[Mesa-dev] [PATCH 09/21] mesa: remove legacy TCL dri config options

Timothy Arceri tarceri at itsqueeze.com
Wed Aug 15 10:13:18 UTC 2018


Use enviroment var overrides in legacy drivers instead.
---
 src/mesa/drivers/dri/r200/r200_context.c   | 4 +---
 src/mesa/drivers/dri/radeon/radeon_context.c | 5 ++---
 src/mesa/drivers/dri/radeon/radeon_screen.c | 2 --
 src/util/xmlpool/ca.po            | 23 --------------------
 src/util/xmlpool/de.po            | 23 --------------------
 src/util/xmlpool/es.po            | 23 --------------------
 src/util/xmlpool/fr.po            | 23 --------------------
 src/util/xmlpool/nl.po            | 23 --------------------
 src/util/xmlpool/sv.po            | 22 -------------------
 src/util/xmlpool/t_options.h         | 14 ------------
 10 files changed, 3 insertions(+), 159 deletions(-)

diff --git a/src/mesa/drivers/dri/r200/r200_context.c b/src/mesa/drivers/dri/r200/r200_context.c
index 1ab7da8ef50..b80b92410c7 100644
--- a/src/mesa/drivers/dri/r200/r200_context.c
+++ b/src/mesa/drivers/dri/r200/r200_context.c
@@ -184,7 +184,6 @@ GLboolean r200CreateContext( gl_api api,
  r200ContextPtr rmesa;
  struct gl_context *ctx;
  int i;
-  int tcl_mode;
 
  if (ctx_config->flags & ~(__DRI_CTX_FLAG_DEBUG | __DRI_CTX_FLAG_NO_ERROR)) {
    *error = __DRI_CTX_ERROR_UNKNOWN_FLAG;
@@ -382,12 +381,11 @@ GLboolean r200CreateContext( gl_api api,
  rmesa->prefer_gart_client_texturing = 
    (getenv("R200_GART_CLIENT_TEXTURES") != 0);
 
-  tcl_mode = driQueryOptioni(&rmesa->radeon.optionCache, "tcl_mode");
  if (getenv("R200_NO_RAST")) {
    fprintf(stderr, "disabling 3D acceleration\n");
    FALLBACK(rmesa, R200_FALLBACK_DISABLE, 1);
  }
-  else if (tcl_mode == DRI_CONF_TCL_SW || getenv("R200_NO_TCL") ||
+  else if (getenv("R200_NO_TCL") ||
 	  !(rmesa->radeon.radeonScreen->chip_flags & RADEON_CHIPSET_TCL)) {
    if (rmesa->radeon.radeonScreen->chip_flags & RADEON_CHIPSET_TCL) {
 	 rmesa->radeon.radeonScreen->chip_flags &= ~RADEON_CHIPSET_TCL;
diff --git a/src/mesa/drivers/dri/radeon/radeon_context.c b/src/mesa/drivers/dri/radeon/radeon_context.c
index 6d29182ee9e..370c33dd226 100644
--- a/src/mesa/drivers/dri/radeon/radeon_context.c
+++ b/src/mesa/drivers/dri/radeon/radeon_context.c
@@ -150,7 +150,7 @@ r100CreateContext( gl_api api,
  r100ContextPtr rmesa;
  struct gl_context *ctx;
  int i;
-  int tcl_mode, fthrottle_mode;
+  int fthrottle_mode;
 
  if (ctx_config->flags & ~(__DRI_CTX_FLAG_DEBUG | __DRI_CTX_FLAG_NO_ERROR)) {
    *error = __DRI_CTX_ERROR_UNKNOWN_FLAG;
@@ -331,11 +331,10 @@ r100CreateContext( gl_api api,
 
  rmesa->radeon.do_usleeps = (fthrottle_mode == DRI_CONF_FTHROTTLE_USLEEPS);
 
