[Mesa-dev] [PATCH 1/2] Remove -lXmu from LIBS

Matt Turner mattst88 at gmail.com
Sat Sep 17 16:09:52 PDT 2011


It's not used anywhere that I can see.

Signed-off-by: Matt Turner <mattst88 at gmail.com>
---
 configs/aix            |  2 +-
 configs/aix-64           |  2 +-
 configs/aix-64-static       |  2 +-
 configs/aix-gcc          |  2 +-
 configs/aix-static         |  2 +-
 configs/darwin           |  2 +-
 configs/freebsd          |  2 +-
 configs/hpux10           |  2 +-
 configs/hpux10-gcc         |  2 +-
 configs/hpux10-static       |  4 ++--
 configs/hpux11-32-static      |  2 +-
 configs/hpux11-32-static-nothreads |  2 +-
 configs/hpux11-64         |  2 +-
 configs/hpux11-64-static      |  2 +-
 configs/hpux11-ia64        |  2 +-
 configs/hpux11-ia64-static     |  2 +-
 configs/hpux9           |  2 +-
 configs/hpux9-gcc         |  2 +-
 configs/irix6-64          |  2 +-
 configs/irix6-64-static      |  2 +-
 configs/irix6-n32         |  2 +-
 configs/irix6-n32-static      |  2 +-
 configs/irix6-o32         |  2 +-
 configs/irix6-o32-static      |  2 +-
 configs/linux-ia64-icc-static   |  2 +-
 configs/linux-icc-static      |  2 +-
 configs/linux-osmesa-static    |  2 +-
 configs/linux-static        |  2 +-
 configs/linux-x86-64-static    |  2 +-
 configs/linux-x86-static      |  2 +-
 configs/netbsd           |  2 +-
 configs/osf1            |  2 +-
 configs/osf1-static        |  2 +-
 configs/solaris-x86        |  2 +-
 configs/solaris-x86-gcc      |  2 +-
 configs/solaris-x86-gcc-static   |  2 +-
 configs/sunos4           |  2 +-
 configs/sunos4-gcc         |  2 +-
 configs/sunos4-static       |  2 +-
 configs/sunos5           |  2 +-
 configs/sunos5-gcc         |  2 +-
 configs/sunos5-smp         |  2 +-
 configs/sunos5-v8         |  2 +-
 configs/sunos5-v8-static      |  2 +-
 configs/sunos5-v9         |  2 +-
 configs/sunos5-v9-cc-g++      |  2 +-
 configs/sunos5-v9-static      |  2 +-
 configs/ultrix-gcc         |  2 +-
 48 files changed, 49 insertions(+), 49 deletions(-)

diff --git a/configs/aix b/configs/aix
index 5d346d5..b3c0756 100644
--- a/configs/aix
+++ b/configs/aix
@@ -24,5 +24,5 @@ GL_LIB_DEPS = -lX11 -lXext -lpthread -lm
 GLU_LIB_DEPS = -L$(TOP)/lib -l$(GL_LIB) -lm -lC
 GLW_LIB_DEPS = -L$(TOP)/lib -l$(GL_LIB) -lXm -lXt -lX11
 OSMESA_LIB_DEPS = -L$(TOP)/lib -l$(GL_LIB)
-APP_LIB_DEPS = -L$(TOP)/lib -l$(GLUT_LIB) -l$(GLU_LIB) -l$(GL_LIB) -lX11 -lXext -lXmu -lXi -lpthread -lm -lC
+APP_LIB_DEPS = -L$(TOP)/lib -l$(GLUT_LIB) -l$(GLU_LIB) -l$(GL_LIB) -lX11 -lXext -lXi -lpthread -lm -lC
 
diff --git a/configs/aix-64 b/configs/aix-64
index a048c55..f59147b 100644
--- a/configs/aix-64
+++ b/configs/aix-64
@@ -21,5 +21,5 @@ OSMESA_LIB_NAME = libOSMesa.a
 GL_LIB_DEPS = -lX11 -lXext -lm -lpthread
 GLU_LIB_DEPS = -L$(TOP)/$(LIB_DIR) -l$(GL_LIB) -lm -lC
 GLW_LIB_DEPS = -L$(TOP)/$(LIB_DIR) -l$(GL_LIB) -lXm -lXt -lX11
-APP_LIB_DEPS = -L$(TOP)/lib64 -l$(GLUT_LIB) -l$(GLU_LIB) -l$(GL_LIB) -lX11 -lXext -lXmu -lXi -lm -lpthread -lC
+APP_LIB_DEPS = -L$(TOP)/lib64 -l$(GLUT_LIB) -l$(GLU_LIB) -l$(GL_LIB) -lX11 -lXext -lXi -lm -lpthread -lC
 
diff --git a/configs/aix-64-static b/configs/aix-64-static
index ee4147f..f162d6b 100644
--- a/configs/aix-64-static
+++ b/configs/aix-64-static
@@ -20,5 +20,5 @@ GLW_LIB_NAME = libGLw.a
 OSMESA_LIB_NAME = libOSMesa.a
 
 APP_LIB_DEPS = -q64 -L$(TOP)/$(LIB_DIR) -l$(GLUT_LIB) -l$(GLU_LIB) -l$(GL_LIB) \
-        -lX11 -lXext -lXmu -lXi -lm -lpthread -lC
+        -lX11 -lXext -lXi -lm -lpthread -lC
 
diff --git a/configs/aix-gcc b/configs/aix-gcc
index 223e809..310491b 100644
--- a/configs/aix-gcc
+++ b/configs/aix-gcc
@@ -18,5 +18,5 @@ CXXFLAGS += -fno-strict-aliasing
 MKLIB_OPTIONS = -arch aix-gcc
 GL_LIB_DEPS = -lX11 -lXext -lm
 GLU_LIB_DEPS = -L$(TOP)/$(LIB_DIR) -l$(GL_LIB) -lm
-APP_LIB_DEPS = -L$(TOP)/$(LIB_DIR) -Wl,-brtl -l$(GLUT_LIB) -l$(GLU_LIB) -l$(GL_LIB) -lm -lX11 -lXext -lXmu -lXi
+APP_LIB_DEPS = -L$(TOP)/$(LIB_DIR) -Wl,-brtl -l$(GLUT_LIB) -l$(GLU_LIB) -l$(GL_LIB) -lm -lX11 -lXext -lXi
 
diff --git a/configs/aix-static b/configs/aix-static
index 3350848..a7adda2 100644
--- a/configs/aix-static
+++ b/configs/aix-static
@@ -19,6 +19,6 @@ GLW_LIB_NAME = libGLw.a
 OSMESA_LIB_NAME = libOSMesa.a
 
