[PATCH] Remove unused method EditEngine::GetNextVisPortion

Jesús Corrius jesus at softcatala.org
Wed Apr 25 08:10:26 PDT 2012


Precisament ara s'estava discutint si s'ha d'eliminar aquest mètode o
no... Tens molta mala sort... :)

Deixa el patch, però et recomano que en busquis un altre si vols tenir
acabada la PAC avui.


On Wed, Apr 25, 2012 at 5:07 PM, Javier Catala <j_catala at yahoo.com> wrote:
> This patch removes the unused method EditEngine::GetNextVisPortion, as listed in unusedcode.easy
>
> _______________________________________________
> LibreOffice mailing list
> LibreOffice at lists.freedesktop.org
> http://lists.freedesktop.org/mailman/listinfo/libreoffice
>-- 
Jesús Corrius <jesus at softcatala.org>


More information about the LibreOffice mailing list