-  tcl_mode = driQueryOptioni(&rmesa->radeon.optionCache, "tcl_mode");
  if (getenv("RADEON_NO_RAST")) {
    fprintf(stderr, "disabling 3D acceleration\n");
    FALLBACK(rmesa, RADEON_FALLBACK_DISABLE, 1);
-  } else if (tcl_mode == DRI_CONF_TCL_SW ||
+  } else if (getenv("RADEON_NO_TCL") ||
 	   !(rmesa->radeon.radeonScreen->chip_flags & RADEON_CHIPSET_TCL)) {
    if (rmesa->radeon.radeonScreen->chip_flags & RADEON_CHIPSET_TCL) {
 	 rmesa->radeon.radeonScreen->chip_flags &= ~RADEON_CHIPSET_TCL;
diff --git a/src/mesa/drivers/dri/radeon/radeon_screen.c b/src/mesa/drivers/dri/radeon/radeon_screen.c
index f920da1f465..0a6aa5109b4 100644
--- a/src/mesa/drivers/dri/radeon/radeon_screen.c
+++ b/src/mesa/drivers/dri/radeon/radeon_screen.c
@@ -81,7 +81,6 @@ static const __DRIconfigOptionsExtension radeon_config_options = {
  .xml =
 DRI_CONF_BEGIN
   DRI_CONF_SECTION_PERFORMANCE
-    DRI_CONF_TCL_MODE(DRI_CONF_TCL_CODEGEN)
     DRI_CONF_FTHROTTLE_MODE(DRI_CONF_FTHROTTLE_IRQS)
     DRI_CONF_MAX_TEXTURE_UNITS(3,2,3)
     DRI_CONF_HYPERZ("false")
@@ -104,7 +103,6 @@ static const __DRIconfigOptionsExtension radeon_config_options = {
  .xml =
 DRI_CONF_BEGIN
   DRI_CONF_SECTION_PERFORMANCE
-    DRI_CONF_TCL_MODE(DRI_CONF_TCL_CODEGEN)
     DRI_CONF_FTHROTTLE_MODE(DRI_CONF_FTHROTTLE_IRQS)
     DRI_CONF_MAX_TEXTURE_UNITS(6,2,6)
     DRI_CONF_HYPERZ("false")
diff --git a/src/util/xmlpool/ca.po b/src/util/xmlpool/ca.po
index 50fef0fd757..f8f564c17fd 100644
--- a/src/util/xmlpool/ca.po
+++ b/src/util/xmlpool/ca.po
@@ -200,29 +200,6 @@ msgstr ""
 msgid "Performance"
 msgstr "Rendiment"
 
-#: t_options.h:238
-msgid "TCL mode (Transformation, Clipping, Lighting)"
-msgstr "Mode TCL (Transformació, Retall, Il·luminació)"
-
-#: t_options.h:239
-msgid "Use software TCL pipeline"
-msgstr "Utilitza la canonada TCL de programari"
-
-#: t_options.h:240
-msgid "Use hardware TCL as first TCL pipeline stage"
-msgstr "Utilitza el TCL de maquinari com a la primera fase de la canonada TCL"
-
-#: t_options.h:241
-msgid "Bypass the TCL pipeline"
-msgstr "Passa per alt la canonada TCL"
-
-#: t_options.h:242
-msgid ""
-"Bypass the TCL pipeline with state-based machine code generated on-the-fly"
-msgstr ""
-"Passa per alt la canonada TCL amb codi de màquina basat en estats, generat "
-"sobre la marxa"
-
 #: t_options.h:251
 msgid "Method to limit rendering latency"
 msgstr "Mètode per a limitar la latència de renderització"
diff --git a/src/util/xmlpool/de.po b/src/util/xmlpool/de.po
index 156e6243eb4..08147351ee0 100644
--- a/src/util/xmlpool/de.po
+++ b/src/util/xmlpool/de.po
@@ -174,29 +174,6 @@ msgstr ""
 msgid "Performance"
 msgstr "Leistung"
 
