn/20,7,70,976,939,947
 barneværelse/70,10,73,976
 Barney/55
 barneår/70,976
@@ -8822,7 +9388,8 @@ barograf/70,73,7,976
 barok/1106,70,366
 barok/737,70,976,941,947
 barokmusik/737,70,976
-barometer/70,252,10,976
+barokstil/193,70,976
+barometer/70,118,85,976
 barometerstand/193,70,976
 barometrisk/917,976
 baron/70,73,7,976
@@ -8830,6 +9397,8 @@ baronesse/70,73,7,976
 baronet/46,70,976
 baroni/70,10,73,976
 barracuda/70,73,7,976
+barrak/36
+barraks/36
 barre/70,73,7,976
 barriere/70,73,7,976
 barrikade/70,73,7,976,941,947
@@ -8904,6 +9473,7 @@ barselvikarernes
 barselvikarers/976
 barselvikars/976
 barsk/70,962,366
+barskab/10,70,20,976
 barskhed/70,73,7,976
 barsle/6,143,148
 barslen/976
@@ -8917,6 +9487,7 @@ Barsmark/699,55
 Bart/55
 bart/70,73,7,976
 Bartel/55
+bartender/20,7,70,976
 Bartholemeus/55
 Bartholemæus/55
 Bartholine/55
@@ -8931,6 +9502,7 @@ baryl/70,73,7,976
 baryton/70,73,7,976
 barytonsax/70,73,7,976
 barytonsaxofon/70,73,7,976
+barytonsaxofonist/70,73,7,976
 Baraa/55
 bas/46,70,976,941,947
 basal/70,962,366
@@ -8938,8 +9510,10 @@ basal/942,946
 basalt/70,73,7,976
 basaltisk/917,976
 basar/70,73,7,976
+basbaryton/70,73,7,976
 base/70,73,7,976
 baseball/190,976
+baseballkasket/46,70,976
 basedow/193,70,976
 Basel/55
 basen/976
@@ -8950,6 +9524,7 @@ basering/70,73,7,976
 baserne/976
 basernes
 basers/976
+basguitar/70,73,7,976
 Bashaer/55
 Bashar/55
 Bashe/55
@@ -8972,6 +9547,7 @@ basilikerne/976
 basilikernes
 basilikers/976
 basilikum/46,70,976
+basilikum/70,267,976
 basilisk/70,73,7,976
 basis/70,976,941,947
 basis'/976
@@ -9004,12 +9580,15 @@ bask/70,252,10,976
 baske/6,143,148
 basker/20,7,70,976
 baskerhue/70,73,7,976
+Baskerlandet/55
 basketball/190,976
 basketballspiller/20,7,70,976
 basketstøvle/70,73,7,976
 baskisk/917,976
 Basma/55
+basnøgle/70,73,7,976
 Bassam/55
+bassanger/20,7,70,976
 basse/70,73,7,976
 Bassehave/699,55
 Bassehuse/699,55
@@ -9021,6 +9600,7 @@ Basseterre/55
 bassethund/20,7,70,976
 bassin/70,10,73,976
 bassist/70,73,7,976
+basstemme/70,73,7,976
 bast/193,70,976,941,947
 basta
 bastant/976
@@ -9030,6 +9610,7 @@ bastants/976
 bastard/70,73,7,976
 bastardere/6,143,148
 bastardhund/20,7,70,976
+bastardisering/70,73,7,976
 baste/6,143,148
 Bastholmshuse/699,55
 Basti/55
@@ -9061,7 +9642,8 @@ batalje/70,73,7,976
 bataljon/70,73,7,976,939,947
 bataljonschef/70,73,7,976
 batat/70,73,7,976
-batch/190,976
+batch/70,73,7,976
+batchfil/70,73,7,976
 batik/46,70,976,941,947
 batikfarvet/70,1062
 Batin/55
@@ -9101,6 +9683,7 @@ Battrup/699,55
 Battrupholt/699,55
 Batuhan/55
 Batum/699,55
+baud/190,976
 Baugh/55
 Baukje/55
 bautasten/20,7,70,976
@@ -9161,6 +9744,7 @@ bearbejdelig/207,70,366,976
 bearbejdelse/70,73,7,976
 bearbejder/20,7,70,976
 bearbejdning/70,73,7,976
+bearbejdningsmetode/70,73,7,976
 bearnaise/193,70,976
 bearnaisesauce/70,976
 bearnaisesaucen/976
@@ -9182,6 +9766,7 @@ beat/70,252,10,976
 beat-/942,946
 Beata/55
 Beate/55
+beatgruppe/70,73,7,976
 Beatha/55
 Beathe/55
 Beatrice/55
@@ -9197,8 +9782,13 @@ bebo/6,143,148
 beboelig/207,70,366,976
 beboelse/70,73,7,976,939,947
 beboelsesejendom/70,133,976
+beboelseshus/10,70,20,976
+beboelsesrum/70,254,976
 beboer/20,7,70,976,941,947
 beboerblad/10,70,20,976
+beboerforening/70,73,7,976
+beboerhus/10,70,20,976
+beboerråd/70,252,10,976
 bebop/737,70,976,941,947
 bebrejde/6,143,148
 bebrejdelse/70,73,7,976
@@ -9221,6 +9811,7 @@ bebyggets