 APP_LIB_DEPS = -L$(TOP)/$(LIB_DIR) -l$(GLUT_LIB) -l$(GLU_LIB) -l$(GL_LIB) \
-        -lX11 -lXext -lXmu -lXi -lm -lpthread -lC
+        -lX11 -lXext -lXi -lm -lpthread -lC
 
 
diff --git a/configs/darwin b/configs/darwin
index 83f417c..e5f159a 100644
--- a/configs/darwin
+++ b/configs/darwin
@@ -48,7 +48,7 @@ GL_LIB_DEPS = -L$(INSTALL_DIR)/$(LIB_DIR) -L$(X11_DIR)/$(LIB_DIR) -lX11 -lXext -
 OSMESA_LIB_DEPS =
 GLU_LIB_DEPS = -L$(TOP)/$(LIB_DIR) -l$(GL_LIB)
 GLW_LIB_DEPS = -L$(TOP)/$(LIB_DIR) -l$(GL_LIB) -L$(INSTALL_DIR)/$(LIB_DIR) -L$(X11_DIR)/$(LIB_DIR) -lX11 -lXt
-APP_LIB_DEPS = -L$(TOP)/$(LIB_DIR) -l$(GLUT_LIB) -l$(GLU_LIB) -l$(GL_LIB) -L$(INSTALL_DIR)/$(LIB_DIR) -L$(X11_DIR)/$(LIB_DIR) -lX11 -lXmu -lXt -lXi -lm
+APP_LIB_DEPS = -L$(TOP)/$(LIB_DIR) -l$(GLUT_LIB) -l$(GLU_LIB) -l$(GL_LIB) -L$(INSTALL_DIR)/$(LIB_DIR) -L$(X11_DIR)/$(LIB_DIR) -lX11 -lXt -lXi -lm
 
 SRC_DIRS = glsl mapi/glapi mapi/vgapi glx/apple mesa gallium glu
 GLU_DIRS = sgi
diff --git a/configs/freebsd b/configs/freebsd
index 00d46be..49e6dcc 100644
--- a/configs/freebsd
+++ b/configs/freebsd
@@ -27,4 +27,4 @@ CFLAGS += -fno-strict-aliasing
 CXXFLAGS += -fno-strict-aliasing
 
 EXTRA_LIB_PATH = -L/usr/local/lib
-APP_LIB_DEPS = -L$(TOP)/$(LIB_DIR) $(EXTRA_LIB_PATH) -l$(GLUT_LIB) -l$(GLU_LIB) -l$(GL_LIB) -lXext -lXmu -lXi -lX11 -lm
+APP_LIB_DEPS = -L$(TOP)/$(LIB_DIR) $(EXTRA_LIB_PATH) -l$(GLUT_LIB) -l$(GLU_LIB) -l$(GL_LIB) -lXext -lXi -lX11 -lm
diff --git a/configs/hpux10 b/configs/hpux10
index 9ec08c0..503123e 100644
--- a/configs/hpux10
+++ b/configs/hpux10
@@ -11,4 +11,4 @@ CXX = aCC
 CFLAGS = -O +DAportable +z -Ae -D_HPUX_SOURCE -I/usr/include/X11R6 -I/usr/contrib/X11R6/include -DUSE_XSHM
 CXXFLAGS = -O +DAportable +Z -Ae -D_HPUX_SOURCE
 
-APP_LIB_DEPS = -$(TOP)/$(LIB_DIR) -L/usr/lib/X11R6 -L/usr/contrib/X11R6/lib -lXext -lXmu -lXi -lX11 -lm
+APP_LIB_DEPS = -$(TOP)/$(LIB_DIR) -L/usr/lib/X11R6 -L/usr/contrib/X11R6/lib -lXext -lXi -lX11 -lm
diff --git a/configs/hpux10-gcc b/configs/hpux10-gcc
index 40f243c..3e5055b 100644
--- a/configs/hpux10-gcc
+++ b/configs/hpux10-gcc
@@ -15,5 +15,5 @@ CXXFLAGS = -ansi -O3 -D_HPUX_SOURCE
 CFLAGS += -fno-strict-aliasing
 CXXFLAGS += -fno-strict-aliasing
 
-APP_LIB_DEPS = -L$(TOP)/$(LIB_DIR) -L/usr/lib/X11R6 -L/usr/contrib/X11R6/lib -lXext -lXmu -lXi -lX11 -lm
+APP_LIB_DEPS = -L$(TOP)/$(LIB_DIR) -L/usr/lib/X11R6 -L/usr/contrib/X11R6/lib -lXext -lXi -lX11 -lm
 
diff --git a/configs/hpux10-static b/configs/hpux10-static
index 18847d9..6ac315b 100644
--- a/configs/hpux10-static
+++ b/configs/hpux10-static
@@ -24,5 +24,5 @@ GL_LIB_DEPS =
 OSMESA_LIB_DEPS = 
 GLU_LIB_DEPS = 
 GLW_LIB_DEPS = 
-APP_LIB_DEPS = -L$(TOP)/$(LIB_DIR) -l$(GLUT_LIB) -l$(GLU_LIB) -l$(GL_LIB) -L/usr/X11R6/lib -lX11 -lXext -lXmu -lXt -lXi -lpthread -lm -lstdc++
-APP_LIB_DEPS = -L$(TOP)/$(LIB_DIR) -l$(GLUT_LIB) -l$(GLU_LIB) -l$(GL_LIB) -L/usr/lib/X11R6 -L/usr/contrib/X11R6/lib -lXext -lXmu -lXi -lX11 -lm -lstdc++
+APP_LIB_DEPS = -L$(TOP)/$(LIB_DIR) -l$(GLUT_LIB) -l$(GLU_LIB) -l$(GL_LIB) -L/usr/X11R6/lib -lX11 -lXext -lXt -lXi -lpthread -lm -lstdc++
+APP_LIB_DEPS = -L$(TOP)/$(LIB_DIR) -l$(GLUT_LIB) -l$(GLU_LIB) -l$(GL_LIB) -L/usr/lib/X11R6 -L/usr/contrib/X11R6/lib -lXext -lXi -lX11 -lm -lstdc++
diff --git a/configs/hpux11-32-static b/configs/hpux11-32-static
index 58a1c63..ffe757f 100644
--- a/configs/hpux11-32-static
+++ b/configs/hpux11-32-static
@@ -22,5 +22,5 @@ GLW_LIB_NAME = libGLw.a
 OSMESA_LIB_NAME = libOSMesa.a
 
