[Mesa-dev] [PATCH 6/8] nvc0/ir: add support for all the new int64 tgsi opcodes

Ilia Mirkin imirkin at alum.mit.edu
Sun Feb 5 18:20:36 UTC 2017


Signed-off-by: Ilia Mirkin <imirkin at alum.mit.edu>
---
 .../drivers/nouveau/codegen/nv50_ir_from_tgsi.cpp | 222 ++++++++++++++++++++-
 .../nouveau/codegen/nv50_ir_lowering_nvc0.cpp   | 67 ++++++-
 .../nouveau/codegen/nv50_ir_lowering_nvc0.h    |  2 +
 .../drivers/nouveau/codegen/nv50_ir_peephole.cpp  |  6 +-
 .../drivers/nouveau/codegen/nv50_ir_target.cpp   |  3 +-
 .../nouveau/codegen/nv50_ir_target_nvc0.cpp    |  7 +-
 6 files changed, 302 insertions(+), 5 deletions(-)

diff --git a/src/gallium/drivers/nouveau/codegen/nv50_ir_from_tgsi.cpp b/src/gallium/drivers/nouveau/codegen/nv50_ir_from_tgsi.cpp
index 6320e52..80cc7fa 100644
--- a/src/gallium/drivers/nouveau/codegen/nv50_ir_from_tgsi.cpp
+++ b/src/gallium/drivers/nouveau/codegen/nv50_ir_from_tgsi.cpp
@@ -354,6 +354,14 @@ unsigned int Instruction::srcMask(unsigned int s) const
  case TGSI_OPCODE_DSGE:
  case TGSI_OPCODE_DSEQ:
  case TGSI_OPCODE_DSNE:
+  case TGSI_OPCODE_U64SEQ:
+  case TGSI_OPCODE_U64SNE:
+  case TGSI_OPCODE_I64SLT:
+  case TGSI_OPCODE_U64SLT:
+  case TGSI_OPCODE_I64SGE:
+  case TGSI_OPCODE_U64SGE:
+  case TGSI_OPCODE_I642F:
+  case TGSI_OPCODE_U642F:
    switch (util_bitcount(mask)) {
    case 1: return 0x3;
    case 2: return 0xf;
@@ -557,6 +565,7 @@ nv50_ir::DataType Instruction::inferSrcType() const
  case TGSI_OPCODE_SHL:
  case TGSI_OPCODE_U2F:
  case TGSI_OPCODE_U2D:
+  case TGSI_OPCODE_U2I64:
  case TGSI_OPCODE_UADD:
  case TGSI_OPCODE_UDIV:
  case TGSI_OPCODE_UMOD:
@@ -587,6 +596,7 @@ nv50_ir::DataType Instruction::inferSrcType() const
    return nv50_ir::TYPE_U32;
  case TGSI_OPCODE_I2F:
  case TGSI_OPCODE_I2D:
+  case TGSI_OPCODE_I2I64:
  case TGSI_OPCODE_IDIV:
  case TGSI_OPCODE_IMUL_HI:
  case TGSI_OPCODE_IMAX:
@@ -608,6 +618,8 @@ nv50_ir::DataType Instruction::inferSrcType() const
  case TGSI_OPCODE_D2F:
  case TGSI_OPCODE_D2I:
  case TGSI_OPCODE_D2U:
+  case TGSI_OPCODE_D2I64:
+  case TGSI_OPCODE_D2U64:
  case TGSI_OPCODE_DABS:
  case TGSI_OPCODE_DNEG:
  case TGSI_OPCODE_DADD:
@@ -630,6 +642,34 @@ nv50_ir::DataType Instruction::inferSrcType() const
  case TGSI_OPCODE_DFLR:
  case TGSI_OPCODE_DROUND:
    return nv50_ir::TYPE_F64;
+  case TGSI_OPCODE_U64SEQ:
