[Mesa-dev] [PATCH 8/9] vl: use preferred format for deinterlacing

Christian König deathsimple at vodafone.de
Wed Dec 16 12:14:40 PST 2015


From: Christian König <christian.koenig at amd.com>

Signed-off-by: Christian König <christian.koenig at amd.com>
---
 src/gallium/auxiliary/vl/vl_deint_filter.c | 8 +++++++-
 1 file changed, 7 insertions(+), 1 deletion(-)

diff --git a/src/gallium/auxiliary/vl/vl_deint_filter.c b/src/gallium/auxiliary/vl/vl_deint_filter.c
index f919867..9e782e5 100644
--- a/src/gallium/auxiliary/vl/vl_deint_filter.c
+++ b/src/gallium/auxiliary/vl/vl_deint_filter.c
@@ -255,7 +255,13 @@ vl_deint_filter_init(struct vl_deint_filter *filter, struct pipe_context *pipe,
 
  /* TODO: handle other than 4:2:0 subsampling */
  memset(&templ, 0, sizeof(templ));
-  templ.buffer_format = PIPE_FORMAT_YV12;
+  templ.buffer_format = pipe->screen->get_video_param
+  (
+   pipe->screen,
+   PIPE_VIDEO_PROFILE_UNKNOWN,
+   PIPE_VIDEO_ENTRYPOINT_UNKNOWN,
+   PIPE_VIDEO_CAP_PREFERED_FORMAT
+  );
  templ.chroma_format = PIPE_VIDEO_CHROMA_FORMAT_420;
  templ.width = video_width;
  templ.height = video_height;
-- 
2.5.0More information about the mesa-dev mailing list