[PATCH] Updated Serbian translation

Goran Rakic grakic at devbase.net
Tue Feb 1 15:28:28 PST 2011


---
 po/lo-build-sh.po |  156 +++++++++++++++++++++++++++++++---------------------
 po/lo-build-sr.po |   49 ++++++++++++++---
 2 files changed, 133 insertions(+), 72 deletions(-)

diff --git a/po/lo-build-sh.po b/po/lo-build-sh.po
index d7552e3..7a5549b 100644
--- a/po/lo-build-sh.po
+++ b/po/lo-build-sh.po
@@ -1,11 +1,14 @@
 # Serbian translation of LibreOffice
-# Courtesy of http://sr.openoffice.org team -- 2010.
+# Courtesy of http://sr.openoffice.org team -- 2011.
+#
 # This file is distributed under the terms of the GNU Lesser General
 # Public License as published by the Free Software Foundation; either
 # version 3, or (at your option) any later version.
-# Nikola Stojković <nikola.stojkovic at phplab.biz>, 2009, 2010.
+#
+# Nikola Stojković <nikola.stojkovic at phplab.biz>, 2009, 2010, 2011.
 # Miloš Popović <gpopac at gmail.com>, 2010.
-# Goran Rakić <grakic at devbase.net>, 2010.
+# Goran Rakić <grakic at devbase.net>, 2010, 2011.
+#
 #. extracted from (input file name not known)
 msgid ""
 msgstr ""
@@ -270,14 +273,13 @@ msgstr ""
 "<ahelp hid=\"SC:CHECKBOX:RID_SCPAGE_SORT_OPTIONS:BTN_NATURALSORT\">Prirodno "
 "ređanje je algoritam ređanja koji pravi poredak među brojevima sa slovnim "
 "prefiksom zasnovan na vrednosti broja, umesto tradicionalnog leksikografskog "
-"ređanja.</ahelp> Na primer, pretpostavimo niz vrednosti: A1, A2, A3, A4, "
-"A5, A6, ..., A19, A20, A21. Po unosu vrednosti u neki opseg ćelija i "
-"ređanjem niz će postati A1, A11, A12, A13, ..., A19, A2, A20, A21, A3, A4, "
-"A5, ..., A9. Iako ovaj redosled ima smisla za one koji razumeju "
-"leksikografsko sortiranje, gledano sa strane izgleda potpuno sulud i "
-"neodgovarajući. Ako je prirodno ređanje omogućeno vrednosti iz niza u "
-"primeru će biti „ispravno“ poređane što obezbeđuje veću ugodnost pri "
-"korišćenju ove funkcije."
+"ređanja.</ahelp> Na primer, pretpostavimo niz vrednosti: A1, A2, A3, A4, A5, "
+"A6, ..., A19, A20, A21. Po unosu vrednosti u neki opseg ćelija i ređanjem "
+"niz će postati A1, A11, A12, A13, ..., A19, A2, A20, A21, A3, A4, A5, ..., "
+"A9. Iako ovaj redosled ima smisla za one koji razumeju leksikografsko "
+"sortiranje, gledano sa strane izgleda potpuno sulud i neodgovarajući. Ako je "
+"prirodno ređanje omogućeno vrednosti iz niza u primeru će biti „ispravno“ "
+"poređane što obezbeđuje veću ugodnost pri korišćenju ove funkcije."
 
 #: helpcontent2/source/text/scalc/guide/multioperation.xhp#par_id3148584.4.help.text
 msgid ""
@@ -358,12 +360,18 @@ msgid ""
 "enhancements, write your own article in an FAQ, how-to, manual, create a "
 "video tutorial, etc."
 msgstr ""
+"Ako želite da se aktivno pridružite širom sveta rasutoj %PRODUCTNAME zajednici, "
+"možete poslati komentar, razgovarati o mogućnostima, predložiti unapređenja "
+"napisati tekst na često postavljana pitanja, vodič, uputstvo, napraviti video "
+"prilog za obuku i slično."
 
 #: helpcontent2/source/text/shared/05/00000001.xhp#par_id0120200910361874.help.text
 msgid ""
 "Visit the <link href=\"http://www.libreoffice.org/get-involved/\">Get involved "
 "page on the website</link> and follow the links for contributors."
 msgstr ""
+"Posetite <link href=\"http://www.libreoffice.org/get-involved/\">Priključite se "
+"stranicu na sajtu (engl.)</link> i saznajte kako da doprinesete."
 
