[ooo-build-commit] .: po/ooo-build-hu.po po/ooo-build-hu.sdf

Andras Timar timar at kemper.freedesktop.org
Sat Feb 27 14:10:19 PST 2010


 po/ooo-build-hu.po | 643 +++++-----------------------------------------------
 po/ooo-build-hu.sdf |  53 ++++
 2 files changed, 123 insertions(+), 573 deletions(-)

New commits:
commit 39f416c39cb950a5b8d1dff8a3cdb482ca7e9e5d
Author: Andras Timar <timar at fsf.hu>
Date:  Sat Feb 27 23:09:29 2010 +0100

  Updated hu translation
  
  * po/ooo-build-hu.po:
  * po/ooo-build-hu.sdf:

diff --git a/po/ooo-build-hu.po b/po/ooo-build-hu.po
index 4949fb0..aba1913 100644
--- a/po/ooo-build-hu.po
+++ b/po/ooo-build-hu.po
@@ -6,8 +6,8 @@ msgstr ""
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://qa.openoffice.org/issues/enter_bug.cgi?subcompo"
 "nent=ui&comment=&short_desc=Localization%20issue%20in%20file%3A%20(input%20f"
 "ile%20name%20not%20known)&component=l10n&form_name=enter_issue\n"
-"POT-Creation-Date: 2010-02-25 20:29+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2010-02-05 13:59+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2010-02-27 11:13+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2010-02-27 11:15+0200\n"
 "Last-Translator: Andras Timar <timar at fsf.hu>\n"
 "Language-Team: Hungarian <timar at fsf.hu>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -114,41 +114,43 @@ msgstr ""
 #: helpcontent2/source/text/shared/optionen/comparisonopt.xhp#hd_id3145607.help.text
 msgctxt "helpcontent2/source/text/shared/optionen/comparisonopt.xhp#hd_id3145607.help.text"
 msgid "Settings"
-msgstr ""
+msgstr "Beállítások"
 
 #: helpcontent2/source/text/shared/optionen/comparisonopt.xhp#hd_id3145785.help.text
 msgid "Use RSID"
-msgstr ""
+msgstr "RSID használata"
 
 #: helpcontent2/source/text/shared/optionen/comparisonopt.xhp#hd_id3148550.help.text
 msgid "Auto"
-msgstr ""
+msgstr "Automatikus"
 
 #: helpcontent2/source/text/shared/optionen/comparisonopt.xhp#hd_id3148674.help.text
 msgid "By character"
-msgstr ""
+msgstr "Karakterenként"
 
 #: helpcontent2/source/text/shared/optionen/comparisonopt.xhp#hd_id3152812.help.text
 msgid "By word"
-msgstr ""
+msgstr "Szavanként"
 
 #: helpcontent2/source/text/shared/optionen/comparisonopt.xhp#hd_id3153823.help.text
 msgid ""
 "<link href=\"text/shared/optionen/comparisonopt.xhp\" "
 "name=\"Comparison\">Comparison</link>"
 msgstr ""
+"<link href=\"text/shared/optionen/comparisonopt.xhp\" "
+"name=\"Összehasonlítás\">Összehasonlítás</link>"
 
 #: helpcontent2/source/text/shared/optionen/comparisonopt.xhp#hd_id3155419.help.text
 msgid "Compare Documents"
-msgstr ""
+msgstr "Dokumentumok összehasonlítása"
 
 #: helpcontent2/source/text/shared/optionen/comparisonopt.xhp#hd_id3163713.help.text
 msgid "Ignore isolated pieces of length"
-msgstr ""
+msgstr "Adott hosszúságú, izolált szövegdarabok figyelmen kívül hagyása"
 
 #: helpcontent2/source/text/shared/optionen/comparisonopt.xhp#par_id3144510.help.text
 msgid "Specifies the mode for comparing two documents."
-msgstr ""
+msgstr "Meghatározza két dokumentum összehasonlításának módját."
 
 #: helpcontent2/source/text/shared/optionen/comparisonopt.xhp#par_id3146975.help.text
 msgid ""
@@ -157,28 +159,40 @@ msgid ""
 "length equal to or less than the entered one will be ignored and will be "
 "shown as inserted/deleted.</ahelp>"
 msgstr ""
+"<ahelp hid=\"SW:CHECKBOX:TP_COMPARISON_OPT:CB_IGNORE\">Bejelölése esetén a "
+"megadottnál kisebb vagy egyenlő hosszúságú, illeszkedő szó- vagy "
+"karaktersorozat (a választott összehasonlítási módtól függően) figyelmen "
+"kívül lesz hagyva, és beszúrtként/töröltként lesz jelölve.</ahelp>"
 
 #: helpcontent2/source/text/shared/optionen/comparisonopt.xhp#par_id3149416.help.text
 msgid ""
 "<ahelp hid=\"HID_COMPARISON_OPT\">Specifies the settings for comparing two "
 "documents.</ahelp>"
 msgstr ""
+"<ahelp hid=\"HID_COMPARISON_OPT\">Meghatározza két dokumentum "
+"összehasonlításának beállításait.</ahelp>"
 
 #: helpcontent2/source/text/shared/optionen/comparisonopt.xhp#par_id3149562.help.text
 msgid "Specifies more comparison settings if the chosen mode is not Auto."
 msgstr ""
+"További összehasonlítási beállításokat határoz meg, ha a kiválasztott mód "
+"nem az Automatikus."
 
 #: helpcontent2/source/text/shared/optionen/comparisonopt.xhp#par_id3151042.help.text
 msgid ""
 "<ahelp hid=\"SW:RADIOBUTTON:TP_COMPARISON_OPT:RB_WORD\">Compare documents with "
 "a character as the basic unit.</ahelp>"
 msgstr ""
+"<ahelp hid=\"SW:RADIOBUTTON:TP_COMPARISON_OPT:RB_WORD\">A dokumentumok "
+"összehasonlításánál a karakter lesz az alapegység.</ahelp>"
 
 #: helpcontent2/source/text/shared/optionen/comparisonopt.xhp#par_id3154365.help.text
 msgid ""
 "<ahelp hid=\"SW:RADIOBUTTON:TP_COMPARISON_OPT:RB_CHAR\">Compare documents with "
 "a word as the basic unit.</ahelp>"
 msgstr ""
+"<ahelp hid=\"SW:RADIOBUTTON:TP_COMPARISON_OPT:RB_CHAR\">A dokumentumok "
+"összehasonlításánál a szó lesz az alapegység.</ahelp>"
 
 #: helpcontent2/source/text/shared/optionen/comparisonopt.xhp#par_id3154638.help.text
 msgid ""
@@ -186,12 +200,19 @@ msgid ""
 "used when the documents are compared. This has an effect only if both "
 "documents have RSIDs and their root RSIDs are the same.</ahelp>"
 msgstr ""
+"<ahelp hid=\"SW:CHECKBOX:TP_COMPARISON_OPT:CB_RSID\">Megadja, hogy a "
+"dokumentumok összehasonlításánál az RSID-ket kell használni. Ez csak akkor "
+"működik, ha mindkét dokumentumban vannak RSID-k, és a gyökér RSID-k "
+"megegyeznek.</ahelp>"
 
 #: helpcontent2/source/text/shared/optionen/comparisonopt.xhp#par_id3154758.help.text
 msgid ""
 "<ahelp hid=\"SW:RADIOBUTTON:TP_COMPARISON_OPT:RB_AUTO\">Use the most "
 "appropirate comparison settings for the current document.</ahelp>"
 msgstr ""
+"<ahelp hid=\"SW:RADIOBUTTON:TP_COMPARISON_OPT:RB_AUTO\">Az aktuális "
+"dokumentumhoz legjobban illő összehasonlítási beállításokat "
+"használja.</ahelp>"
 
 #: helpcontent2/source/text/shared/optionen/comparisonopt.xhp#par_id3156153.help.text
 msgid ""
@@ -199,17 +220,24 @@ msgid ""
 "href=\"text/shared/01/02240000.xhp\" name=\"Edit - Compare Document\"><emph>Edit "
 "- Compare Document</emph></link>."
 msgstr ""
+"Az aktuális dokumentum és egy másik dokumentum összehasonlításához válassza "
+"a <link href=\"text/shared/01/02240000.xhp\" name=\"Szerkesztés - Dokumentumok "
+"összehasonlítása\"><emph>Szerkesztés - Dokumentumok "
+"összehasonlítása</emph></link> menüparancsot."
 
 #: helpcontent2/source/text/shared/optionen/comparisonopt.xhp#tit.help.text
 msgctxt "helpcontent2/source/text/shared/optionen/comparisonopt.xhp#tit.help.text"
 msgid "Comparison"
-msgstr ""
+msgstr "Összehasonlítás"
 
 #: helpcontent2/source/text/shared/00/00000406.xhp#par_id3147006.help.text
 msgid ""
 "<variable id=\"comparisonoptions\">Open a text document, choose <emph>Tools - "
 "Options - %PRODUCTNAME Writer - Comparison</emph></variable>"
 msgstr ""
+"<variable id=\"comparisonoptions\">Nyisson meg egy szöveges dokumentumot, és "
+"válassza az <emph>Eszközök - Beállítások - %PRODUCTNAME Writer - "
+"Összehasonlítás</emph> lehetőséget</variable>"
 
 #: officecfg/registry/data/org/openoffice/Office/UI/CalcCommands.xcu#..CalcCommands.UserInterface.Commands..uno_DataForm.Label.value.text
 msgid "D~ataForm..."
@@ -249,12 +277,12 @@ msgstr "Oldal~törés"
 #: officecfg/registry/data/org/openoffice/Office/UI/CalcCommands.xcu#..CalcCommands.UserInterface.Popups..uno_InsertCurrentDate.Label.value.text
 msgctxt "officecfg/registry/data/org/openoffice/Office/UI/CalcCommands.xcu#..CalcCommands.UserInterface.Popups..uno_InsertCurrentDate.Label.value.text"
 msgid "Insert Current Date"
-msgstr ""
+msgstr "Aktuális dátum beszúrása"
 
 #: officecfg/registry/data/org/openoffice/Office/UI/CalcCommands.xcu#..CalcCommands.UserInterface.Popups..uno_InsertCurrentTime.Label.value.text
 msgctxt "officecfg/registry/data/org/openoffice/Office/UI/CalcCommands.xcu#..CalcCommands.UserInterface.Popups..uno_InsertCurrentTime.Label.value.text"
 msgid "Insert Current Time"
-msgstr ""
+msgstr "Aktuális idő beszúrása"
 
 #: officecfg/registry/data/org/openoffice/Office/UI/CalcCommands.xcu#..CalcCommands.UserInterface.Popups..uno_MarkDependents.Label.value.text
 msgid "Mark Dependents"
@@ -301,7 +329,7 @@ msgid ""
 "The %PRODUCTNAME Gallery contains more than three thousand element in "
 "various themes."
 msgstr ""
-"Az %PRODUCTNAME Képtár több, mint háromezer különféle témájú elemet "
+"Az %PRODUCTNAME Képtár több mint háromezer, különféle témájú elemet "
 "tartalmaz."
 