 # Library/program dependencies
-APP_LIB_DEPS = -L$(TOP)/$(LIB_DIR) -l$(GLUT_LIB) -l$(GLU_LIB) -l$(GL_LIB) -L/usr/lib/X11R6/ -L/usr/contrib/X11R6/lib/ -lXext -lXmu -lXt -lXi -lX11 -lm -lpthread -lCsup -lcl
+APP_LIB_DEPS = -L$(TOP)/$(LIB_DIR) -l$(GLUT_LIB) -l$(GLU_LIB) -l$(GL_LIB) -L/usr/lib/X11R6/ -L/usr/contrib/X11R6/lib/ -lXext -lXt -lXi -lX11 -lm -lpthread -lCsup -lcl
 
diff --git a/configs/hpux11-32-static-nothreads b/configs/hpux11-32-static-nothreads
index fa3d4c2..7117a6c 100644
--- a/configs/hpux11-32-static-nothreads
+++ b/configs/hpux11-32-static-nothreads
@@ -22,4 +22,4 @@ GLW_LIB_NAME = libGLw.a
 OSMESA_LIB_NAME = libOSMesa.a
 
 # Library/program dependencies
-APP_LIB_DEPS = -L/usr/lib/X11R6 -L/usr/contrib/X11R6/lib -lXext -lXmu -lXi -lX11 -lm
+APP_LIB_DEPS = -L/usr/lib/X11R6 -L/usr/contrib/X11R6/lib -lXext -lXi -lX11 -lm
diff --git a/configs/hpux11-64 b/configs/hpux11-64
index 0f963e2..e55f795 100644
--- a/configs/hpux11-64
+++ b/configs/hpux11-64
@@ -24,6 +24,6 @@ OSMESA_LIB_NAME = libOSMesa.a
 
 # Library/program dependencies
 APP_LIB_DEPS = -L$(TOP)/$(LIB_DIR) -l$(GLUT_LIB) -l$(GLU_LIB) -l$(GL_LIB)
-GL_LIB_DEPS = -L/usr/lib/X11R6/pa20_64 -L/usr/contrib/X11R6/lib/pa20_64 -lXext -lXmu -lXt -lXi -lX11 -lm -lpthread
+GL_LIB_DEPS = -L/usr/lib/X11R6/pa20_64 -L/usr/contrib/X11R6/lib/pa20_64 -lXext -lXt -lXi -lX11 -lm -lpthread
 GLU_LIB_DEPS = -L$(TOP)/$(LIB_DIR) -l$(GL_LIB) -lm -lCsup -lcl
 GLW_LIB_DEPS = -L$(TOP)/$(LIB_DIR) -l$(GL_LIB) $(GL_LIB_DEPS)
diff --git a/configs/hpux11-64-static b/configs/hpux11-64-static
index 4161d53..572bf75 100644
--- a/configs/hpux11-64-static
+++ b/configs/hpux11-64-static
@@ -23,4 +23,4 @@ GLW_LIB_NAME = libGLw.a
 OSMESA_LIB_NAME = libOSMesa.a
 
 # Library/program dependencies
-APP_LIB_DEPS = -L$(TOP)/$(LIB_DIR) -l$(GLUT_LIB) -l$(GLU_LIB) -l$(GL_LIB) -L/usr/lib/X11R6/pa20_64 -L/usr/contrib/X11R6/lib/pa20_64 -lXext -lXmu -lXt -lXi -lX11 -lm -lpthread -lCsup -lcl
+APP_LIB_DEPS = -L$(TOP)/$(LIB_DIR) -l$(GLUT_LIB) -l$(GLU_LIB) -l$(GL_LIB) -L/usr/lib/X11R6/pa20_64 -L/usr/contrib/X11R6/lib/pa20_64 -lXext -lXt -lXi -lX11 -lm -lpthread -lCsup -lcl
diff --git a/configs/hpux11-ia64 b/configs/hpux11-ia64
index e27a221..ddf4523 100644
--- a/configs/hpux11-ia64
+++ b/configs/hpux11-ia64
@@ -23,6 +23,6 @@ GLW_LIB_NAME = libGLw.so
 OSMESA_LIB_NAME = libOSMesa.so
 
 # Library/program dependencies
-GL_LIB_DEPS = -L/usr/lib/X11R6/ -L/usr/contrib/X11R6/lib/ -lXext -lXmu -lXt -lXi -lX11 -lm -lpthread
+GL_LIB_DEPS = -L/usr/lib/X11R6/ -L/usr/contrib/X11R6/lib/ -lXext -lXt -lXi -lX11 -lm -lpthread
 GLU_LIB_DEPS = -L$(TOP)/$(LIB_DIR) -l$(GL_LIB) -lm -lCsup -lcl
 GLW_LIB_DEPS = -L$(TOP)/$(LIB_DIR) -l$(GL_LIB) $(GL_LIB_DEPS)
diff --git a/configs/hpux11-ia64-static b/configs/hpux11-ia64-static
index de24a15..4a87e3e 100644
--- a/configs/hpux11-ia64-static
+++ b/configs/hpux11-ia64-static
@@ -23,4 +23,4 @@ GLW_LIB_NAME = libGLw.a
 OSMESA_LIB_NAME = libOSMesa.a
 
 # Library/program dependencies
-APP_LIB_DEPS = -L$(TOP)/$(LIB_DIR) -l$(GLUT_LIB) -l$(GLU_LIB) -l$(GL_LIB) -L/usr/lib/X11R6 -L/usr/contrib/X11R6/lib -lXext -lXmu -lXi -lXt -lX11 -lpthread -lm -lCsup -lcl
+APP_LIB_DEPS = -L$(TOP)/$(LIB_DIR) -l$(GLUT_LIB) -l$(GLU_LIB) -l$(GL_LIB) -L/usr/lib/X11R6 -L/usr/contrib/X11R6/lib -lXext -lXi -lXt -lX11 -lpthread -lm -lCsup -lcl
diff --git a/configs/hpux9 b/configs/hpux9
index d0105e5..bb32d49 100644
--- a/configs/hpux9
+++ b/configs/hpux9
@@ -12,5 +12,5 @@ CXX = c++
 CFLAGS = +z -O +Olibcalls +ESlit -Ae +Onolimit -D_HPUX_SOURCE -I/usr/include/X11R5 -DUSE_XSHM
 CXXFLAGS = +z -O +Olibcalls +ESlit -Ae +Onolimit -D_HPUX_SOURCE -I/usr/include/X11R5
 