 #: helpcontent2/source/text/shared/05/00000001.xhp#par_id0804200803314235.help.text
 msgid ""
@@ -373,11 +381,17 @@ msgid ""
 "list</link>. If you want to discuss any issue with other users, send an "
 "email to the public mail list users at libreoffice.org."
 msgstr ""
+"Ako ste zabrinuti u vezi neke teme oko sigurnosti korišćenja ovog softvera "
+"možete kontaktirati programere preko <link "
+"href=\"http://lists.freedesktop.org/mailman/listinfo/libreoffice\">javne "
+"dopisne liste (engl.)</link>. Ako želite da se o tome obratite korisnicima, pošaljite "
+"e-pismo na javnu dopisnu listu users at libreoffice.org."
 
 #: helpcontent2/source/text/shared/05/00000001.xhp#par_id0915200811081778.help.text
 msgid ""
 "You can access web forums to ask and answer questions about %PRODUCTNAME."
 msgstr ""
+"Možete koristiti forume da postavite nova i šaljete odgovore na pitanja o paketu %PRODUCTNAME."
 
 #: helpcontent2/source/text/shared/05/00000001.xhp#par_id1318380.help.text
 msgid ""
@@ -388,18 +402,28 @@ msgid ""
 "help and support in English language on the %PRODUCTNAME website at <link "
 "href=\"http://www.libreoffice.org/get-help/\">www.libreoffice.org</link>."
 msgstr ""
+"Projekti lokalizacije paketa %PRODUCTNAME pripremaju stranice za podršku na "
+"pojedinačnim jezicima. Pogledajte pregled projekata na stranici <link "
+"href=\"http://www.libreoffice.org/international-"
+"sites/\">http://www.libreoffice.org/international-sites/</link>. Pomoć i dokumentaciju "
+"na engleskom potražite na sajtu projekta %PRODUCTNAME na adresi <link "
+"href=\"http://www.libreoffice.org/get-help/\">www.libreoffice.org</link>."
 
 #: helpcontent2/source/text/shared/05/00000001.xhp#par_id3028143.help.text
 msgid ""
 "You can download the latest version of %PRODUCTNAME at <link href=\"http://ww"
 "w.libreoffice.org/download/\">www.libreoffice.org/download/</link>."
 msgstr ""
+"Poslednje izdanje paketa %PRODUCTNAME možete da preuzmete sa <link href=\"http://ww"
+"w.libreoffice.org/download/\">www.libreoffice.org/download/</link>."
 
 #: helpcontent2/source/text/shared/05/00000001.xhp#par_id3150667.8.help.text
 msgid ""
 "You can find support on the %PRODUCTNAME website at <link "
 "href=\"http://www.libreoffice.org/get-help/\">www.libreoffice.org</link>."
 msgstr ""
+"Podršku za paket %PRODUCTNAME možete da pronađete na sajtu <link "
+"href=\"http://www.libreoffice.org/get-help/\">www.libreoffice.org</link>."
 
 #: helpcontent2/source/text/shared/05/00000001.xhp#par_id3166335.help.text
 msgid ""
@@ -409,6 +433,12 @@ msgid ""
 "/get-help/mailing-lists/\">www.libreoffice.org/get-help/mailing-"
 "lists/</link>."
 msgstr ""
+"Postavite pitanje o paketu %PRODUCTNAME, pronađite podršku u zajednici i razgovarajte "
+"o temama preko javnih dopisnih lista ili putem foruma. Dopisne liste o paketu "
+"%PRODUCTNAME na engleskom su navedene na sajtu <link href=\"http://www.libreoffice.org"
+"/get-help/mailing-lists/\">www.libreoffice.org/get-help/mailing-"
+"lists/</link>. Za učešće na srpskom jeziku, pridružite se zajednici na forumu "
+"<link href=\"http://otvorenidokument.com/\">Otvoreni dokument</link>."
 
 #: helpcontent2/source/text/shared/05/00000001.xhp#par_id3497211.help.text
 msgid ""
@@ -416,6 +446,9 @@ msgid ""
 "PRODUCTNAME website at <link href=\"http://www.libreoffice.org/get-"
 "help/documentation/\">www.libreoffice.org/get-help/documentation/</link>."
 msgstr ""
+"Preuzmite dokumentaciju u PDF formatu, vodiče i priručnike sa sajta projekta %"
+"PRODUCTNAME na adresi <link href=\"http://www.libreoffice.org/get-"
+"help/documentation/\">www.libreoffice.org/get-help/documentation/</link>."
 