 bebyrde/6,143,148
 Becca/55
 Bech/55
+bechamel/737,70,976
 bechamelsauce/70,976
 bechamelsaucen/976
 bechamelsaucens/976
@@ -9242,6 +9833,7 @@ becifring/70,73,7,976
 Beck/55
 Beckie/55
 Becky/55
+becquerel/190,976
 bed
 bed/10,70,20,976
 bedaget/70,1062
@@ -9250,8 +9842,9 @@ bedding/70,73,7,976
 bede
 bede/6,143,148,941,947
 bede/70,73,7,976
+bededag/20,7,70,976
 bededagsferie/70,73,7,976
-bedemand/70,976
+bedemand/70,976,939,947
 bedemanden/976
 bedemandens/976
 bedemands/976
@@ -9276,6 +9869,8 @@ bedeskammel/70,976
 bedeskammelen/976
 bedeskammelens/976
 bedeskammels/976
+bedested/70,10,73,976
+bedetæppe/70,10,73,976
 Bedi/55
 bedrag
 bedrag/70,252,10,976
@@ -9314,6 +9909,7 @@ bedrevnes
 Bedri/55
 bedrift/70,73,7,976,939,947
 bedriftslæge/70,73,7,976
+bedriftssundhedstjeneste/70,73,7,976
 bedriftsværn/70,976
 bedriftsværnene/976
 bedriftsværnenes/976
@@ -9346,6 +9942,7 @@ bedst/976
 bedste/190,976
 bedste/190,976,941,947
 bedste/976
+bedsteborger/20,7,70,976
 bedsteborgerlig/207,70,366,976
 Bedsted/699,55
 bedstefader/70,976
@@ -9389,6 +9986,8 @@ bedstemødrenes
 bedstemødres/976
 bedstes
 bedstes/976
+bedsteven/46,70,976
+bedsteveninde/70,73,7,976
 bedsts/976
 bedt
 bedte
@@ -9502,6 +10101,7 @@ befindendes
 befinder
 befindes
 befingre/6,143,148
+befingring/70,73,7,976
 befippelse/193,70,976
 befippet/70,1062
 befiske/6,143,148
@@ -9535,7 +10135,12 @@ befolke/6,143,148
 befolkning/70,73,7,976,939,947
 befolknings-/942,946
 befolkningsbombe/70,73,7,976
+befolkningsgrundlag/194,70,976
+befolkningsgruppe/70,73,7,976
+befolkningslag/70,252,10,976
 befolkningsmæssig/207,70,366,976
+befolkningstal/70,254,976
+befolkningstilvækst/193,70,976
 befor
 befordre/6,143,148
 befordring/70,73,7,976,939,947
@@ -9576,6 +10181,7 @@ befugte/6,143,148
 befugter/20,7,70,976
 befugtning/70,73,7,976,939,947
 befuldmægtige/6,143,148
+befuldmægtigelse/70,73,7,976
 befuldmægtiget/70,1062
 befunden
 befundens
@@ -9665,6 +10271,7 @@ begramsning/70,73,7,976
 begrave/6,143,148
 begravelse/70,73,7,976,939,947
 begravelsesceremoni/70,73,7,976
+begravelsesplads/70,73,7,976
 begravelsesvæse
 begravelsesvæsen/70,976
 begravelsesvæsener/976
@@ -9690,8 +10297,12 @@ begrebnes
 begrebs-/942,946
 begrebsafklaring/193,70,976
 begrebsapparat/70,10,73,976
+begrebsdannelse/193,70,976
+begrebsforvirring/70,73,7,976
 begrebslig/207,70,366,976,941,947
+begrebsliggjorde
 begrebsliggjort
+begrebsliggør
 begrebsliggøre
 begrebsmæssig/207,70,366,976
 begrebsmæssig/913,70,366,976
@@ -9718,6 +10329,7 @@ begriber
 begribes
 begroet/70,1062
 begroning/70,73,7,976,939,947
+begrunde/6,143,148
 begrundelse/70,73,7,976
 begrundet/70,1062
 begræd
@@ -9746,6 +10358,7 @@ begynde
 begynde/140,143,148
 begyndelse/70,73,7,976,939,947
 begyndelsesbogstav/70,10,73,976
+begyndelsespunkt/70,10,73,976
 begyndende/916,976
 begynder/20,7,70,976,941,947
 begynderbog/70,976
@@ -9779,11 +10392,13 @@ begynderstadiet/976
 begynderstadiets/976
 begynderstadium/70,976
 begynderstadiums/976
+begynderundervisning/70,73,7,976
 begyndervanskeligheder/70,976
 begyndervanskelighederne/976
 begyndervanskelighedernes
 begyndervanskeligheders/976
 begær/70,252,10,976,941,947
+begære/6,143,148
 begæring/70,73,7,976
 begærlig/207,70,366,976
 begærløs/70,962,366
@@ -9799,6 +10414,8 @@ begås
 behag/194,70,976,940,947
 behage/6,143,148,941,947
 behagelig/207,70,366,976
+behagelighed/70,73,7,976
