[ooo-build-commit] .: Branch 'ooo-build-3-2-1' - po/ooo-build-fi.po po/ooo-build-fi.sdf po/ooo-build-lt.po po/ooo-build-lt.sdf po/ooo-build-pl.po po/ooo-build-pl.sdf

Petr Mladek pmladek at kemper.freedesktop.org
Wed Jun 16 03:05:44 PDT 2010


 po/ooo-build-fi.po | 133 ++++++++++++---------
 po/ooo-build-fi.sdf |  66 ++++++++++
 po/ooo-build-lt.po | 329 +++++++++++++++++++++++-----------------------------
 po/ooo-build-lt.sdf | 180 ++++++++++++++++++++++------
 po/ooo-build-pl.po |  25 ++-
 po/ooo-build-pl.sdf |  12 +
 6 files changed, 467 insertions(+), 278 deletions(-)

New commits:
commit 037f0c10c4921d891b5ecb15da4e174d6f1ad8a5
Author: Petr Mladek <pmladek at walk.suse.cz>
Date:  Wed Jun 16 12:04:41 2010 +0200

  Update translations from the openSUSE community
  
  * po/ooo-build-fi.po:
  * po/ooo-build-fi.sdf:
  * po/ooo-build-lt.po:
  * po/ooo-build-lt.sdf:
  * po/ooo-build-pl.po:
  * po/ooo-build-pl.sdf: update from
   https://pmladek@svn.berlios.de/svnroot/repos/opensuse-i18n/trunk

diff --git a/po/ooo-build-fi.po b/po/ooo-build-fi.po
index a25ef35..d524071 100644
--- a/po/ooo-build-fi.po
+++ b/po/ooo-build-fi.po
@@ -39,7 +39,7 @@ msgstr "$(ARG1)."
 
 #: connectivity/source/drivers/postgresql/postgresql.xcu#.Drivers.Installed.sdbc_postgresql__.DriverTypeDisplayName.value.text
 msgid "postgresql"
-msgstr ""
+msgstr "postgresql"
 
 #: extensions/source/propctrlr/formres.src#RID_STR_GROUP_NAME.string.text
 msgid "Group name"
@@ -114,7 +114,7 @@ msgctxt ""
 "helpcontent2/source/text/shared/optionen/comparisonopt.xhp#hd_id3145607.help."
 "text"
 msgid "Settings"
-msgstr ""
+msgstr "Asetukset"
 
 #: helpcontent2/source/text/shared/optionen/comparisonopt.xhp#hd_id3145785.help.text
 msgid "Use RSID"
@@ -126,17 +126,19 @@ msgstr "Automaattinen"
 
 #: helpcontent2/source/text/shared/optionen/comparisonopt.xhp#hd_id3148674.help.text
 msgid "By character"
-msgstr ""
+msgstr "Merkin mukaan"
 
 #: helpcontent2/source/text/shared/optionen/comparisonopt.xhp#hd_id3152812.help.text
 msgid "By word"
-msgstr ""
+msgstr "Sanan mukaan"
 
 #: helpcontent2/source/text/shared/optionen/comparisonopt.xhp#hd_id3153823.help.text
 msgid ""
 "<link href=\"text/shared/optionen/comparisonopt.xhp\" name=\"Comparison"
 "\">Comparison</link>"
 msgstr ""
+"<link href=\"text/shared/optionen/comparisonopt.xhp\" name=\"Comparison"
+"\">Vertailu</link>"
 
 #: helpcontent2/source/text/shared/optionen/comparisonopt.xhp#hd_id3155419.help.text
 msgid "Compare Documents"
@@ -144,11 +146,11 @@ msgstr "Vertaile asiakirjoja"
 
 #: helpcontent2/source/text/shared/optionen/comparisonopt.xhp#hd_id3163713.help.text
 msgid "Ignore isolated pieces of length"
-msgstr ""
+msgstr "Ohita irralliset pituuden osat"
 
 #: helpcontent2/source/text/shared/optionen/comparisonopt.xhp#par_id3144510.help.text
 msgid "Specifies the mode for comparing two documents."
-msgstr ""
+msgstr "Määrittää kahden asiakirjan vertailutilan"
 
 #: helpcontent2/source/text/shared/optionen/comparisonopt.xhp#par_id3146975.help.text
 msgid ""
@@ -157,28 +159,38 @@ msgid ""
 "mode) of length equal to or less than the entered one will be ignored and "
 "will be shown as inserted/deleted.</ahelp>"
 msgstr ""
+"<ahelp hid=\"SW:CHECKBOX:TP_COMPARISON_OPT:CB_IGNORE\">Määrää, että sanojen "
+"tai merkkien (vertailutavasta riippuen) täsmäävät osuudet, jotka ovat yhtä "
+"pitkiä tai lyhyempiä kuin tämä arvo, ohitetaan ja näytetään lisäyksinä/"
+"poistoina.</ahelp>"
 
 #: helpcontent2/source/text/shared/optionen/comparisonopt.xhp#par_id3149416.help.text
 msgid ""
 "<ahelp hid=\"HID_COMPARISON_OPT\">Specifies the settings for comparing two "
 "documents.</ahelp>"
 msgstr ""
+"<ahelp hid=\"HID_COMPARISON_OPT\">Määrittää asetukset kahden asiakirjan "
+"vertailuun.</ahelp>"
 
 #: helpcontent2/source/text/shared/optionen/comparisonopt.xhp#par_id3149562.help.text
 msgid "Specifies more comparison settings if the chosen mode is not Auto."
-msgstr ""
+msgstr "Määrittää lisää vertailuasetuksia jos valittu tila ei ole Auto."
 
 #: helpcontent2/source/text/shared/optionen/comparisonopt.xhp#par_id3151042.help.text
 msgid ""
 "<ahelp hid=\"SW:RADIOBUTTON:TP_COMPARISON_OPT:RB_WORD\">Compare documents "
 "with a character as the basic unit.</ahelp>"
 msgstr ""
+"<ahelp hid=\"SW:RADIOBUTTON:TP_COMPARISON_OPT:RB_WORD\">Vertaa asiakirjoja "
+"käyttämällä merkkiä perusyksikkönä.</ahelp>"
 
 #: helpcontent2/source/text/shared/optionen/comparisonopt.xhp#par_id3154365.help.text
 msgid ""
 "<ahelp hid=\"SW:RADIOBUTTON:TP_COMPARISON_OPT:RB_CHAR\">Compare documents "
 "with a word as the basic unit.</ahelp>"
 msgstr ""
+"<ahelp hid=\"SW:RADIOBUTTON:TP_COMPARISON_OPT:RB_CHAR\">Vertaa asiakirjoja "
+"käyttämällä sanaa perusyksikkönä.</ahelp>"
 
 #: helpcontent2/source/text/shared/optionen/comparisonopt.xhp#par_id3154638.help.text
 msgid ""
@@ -186,12 +198,17 @@ msgid ""
 "are used when the documents are compared. This has an effect only if both "
 "documents have RSIDs and their root RSIDs are the same.</ahelp>"
 msgstr ""
+"<ahelp hid=\"SW:CHECKBOX:TP_COMPARISON_OPT:CB_RSID\">Määrittää, että "
+"asiakirjoja vertailtaessa käytetään RSIDejä. Tällä on vaikutusta vain, jos "
+"kummallakin asiakirjalla on RSIDit ja niiden juuri-RSIDit ovat samat.</ahelp>"
 
 #: helpcontent2/source/text/shared/optionen/comparisonopt.xhp#par_id3154758.help.text
 msgid ""
 "<ahelp hid=\"SW:RADIOBUTTON:TP_COMPARISON_OPT:RB_AUTO\">Use the most "
 "appropirate comparison settings for the current document.</ahelp>"
 msgstr ""
+"<ahelp hid=\"SW:RADIOBUTTON:TP_COMPARISON_OPT:RB_AUTO\">Käytä nykyiselle "
+"asiakirjalle sopivimpia vertailuasetuksia.</ahelp>"
 
 #: helpcontent2/source/text/shared/optionen/comparisonopt.xhp#par_id3156153.help.text
 msgid ""
@@ -199,22 +216,27 @@ msgid ""
 "shared/01/02240000.xhp\" name=\"Edit - Compare Document\"><emph>Edit - "
 "Compare Document</emph></link>."
 msgstr ""
+"Verrataksesi nykyistä asiakirjaa toiseen valitse <link href=\"text/"
+"shared/01/02240000.xhp\" name=\"Edit - Compare Document\"><emph>Muokkaa - "
+"Vertaile asiakirjoja</emph></link>."
 
 #: helpcontent2/source/text/shared/optionen/comparisonopt.xhp#tit.help.text
 msgctxt ""
 "helpcontent2/source/text/shared/optionen/comparisonopt.xhp#tit.help.text"
 msgid "Comparison"
-msgstr ""
+msgstr "Vertailu"
 
 #: helpcontent2/source/text/shared/00/00000406.xhp#par_id3147006.help.text
 msgid ""
 "<variable id=\"comparisonoptions\">Open a text document, choose <emph>Tools "
 "- Options - %PRODUCTNAME Writer - Comparison</emph></variable>"
 msgstr ""
+"<variable id=\"comparisonoptions\">Avaa tekstiasiakirja, valitse "
+"<emph>Työkalut - Valinnat - %PRODUCTNAME Writer - Vertailu</emph></variable>"
 
 #: mysqlc/source/registry/data/org/openoffice/Office/DataAccess/Drivers.xcu#.Drivers.Installed.sdbc_mysqlc__.DriverTypeDisplayName.value.text
 msgid "MySQL (Connector/OOo)"
-msgstr ""
+msgstr "MySQL (Connector/OOo)"
 
 #: officecfg/registry/data/org/openoffice/Office/UI/CalcCommands.xcu#..CalcCommands.UserInterface.Commands..uno_DataForm.Label.value.text
 msgid "D~ataForm..."
@@ -263,14 +285,14 @@ msgctxt ""
 "officecfg/registry/data/org/openoffice/Office/UI/CalcCommands.xcu#.."
 "CalcCommands.UserInterface.Popups..uno_InsertCurrentDate.Label.value.text"
 msgid "Insert Current Date"
-msgstr ""
+msgstr "Liitä tämänhetkinen päiväys"
 
 #: officecfg/registry/data/org/openoffice/Office/UI/CalcCommands.xcu#..CalcCommands.UserInterface.Popups..uno_InsertCurrentTime.Label.value.text
 msgctxt ""
 "officecfg/registry/data/org/openoffice/Office/UI/CalcCommands.xcu#.."
 "CalcCommands.UserInterface.Popups..uno_InsertCurrentTime.Label.value.text"
 msgid "Insert Current Time"
-msgstr ""
+msgstr "Liitä tämänhetkinen aika"
 
 #: officecfg/registry/data/org/openoffice/Office/UI/CalcCommands.xcu#..CalcCommands.UserInterface.Popups..uno_MarkDependents.Label.value.text
 msgid "Mark Dependents"
@@ -359,6 +381,8 @@ msgid ""
 "Create perfect documents within seconds with document templates. Common "
 "templates contain language intependent templates."
 msgstr ""
+"Luo täydelliset asiakirjat sekunneissa käyttämällä asiakirjamalleja. Yleiset "
+"mallit sisältävät kieliriippumattomia malleja."
 
 #: scp2/source/accessories/module_templates_accessories.ulf#STR_DESC_MODULE_OPTIONAL_ACCESSORIES_TEMPLATES.LngText.text
 msgid "Create perfect documents within seconds with document templates."
@@ -366,7 +390,7 @@ msgstr "Luo näyttäviä asiakirjoja parissa sekunnissa mallipohjien avulla."
 
 #: scp2/source/accessories/module_templates_accessories.ulf#STR_NAME_MODULE_OPTIONAL_ACCESSORIES_TEMPLATES_TEMPLATES_COMMON.LngText.text
 msgid "Common templates"
-msgstr ""
+msgstr "Yleiset mallit"
 
 #: scp2/source/accessories/module_templates_accessories.ulf#STR_NAME_MODULE_OPTIONAL_ACCESSORIES_TEMPLATES.LngText.text
 msgid "Templates"
@@ -377,6 +401,7 @@ msgid ""
 "Export, Update and Import your documents to and from Google Docs, Zoho and "
 "WebDAV servers."
 msgstr ""
+"Vie, päivitä ja tuo asiakirjojasi Google Docs, Zoho ja WebDAV-palvelimilta"
 
 #: scp2/source/extensions/module_extensions.ulf#STR_DESC_MODULE_OPTIONAL_EXTENSIONS_LIGHTPROOF.LngText.text
 msgid ""
@@ -406,20 +431,22 @@ msgstr ""
 
 #: scp2/source/extensions/module_extensions.ulf#STR_DESC_MODULE_OPTIONAL_EXTENSIONS_NLPSOLVER.LngText.text
 msgid "Solver for Nonlinear Programming"
-msgstr ""
+msgstr "Ei-lineaarisen ohjelmoinnin ratkaisin"
 
 #: scp2/source/extensions/module_extensions.ulf#STR_DESC_MODULE_OPTIONAL_EXTENSIONS_NUMBERTEXT.LngText.text
 msgid ""
 "The NUMBERTEXT/MONEYTEXT functions are number name and currency conversion "
 "spreadsheet functions."
 msgstr ""
+"NUMBERTEXT/MONEYTEXT ovat numeron nimen ja valuutan muunnosfunktiot "
+"taulukkolaskennassa."
 
 #: scp2/source/extensions/module_extensions.ulf#STR_DESC_MODULE_OPTIONAL_EXTENSIONS_OOOBLOGGER.LngText.text
 msgctxt ""
 "scp2/source/extensions/module_extensions."
 "ulf#STR_DESC_MODULE_OPTIONAL_EXTENSIONS_OOOBLOGGER.LngText.text"
 msgid "Metaweblog Support"
-msgstr ""
+msgstr "Metaweblog tuki"
 
 #: scp2/source/extensions/module_extensions.ulf#STR_DESC_MODULE_OPTIONAL_EXTENSIONS_PDFIMPORT.LngText.text
 msgid "The PDF Import Extension allows you to import and modify PDF documents."
@@ -454,6 +481,8 @@ msgid ""
 "The Watch Window is a separate, small window that remains \"on top\" and "
 "enables users to monitor a selected set of cells."
 msgstr ""
+"Tarkkailuikkuna on erillinen pieni ikkuna, joka pysyy ylinnä antaen "
+"käyttäjän tarkkailla valittua solujoukkoa."
 
 #: scp2/source/extensions/module_extensions.ulf#STR_DESC_MODULE_OPTIONAL_EXTENSIONS.LngText.text
 msgid "Useful %PRODUCTNAME extensions."
@@ -461,7 +490,7 @@ msgstr "Hyödyllisiä %PRODUCTNAME-lisäosia."
 
 #: scp2/source/extensions/module_extensions.ulf#STR_NAME_MODULE_OPTIONAL_EXTENSIONS_GOOGLE_DOCS.LngText.text
 msgid "GoogleDocs"
-msgstr ""
+msgstr "GoogleDocs"
 
 #: scp2/source/extensions/module_extensions.ulf#STR_NAME_MODULE_OPTIONAL_EXTENSIONS_LIGHTPROOF.LngText.text
 msgid "Lightproof"
@@ -477,18 +506,18 @@ msgstr "Sun Presentation Minimizer"
 
 #: scp2/source/extensions/module_extensions.ulf#STR_NAME_MODULE_OPTIONAL_EXTENSIONS_NLPSOLVER.LngText.text
 msgid "NLP Solver"
-msgstr ""
+msgstr "NLP-ratkaisin"
 
 #: scp2/source/extensions/module_extensions.ulf#STR_NAME_MODULE_OPTIONAL_EXTENSIONS_NUMBERTEXT.LngText.text
 msgid "Numbertext"
-msgstr ""
+msgstr "Numbertext"
 
 #: scp2/source/extensions/module_extensions.ulf#STR_NAME_MODULE_OPTIONAL_EXTENSIONS_OOOBLOGGER.LngText.text
 msgctxt ""
 "scp2/source/extensions/module_extensions."
 "ulf#STR_NAME_MODULE_OPTIONAL_EXTENSIONS_OOOBLOGGER.LngText.text"
 msgid "Metaweblog Support"
-msgstr ""
+msgstr "Metaweblog tuki"
 
 #: scp2/source/extensions/module_extensions.ulf#STR_NAME_MODULE_OPTIONAL_EXTENSIONS_PDFIMPORT.LngText.text
 msgid "Sun PDF Import"
@@ -508,7 +537,7 @@ msgstr "Sun Professional Template Pack"
 
 #: scp2/source/extensions/module_extensions.ulf#STR_NAME_MODULE_OPTIONAL_EXTENSIONS_WATCH_WINDOW.LngText.text
 msgid "Watch Window"
-msgstr ""
+msgstr "Tarkkailuikkuna"
 
 #: scp2/source/extensions/module_extensions.ulf#STR_NAME_MODULE_OPTIONAL_EXTENSIONS.LngText.text
 msgid "Extensions"
@@ -524,15 +553,15 @@ msgstr "SVG:n tuominen."
 
 #: sc/source/ui/cctrl/dpcontrol.src#RID_POPUP_FILTER.STR_BTN_SELECT_CURRENT.string.text
 msgid "Show only the current item."
-msgstr ""
+msgstr "Näytä vain tämänhetkinen kohta."
 
 #: sc/source/ui/cctrl/dpcontrol.src#RID_POPUP_FILTER.STR_BTN_TOGGLE_ALL.string.text
 msgid "All"
-msgstr ""
+msgstr "Kaikki"
 
 #: sc/source/ui/cctrl/dpcontrol.src#RID_POPUP_FILTER.STR_BTN_UNSELECT_CURRENT.string.text
 msgid "Hide only the current item."
-msgstr ""
+msgstr "Piilota tämänhetkinen kohta."
 
 #: sc/source/ui/cctrl/dpcontrol.src#RID_POPUP_FILTER.STR_MENU_SORT_ASC.string.text
 msgid "Sort Ascending"
@@ -577,7 +606,7 @@ msgstr "Tunnista erityiset numeromerkinnät (kuten päivämäärät)."
 
