[Mesa-dev] [PATCH 2/6] EGL: Implement eglLableObjectKHR.

Kyle Brenneman kbrenneman at nvidia.com
Wed Jul 6 16:33:43 UTC 2016


Added a label to the _EGLThreadInfo, _EGLDisplay, and EGLResource structs.

Implemented the function eglLabelObjectKHR.
---
 src/egl/main/eglapi.c   | 64 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 src/egl/main/eglcurrent.c | 10 ++++++++
 src/egl/main/eglcurrent.h | 5 ++++
 src/egl/main/egldisplay.h | 4 +++
 4 files changed, 83 insertions(+)

diff --git a/src/egl/main/eglapi.c b/src/egl/main/eglapi.c
index 4700dbe..bba8a98 100644
--- a/src/egl/main/eglapi.c
+++ b/src/egl/main/eglapi.c
@@ -1809,6 +1809,68 @@ eglExportDMABUFImageMESA(EGLDisplay dpy, EGLImage image,
  RETURN_EGL_EVAL(disp, ret);
 }
 
+static EGLint EGLAPIENTRY
+eglLabelObjectKHR(
+   EGLDisplay dpy,
+   EGLenum objectType,
+   EGLObjectKHR object,
+   EGLLabelKHR label)
+{
+  if (objectType == EGL_OBJECT_THREAD_KHR) {
+   _EGLThreadInfo *t = _eglGetCurrentThread();
+   if (!_eglIsCurrentThreadDummy()) {
+     t->Label = label;
+   }
+   return EGL_SUCCESS;
+  } else {
+   _EGLDisplay *disp = _eglLookupDisplay(dpy);
+   if (disp == NULL) {
+     _eglError(EGL_BAD_DISPLAY, "eglLabelObjectKHR");
+     return EGL_BAD_DISPLAY;
+   }
+
+   if (objectType == EGL_OBJECT_DISPLAY_KHR) {
+     if (dpy != (EGLDisplay) object) {
+      _eglError(EGL_BAD_PARAMETER, "eglLabelObjectKHR");
+      return EGL_BAD_PARAMETER;
+     }
+     disp->Label = label;
+     return EGL_SUCCESS;
+   } else {
+     _EGLResourceType type;
+     switch (objectType)
+     {
+      case EGL_OBJECT_CONTEXT_KHR:
+        type = _EGL_RESOURCE_CONTEXT;
+        break;
+      case EGL_OBJECT_SURFACE_KHR:
+        type = _EGL_RESOURCE_SURFACE;
+        break;
+      case EGL_OBJECT_IMAGE_KHR:
+        type = _EGL_RESOURCE_IMAGE;
+        break;
+      case EGL_OBJECT_SYNC_KHR:
+        type = _EGL_RESOURCE_SYNC;
+        break;
+      case EGL_OBJECT_STREAM_KHR:
+      default:
+        _eglError(EGL_BAD_PARAMETER, "eglLabelObjectKHR");
+        return EGL_BAD_PARAMETER;
+     }
+
+     if (_eglCheckResource(object, type, disp)) {
+      _EGLResource *res = (_EGLResource *) object;
+      res->Label = label;
+      return EGL_SUCCESS;
+     } else {
+      _eglError(EGL_BAD_PARAMETER, "eglLabelObjectKHR");
+      return EGL_BAD_PARAMETER;
+     }
+   }
+  }
+}
+
+
 __eglMustCastToProperFunctionPointerType EGLAPIENTRY
 eglGetProcAddress(const char *procname)
 {
@@ -1888,6 +1950,7 @@ eglGetProcAddress(const char *procname)
    { "eglGetSyncValuesCHROMIUM", (_EGLProc) eglGetSyncValuesCHROMIUM },
    { "eglExportDMABUFImageQueryMESA", (_EGLProc) eglExportDMABUFImageQueryMESA },
    { "eglExportDMABUFImageMESA", (_EGLProc) eglExportDMABUFImageMESA },
+   { "eglLabelObjectKHR", (_EGLProc) eglLabelObjectKHR },
    { NULL, NULL }
  };
  EGLint i;
@@ -1981,3 +2044,4 @@ MesaGLInteropEGLExportObject(EGLDisplay dpy, EGLContext context,
  _eglUnlockDisplay(disp);
  return ret;
 }
+
diff --git a/src/egl/main/eglcurrent.c b/src/egl/main/eglcurrent.c
index 835631d..e75e804 100644
--- a/src/egl/main/eglcurrent.c
+++ b/src/egl/main/eglcurrent.c
@@ -290,3 +290,13 @@ _eglError(EGLint errCode, const char *msg)
 
  return EGL_FALSE;
 }
+
+/**
+ * Returns the label set for the current thread.
+ */
+EGLLabelKHR _eglGetThreadLabel(void)
+{
+  _EGLThreadInfo *t = _eglGetCurrentThread();
+  return t->Label;
+}
+
diff --git a/src/egl/main/eglcurrent.h b/src/egl/main/eglcurrent.h
index 1e386ac..ce926aa 100644
--- a/src/egl/main/eglcurrent.h
+++ b/src/egl/main/eglcurrent.h
@@ -60,6 +60,8 @@ struct _egl_thread_info
  _EGLContext *CurrentContexts[_EGL_API_NUM_APIS];
  /* use index for fast access to current context */
  EGLint CurrentAPIIndex;
+
+  EGLLabelKHR Label;
 };
 
 
@@ -118,6 +120,9 @@ _eglGetCurrentContext(void);
 extern EGLBoolean
 _eglError(EGLint errCode, const char *msg);
 
+extern EGLLabelKHR
+_eglGetThreadLabel(void);
+
 
 #ifdef __cplusplus
 }
diff --git a/src/egl/main/egldisplay.h b/src/egl/main/egldisplay.h
index 6bfc858..d27f63a 100644
--- a/src/egl/main/egldisplay.h
+++ b/src/egl/main/egldisplay.h
@@ -79,6 +79,8 @@ struct _egl_resource
  EGLBoolean IsLinked;
  EGLint RefCount;
 
+  EGLLabelKHR Label;
+
  /* used to link resources of the same type */
  _EGLResource *Next;
 };
@@ -165,6 +167,8 @@ struct _egl_display
 
  /* lists of resources */
  _EGLResource *ResourceLists[_EGL_NUM_RESOURCES];
+
+  EGLLabelKHR Label;
 };
 
 
-- 
1.9.1More information about the mesa-dev mailing list