+  case TGSI_OPCODE_U64SNE:
+  case TGSI_OPCODE_U64SLT:
+  case TGSI_OPCODE_U64SGE:
+  case TGSI_OPCODE_U64MIN:
+  case TGSI_OPCODE_U64MAX:
+  case TGSI_OPCODE_U64ADD:
+  case TGSI_OPCODE_U64MUL:
+  case TGSI_OPCODE_U64SHL:
+  case TGSI_OPCODE_U64SHR:
+  case TGSI_OPCODE_U64DIV:
+  case TGSI_OPCODE_U64MOD:
+  case TGSI_OPCODE_U642F:
+  case TGSI_OPCODE_U642D:
+   return nv50_ir::TYPE_U64;
+  case TGSI_OPCODE_I64ABS:
+  case TGSI_OPCODE_I64SSG:
+  case TGSI_OPCODE_I64NEG:
+  case TGSI_OPCODE_I64SLT:
+  case TGSI_OPCODE_I64SGE:
+  case TGSI_OPCODE_I64MIN:
+  case TGSI_OPCODE_I64MAX:
+  case TGSI_OPCODE_I64SHR:
+  case TGSI_OPCODE_I64DIV:
+  case TGSI_OPCODE_I64MOD:
+  case TGSI_OPCODE_I642F:
+  case TGSI_OPCODE_I642D:
+   return nv50_ir::TYPE_S64;
  default:
    return nv50_ir::TYPE_F32;
  }
@@ -650,17 +690,35 @@ nv50_ir::DataType Instruction::inferDstType() const
  case TGSI_OPCODE_DSGE:
  case TGSI_OPCODE_DSLT:
  case TGSI_OPCODE_DSNE:
+  case TGSI_OPCODE_I64SLT:
+  case TGSI_OPCODE_I64SGE:
+  case TGSI_OPCODE_U64SEQ:
+  case TGSI_OPCODE_U64SNE:
+  case TGSI_OPCODE_U64SLT:
+  case TGSI_OPCODE_U64SGE:
  case TGSI_OPCODE_PK2H:
    return nv50_ir::TYPE_U32;
  case TGSI_OPCODE_I2F:
  case TGSI_OPCODE_U2F:
  case TGSI_OPCODE_D2F:
+  case TGSI_OPCODE_I642F:
+  case TGSI_OPCODE_U642F:
  case TGSI_OPCODE_UP2H:
    return nv50_ir::TYPE_F32;
  case TGSI_OPCODE_I2D:
  case TGSI_OPCODE_U2D:
  case TGSI_OPCODE_F2D:
+  case TGSI_OPCODE_I642D:
+  case TGSI_OPCODE_U642D:
    return nv50_ir::TYPE_F64;
+  case TGSI_OPCODE_I2I64:
+  case TGSI_OPCODE_U2I64:
+  case TGSI_OPCODE_F2I64:
+  case TGSI_OPCODE_D2I64:
+   return nv50_ir::TYPE_S64;
+  case TGSI_OPCODE_F2U64:
+  case TGSI_OPCODE_D2U64:
+   return nv50_ir::TYPE_U64;
  default:
    return inferSrcType();
  }
@@ -676,6 +734,8 @@ nv50_ir::CondCode Instruction::getSetCond() const
  case TGSI_OPCODE_USLT:
  case TGSI_OPCODE_FSLT:
  case TGSI_OPCODE_DSLT:
+  case TGSI_OPCODE_I64SLT:
+  case TGSI_OPCODE_U64SLT:
    return CC_LT;
  case TGSI_OPCODE_SLE:
    return CC_LE;
@@ -684,6 +744,8 @@ nv50_ir::CondCode Instruction::getSetCond() const
  case TGSI_OPCODE_USGE:
  case TGSI_OPCODE_FSGE:
  case TGSI_OPCODE_DSGE:
+  case TGSI_OPCODE_I64SGE:
+  case TGSI_OPCODE_U64SGE:
    return CC_GE;
  case TGSI_OPCODE_SGT:
    return CC_GT;
@@ -691,10 +753,12 @@ nv50_ir::CondCode Instruction::getSetCond() const