 #: scp2/source/accessories/module_gallery_accessories.ulf#STR_NAME_MODULE_OPTIONAL_ACCESSORIES_GALLERY.LngText.text
@@ -611,6 +639,8 @@ msgid ""
 "Because the current formula separator settings conflict with the locale, the "
 "formula separators have been reset to their default values."
 msgstr ""
+"Az aktuális képletelválasztó-beállítás ütközik a területi beállítással, "
+"ezért a képletelválasztó beállítása az alapértékre lett visszaállítva."
 
 #: sc/source/ui/src/globstr.src#RID_GLOBSTR.STR_SHAPE_AUTOSHAPE.string.text
 msgid "AutoShape"
@@ -618,6 +648,8 @@ msgstr "Alakzat"
 
 #: sc/source/ui/src/globstr.src#RID_GLOBSTR.STR_SHAPE_LINE.string.text
 msgctxt "sc/source/ui/src/globstr.src#RID_GLOBSTR.STR_SHAPE_LINE.string.text"
+"sc/source/ui/src/globstr.src#RID_GLOBSTR.STR_SHAPE_LINE.string.text"
+"sc/source/ui/src/globstr.src#RID_GLOBSTR.STR_SHAPE_LINE.string.text"
 msgid "Line"
 msgstr "Vonal"
 
@@ -636,12 +668,12 @@ msgstr "Szövegdoboz"
 #: sc/source/ui/src/globstr.src#RID_GLOBSTR.STR_UNDO_INSERT_CURRENT_DATE.string.text
 msgctxt "sc/source/ui/src/globstr.src#RID_GLOBSTR.STR_UNDO_INSERT_CURRENT_DATE.string.text"
 msgid "Insert Current Date"
-msgstr ""
+msgstr "Aktuális dátum beszúrása"
 
 #: sc/source/ui/src/globstr.src#RID_GLOBSTR.STR_UNDO_INSERT_CURRENT_TIME.string.text
 msgctxt "sc/source/ui/src/globstr.src#RID_GLOBSTR.STR_UNDO_INSERT_CURRENT_TIME.string.text"
 msgid "Insert Current Time"
-msgstr ""
+msgstr "Aktuális idő beszúrása"
 
 #: sc/source/ui/src/globstr.src#RID_GLOBSTR.STR_UNDO_SET_MULTI_TAB_BG_COLOR.string.text
 msgid "Color Tabs"
@@ -681,7 +713,7 @@ msgstr "Tizedesek korlátozása az általános számformátumhoz"
 
 #: sc/source/ui/src/optdlg.src#RID_SCPAGE_FORMULA.CB_ENGLISH_FUNC_NAME.checkbox.text
 msgid "Use English function names"
-msgstr ""
+msgstr "Angol függvénynevek használata"
 
 #: sc/source/ui/src/optdlg.src#RID_SCPAGE_FORMULA.BTN_FORMULA_SEP_RESET.pushbutton.text
 msgid "Rese~t"
@@ -806,21 +838,21 @@ msgstr "Videofájl"
 #: svx/source/cui/align.src#RID_SVXPAGE_ALIGNMENT.LB_HORALIGN.7.stringlist.text
 msgctxt "svx/source/cui/align.src#RID_SVXPAGE_ALIGNMENT.LB_HORALIGN.7.stringlist.text"
 msgid "Distributed"
-msgstr ""
+msgstr "Elosztott"
 
 #: svx/source/cui/align.src#RID_SVXPAGE_ALIGNMENT.LB_VERALIGN.5.stringlist.text
 msgid "Justified"
-msgstr ""
+msgstr "Sorkizárt"
 
 #: svx/source/cui/align.src#RID_SVXPAGE_ALIGNMENT.LB_VERALIGN.6.stringlist.text
 msgctxt "svx/source/cui/align.src#RID_SVXPAGE_ALIGNMENT.LB_VERALIGN.6.stringlist.text"
 msgid "Distributed"
-msgstr ""
+msgstr "Elosztott"
 
 #: svx/source/cui/autocdlg.src#RID_OFA_AUTOCORR_DLG.1.RID_OFAPAGE_AUTOCORR_QUOTE.pageitem.text
 msgctxt "svx/source/cui/autocdlg.src#RID_OFA_AUTOCORR_DLG.1.RID_OFAPAGE_AUTOCORR_QUOTE.pageitem.text"
 msgid "Localized Options"
-msgstr ""
+msgstr "Nyelvfüggő beállítások"
 
 #: svx/source/cui/autocdlg.src#COMMON_CLB_ENTRIES.ST_CORRECT_ACCIDENTAL_CAPS_LOCK.string.text
 msgid "Correct accidental use of cAPS LOCK key"
@@ -828,24 +860,24 @@ msgstr "A cAPS LOCK billentyű véletlen használatának javítása"
 
 #: svx/source/cui/autocdlg.src#RID_OFAPAGE_AUTOCORR_QUOTE.ST_NON_BREAK_SPACE.string.text
 msgid "Add non breaking space before specific punctuation marks in french text"
-msgstr ""
+msgstr "Nem törő szóköz hozzáadása egyes írásjelek elé francia szövegben."
 
 #: svx/source/cui/autocdlg.src#RID_OFAPAGE_AUTOCORR_QUOTE.ST_ORDINAL.string.text
 msgid "Format ordinal numbers suffixes (1st -> 1^st)"
-msgstr ""
+msgstr "Sorszámnevek végződésének javítása (1st → 1^st)"
 
 #: svx/source/cui/autocdlg.src#RID_OFAPAGE_AUTOCORR_QUOTE.STR_HEADER1.string.text
 msgid "[M]"
-msgstr ""
+msgstr "[M]"
 
 #: svx/source/cui/autocdlg.src#RID_OFAPAGE_AUTOCORR_QUOTE.STR_HEADER2.string.text
 msgid "[T]"
-msgstr ""
+msgstr "[T]"
 
 #: svx/source/cui/autocdlg.src#RID_OFAPAGE_AUTOCORR_QUOTE.tabpage.text
 msgctxt "svx/source/cui/autocdlg.src#RID_OFAPAGE_AUTOCORR_QUOTE.tabpage.text"
 msgid "Localized Options"
-msgstr ""
+msgstr "Nyelvfüggő beállítások"
 
 #: svx/source/cui/grfflt.src#RID_SVX_GRFFILTER_DLG_MOSAIC.DLG_FILTERMOSAIC_MTR_HEIGHT.metricfield.text
 msgctxt "svx/source/cui/grfflt.src#RID_SVX_GRFFILTER_DLG_MOSAIC.DLG_FILTERMOSAIC_MTR_HEIGHT.metricfield.text"
@@ -859,7 +891,7 @@ msgstr " Képpont"
 
 #: svx/source/cui/optfltr.src#RID_OFAPAGE_MSFILTEROPT.CB_WBAS_WBCTBL.checkbox.text
 msgid "E~xecutable code"
-msgstr ""
+msgstr "Végr~ehajtható kód"
 
 #: svx/source/cui/optgdlg.src#OFA_TP_MISC.CB_ODMADLG.checkbox.text
 msgid "Show ODMA DMS dialogs first"
@@ -867,7 +899,7 @@ msgstr "ODMA DMS párbeszédablakok használata"
 
 #: svx/source/cui/optgdlg.src#OFA_TP_MISC.CB_SAVE_ALWAYS.checkbox.text
 msgid "Allow to save document even when the document is not modified"
-msgstr ""
+msgstr "Módosítatlan dokumentum mentésének engedélyezése"
 
 #: svx/source/cui/optgdlg.src#OFA_TP_VIEW.LB_ICONSTYLE.8.stringlist.text
 msgid "Oxygen"
@@ -901,19 +933,19 @@ msgstr "Rács"
 #: svx/source/cui/treeopt.src#RID_OFADLG_OPTIONS_TREE_PAGES.SID_SW_EDITOPTIONS.12.itemlist.text
 msgctxt "svx/source/cui/treeopt.src#RID_OFADLG_OPTIONS_TREE_PAGES.SID_SW_EDITOPTIONS.12.itemlist.text"
 msgid "Comparison"
-msgstr ""
+msgstr "Összehasonlítás"
 
 #: svx/source/cui/treeopt.src#RID_OFADLG_OPTIONS_TREE_PAGES.SID_SW_EDITOPTIONS.13.itemlist.text
 msgid "Compatibility"
-msgstr ""
+msgstr "Kompatibilitás"
 
 #: svx/source/cui/treeopt.src#RID_OFADLG_OPTIONS_TREE_PAGES.SID_SW_EDITOPTIONS.14.itemlist.text
 msgid "AutoCaption"
-msgstr ""
+msgstr "Automatikus felirat"
 
 #: svx/source/cui/treeopt.src#RID_OFADLG_OPTIONS_TREE_PAGES.SID_SW_EDITOPTIONS.15.itemlist.text
 msgid "Mail Merge E-mail"
-msgstr ""
+msgstr "Körlevél e-mailben"
 
 #: svx/source/dialog/linkwarn.src#RID_SVXDLG_LINK_WARNING.PB_NO.cancelbutton.text
 msgid "~Embed Graphic"
@@ -1383,7 +1415,7 @@ msgstr "A dokumentum megváltozott. Kattintson duplán a dokumentum mentéséhez
 
 #: svx/source/svxlink/linkmgr.src#RID_SVXSTR_AVMEDIALINK.string.text
 msgid "Audio/Video"
-msgstr ""
+msgstr "Audio/Video"
 
 #: sw/sdi/swslots.src#FN_INPLACE_OLE.sfxslotinfo.text
 msgid "Open OLE object inplace"
@@ -1402,34 +1434,33 @@ msgid "Activate OLE object outplace"
 msgstr "OLE-objektum külső aktiválása"
 
 #: sw/source/ui/config/optdlg.src#TP_COMPARISON_OPT.FL_CMP.fixedline.text
-#, fuzzy
 msgid "Compare documents"
-msgstr "Mintadokumentumok"
+msgstr "Dokumentumok összehasonlítása"
 
 #: sw/source/ui/config/optdlg.src#TP_COMPARISON_OPT.FL_SET.fixedline.text
 msgctxt "sw/source/ui/config/optdlg.src#TP_COMPARISON_OPT.FL_SET.fixedline.text"
 msgid "Settings"
-msgstr ""
+msgstr "Beállítások"
 
 #: sw/source/ui/config/optdlg.src#TP_COMPARISON_OPT.CB_IGNORE.checkbox.text
 msgid "Ignore ~pieces of length"
-msgstr ""
+msgstr "Adott hosszúságú ~szövegdarabok figyelmen kívül hagyása"
 
 #: sw/source/ui/config/optdlg.src#TP_COMPARISON_OPT.CB_RSID.checkbox.text
 msgid "Use ~RSID"
-msgstr ""
+msgstr "~RSID használata"
 