+behagesyge/193,70,976
 behandle/6,143,148
 behandlelig/207,70,366,976
 behandler/20,7,70,976,941,947
@@ -9806,7 +10423,14 @@ behandlergruppe/70,73,7,976
 behandlersamfund/70,252,10,976
 behandling/70,73,7,976,939,947
 behandlingsbehov/70,252,10,976
+behandlingsdom/70,133,976
+behandlingsform/70,73,7,976
+behandlingshjem/70,254,976
 behandlingskrævende/916,976
+behandlingsmetode/70,73,7,976
+behandlingsprogram/70,9,976
+behandlingstid/70,73,7,976
+behandlingstilbud/70,254,976
 behandsket/70,1062
 behaviorisme/193,70,976
 behaviorist/70,73,7,976
@@ -9858,6 +10482,8 @@ behovsbestemte/976
 behovsbestemtes
 behovsbestemts/976
 behovsorienteret/70,1062
+behovstilfredsstillelse/193,70,976
+behovsundersøgelse/70,73,7,976
 Behrend/55
 Behrendt/55
 Behrouz/55
@@ -10031,7 +10657,6 @@ bekæmpelsesmidlernes
 bekæmpelsesmidlers/976
 bekæmpelsesmidlet/976
 bekæmpelsesmidlets/976
-bel/,
 bel/70,976
 Bela/55
 belagde
@@ -10087,6 +10712,7 @@ beliggende/916,976
 beliggendes
 beliggenhed/70,73,7,976,939,947
 beliggenhedsenergi/70,73,7,976
+beliggenhedsplan/70,73,7,976
 beligger
 beligges
 beligget
@@ -10126,6 +10752,7 @@ belys
 belyse/140,143,148
 belysning/70,73,7,976,939,947
 belysningsanlæg/70,254,976
+belysningsstyrke/193,70,976
 belysningsvæsen/70,976
 belysningsvæsener/976
 belysningsvæsenerne/976
@@ -10149,6 +10776,7 @@ belægger
 belægges
 belægning/70,73,7,976,939,947
 belægningsprocent/70,73,7,976
+belægningsstue/70,73,7,976
 belære/140,143,148
 belæring/70,73,7,976
 belæs
@@ -10179,6 +10807,8 @@ beløbet
 beløbets
 beløbne
 beløbnes
+beløbsgrænse/70,73,7,976
+beløbsramme/70,73,7,976
 beløj
 beløjet
 beløn
@@ -10225,8 +10855,10 @@ bemøje/6,143,148
 Ben/55
 ben/70,252,10,976,941,947
 benarbejde/70,10,73,976
+benbrud/70,254,976
 benchmark/70,252,10,976,941,947
 benchmarking/193,70,976,941,947
+benchmarkinganalyse/70,73,7,976
 Benda/55
 Bende/55
 Bendeskær/699,55
@@ -10255,11 +10887,13 @@ Benedicte/55
 Benedikt/55
 Benedikte/55
 benediktiner/20,7,70,976,941,947
-benediktinerkloster/70,252,10,976
+benediktinerkloster/70,118,85,976
 benefice/70,73,7,976
 beneficeforestilling/70,73,7,976
+benende/70,73,7,976
 benet/70,1062
 Benete/55
+benfisk/70,7,252,976
 benfri/70,962,366
 bengaler/20,7,70,976
 bengali/190,976
@@ -10303,6 +10937,7 @@ benklæders/976
 Benkt/55
 benli/55
 benløs/70,962,366
+benlås/193,70,976
 benmel/194,70,976,939,947
 benmuskel/70,976
 benmuskelen/976
@@ -10329,7 +10964,9 @@ Benny/55
 Benoni/55
 benovelse/193,70,976
 benovet/70,1062
+benskinne/70,73,7,976
 Benslehøj/699,55
+benspænd/70,252,10,976
 benstump/70,73,7,976
 Bent/55
 Benta/55
@@ -10343,6 +10980,7 @@ Bentina/55
 Bentine/55
 Bent-Ole/55
 Bentt/55
+bentøj/194,70,976
 benvarmer/20,7,70,976
 Benvi/55
 Benyamin/55
@@ -10358,8 +10996,10 @@ benytter/20,7,70,976
 benyttes
 benyttet
 benyttets
+benzen/194,70,976
 benzin/70,73,7,976,941,947
 benzinafgift/70,73,7,976
+benzinbil/70,73,7,976
 benzindreven/976
 benzindrevens/976
 benzindrevet
@@ -10382,7 +11022,16 @@ benzindækslernes
 benzindækslers/976
 benzindækslet/976
 benzindækslets/976
+benzinforbrug/194,70,976
+benzinindsprøjtning/70,73,7,976
+benzinmotor/70,73,7,976
+benzinmåler/20,7,70,976
 benzinos/193,70,976
+benzinpris/70,73,7,976
+benzinselskab/70,10,73,976
+benzinstander/20,7,70,976
+benzinstation/70,73,7,976
+benzintank/20,7,70,976
 benzintilførsel/70,976
 benzintilførselen/976
 benzintilførselens/976
