[poppler] poppler/glib: poppler-document.cc, 1.18, 1.19 poppler-document.h, 1.12, 1.13

Kristian Hogsberg krh at freedesktop.org
Wed Jun 15 08:02:48 PDT 2005


Update of /cvs/poppler/poppler/glib
In directory gabe:/tmp/cvs-serv2137/glib

Modified Files:
	poppler-document.cc poppler-document.h 
Log Message:
2005-06-15 Kristian Høgsberg <krh at redhat.com>

    * glib/poppler-document.cc:
    * glib/poppler-document.h: Patch from Marco to get initial status
    (open or closed) for bookmark subtrees.
-----------------------------------------------------------


Index: poppler-document.cc
===================================================================
RCS file: /cvs/poppler/poppler/glib/poppler-document.cc,v
retrieving revision 1.18
retrieving revision 1.19
diff -u -d -r1.18 -r1.19
--- poppler-document.cc	13 Jun 2005 16:09:33 -0000	1.18
+++ poppler-document.cc	15 Jun 2005 15:02:46 -0000	1.19
@@ -699,6 +699,15 @@
 	return g_strdup (gstr.getCString ());
 }
 
+gboolean
+poppler_index_iter_is_open (PopplerIndexIter *iter)
+{
+	OutlineItem *item;
+
+	item = (OutlineItem *)iter->items->get (iter->index);
+
+	return item->isOpen();
+}
 
 PopplerAction *
 poppler_index_iter_get_action (PopplerIndexIter *iter)

Index: poppler-document.h
===================================================================
RCS file: /cvs/poppler/poppler/glib/poppler-document.h,v
retrieving revision 1.12
retrieving revision 1.13
diff -u -d -r1.12 -r1.13
--- poppler-document.h	13 Jun 2005 16:09:33 -0000	1.12
+++ poppler-document.h	15 Jun 2005 15:02:46 -0000	1.13
@@ -100,6 +100,7 @@
 void       poppler_index_iter_free    (PopplerIndexIter *iter);
 
 PopplerIndexIter *poppler_index_iter_get_child (PopplerIndexIter *parent);
+gboolean	 poppler_index_iter_is_open  (PopplerIndexIter *iter);
 PopplerAction  *poppler_index_iter_get_action (PopplerIndexIter *iter);
 gboolean     poppler_index_iter_next    (PopplerIndexIter *iter);
 More information about the poppler mailing list