 #: sw/source/ui/config/optdlg.src#TP_COMPARISON_OPT.RB_AUTO.radiobutton.text
 msgid "~Auto"
-msgstr ""
+msgstr "~Automatikus"
 
 #: sw/source/ui/config/optdlg.src#TP_COMPARISON_OPT.RB_CHAR.radiobutton.text
 msgid "By ~character"
-msgstr ""
+msgstr "~Karakterenként"
 
 #: sw/source/ui/config/optdlg.src#TP_COMPARISON_OPT.RB_WORD.radiobutton.text
 msgid "By ~word"
-msgstr ""
+msgstr "S~zavanként"
 
 #: sw/source/ui/config/optload.src#TP_OPTLOAD_PAGE.CB_USE_CHAR_UNIT.checkbox.text
 msgid "Enable char unit"
@@ -1455,7 +1486,7 @@ msgstr "( 1 - 48 )"
 
 #: sw/source/ui/utlui/utlui.src#RID_SHELLRES_AUTOFMTSTRS.STR_AUTOFMTREDL_NON_BREAK_SPACE__1.string.text
 msgid "Add non breaking space"
-msgstr "Nem törő szóköz beszúrása"
+msgstr "Nem törő szóköz hozzáadása"
 
 #: vcl/source/src/btntext.src#SV_BUTTONTEXT_CANCEL.string.text
 msgid "~Cancel"
@@ -1476,531 +1507,3 @@ msgstr "sor"
 #: vcl/source/src/units.src#SV_FUNIT_STRINGS.20.itemlist.text
 msgid "%"
 msgstr "%"
-
-#~ msgid "Add non breaking space before : ; ? ! in french text"
-#~ msgstr "Nem törő szóköz beszúrása a : ; ? ! elé francia szövegben"
-
-#~ msgid ""
-#~ "The %PRODUCTNAME Gallery contains more than 2900 element in various "
-#~ "themes."
-#~ msgstr ""
-#~ "Az %PRODUCTNAME Képtár több, mint 2900 különféle témájú elemet tartalmaz."
-
-#~ msgctxt ""
-#~ "chart2/source/controller/dialogs/tp_PolarOptions.src#TP_POLAROPTIONS."
-#~ "CB_INCLUDE_HIDDEN_CELLS_POLAR.checkbox.text"
-#~ msgid "Include ~values from hidden cells"
-#~ msgstr "Rejtett cellák értékeinek ~kirajzolása"
-
-#~ msgctxt ""
-#~ "chart2/source/controller/dialogs/tp_PolarOptions.src#TP_POLAROPTIONS."
-#~ "FL_PLOT_OPTIONS_POLAR.fixedline.text"
-#~ msgid "Plot options"
-#~ msgstr "Rajzolási beállítások"
-
-#~ msgid "Connection lines"
-#~ msgstr "Összekötő vonalak"
-
-#~ msgctxt ""
-#~ "chart2/source/controller/dialogs/tp_SeriesToAxis.src#TP_OPTIONS."
-#~ "CB_INCLUDE_HIDDEN_CELLS.checkbox.text"
-#~ msgid "Include ~values from hidden cells"
-#~ msgstr "Rejtett cellák értékeinek ~kirajzolása"
-
-#~ msgctxt ""
-#~ "chart2/source/controller/dialogs/tp_SeriesToAxis.src#TP_OPTIONS."
-#~ "FL_PLOT_OPTIONS.fixedline.text"
-#~ msgid "Plot options"
-#~ msgstr "Rajzolási beállítások"
-
-#~ msgid "Plot missing values"
-#~ msgstr "Hiányzó értékek kirajzolása"
-
-#~ msgid "Visible"
-#~ msgstr "Látható"
-
-#~ msgid "PHONETIC"
-#~ msgstr "PHONETIC"
-
-#~ msgid "Fall"
-#~ msgstr "Ledöntés"
-
-#~ msgid "Fine Dissolve"
-#~ msgstr "Finom szórás"
-
-#~ msgid "Inside turning cube"
-#~ msgstr "Forduló kockában"
-
-#~ msgid "Iris"
-#~ msgstr "Írisz"
-
-#~ msgid "Outside turning cube"
-#~ msgstr "Forduló kockára tekintve"
-
-#~ msgid "Revolving circles"
-#~ msgstr "Keringő körök"
-
-#~ msgid "Rochade"
-#~ msgstr "Kicserélés"
-
-#~ msgid "Static"
-#~ msgstr "Állandó"
-
-#~ msgid "Flipping tiles"
-#~ msgstr "Forduló cserepek"
-
-#~ msgid "Turn around"
-#~ msgstr "Átforgatás"
-
-#~ msgid "Turn down"
-#~ msgstr "Lehajtás"
-
-#~ msgid "Turning helix"
-#~ msgstr "Spiráltekercs"
-
-#~ msgid "Venetian Blinds 3D Horizontal"
-#~ msgstr "Függőleges reklámtábla"
-
-#~ msgid "Venetian Blinds 3D Vertical"
-#~ msgstr "Vízszintes reklámtábla"
-
-#~ msgid "Select Language"
-#~ msgstr "Válasszon nyelvet"
-
-#~ msgid "Selection from"
-#~ msgstr "Kijelölés innen"
-
-#~ msgid "-"
-#~ msgstr "-"
-
-#~ msgid "Shrink"
-#~ msgstr "Shrink"
-
-#~ msgid "P~rotect this sheet and the contents of locked cells"
-#~ msgstr "A munkalap és a zárolt cellák tartalmának ~védelme"
-
-#~ msgid "Allow all users of this sheet to:"
-#~ msgstr "A munkalap minden felhasználójának engedélyezve:"
-
-#~ msgctxt ""
-#~ "sc/source/ui/miscdlgs/protectiondlg.src#RID_SCDLG_TABPROTECTION."
-#~ "FT_PASSWORD1.fixedtext.text"
-#~ msgid "~Password"
-#~ msgstr "~Jelszó"
-
-#~ msgctxt ""
-#~ "sc/source/ui/miscdlgs/protectiondlg.src#RID_SCDLG_TABPROTECTION."
-#~ "FT_PASSWORD2.fixedtext.text"
-#~ msgid "~Confirm"
-#~ msgstr "~Megerősítés"
-
-#~ msgid "Protect Sheet"
-#~ msgstr "Munkalap védelme"
-
-#~ msgid "Select locked cells"
-#~ msgstr "Zárolt cellák kijelölése"
-
-#~ msgid "Select unlocked cells"
-#~ msgstr "Nem zárol cellák kijelölése"
-
-#~ msgid "New password must match the original password."
-#~ msgstr "Az új jelszónak egyeznie kell az eredeti jelszóval."
-
-#~ msgid "Document protection"
-#~ msgstr "Dokumentumvédelem"
-
-#~ msgid "Sheet protection"
-#~ msgstr "Munkalapvédelem"
-
-#~ msgid ""
-#~ "The document you are about to export has one or more protected items with "
-#~ "password that cannot be exported. Please re-type your password to be "
-#~ "able to export your document."
-#~ msgstr ""
-#~ "Az exportálni kívánt dokumentum egy vagy több jelszóval védett elemet "
-#~ "tartalmaz, amelyek nem exportálhatók. Írja be újra a jelszót, hogy "
-#~ "exportálhassa a dokumentumot."
-
-#~ msgctxt ""
-#~ "sc/source/ui/miscdlgs/retypepassdlg.src#RID_SCDLG_RETYPEPASS.FT_DOCSTATUS."
-#~ "fixedtext.text"
-#~ msgid "Status unknown"
-#~ msgstr "Ismeretlen állapot"
-
-#~ msgid "Sheet1 has a really long name"
-#~ msgstr "A Munkalap1 neve nagyon hosszú"
-
-#~ msgid "Sheet2"
-#~ msgstr "Munkalap2"
-
-#~ msgid "Sheet3"
-#~ msgstr "Munkalap3"
-
-#~ msgid "Sheet4"
-#~ msgstr "Munkalap4"
-
-#~ msgctxt ""
-#~ "sc/source/ui/miscdlgs/retypepassdlg.src#RID_SCDLG_RETYPEPASS."
-#~ "FT_SHEETSTATUS1.fixedtext.text"
-#~ msgid "Status unknown"
-#~ msgstr "Ismeretlen állapot"
-
-#~ msgctxt ""
-#~ "sc/source/ui/miscdlgs/retypepassdlg.src#RID_SCDLG_RETYPEPASS."
-#~ "FT_SHEETSTATUS2.fixedtext.text"
-#~ msgid "Status unknown"
-#~ msgstr "Ismeretlen állapot"
-
-#~ msgctxt ""
-#~ "sc/source/ui/miscdlgs/retypepassdlg.src#RID_SCDLG_RETYPEPASS."
-#~ "FT_SHEETSTATUS3.fixedtext.text"
-#~ msgid "Status unknown"
-#~ msgstr "Ismeretlen állapot"
-
-#~ msgctxt ""
-#~ "sc/source/ui/miscdlgs/retypepassdlg.src#RID_SCDLG_RETYPEPASS."
-#~ "FT_SHEETSTATUS4.fixedtext.text"
-#~ msgid "Status unknown"
-#~ msgstr "Ismeretlen állapot"
-
-#~ msgctxt ""
-#~ "sc/source/ui/miscdlgs/retypepassdlg.src#RID_SCDLG_RETYPEPASS_INPUT."
-#~ "FT_PASSWORD1.fixedtext.text"
-#~ msgid "~Password"
-#~ msgstr "~Jelszó"
-
-#~ msgctxt ""
-#~ "sc/source/ui/miscdlgs/retypepassdlg.src#RID_SCDLG_RETYPEPASS_INPUT."
-#~ "FT_PASSWORD2.fixedtext.text"
-#~ msgid "~Confirm"
-#~ msgstr "~Megerősítés"
-
-#~ msgctxt ""
-#~ "sc/source/ui/miscdlgs/retypepassdlg.src#RID_SCDLG_RETYPEPASS.modaldialog."
-#~ "text"
-#~ msgid "Re-type Password"
-#~ msgstr "Jelszó még egyszer"
-
-#~ msgctxt ""
-#~ "sc/source/ui/miscdlgs/retypepassdlg.src#RID_SCDLG_RETYPEPASS_INPUT."
-#~ "modaldialog.text"
-#~ msgid "Re-type Password"
-#~ msgstr "Jelszó még egyszer"
-
-#~ msgctxt ""
-#~ "sc/source/ui/miscdlgs/retypepassdlg.src#RID_SCDLG_RETYPEPASS."
-#~ "BTN_RETYPE_DOC.pushbutton.text"
-#~ msgid "Re-type"
-#~ msgstr "Még egyszer"
-
-#~ msgctxt ""
-#~ "sc/source/ui/miscdlgs/retypepassdlg.src#RID_SCDLG_RETYPEPASS."
-#~ "BTN_RETYPE_SHEET1.pushbutton.text"
-#~ msgid "Re-type"
-#~ msgstr "Még egyszer"
-
-#~ msgctxt ""
-#~ "sc/source/ui/miscdlgs/retypepassdlg.src#RID_SCDLG_RETYPEPASS."
-#~ "BTN_RETYPE_SHEET2.pushbutton.text"
-#~ msgid "Re-type"
-#~ msgstr "Még egyszer"
-
-#~ msgctxt ""
-#~ "sc/source/ui/miscdlgs/retypepassdlg.src#RID_SCDLG_RETYPEPASS."
-#~ "BTN_RETYPE_SHEET3.pushbutton.text"
-#~ msgid "Re-type"
-#~ msgstr "Még egyszer"
-
-#~ msgctxt ""
-#~ "sc/source/ui/miscdlgs/retypepassdlg.src#RID_SCDLG_RETYPEPASS."
-#~ "BTN_RETYPE_SHEET4.pushbutton.text"
-#~ msgid "Re-type"
-#~ msgstr "Még egyszer"
-
-#~ msgid "Remove password from this protected item."