 #: sc/source/ui/dbgui/textimportoptions.src#RID_SCDLG_TEXT_IMPORT_OPTIONS.modaldialog.text
 msgid "Import Options"
-msgstr ""
+msgstr "Tuonnin valinnat"
 
 #: sc/source/ui/dbgui/textimportoptions.src#RID_SCDLG_TEXT_IMPORT_OPTIONS.RB_AUTOMATIC.radiobutton.text
 msgid "Automatic"
@@ -696,6 +725,8 @@ msgid ""
 "Because the current formula separator settings conflict with the locale, the "
 "formula separators have been reset to their default values."
 msgstr ""
+"Koska nykyinen kaavaerotinasetus on ristiriidassa paikallisasetusten kanssa, "
+"kaavaerottimet on palautettu oletusarvoihinsa."
 
 #: sc/source/ui/src/globstr.src#RID_GLOBSTR.STR_SHAPE_AUTOSHAPE.string.text
 msgid "AutoShape"
@@ -723,14 +754,14 @@ msgctxt ""
 "sc/source/ui/src/globstr.src#RID_GLOBSTR.STR_UNDO_INSERT_CURRENT_DATE.string."
 "text"
 msgid "Insert Current Date"
-msgstr ""
+msgstr "Liitä tämänhetkinen päiväys"
 
 #: sc/source/ui/src/globstr.src#RID_GLOBSTR.STR_UNDO_INSERT_CURRENT_TIME.string.text
 msgctxt ""
 "sc/source/ui/src/globstr.src#RID_GLOBSTR.STR_UNDO_INSERT_CURRENT_TIME.string."
 "text"
 msgid "Insert Current Time"
-msgstr ""
+msgstr "Liitä tämänhetkinen aika"
 
 #: sc/source/ui/src/globstr.src#RID_GLOBSTR.STR_UNDO_SET_MULTI_TAB_BG_COLOR.string.text
 msgid "Color Tabs"
@@ -766,11 +797,11 @@ msgstr "Kaavan syntaksi"
 
 #: sc/source/ui/src/optdlg.src#RID_SCPAGE_CALC.BTN_GENERAL_PREC.checkbox.text
 msgid "Limit decimals for general number format"
-msgstr ""
+msgstr "Rajoita yleisen lukumuodon desimaaleja"
 
 #: sc/source/ui/src/optdlg.src#RID_SCPAGE_FORMULA.CB_ENGLISH_FUNC_NAME.checkbox.text
 msgid "Use English function names"
-msgstr ""
+msgstr "Käytä englanninkielisiä funktionimiä"
 
 #: sc/source/ui/src/optdlg.src#RID_SCPAGE_FORMULA.BTN_FORMULA_SEP_RESET.pushbutton.text
 msgid "Rese~t"
@@ -900,24 +931,24 @@ msgstr "Videotiedosto"
 msgctxt ""
 "svx/source/cui/align.src#RID_SVXPAGE_ALIGNMENT.LB_HORALIGN.7.stringlist.text"
 msgid "Distributed"
-msgstr ""
+msgstr "Jaettu"
 
 #: svx/source/cui/align.src#RID_SVXPAGE_ALIGNMENT.LB_VERALIGN.5.stringlist.text
 msgid "Justified"
-msgstr ""
+msgstr "Tasattu"
 
 #: svx/source/cui/align.src#RID_SVXPAGE_ALIGNMENT.LB_VERALIGN.6.stringlist.text
 msgctxt ""
 "svx/source/cui/align.src#RID_SVXPAGE_ALIGNMENT.LB_VERALIGN.6.stringlist.text"
 msgid "Distributed"
-msgstr ""
+msgstr "Jaettu"
 
 #: svx/source/cui/autocdlg.src#RID_OFA_AUTOCORR_DLG.1.RID_OFAPAGE_AUTOCORR_QUOTE.pageitem.text
 msgctxt ""
 "svx/source/cui/autocdlg.src#RID_OFA_AUTOCORR_DLG.1."
 "RID_OFAPAGE_AUTOCORR_QUOTE.pageitem.text"
 msgid "Localized Options"
-msgstr ""
+msgstr "Lokalisoidut valinnat"
 
 #: svx/source/cui/autocdlg.src#COMMON_CLB_ENTRIES.ST_CORRECT_ACCIDENTAL_CAPS_LOCK.string.text
 msgid "Correct accidental use of cAPS LOCK key"
@@ -926,23 +957,24 @@ msgstr "Korjaa cAPS LOCK -näppäimen tahaton käyttö"
 #: svx/source/cui/autocdlg.src#RID_OFAPAGE_AUTOCORR_QUOTE.ST_NON_BREAK_SPACE.string.text
 msgid "Add non breaking space before specific punctuation marks in french text"
 msgstr ""
+"Lisää sitova sanaväli tiettyjen välimerkkien edelle ranskalaisessa tekstissä"
 
 #: svx/source/cui/autocdlg.src#RID_OFAPAGE_AUTOCORR_QUOTE.ST_ORDINAL.string.text
 msgid "Format ordinal numbers suffixes (1st -> 1^st)"
-msgstr ""
+msgstr "Muotoile järjestysluvun tunnukset (1st -> 1^st)"
 
 #: svx/source/cui/autocdlg.src#RID_OFAPAGE_AUTOCORR_QUOTE.STR_HEADER1.string.text
 msgid "[M]"
-msgstr ""
+msgstr "[M]"
 
 #: svx/source/cui/autocdlg.src#RID_OFAPAGE_AUTOCORR_QUOTE.STR_HEADER2.string.text
 msgid "[T]"
-msgstr ""
+msgstr "[T]"
 
 #: svx/source/cui/autocdlg.src#RID_OFAPAGE_AUTOCORR_QUOTE.tabpage.text
 msgctxt "svx/source/cui/autocdlg.src#RID_OFAPAGE_AUTOCORR_QUOTE.tabpage.text"
 msgid "Localized Options"
-msgstr ""
+msgstr "Lokalisoidut valinnat"
 
 #: svx/source/cui/grfflt.src#RID_SVX_GRFFILTER_DLG_MOSAIC.DLG_FILTERMOSAIC_MTR_HEIGHT.metricfield.text
 msgctxt ""
@@ -960,7 +992,7 @@ msgstr "Kuvapiste"
 
 #: svx/source/cui/optfltr.src#RID_OFAPAGE_MSFILTEROPT.CB_WBAS_WBCTBL.checkbox.text
 msgid "E~xecutable code"
-msgstr ""
+msgstr "Suorittava ~koodi"
 
 #: svx/source/cui/optgdlg.src#OFA_TP_MISC.CB_ODMADLG.checkbox.text
 msgid "Show ODMA DMS dialogs first"
@@ -968,7 +1000,7 @@ msgstr "Näytä ODMA DMS -valintaikkunat ensin"
 
 #: svx/source/cui/optgdlg.src#OFA_TP_MISC.CB_SAVE_ALWAYS.checkbox.text
 msgid "Allow to save document even when the document is not modified"
-msgstr ""
+msgstr "Salli asiakirjan tallentaminen vaikka sitä ei olisi muokattu"
 
 #: svx/source/cui/optgdlg.src#OFA_TP_VIEW.LB_ICONSTYLE.8.stringlist.text
 msgid "Oxygen"
@@ -1006,19 +1038,19 @@ msgctxt ""
 "svx/source/cui/treeopt.src#RID_OFADLG_OPTIONS_TREE_PAGES."
 "SID_SW_EDITOPTIONS.12.itemlist.text"
 msgid "Comparison"
-msgstr ""
+msgstr "Vertailu"
 
 #: svx/source/cui/treeopt.src#RID_OFADLG_OPTIONS_TREE_PAGES.SID_SW_EDITOPTIONS.13.itemlist.text
 msgid "Compatibility"
-msgstr ""
+msgstr "Yhteensopivuus"
 
 #: svx/source/cui/treeopt.src#RID_OFADLG_OPTIONS_TREE_PAGES.SID_SW_EDITOPTIONS.14.itemlist.text
 msgid "AutoCaption"
-msgstr ""
+msgstr "Automaattiselite"
 
 #: svx/source/cui/treeopt.src#RID_OFADLG_OPTIONS_TREE_PAGES.SID_SW_EDITOPTIONS.15.itemlist.text
 msgid "Mail Merge E-mail"
-msgstr ""
+msgstr "Joukkokirje-sähköposti"
 
 #: svx/source/dialog/linkwarn.src#RID_SVXDLG_LINK_WARNING.PB_NO.cancelbutton.text
 msgid "~Embed Graphic"
@@ -1490,7 +1522,7 @@ msgstr "Asia kirjaa on muokattu. Kaksoisnapsauta tallentaaksesi asiakirjan."
 
 #: svx/source/svxlink/linkmgr.src#RID_SVXSTR_AVMEDIALINK.string.text
 msgid "Audio/Video"
-msgstr ""
+msgstr "Audio/Video"
 
 #: sw/sdi/swslots.src#FN_INPLACE_OLE.sfxslotinfo.text
 msgid "Open OLE object inplace"
@@ -1509,35 +1541,34 @@ msgid "Activate OLE object outplace"
 msgstr "Aktivoi OLE-objekti erillisessä ohjelmassa"
 
 #: sw/source/ui/config/optdlg.src#TP_COMPARISON_OPT.FL_CMP.fixedline.text
-#, fuzzy
 msgid "Compare documents"
-msgstr "Malliasiakirjat"
+msgstr "Vertaile asiakirjoja"
 
 #: sw/source/ui/config/optdlg.src#TP_COMPARISON_OPT.FL_SET.fixedline.text
 msgctxt ""
 "sw/source/ui/config/optdlg.src#TP_COMPARISON_OPT.FL_SET.fixedline.text"
 msgid "Settings"
-msgstr ""
+msgstr "Asetukset"
 
 #: sw/source/ui/config/optdlg.src#TP_COMPARISON_OPT.CB_IGNORE.checkbox.text
 msgid "Ignore ~pieces of length"
-msgstr ""
+msgstr "Ohita ~yksikköä pituudesta"
 
 #: sw/source/ui/config/optdlg.src#TP_COMPARISON_OPT.CB_RSID.checkbox.text
 msgid "Use ~RSID"
-msgstr ""
+msgstr "Käytä ~RSIDiä"
 
 #: sw/source/ui/config/optdlg.src#TP_COMPARISON_OPT.RB_AUTO.radiobutton.text
 msgid "~Auto"
-msgstr ""
+msgstr "~Auto"
 
 #: sw/source/ui/config/optdlg.src#TP_COMPARISON_OPT.RB_CHAR.radiobutton.text
 msgid "By ~character"
-msgstr ""
+msgstr "~Merkin mukaan"
 
 #: sw/source/ui/config/optdlg.src#TP_COMPARISON_OPT.RB_WORD.radiobutton.text
 msgid "By ~word"
-msgstr ""
+msgstr "~Sanan mukaan"
 
 #: sw/source/ui/config/optload.src#TP_OPTLOAD_PAGE.CB_USE_CHAR_UNIT.checkbox.text
 msgid "Enable char unit"
@@ -1563,7 +1594,7 @@ msgstr "( 1 - 48 )"
 
 #: sw/source/ui/utlui/utlui.src#RID_SHELLRES_AUTOFMTSTRS.STR_AUTOFMTREDL_NON_BREAK_SPACE__1.string.text
 msgid "Add non breaking space"
-msgstr ""
+msgstr "Lisää sitova välilyönti"
 