-APP_LIB_DEPS = -L$(TOP)/$(LIB_DIR) -L/usr/lib/X11R5 -s -Wl,+s,-B,nonfatal,-B,immediate -lXext -lXmu -lXi -lX11 -lm
+APP_LIB_DEPS = -L$(TOP)/$(LIB_DIR) -L/usr/lib/X11R5 -s -Wl,+s,-B,nonfatal,-B,immediate -lXext -lXi -lX11 -lm
 
diff --git a/configs/hpux9-gcc b/configs/hpux9-gcc
index df30420..6fc2e17 100644
--- a/configs/hpux9-gcc
+++ b/configs/hpux9-gcc
@@ -11,4 +11,4 @@ CXX = aCC
 CFLAGS = -O +DAportable +z -Ae -D_HPUX_SOURCE -I/usr/include/X11R6 -I/usr/contrib/X11R6/include -DUSE_XSHM
 CXXFLAGS = -O +DAportable +Z -Ae -D_HPUX_SOURCE
 
-APP_LIB_DEPS = -L$(TOP)/$(LIB_DIR) -L/usr/lib/X11R6 -L/usr/contrib/X11R6/lib -lXext -lXmu -lXi -lX11 -lm
+APP_LIB_DEPS = -L$(TOP)/$(LIB_DIR) -L/usr/lib/X11R6 -L/usr/contrib/X11R6/lib -lXext -lXi -lX11 -lm
diff --git a/configs/irix6-64 b/configs/irix6-64
index aae6d78..305dbf9 100644
--- a/configs/irix6-64
+++ b/configs/irix6-64
@@ -14,4 +14,4 @@ GLW_SOURCES = GLwDrawA.c GLwMDrawA.c
 
 LIB_DIR = lib64
 
-APP_LIB_DEPS = -L$(TOP)/$(LIB_DIR) -64 -rpath $(TOP)/$(LIB_DIR) -l$(GLUT_LIB) -l$(GLU_LIB) -l$(GL_LIB) -lX11 -lXmu -lXi -lpthread -lm
+APP_LIB_DEPS = -L$(TOP)/$(LIB_DIR) -64 -rpath $(TOP)/$(LIB_DIR) -l$(GLUT_LIB) -l$(GLU_LIB) -l$(GL_LIB) -lX11 -lXi -lpthread -lm
diff --git a/configs/irix6-64-static b/configs/irix6-64-static
index e61f624..1e9aa9b 100644
--- a/configs/irix6-64-static
+++ b/configs/irix6-64-static
@@ -15,7 +15,7 @@ GLW_SOURCES = GLwDrawA.c GLwMDrawA.c
 
 LIB_DIR = lib64
 
-APP_LIB_DEPS = -L$(TOP)/$(LIB_DIR) -64 -l$(GLUT_LIB) -l$(GLU_LIB) -l$(GL_LIB) -lX11 -lXext -lXmu -lXi -lpthread -lm -lC
+APP_LIB_DEPS = -L$(TOP)/$(LIB_DIR) -64 -l$(GLUT_LIB) -l$(GLU_LIB) -l$(GL_LIB) -lX11 -lXext -lXi -lpthread -lm -lC
 
 GL_LIB_NAME = libGL.a
 GLU_LIB_NAME = libGLU.a
diff --git a/configs/irix6-n32 b/configs/irix6-n32
index 8a78173..e0fcceb 100644
--- a/configs/irix6-n32
+++ b/configs/irix6-n32
@@ -14,4 +14,4 @@ GLW_SOURCES = GLwDrawA.c GLwMDrawA.c
 
 LIB_DIR = lib32
 
-APP_LIB_DEPS = -L$(TOP)/$(LIB_DIR) -n32 -rpath $(TOP)/$(LIB_DIR) -l$(GLUT_LIB) -l$(GLU_LIB) -l$(GL_LIB) -lX11 -lXmu -lXi -lfpe -lpthread -lm
+APP_LIB_DEPS = -L$(TOP)/$(LIB_DIR) -n32 -rpath $(TOP)/$(LIB_DIR) -l$(GLUT_LIB) -l$(GLU_LIB) -l$(GL_LIB) -lX11 -lXi -lfpe -lpthread -lm
diff --git a/configs/irix6-n32-static b/configs/irix6-n32-static
index 47b5e50..596d319 100644
--- a/configs/irix6-n32-static
+++ b/configs/irix6-n32-static
@@ -15,7 +15,7 @@ GLW_SOURCES = GLwDrawA.c GLwMDrawA.c
 
 LIB_DIR = lib32
 
-APP_LIB_DEPS = -L$(TOP)/$(LIB_DIR) -n32 -l$(GLU_LIB) -l$(GL_LIB) -lX11 -lXext -lXmu -lXi -lpthread -lm -lC
+APP_LIB_DEPS = -L$(TOP)/$(LIB_DIR) -n32 -l$(GLU_LIB) -l$(GL_LIB) -lX11 -lXext -lXi -lpthread -lm -lC
 
 GL_LIB_NAME = libGL.a
 GLU_LIB_NAME = libGLU.a
diff --git a/configs/irix6-o32 b/configs/irix6-o32
index 1e4c8c5..9e28699 100644
--- a/configs/irix6-o32
+++ b/configs/irix6-o32
@@ -14,5 +14,5 @@ GLW_SOURCES = GLwDrawA.c GLwMDrawA.c
 