-#~ msgstr "Jelszó eltávolítása erről a védett elemről"
-
-#~ msgid "Re-type password"
-#~ msgstr "Jelszó még egyszer"
-
-#~ msgid "Hash incompatible"
-#~ msgstr "Nem kompatibilis jelszókivonat"
-
-#~ msgid "Hash compatible"
-#~ msgstr "Kompatibilis jelszókivonat"
-
-#~ msgid "Hash re-generated"
-#~ msgstr "Újragenerált jelszókivonat"
-
-#~ msgid "Not password-protected"
-#~ msgstr "Nem jelszóvédett"
-
-#~ msgid "Not protected"
-#~ msgstr "Nem védett"
-
-#~ msgctxt ""
-#~ "sc/source/ui/src/filter.src#RID_SCDLG_FILTER.LB_COND1.11.stringlist.text"
-#~ msgid "Contains"
-#~ msgstr "Tartalmazza"
-
-#~ msgctxt ""
-#~ "sc/source/ui/src/filter.src#RID_SCDLG_FILTER.LB_COND1.12.stringlist.text"
-#~ msgid "Does not Contain"
-#~ msgstr "Nem tartalmazza"
-
-#~ msgctxt ""
-#~ "sc/source/ui/src/filter.src#RID_SCDLG_FILTER.LB_COND1.13.stringlist.text"
-#~ msgid "Begins with"
-#~ msgstr "Kezdete ez"
-
-#~ msgctxt ""
-#~ "sc/source/ui/src/filter.src#RID_SCDLG_FILTER.LB_COND1.14.stringlist.text"
-#~ msgid "Ends with"
-#~ msgstr "Vége ez"
-
-#~ msgctxt ""
-#~ "sc/source/ui/src/filter.src#RID_SCDLG_FILTER.LB_COND1.1.stringlist.text"
-#~ msgid "Equals"
-#~ msgstr "Egyenlő"
-
-#~ msgctxt ""
-#~ "sc/source/ui/src/filter.src#RID_SCDLG_FILTER.LB_COND1.6.stringlist.text"
-#~ msgid "Not equals"
-#~ msgstr "Nem egyenlő"
-
-#~ msgctxt ""
-#~ "sc/source/ui/src/filter.src#RID_SCDLG_FILTER.LB_COND2.11.stringlist.text"
-#~ msgid "Contains"
-#~ msgstr "Tartalmazza"
-
-#~ msgctxt ""
-#~ "sc/source/ui/src/filter.src#RID_SCDLG_FILTER.LB_COND2.12.stringlist.text"
-#~ msgid "Does not Contain"
-#~ msgstr "Nem tartalmazza"
-
-#~ msgctxt ""
-#~ "sc/source/ui/src/filter.src#RID_SCDLG_FILTER.LB_COND2.13.stringlist.text"
-#~ msgid "Begins with"
-#~ msgstr "Kezdete ez"
-
-#~ msgctxt ""
-#~ "sc/source/ui/src/filter.src#RID_SCDLG_FILTER.LB_COND2.14.stringlist.text"
-#~ msgid "Ends with"
-#~ msgstr "Vége ez"
-
-#~ msgctxt ""
-#~ "sc/source/ui/src/filter.src#RID_SCDLG_FILTER.LB_COND2.1.stringlist.text"
-#~ msgid "Equals"
-#~ msgstr "Egyenlő"
-
-#~ msgctxt ""
-#~ "sc/source/ui/src/filter.src#RID_SCDLG_FILTER.LB_COND2.6.stringlist.text"
-#~ msgid "Not equals"
-#~ msgstr "Nem egyenlő"
-
-#~ msgctxt ""
-#~ "sc/source/ui/src/filter.src#RID_SCDLG_FILTER.LB_COND3.11.stringlist.text"
-#~ msgid "Contains"
-#~ msgstr "Tartalmazza"
-
-#~ msgctxt ""
-#~ "sc/source/ui/src/filter.src#RID_SCDLG_FILTER.LB_COND3.12.stringlist.text"
-#~ msgid "Does not Contain"
-#~ msgstr "Nem tartalmazza"
-
-#~ msgctxt ""
-#~ "sc/source/ui/src/filter.src#RID_SCDLG_FILTER.LB_COND3.13.stringlist.text"
-#~ msgid "Begins with"
-#~ msgstr "Kezdete ez"
-
-#~ msgctxt ""
-#~ "sc/source/ui/src/filter.src#RID_SCDLG_FILTER.LB_COND3.14.stringlist.text"
-#~ msgid "Ends with"
-#~ msgstr "Vége ez"
-
-#~ msgctxt ""
-#~ "sc/source/ui/src/filter.src#RID_SCDLG_FILTER.LB_COND3.1.stringlist.text"
-#~ msgid "Equals"
-#~ msgstr "Egyenlő"
-
-#~ msgctxt ""
-#~ "sc/source/ui/src/filter.src#RID_SCDLG_FILTER.LB_COND3.6.stringlist.text"
-#~ msgid "Not equals"
-#~ msgstr "Nem egyenlő"
-
-#~ msgid "Returns a phonetic guide text."
-#~ msgstr "Fonetikus segédszöveget ad vissza."
-
-#~ msgid "range"
-#~ msgstr "tartomány"
-
-#~ msgid "The cell range from which phonetic guide texts are retrieved."
-#~ msgstr ""
-#~ "A cellatartomány, ahonnan a fonetikus segédszövegeket veszi a rendszer."
-
-#~ msgctxt ""
-#~ "sd/source/ui/dlg/prltempl.src#TAB_PRES_LAYOUT_TEMPLATE.1."
-#~ "RID_SVXPAGE_TEXTATTR.pageitem.text"
-#~ msgid "Text"
-#~ msgstr "Szöveg"
-
-#~ msgctxt ""
-#~ "sd/source/ui/dlg/prltempl.src#TAB_PRES_LAYOUT_TEMPLATE_3.1."
-#~ "RID_SVXPAGE_TEXTATTR.pageitem.text"
-#~ msgid "Text"
-#~ msgstr "Szöveg"
-
-#~ msgid "~Optimal"
-#~ msgstr "~Optimális"
-
-#~ msgid "~Page Width"
-#~ msgstr "~Oldalszélesség"
-
-#~ msgid "~Entire Page"
-#~ msgstr "~Teljes oldal"
-
-#~ msgid "Case ~sensitive"
-#~ msgstr "~Kis- és nagybetűk megkülönböztetése"
-
-#~ msgid "~Copy sort results to:"
-#~ msgstr "A ~rendezés eredményét ide másolja:"
-
-#~ msgid "Include ~formats"
-#~ msgstr "~Formátummal együtt"
-
-#~ msgid "Custom sort ~order"
-#~ msgstr "Egyéni rendezési s~orrend"
-
-#~ msgid "Sort ~by"
-#~ msgstr "~Rendezési szempont"
-
-#~ msgid "Then b~y"
-#~ msgstr "A~zután"
-
-#~ msgid "T~hen by"
-#~ msgstr "Az~után"
-
-#~ msgid "Direction"
-#~ msgstr "Irány"
-
-#~ msgid "O~ptions"
-#~ msgstr "B~eállítások"
-
-#~ msgid "~Language"
-#~ msgstr "~Nyelv"
-
-#~ msgid "Sort Criteria"
-#~ msgstr "Rendezési feltétel"
-
-#~ msgid "~Descending"
-#~ msgstr "~Csökkenő"
-
-#~ msgid "D~escending"
-#~ msgstr "Csö~kkenő"
-
-#~ msgid "Desce~nding"
-#~ msgstr "Csökke~nő"
-
-#~ msgid "~Ascending"
-#~ msgstr "~Növekvő"
-
-#~ msgid "A~scending"
-#~ msgstr "Nö~vekvő"
-
-#~ msgid "As~cending"
-#~ msgstr "Növ~ekvő"
-
-#~ msgid "L~eft to right (sort columns)"
-#~ msgstr "~Balról jobbra (oszlopok rendezése)"
-
-#~ msgid "~Top to bottom (sort rows)"
-#~ msgstr "F~elülről lefelé (sorok rendezése)"
-
-#~ msgid "Range contains column la~bels"
-#~ msgstr "A ~tartomány oszlopcímkéket tartalmaz"
-
-#~ msgid "Range contains ~row labels"
-#~ msgstr "A tartomány ~sorcímkéket tartalmaz"
-
-#~ msgid "Sort"
-#~ msgstr "Rendezés"
-
-#~ msgctxt ""
-#~ "chart2/source/controller/dialogs/tp_PolarOptions.src#TP_POLAROPTIONS."
-#~ "CB_INCLUDE_HIDDEN_CELLS_POLAR.checkbox.text"
-#~ msgid "Plot ~values from hidden cells"
-#~ msgstr "Rejtett cellák értékeinek ~kirajzolása"
-
-#~ msgid ""
-#~ "<ahelp hid=\"SID_MODIFYSTATUS\">If changes to the document have not yet "
-#~ "been saved, a \"!\" is displayed in this field on the Status Bar. This "
-#~ "also applies to new, not yet saved documents.</ahelp>"
-#~ msgstr ""
-#~ "<ahelp hid=\"SID_MODIFYSTATUS\">Ha egy megváltozott dokumentum még nincs "
-#~ "mentve, ebben a mezőben az állapotsoron egy \"!\" jelenik meg. Ugyanez "
-#~ "érvényes az új, de még nem mentett dokumentumokra is.</ahelp>"
-
-#~ msgid ""
-#~ "NUMBERTEXT and MONEYTEXT are spreadsheet functions for number to number "
-#~ "name and currency name conversion proposed for OpenFormula standard."
-#~ msgstr ""
-#~ "A NUMBERTEXT és a MONEYTEXT munkafüzet-függvények a számokat szöveges "
-#~ "megfelelőikre alakítják az OpenFormula szabvány-tervezetnek megfelelően."
-
-#~ msgid "Numbertext"
-#~ msgstr "Numbertext"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Create perfect documents within seconds with document templates. Common "
-#~ "templates contain language intependent templates."
-#~ msgstr ""
-#~ "A tökéletes dokumentumok létrehozása gyerekjáték a sablonok "
-#~ "használatával. A közös sablonok nyelvfüggetlen sablonokat tartalmaznak."
-
-#~ msgid "Common templates"
-#~ msgstr "Közös sablonok"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Export, Update and Import your documents to and from Google Docs, Zoho "
-#~ "and WebDAV servers."
-#~ msgstr ""
-#~ "Google Docs, Zoho és WebDAV kiszolgálókon levő dokumentumok exportálása, "
-#~ "frissítése és importálása"
-
-#~ msgid "Solver for Nonlinear Programming"
-#~ msgstr "Nemlineáris programozási megoldó (Solver) "
-
-#~ msgid ""
-#~ "The NUMBERTEXT/MONEYTEXT functions are number name and currency "
-#~ "conversion spreadsheet functions."
-#~ msgstr ""
-#~ "A NUMBERTEXT és a MONEYTEXT munkafüzet-függvények a számokat szöveges "
-#~ "megfelelőikre alakítják."
-
-#~ msgctxt ""
-#~ "scp2/source/extensions/module_extensions."
-#~ "ulf#STR_DESC_MODULE_OPTIONAL_EXTENSIONS_OOOBLOGGER.LngText.text"
-#~ msgid "Metaweblog Support"
-#~ msgstr "Metaweblog támogatása"
-
-#~ msgid ""
