وضعيت بحراني جسماني اشرف غني احمدزي

mohammad sadrhakim at yahoo.com
Sat Apr 5 05:43:52 PDT 2014


   در پي بروز وضعيت بحراني جسماني اشرف غني احمدزي در قندهار، يک تيم پزشکي ويژه 
از سوي بيمارستان آمريکايي دوبي عازم کابل گرديده اند.

آقاي اشرف غني (کانديد رياست جمهوري افغانستان) پس از برنامه کمپين خود در قندهار 
در تاريخ 29 مارس دچار حمله عصبي گرديد و بلافاصله تحت درمان قرار گرفت. با توجه 
به وضعيت بحراني نامبرده، ستاد ايشان از بيمارستان آمريکايي دوبي درخواست يک تيم 
پزشکي مجرب نمودند و امروز اين تيم شامل خانم دکتر ( Mari Aallos-Ravenna) و آقاي 
دکتر (Anthony Brignoni ) و دو تن از پرستاران باسابقه اين بيمارستان وارد کابل 
گرديدند.

منابع آگاه بيمارستان مبلغ قرارداد اين تيم براي حضور ده روزه در کابل و نظارت 
بر وضعيت جسماني آقاي اشرف غني را 250 هزار دلار به اضافه ساير هزينه هاي ملزومات 
پزشکي ذکر کرده اند.

منبع خبرhttp://gm-link.com/tm.asp?c=n249771&u=libreoffice@lists.freedesktop.org&i=n1146975-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.freedesktop.org/archives/libreoffice/attachments/20140405/9ba0e069/attachment.html>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: facebook.gif
Type: image/gif
Size: 269 bytes
Desc: not available
URL: <http://lists.freedesktop.org/archives/libreoffice/attachments/20140405/9ba0e069/attachment.gif>


More information about the LibreOffice mailing list