 LIB_DIR = lib32
 
-APP_LIB_DEPS = -L$(TOP)/$(LIB_DIR) -32 -rpath $(TOP)/$(LIB_DIR) -l$(GLUT_LIB) -l$(GLU_LIB) -l$(GL_LIB) -lX11 -lXext -lXmu -lXi -lm
+APP_LIB_DEPS = -L$(TOP)/$(LIB_DIR) -32 -rpath $(TOP)/$(LIB_DIR) -l$(GLUT_LIB) -l$(GLU_LIB) -l$(GL_LIB) -lX11 -lXext -lXi -lm
 
diff --git a/configs/irix6-o32-static b/configs/irix6-o32-static
index 58fbe4e..19d50e0 100644
--- a/configs/irix6-o32-static
+++ b/configs/irix6-o32-static
@@ -15,7 +15,7 @@ GLW_SOURCES = GLwDrawA.c GLwMDrawA.c
 
 LIB_DIR = lib32
 
-APP_LIB_DEPS = -L$(TOP)/$(LIB_DIR) -32 -l$(GLU_LIB) -l$(GL_LIB) -lX11 -lXext -lXmu -lXi -lm -lC
+APP_LIB_DEPS = -L$(TOP)/$(LIB_DIR) -32 -l$(GLU_LIB) -l$(GL_LIB) -lX11 -lXext -lXi -lm -lC
 
 GL_LIB_NAME = libGL.a
 GLU_LIB_NAME = libGLU.a
diff --git a/configs/linux-ia64-icc-static b/configs/linux-ia64-icc-static
index b5c33a5..866d943 100644
--- a/configs/linux-ia64-icc-static
+++ b/configs/linux-ia64-icc-static
@@ -20,5 +20,5 @@ OSMESA_LIB_NAME = libOSMesa.a
 GL_LIB_DEPS =
 GLU_LIB_DEPS =
 GLW_LIB_DEPS =
-APP_LIB_DEPS = -i-static -cxxlib-icc -L$(TOP)/$(LIB_DIR) -l$(GLUT_LIB) -l$(GLU_LIB) -l$(GL_LIB) -L/usr/X11R6/lib -lX11 -lXmu -lXt -lXi -lpthread -lm -lcxa -lunwind
+APP_LIB_DEPS = -i-static -cxxlib-icc -L$(TOP)/$(LIB_DIR) -l$(GLUT_LIB) -l$(GLU_LIB) -l$(GL_LIB) -L/usr/X11R6/lib -lX11 -lXt -lXi -lpthread -lm -lcxa -lunwind
 
diff --git a/configs/linux-icc-static b/configs/linux-icc-static
index d031196..b24d966 100644
--- a/configs/linux-icc-static
+++ b/configs/linux-icc-static
@@ -18,7 +18,7 @@ GLW_LIB_NAME = libGLw.a
 OSMESA_LIB_NAME = libOSMesa.a
 
 GL_LIB_DEPS =
-APP_LIB_DEPS = -L$(TOP)/$(LIB_DIR) -l$(GLUT_LIB) -l$(GLU_LIB) -l$(GL_LIB) -L/usr/X11R6/lib -lX11 -lXmu -lXt -lXi -lm -lpthread -lcxa -lunwind
+APP_LIB_DEPS = -L$(TOP)/$(LIB_DIR) -l$(GLUT_LIB) -l$(GLU_LIB) -l$(GL_LIB) -L/usr/X11R6/lib -lX11 -lXt -lXi -lm -lpthread -lcxa -lunwind
 
 MESA_ASM_SOURCES = $(X86_SOURCES)
 GLAPI_ASM_SOURCES = $(X86_API)
diff --git a/configs/linux-osmesa-static b/configs/linux-osmesa-static
index d3af7a9..3f15968 100644
--- a/configs/linux-osmesa-static
+++ b/configs/linux-osmesa-static
@@ -31,4 +31,4 @@ OSMESA_LIB_DEPS =
 GLU_LIB_DEPS =
 GLW_LIB_DEPS =
 APP_LIB_DEPS = -L$(TOP)/$(LIB_DIR) -l$(GLUT_LIB) -l$(GLU_LIB) -l$(GL_LIB) \
-        $(EXTRA_LIB_PATH) -lX11 -lXmu -lXt -lXi -lpthread -lstdc++ -lm
+        $(EXTRA_LIB_PATH) -lX11 -lXt -lXi -lpthread -lstdc++ -lm
diff --git a/configs/linux-static b/configs/linux-static
index 2b97daa..ead9e92 100644
--- a/configs/linux-static
+++ b/configs/linux-static
@@ -21,4 +21,4 @@ GLW_LIB_DEPS =
 
 # Need to specify all libraries we may need
 APP_LIB_DEPS = -L$(TOP)/$(LIB_DIR) -l$(GLUT_LIB) -l$(GLU_LIB) \
-	-l$(GL_LIB) -lm -L/usr/X11R6/lib/ -lX11 -lXext -lXmu -lXi -lpthread
+	-l$(GL_LIB) -lm -L/usr/X11R6/lib/ -lX11 -lXext -lXi -lpthread
diff --git a/configs/linux-x86-64-static b/configs/linux-x86-64-static
index 89a0e3e..e157f71 100644
--- a/configs/linux-x86-64-static
+++ b/configs/linux-x86-64-static
@@ -22,4 +22,4 @@ GLW_LIB_DEPS =
 # Need to specify all libraries we may need
 APP_LIB_DEPS = -L$(TOP)/$(LIB_DIR) -l$(GLUT_LIB) -l$(GLU_LIB) -Wl,--start-group \
        -l$(GL_LIB) $(TOP)/src/mesa/pipe/softpipe/libsoftpipe.a -Wl,--end-group \
-        $(EXTRA_LIB_PATH) -lX11 -lXext -lXmu -lXt -lXi -lpthread -lstdc++ -lm
+        $(EXTRA_LIB_PATH) -lX11 -lXext -lXt -lXi -lpthread -lstdc++ -lm
diff --git a/configs/linux-x86-static b/configs/linux-x86-static
index dba6299..e6a63ec 100644
--- a/configs/linux-x86-static
+++ b/configs/linux-x86-static
@@ -21,4 +21,4 @@ GLW_LIB_DEPS =
 
