[Spice-commits] po/cs.po po/LINGUAS

GitLab Mirror gitlab-mirror at kemper.freedesktop.org
Mon Apr 22 07:16:52 UTC 2019


 po/LINGUAS |  1 
 po/cs.po  | 336 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 2 files changed, 337 insertions(+)

New commits:
commit 945cce07c6773b21684bb0aac7b19b530c47206f
Author: David Jaša <djasa at redhat.com>
Date:  Thu Apr 18 15:08:32 2019 +0200

  Add Czech Translation
  
  Signed-off-by: David Jaša <djasa at redhat.com>
  Acked-by: Jakub Janku <jjanku at redhat.com>

diff --git a/po/LINGUAS b/po/LINGUAS
index b703d74..8480346 100644
--- a/po/LINGUAS
+++ b/po/LINGUAS
@@ -1,4 +1,5 @@
 # keep this file sorted alphabetically, one language code per line
+cs
 de
 fr
 it
diff --git a/po/cs.po b/po/cs.po
new file mode 100644
index 0000000..20bfba8
--- /dev/null
+++ b/po/cs.po
@@ -0,0 +1,336 @@
+# Czech translations for spice-gtk package.
+# Copyright (C) 2009-2019 Red Hat, Inc.
+# This file is distributed under the same license as the spice-gtk package.
+# David Jaša <djasa at redhat.com>, 2019.
+#
+msgid ""
+msgstr ""
+"Project-Id-Version: spice-gtk master\n"
+"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
+"POT-Creation-Date: 2019-04-18 10:54+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2019-04-12 09:22+0200\n"
+"Last-Translator: David Jaša <djasa at redhat.com>\n"
+"Language-Team: Czech < >\n"
+"Language: cs\n"
+"MIME-Version: 1.0\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2\n"
+"X-Generator: Gtranslator 3.32.0\n"
+
+#: src/channel-main.c:1896
+msgid "The spice agent cancelled the file transfer"
+msgstr "Spice agent zrušil přenos souboru"
+
+#: src/channel-main.c:1900
+msgid "The spice agent reported an error during the file transfer"
+msgstr "Spice agent hlásí chybu při přenosu souboru"
+
+#: src/channel-main.c:1907
+#, c-format
+msgid ""
+"File transfer failed due to lack of free space on remote machine (%s free, "
+"%s to transfer)"
+msgstr ""
+"Přenos souboru zrušen kvůli nedostatku místa na vzdáleném stroji (%s "
+"volných, %s k přenosu)"
+
+#: src/channel-main.c:1915
+msgid ""
+"User's session is locked and cannot transfer files, unlock it and try again."
+msgstr ""
+"Obrazovka vzdáleného počítače je zamčena a ten tedy nemůže přijímat soubory, "
+"odemkněte ji a zkuste soubor přenést znovu."
+
+#: src/channel-main.c:1920
+msgid "Session agent not connected."
+msgstr "Uživatelská část agenta není připojena."
+
+#: src/channel-main.c:1924
+msgid "File transfer is disabled."
+msgstr "Přenos souborů je vypnutý."
+
+#: src/channel-main.c:3307
+#, c-format
+msgid "The file transfer is disabled"
+msgstr "Přenos souborů je vypnutý"
+
+#: src/channel-usbredir.c:914
+#, c-format
+msgid "usbredir protocol parse error for %s"
+msgstr "Chyba zpracování protokolu usbredir pro %s"
+
+#: src/channel-usbredir.c:919
+#, c-format
+msgid "%s rejected by host"
+msgstr "Zařízení %s bylo hostitelem odmítnuto"
+
+#: src/channel-usbredir.c:924
+#, c-format
+msgid "%s disconnected (fatal IO error)"
+msgstr "Zařízení %s odpojeno (fatální chyba vstupu/výstupu)"
+
+#: src/channel-usbredir.c:928
+#, c-format
+msgid "Unknown error (%d) for %s"
+msgstr "Neznámá chyba (%d) pro %s"
+
+#: src/desktop-integration.c:99
+msgid "Automounting has been inhibited for USB auto-redirecting"
+msgstr ""
+"Automatické připojování USB disků je potlačeno kvůli automatickému "
+"přesměrování USB"
+
+#: src/spice-channel.c:1177
+msgid "Authentication failed"
+msgstr "Přihlášení selhalo"
+
+#: src/spice-channel.c:1195