@@ -10393,9 +11042,11 @@ benzintilførsler/976
 benzintilførslerne/976
 benzintilførslernes
 benzintilførslers/976
+benzinøkonomi/193,70,976
 benzoe/193,70,976
 benzoesyre/193,70,976
 benzol/193,70,976
+benægte/6,143,148
 benægtelse/70,73,7,976
 benægtende/916,976
 benægter/20,7,70,976
@@ -10409,8 +11060,10 @@ benåde/6,143,148
 benådning/70,73,7,976,939,947
 benådningsansøgning/70,73,7,976
 beo/70,73,7,976,941,947
+Beograd/699,55
 beordre/6,143,148
 beordring/70,73,7,976
+beostær/20,7,70,976
 beplante/6,143,148
 beplantning/70,73,7,976
 beram
@@ -10431,6 +11084,7 @@ Berbel/55
 berber/20,7,70,976
 berberis/46,70,976
 berberisk/917,976
+berbertæppe/70,10,73,976
 berbisk/917,976
 berceuse/70,73,7,976
 Berd/55
@@ -10448,6 +11102,8 @@ beredneste/976
 berednestes/976
 beredskab/70,10,73,976,939,947
 beredskabsforanstaltning/70,73,7,976
+beredskabsplan/70,73,7,976
+beredskabsstyrelse/70,73,7,976
 beredt/976
 beredte/976
 beredtes
@@ -10458,9 +11114,15 @@ beregne/6,143,148
 beregnelig/207,70,366,976
 beregnelighed/193,70,976
 beregnende/916,976
+beregner/20,7,70,976,941,947
+beregnerassistent/70,73,7,976
 beregning/70,73,7,976,939,947
 beregningsgrundlag/70,252,10,976
+beregningsmetode/70,73,7,976
+beregningsmæssig/913,70,366,976
+beregningsskema/70,10,73,976
 berejse/140,143,148
+berejsning/70,73,7,976
 berejst/976
 berejste/976
 berejstes
@@ -10481,6 +11143,7 @@ beretningsperiode/70,73,7,976
 berette
 berettede
 berettedes
+berettelse/70,73,7,976
 berettende
 berettendes
 beretter
@@ -10493,6 +11156,8 @@ berettigelse/193,70,976
 berettiget/70,1062
 Berfin/55
 Berg/55
+bergamot/46,70,976
+bergamotte/70,73,7,976
 Bergen/55
 bergensisk/917,976
 berggylt/70,73,7,976
@@ -10501,6 +11166,7 @@ Berglind/55
 Bergliot/55
 Bergljot/55
 Bergvinsdottir/55
+beriberi/193,70,976
 berider/20,7,70,976
 berige/6,143,148
 berigelse/70,73,7,976,939,947
@@ -10631,6 +11297,8 @@ berømts/976
 berøre/140,143,148
 berøring/70,73,7,976,939,947
 berøringsangst/193,70,976
+berøringsflade/70,73,7,976
+berøringspunkt/70,10,73,976
 berørt/976
 berørte/976
 berørtes
@@ -10713,6 +11381,7 @@ beskaffent/976
 beskaffents/976
 beskafne/976
 beskafnes
+beskar
 beskat
 beskatning/70,73,7,976,939,947
 beskatningsgrundlag/70,252,10,976
@@ -10774,7 +11443,7 @@ beskrevnes
 beskriv
 beskrive
 beskrivelig/207,70,366,976
-beskrivelse/70,73,7,976
+beskrivelse/70,73,7,976,939,947
 beskrivende
 beskrivende/916,976
 beskrivendes
@@ -10807,6 +11476,10 @@ beskyttelsesbriller/70,976
 beskyttelsesbrillerne/976
 beskyttelsesbrillernes
 beskyttelsesbrillers/976
+beskyttelsesdragt/70,73,7,976
+beskyttelsesfaktor/70,73,7,976
+beskyttelsesforanstaltning/70,73,7,976
+beskyttelseshandske/70,73,7,976
 beskyttelsesmiddel/70,976
 beskyttelsesmiddelet/976
 beskyttelsesmiddelets/976
@@ -10817,6 +11490,10 @@ beskyttelsesmidlernes
 beskyttelsesmidlers/976
 beskyttelsesmidlet/976
 beskyttelsesmidlets/976
+beskyttelsesrum/70,254,976
+beskyttelsesskærm/20,7,70,976
+beskyttelsestold/193,70,976
+beskyttelseszone/70,73,7,976
 beskytter/20,7,70,976
 beskyttertrang/193,70,976
 beskæftige/6,143,148
@@ -10832,11 +11509,19 @@ beskæftigelsesmulighederne/976
 beskæftigelsesmulighedernes
 beskæftigelsesmuligheders/976
 beskæftigelsesmæssig/207,70,366,976
+beskæftigelsesprojekt/70,10,73,976
+beskæftigelsessituation/70,73,7,976
+beskæftigelsesterapi/70,73,7,976
 beskæmme/6,143,148
