[Mesa-dev] [PATCH v2 01/11] vulkan: util: add macros to extract extension/offset number from enums

Lionel Landwerlin lionel.g.landwerlin at intel.com
Tue Oct 3 16:29:33 UTC 2017


v2: Simplify offset enum computation (Jason)

Signed-off-by: Lionel Landwerlin <lionel.g.landwerlin at intel.com>
---
 src/vulkan/util/vk_util.h | 6 ++++++
 1 file changed, 6 insertions(+)

diff --git a/src/vulkan/util/vk_util.h b/src/vulkan/util/vk_util.h
index 2ed601f881e..8c8cb64d513 100644
--- a/src/vulkan/util/vk_util.h
+++ b/src/vulkan/util/vk_util.h
@@ -199,4 +199,10 @@ __vk_find_struct(void *start, VkStructureType sType)
 
 uint32_t vk_get_driver_version(void);
 
+#define VK_EXT_OFFSET (1000000000UL)
+#define vk_enum_extension(__enum) \
+   ((__enum) >= VK_EXT_OFFSET ? ((((__enum) - VK_EXT_OFFSET) / 1000UL) + 1) : 0)
+#define vk_enum_offset(__enum) \
+   ((__enum) >= VK_EXT_OFFSET ? ((__enum) % 1000) : (__enum))
+
 #endif /* VK_UTIL_H */
-- 
2.14.2More information about the mesa-dev mailing list