 #: vcl/source/src/btntext.src#SV_BUTTONTEXT_CANCEL.string.text
 msgid "~Cancel"
diff --git a/po/ooo-build-fi.sdf b/po/ooo-build-fi.sdf
index 8b4c377..2bdc21d 100644
--- a/po/ooo-build-fi.sdf
+++ b/po/ooo-build-fi.sdf
@@ -9,6 +9,7 @@ basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_USERFORMS				999	fi	Lomakke
 basic	source\classes\sb.src	0	string	RID_BASIC_START	ERRCODE_BASIC_COMPAT & ERRCODE_RES_MASK			999	en-US	$(ARG1).				2002-02-02 02:02:02
 basic	source\classes\sb.src	0	string	RID_BASIC_START	ERRCODE_BASIC_COMPAT & ERRCODE_RES_MASK			999	fi	$(ARG1).				2002-02-02 02:02:02
 connectivity	source\drivers\postgresql\postgresql.xcu	0	value	.Drivers.Installed.sdbc:postgresql:*	DriverTypeDisplayName			999	en-US	postgresql				2002-02-02 02:02:02
+connectivity	source\drivers\postgresql\postgresql.xcu	0	value	.Drivers.Installed.sdbc:postgresql:*	DriverTypeDisplayName			999	fi	postgresql				2002-02-02 02:02:02
 extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_GROUP_NAME				999	en-US	Group name				2002-02-02 02:02:02
 extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_GROUP_NAME				999	fi	Ryhmän nimi				2002-02-02 02:02:02
 filter	source\config\fragments\internalgraphicfilters\svg_Import.xcu	0	value	svg_Import	UIName			999	en-US	SVG - Scalable Vector Graphics				2002-02-02 02:02:02
@@ -22,28 +23,45 @@ helpcontent2	source\text\scalc\01\12030200.xhp	0	help	hd_id3147438				999	fi	Ota
 helpcontent2	source\text\scalc\01\12030200.xhp	0	help	par_id3149378				999	en-US	\<ahelp hid=\"SC:CHECKBOX:RID_SCPAGE_SORT_OPTIONS:BTN_NATURALSORT\"\>Natural sort is a sort algorithm that sorts string-prefixed numbers based on the value of the numerical element in each sorted number, instead of the traditional way of sorting them as ordinary strings.\</ahelp\> For instance, let's assume you have a series of values such as, A1, A2, A3, A4, A5, A6, ..., A19, A20, A21. When you put these values into a range of cells and run the sort, it will become A1, A11, A12, A13, ..., A19, A2, A20, A21, A3, A4, A5, ..., A9. While this sorting behavior may make sense to those who understand the underlying sorting mechanism, to the rest of the population it seems completely bizarre, if not outright inconvenient. With the natural sort feature enabled, values such as the ones in the above example get sorted "properly", which improves the convenience of sorting operations in general.				2002-02-
 02 02:02:02
 helpcontent2	source\text\scalc\01\12030200.xhp	0	help	par_id3149378				999	fi	 \<ahelp hid=\"SC:CHECKBOX:RID_SCPAGE_SORT_OPTIONS:BTN_NATURALSORT\"\>Luonnollinen järjestys on lajittelualgoritmi, joka lajittelee kirjainalkuiset numerosarjat numeerisen elementin mukaan perinteisen kirjainlajittelun sijaan.\</ahelp\>Esimerkiksi oletetaan, että sinulla on sarja arvoja kuten A1, A2, A3, A4, A5, A6, ..., A19, A20, A21. Näitä lajiteltaessa sarjasta tulee A1, A11, A12, A13, ..., A19, A2, A20, A21, A3, A4, A5, ..., A9. Tämä lajittelu on selvä henkilöille, jotka ymmärtävät lajittelumekanismin. Muille tämä tuntuu olevan täysin outo, suorastaan sopimaton. Luonnollisen lajittelun ollessa valittuna tällaiset arvot lajitellaan "oikein".				2002-02-02 02:02:02
 helpcontent2	source\text\shared\optionen\comparisonopt.xhp	0	help	hd_id3145607				999	en-US	Settings				2002-02-02 02:02:02
+helpcontent2	source\text\shared\optionen\comparisonopt.xhp	0	help	hd_id3145607				999	fi	Asetukset				2002-02-02 02:02:02
 helpcontent2	source\text\shared\optionen\comparisonopt.xhp	0	help	hd_id3145785				999	en-US	Use RSID				2002-02-02 02:02:02
 helpcontent2	source\text\shared\optionen\comparisonopt.xhp	0	help	hd_id3145785				999	fi	Käytä RSID				2002-02-02 02:02:02
 helpcontent2	source\text\shared\optionen\comparisonopt.xhp	0	help	hd_id3148550				999	en-US	Auto				2002-02-02 02:02:02
 helpcontent2	source\text\shared\optionen\comparisonopt.xhp	0	help	hd_id3148550				999	fi	Automaattinen				2002-02-02 02:02:02
 helpcontent2	source\text\shared\optionen\comparisonopt.xhp	0	help	hd_id3148674				999	en-US	By character				2002-02-02 02:02:02
+helpcontent2	source\text\shared\optionen\comparisonopt.xhp	0	help	hd_id3148674				999	fi	Merkin mukaan				2002-02-02 02:02:02
 helpcontent2	source\text\shared\optionen\comparisonopt.xhp	0	help	hd_id3152812				999	en-US	By word				2002-02-02 02:02:02
+helpcontent2	source\text\shared\optionen\comparisonopt.xhp	0	help	hd_id3152812				999	fi	Sanan mukaan				2002-02-02 02:02:02
 helpcontent2	source\text\shared\optionen\comparisonopt.xhp	0	help	hd_id3153823				999	en-US	\<link href=\"text/shared/optionen/comparisonopt.xhp\" name=\"Comparison\"\>Comparison\</link\>				2002-02-02 02:02:02
+helpcontent2	source\text\shared\optionen\comparisonopt.xhp	0	help	hd_id3153823				999	fi	\<link href=\"text/shared/optionen/comparisonopt.xhp\" name=\"Comparison\"\>Vertailu\</link\>				2002-02-02 02:02:02
 helpcontent2	source\text\shared\optionen\comparisonopt.xhp	0	help	hd_id3155419				999	en-US	Compare Documents				2002-02-02 02:02:02
 helpcontent2	source\text\shared\optionen\comparisonopt.xhp	0	help	hd_id3155419				999	fi	Vertaile asiakirjoja				2002-02-02 02:02:02
 helpcontent2	source\text\shared\optionen\comparisonopt.xhp	0	help	hd_id3163713				999	en-US	Ignore isolated pieces of length				2002-02-02 02:02:02
+helpcontent2	source\text\shared\optionen\comparisonopt.xhp	0	help	hd_id3163713				999	fi	Ohita irralliset pituuden osat				2002-02-02 02:02:02
 helpcontent2	source\text\shared\optionen\comparisonopt.xhp	0	help	par_id3144510				999	en-US	Specifies the mode for comparing two documents.				2002-02-02 02:02:02
+helpcontent2	source\text\shared\optionen\comparisonopt.xhp	0	help	par_id3144510				999	fi	Määrittää kahden asiakirjan vertailutilan				2002-02-02 02:02:02
 helpcontent2	source\text\shared\optionen\comparisonopt.xhp	0	help	par_id3146975				999	en-US	\<ahelp hid=\"SW:CHECKBOX:TP_COMPARISON_OPT:CB_IGNORE\"\>Specifies that matched sequences of words or characters (depending on the chosen compare mode) of length equal to or less than the entered one will be ignored and will be shown as inserted/deleted.\</ahelp\>				2002-02-02 02:02:02
+helpcontent2	source\text\shared\optionen\comparisonopt.xhp	0	help	par_id3146975				999	fi	\<ahelp hid=\"SW:CHECKBOX:TP_COMPARISON_OPT:CB_IGNORE\"\>Määrää, että sanojen tai merkkien (vertailutavasta riippuen) täsmäävät osuudet, jotka ovat yhtä pitkiä tai lyhyempiä kuin tämä arvo, ohitetaan ja näytetään lisäyksinä/poistoina.\</ahelp\>				2002-02-02 02:02:02
 helpcontent2	source\text\shared\optionen\comparisonopt.xhp	0	help	par_id3149416				999	en-US	\<ahelp hid=\"HID_COMPARISON_OPT\"\>Specifies the settings for comparing two documents.\</ahelp\>				2002-02-02 02:02:02
+helpcontent2	source\text\shared\optionen\comparisonopt.xhp	0	help	par_id3149416				999	fi	\<ahelp hid=\"HID_COMPARISON_OPT\"\>Määrittää asetukset kahden asiakirjan vertailuun.\</ahelp\>				2002-02-02 02:02:02
 helpcontent2	source\text\shared\optionen\comparisonopt.xhp	0	help	par_id3149562				999	en-US	Specifies more comparison settings if the chosen mode is not Auto.				2002-02-02 02:02:02
+helpcontent2	source\text\shared\optionen\comparisonopt.xhp	0	help	par_id3149562				999	fi	Määrittää lisää vertailuasetuksia jos valittu tila ei ole Auto.				2002-02-02 02:02:02
 helpcontent2	source\text\shared\optionen\comparisonopt.xhp	0	help	par_id3151042				999	en-US	\<ahelp hid=\"SW:RADIOBUTTON:TP_COMPARISON_OPT:RB_WORD\"\>Compare documents with a character as the basic unit.\</ahelp\>				2002-02-02 02:02:02
+helpcontent2	source\text\shared\optionen\comparisonopt.xhp	0	help	par_id3151042				999	fi	\<ahelp hid=\"SW:RADIOBUTTON:TP_COMPARISON_OPT:RB_WORD\"\>Vertaa asiakirjoja käyttämällä merkkiä perusyksikkönä.\</ahelp\>				2002-02-02 02:02:02
 helpcontent2	source\text\shared\optionen\comparisonopt.xhp	0	help	par_id3154365				999	en-US	\<ahelp hid=\"SW:RADIOBUTTON:TP_COMPARISON_OPT:RB_CHAR\"\>Compare documents with a word as the basic unit.\</ahelp\>				2002-02-02 02:02:02
+helpcontent2	source\text\shared\optionen\comparisonopt.xhp	0	help	par_id3154365				999	fi	\<ahelp hid=\"SW:RADIOBUTTON:TP_COMPARISON_OPT:RB_CHAR\"\>Vertaa asiakirjoja käyttämällä sanaa perusyksikkönä.\</ahelp\>				2002-02-02 02:02:02
 helpcontent2	source\text\shared\optionen\comparisonopt.xhp	0	help	par_id3154638				999	en-US	\<ahelp hid=\"SW:CHECKBOX:TP_COMPARISON_OPT:CB_RSID\"\>Specifies that RSIDs are used when the documents are compared. This has an effect only if both documents have RSIDs and their root RSIDs are the same.\</ahelp\>				2002-02-02 02:02:02
+helpcontent2	source\text\shared\optionen\comparisonopt.xhp	0	help	par_id3154638				999	fi	\<ahelp hid=\"SW:CHECKBOX:TP_COMPARISON_OPT:CB_RSID\"\>Määrittää, että asiakirjoja vertailtaessa käytetään RSIDejä. Tällä on vaikutusta vain, jos kummallakin asiakirjalla on RSIDit ja niiden juuri-RSIDit ovat samat.\</ahelp\>				2002-02-02 02:02:02
 helpcontent2	source\text\shared\optionen\comparisonopt.xhp	0	help	par_id3154758				999	en-US	\<ahelp hid=\"SW:RADIOBUTTON:TP_COMPARISON_OPT:RB_AUTO\"\>Use the most appropirate comparison settings for the current document.\</ahelp\>				2002-02-02 02:02:02
+helpcontent2	source\text\shared\optionen\comparisonopt.xhp	0	help	par_id3154758				999	fi	\<ahelp hid=\"SW:RADIOBUTTON:TP_COMPARISON_OPT:RB_AUTO\"\>Käytä nykyiselle asiakirjalle sopivimpia vertailuasetuksia.\</ahelp\>				2002-02-02 02:02:02
 helpcontent2	source\text\shared\optionen\comparisonopt.xhp	0	help	par_id3156153				999	en-US	To compare the current document with another one choose \<link href=\"text/shared/01/02240000.xhp\" name=\"Edit - Compare Document\"\>\<emph\>Edit - Compare Document\</emph\>\</link\>.				2002-02-02 02:02:02
+helpcontent2	source\text\shared\optionen\comparisonopt.xhp	0	help	par_id3156153				999	fi	Verrataksesi nykyistä asiakirjaa toiseen valitse \<link href=\"text/shared/01/02240000.xhp\" name=\"Edit - Compare Document\"\>\<emph\>Muokkaa - Vertaile asiakirjoja\</emph\>\</link\>.				2002-02-02 02:02:02
 helpcontent2	source\text\shared\optionen\comparisonopt.xhp	0	help	tit				999	en-US	Comparison				2002-02-02 02:02:02
+helpcontent2	source\text\shared\optionen\comparisonopt.xhp	0	help	tit				999	fi	Vertailu				2002-02-02 02:02:02
 helpcontent2	source\text\shared\00\00000406.xhp	0	help	par_id3147006				999	en-US	\<variable id=\"comparisonoptions\"\>Open a text document, choose \<emph\>Tools - Options - %PRODUCTNAME Writer - Comparison\</emph\>\</variable\>				2002-02-02 02:02:02
+helpcontent2	source\text\shared\00\00000406.xhp	0	help	par_id3147006				999	fi	\<variable id=\"comparisonoptions\"\>Avaa tekstiasiakirja, valitse \<emph\>Työkalut - Valinnat - %PRODUCTNAME Writer - Vertailu\</emph\>\</variable\>				2002-02-02 02:02:02
 mysqlc	source\registry\data\org\openoffice\Office\DataAccess\Drivers.xcu	0	value	.Drivers.Installed.sdbc:mysqlc:*	DriverTypeDisplayName			999	en-US	MySQL (Connector/OOo)				2002-02-02 02:02:02
+mysqlc	source\registry\data\org\openoffice\Office\DataAccess\Drivers.xcu	0	value	.Drivers.Installed.sdbc:mysqlc:*	DriverTypeDisplayName			999	fi	MySQL (Connector/OOo)				2002-02-02 02:02:02
 officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\UI\CalcCommands.xcu	0	value	..CalcCommands.UserInterface.Commands..uno:DataForm	Label			999	en-US	D~ataForm...				2002-02-02 02:02:02
 officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\UI\CalcCommands.xcu	0	value	..CalcCommands.UserInterface.Commands..uno:DataForm	Label			999	fi	~Tietolomake				2002-02-02 02:02:02
 officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\UI\CalcCommands.xcu	0	value	..CalcCommands.UserInterface.Commands..uno:SetTabBgColor	ContextLabel			999	en-US	~Tab Color...				2002-02-02 02:02:02
@@ -61,7 +79,9 @@ officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\UI\CalcCommands.xcu	0	value	..Calc
 officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\UI\CalcCommands.xcu	0	value	..CalcCommands.UserInterface.Popups..uno:InsertBreakMenu	Label			999	en-US	Page ~Break				2002-02-02 02:02:02
 officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\UI\CalcCommands.xcu	0	value	..CalcCommands.UserInterface.Popups..uno:InsertBreakMenu	Label			999	fi	Sivunvaihto				2002-02-02 02:02:02
 officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\UI\CalcCommands.xcu	0	value	..CalcCommands.UserInterface.Popups..uno:InsertCurrentDate	Label			999	en-US	Insert Current Date				2002-02-02 02:02:02
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\UI\CalcCommands.xcu	0	value	..CalcCommands.UserInterface.Popups..uno:InsertCurrentDate	Label			999	fi	Liitä tämänhetkinen päiväys				2002-02-02 02:02:02
 officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\UI\CalcCommands.xcu	0	value	..CalcCommands.UserInterface.Popups..uno:InsertCurrentTime	Label			999	en-US	Insert Current Time				2002-02-02 02:02:02
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\UI\CalcCommands.xcu	0	value	..CalcCommands.UserInterface.Popups..uno:InsertCurrentTime	Label			999	fi	Liitä tämänhetkinen aika				2002-02-02 02:02:02
 officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\UI\CalcCommands.xcu	0	value	..CalcCommands.UserInterface.Popups..uno:MarkDependents	Label			999	en-US	Mark Dependents				2002-02-02 02:02:02
 officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\UI\CalcCommands.xcu	0	value	..CalcCommands.UserInterface.Popups..uno:MarkDependents	Label			999	fi	Merkitse seuraajat				2002-02-02 02:02:02
 officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\UI\CalcCommands.xcu	0	value	..CalcCommands.UserInterface.Popups..uno:MarkPrecedents	Label			999	en-US	Mark Precedents				2002-02-02 02:02:02
@@ -101,12 +121,15 @@ scp2	source\accessories\module_samples_accessories.ulf	0	LngText	STR_NAME_MODULE
 scp2	source\accessories\module_samples_accessories.ulf	0	LngText	STR_NAME_MODULE_OPTIONAL_ACCESSORIES_SAMPLES				999	en-US	Sample documents				2002-02-02 02:02:02
 scp2	source\accessories\module_samples_accessories.ulf	0	LngText	STR_NAME_MODULE_OPTIONAL_ACCESSORIES_SAMPLES				999	fi	Malliasiakirjat				2002-02-02 02:02:02
 scp2	source\accessories\module_templates_accessories.ulf	0	LngText	STR_DESC_MODULE_OPTIONAL_ACCESSORIES_TEMPLATES_TEMPLATES_COMMON				999	en-US	Create perfect documents within seconds with document templates. Common templates contain language intependent templates.				2002-02-02 02:02:02