-#~ "The Watch Window is a separate, small window that remains \"on top\" and "
-#~ "enables users to monitor a selected set of cells."
-#~ msgstr ""
-#~ "A Watch Window (Figyelőablak) egy különálló kis ablak, amely mindig az "
-#~ "előtérben marad, és lehetővé teszi a kijelölt cellák megfigyelését."
-
-#~ msgid "GoogleDocs"
-#~ msgstr "GoogleDocs"
-
-#~ msgid "NLP Solver"
-#~ msgstr "NLP Solver"
-
-#~ msgctxt ""
-#~ "scp2/source/extensions/module_extensions."
-#~ "ulf#STR_NAME_MODULE_OPTIONAL_EXTENSIONS_OOOBLOGGER.LngText.text"
-#~ msgid "Metaweblog Support"
-#~ msgstr "Metaweblog Support"
-
-#~ msgid "Watch Window"
-#~ msgstr "Watch Window"
diff --git a/po/ooo-build-hu.sdf b/po/ooo-build-hu.sdf
index 659ea4d..9d1faf1 100644
--- a/po/ooo-build-hu.sdf
+++ b/po/ooo-build-hu.sdf
@@ -21,24 +21,43 @@ helpcontent2	source\text\scalc\01\12030200.xhp	0	help	hd_id3147438				999	hu	Ter
 helpcontent2	source\text\scalc\01\12030200.xhp	0	help	par_id3149378				999	en-US	\<ahelp hid=\"SC:CHECKBOX:RID_SCPAGE_SORT_OPTIONS:BTN_NATURALSORT\"\>Natural sort is a sort algorithm that sorts string-prefixed numbers based on the value of the numerical element in each sorted number, instead of the traditional way of sorting them as ordinary strings.\</ahelp\> For instance, let's assume you have a series of values such as, A1, A2, A3, A4, A5, A6, ..., A19, A20, A21. When you put these values into a range of cells and run the sort, it will become A1, A11, A12, A13, ..., A19, A2, A20, A21, A3, A4, A5, ..., A9. While this sorting behavior may make sense to those who understand the underlying sorting mechanism, to the rest of the population it seems completely bizarre, if not outright inconvenient. With the natural sort feature enabled, values such as the ones in the above example get sorted "properly", which improves the convenience of sorting operations in general.				2002-02-
 02 02:02:02
 helpcontent2	source\text\scalc\01\12030200.xhp	0	help	par_id3149378				999	hu	\<ahelp hid=\"SC:CHECKBOX:RID_SCPAGE_SORT_OPTIONS:BTN_NATURALSORT\"\>A természetes rendezés egy rendezési algoritmus, amely az elemeket a számértékük alapján rendezi ahelyett, hogy a hagyományos módszert alkalmazná, amely a karakterláncok összehasonlításán alapul.\</ahelp\> Tegyük fel például, hogy a következő sorozatot kell rendezni: A1, A2, A3, A4, A5, A6, ..., A19, A20, A21. Ha ezeket az értékeket cellákba írná be, és a hagyományos rendezést alkalmazná, a sorrend A1, A11, A12, A13, ..., A19, A2, A20, A21, A3, A4, A5, ..., A9 lenne. Bár ez a sorrend érthető azok számára, akik ismerik a háttérben meghúzódó rendező mechanizmust, a legtöbb ember számára ez furcsának tűnik, és valószínűleg nem az, amit várnak. Ha bejelöli ezt a négyzetet, a természetes rendezési algoritmus gondoskodik arról, hogy a fenti példához hasonló esetben is a „megfe
 lelő” eredmény jelenjen meg, ezáltal kényelmesebbé téve a rendezési műveleteket.				2002-02-02 02:02:02
 helpcontent2	source\text\shared\optionen\comparisonopt.xhp	0	help	hd_id3145607				999	en-US	Settings				2002-02-02 02:02:02
+helpcontent2	source\text\shared\optionen\comparisonopt.xhp	0	help	hd_id3145607				999	hu	Beállítások				2002-02-02 02:02:02
 helpcontent2	source\text\shared\optionen\comparisonopt.xhp	0	help	hd_id3145785				999	en-US	Use RSID				2002-02-02 02:02:02
+helpcontent2	source\text\shared\optionen\comparisonopt.xhp	0	help	hd_id3145785				999	hu	RSID használata				2002-02-02 02:02:02
 helpcontent2	source\text\shared\optionen\comparisonopt.xhp	0	help	hd_id3148550				999	en-US	Auto				2002-02-02 02:02:02
+helpcontent2	source\text\shared\optionen\comparisonopt.xhp	0	help	hd_id3148550				999	hu	Automatikus				2002-02-02 02:02:02
 helpcontent2	source\text\shared\optionen\comparisonopt.xhp	0	help	hd_id3148674				999	en-US	By character				2002-02-02 02:02:02
+helpcontent2	source\text\shared\optionen\comparisonopt.xhp	0	help	hd_id3148674				999	hu	Karakterenként				2002-02-02 02:02:02
 helpcontent2	source\text\shared\optionen\comparisonopt.xhp	0	help	hd_id3152812				999	en-US	By word				2002-02-02 02:02:02
+helpcontent2	source\text\shared\optionen\comparisonopt.xhp	0	help	hd_id3152812				999	hu	Szavanként				2002-02-02 02:02:02
 helpcontent2	source\text\shared\optionen\comparisonopt.xhp	0	help	hd_id3153823				999	en-US	\<link href=\"text/shared/optionen/comparisonopt.xhp\" name=\"Comparison\"\>Comparison\</link\>				2002-02-02 02:02:02
+helpcontent2	source\text\shared\optionen\comparisonopt.xhp	0	help	hd_id3153823				999	hu	\<link href=\"text/shared/optionen/comparisonopt.xhp\" name=\"Összehasonlítás\"\>Összehasonlítás\</link\>				2002-02-02 02:02:02
 helpcontent2	source\text\shared\optionen\comparisonopt.xhp	0	help	hd_id3155419				999	en-US	Compare Documents				2002-02-02 02:02:02
+helpcontent2	source\text\shared\optionen\comparisonopt.xhp	0	help	hd_id3155419				999	hu	Dokumentumok összehasonlítása				2002-02-02 02:02:02
 helpcontent2	source\text\shared\optionen\comparisonopt.xhp	0	help	hd_id3163713				999	en-US	Ignore isolated pieces of length				2002-02-02 02:02:02
+helpcontent2	source\text\shared\optionen\comparisonopt.xhp	0	help	hd_id3163713				999	hu	Adott hosszúságú, izolált szövegdarabok figyelmen kívül hagyása				2002-02-02 02:02:02
 helpcontent2	source\text\shared\optionen\comparisonopt.xhp	0	help	par_id3144510				999	en-US	Specifies the mode for comparing two documents.				2002-02-02 02:02:02
+helpcontent2	source\text\shared\optionen\comparisonopt.xhp	0	help	par_id3144510				999	hu	Meghatározza két dokumentum összehasonlításának módját.				2002-02-02 02:02:02
 helpcontent2	source\text\shared\optionen\comparisonopt.xhp	0	help	par_id3146975				999	en-US	\<ahelp hid=\"SW:CHECKBOX:TP_COMPARISON_OPT:CB_IGNORE\"\>Specifies that matched sequences of words or characters (depending on the chosen compare mode) of length equal to or less than the entered one will be ignored and will be shown as inserted/deleted.\</ahelp\>				2002-02-02 02:02:02
+helpcontent2	source\text\shared\optionen\comparisonopt.xhp	0	help	par_id3146975				999	hu	\<ahelp hid=\"SW:CHECKBOX:TP_COMPARISON_OPT:CB_IGNORE\"\>Bejelölése esetén a megadottnál kisebb vagy egyenlő hosszúságú, illeszkedő szó- vagy karaktersorozat (a választott összehasonlítási módtól függően) figyelmen kívül lesz hagyva, és beszúrtként/töröltként lesz jelölve.\</ahelp\>				2002-02-02 02:02:02
 helpcontent2	source\text\shared\optionen\comparisonopt.xhp	0	help	par_id3149416				999	en-US	\<ahelp hid=\"HID_COMPARISON_OPT\"\>Specifies the settings for comparing two documents.\</ahelp\>				2002-02-02 02:02:02
+helpcontent2	source\text\shared\optionen\comparisonopt.xhp	0	help	par_id3149416				999	hu	\<ahelp hid=\"HID_COMPARISON_OPT\"\>Meghatározza két dokumentum összehasonlításának beállításait.\</ahelp\>				2002-02-02 02:02:02
 helpcontent2	source\text\shared\optionen\comparisonopt.xhp	0	help	par_id3149562				999	en-US	Specifies more comparison settings if the chosen mode is not Auto.				2002-02-02 02:02:02
+helpcontent2	source\text\shared\optionen\comparisonopt.xhp	0	help	par_id3149562				999	hu	További összehasonlítási beállításokat határoz meg, ha a kiválasztott mód nem az Automatikus.				2002-02-02 02:02:02
 helpcontent2	source\text\shared\optionen\comparisonopt.xhp	0	help	par_id3151042				999	en-US	\<ahelp hid=\"SW:RADIOBUTTON:TP_COMPARISON_OPT:RB_WORD\"\>Compare documents with a character as the basic unit.\</ahelp\>				2002-02-02 02:02:02