 # Need to specify all libraries we may need
 APP_LIB_DEPS = -L$(TOP)/$(LIB_DIR) -l$(GLUT_LIB) -l$(GLU_LIB) \
-	-l$(GL_LIB) $(EXTRA_LIB_PATH) -lX11 -lXext -lXmu -lXt -lXi -lpthread -lstdc++ -lm
+	-l$(GL_LIB) $(EXTRA_LIB_PATH) -lX11 -lXext -lXt -lXi -lpthread -lstdc++ -lm
diff --git a/configs/netbsd b/configs/netbsd
index c65e901..973a205 100644
--- a/configs/netbsd
+++ b/configs/netbsd
@@ -9,7 +9,7 @@ CC = gcc
 CXX = g++
 CFLAGS = -O2 -fPIC -DUSE_XSHM -I/usr/X11R6/include -DHZ=100
 CXXFLAGS = -O2 -fPIC
-APP_LIB_DEPS = -L$(TOP)/$(LIB_DIR) -L/usr/X11R6/lib -lXext -lXmu -lXi -lX11 -lm
+APP_LIB_DEPS = -L$(TOP)/$(LIB_DIR) -L/usr/X11R6/lib -lXext -lXi -lX11 -lm
 
 # Work around aliasing bugs - developers should comment this out
 CFLAGS += -fno-strict-aliasing
diff --git a/configs/osf1 b/configs/osf1
index 5a2e1f2..eb2f378 100644
--- a/configs/osf1
+++ b/configs/osf1
@@ -12,4 +12,4 @@ CXXFLAGS = -O2 -std ansi -ieee -DPTHREADS -D_REENTRANT
 
 GL_LIB_DEPS = -lX11 -lXext -lm -lpthread
 GLU_LIB_DEPS = -L$(TOP)/$(LIB_DIR) -l$(GL_LIB) -lm
-APP_LIB_DEPS = -L$(TOP)/$(LIB_DIR) -L$(TOP)/$(LIB_DIR) -l$(GLUT_LIB) -l$(GLU_LIB) -l$(GL_LIB) -lX11 -lXext -lXmu -lXi -lpthread -lm
+APP_LIB_DEPS = -L$(TOP)/$(LIB_DIR) -L$(TOP)/$(LIB_DIR) -l$(GLUT_LIB) -l$(GLU_LIB) -l$(GL_LIB) -lX11 -lXext -lXi -lpthread -lm
diff --git a/configs/osf1-static b/configs/osf1-static
index f20005d..5a287e6 100644
--- a/configs/osf1-static
+++ b/configs/osf1-static
@@ -13,4 +13,4 @@ MKLIB_OPTIONS = -static
 
 GL_LIB_DEPS =
 GLU_LIB_DEPS =
-APP_LIB_DEPS = -noso -L$(TOP)/$(LIB_DIR) -l$(GLUT_LIB) -l$(GLU_LIB) -l$(GL_LIB) -so_archive -lX11 -lXext -lXmu -lXi -lpthread -lm -lcxx
+APP_LIB_DEPS = -noso -L$(TOP)/$(LIB_DIR) -l$(GLUT_LIB) -l$(GLU_LIB) -l$(GL_LIB) -so_archive -lX11 -lXext -lXi -lpthread -lm -lcxx
diff --git a/configs/solaris-x86 b/configs/solaris-x86
index 3c64d35..c663afe 100644
--- a/configs/solaris-x86
+++ b/configs/solaris-x86
@@ -9,7 +9,7 @@ CC = cc
 CFLAGS = -Xa -xO3 -xpentium -KPIC -I/usr/openwin/include -DUSE_XSHM
 MKLIB_OPTIONS = -static
 
-APP_LIB_DEPS = -L$(TOP)/$(LIB_DIR) -L/usr/openwin/lib -R/usr/openwin/lib -lX11 -lXext -lXmu -lXi -lm -lGLU -lGL
+APP_LIB_DEPS = -L$(TOP)/$(LIB_DIR) -L/usr/openwin/lib -R/usr/openwin/lib -lX11 -lXext -lXi -lm -lGLU -lGL
 
 GL_LIB_NAME = libGL.a
 GLU_LIB_NAME = libGLU.a
diff --git a/configs/solaris-x86-gcc b/configs/solaris-x86-gcc
index 065ce36..606541b 100644
--- a/configs/solaris-x86-gcc
+++ b/configs/solaris-x86-gcc
@@ -16,4 +16,4 @@ CXXFLAGS += -fno-strict-aliasing
 
 GL_LIB_DEPS = -L/usr/openwin/lib -lX11 -lXext -lm -lpthread
 GLU_LIB_DEPS = -L$(TOP)/$(LIB_DIR) -l$(GL_LIB) -lm
-APP_LIB_DEPS = -L$(TOP)/$(LIB_DIR) -L/usr/openwin/lib -R/usr/openwin/lib -l$(GLUT_LIB) -l$(GLU_LIB) -l$(GL_LIB) -lm -lX11 -lXext -lXi -lXmu
+APP_LIB_DEPS = -L$(TOP)/$(LIB_DIR) -L/usr/openwin/lib -R/usr/openwin/lib -l$(GLUT_LIB) -l$(GLU_LIB) -l$(GL_LIB) -lm -lX11 -lXext -lXi
diff --git a/configs/solaris-x86-gcc-static b/configs/solaris-x86-gcc-static
index dd12084..1ce08a5 100644
--- a/configs/solaris-x86-gcc-static
+++ b/configs/solaris-x86-gcc-static
@@ -17,7 +17,7 @@ CXXFLAGS += -fno-strict-aliasing
 
 GL_LIB_DEPS = -L/usr/openwin/lib -lX11 -lXext -lm -lpthread
 GLU_LIB_DEPS = -L$(TOP)/$(LIB_DIR) -l$(GL_LIB) -lm
-APP_LIB_DEPS = -L$(TOP)/$(LIB_DIR) -L/usr/openwin/lib -R/usr/openwin/lib -l$(GLUT_LIB) -l$(GLU_LIB) -l$(GL_LIB) -lm -lX11 -lXext -lXi -lXmu
+APP_LIB_DEPS = -L$(TOP)/$(LIB_DIR) -L/usr/openwin/lib -R/usr/openwin/lib -l$(GLUT_LIB) -l$(GLU_LIB) -l$(GL_LIB) -lm -lX11 -lXext -lXi
 