  case TGSI_OPCODE_USEQ:
  case TGSI_OPCODE_FSEQ:
  case TGSI_OPCODE_DSEQ:
+  case TGSI_OPCODE_U64SEQ:
    return CC_EQ;
  case TGSI_OPCODE_SNE:
  case TGSI_OPCODE_FSNE:
  case TGSI_OPCODE_DSNE:
+  case TGSI_OPCODE_U64SNE:
    return CC_NEU;
  case TGSI_OPCODE_USNE:
    return CC_NE;
@@ -832,6 +896,35 @@ static nv50_ir::operation translateOpcode(uint opcode)
  NV50_IR_OPCODE_CASE(DFLR, FLOOR);
  NV50_IR_OPCODE_CASE(DROUND, CVT);
 
+  NV50_IR_OPCODE_CASE(U64SEQ, SET);
+  NV50_IR_OPCODE_CASE(U64SNE, SET);
+  NV50_IR_OPCODE_CASE(U64SLT, SET);
+  NV50_IR_OPCODE_CASE(U64SGE, SET);
+  NV50_IR_OPCODE_CASE(I64SLT, SET);
+  NV50_IR_OPCODE_CASE(I64SGE, SET);
+  NV50_IR_OPCODE_CASE(I2I64, CVT);
+  NV50_IR_OPCODE_CASE(U2I64, CVT);
+  NV50_IR_OPCODE_CASE(F2I64, CVT);
+  NV50_IR_OPCODE_CASE(F2U64, CVT);
+  NV50_IR_OPCODE_CASE(D2I64, CVT);
+  NV50_IR_OPCODE_CASE(D2U64, CVT);
+  NV50_IR_OPCODE_CASE(I642F, CVT);
+  NV50_IR_OPCODE_CASE(U642F, CVT);
+  NV50_IR_OPCODE_CASE(I642D, CVT);
+  NV50_IR_OPCODE_CASE(U642D, CVT);
+
+  NV50_IR_OPCODE_CASE(I64MIN, MIN);
+  NV50_IR_OPCODE_CASE(U64MIN, MIN);
+  NV50_IR_OPCODE_CASE(I64MAX, MAX);
+  NV50_IR_OPCODE_CASE(U64MAX, MAX);
+  NV50_IR_OPCODE_CASE(I64ABS, ABS);
+  NV50_IR_OPCODE_CASE(I64NEG, NEG);
+  NV50_IR_OPCODE_CASE(U64ADD, ADD);
+  NV50_IR_OPCODE_CASE(U64MUL, MUL);
+  NV50_IR_OPCODE_CASE(U64SHL, SHL);
+  NV50_IR_OPCODE_CASE(I64SHR, SHR);
+  NV50_IR_OPCODE_CASE(U64SHR, SHR);
+
  NV50_IR_OPCODE_CASE(IMUL_HI, MUL);
  NV50_IR_OPCODE_CASE(UMUL_HI, MUL);
 
@@ -3721,6 +3814,8 @@ Converter::handleInstruction(const struct tgsi_full_instruction *insn)
  case TGSI_OPCODE_INTERP_OFFSET:
    handleINTERP(dst0);
    break;
+  case TGSI_OPCODE_I642F:
+  case TGSI_OPCODE_U642F:
  case TGSI_OPCODE_D2I:
  case TGSI_OPCODE_D2U:
  case TGSI_OPCODE_D2F: {
@@ -3737,16 +3832,79 @@ Converter::handleInstruction(const struct tgsi_full_instruction *insn)
    }
    break;
  }
+  case TGSI_OPCODE_I2I64:
+   FOR_EACH_DST_ENABLED_CHANNEL(0, c, tgsi) {
+     dst0[c] = fetchSrc(0, c / 2);
+     mkOp2(OP_SHR, TYPE_S32, dst0[c + 1], dst0[c], loadImm(NULL, 31));
+     c++;
+   }
+   break;
+  case TGSI_OPCODE_U2I64:
+   FOR_EACH_DST_ENABLED_CHANNEL(0, c, tgsi) {
+     dst0[c] = fetchSrc(0, c / 2);
+     dst0[c + 1] = zero;
+     c++;
+   }
+   break;
+  case TGSI_OPCODE_F2I64:
+  case TGSI_OPCODE_F2U64:
  case TGSI_OPCODE_I2D:
  case TGSI_OPCODE_U2D:
  case TGSI_OPCODE_F2D:
    FOR_EACH_DST_ENABLED_CHANNEL(0, c, tgsi) {
     Value *dreg = getSSA(8);
-     mkCvt(OP_CVT, dstTy, dreg, srcTy, fetchSrc(0, c / 2));
+     Instruction *cvt = mkCvt(OP_CVT, dstTy, dreg, srcTy, fetchSrc(0, c / 2));
+     if (!isFloatType(dstTy))
+      cvt->rnd = ROUND_Z;
     mkSplit(&dst0[c], 4, dreg);
     c++;
    }
    break;
+  case TGSI_OPCODE_D2I64:
+  case TGSI_OPCODE_D2U64:
+  case TGSI_OPCODE_I642D:
+  case TGSI_OPCODE_U642D:
+   FOR_EACH_DST_ENABLED_CHANNEL(0, c, tgsi) {
+     src0 = getSSA(8);
+     Value *dst = getSSA(8), *tmp[2];
+     tmp[0] = fetchSrc(0, c);
+     tmp[1] = fetchSrc(0, c + 1);
+     mkOp2(OP_MERGE, TYPE_U64, src0, tmp[0], tmp[1]);
+     Instruction *cvt = mkCvt(OP_CVT, dstTy, dst, srcTy, src0);
+     if (!isFloatType(dstTy))
+      cvt->rnd = ROUND_Z;
+     mkSplit(&dst0[c], 4, dst);
+     c++;
+   }
+   break;
+  case TGSI_OPCODE_I64NEG:
+   FOR_EACH_DST_ENABLED_CHANNEL(0, c, tgsi) {
+     src0 = getSSA(8);
+     Value *dst = getSSA(8), *tmp[2];
+     tmp[0] = fetchSrc(0, c);
+     tmp[1] = fetchSrc(0, c + 1);
+     mkOp2(OP_MERGE, TYPE_U64, src0, tmp[0], tmp[1]);
+     mkOp2(OP_SUB, dstTy, dst, zero, src0);
+     mkSplit(&dst0[c], 4, dst);
+     c++;
+   }
+   break;
+  case TGSI_OPCODE_I64ABS:
+   FOR_EACH_DST_ENABLED_CHANNEL(0, c, tgsi) {
+     src0 = getSSA(8);
+     Value *neg = getSSA(8), *srcComp[2], *negComp[2];
+     srcComp[0] = fetchSrc(0, c);
+     srcComp[1] = fetchSrc(0, c + 1);
+     mkOp2(OP_MERGE, TYPE_U64, src0, srcComp[0], srcComp[1]);
+     mkOp2(OP_SUB, dstTy, neg, zero, src0);
+     mkSplit(negComp, 4, neg);
+     mkCmp(OP_SLCT, CC_LT, TYPE_S32, dst0[c], TYPE_S32,
+        negComp[0], srcComp[0], srcComp[1]);
+     mkCmp(OP_SLCT, CC_LT, TYPE_S32, dst0[c + 1], TYPE_S32,
+        negComp[1], srcComp[1], srcComp[1]);
+     c++;
+   }
+   break;
  case TGSI_OPCODE_DABS:
  case TGSI_OPCODE_DNEG:
  case TGSI_OPCODE_DRCP:
@@ -3779,6 +3937,12 @@ Converter::handleInstruction(const struct tgsi_full_instruction *insn)
     c++;
    }
    break;
+  case TGSI_OPCODE_U64SEQ:
+  case TGSI_OPCODE_U64SNE:
+  case TGSI_OPCODE_U64SLT:
+  case TGSI_OPCODE_U64SGE:
+  case TGSI_OPCODE_I64SLT:
+  case TGSI_OPCODE_I64SGE:
  case TGSI_OPCODE_DSLT:
  case TGSI_OPCODE_DSGE:
  case TGSI_OPCODE_DSEQ:
@@ -3800,6 +3964,46 @@ Converter::handleInstruction(const struct tgsi_full_instruction *insn)
    }
    break;
  }
+  case TGSI_OPCODE_U64MIN:
+  case TGSI_OPCODE_U64MAX:
+  case TGSI_OPCODE_I64MIN:
+  case TGSI_OPCODE_I64MAX: {
+   dstTy = isSignedIntType(dstTy) ? TYPE_S32 : TYPE_U32;
+   FOR_EACH_DST_ENABLED_CHANNEL(0, c, tgsi) {
+     Value *flag = getSSA(1, FILE_FLAGS);
+     src0 = fetchSrc(0, c + 1);
+     src1 = fetchSrc(1, c + 1);
+     geni = mkOp2(op, dstTy, dst0[c + 1], src0, src1);
+     geni->subOp = NV50_IR_SUBOP_MINMAX_HIGH;
+     geni->setFlagsDef(1, flag);
+
+     src0 = fetchSrc(0, c);
+     src1 = fetchSrc(1, c);
+     geni = mkOp2(op, TYPE_U32, dst0[c], src0, src1);
+     geni->subOp = NV50_IR_SUBOP_MINMAX_LOW;
+     geni->setFlagsSrc(2, flag);
+
+     c++;
+   }
+   break;
+  }
+  case TGSI_OPCODE_U64SHL:
+  case TGSI_OPCODE_I64SHR:
+  case TGSI_OPCODE_U64SHR:
+   FOR_EACH_DST_ENABLED_CHANNEL(0, c, tgsi) {
+     src0 = getSSA(8);
+     Value *dst = getSSA(8), *tmp[2];
+     tmp[0] = fetchSrc(0, c);
+     tmp[1] = fetchSrc(0, c + 1);
+     mkOp2(OP_MERGE, TYPE_U64, src0, tmp[0], tmp[1]);
+     src1 = fetchSrc(1, c / 2);
+     mkOp2(op, dstTy, dst, src0, src1);
+     mkSplit(&dst0[c], 4, dst);
+     c++;
+   }
+   break;
+  case TGSI_OPCODE_U64ADD:
+  case TGSI_OPCODE_U64MUL:
  case TGSI_OPCODE_DADD:
  case TGSI_OPCODE_DMUL:
  case TGSI_OPCODE_DDIV:
@@ -3873,6 +4077,22 @@ Converter::handleInstruction(const struct tgsi_full_instruction *insn)
     mkSplit(&dst0[c], 4, dst);
     c++;
    }
+  case TGSI_OPCODE_I64SSG:
+   FOR_EACH_DST_ENABLED_CHANNEL(0, c, tgsi) {
+     src0 = getSSA(8);
+     Value *tmp[2];
+     tmp[0] = fetchSrc(0, c);
+     tmp[1] = fetchSrc(0, c + 1);
+     mkOp2(OP_MERGE, TYPE_U64, src0, tmp[0], tmp[1]);
+
+     val0 = getScratch();
+     val1 = getScratch();
+     mkCmp(OP_SET, CC_GT, TYPE_U32, val0, TYPE_S64, src0, zero);
+     mkCmp(OP_SET, CC_LT, TYPE_U32, val1, TYPE_S64, src0, zero);
+     mkOp2(OP_SUB, TYPE_S32, dst0[c], val1, val0);
+     mkOp2(OP_SHR, TYPE_S32, dst0[c + 1], dst0[c], loadImm(0, 31));
+     c++;
+   }
    break;
  default:
    ERROR("unhandled TGSI opcode: %u\n", tgsi.getOpcode());
diff --git a/src/gallium/drivers/nouveau/codegen/nv50_ir_lowering_nvc0.cpp b/src/gallium/drivers/nouveau/codegen/nv50_ir_lowering_nvc0.cpp