+helpcontent2	source\text\shared\optionen\comparisonopt.xhp	0	help	par_id3151042				999	hu	\<ahelp hid=\"SW:RADIOBUTTON:TP_COMPARISON_OPT:RB_WORD\"\>A dokumentumok összehasonlításánál a karakter lesz az alapegység.\</ahelp\>				2002-02-02 02:02:02
 helpcontent2	source\text\shared\optionen\comparisonopt.xhp	0	help	par_id3154365				999	en-US	\<ahelp hid=\"SW:RADIOBUTTON:TP_COMPARISON_OPT:RB_CHAR\"\>Compare documents with a word as the basic unit.\</ahelp\>				2002-02-02 02:02:02
+helpcontent2	source\text\shared\optionen\comparisonopt.xhp	0	help	par_id3154365				999	hu	\<ahelp hid=\"SW:RADIOBUTTON:TP_COMPARISON_OPT:RB_CHAR\"\>A dokumentumok összehasonlításánál a szó lesz az alapegység.\</ahelp\>				2002-02-02 02:02:02
 helpcontent2	source\text\shared\optionen\comparisonopt.xhp	0	help	par_id3154638				999	en-US	\<ahelp hid=\"SW:CHECKBOX:TP_COMPARISON_OPT:CB_RSID\"\>Specifies that RSIDs are used when the documents are compared. This has an effect only if both documents have RSIDs and their root RSIDs are the same.\</ahelp\>				2002-02-02 02:02:02
+helpcontent2	source\text\shared\optionen\comparisonopt.xhp	0	help	par_id3154638				999	hu	\<ahelp hid=\"SW:CHECKBOX:TP_COMPARISON_OPT:CB_RSID\"\>Megadja, hogy a dokumentumok összehasonlításánál az RSID-ket kell használni. Ez csak akkor működik, ha mindkét dokumentumban vannak RSID-k, és a gyökér RSID-k megegyeznek.\</ahelp\>				2002-02-02 02:02:02
 helpcontent2	source\text\shared\optionen\comparisonopt.xhp	0	help	par_id3154758				999	en-US	\<ahelp hid=\"SW:RADIOBUTTON:TP_COMPARISON_OPT:RB_AUTO\"\>Use the most appropirate comparison settings for the current document.\</ahelp\>				2002-02-02 02:02:02
+helpcontent2	source\text\shared\optionen\comparisonopt.xhp	0	help	par_id3154758				999	hu	\<ahelp hid=\"SW:RADIOBUTTON:TP_COMPARISON_OPT:RB_AUTO\"\>Az aktuális dokumentumhoz legjobban illő összehasonlítási beállításokat használja.\</ahelp\>				2002-02-02 02:02:02
 helpcontent2	source\text\shared\optionen\comparisonopt.xhp	0	help	par_id3156153				999	en-US	To compare the current document with another one choose \<link href=\"text/shared/01/02240000.xhp\" name=\"Edit - Compare Document\"\>\<emph\>Edit - Compare Document\</emph\>\</link\>.				2002-02-02 02:02:02
+helpcontent2	source\text\shared\optionen\comparisonopt.xhp	0	help	par_id3156153				999	hu	Az aktuális dokumentum és egy másik dokumentum összehasonlításához válassza a \<link href=\"text/shared/01/02240000.xhp\" name=\"Szerkesztés - Dokumentumok összehasonlítása\"\>\<emph\>Szerkesztés - Dokumentumok összehasonlítása\</emph\>\</link\> menüparancsot.				2002-02-02 02:02:02
 helpcontent2	source\text\shared\optionen\comparisonopt.xhp	0	help	tit				999	en-US	Comparison				2002-02-02 02:02:02
+helpcontent2	source\text\shared\optionen\comparisonopt.xhp	0	help	tit				999	hu	Összehasonlítás				2002-02-02 02:02:02
 helpcontent2	source\text\shared\00\00000406.xhp	0	help	par_id3147006				999	en-US	\<variable id=\"comparisonoptions\"\>Open a text document, choose \<emph\>Tools - Options - %PRODUCTNAME Writer - Comparison\</emph\>\</variable\>				2002-02-02 02:02:02
+helpcontent2	source\text\shared\00\00000406.xhp	0	help	par_id3147006				999	hu	\<variable id=\"comparisonoptions\"\>Nyisson meg egy szöveges dokumentumot, és válassza az \<emph\>Eszközök - Beállítások - %PRODUCTNAME Writer - Összehasonlítás\</emph\> lehetőséget\</variable\>				2002-02-02 02:02:02
 officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\UI\CalcCommands.xcu	0	value	..CalcCommands.UserInterface.Commands..uno:DataForm	Label			999	en-US	D~ataForm...				2002-02-02 02:02:02
 officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\UI\CalcCommands.xcu	0	value	..CalcCommands.UserInterface.Commands..uno:DataForm	Label			999	hu	Adatűr~lap...				2002-02-02 02:02:02
 officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\UI\CalcCommands.xcu	0	value	..CalcCommands.UserInterface.Commands..uno:SetTabBgColor	ContextLabel			999	en-US	~Tab Color...				2002-02-02 02:02:02
@@ -56,7 +75,9 @@ officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\UI\CalcCommands.xcu	0	value	..Calc
 officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\UI\CalcCommands.xcu	0	value	..CalcCommands.UserInterface.Popups..uno:InsertBreakMenu	Label			999	en-US	Page ~Break				2002-02-02 02:02:02
 officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\UI\CalcCommands.xcu	0	value	..CalcCommands.UserInterface.Popups..uno:InsertBreakMenu	Label			999	hu	Oldal~törés				2002-02-02 02:02:02
 officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\UI\CalcCommands.xcu	0	value	..CalcCommands.UserInterface.Popups..uno:InsertCurrentDate	Label			999	en-US	Insert Current Date				2002-02-02 02:02:02
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\UI\CalcCommands.xcu	0	value	..CalcCommands.UserInterface.Popups..uno:InsertCurrentDate	Label			999	hu	Aktuális dátum beszúrása				2002-02-02 02:02:02
 officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\UI\CalcCommands.xcu	0	value	..CalcCommands.UserInterface.Popups..uno:InsertCurrentTime	Label			999	en-US	Insert Current Time				2002-02-02 02:02:02
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\UI\CalcCommands.xcu	0	value	..CalcCommands.UserInterface.Popups..uno:InsertCurrentTime	Label			999	hu	Aktuális idő beszúrása				2002-02-02 02:02:02
 officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\UI\CalcCommands.xcu	0	value	..CalcCommands.UserInterface.Popups..uno:MarkDependents	Label			999	en-US	Mark Dependents				2002-02-02 02:02:02
 officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\UI\CalcCommands.xcu	0	value	..CalcCommands.UserInterface.Popups..uno:MarkDependents	Label			999	hu	Függőségek megjelölése				2002-02-02 02:02:02
 officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\UI\CalcCommands.xcu	0	value	..CalcCommands.UserInterface.Popups..uno:MarkPrecedents	Label			999	en-US	Mark Precedents				2002-02-02 02:02:02
@@ -76,7 +97,7 @@ scp2	source\accessories\module_font_accessories.ulf	0	LngText	STR_DESC_MODULE_OP
 scp2	source\accessories\module_font_accessories.ulf	0	LngText	STR_NAME_MODULE_OPTIONAL_ACCESSORIES_FONTS				999	en-US	Fonts				2002-02-02 02:02:02
 scp2	source\accessories\module_font_accessories.ulf	0	LngText	STR_NAME_MODULE_OPTIONAL_ACCESSORIES_FONTS				999	hu	Betűkészletek				2002-02-02 02:02:02
 scp2	source\accessories\module_gallery_accessories.ulf	0	LngText	STR_DESC_MODULE_OPTIONAL_ACCESSORIES_GALLERY				999	en-US	The %PRODUCTNAME Gallery contains more than three thousand element in various themes.				2002-02-02 02:02:02
-scp2	source\accessories\module_gallery_accessories.ulf	0	LngText	STR_DESC_MODULE_OPTIONAL_ACCESSORIES_GALLERY				999	hu	Az %PRODUCTNAME Képtár több, mint háromezer különféle témájú elemet tartalmaz.				2002-02-02 02:02:02
+scp2	source\accessories\module_gallery_accessories.ulf	0	LngText	STR_DESC_MODULE_OPTIONAL_ACCESSORIES_GALLERY				999	hu	Az %PRODUCTNAME Képtár több mint háromezer, különféle témájú elemet tartalmaz.				2002-02-02 02:02:02
 scp2	source\accessories\module_gallery_accessories.ulf	0	LngText	STR_NAME_MODULE_OPTIONAL_ACCESSORIES_GALLERY				999	en-US	Gallery				2002-02-02 02:02:02
 scp2	source\accessories\module_gallery_accessories.ulf	0	LngText	STR_NAME_MODULE_OPTIONAL_ACCESSORIES_GALLERY				999	hu	Képtár				2002-02-02 02:02:02
 scp2	source\accessories\module_samples_accessories.ulf	0	LngText	STR_DESC_MODULE_OPTIONAL_ACCESSORIES_ADVERTISEMENT				999	en-US	%PRODUCTNAME advertisement materials.				2002-02-02 02:02:02
@@ -210,6 +231,7 @@ sc	source\ui\src\globstr.src	0	string	RID_GLOBSTR	STR_FORM_SCROLLBAR			999	hu	G