+scp2	source\accessories\module_templates_accessories.ulf	0	LngText	STR_DESC_MODULE_OPTIONAL_ACCESSORIES_TEMPLATES_TEMPLATES_COMMON				999	fi	Luo täydelliset asiakirjat sekunneissa käyttämällä asiakirjamalleja. Yleiset mallit sisältävät kieliriippumattomia malleja.				2002-02-02 02:02:02
 scp2	source\accessories\module_templates_accessories.ulf	0	LngText	STR_DESC_MODULE_OPTIONAL_ACCESSORIES_TEMPLATES				999	en-US	Create perfect documents within seconds with document templates.				2002-02-02 02:02:02
 scp2	source\accessories\module_templates_accessories.ulf	0	LngText	STR_DESC_MODULE_OPTIONAL_ACCESSORIES_TEMPLATES				999	fi	Luo näyttäviä asiakirjoja parissa sekunnissa mallipohjien avulla.				2002-02-02 02:02:02
 scp2	source\accessories\module_templates_accessories.ulf	0	LngText	STR_NAME_MODULE_OPTIONAL_ACCESSORIES_TEMPLATES_TEMPLATES_COMMON				999	en-US	Common templates				2002-02-02 02:02:02
+scp2	source\accessories\module_templates_accessories.ulf	0	LngText	STR_NAME_MODULE_OPTIONAL_ACCESSORIES_TEMPLATES_TEMPLATES_COMMON				999	fi	Yleiset mallit				2002-02-02 02:02:02
 scp2	source\accessories\module_templates_accessories.ulf	0	LngText	STR_NAME_MODULE_OPTIONAL_ACCESSORIES_TEMPLATES				999	en-US	Templates				2002-02-02 02:02:02
 scp2	source\accessories\module_templates_accessories.ulf	0	LngText	STR_NAME_MODULE_OPTIONAL_ACCESSORIES_TEMPLATES				999	fi	Mallipohjat				2002-02-02 02:02:02
 scp2	source\extensions\module_extensions.ulf	0	LngText	STR_DESC_MODULE_OPTIONAL_EXTENSIONS_GOOGLE_DOCS				999	en-US	Export, Update and Import your documents to and from Google Docs, Zoho and WebDAV servers.				2002-02-02 02:02:02
+scp2	source\extensions\module_extensions.ulf	0	LngText	STR_DESC_MODULE_OPTIONAL_EXTENSIONS_GOOGLE_DOCS				999	fi	Vie, päivitä ja tuo asiakirjojasi Google Docs, Zoho ja WebDAV-palvelimilta				2002-02-02 02:02:02
 scp2	source\extensions\module_extensions.ulf	0	LngText	STR_DESC_MODULE_OPTIONAL_EXTENSIONS_HUNART				0	en-US	Toolbar to add cross-references with automatic conditional Hungarian articles (eg. *az* 5. ábra, *a* 6. ábra) to avoid bad article and number combination in cross-references.				20090819 18:33:07
 scp2	source\extensions\module_extensions.ulf	0	LngText	STR_DESC_MODULE_OPTIONAL_EXTENSIONS_LIGHTPROOF				999	en-US	Lightproof is a grammar checker extension and a framework for quick grammar checker development for every language supported by OpenOffice.org.				2002-02-02 02:02:02
 scp2	source\extensions\module_extensions.ulf	0	LngText	STR_DESC_MODULE_OPTIONAL_EXTENSIONS_LIGHTPROOF				999	fi	Lightproof on kieliopin tarkistin. Sen avulla voi nopeasti kehittää kieliopin tarkistimia kaikille OpenOffice.orgin tukemille kielille.				2002-02-02 02:02:02
@@ -115,8 +138,11 @@ scp2	source\extensions\module_extensions.ulf	0	LngText	STR_DESC_MODULE_OPTIONAL_
 scp2	source\extensions\module_extensions.ulf	0	LngText	STR_DESC_MODULE_OPTIONAL_EXTENSIONS_MINIMIZER				999	en-US	The Sun Presentation Minimizer is used to reduce the file size of the current presentation. Images will be compressed, and data that is no longer needed will be removed.				2002-02-02 02:02:02
 scp2	source\extensions\module_extensions.ulf	0	LngText	STR_DESC_MODULE_OPTIONAL_EXTENSIONS_MINIMIZER				999	fi	Sun Presentation Minimizer -lisäosa pienentää diaesitystiedostojen kokoa pakkaamalla kuvat ja poistamalla tarpeetonta dataa.				2002-02-02 02:02:02
 scp2	source\extensions\module_extensions.ulf	0	LngText	STR_DESC_MODULE_OPTIONAL_EXTENSIONS_NLPSOLVER				999	en-US	Solver for Nonlinear Programming				2002-02-02 02:02:02
+scp2	source\extensions\module_extensions.ulf	0	LngText	STR_DESC_MODULE_OPTIONAL_EXTENSIONS_NLPSOLVER				999	fi	Ei-lineaarisen ohjelmoinnin ratkaisin				2002-02-02 02:02:02
 scp2	source\extensions\module_extensions.ulf	0	LngText	STR_DESC_MODULE_OPTIONAL_EXTENSIONS_NUMBERTEXT				999	en-US	The NUMBERTEXT/MONEYTEXT functions are number name and currency conversion spreadsheet functions.				2002-02-02 02:02:02
+scp2	source\extensions\module_extensions.ulf	0	LngText	STR_DESC_MODULE_OPTIONAL_EXTENSIONS_NUMBERTEXT				999	fi	NUMBERTEXT/MONEYTEXT ovat numeron nimen ja valuutan muunnosfunktiot taulukkolaskennassa.				2002-02-02 02:02:02
 scp2	source\extensions\module_extensions.ulf	0	LngText	STR_DESC_MODULE_OPTIONAL_EXTENSIONS_OOOBLOGGER				999	en-US	Metaweblog Support				2002-02-02 02:02:02
+scp2	source\extensions\module_extensions.ulf	0	LngText	STR_DESC_MODULE_OPTIONAL_EXTENSIONS_OOOBLOGGER				999	fi	Metaweblog tuki				2002-02-02 02:02:02
 scp2	source\extensions\module_extensions.ulf	0	LngText	STR_DESC_MODULE_OPTIONAL_EXTENSIONS_PDFIMPORT				999	en-US	The PDF Import Extension allows you to import and modify PDF documents.				2002-02-02 02:02:02
 scp2	source\extensions\module_extensions.ulf	0	LngText	STR_DESC_MODULE_OPTIONAL_EXTENSIONS_PDFIMPORT				999	fi	PDF Import -lisäosa mahdollistaa PDF-tiedostojen muokkaamisen.				2002-02-02 02:02:02
 scp2	source\extensions\module_extensions.ulf	0	LngText	STR_DESC_MODULE_OPTIONAL_EXTENSIONS_PRESENTER_SCREEN				999	en-US	The Presenter Console Extension provides more control over your slide show presentation, such as the ability to see the upcoming slide, the slide notes, and a presentation timer whereas the audience see only the current slide.				2002-02-02 02:02:02
@@ -126,9 +152,11 @@ scp2	source\extensions\module_extensions.ulf	0	LngText	STR_DESC_MODULE_OPTIONAL_
 scp2	source\extensions\module_extensions.ulf	0	LngText	STR_DESC_MODULE_OPTIONAL_EXTENSIONS_SUN_TEMPLATE_PACK				999	en-US	Use the OpenOffice.org template package to save time and professional "look and feel" of templates ensure output is noticed and read.				2002-02-02 02:02:02
 scp2	source\extensions\module_extensions.ulf	0	LngText	STR_DESC_MODULE_OPTIONAL_EXTENSIONS_SUN_TEMPLATE_PACK				999	fi	Käytä OpenOffice.org-mallipohjia säästääksesi aikaa ja antaaksesi asiakirjoille ammattimaisen ja huomiota herättävän ulkoasun.				2002-02-02 02:02:02
 scp2	source\extensions\module_extensions.ulf	0	LngText	STR_DESC_MODULE_OPTIONAL_EXTENSIONS_WATCH_WINDOW				999	en-US	The Watch Window is a separate, small window that remains "on top" and enables users to monitor a selected set of cells.				2002-02-02 02:02:02
+scp2	source\extensions\module_extensions.ulf	0	LngText	STR_DESC_MODULE_OPTIONAL_EXTENSIONS_WATCH_WINDOW				999	fi	Tarkkailuikkuna on erillinen pieni ikkuna, joka pysyy ylinnä antaen käyttäjän tarkkailla valittua solujoukkoa.				2002-02-02 02:02:02
 scp2	source\extensions\module_extensions.ulf	0	LngText	STR_DESC_MODULE_OPTIONAL_EXTENSIONS				999	en-US	Useful %PRODUCTNAME extensions.				2002-02-02 02:02:02
 scp2	source\extensions\module_extensions.ulf	0	LngText	STR_DESC_MODULE_OPTIONAL_EXTENSIONS				999	fi	Hyödyllisiä %PRODUCTNAME-lisäosia.				2002-02-02 02:02:02
 scp2	source\extensions\module_extensions.ulf	0	LngText	STR_NAME_MODULE_OPTIONAL_EXTENSIONS_GOOGLE_DOCS				999	en-US	GoogleDocs				2002-02-02 02:02:02
+scp2	source\extensions\module_extensions.ulf	0	LngText	STR_NAME_MODULE_OPTIONAL_EXTENSIONS_GOOGLE_DOCS				999	fi	GoogleDocs				2002-02-02 02:02:02
 scp2	source\extensions\module_extensions.ulf	0	LngText	STR_NAME_MODULE_OPTIONAL_EXTENSIONS_HUNART				0	en-US	Hungarian cross-reference toolbar				20090819 18:33:07
 scp2	source\extensions\module_extensions.ulf	0	LngText	STR_NAME_MODULE_OPTIONAL_EXTENSIONS_LIGHTPROOF				999	en-US	Lightproof				2002-02-02 02:02:02
 scp2	source\extensions\module_extensions.ulf	0	LngText	STR_NAME_MODULE_OPTIONAL_EXTENSIONS_LIGHTPROOF				999	fi	Lightproof				2002-02-02 02:02:02
@@ -137,8 +165,11 @@ scp2	source\extensions\module_extensions.ulf	0	LngText	STR_NAME_MODULE_OPTIONAL_
 scp2	source\extensions\module_extensions.ulf	0	LngText	STR_NAME_MODULE_OPTIONAL_EXTENSIONS_MINIMIZER				999	en-US	Sun Presentation Minimizer				2002-02-02 02:02:02
 scp2	source\extensions\module_extensions.ulf	0	LngText	STR_NAME_MODULE_OPTIONAL_EXTENSIONS_MINIMIZER				999	fi	Sun Presentation Minimizer				2002-02-02 02:02:02
 scp2	source\extensions\module_extensions.ulf	0	LngText	STR_NAME_MODULE_OPTIONAL_EXTENSIONS_NLPSOLVER				999	en-US	NLP Solver				2002-02-02 02:02:02
+scp2	source\extensions\module_extensions.ulf	0	LngText	STR_NAME_MODULE_OPTIONAL_EXTENSIONS_NLPSOLVER				999	fi	NLP-ratkaisin				2002-02-02 02:02:02
 scp2	source\extensions\module_extensions.ulf	0	LngText	STR_NAME_MODULE_OPTIONAL_EXTENSIONS_NUMBERTEXT				999	en-US	Numbertext				2002-02-02 02:02:02
+scp2	source\extensions\module_extensions.ulf	0	LngText	STR_NAME_MODULE_OPTIONAL_EXTENSIONS_NUMBERTEXT				999	fi	Numbertext				2002-02-02 02:02:02
 scp2	source\extensions\module_extensions.ulf	0	LngText	STR_NAME_MODULE_OPTIONAL_EXTENSIONS_OOOBLOGGER				999	en-US	Metaweblog Support				2002-02-02 02:02:02
+scp2	source\extensions\module_extensions.ulf	0	LngText	STR_NAME_MODULE_OPTIONAL_EXTENSIONS_OOOBLOGGER				999	fi	Metaweblog tuki				2002-02-02 02:02:02
 scp2	source\extensions\module_extensions.ulf	0	LngText	STR_NAME_MODULE_OPTIONAL_EXTENSIONS_PDFIMPORT				999	en-US	Sun PDF Import				2002-02-02 02:02:02
 scp2	source\extensions\module_extensions.ulf	0	LngText	STR_NAME_MODULE_OPTIONAL_EXTENSIONS_PDFIMPORT				999	fi	Sun PDF Import				2002-02-02 02:02:02
 scp2	source\extensions\module_extensions.ulf	0	LngText	STR_NAME_MODULE_OPTIONAL_EXTENSIONS_PRESENTER_SCREEN				999	en-US	Sun Presenter Console				2002-02-02 02:02:02
@@ -148,6 +179,7 @@ scp2	source\extensions\module_extensions.ulf	0	LngText	STR_NAME_MODULE_OPTIONAL_
 scp2	source\extensions\module_extensions.ulf	0	LngText	STR_NAME_MODULE_OPTIONAL_EXTENSIONS_SUN_TEMPLATE_PACK				999	en-US	Sun Professional Template Pack				2002-02-02 02:02:02
 scp2	source\extensions\module_extensions.ulf	0	LngText	STR_NAME_MODULE_OPTIONAL_EXTENSIONS_SUN_TEMPLATE_PACK				999	fi	Sun Professional Template Pack				2002-02-02 02:02:02
 scp2	source\extensions\module_extensions.ulf	0	LngText	STR_NAME_MODULE_OPTIONAL_EXTENSIONS_WATCH_WINDOW				999	en-US	Watch Window				2002-02-02 02:02:02
+scp2	source\extensions\module_extensions.ulf	0	LngText	STR_NAME_MODULE_OPTIONAL_EXTENSIONS_WATCH_WINDOW				999	fi	Tarkkailuikkuna				2002-02-02 02:02:02
 scp2	source\extensions\module_extensions.ulf	0	LngText	STR_NAME_MODULE_OPTIONAL_EXTENSIONS				999	en-US	Extensions				2002-02-02 02:02:02
 scp2	source\extensions\module_extensions.ulf	0	LngText	STR_NAME_MODULE_OPTIONAL_EXTENSIONS				999	fi	Lisäosat				2002-02-02 02:02:02
 scp2	source\javafilter\module_javafilter.ulf	0	LngText	STR_DESC_MODULE_OPTIONAL_JAVAFILTER_SVGIMPORT				999	en-US	Support for SVG Import				2002-02-02 02:02:02
@@ -155,8 +187,11 @@ scp2	source\javafilter\module_javafilter.ulf	0	LngText	STR_DESC_MODULE_OPTIONAL_
 scp2	source\javafilter\module_javafilter.ulf	0	LngText	STR_NAME_MODULE_OPTIONAL_JAVAFILTER_SVGIMPORT				999	en-US	SVG Import				2002-02-02 02:02:02
 scp2	source\javafilter\module_javafilter.ulf	0	LngText	STR_NAME_MODULE_OPTIONAL_JAVAFILTER_SVGIMPORT				999	fi	SVG:n tuominen.				2002-02-02 02:02:02
 sc	source\ui\cctrl\dpcontrol.src	0	string	RID_POPUP_FILTER	STR_BTN_SELECT_CURRENT			999	en-US	Show only the current item.				2002-02-02 02:02:02
+sc	source\ui\cctrl\dpcontrol.src	0	string	RID_POPUP_FILTER	STR_BTN_SELECT_CURRENT			999	fi	Näytä vain tämänhetkinen kohta.				2002-02-02 02:02:02
 sc	source\ui\cctrl\dpcontrol.src	0	string	RID_POPUP_FILTER	STR_BTN_TOGGLE_ALL			999	en-US	All				2002-02-02 02:02:02
+sc	source\ui\cctrl\dpcontrol.src	0	string	RID_POPUP_FILTER	STR_BTN_TOGGLE_ALL			999	fi	Kaikki				2002-02-02 02:02:02
 sc	source\ui\cctrl\dpcontrol.src	0	string	RID_POPUP_FILTER	STR_BTN_UNSELECT_CURRENT			999	en-US	Hide only the current item.				2002-02-02 02:02:02
+sc	source\ui\cctrl\dpcontrol.src	0	string	RID_POPUP_FILTER	STR_BTN_UNSELECT_CURRENT			999	fi	Piilota tämänhetkinen kohta.				2002-02-02 02:02:02
 sc	source\ui\cctrl\dpcontrol.src	0	string	RID_POPUP_FILTER	STR_MENU_SORT_ASC			999	en-US	Sort Ascending				2002-02-02 02:02:02
 sc	source\ui\cctrl\dpcontrol.src	0	string	RID_POPUP_FILTER	STR_MENU_SORT_ASC			999	fi	Nouseva järjestys				2002-02-02 02:02:02
 sc	source\ui\cctrl\dpcontrol.src	0	string	RID_POPUP_FILTER	STR_MENU_SORT_CUSTOM			999	en-US	Custom Sort				2002-02-02 02:02:02
@@ -178,6 +213,7 @@ sc	source\ui\dbgui\textimportoptions.src	0	fixedline	RID_SCDLG_TEXT_IMPORT_OPTIO
 sc	source\ui\dbgui\textimportoptions.src	0	checkbox	RID_SCDLG_TEXT_IMPORT_OPTIONS	BTN_CONVERT_DATE			999	en-US	Detect special numbers (such as dates).				2002-02-02 02:02:02
 sc	source\ui\dbgui\textimportoptions.src	0	checkbox	RID_SCDLG_TEXT_IMPORT_OPTIONS	BTN_CONVERT_DATE			999	fi	Tunnista erityiset numeromerkinnät (kuten päivämäärät).				2002-02-02 02:02:02
 sc	source\ui\dbgui\textimportoptions.src	0	modaldialog	RID_SCDLG_TEXT_IMPORT_OPTIONS				999	en-US	Import Options				2002-02-02 02:02:02
+sc	source\ui\dbgui\textimportoptions.src	0	modaldialog	RID_SCDLG_TEXT_IMPORT_OPTIONS				999	fi	Tuonnin valinnat				2002-02-02 02:02:02
 sc	source\ui\dbgui\textimportoptions.src	0	radiobutton	RID_SCDLG_TEXT_IMPORT_OPTIONS	RB_AUTOMATIC			999	en-US	Automatic				2002-02-02 02:02:02
 sc	source\ui\dbgui\textimportoptions.src	0	radiobutton	RID_SCDLG_TEXT_IMPORT_OPTIONS	RB_AUTOMATIC			999	fi	Automaattinen				2002-02-02 02:02:02
 sc	source\ui\dbgui\textimportoptions.src	0	radiobutton	RID_SCDLG_TEXT_IMPORT_OPTIONS	RB_CUSTOM			999	en-US	Custom				2002-02-02 02:02:02
@@ -229,6 +265,7 @@ sc	source\ui\src\globstr.src	0	string	RID_GLOBSTR	STR_FORM_SCROLLBAR			999	fi	Vi
 sc	source\ui\src\globstr.src	0	string	RID_GLOBSTR	STR_FORM_SPINNER			999	en-US	Spinner				2002-02-02 02:02:02
 sc	source\ui\src\globstr.src	0	string	RID_GLOBSTR	STR_FORM_SPINNER			999	fi	Selaaja				2002-02-02 02:02:02
 sc	source\ui\src\globstr.src	0	string	RID_GLOBSTR	STR_OPTIONS_WARN_SEPARATORS			999	en-US	Because the current formula separator settings conflict with the locale, the formula separators have been reset to their default values.				2002-02-02 02:02:02
+sc	source\ui\src\globstr.src	0	string	RID_GLOBSTR	STR_OPTIONS_WARN_SEPARATORS			999	fi	Koska nykyinen kaavaerotinasetus on ristiriidassa paikallisasetusten kanssa, kaavaerottimet on palautettu oletusarvoihinsa.				2002-02-02 02:02:02
 sc	source\ui\src\globstr.src	0	string	RID_GLOBSTR	STR_SHAPE_AUTOSHAPE			999	en-US	AutoShape				2002-02-02 02:02:02