index ec50578..772ea61 100644
--- a/src/gallium/drivers/nouveau/codegen/nv50_ir_lowering_nvc0.cpp
+++ b/src/gallium/drivers/nouveau/codegen/nv50_ir_lowering_nvc0.cpp
@@ -147,6 +147,59 @@ NVC0LegalizeSSA::handleTEXLOD(TexInstruction *i)
  i->moveSources(arg + 1, -1);
 }
 
+void
+NVC0LegalizeSSA::handleShift(Instruction *lo)
+{
+  Instruction *hi = new_Instruction(func, lo->op, TYPE_U32);
+  lo->bb->insertAfter(lo, hi);
+  bld.setPosition(lo, false);
+
+  Value *src[2], *dst[2] = {bld.getSSA(), bld.getSSA()};
+  Value *dst64 = lo->getDef(0), *shift = lo->getSrc(1);
+  bld.mkSplit(src, 4, lo->getSrc(0));
+
+  hi->sType = lo->sType;
+  lo->dType = TYPE_U32;
+
+  hi->setDef(0, dst[1]);
+  if (lo->op == OP_SHR)
+   hi->subOp |= NV50_IR_SUBOP_SHIFT_HIGH;
+  lo->setDef(0, dst[0]);
+
+  bld.setPosition(hi, true);
+
+  if (lo->op == OP_SHL)
+   std::swap(hi, lo);
+
+  hi->setSrc(0, new_ImmediateValue(prog, 0u));
+  hi->setSrc(1, shift);
+  hi->setSrc(2, lo->op == OP_SHL ? src[0] : src[1]);
+
+  lo->setSrc(0, src[0]);
+  lo->setSrc(1, shift);
+  lo->setSrc(2, src[1]);
+
+  bld.mkOp2(OP_MERGE, TYPE_U64, dst64, dst[0], dst[1]);
+}
+
+void
+NVC0LegalizeSSA::handleSET(CmpInstruction *cmp)
+{
+  DataType hTy = cmp->sType == TYPE_S64 ? TYPE_S32 : TYPE_U32;
+  Value *carry;
+  Value *src0[2], *src1[2];
+  bld.setPosition(cmp, false);
+
+  bld.mkSplit(src0, 4, cmp->getSrc(0));
+  bld.mkSplit(src1, 4, cmp->getSrc(1));
+  bld.mkOp2(OP_SUB, hTy, NULL, src0[0], src1[0])
+   ->setFlagsDef(1, (carry = bld.getSSA(1, FILE_FLAGS)));
+  cmp->setFlagsSrc(cmp->srcCount(), carry);
+  cmp->setSrc(0, src0[1]);
+  cmp->setSrc(1, src1[1]);
+  cmp->sType = hTy;
+}
+
 bool
 NVC0LegalizeSSA::visit(Function *fn)
 {
@@ -179,6 +232,18 @@ NVC0LegalizeSSA::visit(BasicBlock *bb)
    case OP_TXF:
     handleTEXLOD(i->asTex());
     break;
+   case OP_SHR:
+   case OP_SHL:
+     if (typeSizeof(i->sType) == 8)
+      handleShift(i);
+     break;
+   case OP_SET:
+   case OP_SET_AND:
+   case OP_SET_OR:
+   case OP_SET_XOR:
+     if (typeSizeof(i->sType) == 8 && i->sType != TYPE_F64)
+      handleSET(i->asCmp());
+     break;
    default:
     break;
    }
@@ -612,7 +677,7 @@ NVC0LegalizePostRA::visit(BasicBlock *bb)
    } else {
     // TODO: Move this to before register allocation for operations that
     // need the $c register !