 sc	source\ui\src\globstr.src	0	string	RID_GLOBSTR	STR_FORM_SPINNER			999	en-US	Spinner				2002-02-02 02:02:02
 sc	source\ui\src\globstr.src	0	string	RID_GLOBSTR	STR_FORM_SPINNER			999	hu	Léptető				2002-02-02 02:02:02
 sc	source\ui\src\globstr.src	0	string	RID_GLOBSTR	STR_OPTIONS_WARN_SEPARATORS			999	en-US	Because the current formula separator settings conflict with the locale, the formula separators have been reset to their default values.				2002-02-02 02:02:02
+sc	source\ui\src\globstr.src	0	string	RID_GLOBSTR	STR_OPTIONS_WARN_SEPARATORS			999	hu	Az aktuális képletelválasztó-beállítás ütközik a területi beállítással, ezért a képletelválasztó beállítása az alapértékre lett visszaállítva.				2002-02-02 02:02:02
 sc	source\ui\src\globstr.src	0	string	RID_GLOBSTR	STR_SHAPE_AUTOSHAPE			999	en-US	AutoShape				2002-02-02 02:02:02
 sc	source\ui\src\globstr.src	0	string	RID_GLOBSTR	STR_SHAPE_AUTOSHAPE			999	hu	Alakzat				2002-02-02 02:02:02
 sc	source\ui\src\globstr.src	0	string	RID_GLOBSTR	STR_SHAPE_LINE			999	en-US	Line				2002-02-02 02:02:02
@@ -221,7 +243,9 @@ sc	source\ui\src\globstr.src	0	string	RID_GLOBSTR	STR_SHAPE_RECTANGLE			999	hu	T
 sc	source\ui\src\globstr.src	0	string	RID_GLOBSTR	STR_SHAPE_TEXTBOX			999	en-US	Text Box				2002-02-02 02:02:02
 sc	source\ui\src\globstr.src	0	string	RID_GLOBSTR	STR_SHAPE_TEXTBOX			999	hu	Szövegdoboz				2002-02-02 02:02:02
 sc	source\ui\src\globstr.src	0	string	RID_GLOBSTR	STR_UNDO_INSERT_CURRENT_DATE			999	en-US	Insert Current Date				2002-02-02 02:02:02
+sc	source\ui\src\globstr.src	0	string	RID_GLOBSTR	STR_UNDO_INSERT_CURRENT_DATE			999	hu	Aktuális dátum beszúrása				2002-02-02 02:02:02
 sc	source\ui\src\globstr.src	0	string	RID_GLOBSTR	STR_UNDO_INSERT_CURRENT_TIME			999	en-US	Insert Current Time				2002-02-02 02:02:02
+sc	source\ui\src\globstr.src	0	string	RID_GLOBSTR	STR_UNDO_INSERT_CURRENT_TIME			999	hu	Aktuális idő beszúrása				2002-02-02 02:02:02
 sc	source\ui\src\globstr.src	0	string	RID_GLOBSTR	STR_UNDO_SET_MULTI_TAB_BG_COLOR			999	en-US	Color Tabs				2002-02-02 02:02:02
 sc	source\ui\src\globstr.src	0	string	RID_GLOBSTR	STR_UNDO_SET_MULTI_TAB_BG_COLOR			999	hu	Színes fülek				2002-02-02 02:02:02
 sc	source\ui\src\globstr.src	0	string	RID_GLOBSTR	STR_UNDO_SET_TAB_BG_COLOR			999	en-US	Color Tab				2002-02-02 02:02:02
@@ -241,6 +265,7 @@ sc	source\ui\src\optdlg.src	0	fixedtext	RID_SCPAGE_FORMULA	FT_FORMULA_SYNTAX			9
 sc	source\ui\src\optdlg.src	0	checkbox	RID_SCPAGE_CALC	BTN_GENERAL_PREC			999	en-US	Limit decimals for general number format				2002-02-02 02:02:02
 sc	source\ui\src\optdlg.src	0	checkbox	RID_SCPAGE_CALC	BTN_GENERAL_PREC			999	hu	Tizedesek korlátozása az általános számformátumhoz				2002-02-02 02:02:02
 sc	source\ui\src\optdlg.src	0	checkbox	RID_SCPAGE_FORMULA	CB_ENGLISH_FUNC_NAME			999	en-US	Use English function names				2002-02-02 02:02:02
+sc	source\ui\src\optdlg.src	0	checkbox	RID_SCPAGE_FORMULA	CB_ENGLISH_FUNC_NAME			999	hu	Angol függvénynevek használata				2002-02-02 02:02:02
 sc	source\ui\src\optdlg.src	0	pushbutton	RID_SCPAGE_FORMULA	BTN_FORMULA_SEP_RESET			999	en-US	Rese~t				2002-02-02 02:02:02
 sc	source\ui\src\optdlg.src	0	pushbutton	RID_SCPAGE_FORMULA	BTN_FORMULA_SEP_RESET			999	hu	A~lapállapot				2002-02-02 02:02:02
 sc	source\ui\src\optdlg.src	0	stringlist	RID_SCPAGE_FORMULA.LB_FORMULA_SYNTAX	1			999	en-US	Calc A1				2002-02-02 02:02:02
@@ -300,24 +325,35 @@ svtools	source\misc1\mediatyp.src	0	string	STR_SVT_MIMETYPE_AUDIO_VORBIS				999
 svtools	source\misc1\mediatyp.src	0	string	STR_SVT_MIMETYPE_VIDEO_THEORA				999	en-US	Video file				2002-02-02 02:02:02
 svtools	source\misc1\mediatyp.src	0	string	STR_SVT_MIMETYPE_VIDEO_THEORA				999	hu	Videofájl				2002-02-02 02:02:02
 svx	source\cui\align.src	0	stringlist	RID_SVXPAGE_ALIGNMENT.LB_HORALIGN	7			999	en-US	Distributed				2002-02-02 02:02:02
+svx	source\cui\align.src	0	stringlist	RID_SVXPAGE_ALIGNMENT.LB_HORALIGN	7			999	hu	Elosztott				2002-02-02 02:02:02
 svx	source\cui\align.src	0	stringlist	RID_SVXPAGE_ALIGNMENT.LB_VERALIGN	5			999	en-US	Justified				2002-02-02 02:02:02
+svx	source\cui\align.src	0	stringlist	RID_SVXPAGE_ALIGNMENT.LB_VERALIGN	5			999	hu	Sorkizárt				2002-02-02 02:02:02
 svx	source\cui\align.src	0	stringlist	RID_SVXPAGE_ALIGNMENT.LB_VERALIGN	6			999	en-US	Distributed				2002-02-02 02:02:02
+svx	source\cui\align.src	0	stringlist	RID_SVXPAGE_ALIGNMENT.LB_VERALIGN	6			999	hu	Elosztott				2002-02-02 02:02:02
 svx	source\cui\autocdlg.src	0	pageitem	RID_OFA_AUTOCORR_DLG.1	RID_OFAPAGE_AUTOCORR_QUOTE			999	en-US	Localized Options				2002-02-02 02:02:02
+svx	source\cui\autocdlg.src	0	pageitem	RID_OFA_AUTOCORR_DLG.1	RID_OFAPAGE_AUTOCORR_QUOTE			999	hu	Nyelvfüggő beállítások				2002-02-02 02:02:02
 svx	source\cui\autocdlg.src	0	string	COMMON_CLB_ENTRIES	ST_CORRECT_ACCIDENTAL_CAPS_LOCK			999	en-US	Correct accidental use of cAPS LOCK key				2002-02-02 02:02:02
 svx	source\cui\autocdlg.src	0	string	COMMON_CLB_ENTRIES	ST_CORRECT_ACCIDENTAL_CAPS_LOCK			999	hu	A cAPS LOCK billentyű véletlen használatának javítása				2002-02-02 02:02:02
 svx	source\cui\autocdlg.src	0	string	RID_OFAPAGE_AUTOCORR_QUOTE	ST_NON_BREAK_SPACE			999	en-US	Add non breaking space before specific punctuation marks in french text				2002-02-02 02:02:02
+svx	source\cui\autocdlg.src	0	string	RID_OFAPAGE_AUTOCORR_QUOTE	ST_NON_BREAK_SPACE			999	hu	Nem törő szóköz hozzáadása egyes írásjelek elé francia szövegben.				2002-02-02 02:02:02
 svx	source\cui\autocdlg.src	0	string	RID_OFAPAGE_AUTOCORR_QUOTE	ST_ORDINAL			999	en-US	Format ordinal numbers suffixes (1st -> 1^st)				2002-02-02 02:02:02
+svx	source\cui\autocdlg.src	0	string	RID_OFAPAGE_AUTOCORR_QUOTE	ST_ORDINAL			999	hu	Sorszámnevek végződésének javítása (1st → 1^st)				2002-02-02 02:02:02
 svx	source\cui\autocdlg.src	0	string	RID_OFAPAGE_AUTOCORR_QUOTE	STR_HEADER1			999	en-US	[M]				2002-02-02 02:02:02
+svx	source\cui\autocdlg.src	0	string	RID_OFAPAGE_AUTOCORR_QUOTE	STR_HEADER1			999	hu	[M]				2002-02-02 02:02:02
 svx	source\cui\autocdlg.src	0	string	RID_OFAPAGE_AUTOCORR_QUOTE	STR_HEADER2			999	en-US	[T]				2002-02-02 02:02:02
+svx	source\cui\autocdlg.src	0	string	RID_OFAPAGE_AUTOCORR_QUOTE	STR_HEADER2			999	hu	[T]				2002-02-02 02:02:02
 svx	source\cui\autocdlg.src	0	tabpage	RID_OFAPAGE_AUTOCORR_QUOTE		HID_OFAPAGE_AUTOCORR_QUOTE		999	en-US	Localized Options				2002-02-02 02:02:02
+svx	source\cui\autocdlg.src	0	tabpage	RID_OFAPAGE_AUTOCORR_QUOTE		HID_OFAPAGE_AUTOCORR_QUOTE		999	hu	Nyelvfüggő beállítások				2002-02-02 02:02:02
 svx	source\cui\grfflt.src	0	metricfield	RID_SVX_GRFFILTER_DLG_MOSAIC	DLG_FILTERMOSAIC_MTR_HEIGHT			999	en-US	 Pixel				2002-02-02 02:02:02
 svx	source\cui\grfflt.src	0	metricfield	RID_SVX_GRFFILTER_DLG_MOSAIC	DLG_FILTERMOSAIC_MTR_HEIGHT			999	hu	 Képpont				2002-02-02 02:02:02
 svx	source\cui\grfflt.src	0	metricfield	RID_SVX_GRFFILTER_DLG_MOSAIC	DLG_FILTERMOSAIC_MTR_WIDTH			999	en-US	 Pixel				2002-02-02 02:02:02
 svx	source\cui\grfflt.src	0	metricfield	RID_SVX_GRFFILTER_DLG_MOSAIC	DLG_FILTERMOSAIC_MTR_WIDTH			999	hu	 Képpont				2002-02-02 02:02:02
 svx	source\cui\optfltr.src	0	checkbox	RID_OFAPAGE_MSFILTEROPT	CB_WBAS_WBCTBL			999	en-US	E~xecutable code				2002-02-02 02:02:02
+svx	source\cui\optfltr.src	0	checkbox	RID_OFAPAGE_MSFILTEROPT	CB_WBAS_WBCTBL			999	hu	Végr~ehajtható kód				2002-02-02 02:02:02
 svx	source\cui\optgdlg.src	0	checkbox	OFA_TP_MISC	CB_ODMADLG			999	en-US	Show ODMA DMS dialogs first				2002-02-02 02:02:02
 svx	source\cui\optgdlg.src	0	checkbox	OFA_TP_MISC	CB_ODMADLG			999	hu	ODMA DMS párbeszédablakok használata				2002-02-02 02:02:02