 beskæmmelse/70,73,7,976
 beskæmmende/916,976
 beskæmmet/70,1062
 beskænket/70,1062
+beskær
+beskære
+beskæren
+beskærende
+beskærer
 beskærersak
 beskærersaks/70,976
 beskærersaks'/976
@@ -10846,6 +11531,7 @@ beskærersaksene/976
 beskærersaksens/976
 beskærersakses/976
 beskærersaks's/976
+beskæres
 beskæresaks/976
 beskæresaks'/976
 beskæresakse/976
@@ -10860,7 +11546,9 @@ beskærmelse/193,70,976
 beskød
 beskødes
 beskøjt/70,73,7,976
+beskårede
 beskåren
+beskåret
 beskårne
 beslag/70,252,10,976,941,947
 beslaglagde
@@ -10876,11 +11564,16 @@ beslaglæggende
 beslaglæggendes
 beslaglægger
 beslaglægges
+beslagsmed/20,7,70,976
 beslog
 besloges
 beslutning/70,73,7,976,939,947
 beslutningsdygtig/207,70,366,976
 beslutningsevne/70,73,7,976
+beslutningsforslag/70,252,10,976
+beslutningsgrundlag/70,252,10,976
+beslutningsproces/46,70,976
+beslutningsreferat/70,10,73,976
 beslutningstagen/190,976
 beslutningstager/20,7,70,976
 beslutningstagning/70,73,7,976
@@ -10907,6 +11600,7 @@ besmudse/6,143,148
 besmurt
 besmykke/6,143,148
 besmykkelse/70,73,7,976
+besmørelse/70,73,7,976
 besnakke/6,143,148
 Besnik/55
 besnære/6,143,148
@@ -10917,6 +11611,7 @@ besovet
 bespare/6,143,148
 besparelse/70,73,7,976
 besparelsesforslag/70,252,10,976
+besparelsesmulighed/70,73,7,976
 besparing/70,73,7,976,939,947
 bespise/140,143,148
 bespisning/70,73,7,976
@@ -10927,6 +11622,7 @@ besprøjte/6,143,148
 besprøjtning/70,73,7,976
 bespytte/6,143,148
 bespænde/140,143,148
+bespænding/70,73,7,976
 bespændt/976
 bespændte/976
 bespændtes
@@ -10991,11 +11687,11 @@ bestigendes
 bestiger
 bestiges
 bestigning/70,73,7,976
+bestik/70,254,976,941,947
 bestikke/976,466
 bestikkelig/207,70,366,976
 bestikkelse/70,73,7,976,939,947
 bestikkelsesforsøg/70,252,10,976
-bestikkende
 bestil
 bestille
 bestillende
@@ -11040,6 +11736,7 @@ bestjålnes
 bestod
 bestodes
 bestorme/6,143,148
+bestormelse/70,73,7,976
 bestred
 bestreden
 bestredens
@@ -11075,6 +11772,7 @@ bestrøget
 bestrøgets
 bestrøgne
 bestrøgnes
+bestrøning/70,73,7,976
 bestråle/6,143,148
 bestråling/70,73,7,976,939,947
 bestseller/20,7,70,976
@@ -11095,6 +11793,10 @@ bestyrelsesformænd/976
 bestyrelsesformændene/976
 bestyrelsesformændenes
 bestyrelsesformænds/976
+bestyrelsesmedlem/70,9,976
+bestyrelsesmøde/70,10,73,976
+bestyrelsespost/70,73,7,976
+bestyrelsesvalg/70,252,10,976
 bestyrer/20,7,70,976,941,947
 bestyrerinde/70,73,7,976
 bestyrke/6,143,148
@@ -11102,6 +11804,7 @@ bestyrkelse/193,70,976
 bestyrtelse/193,70,976
 bestyrtet/70,1062
 bestænke/6,143,148
+bestænkning/70,73,7,976
 bestøve/6,143,148
 bestøver/20,7,70,976
 bestøvlet/70,1062
@@ -11109,6 +11812,7 @@ bestøvning/70,73,7,976,939,947
 bestå
 beståede
 beståedes
+beståelse/193,70,976,939,947
 beståen/190,976
 bestående
 beståendes
@@ -11125,7 +11829,7 @@ besungets
 besungne
 besungnes
 besvangre/6,143,148
-besvangring/70,73,7,976
+besvangring/70,73,7,976,939,947
 besvare/6,143,148
 besvarelse/70,73,7,976,939,947
 besvarelsesprocent/70,73,7,976
@@ -11156,6 +11860,7 @@ besværliggørelse/193,70,976
 besværliggørende
 besværliggørendes
 besværliggøres
+besværlighed/70,73,7,976
 besynderlig/207,70,366,976
 besynderlighed/70,73,7,976
 besyng
@@ -11175,6 +11880,7 @@ besætningsmedlem/70,9,976
 besætte
 besættelse/70,73,7,976,939,947
 besættelseshær/20,7,70,976
+besættelsesmagt/70,73,7,976
 besættelsesmyndigheder/70,976
 besættelsesmyndighederne/976
