[Mesa-dev] [PATCH 03/21] mesa: drop legacy no_rast dri option

Timothy Arceri tarceri at itsqueeze.com
Wed Aug 15 10:13:12 UTC 2018


Add enviroment var overrides to legacy drivers instead.
---
 src/mesa/drivers/dri/i915/intel_context.c  | 2 +-
 src/mesa/drivers/dri/i915/intel_screen.c   | 1 -
 src/mesa/drivers/dri/i965/intel_screen.c   | 1 -
 src/mesa/drivers/dri/r200/r200_context.c   | 2 +-
 src/mesa/drivers/dri/radeon/radeon_context.c | 2 +-
 src/mesa/drivers/dri/radeon/radeon_screen.c | 6 ------
 src/util/xmlpool/ca.po            | 4 ----
 src/util/xmlpool/de.po            | 4 ----
 src/util/xmlpool/es.po            | 4 ----
 src/util/xmlpool/fr.po            | 4 ----
 src/util/xmlpool/nl.po            | 4 ----
 src/util/xmlpool/sv.po            | 4 ----
 src/util/xmlpool/t_options.h         | 5 -----
 13 files changed, 3 insertions(+), 40 deletions(-)

diff --git a/src/mesa/drivers/dri/i915/intel_context.c b/src/mesa/drivers/dri/i915/intel_context.c
index b970af3e467..4d8e0ac9484 100644
--- a/src/mesa/drivers/dri/i915/intel_context.c
+++ b/src/mesa/drivers/dri/i915/intel_context.c
@@ -535,7 +535,7 @@ intelInitContext(struct intel_context *intel,
  intel->prim.primitive = ~0;
 
  /* Force all software fallbacks */
-  if (driQueryOptionb(&intel->optionCache, "no_rast")) {
+  if (getenv("INTEL_NO_RAST")) {
    fprintf(stderr, "disabling 3D rasterization\n");
    intel->no_rast = 1;
  }
diff --git a/src/mesa/drivers/dri/i915/intel_screen.c b/src/mesa/drivers/dri/i915/intel_screen.c
index 3d4f7ae94aa..50934c10c48 100644
--- a/src/mesa/drivers/dri/i915/intel_screen.c
+++ b/src/mesa/drivers/dri/i915/intel_screen.c
@@ -65,7 +65,6 @@ DRI_CONF_BEGIN
  DRI_CONF_SECTION_QUALITY
  DRI_CONF_SECTION_END
  DRI_CONF_SECTION_DEBUG
-   DRI_CONF_NO_RAST("false")
    DRI_CONF_ALWAYS_FLUSH_BATCH("false")
    DRI_CONF_ALWAYS_FLUSH_CACHE("false")
    DRI_CONF_DISABLE_THROTTLING("false")
diff --git a/src/mesa/drivers/dri/i965/intel_screen.c b/src/mesa/drivers/dri/i965/intel_screen.c
index f1c195c5d14..94bcc049b8f 100644
--- a/src/mesa/drivers/dri/i965/intel_screen.c
+++ b/src/mesa/drivers/dri/i965/intel_screen.c
@@ -74,7 +74,6 @@ DRI_CONF_BEGIN
  DRI_CONF_SECTION_END
 
  DRI_CONF_SECTION_DEBUG
-   DRI_CONF_NO_RAST("false")
    DRI_CONF_ALWAYS_FLUSH_BATCH("false")
    DRI_CONF_ALWAYS_FLUSH_CACHE("false")
    DRI_CONF_DISABLE_THROTTLING("false")
diff --git a/src/mesa/drivers/dri/r200/r200_context.c b/src/mesa/drivers/dri/r200/r200_context.c
index 9417dfc8a7b..1ab7da8ef50 100644
--- a/src/mesa/drivers/dri/r200/r200_context.c
+++ b/src/mesa/drivers/dri/r200/r200_context.c
@@ -383,7 +383,7 @@ GLboolean r200CreateContext( gl_api api,
    (getenv("R200_GART_CLIENT_TEXTURES") != 0);
 
  tcl_mode = driQueryOptioni(&rmesa->radeon.optionCache, "tcl_mode");
-  if (driQueryOptionb(&rmesa->radeon.optionCache, "no_rast")) {
+  if (getenv("R200_NO_RAST")) {
    fprintf(stderr, "disabling 3D acceleration\n");
    FALLBACK(rmesa, R200_FALLBACK_DISABLE, 1);
  }
diff --git a/src/mesa/drivers/dri/radeon/radeon_context.c b/src/mesa/drivers/dri/radeon/radeon_context.c
index 28ced814e59..6d29182ee9e 100644
--- a/src/mesa/drivers/dri/radeon/radeon_context.c
+++ b/src/mesa/drivers/dri/radeon/radeon_context.c
@@ -332,7 +332,7 @@ r100CreateContext( gl_api api,
  rmesa->radeon.do_usleeps = (fthrottle_mode == DRI_CONF_FTHROTTLE_USLEEPS);
 
  tcl_mode = driQueryOptioni(&rmesa->radeon.optionCache, "tcl_mode");
-  if (driQueryOptionb(&rmesa->radeon.optionCache, "no_rast")) {
+  if (getenv("RADEON_NO_RAST")) {
    fprintf(stderr, "disabling 3D acceleration\n");
    FALLBACK(rmesa, RADEON_FALLBACK_DISABLE, 1);
  } else if (tcl_mode == DRI_CONF_TCL_SW ||
diff --git a/src/mesa/drivers/dri/radeon/radeon_screen.c b/src/mesa/drivers/dri/radeon/radeon_screen.c
index 438844aac0c..bca6a45e368 100644
--- a/src/mesa/drivers/dri/radeon/radeon_screen.c
+++ b/src/mesa/drivers/dri/radeon/radeon_screen.c
@@ -90,9 +90,6 @@ DRI_CONF_BEGIN
     DRI_CONF_ROUND_MODE(DRI_CONF_ROUND_TRUNC)
     DRI_CONF_DITHER_MODE(DRI_CONF_DITHER_XERRORDIFF)
   DRI_CONF_SECTION_END
-  DRI_CONF_SECTION_DEBUG
-    DRI_CONF_NO_RAST("false")
-  DRI_CONF_SECTION_END
 DRI_CONF_END
 };
 