 svx	source\cui\optgdlg.src	0	checkbox	OFA_TP_MISC	CB_SAVE_ALWAYS			999	en-US	Allow to save document even when the document is not modified				2002-02-02 02:02:02
+svx	source\cui\optgdlg.src	0	checkbox	OFA_TP_MISC	CB_SAVE_ALWAYS			999	hu	Módosítatlan dokumentum mentésének engedélyezése				2002-02-02 02:02:02
 svx	source\cui\optgdlg.src	0	stringlist	OFA_TP_VIEW.LB_ICONSTYLE	8			999	en-US	Oxygen				2002-02-02 02:02:02
 svx	source\cui\optgdlg.src	0	stringlist	OFA_TP_VIEW.LB_ICONSTYLE	8			999	hu	Oxygen				2002-02-02 02:02:02
 svx	source\cui\textanim.src	0	metricfield	RID_SVXPAGE_TEXTANIMATION	MTR_FLD_AMOUNT			999	en-US	 Pixel				2002-02-02 02:02:02
@@ -333,9 +369,13 @@ svx	source\cui\treeopt.src	0	itemlist	RID_OFADLG_OPTIONS_TREE_PAGES.SID_SC_EDITO
 svx	source\cui\treeopt.src	0	itemlist	RID_OFADLG_OPTIONS_TREE_PAGES.SID_SC_EDITOPTIONS	9			999	en-US	Grid				2002-02-02 02:02:02
 svx	source\cui\treeopt.src	0	itemlist	RID_OFADLG_OPTIONS_TREE_PAGES.SID_SC_EDITOPTIONS	9			999	hu	Rács				2002-02-02 02:02:02
 svx	source\cui\treeopt.src	0	itemlist	RID_OFADLG_OPTIONS_TREE_PAGES.SID_SW_EDITOPTIONS	12			999	en-US	Comparison				2002-02-02 02:02:02
+svx	source\cui\treeopt.src	0	itemlist	RID_OFADLG_OPTIONS_TREE_PAGES.SID_SW_EDITOPTIONS	12			999	hu	Összehasonlítás				2002-02-02 02:02:02
 svx	source\cui\treeopt.src	0	itemlist	RID_OFADLG_OPTIONS_TREE_PAGES.SID_SW_EDITOPTIONS	13			999	en-US	Compatibility				2002-02-02 02:02:02
+svx	source\cui\treeopt.src	0	itemlist	RID_OFADLG_OPTIONS_TREE_PAGES.SID_SW_EDITOPTIONS	13			999	hu	Kompatibilitás				2002-02-02 02:02:02
 svx	source\cui\treeopt.src	0	itemlist	RID_OFADLG_OPTIONS_TREE_PAGES.SID_SW_EDITOPTIONS	14			999	en-US	AutoCaption				2002-02-02 02:02:02
+svx	source\cui\treeopt.src	0	itemlist	RID_OFADLG_OPTIONS_TREE_PAGES.SID_SW_EDITOPTIONS	14			999	hu	Automatikus felirat				2002-02-02 02:02:02
 svx	source\cui\treeopt.src	0	itemlist	RID_OFADLG_OPTIONS_TREE_PAGES.SID_SW_EDITOPTIONS	15			999	en-US	Mail Merge E-mail				2002-02-02 02:02:02
+svx	source\cui\treeopt.src	0	itemlist	RID_OFADLG_OPTIONS_TREE_PAGES.SID_SW_EDITOPTIONS	15			999	hu	Körlevél e-mailben				2002-02-02 02:02:02
 svx	source\dialog\linkwarn.src	0	cancelbutton	RID_SVXDLG_LINK_WARNING	PB_NO			999	en-US	~Embed Graphic				2002-02-02 02:02:02
 svx	source\dialog\linkwarn.src	0	cancelbutton	RID_SVXDLG_LINK_WARNING	PB_NO			999	hu	~Kép beágyazása				2002-02-02 02:02:02
 svx	source\dialog\linkwarn.src	0	fixedtext	RID_SVXDLG_LINK_WARNING	FT_INFOTEXT			999	en-US	The file %FILENAME will not be stored along with your document, but only referenced as a link. This is dangerous if you move and/or rename the files. Do you want to embed the graphic instead?				2002-02-02 02:02:02
@@ -565,6 +605,7 @@ svx	source\stbctrls\stbctrls.src	0	string	RID_SVXSTR_DOC_MODIFIED_NO				999	hu	A
 svx	source\stbctrls\stbctrls.src	0	string	RID_SVXSTR_DOC_MODIFIED_YES				999	en-US	The document has been modified. Double-click to save the document.				2002-02-02 02:02:02
 svx	source\stbctrls\stbctrls.src	0	string	RID_SVXSTR_DOC_MODIFIED_YES				999	hu	A dokumentum megváltozott. Kattintson duplán a dokumentum mentéséhez.				2002-02-02 02:02:02
 svx	source\svxlink\linkmgr.src	0	string	RID_SVXSTR_AVMEDIALINK				999	en-US	Audio/Video				2002-02-02 02:02:02
+svx	source\svxlink\linkmgr.src	0	string	RID_SVXSTR_AVMEDIALINK				999	hu	Audio/Video				2002-02-02 02:02:02
 sw	sdi\swslots.src	0	sfxslotinfo	FN_INPLACE_OLE				999	en-US	Open OLE object inplace				2002-02-02 02:02:02
 sw	sdi\swslots.src	0	sfxslotinfo	FN_INPLACE_OLE				999	hu	OLE-objektum belső megnyitása				2002-02-02 02:02:02
 sw	sdi\swslots.src	0	sfxslotinfo	FN_OUTPLACE_OLE				999	en-US	Open OLE object outplace				2002-02-02 02:02:02
@@ -574,13 +615,19 @@ sw	source\ui\app\mn.src	0	menuitem	MN_OLE_POPUPMENU	FN_INPLACE_OLE	FN_INPLACE_OL
 sw	source\ui\app\mn.src	0	menuitem	MN_OLE_POPUPMENU	FN_OUTPLACE_OLE	FN_OUTPLACE_OLE		999	en-US	Activate OLE object outplace				2002-02-02 02:02:02
 sw	source\ui\app\mn.src	0	menuitem	MN_OLE_POPUPMENU	FN_OUTPLACE_OLE	FN_OUTPLACE_OLE		999	hu	OLE-objektum külső aktiválása				2002-02-02 02:02:02
 sw	source\ui\config\optdlg.src	0	fixedline	TP_COMPARISON_OPT	FL_CMP			999	en-US	Compare documents				2002-02-02 02:02:02
-sw	source\ui\config\optdlg.src	0	fixedline	TP_COMPARISON_OPT	FL_CMP			999	hu	Mintadokumentumok				2002-02-02 02:02:02
+sw	source\ui\config\optdlg.src	0	fixedline	TP_COMPARISON_OPT	FL_CMP			999	hu	Dokumentumok összehasonlítása				2002-02-02 02:02:02
 sw	source\ui\config\optdlg.src	0	fixedline	TP_COMPARISON_OPT	FL_SET			999	en-US	Settings				2002-02-02 02:02:02
+sw	source\ui\config\optdlg.src	0	fixedline	TP_COMPARISON_OPT	FL_SET			999	hu	Beállítások				2002-02-02 02:02:02
 sw	source\ui\config\optdlg.src	0	checkbox	TP_COMPARISON_OPT	CB_IGNORE			999	en-US	Ignore ~pieces of length				2002-02-02 02:02:02
+sw	source\ui\config\optdlg.src	0	checkbox	TP_COMPARISON_OPT	CB_IGNORE			999	hu	Adott hosszúságú ~szövegdarabok figyelmen kívül hagyása				2002-02-02 02:02:02
 sw	source\ui\config\optdlg.src	0	checkbox	TP_COMPARISON_OPT	CB_RSID			999	en-US	Use ~RSID				2002-02-02 02:02:02
+sw	source\ui\config\optdlg.src	0	checkbox	TP_COMPARISON_OPT	CB_RSID			999	hu	~RSID használata				2002-02-02 02:02:02
 sw	source\ui\config\optdlg.src	0	radiobutton	TP_COMPARISON_OPT	RB_AUTO			999	en-US	~Auto				2002-02-02 02:02:02
+sw	source\ui\config\optdlg.src	0	radiobutton	TP_COMPARISON_OPT	RB_AUTO			999	hu	~Automatikus				2002-02-02 02:02:02
 sw	source\ui\config\optdlg.src	0	radiobutton	TP_COMPARISON_OPT	RB_CHAR			999	en-US	By ~character				2002-02-02 02:02:02
+sw	source\ui\config\optdlg.src	0	radiobutton	TP_COMPARISON_OPT	RB_CHAR			999	hu	~Karakterenként				2002-02-02 02:02:02
 sw	source\ui\config\optdlg.src	0	radiobutton	TP_COMPARISON_OPT	RB_WORD			999	en-US	By ~word				2002-02-02 02:02:02
+sw	source\ui\config\optdlg.src	0	radiobutton	TP_COMPARISON_OPT	RB_WORD			999	hu	S~zavanként				2002-02-02 02:02:02
 sw	source\ui\config\optload.src	0	checkbox	TP_OPTLOAD_PAGE	CB_USE_CHAR_UNIT			999	en-US	Enable char unit				2002-02-02 02:02:02
 sw	source\ui\config\optload.src	0	checkbox	TP_OPTLOAD_PAGE	CB_USE_CHAR_UNIT			999	hu	Karakter egység engedélyezése				2002-02-02 02:02:02
 sw	source\ui\config\optload.src	0	itemlist	STR_ARR_METRIC	10			999	en-US	Char				2002-02-02 02:02:02
@@ -592,7 +639,7 @@ sw	source\ui\misc\pggrid.src	0	fixedtext	TP_TEXTGRID_PAGE	FT_CHARRANGE			999	hu
 sw	source\ui\misc\pggrid.src	0	fixedtext	TP_TEXTGRID_PAGE	FT_LINERANGE			999	en-US	( 1 - 48 )				2002-02-02 02:02:02
 sw	source\ui\misc\pggrid.src	0	fixedtext	TP_TEXTGRID_PAGE	FT_LINERANGE			999	hu	( 1 - 48 )				2002-02-02 02:02:02
 sw	source\ui\utlui\utlui.src	0	string	RID_SHELLRES_AUTOFMTSTRS	STR_AUTOFMTREDL_NON_BREAK_SPACE +1			999	en-US	Add non breaking space				2002-02-02 02:02:02
-sw	source\ui\utlui\utlui.src	0	string	RID_SHELLRES_AUTOFMTSTRS	STR_AUTOFMTREDL_NON_BREAK_SPACE +1			999	hu	Nem törő szóköz beszúrása				2002-02-02 02:02:02
+sw	source\ui\utlui\utlui.src	0	string	RID_SHELLRES_AUTOFMTSTRS	STR_AUTOFMTREDL_NON_BREAK_SPACE +1			999	hu	Nem törő szóköz hozzáadása				2002-02-02 02:02:02
 vcl	source\src\btntext.src	0	string	SV_BUTTONTEXT_CANCEL				999	en-US	~Cancel				2002-02-02 02:02:02
 vcl	source\src\btntext.src	0	string	SV_BUTTONTEXT_CANCEL				999	hu	~Mégse				2002-02-02 02:02:02
 vcl	source\src\btntext.src	0	string	SV_BUTTONTEXT_OK				999	en-US	~OK				2002-02-02 02:02:02


More information about the ooo-build-commit mailing list