 besættelsesmyndighedernes
@@ -11193,6 +11899,9 @@ besøg/70,252,10,976,939,947
 besøge/140,143,148
 besøgelsestid
 besøger/20,7,70,976
+besøgstal/70,254,976
+besøgstid/70,73,7,976
+besøgsven/46,70,976
 besørge/6,143,148
 beså
 beså/6,143,148
@@ -11225,9 +11934,16 @@ betalbar/70,962,366
 betale/140,143,148
 betaler/20,7,70,976
 betaling/70,73,7,976,939,947
+betalingsanlæg/70,254,976
+betalingsbalance/70,73,7,976
 betalingsbalanceunderskud/70,254,976
+betalingsbetingelse/70,73,7,976
 betalingsdygtig/207,70,366,976
+betalingsevne/70,73,7,976
+betalingsform/70,73,7,976
 betalingsfri/70,962,366
+betalingshospital/70,10,73,976
+betalingskort/70,252,10,976
 betalingsmiddel/70,976
 betalingsmiddelet/976
 betalingsmiddelets/976
@@ -11238,7 +11954,10 @@ betalingsmidlernes
 betalingsmidlers/976
 betalingsmidlet/976
 betalingsmidlets/976
+betalingsmåde/70,73,7,976
 betalingsstandset/70,1062
+betalingsstandsning/70,73,7,976
+betalingssystem/70,10,73,976
 betalings-tv/402
 betapartikel/70,976
 betapartikels/976
@@ -11248,8 +11967,14 @@ betapartikler/976
 betapartiklerne/976
 betapartiklernes
 betapartiklers/976
+betastråle/70,73,7,976
+betastråling/193,70,976
+betateste/6,143,148
+betatester/20,7,70,976
 betatron/70,73,7,976
+betaversion/70,73,7,976
 bete/976
+betegne/6,143,148
 betegnelse/70,73,7,976
 betegnende/916,976
 betel/70,73,7,976
@@ -11278,6 +12003,7 @@ Betje/55
 betjene/140,143,148
 betjening/70,73,7,976,939,947
 betjeningsgreb/70,252,10,976
+betjeningspanel/70,10,73,976
 betjent/20,7,70,976
 betjentstue/70,73,7,976
 betle/6,143,148
@@ -11289,9 +12015,18 @@ beton/70,73,7,976,941,947
 betonblandemaskine/70,73,7,976
 betonblander/20,7,70,976
 betone/6,143,148
+betonelement/70,10,73,976
 betonet/70,1062
+betongulv/10,70,20,976
 betonie/70,73,7,976
 betoning/70,73,7,976
+betonkanon/70,73,7,976
+betonklods/70,73,7,976
+betonkommunist/70,73,7,976
+betonkonstruktion/70,73,7,976
+betonmur/20,7,70,976
+betonslum/70,254,976
+betonslum/70,267,976
 betragte/6,143,148
 betragtelig/207,70,366,976
 betragter/20,7,70,976
@@ -11324,6 +12059,7 @@ betrædende
 betrædendes
 betræder
 betrædes
+betræk/70,254,976
 betrækning/70,73,7,976
 betrængt/976
 betrængte/976
@@ -11343,12 +12079,14 @@ Bettina/55
 Bettine/55
 Betty/55
 betuttet/70,1062
+betvingelse/70,73,7,976
 betvinger/20,7,70,976
 betvivle/6,143,148
 betvungen
 betvunget
 betvungne
-betyde/,
+betyde
+betyde/6,143,148
 betydelig/207,70,366,976
 betydende/916,976
 betydet
@@ -11358,6 +12096,7 @@ betydningsfuld/70,962,366
 betydningsfuldhed/193,70,976
 betydningsladet/70,1062
 betydningsløs/70,962,366
+betydningsmæssig/913,70,366,976
 Betyl/55
 Betül/55
 betynget/70,1062
@@ -11419,6 +12158,7 @@ bevidsthed/70,73,7,976,939,947
 bevidstheds-/942,946
 bevidsthedsdannelse/70,73,7,976
 bevidsthedsmæssig/207,70,366,976
+bevidsthedsniveau/70,10,73,976
 bevidsthedstærskel/70,976
 bevidsthedstærskelen/976
 bevidsthedstærskelens/976
@@ -11456,6 +12196,7 @@ bevilliges
 bevilliget
 bevilligets
 bevilling/70,73,7,976,939,947
+bevillingshaver/20,7,70,976
 bevillingsmæssig/207,70,366,976
 bevillingspoliti/194,70,976
 bevinge/6,143,148
@@ -11463,6 +12204,7 @@ bevinget/70,1062
 bevirke/6,143,148
 bevis/70,10,73,976,941,947
 bevisbedømmelse/70,73,7,976
+bevisbyrde/70,73,7,976
 bevise/140,143,148
 beviselig/976
 beviselige/976
@@ -11474,6 +12216,7 @@ beviseligst/976
 beviseligste/976
 beviseligstes/976