-#: t_options.h:238
-msgid "TCL mode (Transformation, Clipping, Lighting)"
-msgstr "TCL-Modus (Transformation, Clipping, Licht)"
-
-#: t_options.h:239
-msgid "Use software TCL pipeline"
-msgstr "Benutze die Software-TCL-Pipeline"
-
-#: t_options.h:240
-msgid "Use hardware TCL as first TCL pipeline stage"
-msgstr "Benutze Hardware TCL als erste Stufe der TCL-Pipeline"
-
-#: t_options.h:241
-msgid "Bypass the TCL pipeline"
-msgstr "Umgehe die TCL-Pipeline"
-
-#: t_options.h:242
-msgid ""
-"Bypass the TCL pipeline with state-based machine code generated on-the-fly"
-msgstr ""
-"Umgehe die TCL-Pipeline mit zur Laufzeit erzeugtem, zustandsbasiertem "
-"Maschinencode"
-
 #: t_options.h:251
 msgid "Method to limit rendering latency"
 msgstr "Methode zur Begrenzung der Bildverzögerung"
diff --git a/src/util/xmlpool/es.po b/src/util/xmlpool/es.po
index b2837944b46..317e848169a 100644
--- a/src/util/xmlpool/es.po
+++ b/src/util/xmlpool/es.po
@@ -181,29 +181,6 @@ msgstr ""
 msgid "Performance"
 msgstr "Rendimiento"
 
-#: t_options.h:238
-msgid "TCL mode (Transformation, Clipping, Lighting)"
-msgstr "Modo TCL (Transformación, Recorte, Iluminación)"
-
-#: t_options.h:239
-msgid "Use software TCL pipeline"
-msgstr "Usar tubería TCL por software"
-
-#: t_options.h:240
-msgid "Use hardware TCL as first TCL pipeline stage"
-msgstr "Usar TCL por hardware en la primera fase de la tubería TCL"
-
-#: t_options.h:241
-msgid "Bypass the TCL pipeline"
-msgstr "Pasar por alto la tubería TCL"
-
-#: t_options.h:242
-msgid ""
-"Bypass the TCL pipeline with state-based machine code generated on-the-fly"
-msgstr ""
-"Pasar por alto la tubería TCL con código máquina basado en estados, generado "
-"al vuelo"
-
 #: t_options.h:251
 msgid "Method to limit rendering latency"
 msgstr "Método para limitar la latencia de renderización"
diff --git a/src/util/xmlpool/fr.po b/src/util/xmlpool/fr.po
index 383e9d4b06d..86f5927293b 100644
--- a/src/util/xmlpool/fr.po
+++ b/src/util/xmlpool/fr.po
@@ -168,29 +168,6 @@ msgstr ""
 msgid "Performance"
 msgstr "Performance"
 
-#: t_options.h:238
-msgid "TCL mode (Transformation, Clipping, Lighting)"
-msgstr "Mode de TCL (Transformation, Clipping, Eclairage)"
-
-#: t_options.h:239
-msgid "Use software TCL pipeline"
-msgstr "Utiliser un pipeline TCL logiciel"
-
-#: t_options.h:240
-msgid "Use hardware TCL as first TCL pipeline stage"
-msgstr "Utiliser le TCL matériel pour le premier niveau de pipeline"
-
-#: t_options.h:241
-msgid "Bypass the TCL pipeline"
-msgstr "Court-circuiter le pipeline TCL"
-
-#: t_options.h:242
-msgid ""
-"Bypass the TCL pipeline with state-based machine code generated on-the-fly"
-msgstr ""
-"Court-circuiter le pipeline TCL par une machine à états qui génère le codede "
-"TCL à la volée"
-
 #: t_options.h:251
 msgid "Method to limit rendering latency"
 msgstr "Méthode d'attente de la carte graphique"
diff --git a/src/util/xmlpool/nl.po b/src/util/xmlpool/nl.po
index a4c1e8a6dc1..4c202d65a8c 100644
--- a/src/util/xmlpool/nl.po
+++ b/src/util/xmlpool/nl.po
@@ -169,29 +169,6 @@ msgstr ""
 msgid "Performance"
 msgstr "Prestatie"
 
