[poppler] poppler/qt4/src: poppler-link.cc, 1.4, 1.4.2.1 poppler-page.cc, 1.25.2.1, 1.25.2.2 poppler-qt4.h, 1.34, 1.34.2.1 poppler-textbox.cc, 1.2, 1.2.2.1

Albert Astals Cid aacid at kemper.freedesktop.org
Sun Nov 19 05:17:15 PST 2006


Update of /cvs/poppler/poppler/qt4/src
In directory kemper:/tmp/cvs-serv26771/qt4/src

Modified Files:
   Tag: POPPLER_0_5_X
	poppler-link.cc poppler-page.cc poppler-qt4.h 
	poppler-textbox.cc 
Log Message:
    * qt4/src/poppler-link.cc:
    * qt4/src/poppler-page.cc:
    * qt4/src/poppler-qt4.h:
    * qt4/src/poppler-textbox.cc: Fix memory leaks
    * splash/Splash.cc: Initialize the values of nClipRes


Index: poppler-link.cc
===================================================================
RCS file: /cvs/poppler/poppler/qt4/src/poppler-link.cc,v
retrieving revision 1.4
retrieving revision 1.4.2.1
diff -u -d -r1.4 -r1.4.2.1
--- poppler-link.cc	19 May 2006 17:24:19 -0000	1.4
+++ poppler-link.cc	19 Nov 2006 13:17:13 -0000	1.4.2.1
@@ -31,10 +31,14 @@
 
 	LinkDestination::LinkDestination(const LinkDestinationData &data)
 	{
+		bool deleteDest = false;
 		LinkDest *ld = data.ld;
 		
 		if ( data.namedDest && !ld )
+		{
+			deleteDest = true;
 			ld = data.doc->doc.findDest( data.namedDest );
+		}
 		
 		if (!ld) return;
 		
@@ -72,6 +76,8 @@
 		m_top = topAux;
 		m_right = rightAux;
 		m_bottom = bottomAux;
+		
+		if (deleteDest) delete ld;
 	}
 	
 	LinkDestination::LinkDestination(const QString &description)

Index: poppler-page.cc
===================================================================
RCS file: /cvs/poppler/poppler/qt4/src/poppler-page.cc,v
retrieving revision 1.25.2.1
retrieving revision 1.25.2.2
diff -u -d -r1.25.2.1 -r1.25.2.2
--- poppler-page.cc	30 Sep 2006 16:25:15 -0000	1.25.2.1
+++ poppler-page.cc	19 Nov 2006 13:17:13 -0000	1.25.2.2
@@ -328,7 +328,9 @@
  
  for (int i = 0; i < word_list->getLength(); i++) {
   TextWord *word = word_list->get(i);
-  QString string = QString::fromUtf8(word->getText()->getCString());
+  GooString *gooWord = word->getText();
+  QString string = QString::fromUtf8(gooWord->getCString());
+  delete gooWord;
   double xMin, yMin, xMax, yMax;
   word->getBBox(&xMin, &yMin, &xMax, &yMax);
   

Index: poppler-qt4.h
===================================================================
RCS file: /cvs/poppler/poppler/qt4/src/poppler-qt4.h,v
retrieving revision 1.34
retrieving revision 1.34.2.1
diff -u -d -r1.34 -r1.34.2.1
--- poppler-qt4.h	25 Jun 2006 16:59:31 -0000	1.34
+++ poppler-qt4.h	19 Nov 2006 13:17:13 -0000	1.34.2.1
@@ -63,6 +63,7 @@
 	 1/72 of an inch.
    */
    TextBox(const QString& text, const QRectF &bBox);
+   ~TextBox();
 
    /**
 	 returns the text

Index: poppler-textbox.cc
===================================================================
RCS file: /cvs/poppler/poppler/qt4/src/poppler-textbox.cc,v
retrieving revision 1.2
retrieving revision 1.2.2.1
diff -u -d -r1.2 -r1.2.2.1
--- poppler-textbox.cc	1 May 2006 18:33:47 -0000	1.2
+++ poppler-textbox.cc	19 Nov 2006 13:17:13 -0000	1.2.2.1
@@ -30,6 +30,11 @@
 	m_data->bBox = bBox;
 }
 
+TextBox::~TextBox()
+{
+	delete m_data;
+}
+
 const QString &TextBox::text() const
 {
 	return m_data->text;More information about the poppler mailing list