[poppler] glib/poppler-annot.cc glib/poppler-annot.h

Inigo Martinez inigomartinez at kemper.freedesktop.org
Fri Mar 21 05:49:30 PDT 2008


 glib/poppler-annot.cc |  4 ++--
 glib/poppler-annot.h |  2 +-
 2 files changed, 3 insertions(+), 3 deletions(-)

New commits:
commit b33bb282e45cf1a083cfbb13603ac465d386c28d
Author: Iñigo Martínez <inigomartinez at gmail.com>
Date:  Fri Mar 21 13:53:21 2008 +0100

  Fixed poppler glib public api.
  
  Signed-off-by: Iñigo Martínez <inigomartinez at gmail.com>

diff --git a/glib/poppler-annot.cc b/glib/poppler-annot.cc
index da900a3..3dc5c22 100644
--- a/glib/poppler-annot.cc
+++ b/glib/poppler-annot.cc
@@ -534,7 +534,7 @@ poppler_annot_markup_get_external_data (PopplerAnnotMarkup *poppler_annot)
 
 /* PopplerAnnotText */
 /**
- * poppler_annot_text_is_open:
+ * poppler_annot_text_get_is_open:
 * @poppler_annot: a #PopplerAnnotText
 *
 * Retrieves the state of @poppler_annot.
@@ -543,7 +543,7 @@ poppler_annot_markup_get_external_data (PopplerAnnotMarkup *poppler_annot)
 *        other case.
 **/
 gboolean
-poppler_annot_text_is_open (PopplerAnnotText *poppler_annot)
+poppler_annot_text_get_is_open (PopplerAnnotText *poppler_annot)
 {
  AnnotText *annot;
 
diff --git a/glib/poppler-annot.h b/glib/poppler-annot.h
index 706e3e1..b11ebbd 100644
--- a/glib/poppler-annot.h
+++ b/glib/poppler-annot.h
@@ -161,7 +161,7 @@ PopplerAnnotExternalDataType poppler_annot_markup_get_external_data      (
 
 /* PopplerAnnotText */
 GType             poppler_annot_text_get_type           (void) G_GNUC_CONST;
-gboolean           poppler_annot_text_is_open            (PopplerAnnotText *poppler_annot);
+gboolean           poppler_annot_text_get_is_open          (PopplerAnnotText *poppler_annot);
 PopplerAnnotTextIcon     poppler_annot_text_get_icon           (PopplerAnnotText *poppler_annot);
 PopplerAnnotTextState     poppler_annot_text_get_state           (PopplerAnnotText *poppler_annot);
 


More information about the poppler mailing list