 sc	source\ui\src\globstr.src	0	string	RID_GLOBSTR	STR_SHAPE_AUTOSHAPE			999	fi	Automaattinen muoto				2002-02-02 02:02:02
 sc	source\ui\src\globstr.src	0	string	RID_GLOBSTR	STR_SHAPE_LINE			999	en-US	Line				2002-02-02 02:02:02
@@ -240,7 +277,9 @@ sc	source\ui\src\globstr.src	0	string	RID_GLOBSTR	STR_SHAPE_RECTANGLE			999	fi	S
 sc	source\ui\src\globstr.src	0	string	RID_GLOBSTR	STR_SHAPE_TEXTBOX			999	en-US	Text Box				2002-02-02 02:02:02
 sc	source\ui\src\globstr.src	0	string	RID_GLOBSTR	STR_SHAPE_TEXTBOX			999	fi	Tekstikenttä				2002-02-02 02:02:02
 sc	source\ui\src\globstr.src	0	string	RID_GLOBSTR	STR_UNDO_INSERT_CURRENT_DATE			999	en-US	Insert Current Date				2002-02-02 02:02:02
+sc	source\ui\src\globstr.src	0	string	RID_GLOBSTR	STR_UNDO_INSERT_CURRENT_DATE			999	fi	Liitä tämänhetkinen päiväys				2002-02-02 02:02:02
 sc	source\ui\src\globstr.src	0	string	RID_GLOBSTR	STR_UNDO_INSERT_CURRENT_TIME			999	en-US	Insert Current Time				2002-02-02 02:02:02
+sc	source\ui\src\globstr.src	0	string	RID_GLOBSTR	STR_UNDO_INSERT_CURRENT_TIME			999	fi	Liitä tämänhetkinen aika				2002-02-02 02:02:02
 sc	source\ui\src\globstr.src	0	string	RID_GLOBSTR	STR_UNDO_SET_MULTI_TAB_BG_COLOR			999	en-US	Color Tabs				2002-02-02 02:02:02
 sc	source\ui\src\globstr.src	0	string	RID_GLOBSTR	STR_UNDO_SET_MULTI_TAB_BG_COLOR			999	fi	Välilehtien värit				2002-02-02 02:02:02
 sc	source\ui\src\globstr.src	0	string	RID_GLOBSTR	STR_UNDO_SET_TAB_BG_COLOR			999	en-US	Color Tab				2002-02-02 02:02:02
@@ -258,7 +297,9 @@ sc	source\ui\src\optdlg.src	0	fixedtext	RID_SCPAGE_FORMULA	FT_FORMULA_SEP_ARRAY_
 sc	source\ui\src\optdlg.src	0	fixedtext	RID_SCPAGE_FORMULA	FT_FORMULA_SYNTAX			999	en-US	Formula ~syntax				2002-02-02 02:02:02
 sc	source\ui\src\optdlg.src	0	fixedtext	RID_SCPAGE_FORMULA	FT_FORMULA_SYNTAX			999	fi	Kaavan syntaksi				2002-02-02 02:02:02
 sc	source\ui\src\optdlg.src	0	checkbox	RID_SCPAGE_CALC	BTN_GENERAL_PREC			999	en-US	Limit decimals for general number format				2002-02-02 02:02:02
+sc	source\ui\src\optdlg.src	0	checkbox	RID_SCPAGE_CALC	BTN_GENERAL_PREC			999	fi	Rajoita yleisen lukumuodon desimaaleja				2002-02-02 02:02:02
 sc	source\ui\src\optdlg.src	0	checkbox	RID_SCPAGE_FORMULA	CB_ENGLISH_FUNC_NAME			999	en-US	Use English function names				2002-02-02 02:02:02
+sc	source\ui\src\optdlg.src	0	checkbox	RID_SCPAGE_FORMULA	CB_ENGLISH_FUNC_NAME			999	fi	Käytä englanninkielisiä funktionimiä				2002-02-02 02:02:02
 sc	source\ui\src\optdlg.src	0	pushbutton	RID_SCPAGE_FORMULA	BTN_FORMULA_SEP_RESET			999	en-US	Rese~t				2002-02-02 02:02:02
 sc	source\ui\src\optdlg.src	0	pushbutton	RID_SCPAGE_FORMULA	BTN_FORMULA_SEP_RESET			999	fi	Palauta				2002-02-02 02:02:02
 sc	source\ui\src\optdlg.src	0	stringlist	RID_SCPAGE_FORMULA.LB_FORMULA_SYNTAX	1			999	en-US	Calc A1				2002-02-02 02:02:02
@@ -318,24 +359,35 @@ svtools	source\misc1\mediatyp.src	0	string	STR_SVT_MIMETYPE_AUDIO_VORBIS				999
 svtools	source\misc1\mediatyp.src	0	string	STR_SVT_MIMETYPE_VIDEO_THEORA				999	en-US	Video file				2002-02-02 02:02:02
 svtools	source\misc1\mediatyp.src	0	string	STR_SVT_MIMETYPE_VIDEO_THEORA				999	fi	Videotiedosto				2002-02-02 02:02:02
 svx	source\cui\align.src	0	stringlist	RID_SVXPAGE_ALIGNMENT.LB_HORALIGN	7			999	en-US	Distributed				2002-02-02 02:02:02
+svx	source\cui\align.src	0	stringlist	RID_SVXPAGE_ALIGNMENT.LB_HORALIGN	7			999	fi	Jaettu				2002-02-02 02:02:02
 svx	source\cui\align.src	0	stringlist	RID_SVXPAGE_ALIGNMENT.LB_VERALIGN	5			999	en-US	Justified				2002-02-02 02:02:02
+svx	source\cui\align.src	0	stringlist	RID_SVXPAGE_ALIGNMENT.LB_VERALIGN	5			999	fi	Tasattu				2002-02-02 02:02:02
 svx	source\cui\align.src	0	stringlist	RID_SVXPAGE_ALIGNMENT.LB_VERALIGN	6			999	en-US	Distributed				2002-02-02 02:02:02
+svx	source\cui\align.src	0	stringlist	RID_SVXPAGE_ALIGNMENT.LB_VERALIGN	6			999	fi	Jaettu				2002-02-02 02:02:02
 svx	source\cui\autocdlg.src	0	pageitem	RID_OFA_AUTOCORR_DLG.1	RID_OFAPAGE_AUTOCORR_QUOTE			999	en-US	Localized Options				2002-02-02 02:02:02
+svx	source\cui\autocdlg.src	0	pageitem	RID_OFA_AUTOCORR_DLG.1	RID_OFAPAGE_AUTOCORR_QUOTE			999	fi	Lokalisoidut valinnat				2002-02-02 02:02:02
 svx	source\cui\autocdlg.src	0	string	COMMON_CLB_ENTRIES	ST_CORRECT_ACCIDENTAL_CAPS_LOCK			999	en-US	Correct accidental use of cAPS LOCK key				2002-02-02 02:02:02
 svx	source\cui\autocdlg.src	0	string	COMMON_CLB_ENTRIES	ST_CORRECT_ACCIDENTAL_CAPS_LOCK			999	fi	Korjaa cAPS LOCK -näppäimen tahaton käyttö				2002-02-02 02:02:02
 svx	source\cui\autocdlg.src	0	string	RID_OFAPAGE_AUTOCORR_QUOTE	ST_NON_BREAK_SPACE			999	en-US	Add non breaking space before specific punctuation marks in french text				2002-02-02 02:02:02
+svx	source\cui\autocdlg.src	0	string	RID_OFAPAGE_AUTOCORR_QUOTE	ST_NON_BREAK_SPACE			999	fi	Lisää sitova sanaväli tiettyjen välimerkkien edelle ranskalaisessa tekstissä				2002-02-02 02:02:02
 svx	source\cui\autocdlg.src	0	string	RID_OFAPAGE_AUTOCORR_QUOTE	ST_ORDINAL			999	en-US	Format ordinal numbers suffixes (1st -> 1^st)				2002-02-02 02:02:02
+svx	source\cui\autocdlg.src	0	string	RID_OFAPAGE_AUTOCORR_QUOTE	ST_ORDINAL			999	fi	Muotoile järjestysluvun tunnukset (1st -> 1^st)				2002-02-02 02:02:02
 svx	source\cui\autocdlg.src	0	string	RID_OFAPAGE_AUTOCORR_QUOTE	STR_HEADER1			999	en-US	[M]				2002-02-02 02:02:02
+svx	source\cui\autocdlg.src	0	string	RID_OFAPAGE_AUTOCORR_QUOTE	STR_HEADER1			999	fi	[M]				2002-02-02 02:02:02
 svx	source\cui\autocdlg.src	0	string	RID_OFAPAGE_AUTOCORR_QUOTE	STR_HEADER2			999	en-US	[T]				2002-02-02 02:02:02
+svx	source\cui\autocdlg.src	0	string	RID_OFAPAGE_AUTOCORR_QUOTE	STR_HEADER2			999	fi	[T]				2002-02-02 02:02:02
 svx	source\cui\autocdlg.src	0	tabpage	RID_OFAPAGE_AUTOCORR_QUOTE		HID_OFAPAGE_AUTOCORR_QUOTE		999	en-US	Localized Options				2002-02-02 02:02:02
+svx	source\cui\autocdlg.src	0	tabpage	RID_OFAPAGE_AUTOCORR_QUOTE		HID_OFAPAGE_AUTOCORR_QUOTE		999	fi	Lokalisoidut valinnat				2002-02-02 02:02:02
 svx	source\cui\grfflt.src	0	metricfield	RID_SVX_GRFFILTER_DLG_MOSAIC	DLG_FILTERMOSAIC_MTR_HEIGHT			999	en-US	 Pixel				2002-02-02 02:02:02
 svx	source\cui\grfflt.src	0	metricfield	RID_SVX_GRFFILTER_DLG_MOSAIC	DLG_FILTERMOSAIC_MTR_HEIGHT			999	fi	Kuvapiste				2002-02-02 02:02:02
 svx	source\cui\grfflt.src	0	metricfield	RID_SVX_GRFFILTER_DLG_MOSAIC	DLG_FILTERMOSAIC_MTR_WIDTH			999	en-US	 Pixel				2002-02-02 02:02:02
 svx	source\cui\grfflt.src	0	metricfield	RID_SVX_GRFFILTER_DLG_MOSAIC	DLG_FILTERMOSAIC_MTR_WIDTH			999	fi	Kuvapiste				2002-02-02 02:02:02
 svx	source\cui\optfltr.src	0	checkbox	RID_OFAPAGE_MSFILTEROPT	CB_WBAS_WBCTBL			999	en-US	E~xecutable code				2002-02-02 02:02:02
+svx	source\cui\optfltr.src	0	checkbox	RID_OFAPAGE_MSFILTEROPT	CB_WBAS_WBCTBL			999	fi	Suorittava ~koodi				2002-02-02 02:02:02
 svx	source\cui\optgdlg.src	0	checkbox	OFA_TP_MISC	CB_ODMADLG			999	en-US	Show ODMA DMS dialogs first				2002-02-02 02:02:02
 svx	source\cui\optgdlg.src	0	checkbox	OFA_TP_MISC	CB_ODMADLG			999	fi	Näytä ODMA DMS -valintaikkunat ensin				2002-02-02 02:02:02
 svx	source\cui\optgdlg.src	0	checkbox	OFA_TP_MISC	CB_SAVE_ALWAYS			999	en-US	Allow to save document even when the document is not modified				2002-02-02 02:02:02
+svx	source\cui\optgdlg.src	0	checkbox	OFA_TP_MISC	CB_SAVE_ALWAYS			999	fi	Salli asiakirjan tallentaminen vaikka sitä ei olisi muokattu				2002-02-02 02:02:02
 svx	source\cui\optgdlg.src	0	stringlist	OFA_TP_VIEW.LB_ICONSTYLE	8			999	en-US	Oxygen				2002-02-02 02:02:02
 svx	source\cui\optgdlg.src	0	stringlist	OFA_TP_VIEW.LB_ICONSTYLE	8			999	fi	Oxygen				2002-02-02 02:02:02
 svx	source\cui\textanim.src	0	metricfield	RID_SVXPAGE_TEXTANIMATION	MTR_FLD_AMOUNT			999	en-US	 Pixel				2002-02-02 02:02:02
@@ -351,9 +403,13 @@ svx	source\cui\treeopt.src	0	itemlist	RID_OFADLG_OPTIONS_TREE_PAGES.SID_SC_EDITO
 svx	source\cui\treeopt.src	0	itemlist	RID_OFADLG_OPTIONS_TREE_PAGES.SID_SC_EDITOPTIONS	9			999	en-US	Grid				2002-02-02 02:02:02
 svx	source\cui\treeopt.src	0	itemlist	RID_OFADLG_OPTIONS_TREE_PAGES.SID_SC_EDITOPTIONS	9			999	fi	Ruudukko				2002-02-02 02:02:02
 svx	source\cui\treeopt.src	0	itemlist	RID_OFADLG_OPTIONS_TREE_PAGES.SID_SW_EDITOPTIONS	12			999	en-US	Comparison				2002-02-02 02:02:02
+svx	source\cui\treeopt.src	0	itemlist	RID_OFADLG_OPTIONS_TREE_PAGES.SID_SW_EDITOPTIONS	12			999	fi	Vertailu				2002-02-02 02:02:02
 svx	source\cui\treeopt.src	0	itemlist	RID_OFADLG_OPTIONS_TREE_PAGES.SID_SW_EDITOPTIONS	13			999	en-US	Compatibility				2002-02-02 02:02:02
+svx	source\cui\treeopt.src	0	itemlist	RID_OFADLG_OPTIONS_TREE_PAGES.SID_SW_EDITOPTIONS	13			999	fi	Yhteensopivuus				2002-02-02 02:02:02
 svx	source\cui\treeopt.src	0	itemlist	RID_OFADLG_OPTIONS_TREE_PAGES.SID_SW_EDITOPTIONS	14			999	en-US	AutoCaption				2002-02-02 02:02:02
+svx	source\cui\treeopt.src	0	itemlist	RID_OFADLG_OPTIONS_TREE_PAGES.SID_SW_EDITOPTIONS	14			999	fi	Automaattiselite				2002-02-02 02:02:02
 svx	source\cui\treeopt.src	0	itemlist	RID_OFADLG_OPTIONS_TREE_PAGES.SID_SW_EDITOPTIONS	15			999	en-US	Mail Merge E-mail				2002-02-02 02:02:02
+svx	source\cui\treeopt.src	0	itemlist	RID_OFADLG_OPTIONS_TREE_PAGES.SID_SW_EDITOPTIONS	15			999	fi	Joukkokirje-sähköposti				2002-02-02 02:02:02
 svx	source\dialog\linkwarn.src	0	cancelbutton	RID_SVXDLG_LINK_WARNING	PB_NO			999	en-US	~Embed Graphic				2002-02-02 02:02:02
 svx	source\dialog\linkwarn.src	0	cancelbutton	RID_SVXDLG_LINK_WARNING	PB_NO			999	fi	~Upota grafiikka				2002-02-02 02:02:02
 svx	source\dialog\linkwarn.src	0	fixedtext	RID_SVXDLG_LINK_WARNING	FT_INFOTEXT			999	en-US	The file %FILENAME will not be stored along with your document, but only referenced as a link. This is dangerous if you move and/or rename the files. Do you want to embed the graphic instead?				2002-02-02 02:02:02
@@ -583,6 +639,7 @@ svx	source\stbctrls\stbctrls.src	0	string	RID_SVXSTR_DOC_MODIFIED_NO				999	fi	A
 svx	source\stbctrls\stbctrls.src	0	string	RID_SVXSTR_DOC_MODIFIED_YES				999	en-US	The document has been modified. Double-click to save the document.				2002-02-02 02:02:02
 svx	source\stbctrls\stbctrls.src	0	string	RID_SVXSTR_DOC_MODIFIED_YES				999	fi	Asia kirjaa on muokattu. Kaksoisnapsauta tallentaaksesi asiakirjan.				2002-02-02 02:02:02
 svx	source\svxlink\linkmgr.src	0	string	RID_SVXSTR_AVMEDIALINK				999	en-US	Audio/Video				2002-02-02 02:02:02
+svx	source\svxlink\linkmgr.src	0	string	RID_SVXSTR_AVMEDIALINK				999	fi	Audio/Video				2002-02-02 02:02:02
 sw	sdi\swslots.src	0	sfxslotinfo	FN_INPLACE_OLE				999	en-US	Open OLE object inplace				2002-02-02 02:02:02
 sw	sdi\swslots.src	0	sfxslotinfo	FN_INPLACE_OLE				999	fi	Avaa OLE-objekti upotettuna				2002-02-02 02:02:02
 sw	sdi\swslots.src	0	sfxslotinfo	FN_OUTPLACE_OLE				999	en-US	Open OLE object outplace				2002-02-02 02:02:02
@@ -592,13 +649,19 @@ sw	source\ui\app\mn.src	0	menuitem	MN_OLE_POPUPMENU	FN_INPLACE_OLE	FN_INPLACE_OL
 sw	source\ui\app\mn.src	0	menuitem	MN_OLE_POPUPMENU	FN_OUTPLACE_OLE	FN_OUTPLACE_OLE		999	en-US	Activate OLE object outplace				2002-02-02 02:02:02
 sw	source\ui\app\mn.src	0	menuitem	MN_OLE_POPUPMENU	FN_OUTPLACE_OLE	FN_OUTPLACE_OLE		999	fi	Aktivoi OLE-objekti erillisessä ohjelmassa				2002-02-02 02:02:02
 sw	source\ui\config\optdlg.src	0	fixedline	TP_COMPARISON_OPT	FL_CMP			999	en-US	Compare documents				2002-02-02 02:02:02
-sw	source\ui\config\optdlg.src	0	fixedline	TP_COMPARISON_OPT	FL_CMP			999	fi	Malliasiakirjat				2002-02-02 02:02:02
+sw	source\ui\config\optdlg.src	0	fixedline	TP_COMPARISON_OPT	FL_CMP			999	fi	Vertaile asiakirjoja				2002-02-02 02:02:02
 sw	source\ui\config\optdlg.src	0	fixedline	TP_COMPARISON_OPT	FL_SET			999	en-US	Settings				2002-02-02 02:02:02
+sw	source\ui\config\optdlg.src	0	fixedline	TP_COMPARISON_OPT	FL_SET			999	fi	Asetukset				2002-02-02 02:02:02
 sw	source\ui\config\optdlg.src	0	checkbox	TP_COMPARISON_OPT	CB_IGNORE			999	en-US	Ignore ~pieces of length				2002-02-02 02:02:02
+sw	source\ui\config\optdlg.src	0	checkbox	TP_COMPARISON_OPT	CB_IGNORE			999	fi	Ohita ~yksikköä pituudesta				2002-02-02 02:02:02
 sw	source\ui\config\optdlg.src	0	checkbox	TP_COMPARISON_OPT	CB_RSID			999	en-US	Use ~RSID				2002-02-02 02:02:02
+sw	source\ui\config\optdlg.src	0	checkbox	TP_COMPARISON_OPT	CB_RSID			999	fi	Käytä ~RSIDiä				2002-02-02 02:02:02
 sw	source\ui\config\optdlg.src	0	radiobutton	TP_COMPARISON_OPT	RB_AUTO			999	en-US	~Auto				2002-02-02 02:02:02
+sw	source\ui\config\optdlg.src	0	radiobutton	TP_COMPARISON_OPT	RB_AUTO			999	fi	~Auto				2002-02-02 02:02:02
 sw	source\ui\config\optdlg.src	0	radiobutton	TP_COMPARISON_OPT	RB_CHAR			999	en-US	By ~character				2002-02-02 02:02:02
+sw	source\ui\config\optdlg.src	0	radiobutton	TP_COMPARISON_OPT	RB_CHAR			999	fi	~Merkin mukaan				2002-02-02 02:02:02
 sw	source\ui\config\optdlg.src	0	radiobutton	TP_COMPARISON_OPT	RB_WORD			999	en-US	By ~word				2002-02-02 02:02:02
+sw	source\ui\config\optdlg.src	0	radiobutton	TP_COMPARISON_OPT	RB_WORD			999	fi	~Sanan mukaan				2002-02-02 02:02:02
 sw	source\ui\config\optload.src	0	checkbox	TP_OPTLOAD_PAGE	CB_USE_CHAR_UNIT			999	en-US	Enable char unit				2002-02-02 02:02:02
 sw	source\ui\config\optload.src	0	checkbox	TP_OPTLOAD_PAGE	CB_USE_CHAR_UNIT			999	fi	Ota käyttöön merkki yksikkö				2002-02-02 02:02:02
 sw	source\ui\config\optload.src	0	itemlist	STR_ARR_METRIC	10			999	en-US	Char				2002-02-02 02:02:02
@@ -610,6 +673,7 @@ sw	source\ui\misc\pggrid.src	0	fixedtext	TP_TEXTGRID_PAGE	FT_CHARRANGE			999	fi
 sw	source\ui\misc\pggrid.src	0	fixedtext	TP_TEXTGRID_PAGE	FT_LINERANGE			999	en-US	( 1 - 48 )				2002-02-02 02:02:02
 sw	source\ui\misc\pggrid.src	0	fixedtext	TP_TEXTGRID_PAGE	FT_LINERANGE			999	fi	( 1 - 48 )				2002-02-02 02:02:02
 sw	source\ui\utlui\utlui.src	0	string	RID_SHELLRES_AUTOFMTSTRS	STR_AUTOFMTREDL_NON_BREAK_SPACE +1			999	en-US	Add non breaking space				2002-02-02 02:02:02
+sw	source\ui\utlui\utlui.src	0	string	RID_SHELLRES_AUTOFMTSTRS	STR_AUTOFMTREDL_NON_BREAK_SPACE +1			999	fi	Lisää sitova välilyönti				2002-02-02 02:02:02
 vcl	source\src\btntext.src	0	string	SV_BUTTONTEXT_CANCEL				999	en-US	~Cancel				2002-02-02 02:02:02
 vcl	source\src\btntext.src	0	string	SV_BUTTONTEXT_CANCEL				999	fi	Peruuta				2002-02-02 02:02:02
 vcl	source\src\btntext.src	0	string	SV_BUTTONTEXT_OK				999	en-US	~OK				2002-02-02 02:02:02
diff --git a/po/ooo-build-lt.po b/po/ooo-build-lt.po
index 47f7626..cc25de0 100644
--- a/po/ooo-build-lt.po
+++ b/po/ooo-build-lt.po
@@ -23,11 +23,11 @@ msgstr ""
 