-#: t_options.h:238
-msgid "TCL mode (Transformation, Clipping, Lighting)"
-msgstr "TCL-modus (Transformatie, Clipping, Licht)"
-
-#: t_options.h:239
-msgid "Use software TCL pipeline"
-msgstr "Gebruik software TCL pijpleiding"
-
-#: t_options.h:240
-msgid "Use hardware TCL as first TCL pipeline stage"
-msgstr "Gebruik hardware TCL as eerste TCL pijpleiding trap"
-
-#: t_options.h:241
-msgid "Bypass the TCL pipeline"
-msgstr "Omzeil de TCL pijpleiding"
-
-#: t_options.h:242
-msgid ""
-"Bypass the TCL pipeline with state-based machine code generated on-the-fly"
-msgstr ""
-"Omzeil de TCL pijpleiding met staatgebaseerde machinecode die tijdens "
-"executie gegenereerd wordt"
-
 #: t_options.h:251
 msgid "Method to limit rendering latency"
 msgstr "Methode om beeldopbouwvertraging te onderdrukken"
diff --git a/src/util/xmlpool/sv.po b/src/util/xmlpool/sv.po
index ed671d4456a..d71953cd149 100644
--- a/src/util/xmlpool/sv.po
+++ b/src/util/xmlpool/sv.po
@@ -167,28 +167,6 @@ msgstr ""
 msgid "Performance"
 msgstr "Prestanda"
 
-#: t_options.h:238
-msgid "TCL mode (Transformation, Clipping, Lighting)"
-msgstr "TCL-läge (Transformation, Clipping, Lighting)"
-
-#: t_options.h:239
-msgid "Use software TCL pipeline"
-msgstr "Använd programvaru-TCL-rörledning"
-
-#: t_options.h:240
-msgid "Use hardware TCL as first TCL pipeline stage"
-msgstr "Använd maskinvaru-TCL som första TCL-rörledningssteg"
-
-#: t_options.h:241
-msgid "Bypass the TCL pipeline"
-msgstr "Kringgå TCL-rörledningen"
-
-#: t_options.h:242
-msgid ""
-"Bypass the TCL pipeline with state-based machine code generated on-the-fly"
-msgstr ""
-"Kringgå TCL-rörledningen med tillståndsbaserad maskinkod som direktgenereras"
-
 #: t_options.h:251
 msgid "Method to limit rendering latency"
 msgstr "Metod för att begränsa renderingslatens"
diff --git a/src/util/xmlpool/t_options.h b/src/util/xmlpool/t_options.h
index b1bddfb03e8..525b3f30999 100644
--- a/src/util/xmlpool/t_options.h
+++ b/src/util/xmlpool/t_options.h
@@ -247,20 +247,6 @@ DRI_CONF_OPT_END
 DRI_CONF_SECTION_BEGIN \
     DRI_CONF_DESC(en,gettext("Performance"))
 
-#define DRI_CONF_TCL_SW 0
-#define DRI_CONF_TCL_PIPELINED 1
-#define DRI_CONF_TCL_VTXFMT 2
-#define DRI_CONF_TCL_CODEGEN 3
-#define DRI_CONF_TCL_MODE(def) \
-DRI_CONF_OPT_BEGIN_V(tcl_mode,enum,def,"0:3") \
-    DRI_CONF_DESC_BEGIN(en,gettext("TCL mode (Transformation, Clipping, Lighting)")) \
-        DRI_CONF_ENUM(0,gettext("Use software TCL pipeline")) \
-        DRI_CONF_ENUM(1,gettext("Use hardware TCL as first TCL pipeline stage")) \
-        DRI_CONF_ENUM(2,gettext("Bypass the TCL pipeline")) \
-        DRI_CONF_ENUM(3,gettext("Bypass the TCL pipeline with state-based machine code generated on-the-fly")) \
-    DRI_CONF_DESC_END \
-DRI_CONF_OPT_END
-
 #define DRI_CONF_FTHROTTLE_BUSY 0
 #define DRI_CONF_FTHROTTLE_USLEEPS 1
 #define DRI_CONF_FTHROTTLE_IRQS 2
-- 
2.17.1More information about the mesa-dev mailing list