[Mesa-dev] [PATCH 12/13] nir/lower_samplers: Protect against sampler index overflow

Jason Ekstrand jason at jlekstrand.net
Thu May 19 07:21:09 UTC 2016


---
 src/compiler/nir/nir_lower_samplers.c | 9 ++++++---
 1 file changed, 6 insertions(+), 3 deletions(-)

diff --git a/src/compiler/nir/nir_lower_samplers.c b/src/compiler/nir/nir_lower_samplers.c
index 0de9eb8..4a43269 100644
--- a/src/compiler/nir/nir_lower_samplers.c
+++ b/src/compiler/nir/nir_lower_samplers.c
@@ -89,7 +89,7 @@ calc_sampler_offsets(nir_deref *tail, nir_tex_instr *instr,
 
 static void
 lower_sampler(nir_tex_instr *instr, const struct gl_shader_program *shader_program,
-       gl_shader_stage stage, nir_builder *builder)
+       gl_shader_stage stage, nir_builder *b)
 {
  if (instr->texture == NULL)
    return;
@@ -102,11 +102,14 @@ lower_sampler(nir_tex_instr *instr, const struct gl_shader_program *shader_progr
  unsigned array_elements = 1;
  nir_ssa_def *indirect = NULL;
 
-  builder->cursor = nir_before_instr(&instr->instr);
+  b->cursor = nir_before_instr(&instr->instr);
  calc_sampler_offsets(&instr->texture->deref, instr, &array_elements,
-            &indirect, builder, &location);
+            &indirect, b, &location);
 
  if (indirect) {
+   assert(array_elements >= 1);
+   indirect = nir_umin(b, indirect, nir_imm_int(b, array_elements - 1));
+
    /* First, we have to resize the array of texture sources */
    nir_tex_src *new_srcs = rzalloc_array(instr, nir_tex_src,
                       instr->num_srcs + 2);
-- 
2.5.0.400.gff86fafMore information about the mesa-dev mailing list