 #: basctl/source/basicide/basidesh.src#RID_STR_CLASS_MODULES.string.text
 msgid "Class Modules"
-msgstr ""
+msgstr "Klasių moduliai"
 
 #: basctl/source/basicide/basidesh.src#RID_STR_DOCUMENT_OBJECTS.string.text
 msgid "Document Objects"
-msgstr ""
+msgstr "Dokumentų objektai"
 
 #: basctl/source/basicide/basidesh.src#RID_STR_NORMAL_MODULES.string.text
 msgid "Modules"
@@ -35,7 +35,7 @@ msgstr "Moduliai"
 
 #: basctl/source/basicide/basidesh.src#RID_STR_USERFORMS.string.text
 msgid "Forms"
-msgstr ""
+msgstr "Formos"
 
 #: basic/source/classes/sb.src#RID_BASIC_START.ERRCODE_BASIC_COMPAT___ERRCODE_RES_MASK.string.text
 msgid "$(ARG1)."
@@ -43,16 +43,15 @@ msgstr ""
 
 #: connectivity/source/drivers/postgresql/postgresql.xcu#.Drivers.Installed.sdbc_postgresql__.DriverTypeDisplayName.value.text
 msgid "postgresql"
-msgstr ""
+msgstr "postgresql"
 
 #: extensions/source/propctrlr/formres.src#RID_STR_GROUP_NAME.string.text
-#, fuzzy
 msgid "Group name"
-msgstr "GrupÄ—s"
+msgstr "GrupÄ—s pavadinimas"
 
 #: filter/source/config/fragments/internalgraphicfilters/svg_Import.xcu#svg_Import.UIName.value.text
 msgid "SVG - Scalable Vector Graphics"
-msgstr ""
+msgstr "SVG - keičiamo dydžio vektorinė grafika"
 
 #: helpcontent2/source/text/scalc/01/04060107.xhp#par_id936613.help.text
 msgid ""
@@ -99,7 +98,7 @@ msgctxt ""
 "helpcontent2/source/text/shared/optionen/comparisonopt.xhp#hd_id3145607.help."
 "text"
 msgid "Settings"
-msgstr ""
+msgstr "Nuostatos"
 
 #: helpcontent2/source/text/shared/optionen/comparisonopt.xhp#hd_id3145785.help.text
 msgid "Use RSID"
@@ -111,22 +110,23 @@ msgstr ""
 
 #: helpcontent2/source/text/shared/optionen/comparisonopt.xhp#hd_id3148674.help.text
 msgid "By character"
-msgstr ""
+msgstr "Pagal simbolį"
 
 #: helpcontent2/source/text/shared/optionen/comparisonopt.xhp#hd_id3152812.help.text
 msgid "By word"
-msgstr ""
+msgstr "Pagal žodį"
 
 #: helpcontent2/source/text/shared/optionen/comparisonopt.xhp#hd_id3153823.help.text
 msgid ""
 "<link href=\"text/shared/optionen/comparisonopt.xhp\" name=\"Comparison"
 "\">Comparison</link>"
 msgstr ""
+"<link href=\"text/shared/optionen/comparisonopt.xhp\" name=\"Comparison"
+"\">Palyginimas</link>"
 
 #: helpcontent2/source/text/shared/optionen/comparisonopt.xhp#hd_id3155419.help.text
-#, fuzzy
 msgid "Compare Documents"
-msgstr "Papildo"
+msgstr "Palyginti dokumentus"
 
 #: helpcontent2/source/text/shared/optionen/comparisonopt.xhp#hd_id3163713.help.text
 msgid "Ignore isolated pieces of length"
@@ -190,7 +190,7 @@ msgstr ""
 msgctxt ""
 "helpcontent2/source/text/shared/optionen/comparisonopt.xhp#tit.help.text"
 msgid "Comparison"
-msgstr ""
+msgstr "Palyginimas"
 
 #: helpcontent2/source/text/shared/00/00000406.xhp#par_id3147006.help.text
 msgid ""
@@ -313,7 +313,7 @@ msgstr ""
 
 #: scp2/source/accessories/module_gallery_accessories.ulf#STR_NAME_MODULE_OPTIONAL_ACCESSORIES_GALLERY.LngText.text
 msgid "Gallery"
-msgstr ""
+msgstr "Galerija"
 
 #: scp2/source/accessories/module_samples_accessories.ulf#STR_DESC_MODULE_OPTIONAL_ACCESSORIES_ADVERTISEMENT.LngText.text
 msgid "%PRODUCTNAME advertisement materials."
@@ -330,17 +330,15 @@ msgstr ""
 
 #: scp2/source/accessories/module_samples_accessories.ulf#STR_NAME_MODULE_OPTIONAL_ACCESSORIES_ADVERTISEMENT.LngText.text
 msgid "Advertisement"
-msgstr ""
+msgstr "Reklama"
 
 #: scp2/source/accessories/module_samples_accessories.ulf#STR_NAME_MODULE_OPTIONAL_ACCESSORIES_DOCUMENTATIONS.LngText.text
-#, fuzzy
 msgid "Documentations"
 msgstr "Dokumentacija"
 
 #: scp2/source/accessories/module_samples_accessories.ulf#STR_NAME_MODULE_OPTIONAL_ACCESSORIES_SAMPLES.LngText.text
-#, fuzzy
 msgid "Sample documents"
-msgstr "Papildo"
+msgstr "Dokumentų pavyzdžiai"
 
 #: scp2/source/accessories/module_templates_accessories.ulf#STR_DESC_MODULE_OPTIONAL_ACCESSORIES_TEMPLATES_TEMPLATES_COMMON.LngText.text
 msgid ""
@@ -354,12 +352,11 @@ msgstr ""
 
 #: scp2/source/accessories/module_templates_accessories.ulf#STR_NAME_MODULE_OPTIONAL_ACCESSORIES_TEMPLATES_TEMPLATES_COMMON.LngText.text
 msgid "Common templates"
-msgstr ""
+msgstr "Bendri Å¡ablonai"
 
 #: scp2/source/accessories/module_templates_accessories.ulf#STR_NAME_MODULE_OPTIONAL_ACCESSORIES_TEMPLATES.LngText.text
-#, fuzzy
 msgid "Templates"
-msgstr "Temperatūra:"
+msgstr "Å ablonai"
 
 #: scp2/source/extensions/module_extensions.ulf#STR_DESC_MODULE_OPTIONAL_EXTENSIONS_GOOGLE_DOCS.LngText.text
 msgid ""
@@ -438,11 +435,11 @@ msgstr ""
 
 #: scp2/source/extensions/module_extensions.ulf#STR_NAME_MODULE_OPTIONAL_EXTENSIONS_GOOGLE_DOCS.LngText.text
 msgid "GoogleDocs"
-msgstr ""
+msgstr "GoogleDocs"
 
 #: scp2/source/extensions/module_extensions.ulf#STR_NAME_MODULE_OPTIONAL_EXTENSIONS_LIGHTPROOF.LngText.text
 msgid "Lightproof"
-msgstr ""
+msgstr "Lightproof"
 
 #: scp2/source/extensions/module_extensions.ulf#STR_NAME_MODULE_OPTIONAL_EXTENSIONS_MEDIAWIKI.LngText.text
 msgid "Sun MediaWiki Publisher"
@@ -489,32 +486,31 @@ msgstr ""
 
 #: scp2/source/extensions/module_extensions.ulf#STR_NAME_MODULE_OPTIONAL_EXTENSIONS.LngText.text
 msgid "Extensions"
-msgstr ""
+msgstr "PlÄ—tiniai"
 
 #: scp2/source/javafilter/module_javafilter.ulf#STR_DESC_MODULE_OPTIONAL_JAVAFILTER_SVGIMPORT.LngText.text
 msgid "Support for SVG Import"
 msgstr ""
 
 #: scp2/source/javafilter/module_javafilter.ulf#STR_NAME_MODULE_OPTIONAL_JAVAFILTER_SVGIMPORT.LngText.text
-#, fuzzy
 msgid "SVG Import"
-msgstr "Importuoti"
+msgstr "SVG įkėlimas"
 
 #: sc/source/ui/cctrl/dpcontrol.src#RID_POPUP_FILTER.STR_BTN_SELECT_CURRENT.string.text
 msgid "Show only the current item."
-msgstr ""
+msgstr "Rodyti tik dabartinį elementą."
 
 #: sc/source/ui/cctrl/dpcontrol.src#RID_POPUP_FILTER.STR_BTN_TOGGLE_ALL.string.text
 msgid "All"
-msgstr ""
+msgstr "Visus"
 
 #: sc/source/ui/cctrl/dpcontrol.src#RID_POPUP_FILTER.STR_BTN_UNSELECT_CURRENT.string.text
 msgid "Hide only the current item."
-msgstr ""
+msgstr "Slėpti tik dabartinį elementą."
 
 #: sc/source/ui/cctrl/dpcontrol.src#RID_POPUP_FILTER.STR_MENU_SORT_ASC.string.text
 msgid "Sort Ascending"
-msgstr ""
+msgstr "Rikiuoti didėjančia tvarka"
 
 #: sc/source/ui/cctrl/dpcontrol.src#RID_POPUP_FILTER.STR_MENU_SORT_CUSTOM.string.text
 msgid "Custom Sort"
@@ -522,11 +518,12 @@ msgstr ""
 
 #: sc/source/ui/cctrl/dpcontrol.src#RID_POPUP_FILTER.STR_MENU_SORT_DESC.string.text
 msgid "Sort Descending"
-msgstr ""
+msgstr "Rikiuoti mažėjančia tvarka"
 
+# button label for other/more options
 #: sc/source/ui/dbgui/asciiopt.src#RID_SCDLG_ASCII.FL_OTHER_OPTIONS.fixedline.text
 msgid "Other options"
-msgstr ""
+msgstr "Kitos parinktys"
 
 # label for language selection
 #: sc/source/ui/dbgui/asciiopt.src#RID_SCDLG_ASCII.FT_CUSTOMLANG.fixedtext.text
@@ -535,7 +532,7 @@ msgstr "Kalba"
 
 #: sc/source/ui/dbgui/asciiopt.src#RID_SCDLG_ASCII.CB_DETECT_SPECIAL_NUMBER.checkbox.text
 msgid "Detect special numbers"
-msgstr ""
+msgstr "Aptikti specialius skaičius"
 
 #: sc/source/ui/dbgui/asciiopt.src#RID_SCDLG_ASCII.CB_QUOTED_AS_TEXT.checkbox.text
 msgid "~Quoted field as text"
@@ -555,15 +552,15 @@ msgstr ""
 
 #: sc/source/ui/dbgui/textimportoptions.src#RID_SCDLG_TEXT_IMPORT_OPTIONS.modaldialog.text
 msgid "Import Options"
-msgstr ""
+msgstr "Įkėlimo parinktys"
 
 #: sc/source/ui/dbgui/textimportoptions.src#RID_SCDLG_TEXT_IMPORT_OPTIONS.RB_AUTOMATIC.radiobutton.text
 msgid "Automatic"
-msgstr ""
+msgstr "Automatiškai"
 
 #: sc/source/ui/dbgui/textimportoptions.src#RID_SCDLG_TEXT_IMPORT_OPTIONS.RB_CUSTOM.radiobutton.text
 msgid "Custom"
-msgstr ""
+msgstr "Savitai"
 
 #: sc/source/ui/drawfunc/objdraw.src#MN_DELLNK.SID_DRAW_HLINK_DELETE.menuitem.text
 #, fuzzy
@@ -572,7 +569,7 @@ msgstr "Pašalinti serverį"
 
 #: sc/source/ui/drawfunc/objdraw.src#MN_EDITLNK.SID_DRAW_HLINK_EDIT.menuitem.text
 msgid "~Hyperlink..."
-msgstr ""
+msgstr "~Nuoroda..."
 
 #: sc/source/ui/drawfunc/objdraw.src#RID_POPUP_GRAPHIC.RID_POPUP_CHART.SID_INPLACE_OBJECT.menuitem.text
 msgctxt ""
@@ -604,7 +601,7 @@ msgstr ""
 
 #: sc/source/ui/src/datafdlg.src#RID_SCDLG_DATAFORM.LAB_DATAFORM_RECORDNO.fixedtext.text
 msgid "/"
-msgstr ""
+msgstr "/"
 
 #: sc/source/ui/src/datafdlg.src#RID_SCDLG_DATAFORM.modaldialog.text
 msgid "Data Form"
@@ -620,30 +617,27 @@ msgstr "Trinti"
 
 #: sc/source/ui/src/datafdlg.src#RID_SCDLG_DATAFORM.BTN_DATAFORM_LAST.pushbutton.text
 msgid "Last Record"
-msgstr ""
+msgstr "Paskutinis įrašas"
 
 #: sc/source/ui/src/datafdlg.src#RID_SCDLG_DATAFORM.BTN_DATAFORM_NEW.pushbutton.text
 msgid "New"
 msgstr "Nauja"
 
 #: sc/source/ui/src/datafdlg.src#RID_SCDLG_DATAFORM.BTN_DATAFORM_NEXT.pushbutton.text
-#, fuzzy
 msgid "Next Record"
-msgstr "Kitas ekra&nas"
+msgstr "Kitas įrašas"
 
 #: sc/source/ui/src/datafdlg.src#RID_SCDLG_DATAFORM.BTN_DATAFORM_RESTORE.pushbutton.text
-#, fuzzy
 msgid "Restore"
-msgstr "Perkrauti"
+msgstr "Atkurti"
 
 #: sc/source/ui/src/globstr.src#RID_GLOBSTR.STR_FORM_BUTTON.string.text
-#, fuzzy
 msgid "Button"
-msgstr "&Mygtukai"
+msgstr "Mygtukas"
 
 #: sc/source/ui/src/globstr.src#RID_GLOBSTR.STR_FORM_DROPDOWN.string.text
 msgid "Drop Down"
-msgstr ""
+msgstr "Išskleidžiamasis"
 
 #: sc/source/ui/src/globstr.src#RID_GLOBSTR.STR_FORM_GROUPBOX.string.text
 #, fuzzy
@@ -651,31 +645,28 @@ msgid "Group Box"
 msgstr "GrupÄ—s"
 
 #: sc/source/ui/src/globstr.src#RID_GLOBSTR.STR_FORM_CHECKBOX.string.text
-#, fuzzy
 msgid "Check Box"
-msgstr "Tikrinti dabar"
+msgstr "Žymimasis langelis"
 
 #: sc/source/ui/src/globstr.src#RID_GLOBSTR.STR_FORM_LABEL.string.text
 msgid "Label"
-msgstr ""
+msgstr "Žymė"
 
 #: sc/source/ui/src/globstr.src#RID_GLOBSTR.STR_FORM_LISTBOX.string.text
 msgid "List Box"
-msgstr ""
+msgstr "Sąrašas"
 
 #: sc/source/ui/src/globstr.src#RID_GLOBSTR.STR_FORM_OPTIONBUTTON.string.text
 msgid "Option Button"
-msgstr ""
+msgstr "Parinkties mygtukas"
 
 #: sc/source/ui/src/globstr.src#RID_GLOBSTR.STR_FORM_SCROLLBAR.string.text
-#, fuzzy
 msgid "Scroll Bar"
-msgstr "Slinkimas"
+msgstr "Slinkties juosta"
 
 #: sc/source/ui/src/globstr.src#RID_GLOBSTR.STR_FORM_SPINNER.string.text
-#, fuzzy
 msgid "Spinner"
-msgstr "Skeneris"
+msgstr "Suktukas"
 
 #: sc/source/ui/src/globstr.src#RID_GLOBSTR.STR_OPTIONS_WARN_SEPARATORS.string.text
 msgid ""
@@ -684,42 +675,39 @@ msgid ""
 msgstr ""
 
 #: sc/source/ui/src/globstr.src#RID_GLOBSTR.STR_SHAPE_AUTOSHAPE.string.text
-#, fuzzy
 msgid "AutoShape"
-msgstr "MShape"
+msgstr "Autofigūra"
 
 #: sc/source/ui/src/globstr.src#RID_GLOBSTR.STR_SHAPE_LINE.string.text
-#, fuzzy
 msgctxt "sc/source/ui/src/globstr.src#RID_GLOBSTR.STR_SHAPE_LINE.string.text"
 msgid "Line"
-msgstr "Atmesti"
+msgstr "Linija"
 
 #: sc/source/ui/src/globstr.src#RID_GLOBSTR.STR_SHAPE_OVAL.string.text
 msgid "Oval"
-msgstr ""
+msgstr "Ovalas"
 
 #: sc/source/ui/src/globstr.src#RID_GLOBSTR.STR_SHAPE_RECTANGLE.string.text
 msgid "Rectangle"
-msgstr ""
+msgstr "Stačiakampis"
 
 #: sc/source/ui/src/globstr.src#RID_GLOBSTR.STR_SHAPE_TEXTBOX.string.text
-#, fuzzy
 msgid "Text Box"
-msgstr "Tekstinis režimas"
+msgstr "Teksto langelis"
 
 #: sc/source/ui/src/globstr.src#RID_GLOBSTR.STR_UNDO_INSERT_CURRENT_DATE.string.text
 msgctxt ""
 "sc/source/ui/src/globstr.src#RID_GLOBSTR.STR_UNDO_INSERT_CURRENT_DATE.string."
 "text"
 msgid "Insert Current Date"
-msgstr ""
+msgstr "Įterpti dabartinę datą"
 
 #: sc/source/ui/src/globstr.src#RID_GLOBSTR.STR_UNDO_INSERT_CURRENT_TIME.string.text
 msgctxt ""
 "sc/source/ui/src/globstr.src#RID_GLOBSTR.STR_UNDO_INSERT_CURRENT_TIME.string."
 "text"
 msgid "Insert Current Time"
-msgstr ""
+msgstr "Įterpti dabartinį laiką"
 
 #: sc/source/ui/src/globstr.src#RID_GLOBSTR.STR_UNDO_SET_MULTI_TAB_BG_COLOR.string.text
 msgid "Color Tabs"
@@ -731,15 +719,15 @@ msgstr ""
 
 #: sc/source/ui/src/optdlg.src#RID_SCPAGE_FORMULA.FL_FORMULA_OPTIONS.fixedline.text
 msgid "Formula options"
-msgstr ""
+msgstr "FormulÄ—s parinktys"
 
 #: sc/source/ui/src/optdlg.src#RID_SCPAGE_FORMULA.FL_FORMULA_SEPS.fixedline.text
 msgid "Separators"
-msgstr ""
+msgstr "Skirtukai"
 
 #: sc/source/ui/src/optdlg.src#RID_SCPAGE_FORMULA.FT_FORMULA_SEP_ARG.fixedtext.text
 msgid "~Function"
-msgstr ""
+msgstr "~Funkcija"
 
 #: sc/source/ui/src/optdlg.src#RID_SCPAGE_FORMULA.FT_FORMULA_SEP_ARRAY_C.fixedtext.text
 msgid "Array co~lumn"
@@ -751,7 +739,7 @@ msgstr ""
 
 #: sc/source/ui/src/optdlg.src#RID_SCPAGE_FORMULA.FT_FORMULA_SYNTAX.fixedtext.text
 msgid "Formula ~syntax"
-msgstr ""
+msgstr "FormulÄ—s ~sintaksÄ—"
 
 #: sc/source/ui/src/optdlg.src#RID_SCPAGE_CALC.BTN_GENERAL_PREC.checkbox.text
 msgid "Limit decimals for general number format"
@@ -759,7 +747,7 @@ msgstr ""
 