 beviseligts/976
+bevisførelse/70,73,7,976
 beviskraft/193,70,976
 bevislig/976
 bevislige/976
@@ -11484,11 +12227,14 @@ bevisliggjorde
 bevisliggjort
 bevisliggør
 bevisliggøre
+bevisliggørelse/70,73,7,976
+bevislighed/70,73,7,976
 bevisligs/976
 bevisligst/976
 bevisligste/976
 bevisligstes/976
 bevisligts/976
+bevismateriale/70,10,73,976
 bevismiddel/70,976
 bevismiddelet/976
 bevismiddelets/976
@@ -11499,6 +12245,7 @@ bevismidlernes
 bevismidlers/976
 bevismidlet/976
 bevismidlets/976
+bevissikring/70,73,7,976,939,947
 bevogte/6,143,148
 bevogter/20,7,70,976
 bevogtning/193,70,976,939,947
@@ -11511,6 +12258,7 @@ bevæbning/70,73,7,976
 bevæge/6,143,148,941,947
 bevægeapparat/70,10,73,976
 bevægelig/207,70,366,976
+bevægelighed/193,70,976
 bevægelse/70,73,7,976,939,947
 bevægelsesenergi/70,73,7,976
 bevægelsesforløb/70,252,10,976
@@ -11520,7 +12268,7 @@ bevægelseskrig/20,7,70,976
 bevægelseslære/70,73,7,976
 bevægelsesmulighed/70,73,7,976
 bevægelsesmæssig/207,70,366,976
-bevægelsesmønster/70,252,10,976
+bevægelsesmønster/70,118,85,976
 bevægelsesretning/70,73,7,976
 bevægende/916,976
 bevæget/70,1062
@@ -11534,6 +12282,7 @@ Beyza/55
 Beza/55
 beængste/6,143,148
 beære/6,143,148
+beærelse/193,70,976
 beåndet/70,1062
 B-film/70,7,252,976
 bh/401
@@ -11625,6 +12374,7 @@ bibliografering/70,73,7,976
 bibliografi/70,73,7,976
 bibliografisk/917,976
 biblioman/70,73,7,976
+bibliometrisk/913,70,366,976
 bibliotek/70,10,73,976,939,947
 bibliotekar/70,73,7,976,941,947
 bibliotekarisk/917,976
@@ -11751,7 +12501,7 @@ biennale/70,73,7,976
 bierhverv/70,252,10,976
 Biersted/699,55
 bif/46,70,976,941,947
-bifag/70,252,10,976
+bifag/70,252,10,976,939,947
 bifald
 bifald/70,252,10,976,939,947
 bifalde
@@ -11767,6 +12517,7 @@ bifaldne
 bifaldnes
 bifaldt
 bifaldtes
+bifangst/70,73,7,976
 bifenyl/70,73,7,976
 bifigur/70,73,7,976
 bifil/70,962,366
@@ -11793,6 +12544,7 @@ bijouteri/70,10,73,976
 bikage/70,73,7,976
 bikarbonat/70,10,73,976
 biker/20,7,70,976,941,947
+bikermiljø/70,10,73,976
 bikini/70,73,7,976,941,947
 bikinitop/70,133,976
 bikinitrusser/70,976
@@ -11806,25 +12558,43 @@ bikrone/70,73,7,976
 biks/190,976
 biks/20,7,70,976,940,947
 bikse/6,143,148
+biksemad/193,70,976
 bikube/70,73,7,976
 bil/70,73,7,976,941,947
+bilabial/70,73,7,976
 bilabial/913,70,366,976
 bilag/70,252,10,976,939,947
 bilagde
+bilagsmateriale/70,10,73,976
 Bilal/55
 bilateral/70,962,366
+bilbatteri/70,10,73,976
+bilbombe/70,73,7,976
+bilbranche/193,70,976
 bilde/140,143,148
 bildende/916,976
 bilder/20,7,70,976
 Bildsø/699,55
 Bildsøstrand/699,55
+bildæk/70,254,976
+bildør/20,7,70,976
 bile/6,143,148
+biled/70,254,976
+bileddene/36
+bileddenes/36
+bilejer/20,7,70,976
 bilentusiast/70,73,7,976
+bilfabrik/46,70,976
+bilfabrikant/70,73,7,976
+bilfirma/70,10,73,976
 bilfolk/70,976
 bilfolkene/976
 bilfolkenes
 bilfolks/976
+bilforhandler/20,7,70,976
+bilforsikring/70,73,7,976
 bilfri/70,962,366
+bilfærge/70,73,7,976
 Bilgehan/55
 bilglad/976
 bilglade/976
@@ -11844,10 +12614,16 @@ bilharziernes
 bilharziers/976
 bilharziose/193,70,976
 Bi-lidt/699,55
+bilindustri/70,73,7,976
+bilinspektion/70,73,7,976
+bilinspektør/70,73,7,976
+bilisme/193,70,976
 bilist/70,73,7,976
 Biljana/55
-Bilka/,
+Bilka/55
+bilkirkegård/20,7,70,976
 bilkø/70,73,7,976
+bilkøb/70,252,10,976
 bilkørsel/70,976
 bilkørselen/976
 bilkørselens/976
@@ -11862,12 +12638,15 @@ Bill/55