+msgid "Authentication failed: password is too long"
+msgstr "Přihlášení selhalo: příliš dlouhé heslo"
+
+#: src/spice-channel.c:1200
+msgid "Authentication failed: wrong password?"
+msgstr "Přihlášení selhalo: špatné heslo?"
+
+#: src/spice-option.c:60
+msgid "--spice-color-depth is deprecated. Use guest's display settings instead"
+msgstr "--spice-color-depth je zastaralé. Použijte natavení obrazovky"
+
+#: src/spice-option.c:80
+#, c-format
+msgid ""
+"invalid effect name (%s), must be 'wallpaper', 'font-smooth', 'animation' or "
+"'all'"
+msgstr ""
+"Neplatné jméno efektu (%s), musí být „wallpaper“ (pozadí), „font-"
+"smooth“ (vyhlazení písem), „animation“ (animace) nebo „all“ (vše)"
+
+#: src/spice-option.c:104
+#, c-format
+msgid "invalid channel name (%s), valid names: all, %s"
+msgstr "neplatný název kanálu (%s), platné názvy: all, %s"
+
+#: src/spice-option.c:140
+#, c-format
+msgid "Image compression algorithm %s not supported"
+msgstr "Algoritmus komprese obrazu %s není podporován"
+
+#: src/spice-option.c:162
+msgid "Force the specified channels to be secured"
+msgstr "Vynutit šifrování vyjmenovaných kanálů"
+
+#: src/spice-option.c:164
+msgid "Disable guest display effects"
+msgstr "Vypnout efekty zobrazení na vzdáleném stroji"
+
+#: src/spice-option.c:167
+msgid "Guest display color depth (deprecated)"
+msgstr "Barevná hloubka obrazovky vzdáleného stroje (zastaralé)"
+
+#: src/spice-option.c:169
+msgid "Truststore file for secure connections"
+msgstr "Soubor s bezpečnostními certifikáty pro zabezpečená spojení"
+
+#: src/spice-option.c:169
+msgid "<file>"
+msgstr "<soubor>"
+
+#: src/spice-option.c:171
+msgid "Subject of the host certificate (field=value pairs separated by commas)"
+msgstr ""
+"Vlastník veřejného klíče (pole Subject; páry klíč=hodnota oddělené čárkami)"
+
+#: src/spice-option.c:171
+msgid "<host-subject>"
+msgstr "<vlastník-certifikátu>"
+
+#: src/spice-option.c:173
+msgid "Disable audio support"
+msgstr "Vypnout podporu zvuku"
+
+#: src/spice-option.c:175
+msgid "Enable smartcard support"
+msgstr "Zapnout podporu smartkaret"
+
+#: src/spice-option.c:177
+msgid ""
+"Certificates to use for software smartcards (field=values separated by "
+"commas)"
+msgstr ""
+"Certifikáty softwarových smartkaret (páry klíč=hodnota oddělené čárkami)"
+
+#: src/spice-option.c:177
+msgid "<certificates>"
+msgstr "<certifikáty>"
+
+#: src/spice-option.c:179
+msgid ""
+"Path to the local certificate database to use for software smartcard "
+"certificates"
+msgstr ""
+"Cesta k místní databázi certifikátů, které se mají použít jako softwarová "
+"smartkarta"
+
+#: src/spice-option.c:179
+msgid "<certificate-db>"
+msgstr "<databáze-certifikátů>"
+
+#: src/spice-option.c:181
+msgid "Disable USB redirection support"
+msgstr "Vypnout přesměrování USB"
+
+#: src/spice-option.c:183
+msgid "Filter selecting USB devices to be auto-redirected when plugged in"
+msgstr "Filtr pro přesměrování USB zařízení po jejich zasunutí"
+
+#: src/spice-option.c:183 src/spice-option.c:185
+msgid "<filter-string>"
+msgstr "<filtr>"
+
+#: src/spice-option.c:185
+msgid "Filter selecting USB devices to redirect on connect"
+msgstr "Filtr pro přesměrování zasunutých USB zařízení hned po připojení "
+"k vzdálenému stroji"
+
+#: src/spice-option.c:187
+msgid "Image cache size (deprecated)"
+msgstr "Velikost mezipaměti obrázků (zastaralé)"
+
+#: src/spice-option.c:187 src/spice-option.c:189
+msgid "<bytes>"
+msgstr "<bajty>"
+
+#: src/spice-option.c:189