 #: sc/source/ui/src/optdlg.src#RID_SCPAGE_FORMULA.CB_ENGLISH_FUNC_NAME.checkbox.text
 msgid "Use English function names"
-msgstr ""
+msgstr "Naudoti angliškus funkcijų pavadinimus"
 
 #: sc/source/ui/src/optdlg.src#RID_SCPAGE_FORMULA.BTN_FORMULA_SEP_RESET.pushbutton.text
 msgid "Rese~t"
@@ -767,15 +755,15 @@ msgstr ""
 
 #: sc/source/ui/src/optdlg.src#RID_SCPAGE_FORMULA.LB_FORMULA_SYNTAX.1.stringlist.text
 msgid "Calc A1"
-msgstr ""
+msgstr "Calc A1"
 
 #: sc/source/ui/src/optdlg.src#RID_SCPAGE_FORMULA.LB_FORMULA_SYNTAX.2.stringlist.text
 msgid "Excel A1"
-msgstr ""
+msgstr "Excel A1"
 
 #: sc/source/ui/src/optdlg.src#RID_SCPAGE_FORMULA.LB_FORMULA_SYNTAX.3.stringlist.text
 msgid "Excel R1C1"
-msgstr ""
+msgstr "Excel R1C1"
 
 #: sc/source/ui/src/popup.src#RID_POPUP_PAGEBREAK.SID_INSERT_POSTIT.menuitem.text
 msgid "Insert Not~e"
@@ -807,7 +795,7 @@ msgstr ""
 
 #: sd/source/ui/app/menuids_tmpl.src#MN_OLE_OBJECT.SID_INPLACE_OBJECT.menuitem.text
 msgid "~OLE Object"
-msgstr ""
+msgstr "~OLE Objektas"
 
 #: sd/source/ui/app/menuids_tmpl.src#MN_OUTLINE_TEXT_AUTOFIT.SID_OUTLINE_TEXT_AUTOFIT.menuitem.text
 msgid "~Autofit Text"
@@ -825,16 +813,16 @@ msgstr ""
 msgctxt ""
 "sd/source/ui/dlg/vectdlg.src#DLG_VECTORIZE.MT_FILLHOLES.metricfield.text"
 msgid " Pixel"
-msgstr ""
+msgstr " pikselis"
 
 #: sd/source/ui/dlg/vectdlg.src#DLG_VECTORIZE.MT_REDUCE.metricfield.text
 msgctxt "sd/source/ui/dlg/vectdlg.src#DLG_VECTORIZE.MT_REDUCE.metricfield.text"
 msgid " Pixel"
-msgstr ""
+msgstr " pikselis"
 
 #: sd/source/ui/slideshow/slideshow.src#RID_SLIDESHOW_CONTEXTMENU.CM_COLOR_PEN.menuitem.text
 msgid "~Change Color"
-msgstr ""
+msgstr "~Keisti spalvÄ…"
 
 #: sd/source/ui/slideshow/slideshow.src#RID_SLIDESHOW_CONTEXTMENU.CM_WIDTH_PEN.CM_WIDTH_PEN_NORMAL.menuitem.text
 msgid "~Normal"
@@ -879,12 +867,11 @@ msgstr ""
 
 #: svtools/source/misc1/mediatyp.src#STR_SVT_MIMETYPE_AUDIO_VORBIS.string.text
 msgid "Audio file"
-msgstr ""
+msgstr "Garso rinkmena"
 
 #: svtools/source/misc1/mediatyp.src#STR_SVT_MIMETYPE_VIDEO_THEORA.string.text
-#, fuzzy
 msgid "Video file"
-msgstr "Video režimas"
+msgstr "Vaizdo rinkmena"
 
 #: svx/source/cui/align.src#RID_SVXPAGE_ALIGNMENT.LB_HORALIGN.7.stringlist.text
 msgctxt ""
@@ -907,7 +894,7 @@ msgctxt ""
 "svx/source/cui/autocdlg.src#RID_OFA_AUTOCORR_DLG.1."
 "RID_OFAPAGE_AUTOCORR_QUOTE.pageitem.text"
 msgid "Localized Options"
-msgstr ""
+msgstr "Lokalizuotos parinktys"
 
 #: svx/source/cui/autocdlg.src#COMMON_CLB_ENTRIES.ST_CORRECT_ACCIDENTAL_CAPS_LOCK.string.text
 msgid "Correct accidental use of cAPS LOCK key"
@@ -932,21 +919,21 @@ msgstr ""
 #: svx/source/cui/autocdlg.src#RID_OFAPAGE_AUTOCORR_QUOTE.tabpage.text
 msgctxt "svx/source/cui/autocdlg.src#RID_OFAPAGE_AUTOCORR_QUOTE.tabpage.text"
 msgid "Localized Options"
-msgstr ""
+msgstr "Lokalizuotos parinktys"
 
 #: svx/source/cui/grfflt.src#RID_SVX_GRFFILTER_DLG_MOSAIC.DLG_FILTERMOSAIC_MTR_HEIGHT.metricfield.text
 msgctxt ""
 "svx/source/cui/grfflt.src#RID_SVX_GRFFILTER_DLG_MOSAIC."
 "DLG_FILTERMOSAIC_MTR_HEIGHT.metricfield.text"
 msgid " Pixel"
-msgstr ""
+msgstr " pikselis"
 
 #: svx/source/cui/grfflt.src#RID_SVX_GRFFILTER_DLG_MOSAIC.DLG_FILTERMOSAIC_MTR_WIDTH.metricfield.text
 msgctxt ""
 "svx/source/cui/grfflt.src#RID_SVX_GRFFILTER_DLG_MOSAIC."
 "DLG_FILTERMOSAIC_MTR_WIDTH.metricfield.text"
 msgid " Pixel"
-msgstr ""
+msgstr " pikselis"
 
 #: svx/source/cui/optfltr.src#RID_OFAPAGE_MSFILTEROPT.CB_WBAS_WBCTBL.checkbox.text
 msgid "E~xecutable code"
@@ -962,14 +949,14 @@ msgstr ""
 
 #: svx/source/cui/optgdlg.src#OFA_TP_VIEW.LB_ICONSTYLE.8.stringlist.text
 msgid "Oxygen"
-msgstr ""
+msgstr "Oxygen"
 
 #: svx/source/cui/textanim.src#RID_SVXPAGE_TEXTANIMATION.MTR_FLD_AMOUNT.metricfield.text
 msgctxt ""
 "svx/source/cui/textanim.src#RID_SVXPAGE_TEXTANIMATION.MTR_FLD_AMOUNT."
 "metricfield.text"
 msgid " Pixel"
-msgstr ""
+msgstr " pikselis"
 
 #: svx/source/cui/treeopt.src#RID_OFADLG_OPTIONS_TREE_PAGES.SID_SC_EDITOPTIONS.10.itemlist.text
 msgid "Print"
@@ -977,7 +964,7 @@ msgstr "Spausdinimas"
 
 #: svx/source/cui/treeopt.src#RID_OFADLG_OPTIONS_TREE_PAGES.SID_SC_EDITOPTIONS.6.itemlist.text
 msgid "Formula"
-msgstr ""
+msgstr "FormulÄ—"
 
 #: svx/source/cui/treeopt.src#RID_OFADLG_OPTIONS_TREE_PAGES.SID_SC_EDITOPTIONS.7.itemlist.text
 msgid "Sort Lists"
@@ -996,15 +983,15 @@ msgctxt ""
 "svx/source/cui/treeopt.src#RID_OFADLG_OPTIONS_TREE_PAGES."
 "SID_SW_EDITOPTIONS.12.itemlist.text"
 msgid "Comparison"
-msgstr ""
+msgstr "Palyginimas"
 
 #: svx/source/cui/treeopt.src#RID_OFADLG_OPTIONS_TREE_PAGES.SID_SW_EDITOPTIONS.13.itemlist.text
 msgid "Compatibility"
-msgstr ""
+msgstr "Suderinamumas"
 
 #: svx/source/cui/treeopt.src#RID_OFADLG_OPTIONS_TREE_PAGES.SID_SW_EDITOPTIONS.14.itemlist.text
 msgid "AutoCaption"
-msgstr ""
+msgstr "Automatinis pavadinimas"
 
 #: svx/source/cui/treeopt.src#RID_OFADLG_OPTIONS_TREE_PAGES.SID_SW_EDITOPTIONS.15.itemlist.text
 msgid "Mail Merge E-mail"
@@ -1036,44 +1023,41 @@ msgid "Char"
 msgstr ""
 
 #: svx/source/dialog/ruler.src#RID_SVXMN_RULER.ID_LINE.menuitem.text
-#, fuzzy
 msgctxt "svx/source/dialog/ruler.src#RID_SVXMN_RULER.ID_LINE.menuitem.text"
 msgid "Line"
-msgstr "Atmesti"
+msgstr "Linija"
 
 #: svx/source/gallery2/galtheme.src#RID_GALLERYSTR_THEME_ANIMALS.string.text
-#, fuzzy
 msgid "Animals"
-msgstr "Animacija"
+msgstr "Gyvūnai"
 
 #: svx/source/gallery2/galtheme.src#RID_GALLERYSTR_THEME_ARCHITECTURE_BATHROOM_KITCHEN.string.text
 msgid "Architecture - bathroom, kitchen"
-msgstr ""
+msgstr "Architektūra - vonia, virtuvė"
 
 #: svx/source/gallery2/galtheme.src#RID_GALLERYSTR_THEME_ARCHITECTURE_BUILDINGS.string.text
 msgid "Architecture - buildings"
-msgstr ""
+msgstr "Architektūra - pastatai"
 
 #: svx/source/gallery2/galtheme.src#RID_GALLERYSTR_THEME_ARCHITECTURE_FURNITURES.string.text
 msgid "Architecture - furnitures"
-msgstr ""
+msgstr "Architektūra - baldai"
 
 #: svx/source/gallery2/galtheme.src#RID_GALLERYSTR_THEME_ARCHITECTURE_KITCHEN.string.text
 msgid "Architecture - kitchen"
-msgstr ""
+msgstr "Architektūra - virtuvė"
 
 #: svx/source/gallery2/galtheme.src#RID_GALLERYSTR_THEME_ARCHITECTURE_OVERLAY.string.text
 msgid "Architecture - overlay"
-msgstr ""
+msgstr "Architektūra - perdanga"
 
 #: svx/source/gallery2/galtheme.src#RID_GALLERYSTR_THEME_ARCHITECTURE_WINDOWS_DOORS.string.text
 msgid "Architecture - windows, doors"
-msgstr ""
+msgstr "Architektūra - langai, durys"
 
 #: svx/source/gallery2/galtheme.src#RID_GALLERYSTR_THEME_ARROWS_1.string.text
-#, fuzzy
 msgid "Arrows"
-msgstr "Viršutinė rodyklė"
+msgstr "RodyklÄ—s"
 
 #: svx/source/gallery2/galtheme.src#RID_GALLERYSTR_THEME_BLUE_MAN.string.text
 msgid "Blue Man"
@@ -1081,15 +1065,15 @@ msgstr ""
 
 #: svx/source/gallery2/galtheme.src#RID_GALLERYSTR_THEME_BUGS.string.text
 msgid "Bugs"
-msgstr ""
+msgstr "Ydos"
 
 #: svx/source/gallery2/galtheme.src#RID_GALLERYSTR_THEME_BUILDINGS.string.text
 msgid "Buildings"
-msgstr ""
+msgstr "Pastatai"
 
 #: svx/source/gallery2/galtheme.src#RID_GALLERYSTR_THEME_CARS.string.text
 msgid "Cars"
-msgstr ""
+msgstr "Mašinos"
 
 #: svx/source/gallery2/galtheme.src#RID_GALLERYSTR_THEME_CISCO_MEDIA.string.text
 msgid "Cisco - Media"
@@ -1157,24 +1141,20 @@ msgid "Clock - 12 clock"
 msgstr ""
 
 #: svx/source/gallery2/galtheme.src#RID_GALLERYSTR_THEME_COMPUTER_GENERAL.string.text
-#, fuzzy
 msgid "Computer - general"
-msgstr "Kompiuteris"
+msgstr "Kompiuteris - bendra"
 
 #: svx/source/gallery2/galtheme.src#RID_GALLERYSTR_THEME_COMPUTER_NETWORK_DEVICES.string.text
-#, fuzzy
 msgid "Computer - network devices"
-msgstr "Pasirinkite tinklo įrenginį."
+msgstr "Kompiuteris - tinklo įrenginys"
 
 #: svx/source/gallery2/galtheme.src#RID_GALLERYSTR_THEME_COMPUTER_NETWORK.string.text
-#, fuzzy
 msgid "Computer - network"
-msgstr "Kompiuteris"
+msgstr "Kompiuteris - tinklas"
 
 #: svx/source/gallery2/galtheme.src#RID_GALLERYSTR_THEME_COMPUTER_WIFI.string.text
-#, fuzzy
 msgid "Computer - WIFI"
-msgstr "Kompiuteris"
+msgstr "Kompiuteris - WII"
 
 #: svx/source/gallery2/galtheme.src#RID_GALLERYSTR_THEME_CROPS.string.text
 msgid "Crops"
@@ -1250,11 +1230,11 @@ msgstr "Sekcijos"
 
 #: svx/source/gallery2/galtheme.src#RID_GALLERYSTR_THEME_HOMEPAGE2.string.text
 msgid "Homepage 2"
-msgstr ""
+msgstr "Namų puslapis 2"
 
 #: svx/source/gallery2/galtheme.src#RID_GALLERYSTR_THEME_CHEMISTRY_AMINO_ACIDS.string.text
 msgid "Chemistry - Amino acids"
-msgstr ""
+msgstr "Chemija - amino rūgštys"
 
 #: svx/source/gallery2/galtheme.src#RID_GALLERYSTR_THEME_LOGICAL_GATES.string.text
 msgid "Logical gates"
@@ -1265,99 +1245,92 @@ msgid "Logical signs"
 msgstr ""
 
 #: svx/source/gallery2/galtheme.src#RID_GALLERYSTR_THEME_LOGOS.string.text
-#, fuzzy
 msgid "Logos"
-msgstr "&Logotipas"
+msgstr "Logotipai"
 
 #: svx/source/gallery2/galtheme.src#RID_GALLERYSTR_THEME_MAPS_AFRICA.string.text
 msgid "Maps - Africa"
-msgstr ""
+msgstr "Žemėlapiai - Afrika"
 
 #: svx/source/gallery2/galtheme.src#RID_GALLERYSTR_THEME_MAPS_ANCIENT_TIMES.string.text
 msgid "Maps - Ancient times"
-msgstr ""
+msgstr "Žemėlapiai - senovė"
 
 #: svx/source/gallery2/galtheme.src#RID_GALLERYSTR_THEME_MAPS_ASIA.string.text
 msgid "Maps - Asia"
-msgstr ""
+msgstr "Žemėlapiai - Azija"
 
 #: svx/source/gallery2/galtheme.src#RID_GALLERYSTR_THEME_MAPS_AUSTRALIA.string.text
-#, fuzzy
 msgid "Maps - Australia"
-msgstr "Australija"
+msgstr "Žemėlapiai - Australija"
 
 #: svx/source/gallery2/galtheme.src#RID_GALLERYSTR_THEME_MAPS_CANADA.string.text
-#, fuzzy
 msgid "Maps - Canada"
-msgstr "Kanada"
+msgstr "Žemėlapiai - Kanada"
 
 #: svx/source/gallery2/galtheme.src#RID_GALLERYSTR_THEME_MAPS_CONTINENTS.string.text
-#, fuzzy
 msgid "Maps - Continents"
-msgstr "Turinys"
+msgstr "Žemėlapiai - žemynai"
 
 #: svx/source/gallery2/galtheme.src#RID_GALLERYSTR_THEME_MAPS_EUROPE_1.string.text
 msgid "Maps - Europe 1"
-msgstr ""
+msgstr "Žemėlapiai - Europa 1"
 
 #: svx/source/gallery2/galtheme.src#RID_GALLERYSTR_THEME_MAPS_EUROPE.string.text
 msgid "Maps - Europe"
-msgstr ""
+msgstr "Žemėlapiai - Europa"
 
 #: svx/source/gallery2/galtheme.src#RID_GALLERYSTR_THEME_MAPS_FRANCE_COUNTRIES.string.text
 msgid "Maps - France - countries"
-msgstr ""
+msgstr "Žemėlapiai - Prancūzija - šalys"
 
 #: svx/source/gallery2/galtheme.src#RID_GALLERYSTR_THEME_MAPS_FRANCE.string.text
-#, fuzzy
 msgid "Maps - France"
-msgstr "Prancūzija"
+msgstr "Žemėlapiai - Prancūzija"
 
 #: svx/source/gallery2/galtheme.src#RID_GALLERYSTR_THEME_MAPS_HISTORY_1900.string.text
 msgid "Maps - history - 1900"
-msgstr ""
+msgstr "Žemėlapiai - istorija - 1900"
 
 #: svx/source/gallery2/galtheme.src#RID_GALLERYSTR_THEME_MAPS_MEXICO.string.text
-#, fuzzy
 msgid "Maps - Mexico"
-msgstr "Meksika"
+msgstr "Žemėlapiai - Meksika"
 
 #: svx/source/gallery2/galtheme.src#RID_GALLERYSTR_THEME_MAPS_MIDDLE_AGES.string.text
 msgid "Maps - Middle ages"
-msgstr ""
+msgstr "Žemėlapiai - viduramžiai"
 
 #: svx/source/gallery2/galtheme.src#RID_GALLERYSTR_THEME_MAPS_MIDDLE_AMERICA.string.text
 msgid "Maps - Middle America"
-msgstr ""
+msgstr "Žemėlapiai - Vidurio Amerika"
 
 #: svx/source/gallery2/galtheme.src#RID_GALLERYSTR_THEME_MAPS_MIDDLE_EAST.string.text
 msgid "Maps - Middle East"
-msgstr ""
+msgstr "Žemėlapiai - Vidurinieji Rytai"
 
 #: svx/source/gallery2/galtheme.src#RID_GALLERYSTR_THEME_MAPS_SIGNS.string.text
 msgid "Maps - signs"
-msgstr ""
+msgstr "Žemėlapiai - ženklai"
 