 GL_LIB_NAME = libGL.a
 GLU_LIB_NAME = libGLU.a
diff --git a/configs/sunos4 b/configs/sunos4
index 9e6627d..2723f45 100644
--- a/configs/sunos4
+++ b/configs/sunos4
@@ -7,6 +7,6 @@ CONFIG_NAME = sunos4
 # Compiler and flags
 CC = acc
 CFLAGS = -Kpic -O -I/usr/include/X11R5 -DUSE_XSHM -DSUNOS4
-APP_LIB_DEPS = -L$(TOP)/$(LIB_DIR) -L/usr/lib/X11R5 -lX11 -lXext -lXmu -lXi -lm
+APP_LIB_DEPS = -L$(TOP)/$(LIB_DIR) -L/usr/lib/X11R5 -lX11 -lXext -lXi -lm
 
 
diff --git a/configs/sunos4-gcc b/configs/sunos4-gcc
index 85439c9..c1e7405 100644
--- a/configs/sunos4-gcc
+++ b/configs/sunos4-gcc
@@ -14,5 +14,5 @@ CXXFLAGS = -fPIC -O3 -I/usr/openwin/include -DSUNOS4
 CFLAGS += -fno-strict-aliasing
 CXXFLAGS += -fno-strict-aliasing
 
-APP_LIB_DEPS = -L$(TOP)/$(LIB_DIR) -L/usr/openwin/lib -lX11 -lXext -lXmu -lXi -lm
+APP_LIB_DEPS = -L$(TOP)/$(LIB_DIR) -L/usr/openwin/lib -lX11 -lXext -lXi -lm
 
diff --git a/configs/sunos4-static b/configs/sunos4-static
index b05184d..767469f 100644
--- a/configs/sunos4-static
+++ b/configs/sunos4-static
@@ -20,4 +20,4 @@ GL_LIB_DEPS =
 OSMESA_LIB_DEPS = 
 GLU_LIB_DEPS = 
 GLW_LIB_DEPS = 
-APP_LIB_DEPS = -L$(TOP)/$(LIB_DIR) -l$(GLUT_LIB) -l$(GLU_LIB) -l$(GL_LIB) -L/usr/X11R6/lib -lX11 -lXext -lXmu -lXt -lXi -lpthread -lm
+APP_LIB_DEPS = -L$(TOP)/$(LIB_DIR) -l$(GLUT_LIB) -l$(GLU_LIB) -l$(GL_LIB) -L/usr/X11R6/lib -lX11 -lXext -lXt -lXi -lpthread -lm
diff --git a/configs/sunos5 b/configs/sunos5
index b3d3fc6..28b5edb 100644
--- a/configs/sunos5
+++ b/configs/sunos5
@@ -10,7 +10,7 @@ CXX = c++
 CFLAGS = -KPIC -Xa -O -I/usr/openwin/include -I/usr/dt/include -DUSE_XSHM
 CXXFLAGS = -KPIC -Xa -O -I/usr/openwin/include -I/usr/dt/include
 
-GL_LIB_DEPS = -L/usr/openwin/lib -L/usr/dt/lib -lX11 -lXext -lXmu -lXi -lm
+GL_LIB_DEPS = -L/usr/openwin/lib -L/usr/dt/lib -lX11 -lXext -lXi -lm
 GLU_LIB_DEPS = -L$(TOP)/$(LIB_DIR) -l$(GL_LIB) -lm
 GLW_LIB_DEPS = -L$(TOP)/$(LIB_DIR) -l$(GL_LIB) -L/usr/openwin/lib -lXt -lX11
 APP_LIB_DEPS = -L$(TOP)/$(LIB_DIR) -lCrun -lX11 -l$(GLUT_LIB) -l$(GLU_LIB) -l$(GL_LIB) -lm
diff --git a/configs/sunos5-gcc b/configs/sunos5-gcc
index e4d3403..3e3bd4b 100644
--- a/configs/sunos5-gcc
+++ b/configs/sunos5-gcc
@@ -34,5 +34,5 @@ CXXFLAGS += -fno-strict-aliasing
 # Library/program dependencies
 EXTRA_LIB_PATH=-L/usr/openwin/lib
 
-GL_LIB_DEPS = $(EXTRA_LIB_PATH) -lX11 -lXext -lXmu -lXi -lm
+GL_LIB_DEPS = $(EXTRA_LIB_PATH) -lX11 -lXext -lXi -lm
 APP_LIB_DEPS = -L$(TOP)/$(LIB_DIR) -lX11 -l$(GLUT_LIB) -l$(GLU_LIB) -l$(GL_LIB) -lm
diff --git a/configs/sunos5-smp b/configs/sunos5-smp
index 93132b6..3e7b96c 100644
--- a/configs/sunos5-smp
+++ b/configs/sunos5-smp
@@ -10,7 +10,7 @@ CXX = c++
 CFLAGS = -KPIC -Xa -native -fast -xO5 -xlibmil -xsafe=mem -xdepend -I/usr/openwin/include -I/usr/dt/include -DUSE_XSHM -DSOLARIS_2_4_BUG
 CXXFLAGS = -KPIC -Xa -native -fast -xO5 -xlibmil -xsafe=mem -xdepend -I/usr/openwin/include -I/usr/dt/include
 
-GL_LIB_DEPS = -L/usr/openwin/lib -lX11 -lXext -lXmu -lXi -lm
+GL_LIB_DEPS = -L/usr/openwin/lib -lX11 -lXext -lXi -lm
 GLU_LIB_DEPS = -L$(TOP)/$(LIB_DIR) -l$(GL_LIB) -lm
 GLW_LIB_DEPS = -L$(TOP)/$(LIB_DIR) -l$(GL_LIB) -L/usr/openwin/lib -lXt -lX11
 APP_LIB_DEPS = -L$(TOP)/$(LIB_DIR) -lX11 -l$(GLUT_LIB) -l$(GLU_LIB) -l$(GL_LIB) -lm -lCrun
diff --git a/configs/sunos5-v8 b/configs/sunos5-v8
index 19ff67b..814b0be 100644
--- a/configs/sunos5-v8
+++ b/configs/sunos5-v8
@@ -10,7 +10,7 @@ CXX = CC
 CFLAGS = -xarch=v8 -KPIC -O -I/usr/openwin/include -I/usr/dt/include -DUSE_XSHM -DPTHREADS
 CXXFLAGS = -xarch=v8 -KPIC -O -I/usr/openwin/include -I/usr/dt/include -DPTHREADS
 