 #: helpcontent2/source/text/shared/guide/protection.xhp#par_id3153104.13.help.text
 msgid ""
@@ -477,8 +510,8 @@ msgid ""
 "shown as inserted/deleted.</ahelp>"
 msgstr ""
 "<ahelp hid=\"SW:CHECKBOX:TP_COMPARISON_OPT:CB_IGNORE\">Određuje da će, zavisno "
-"od izabranog načina za poređenje poklapajuće reči ili znakovi, zadate "
-"dužine ili kraće biti zanemarene i neće biti prikazane kao "
+"od izabranog načina za poređenje poklapajuće reči ili znakovi, zadate dužine "
+"ili kraće biti zanemarene i neće biti prikazane kao "
 "umetnute/obrisane.</ahelp>"
 
 #: helpcontent2/source/text/shared/optionen/comparisonopt.xhp#par_id3149416.help.text
@@ -568,8 +601,8 @@ msgid ""
 "Sections</emph>.) Enter and confirm a password."
 msgstr ""
 "Izaberite tekst i kliknite <emph>Umetni - Odeljak - Odeljak</emph>, pa pod "
-"<emph>Zaštita od pisanja</emph> označite polja <emph>Zaštiti</emph> i "
-"<emph>Sa lozinkom</emph>. (Ako odeljak već postoji koristite: <emph>Format - "
+"<emph>Zaštita od pisanja</emph> označite polja <emph>Zaštiti</emph> i <emph>Sa "
+"lozinkom</emph>. (Ako odeljak već postoji koristite: <emph>Format - "
 "Odeljci</emph>.) Unesite i potvrdite lozinku."
 
 #: instsetoo_native/inc_openoffice/windows/msi_languages/Control.ulf#OOO_CONTROL_124.LngText.text
@@ -684,9 +717,9 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "${PRODUCTNAME} je slobodan za sve. Kopiju paketa ${PRODUCTNAME} možete da "
 "instalirate na neograničeno računara i koristite na bilo koji način "
-"(uključujući komercijalnu upotrebu i upotrebu u javnoj upravi i "
-"obrazovanju). Za više informacija pogledajte licencu upakovanu sa "
-"instalacijom paketa ${PRODUCTNAME}."
+"(uključujući komercijalnu upotrebu i upotrebu u javnoj upravi i obrazovanju). "
+"Za više informacija pogledajte licencu upakovanu sa instalacijom paketa "
+"${PRODUCTNAME}."
 
 #: readlicense_oo/docs/readme/readme.xrm#A12.A12.readmeitem.text
 msgid "Why is ${PRODUCTNAME} Free for Any User?"
@@ -714,11 +747,11 @@ msgid ""
 "ation.org/contribution/\">http://www.documentfoundation.org/contribution/</a> "
 "for details. Everyone can make a contribution of some kind."
 msgstr ""
-"Ukoliko cenite njihov trud i želite da se postarate da ${PRODUCTNAME} i "
-"dalje bude dostupan, odlučite se da doprinesete projektu  i pogledajte <a hr"
-"ef=\"http://www.documentfoundation.org/contribution/\">http://www.documentfoun"
-"dation.org/contribution/</a> za više informacija. Postoje različite "
-"mogućnosti i svako može da doprinese projektu na svoj način."
+"Ukoliko cenite njihov trud i želite da se postarate da ${PRODUCTNAME} i dalje "
+"bude dostupan, odlučite se da doprinesete projektu  i pogledajte <a href=\"ht"
+"tp://www.documentfoundation.org/contribution/\">http://www.documentfoundation"
+".org/contribution/</a> za više informacija. Postoje različite mogućnosti i "
+"svako može da doprinese projektu na svoj način."
 