-     if (typeSizeof(i->dType) == 8) {
+     if (typeSizeof(i->sType) == 8 || typeSizeof(i->dType) == 8) {
       Instruction *hi;
       hi = BuildUtil::split64BitOpPostRA(func, i, rZero, carry);
       if (hi)
diff --git a/src/gallium/drivers/nouveau/codegen/nv50_ir_lowering_nvc0.h b/src/gallium/drivers/nouveau/codegen/nv50_ir_lowering_nvc0.h
index d91b6aa..7fae7e2 100644
--- a/src/gallium/drivers/nouveau/codegen/nv50_ir_lowering_nvc0.h
+++ b/src/gallium/drivers/nouveau/codegen/nv50_ir_lowering_nvc0.h
@@ -35,7 +35,9 @@ private:
  void handleDIV(Instruction *); // integer division, modulus
  void handleRCPRSQ(Instruction *); // double precision float recip/rsqrt
  void handleFTZ(Instruction *);
+  void handleSET(CmpInstruction *);
  void handleTEXLOD(TexInstruction *);
+  void handleShift(Instruction *);
 
 protected:
  BuildUtil bld;
diff --git a/src/gallium/drivers/nouveau/codegen/nv50_ir_peephole.cpp b/src/gallium/drivers/nouveau/codegen/nv50_ir_peephole.cpp
index d788b36..d79e87d 100644
--- a/src/gallium/drivers/nouveau/codegen/nv50_ir_peephole.cpp
+++ b/src/gallium/drivers/nouveau/codegen/nv50_ir_peephole.cpp
@@ -1054,8 +1054,12 @@ ConstantFolding::opnd(Instruction *i, ImmediateValue &imm0, int s)
     i->setSrc(1, new_ImmediateValue(prog, imm0.reg.data.u32));
    }
    break;
-  case OP_ADD:
  case OP_SUB:
+   if (imm0.isInteger(0) && s == 0 && typeSizeof(i->dType) == 8 &&
+     !isFloatType(i->dType))
+     break;
+   /* fallthrough */
+  case OP_ADD:
    if (i->usesFlags())
     break;
    if (imm0.isInteger(0)) {
diff --git a/src/gallium/drivers/nouveau/codegen/nv50_ir_target.cpp b/src/gallium/drivers/nouveau/codegen/nv50_ir_target.cpp
index 273ec34..298e7c6 100644
--- a/src/gallium/drivers/nouveau/codegen/nv50_ir_target.cpp
+++ b/src/gallium/drivers/nouveau/codegen/nv50_ir_target.cpp
@@ -392,7 +392,8 @@ Program::emitBinary(struct nv50_ir_prog_info *info)
     for (Instruction *i = fn->bbArray[b]->getEntry(); i; i = i->next) {
       emit->emitInstruction(i);
       info->bin.instructions++;
-      if (i->sType == TYPE_F64 || i->dType == TYPE_F64)
+      if ((typeSizeof(i->sType) == 8 || typeSizeof(i->dType) == 8) &&
+        (isFloatType(i->sType) || isFloatType(i->dType)))
        info->io.fp64 = true;
     }
    }
diff --git a/src/gallium/drivers/nouveau/codegen/nv50_ir_target_nvc0.cpp b/src/gallium/drivers/nouveau/codegen/nv50_ir_target_nvc0.cpp
index 8a67b0a..abdb328 100644
--- a/src/gallium/drivers/nouveau/codegen/nv50_ir_target_nvc0.cpp
+++ b/src/gallium/drivers/nouveau/codegen/nv50_ir_target_nvc0.cpp
@@ -329,6 +329,10 @@ TargetNVC0::insnCanLoad(const Instruction *i, int s,
  // indirect loads can only be done by OP_LOAD/VFETCH/INTERP on nvc0
  if (ld->src(0).isIndirect(0))
    return false;
+  // these are implemented using shf.r and shf.l which can't load consts
+  if ((i->op == OP_SHL || i->op == OP_SHR) && typeSizeof(i->sType) == 8 &&
+    sf == FILE_MEMORY_CONST)
+   return false;
 
  for (int k = 0; i->srcExists(k); ++k) {
    if (i->src(k).getFile() == FILE_IMMEDIATE) {
@@ -340,7 +344,8 @@ TargetNVC0::insnCanLoad(const Instruction *i, int s,
       return false;
    } else
    if (i->src(k).getFile() != FILE_GPR &&
-     i->src(k).getFile() != FILE_PREDICATE) {
+     i->src(k).getFile() != FILE_PREDICATE &&
+     i->src(k).getFile() != FILE_FLAGS) {
     return false;
    }
  }
-- 
2.10.2More information about the mesa-dev mailing list