-GL_LIB_DEPS = -L/usr/openwin/lib -L/usr/dt/lib -lX11 -lXext -lXmu -lXi -lm -lpthread
+GL_LIB_DEPS = -L/usr/openwin/lib -L/usr/dt/lib -lX11 -lXext -lXi -lm -lpthread
 GLU_LIB_DEPS = -L$(TOP)/$(LIB_DIR) -l$(GL_LIB) -lm -lCstd -lCrun
 GLW_LIB_DEPS = -L$(TOP)/$(LIB_DIR) -l$(GL_LIB) -L/usr/openwin/lib -lXt -lX11
 APP_LIB_DEPS = -L$(TOP)/$(LIB_DIR) -lX11 -l$(GLUT_LIB) -l$(GLU_LIB) -l$(GL_LIB) -lm
diff --git a/configs/sunos5-v8-static b/configs/sunos5-v8-static
index edb3227..ccce58b 100644
--- a/configs/sunos5-v8-static
+++ b/configs/sunos5-v8-static
@@ -12,4 +12,4 @@ CXX = CC
 CFLAGS = -xarch=v8 -KPIC -O -I/usr/openwin/include -I/usr/dt/include -DUSE_XSHM -DPTHREADS
 CXXFLAGS = -xarch=v8 -KPIC -O -I/usr/openwin/include -I/usr/dt/include -DPTHREADS
 
-APP_LIB_DEPS = -L$(TOP)/$(LIB_DIR) -l$(GLUT_LIB) -l$(GLU_LIB) -l$(GL_LIB) -L/usr/openwin/lib -lXt -lX11 -lXext -lXmu -lXi -lpthread -lm -lCstd -lCrun
+APP_LIB_DEPS = -L$(TOP)/$(LIB_DIR) -l$(GLUT_LIB) -l$(GLU_LIB) -l$(GL_LIB) -L/usr/openwin/lib -lXt -lX11 -lXext -lXi -lpthread -lm -lCstd -lCrun
diff --git a/configs/sunos5-v9 b/configs/sunos5-v9
index 28b402e..a9dad34 100644
--- a/configs/sunos5-v9
+++ b/configs/sunos5-v9
@@ -14,7 +14,7 @@ CXX = CC
 CFLAGS = -xarch=v9 -KPIC -O -I/usr/openwin/include -I/usr/dt/include -DUSE_XSHM -DPTHREADS
 CXXFLAGS = -xarch=v9 -KPIC -O -I/usr/openwin/include -I/usr/dt/include -DPTHREADS
 
-GL_LIB_DEPS = -L/usr/openwin/lib -L/usr/dt/lib -lX11 -lXext -lXmu -lXi -lm -lpthread
+GL_LIB_DEPS = -L/usr/openwin/lib -L/usr/dt/lib -lX11 -lXext -lXi -lm -lpthread
 GLU_LIB_DEPS = -L$(TOP)/$(LIB_DIR) -l$(GL_LIB) -lm -lCstd -lCrun
 GLW_LIB_DEPS = -L$(TOP)/$(LIB_DIR) -l$(GL_LIB) -L/usr/openwin/lib -lXt -lX11
 APP_LIB_DEPS = -L$(TOP)/$(LIB_DIR) -lX11 -l$(GLUT_LIB) -l$(GLU_LIB) -l$(GL_LIB) -lm
diff --git a/configs/sunos5-v9-cc-g++ b/configs/sunos5-v9-cc-g++
index a303f89..e851632 100644
--- a/configs/sunos5-v9-cc-g++
+++ b/configs/sunos5-v9-cc-g++
@@ -27,7 +27,7 @@ CXXFLAGS += -fno-strict-aliasing
 CFLAGS = -xarch=v9 -KPIC -O -I/usr/openwin/include -I/usr/dt/include -DUSE_XSHM -DPTHREADS
 #CXXFLAGS = -xarch=v9 -KPIC -O -I/usr/openwin/include -I/usr/dt/include -DPTHREADS
 
-GL_LIB_DEPS = -L/usr/openwin/lib -L/usr/dt/lib -lX11 -lXext -lXmu -lXi -lm -lpthread
+GL_LIB_DEPS = -L/usr/openwin/lib -L/usr/dt/lib -lX11 -lXext -lXi -lm -lpthread
 GLU_LIB_DEPS = -L$(TOP)/$(LIB_DIR) -l$(GL_LIB) -lm -lCstd -lCrun
 GLW_LIB_DEPS = -L$(TOP)/$(LIB_DIR) -l$(GL_LIB) -L/usr/openwin/lib -lXt -lX11
 APP_LIB_DEPS = -L$(TOP)/$(LIB_DIR) -lX11 -l$(GLUT_LIB) -l$(GLU_LIB) -l$(GL_LIB) -lm
diff --git a/configs/sunos5-v9-static b/configs/sunos5-v9-static
index ccf5eb3..8ca45a6 100644
--- a/configs/sunos5-v9-static
+++ b/configs/sunos5-v9-static
@@ -14,4 +14,4 @@ CXX = CC
 CFLAGS = -xarch=v9 -KPIC -O -I/usr/openwin/include -I/usr/dt/include -DUSE_XSHM -DPTHREADS
 CXXFLAGS = -xarch=v9 -KPIC -O -I/usr/openwin/include -I/usr/dt/include -DPTHREADS
 
-APP_LIB_DEPS = -L$(TOP)/$(LIB_DIR) -l$(GLUT_LIB) -l$(GLU_LIB) -l$(GL_LIB) -L/usr/openwin/lib -lXt -lX11 -lXext -lXmu -lXi -lpthread -lm -lCstd -lCrun
+APP_LIB_DEPS = -L$(TOP)/$(LIB_DIR) -l$(GLUT_LIB) -l$(GLU_LIB) -l$(GL_LIB) -L/usr/openwin/lib -lXt -lX11 -lXext -lXi -lpthread -lm -lCstd -lCrun
diff --git a/configs/ultrix-gcc b/configs/ultrix-gcc
index 4414e7a..016badf 100644
--- a/configs/ultrix-gcc
+++ b/configs/ultrix-gcc
@@ -20,4 +20,4 @@ GLU_LIB_NAME = libGLU.a
 GLW_LIB_NAME = libGLw.a
 OSMESA_LIB_NAME = libOSMesa.a
 
-APP_LIB_DEPS = -L$(TOP)/$(LIB_DIR) -l$(GLUT_LIB) -l$(GLU_LIB) -l$(GL_LIB) -lXmu -lX11 -lXi -lm
+APP_LIB_DEPS = -L$(TOP)/$(LIB_DIR) -l$(GLUT_LIB) -l$(GLU_LIB) -l$(GL_LIB) -lX11 -lXi -lm
-- 
1.7.3.4More information about the mesa-dev mailing list