 #: readlicense_oo/docs/readme/readme.xrm#A6.A6.readmeitem.text
 msgid ""
@@ -770,8 +803,8 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Ukoliko već imate instaliranu predhodnu verziju ${PRODUCTNAME} morate da je "
 "uklonite pre instaliranja nove. Instrukcije kako to možete da uradite "
-"pročitajte u odeljku „Uklanjanje prethodne verzije paketa ${PRODUCTNAME}“. "
-"Za instrukcije o instalaciji jezičkog paketa (nakon što ste instalirali "
+"pročitajte u odeljku „Uklanjanje prethodne verzije paketa ${PRODUCTNAME}“. Za "
+"instrukcije o instalaciji jezičkog paketa (nakon što ste instalirali "
 "englesku verziju paketa ${PRODUCTNAME}), pročitajte odeljak pod nazivom "
 "„Instalacija jezičkog paketa“."
 
@@ -784,8 +817,8 @@ msgid ""
 "number and some platform information."
 msgstr ""
 "Kada raspakujete preuzetu arhivu, videćete da je njen sadržaj raspakovan u "
-"pod-direktorijum. Otvorite direktorijum koji počinje sa „LibO_“ praćen "
-"brojem verzije i nekim informacijama o platformi."
+"pod-direktorijum. Otvorite direktorijum koji počinje sa „LibO_“ praćen brojem "
+"verzije i nekim informacijama o platformi."
 
 #: readlicense_oo/docs/readme/readme.xrm#debianinstall3.debianinstall3.readmeitem.text
 msgid ""
@@ -893,15 +926,15 @@ msgid ""
 "=\"http://www.libreoffice.org/develop/\">http://www.libreoffice.org/develop/</"
 "a>."
 msgstr ""
-"Najbolja početna tačka je da se pretplatite na jednu ili više dopisnih "
-"listi, istražujete i postepeno počnete da koristite arhive listi da se "
-"upoznate sa mnogim pokrivenim temama od kada je izvorni kod paketa "
-"${PRODUCTNAME} objavljen u oktobru 2000. godine. Kada se osetite spremno, "
-"sve što je potrebno ja se predstavite putem elektronske pošte i možete se "
-"priključiti u radu. Ukoliko ste upoznati sa projektima otvorenog koda, "
-"pregledajte listu zadataka na stranici <a href=\"http://www.libreoffice.org/d"
-"evelop/\">http://www.libreoffice.org/develop/</a> i proverite da li postoji "
-"nešto oko čega bi ste voleli da pomognete."
+"Najbolja početna tačka je da se pretplatite na jednu ili više dopisnih listi, "
+"istražujete i postepeno počnete da koristite arhive listi da se upoznate sa "
+"mnogim pokrivenim temama od kada je izvorni kod paketa ${PRODUCTNAME} "
+"objavljen u oktobru 2000. godine. Kada se osetite spremno, sve Å¡to je "
+"potrebno ja se predstavite putem elektronske pošte i možete se priključiti u "
+"radu. Ukoliko ste upoznati sa projektima otvorenog koda, pregledajte listu "
+"zadataka na stranici <a href=\"http://www.libreoffice.org/develop/\">http://ww"
+"w.libreoffice.org/develop/</a> i proverite da li postoji nešto oko čega bi "
+"ste voleli da pomognete."
 
 #: readlicense_oo/docs/readme/readme.xrm#joining0.joining0.readmeitem.text
 msgid "Joining one or more Projects"
@@ -974,10 +1007,10 @@ msgid ""
 "/Ubuntu-based system, the directory is named LibO_, plus some version "
 "information, plus Linux_x86_langpack-deb_fr."
 msgstr ""
-"Sada se premestite u direktorijum koji je kreiran tokom procesa "
-"raspakivanja. Na primer, za francuski jezički paket za 32-bitni "
-"Debian/Ubuntu sistem, ime direktorijuma je „LibO_“ i u nastavku sledi "
-"podatak o verziji, a iza nje „Linux_x86_langpack-deb_fr“."
+"Sada se premestite u direktorijum koji je kreiran tokom procesa raspakivanja. "
+"Na primer, za francuski jezički paket za 32-bitni Debian/Ubuntu sistem, ime "
+"direktorijuma je „LibO_“ i u nastavku sledi podatak o verziji, a iza nje "
+"„Linux_x86_langpack-deb_fr“."
 