+msgid "Glz compression history size (deprecated)"
+msgstr "Velikost historie komprese GLZ (zastaralé)"
+
+#: src/spice-option.c:191
+msgid "Shared directory"
+msgstr "Sdílený adresář"
+
+#: src/spice-option.c:191
+msgid "<dir>"
+msgstr "<adresář>"
+
+#: src/spice-option.c:193
+msgid "Preferred image compression algorithm"
+msgstr "Preferovaný algoritmus komprese obrazu"
+
+#: src/spice-option.c:201
+msgid "Enable Spice-GTK debugging"
+msgstr "Zapnout ladění Spice-GTK"
+
+#: src/spice-option.c:203
+msgid "Display Spice-GTK version information"
+msgstr "Zobrazit verzi Spice-GTK"
+
+#: src/spice-option.c:208
+msgid "Spice Options:"
+msgstr "Možnosti Spice:"
+
+#: src/spice-option.c:208
+msgid "Show Spice Options"
+msgstr "Zobrazit možnosti Spice"
+
+#: src/usb-device-manager.c:333 src/usb-device-manager.c:1633
+msgid "USB redirection support not compiled in"
+msgstr "Přesměrování USB není zahrnuto v tomto sestavení"
+
+#: src/usb-device-manager.c:1343
+msgid "No free USB channel"
+msgstr "Žádný volný kanál pro USB"
+
+#: src/usb-device-manager.c:1577
+msgid "USB redirection is disabled"
+msgstr "Přesměrování USB je vypnuto"
+
+#: src/usb-device-manager.c:1583
+msgid "The connected VM is not configured for USB redirection"
+msgstr "Vzdálený stroj nepodporuje přesměrování USB"
+
+#: src/usb-device-manager.c:1608
+msgid "Some USB devices are blocked by host policy"
+msgstr ""
+"Přesměrování některých USB zařízení je blokováno vzdáleným strojem"
+
+#: src/usb-device-manager.c:1626
+msgid "There are no free USB channels"
+msgstr "Žádné kanály pro přesměrování USB nejsou volné"
+
+#: src/usb-device-manager.c:1682
+#, c-format
+msgid "%s %s %s at %d-%d"
+msgstr "%s %s %s na %d-%d"
+
+#: src/usb-device-widget.c:187
+msgid "Select USB devices to redirect"
+msgstr "Vyberte USB zařízení k přesměrování"
+
+#: src/usb-device-widget.c:394
+#, c-format
+msgid "Select USB devices to redirect (%d free channel)"
+msgid_plural "Select USB devices to redirect (%d free channels)"
+msgstr[0] "Vyberte USB zařízení k přesměrování (%d volný kanál)"
+msgstr[1] "Vyberte USB zařízení k přesměrování (%d volné kanály)"
+msgstr[2] "Vyberte USB zařízení k přesměrování (%d volných kanálů)"
+
+#: src/usb-device-widget.c:412
+msgid "Redirecting USB Device..."
+msgstr "Přesměrování USB zařízení..."
+
+#: src/usb-device-widget.c:420
+msgid "No USB devices detected"
+msgstr "Žádné USB zařízení nebylo zjištěno"
+
+#: src/usbutil.c:296
+msgid "USB"
+msgstr "USB"
+
+#: src/usbutil.c:298
+msgid "Device"
+msgstr "Zařízení"
+
+#: tools/spice-cmdline.c:36
+msgid "Spice server uri"
+msgstr "URI Spice serveru"
+
+#: tools/spice-cmdline.c:37
+msgid "<uri>"
+msgstr "<uri>"
+
+#: tools/spice-cmdline.c:43
+msgid "Spice server address"
+msgstr "Adresa Spice serveru"
+
+#: tools/spice-cmdline.c:44
+msgid "<host>"
+msgstr "<hostitel>"
+
+#: tools/spice-cmdline.c:50
+msgid "Spice server port"
+msgstr "Port Spice serveru"
+
+#: tools/spice-cmdline.c:51 tools/spice-cmdline.c:58
+msgid "<port>"
+msgstr "<port>"
+
+#: tools/spice-cmdline.c:57
+msgid "Spice server secure port"
+msgstr "Zabezpečený port spice serveru"
+
+#: tools/spice-cmdline.c:64
+msgid "Server password"
+msgstr "Heslo serveru"
+
+#: tools/spice-cmdline.c:65
+msgid "<password>"
+msgstr "<heslo>"
+
+#: tools/spice-cmdline.c:76
+msgid "Spice connection options:"
+msgstr "Možnosti připojení Spice:"
+
+#: tools/spice-cmdline.c:77
+msgid "Show Spice options"
+msgstr "Zobrazit možnosti Spice"


More information about the Spice-commits mailing list