 Billa/55
 billard/70,10,73,976,941,947
 billardbord/10,70,20,976
+billardkugle/70,73,7,976
 billardkø/70,73,7,976
 Bille/55
 bille/70,73,7,976,941,947
+billed/36
 billed-/942,946
 billedanalyse/70,73,7,976
 billedbehandling/70,73,7,976
+billedbehandlingsprogram/70,9,976
 billedbeskrivelse/70,73,7,976
 billedbibel/70,976
 billedbibelen/976
@@ -11892,9 +12671,12 @@ billedbøgers/976
 billeddannelse/70,73,7,976
 billeddannende/916,976
 billeddel/20,7,70,976
+billeddet/36
+billeddets/36
 billede/70,10,73,976,404,947
 billedelement/70,10,73,976
 billedfelt/70,10,73,976
+billedfil/70,73,7,976
 billedflade/70,73,7,976
 billedform/70,73,7,976
 billedfortælling/70,73,7,976
@@ -11903,16 +12685,20 @@ billedgalleri/70,10,73,976
 billedhugger/20,7,70,976
 billedhuggerkunst/193,70,976
 billedkant/70,73,7,976
+billedkomposition/70,73,7,976
 billedkort/70,252,10,976
 billedkunst/193,70,976,941,947
 billedkunstner/20,7,70,976
 billedkunstnerisk/917,976
+billedkvalitet/70,73,7,976
+billedlegitimation/70,73,7,976
 billedlig/207,70,366,976
 billedlotteri/70,10,73,976
 billedlæsning/193,70,976
 billedløs/70,962,366
 billedmager/20,7,70,976
 billedmageri/194,70,976
+billedmanipulation/70,73,7,976
 billedmateriale/70,10,73,976
 billedmedia/976
 billedmedias/976
@@ -11940,7 +12726,8 @@ billedredaktør/70,73,7,976
 billedreportage/70,73,7,976
 billedrig/70,962,366
 billedrigdom/70,133,976
-billedrør/70,252,10,976
+billedrør/70,252,10,976,939,947
+billeds/36
 billedsamling/70,73,7,976
 billedserie/70,73,7,976
 billedside/70,73,7,976
@@ -11963,6 +12750,7 @@ billedtegn/70,252,10,976
 billedtekst/70,73,7,976
 billedtelefon/70,73,7,976
 billedterapi/70,73,7,976
+billedtråd/20,7,70,976
 billedtæppe/70,10,73,976
 billedudsnit/70,254,976
 billedverden/70,976
@@ -11979,12 +12767,18 @@ billedvindue/70,10,73,976
 billedværk/70,10,73,976
 billedværksted/70,10,73,976
 billedvævning/70,73,7,976
+billeje/70,73,7,976
 Billerup/699,55
 Billesbølle/699,55
 Billeshave/699,55
 billet/46,70,976,941,947
 billetautomat/70,73,7,976
+billetkontor/70,10,73,976
 billetkø/70,73,7,976
+billetpris/70,73,7,976
+billetsalg/70,252,10,976,939,947
+billetsystem/70,10,73,976
+billetsælger/20,7,70,976
 billettere/6,143,148
 billettering/70,73,7,976
 billettør/70,73,7,976
@@ -11999,7 +12793,7 @@ billigbøger/976
 billigbøgerne/976
 billigbøgernes
 billigbøgers/976
-billigdag/20,7,70,976
+billigdag/20,7,70,976,939,947
 billige/6,143,148
 billigelse/70,73,7,976
 billiggjorde
@@ -12016,28 +12810,63 @@ billiggørendes
 billiggøres
 billigrejse/70,73,7,976
 billigudgave/70,73,7,976
+billigvare/70,73,7,976
 billion/70,73,7,976
+billiondel/20,7,70,976
 billiontedel/20,7,70,976
 Billum/699,55
 Billumvad/699,55
 Billund/55
 Billy/55
+billygte/70,73,7,976
 billøs/70,962,366
+billån/70,252,10,976
 bilmand/70,976
 bilmanden/976
 bilmandens/976
 bilmands/976
 bilmarked/70,10,73,976
+bilmodel/46,70,976
+bilmotor/70,73,7,976
 bilmænd/976
 bilmændene/976
 bilmændenes
 bilmænds/976
+bilmærke/70,10,73,976
+bilnøgle/70,73,7,976
+bilos/193,70,976
+bilpark/70,73,7,976
+bilproducent/70,73,7,976
+bilproduktion/70,73,7,976
+bilradio/70,73,7,976
+bilrude/70,73,7,976
+bilsalg/70,252,10,976
+bilsammenstød/70,252,10,976
 Bilsbæk/699,55
 Bilshus/699,55
 Bilstrup/699,55
 bilsyn/70,252,10,976
+bilsælger/20,7,70,976

... etc. - the rest is truncated


More information about the Libreoffice-commits mailing list