 #: readlicense_oo/docs/readme/readme.xrm#linuxlangpack4.linuxlangpack4.readmeitem.text
 msgid ""
@@ -1128,12 +1161,12 @@ msgid ""
 "most important contributions that the user community can make to the "
 "ongoing development and improvement of ${PRODUCTNAME}."
 msgstr ""
-"Naš trenutni sistem za prijavu, praćenje i ispravljanje grešaka je Bubaždaja "
-"i nalazi se na <a "
+"Naš trenutni sistem za prijavu, praćenje i ispravljanje grešaka je Bubaždaja i "
+"nalazi se na <a "
 "href=\"https://bugs.freedesktop.org/\">https://bugs.freedesktop.org/</a>. "
 "Ohrabrujemo sve korisnike da prijavljuju greške koje se mogu pojaviti na "
-"njihovim pojedinačnim platformama. Energično prijavljivanje grešaka je jedno "
-"od najvažnijih doprinosa koje zajednica korisnika može iskoristiti za dalji "
+"njihovim pojedinačnim platformama. Energično prijavljivanje grešaka je jedno od "
+"najvažnijih doprinosa koje zajednica korisnika može iskoristiti za dalji "
 "razvoj i poboljšanje kancelarijskog paketa ${PRODUCTNAME}."
 
 #: readlicense_oo/docs/readme/readme.xrm#rpminstall1.rpminstall1.readmeitem.text
@@ -1149,9 +1182,9 @@ msgstr ""
 "Ukoliko već imate instaliraju predhodnu verziju paketa ${PRODUCTNAME}, onda "
 "ćete morati da je obrišete pre nastavka. Za instrukcije pogledajte sekciju "
 "ispod pod nazivom „Uklanjanje predhodne verzije paketa ${PRODUCTNAME}“. Kako "
-"instalirati jezički paket (nakon što ste instalirali englesku verziju "
-"paketa ${PRODUCTNAME}), pročitajte u sekciji pod nazivom „Instaliranje "
-"jezičkog paketa“."
+"instalirati jezički paket (nakon što ste instalirali englesku verziju paketa "
+"${PRODUCTNAME}), pročitajte u sekciji pod nazivom „Instaliranje jezičkog "
+"paketa“."
 
 #: readlicense_oo/docs/readme/readme.xrm#rpminstall2.rpminstall2.readmeitem.text
 msgctxt "readlicense_oo/docs/readme/readme.xrm#rpminstall2.rpminstall2.readmeitem.text"
@@ -1376,15 +1409,15 @@ msgstr ""
 "strasnica podrške <a href=\"http://www.libreoffice.org/support/\">http://www."
 "libreoffice.org/support/</a> nudi razne vidove pomoći sa kancelarijskim "
 "paketom ${PRODUCTNAME}. Možda postoji odgovor na vaše pitanje - proverite na "
-"Forumu zajednice <a href=\"http://www.documentfoundation.org/nabble/\">http:/"
-"/www.documentfoundation.org/nabble/</a> ili pretražite arhive "
+"Forumu zajednice <a href=\"http://www.documentfoundation.org/nabble/\">http://"
+"www.documentfoundation.org/nabble/</a> ili pretražite arhive "
 "'users at libreoffice.org' pretplatničkih listi na <a href=\"http://www.libreoff"
-"ice.org/lists/users/\">http://www.libreoffice.org/lists/users/</a>. U "
-"krajnjem slučaju, možete poslati vaše pitanje na <a "
+"ice.org/lists/users/\">http://www.libreoffice.org/lists/users/</a>. U krajnjem "
+"slučaju, možete poslati vaše pitanje na <a "
 "href=\"mailto:users at libreoffice.org\">users at libreoffice.org</a>. Ukoliko "
 "želite da se prijavite na listu (da dobijate obaveštenja na elektronsku "
-"poštu), pošaljite poruku na: <a href=\"mailto:users+subscribe at libreoffice.org"
-"\">users+subscribe at libreoffice.org</a>."
+"poštu), pošaljite poruku na: <a href=\"mailto:users+subscribe at libreoffice.org\""
+">users+subscribe at libreoffice.org</a>."
 
 #: readlicense_oo/docs/readme/readme.xrm#wd2dff.wd2dff.readmeitem.text
 msgid ""
@@ -1501,8 +1534,8 @@ msgid ""
 "combination in cross-references."
 msgstr ""
 "Paleta alatki koja dodaje unakrsne reference uz automatske uslovne članove "
-"za mađarski (npr. *az* 5. ábra, *a* 6. ábra) kako bi se izbegla loše "
-"slaganje člana i broja u unakrsnim referencama."
+"za mađarski (npr. *az* 5. ábra, *a* 6. ábra) kako bi se izbegla loše slaganje "
+"člana i broja u unakrsnim referencama."
 