@@ -117,9 +114,6 @@ DRI_CONF_BEGIN
     DRI_CONF_DITHER_MODE(DRI_CONF_DITHER_XERRORDIFF)
     DRI_CONF_TEXTURE_BLEND_QUALITY(1.0,"0.0:1.0")
   DRI_CONF_SECTION_END
-  DRI_CONF_SECTION_DEBUG
-    DRI_CONF_NO_RAST("false")
-  DRI_CONF_SECTION_END
 DRI_CONF_END
 };
 #endif
diff --git a/src/util/xmlpool/ca.po b/src/util/xmlpool/ca.po
index 03bf29613fc..568be939eb8 100644
--- a/src/util/xmlpool/ca.po
+++ b/src/util/xmlpool/ca.po
@@ -39,10 +39,6 @@ msgstr ""
 msgid "Debugging"
 msgstr "Depuració"
 
-#: t_options.h:60
-msgid "Disable 3D acceleration"
-msgstr "Deshabilita l'acceleració 3D"
-
 #: t_options.h:65
 msgid "Show performance boxes"
 msgstr "Mostra les caixes de rendiment"
diff --git a/src/util/xmlpool/de.po b/src/util/xmlpool/de.po
index 7b20d00a62c..9aa9c11e075 100644
--- a/src/util/xmlpool/de.po
+++ b/src/util/xmlpool/de.po
@@ -21,10 +21,6 @@ msgstr ""
 msgid "Debugging"
 msgstr "Fehlersuche"
 
-#: t_options.h:60
-msgid "Disable 3D acceleration"
-msgstr "3D-Beschleunigung abschalten"
-
 #: t_options.h:65
 msgid "Show performance boxes"
 msgstr "Zeige Performanceboxen"
diff --git a/src/util/xmlpool/es.po b/src/util/xmlpool/es.po
index f9d950ac14d..581a30c3595 100644
--- a/src/util/xmlpool/es.po
+++ b/src/util/xmlpool/es.po
@@ -24,10 +24,6 @@ msgstr ""
 msgid "Debugging"
 msgstr "Depuración"
 
-#: t_options.h:60
-msgid "Disable 3D acceleration"
-msgstr "Deshabilitar aceleración 3D"
-
 #: t_options.h:65
 msgid "Show performance boxes"
 msgstr "Mostrar cajas de rendimiento"
diff --git a/src/util/xmlpool/fr.po b/src/util/xmlpool/fr.po
index fa069652c2b..27a2a4f5e47 100644
--- a/src/util/xmlpool/fr.po
+++ b/src/util/xmlpool/fr.po
@@ -21,10 +21,6 @@ msgstr ""
 msgid "Debugging"
 msgstr "Debogage"
 
-#: t_options.h:60
-msgid "Disable 3D acceleration"
-msgstr "Désactiver l'accélération 3D"
-
 #: t_options.h:65
 msgid "Show performance boxes"
 msgstr "Afficher les boîtes de performance"
diff --git a/src/util/xmlpool/nl.po b/src/util/xmlpool/nl.po
index 86cb6e96d96..dc8a73098eb 100644
--- a/src/util/xmlpool/nl.po
+++ b/src/util/xmlpool/nl.po
@@ -21,10 +21,6 @@ msgstr ""
 msgid "Debugging"
 msgstr "Debuggen"
 
-#: t_options.h:60
-msgid "Disable 3D acceleration"
-msgstr "3D versnelling uitschakelen"
-
 #: t_options.h:65
 msgid "Show performance boxes"
 msgstr "Laat prestatie boxjes zien"
diff --git a/src/util/xmlpool/sv.po b/src/util/xmlpool/sv.po
index d8d7353f408..33f389d6075 100644
--- a/src/util/xmlpool/sv.po
+++ b/src/util/xmlpool/sv.po
@@ -21,10 +21,6 @@ msgstr ""
 msgid "Debugging"
 msgstr "Felsökning"
 
-#: t_options.h:60
-msgid "Disable 3D acceleration"
-msgstr "Inaktivera 3D-accelerering"
-
 #: t_options.h:65
 msgid "Show performance boxes"
 msgstr "Visa prestandarutor"
diff --git a/src/util/xmlpool/t_options.h b/src/util/xmlpool/t_options.h
index f0537e965b8..4c143009efe 100644
--- a/src/util/xmlpool/t_options.h
+++ b/src/util/xmlpool/t_options.h
@@ -55,11 +55,6 @@
 DRI_CONF_SECTION_BEGIN \
 	DRI_CONF_DESC(en,gettext("Debugging"))
 
-#define DRI_CONF_NO_RAST(def) \
-DRI_CONF_OPT_BEGIN_B(no_rast, def) \
-    DRI_CONF_DESC(en,gettext("Disable 3D acceleration")) \
-DRI_CONF_OPT_END
-
 #define DRI_CONF_PERFORMANCE_BOXES(def) \
 DRI_CONF_OPT_BEGIN_B(performance_boxes, def) \
     DRI_CONF_DESC(en,gettext("Show performance boxes")) \
-- 
2.17.1More information about the mesa-dev mailing list