 #: svx/source/gallery2/galtheme.src#RID_GALLERYSTR_THEME_MAPS_SIMBOLS.string.text
 msgid "Maps - simbols"
-msgstr ""
+msgstr "Žemėlapiai - simboliai"
 
 #: svx/source/gallery2/galtheme.src#RID_GALLERYSTR_THEME_MAPS_SOUTH_AMERICA.string.text
-#, fuzzy
 msgid "Maps - South America"
-msgstr "Pietų Afrika"
+msgstr "Žemėlapiai - Pietų Amerika"
 
 #: svx/source/gallery2/galtheme.src#RID_GALLERYSTR_THEME_MAPS_UNITED_STATES_OF_AMERICA.string.text
 msgid "Maps - United States of America"
-msgstr ""
+msgstr "Žemėlapiai - Jungtinės Amerikos Valstijos"
 
 #: svx/source/gallery2/galtheme.src#RID_GALLERYSTR_THEME_MAPS_WORLD.string.text
 msgid "Maps - World"
-msgstr ""
+msgstr "Žemėlapiai - pasaulis"
 
 #: svx/source/gallery2/galtheme.src#RID_GALLERYSTR_THEME_MUSIC_INSTRUMENTS.string.text
 msgid "Music - instruments"
-msgstr ""
+msgstr "Muzika - instrumentai"
 
 #: svx/source/gallery2/galtheme.src#RID_GALLERYSTR_THEME_MUSIC_SHEET_MUSIC.string.text
 msgid "Music - sheet music"
@@ -1365,82 +1338,79 @@ msgstr ""
 
 #: svx/source/gallery2/galtheme.src#RID_GALLERYSTR_THEME_NUMBERS.string.text
 msgid "Numbers"
-msgstr ""
+msgstr "Skaičiai"
 
 #: svx/source/gallery2/galtheme.src#RID_GALLERYSTR_THEME_OBJECTS.string.text
 msgid "Objects"
-msgstr ""
+msgstr "Objektai"
 
 #: svx/source/gallery2/galtheme.src#RID_GALLERYSTR_THEME_OPENOFFICEORG_LOGOS.string.text
 msgid "OpenOffice.org logos"
-msgstr ""
+msgstr "OpenOffice.org logotipai"
 
 #: svx/source/gallery2/galtheme.src#RID_GALLERYSTR_THEME_PEOPLE_1.string.text
 msgid "People"
-msgstr ""
+msgstr "Žmonės"
 
 #: svx/source/gallery2/galtheme.src#RID_GALLERYSTR_THEME_PHOTOS_BUILDINGS.string.text
 msgid "Photos - Buildings"
-msgstr ""
+msgstr "Nuotraukos - pastatai"
 
 #: svx/source/gallery2/galtheme.src#RID_GALLERYSTR_THEME_PHOTOS_CELEBRATION.string.text
 msgid "Photos - Celebration"
-msgstr ""
+msgstr "Nuotraukos - Å¡ventÄ—"
 
 #: svx/source/gallery2/galtheme.src#RID_GALLERYSTR_THEME_PHOTOS_CITIES.string.text
-#, fuzzy
 msgid "Photos - Cities"
-msgstr "Procesoriaus būsena"
+msgstr "Nuotraukos - miestai"
 
 #: svx/source/gallery2/galtheme.src#RID_GALLERYSTR_THEME_PHOTOS_FAUNA.string.text
 msgid "Photos - Fauna"
-msgstr ""
+msgstr "Nuotraukos - gyvūnija"
 
 #: svx/source/gallery2/galtheme.src#RID_GALLERYSTR_THEME_PHOTOS_FLOWERS.string.text
 msgid "Photos - Flowers"
-msgstr ""
+msgstr "Nuotraukos - gÄ—lÄ—s"
 
 #: svx/source/gallery2/galtheme.src#RID_GALLERYSTR_THEME_PHOTOS_FOODSANDDRINKS.string.text
 msgid "Photos - Foods and Drinks"
-msgstr ""
+msgstr "Nuotraukos - maistas ir gÄ—rimai"
 
 #: svx/source/gallery2/galtheme.src#RID_GALLERYSTR_THEME_PHOTOS_HUMANS.string.text
 msgid "Photos - Humans"
-msgstr ""
+msgstr "Nuotraukos - žmonės"
 
 #: svx/source/gallery2/galtheme.src#RID_GALLERYSTR_THEME_PHOTOS_LANDSCAPES.string.text
 msgid "Photos - Landscapes"
-msgstr ""
+msgstr "Nuotraukos - kraštovaizdis"
 
 #: svx/source/gallery2/galtheme.src#RID_GALLERYSTR_THEME_PHOTOS_OBJECTS.string.text
 msgid "Photos - Objects"
-msgstr ""
+msgstr "Nuotraukos - objektai"
 
 #: svx/source/gallery2/galtheme.src#RID_GALLERYSTR_THEME_PHOTOS_PLANTS.string.text
 msgid "Photos - Plants"
-msgstr ""
+msgstr "Nuotraukos - augalai"
 
 #: svx/source/gallery2/galtheme.src#RID_GALLERYSTR_THEME_PHOTOS_SPACE.string.text
-#, fuzzy
 msgid "Photos - Space"
-msgstr "Procesoriaus būsena"
+msgstr "Nuotraukos - erdvÄ—"
 
 #: svx/source/gallery2/galtheme.src#RID_GALLERYSTR_THEME_PHOTOS_STATUES.string.text
-#, fuzzy
 msgid "Photos - Statues"
-msgstr "Procesoriaus būsena"
+msgstr "Nuotraukos - skulptūros"
 
 #: svx/source/gallery2/galtheme.src#RID_GALLERYSTR_THEME_PHOTOS_TRAVEL.string.text
 msgid "Photos - Travel"
-msgstr ""
+msgstr "Nuotraukos - kelionÄ—s"
 
 #: svx/source/gallery2/galtheme.src#RID_GALLERYSTR_THEME_PNEUMATIC_PARTS.string.text
 msgid "Pneumatic - parts"
-msgstr ""
+msgstr "Pneumatika - dalys"
 
 #: svx/source/gallery2/galtheme.src#RID_GALLERYSTR_THEME_RELIGION.string.text
 msgid "Religion"
-msgstr ""
+msgstr "Religija"
 
 #: svx/source/gallery2/galtheme.src#RID_GALLERYSTR_THEME_SHAPES_POLYGONS.string.text
 msgid "Shapes - polygons"
@@ -1467,7 +1437,7 @@ msgstr "Signalas"
 
 #: svx/source/gallery2/galtheme.src#RID_GALLERYSTR_THEME_SMILES.string.text
 msgid "Smilies"
-msgstr ""
+msgstr "Veidukai"
 
 #: svx/source/gallery2/galtheme.src#RID_GALLERYSTR_THEME_SPECIAL_PICTOGRAMM.string.text
 msgid "Special Pictogramms"
@@ -1479,12 +1449,11 @@ msgstr ""
 
 #: svx/source/gallery2/galtheme.src#RID_GALLERYSTR_THEME_VECHILES.string.text
 msgid "Vehicles"
-msgstr ""
+msgstr "Automobiliai"
 
 #: svx/source/gallery2/galtheme.src#RID_GALLERYSTR_THEME_WEATHER.string.text
-#, fuzzy
 msgid "Weather"
-msgstr "Kita"
+msgstr "Orai"
 
 #: svx/source/options/optgenrl.src#RID_SVXSTR_FIELDUNIT_TABLE.10.itemlist.text
 msgctxt ""
@@ -1509,7 +1478,7 @@ msgstr ""
 
 #: svx/source/svxlink/linkmgr.src#RID_SVXSTR_AVMEDIALINK.string.text
 msgid "Audio/Video"
-msgstr ""
+msgstr "Garsas/vaizdas"
 
 #: sw/sdi/swslots.src#FN_INPLACE_OLE.sfxslotinfo.text
 msgid "Open OLE object inplace"
@@ -1548,7 +1517,7 @@ msgstr ""
 
 #: sw/source/ui/config/optdlg.src#TP_COMPARISON_OPT.RB_AUTO.radiobutton.text
 msgid "~Auto"
-msgstr ""
+msgstr "~Auto"
 
 #: sw/source/ui/config/optdlg.src#TP_COMPARISON_OPT.RB_CHAR.radiobutton.text
 msgid "By ~character"
@@ -1569,30 +1538,31 @@ msgid "Char"
 msgstr ""
 
 #: sw/source/ui/config/optload.src#STR_ARR_METRIC.11.itemlist.text
-#, fuzzy
 msgctxt "sw/source/ui/config/optload.src#STR_ARR_METRIC.11.itemlist.text"
 msgid "Line"
-msgstr "Atmesti"
+msgstr "Linija"
 
 #: sw/source/ui/misc/pggrid.src#TP_TEXTGRID_PAGE.FT_CHARRANGE.fixedtext.text
 msgid "( 1 - 45 )"
-msgstr ""
+msgstr "( 1 - 45 )"
 
 #: sw/source/ui/misc/pggrid.src#TP_TEXTGRID_PAGE.FT_LINERANGE.fixedtext.text
 msgid "( 1 - 48 )"
-msgstr ""
+msgstr "( 1 - 48 )"
 
 #: sw/source/ui/utlui/utlui.src#RID_SHELLRES_AUTOFMTSTRS.STR_AUTOFMTREDL_NON_BREAK_SPACE__1.string.text
 msgid "Add non breaking space"
 msgstr ""
 
+# cancel button label
 #: vcl/source/src/btntext.src#SV_BUTTONTEXT_CANCEL.string.text
 msgid "~Cancel"
-msgstr ""
+msgstr "~Atšaukti"
 
+# ok button label
 #: vcl/source/src/btntext.src#SV_BUTTONTEXT_OK.string.text
 msgid "~OK"
-msgstr ""
+msgstr "~Gerai"
 
 #: vcl/source/src/units.src#SV_FUNIT_STRINGS.18.itemlist.text
 #, fuzzy
@@ -1605,9 +1575,8 @@ msgid "line"
 msgstr "Atmesti"
 
 #: vcl/source/src/units.src#SV_FUNIT_STRINGS.20.itemlist.text
-#, fuzzy
 msgid "%"
-msgstr " %"
+msgstr "%"
 
 #, fuzzy
 #~ msgid "Connection lines"
diff --git a/po/ooo-build-lt.sdf b/po/ooo-build-lt.sdf
index 27a247e..d6d52f8 100644
--- a/po/ooo-build-lt.sdf
+++ b/po/ooo-build-lt.sdf
@@ -1,25 +1,34 @@
 basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_CLASS_MODULES				999	en-US	Class Modules				2002-02-02 02:02:02
+basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_CLASS_MODULES				999	lt	Klasių moduliai				2002-02-02 02:02:02
 basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_DOCUMENT_OBJECTS				999	en-US	Document Objects				2002-02-02 02:02:02
+basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_DOCUMENT_OBJECTS				999	lt	Dokumentų objektai				2002-02-02 02:02:02
 basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_NORMAL_MODULES				999	en-US	Modules				2002-02-02 02:02:02
 basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_NORMAL_MODULES				999	lt	Moduliai				2002-02-02 02:02:02
 basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_USERFORMS				999	en-US	Forms				2002-02-02 02:02:02
+basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_USERFORMS				999	lt	Formos				2002-02-02 02:02:02
 basic	source\classes\sb.src	0	string	RID_BASIC_START	ERRCODE_BASIC_COMPAT & ERRCODE_RES_MASK			999	en-US	$(ARG1).				2002-02-02 02:02:02
 connectivity	source\drivers\postgresql\postgresql.xcu	0	value	.Drivers.Installed.sdbc:postgresql:*	DriverTypeDisplayName			999	en-US	postgresql				2002-02-02 02:02:02
+connectivity	source\drivers\postgresql\postgresql.xcu	0	value	.Drivers.Installed.sdbc:postgresql:*	DriverTypeDisplayName			999	lt	postgresql				2002-02-02 02:02:02
 extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_GROUP_NAME				999	en-US	Group name				2002-02-02 02:02:02
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_GROUP_NAME				999	lt	GrupÄ—s				2002-02-02 02:02:02
+extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_GROUP_NAME				999	lt	GrupÄ—s pavadinimas				2002-02-02 02:02:02
 filter	source\config\fragments\internalgraphicfilters\svg_Import.xcu	0	value	svg_Import	UIName			999	en-US	SVG - Scalable Vector Graphics				2002-02-02 02:02:02
+filter	source\config\fragments\internalgraphicfilters\svg_Import.xcu	0	value	svg_Import	UIName			999	lt	SVG - keičiamo dydžio vektorinė grafika				2002-02-02 02:02:02
 helpcontent2	source\text\scalc\01\04060107.xhp	0	help	par_id936613				999	en-US	The column separator (separating elements in one row) and the row separator are language and locale dependent. But in this help content, the ';' semicolon and '|' pipe symbol are used to indicate the column and row separators, respectively. For example, in the English locale, the ',' comma is used as the column separator, while the ';' semicolon is used as the row separator.				2002-02-02 02:02:02
 helpcontent2	source\text\scalc\01\12030200.xhp	0	help	bm_id3147228				999	en-US	\<bookmark_value\>sorting; options for database ranges\</bookmark_value\>\<bookmark_value\>sorting;Asian languages\</bookmark_value\>\<bookmark_value\>Asian languages;sorting\</bookmark_value\>\<bookmark_value\>phonebook sorting rules\</bookmark_value\>\<bookmark_value\>natural sort algorithm\</bookmark_value\>				2002-02-02 02:02:02
 helpcontent2	source\text\scalc\01\12030200.xhp	0	help	hd_id3147438				999	en-US	Enable natural sort				2002-02-02 02:02:02
 helpcontent2	source\text\scalc\01\12030200.xhp	0	help	par_id3149378				999	en-US	\<ahelp hid=\"SC:CHECKBOX:RID_SCPAGE_SORT_OPTIONS:BTN_NATURALSORT\"\>Natural sort is a sort algorithm that sorts string-prefixed numbers based on the value of the numerical element in each sorted number, instead of the traditional way of sorting them as ordinary strings.\</ahelp\> For instance, let's assume you have a series of values such as, A1, A2, A3, A4, A5, A6, ..., A19, A20, A21. When you put these values into a range of cells and run the sort, it will become A1, A11, A12, A13, ..., A19, A2, A20, A21, A3, A4, A5, ..., A9. While this sorting behavior may make sense to those who understand the underlying sorting mechanism, to the rest of the population it seems completely bizarre, if not outright inconvenient. With the natural sort feature enabled, values such as the ones in the above example get sorted "properly", which improves the convenience of sorting operations in general.				2002-02-
 02 02:02:02
 helpcontent2	source\text\shared\optionen\comparisonopt.xhp	0	help	hd_id3145607				999	en-US	Settings				2002-02-02 02:02:02
+helpcontent2	source\text\shared\optionen\comparisonopt.xhp	0	help	hd_id3145607				999	lt	Nuostatos				2002-02-02 02:02:02
 helpcontent2	source\text\shared\optionen\comparisonopt.xhp	0	help	hd_id3145785				999	en-US	Use RSID				2002-02-02 02:02:02
 helpcontent2	source\text\shared\optionen\comparisonopt.xhp	0	help	hd_id3148550				999	en-US	Auto				2002-02-02 02:02:02
 helpcontent2	source\text\shared\optionen\comparisonopt.xhp	0	help	hd_id3148674				999	en-US	By character				2002-02-02 02:02:02
+helpcontent2	source\text\shared\optionen\comparisonopt.xhp	0	help	hd_id3148674				999	lt	Pagal simbolį				2002-02-02 02:02:02
 helpcontent2	source\text\shared\optionen\comparisonopt.xhp	0	help	hd_id3152812				999	en-US	By word				2002-02-02 02:02:02
+helpcontent2	source\text\shared\optionen\comparisonopt.xhp	0	help	hd_id3152812				999	lt	Pagal žodį				2002-02-02 02:02:02
 helpcontent2	source\text\shared\optionen\comparisonopt.xhp	0	help	hd_id3153823				999	en-US	\<link href=\"text/shared/optionen/comparisonopt.xhp\" name=\"Comparison\"\>Comparison\</link\>				2002-02-02 02:02:02
+helpcontent2	source\text\shared\optionen\comparisonopt.xhp	0	help	hd_id3153823				999	lt	\<link href=\"text/shared/optionen/comparisonopt.xhp\" name=\"Comparison\"\>Palyginimas\</link\>				2002-02-02 02:02:02
 helpcontent2	source\text\shared\optionen\comparisonopt.xhp	0	help	hd_id3155419				999	en-US	Compare Documents				2002-02-02 02:02:02
-helpcontent2	source\text\shared\optionen\comparisonopt.xhp	0	help	hd_id3155419				999	lt	Papildo				2002-02-02 02:02:02
+helpcontent2	source\text\shared\optionen\comparisonopt.xhp	0	help	hd_id3155419				999	lt	Palyginti dokumentus				2002-02-02 02:02:02
 helpcontent2	source\text\shared\optionen\comparisonopt.xhp	0	help	hd_id3163713				999	en-US	Ignore isolated pieces of length				2002-02-02 02:02:02
 helpcontent2	source\text\shared\optionen\comparisonopt.xhp	0	help	par_id3144510				999	en-US	Specifies the mode for comparing two documents.				2002-02-02 02:02:02
 helpcontent2	source\text\shared\optionen\comparisonopt.xhp	0	help	par_id3146975				999	en-US	\<ahelp hid=\"SW:CHECKBOX:TP_COMPARISON_OPT:CB_IGNORE\"\>Specifies that matched sequences of words or characters (depending on the chosen compare mode) of length equal to or less than the entered one will be ignored and will be shown as inserted/deleted.\</ahelp\>				2002-02-02 02:02:02
@@ -31,6 +40,7 @@ helpcontent2	source\text\shared\optionen\comparisonopt.xhp	0	help	par_id3154638
 helpcontent2	source\text\shared\optionen\comparisonopt.xhp	0	help	par_id3154758				999	en-US	\<ahelp hid=\"SW:RADIOBUTTON:TP_COMPARISON_OPT:RB_AUTO\"\>Use the most appropirate comparison settings for the current document.\</ahelp\>				2002-02-02 02:02:02

... etc. - the rest is truncated


More information about the ooo-build-commit mailing list