 #: scp2/source/extensions/module_extensions.ulf#STR_DESC_MODULE_OPTIONAL_EXTENSIONS_LANGUAGETOOL.LngText.text
 msgctxt "scp2/source/extensions/module_extensions.ulf#STR_DESC_MODULE_OPTIONAL_EXTENSIONS_LANGUAGETOOL.LngText.text"
@@ -2836,7 +2869,6 @@ msgid "Uyghur"
 msgstr "ujgurski"
 
 #: scp2/source/ooo/module_helppack.ulf#STR_NAME_MODULE_HELPPACK_UK.LngText.text
-#, fuzzy
 msgctxt "scp2/source/ooo/module_helppack.ulf#STR_NAME_MODULE_HELPPACK_UK.LngText.text"
 msgid "Ukrainian"
 msgstr "ukrajinski"
@@ -3134,15 +3166,15 @@ msgstr "Hrvatski rečnici provere pisanja i preloma"
 
 #: scp2/source/ooo/module_ooo.ulf#STR_DESC_MODULE_EXTENSION_DICTIONARY_OC.LngText.text
 msgid "Occitan spell check dictionary"
-msgstr ""
+msgstr "Okitanski rečnik provere pisanja"
 
 #: scp2/source/ooo/module_ooo.ulf#STR_DESC_MODULE_EXTENSION_DICTIONARY_RU.LngText.text
 msgid "Russian spell check dictionary, hyphenation rules and thesaurus"
-msgstr ""
+msgstr "Ruski rečnici provere pisanja, preloma i sinonima"
 
 #: scp2/source/ooo/module_ooo.ulf#STR_DESC_MODULE_EXTENSION_DICTIONARY_UK.LngText.text
 msgid "Ukrainian spell check dictionary, hyphenation rules and thesaurus"
-msgstr ""
+msgstr "Ukrajinski rečnici provere pisanja, preloma i sinonima"
 
 #: scp2/source/ooo/module_ooo.ulf#STR_NAME_MODULE_EXTENSION_DICTIONARY_HR.LngText.text
 msgctxt "scp2/source/ooo/module_ooo.ulf#STR_NAME_MODULE_EXTENSION_DICTIONARY_HR.LngText.text"
@@ -3150,13 +3182,11 @@ msgid "Croatian"
 msgstr "hrvatski"
 
 #: scp2/source/ooo/module_ooo.ulf#STR_NAME_MODULE_EXTENSION_DICTIONARY_OC.LngText.text
-#, fuzzy
 msgctxt "scp2/source/ooo/module_ooo.ulf#STR_NAME_MODULE_EXTENSION_DICTIONARY_OC.LngText.text"
 msgid "Occitan"
 msgstr "okitanski"
 
 #: scp2/source/ooo/module_ooo.ulf#STR_NAME_MODULE_EXTENSION_DICTIONARY_UK.LngText.text
-#, fuzzy
 msgctxt "scp2/source/ooo/module_ooo.ulf#STR_NAME_MODULE_EXTENSION_DICTIONARY_UK.LngText.text"
 msgid "Ukrainian"
 msgstr "ukrajinski"
@@ -3990,8 +4020,8 @@ msgstr ""
 "zadržana.\n"
 "Priređivanje %OOOVENDOR, zasnovano na paketu OpenOffice.org, autorska prava "
 "2000, 2010 © Oracle i/ili pridružnice.\n"
-"%OOOVENDOR zahvaljuje svim članovima zajednice, više informacija potražite "
-"na stranici:"
+"%OOOVENDOR zahvaljuje svim članovima zajednice, više informacija potražite na "
+"stranici:"
 
 #: svx/source/intro/ooo.src#RID_DEFAULTABOUT.ABOUT_STR_LINK.string.text
 msgid "http://www.libreoffice.org/credits.html"
diff --git a/po/lo-build-sr.po b/po/lo-build-sr.po
index d62b430..ff2be27 100644
--- a/po/lo-build-sr.po
+++ b/po/lo-build-sr.po
@@ -1,11 +1,14 @@
 # Serbian translation of LibreOffice
-# Courtesy of http://sr.openoffice.org team -- 2010.
+# Courtesy of http://sr.openoffice.org team -- 2011.
+#
 # This file is distributed under the terms of the GNU Lesser General
 # Public License as published by the Free Software Foundation; either
 # version 3, or (at your option) any later version.
-# Никола Стојковић <nikola.stojkovic at phplab.biz>, 2009, 2010.
+#
+# Никола Стојковић <nikola.stojkovic at phplab.biz>, 2009, 2010, 2011.
 # Милош Поповић <gpopac at gmail.com>, 2010.
-# Горан Ракић <grakic at devbase.net>, 2010.
+# Горан Ракић <grakic at devbase.net>, 2010, 2011.
+#
 #. extracted from (input file name not known)
 msgid ""
 msgstr ""
@@ -357,12 +360,18 @@ msgid ""
 "enhancements, write your own article in an FAQ, how-to, manual, create a "
 "video tutorial, etc."
 msgstr ""
+"Ако желите да се активно придружите широм света расутој %PRODUCTNAME заједници, "
+"можете послати коментар, разговарати о могућностима, предложити унапређења "
+"написати текст на често постављана питања, водич, упутство, направити видео "
+"прилог за обуку и слично."
 
 #: helpcontent2/source/text/shared/05/00000001.xhp#par_id0120200910361874.help.text
 msgid ""
 "Visit the <link href=\"http://www.libreoffice.org/get-involved/\">Get involved "
 "page on the website</link> and follow the links for contributors."
 msgstr ""
+"Посетите <link href=\"http://www.libreoffice.org/get-involved/\">Прикључите се "
+"страницу на сајту (енгл.)</link> и сазнајте како да допринесете."
 
 #: helpcontent2/source/text/shared/05/00000001.xhp#par_id0804200803314235.help.text
 msgid ""
@@ -372,11 +381,17 @@ msgid ""
 "list</link>. If you want to discuss any issue with other users, send an "
 "email to the public mail list users at libreoffice.org."
 msgstr ""
+"Ако сте забринути у вези неке теме око сигурности коришћења овог софтвера "
+"можете контактирати програмере преко <link "
+"href=\"http://lists.freedesktop.org/mailman/listinfo/libreoffice\">јавне "
+"дописне листе (енгл.)</link>. Ако желите да се о томе обратите корисницима, пошаљите "
+"е-писмо на јавну дописну листу users at libreoffice.org."
 
 #: helpcontent2/source/text/shared/05/00000001.xhp#par_id0915200811081778.help.text
 msgid ""
 "You can access web forums to ask and answer questions about %PRODUCTNAME."
 msgstr ""
+"Можете користити форуме да поставите нова и шаљете одговоре на питања о пакету %PRODUCTNAME."
 
 #: helpcontent2/source/text/shared/05/00000001.xhp#par_id1318380.help.text
 msgid ""
@@ -387,18 +402,28 @@ msgid ""
 "help and support in English language on the %PRODUCTNAME website at <link "
 "href=\"http://www.libreoffice.org/get-help/\">www.libreoffice.org</link>."
 msgstr ""
+"Пројекти локализације пакета %PRODUCTNAME припремају странице за подршку на "
+"појединачним језицима. Погледајте преглед пројеката на страници <link "
+"href=\"http://www.libreoffice.org/international-"
+"sites/\">http://www.libreoffice.org/international-sites/</link>. Помоћ и документацију "
+"на енглеском потражите на сајту пројекта %PRODUCTNAME на адреси <link "
+"href=\"http://www.libreoffice.org/get-help/\">www.libreoffice.org</link>."
 
 #: helpcontent2/source/text/shared/05/00000001.xhp#par_id3028143.help.text
 msgid ""
 "You can download the latest version of %PRODUCTNAME at <link href=\"http://ww"
 "w.libreoffice.org/download/\">www.libreoffice.org/download/</link>."
 msgstr ""
+"Последње издање пакета %PRODUCTNAME можете да преузмете са <link href=\"http://ww"
+"w.libreoffice.org/download/\">www.libreoffice.org/download/</link>."
 
 #: helpcontent2/source/text/shared/05/00000001.xhp#par_id3150667.8.help.text
 msgid ""
 "You can find support on the %PRODUCTNAME website at <link "
 "href=\"http://www.libreoffice.org/get-help/\">www.libreoffice.org</link>."
 msgstr ""
+"Подршку за пакет %PRODUCTNAME можете да пронађете на сајту <link "
+"href=\"http://www.libreoffice.org/get-help/\">www.libreoffice.org</link>."
 
 #: helpcontent2/source/text/shared/05/00000001.xhp#par_id3166335.help.text
 msgid ""
@@ -408,6 +433,12 @@ msgid ""
 "/get-help/mailing-lists/\">www.libreoffice.org/get-help/mailing-"
 "lists/</link>."
 msgstr ""
+"Поставите питање о пакету %PRODUCTNAME, пронађите подршку у заједници и разговарајте "
+"о темама преко јавних дописних листа или путем форума. Дописне листе о пакету "
+"%PRODUCTNAME на енглеском су наведене на сајту <link href=\"http://www.libreoffice.org"
+"/get-help/mailing-lists/\">www.libreoffice.org/get-help/mailing-"
+"lists/</link>. За учешће на српском језику, придружите се заједници на форуму "
+"<link href=\"http://otvorenidokument.com/\">Отворени документ</link>."
 
 #: helpcontent2/source/text/shared/05/00000001.xhp#par_id3497211.help.text
 msgid ""
@@ -415,6 +446,9 @@ msgid ""
 "PRODUCTNAME website at <link href=\"http://www.libreoffice.org/get-"
 "help/documentation/\">www.libreoffice.org/get-help/documentation/</link>."
 msgstr ""
+"Преузмите документацију у ПДФ формату, водиче и приручнике са сајта пројекта %"
+"PRODUCTNAME на адреси <link href=\"http://www.libreoffice.org/get-"
+"help/documentation/\">www.libreoffice.org/get-help/documentation/</link>."
 
 #: helpcontent2/source/text/shared/guide/protection.xhp#par_id3153104.13.help.text
 msgid ""
@@ -2835,7 +2869,6 @@ msgid "Uyghur"
 msgstr "ујгурски"
 
 #: scp2/source/ooo/module_helppack.ulf#STR_NAME_MODULE_HELPPACK_UK.LngText.text
-#, fuzzy
 msgctxt "scp2/source/ooo/module_helppack.ulf#STR_NAME_MODULE_HELPPACK_UK.LngText.text"
 msgid "Ukrainian"
 msgstr "украјински"
@@ -3133,15 +3166,15 @@ msgstr "Хрватски речници провере писања и прел
 
 #: scp2/source/ooo/module_ooo.ulf#STR_DESC_MODULE_EXTENSION_DICTIONARY_OC.LngText.text
 msgid "Occitan spell check dictionary"
-msgstr ""
+msgstr "Окитански речник провере писања"
 
 #: scp2/source/ooo/module_ooo.ulf#STR_DESC_MODULE_EXTENSION_DICTIONARY_RU.LngText.text
 msgid "Russian spell check dictionary, hyphenation rules and thesaurus"
-msgstr ""
+msgstr "Руски речници провере писања, прелома и синонима"
 
 #: scp2/source/ooo/module_ooo.ulf#STR_DESC_MODULE_EXTENSION_DICTIONARY_UK.LngText.text
 msgid "Ukrainian spell check dictionary, hyphenation rules and thesaurus"
-msgstr ""
+msgstr "Украјински речници провере писања, прелома и синонима"
 
 #: scp2/source/ooo/module_ooo.ulf#STR_NAME_MODULE_EXTENSION_DICTIONARY_HR.LngText.text
 msgctxt "scp2/source/ooo/module_ooo.ulf#STR_NAME_MODULE_EXTENSION_DICTIONARY_HR.LngText.text"
@@ -3149,13 +3182,11 @@ msgid "Croatian"
 msgstr "хрватски"
 
 #: scp2/source/ooo/module_ooo.ulf#STR_NAME_MODULE_EXTENSION_DICTIONARY_OC.LngText.text
-#, fuzzy
 msgctxt "scp2/source/ooo/module_ooo.ulf#STR_NAME_MODULE_EXTENSION_DICTIONARY_OC.LngText.text"
 msgid "Occitan"
 msgstr "окитански"
 
 #: scp2/source/ooo/module_ooo.ulf#STR_NAME_MODULE_EXTENSION_DICTIONARY_UK.LngText.text
-#, fuzzy
 msgctxt "scp2/source/ooo/module_ooo.ulf#STR_NAME_MODULE_EXTENSION_DICTIONARY_UK.LngText.text"
 msgid "Ukrainian"
 msgstr "украјински"
-- 
1.7.1


--=-y7BPdfDxusgf5Io9al5Z--More information about the LibreOffice mailing list