[Spice-commits] 3 commits - CHANGELOG.md po/cs.po po/de.po po/fr.po po/it.po po/ru.po subprojects/spice-common

GitLab Mirror gitlab-mirror at kemper.freedesktop.org
Mon Mar 16 12:36:36 UTC 2020


 CHANGELOG.md       |  27 +++++
 po/cs.po         | 189 +++++++++++++++++++++++-----------------
 po/de.po         | 217 ++++++++++++++++++++++++++--------------------
 po/fr.po         | 179 ++++++++++++++++++--------------------
 po/it.po         | 143 ++++++++++++++++++------------
 po/ru.po         | 221 ++++++++++++++++++++++++++---------------------
 subprojects/spice-common |  2 
 7 files changed, 563 insertions(+), 415 deletions(-)

New commits:
commit 5ccd464d4dd192e01e8051eddd32084b8f9c2f57
Author: Victor Toso <me at victortoso.com>
Date:  Wed Mar 11 14:40:41 2020 +0100

  Release v0.38
  
  Signed-off-by: Victor Toso <victortoso at redhat.com>
  Acked-by: Marc-André Lureau <marcandre.lureau at redhat.com>
  Acked-by: Frediano Ziglio <fziglio at redhat.com>

diff --git a/CHANGELOG.md b/CHANGELOG.md
index ee6f18d..327fabe 100644
--- a/CHANGELOG.md
+++ b/CHANGELOG.md
@@ -1,3 +1,30 @@
+v0.38
+=====
+
+- #108 - Add CD/DVD redirection, to allow mounting ISO images from client.
+- #99 - Fix display scaling with EGL and HiDPI monitors
+- #19 - Fix display corruption on HiDPI
+- #82 - Various clipboard fixes & improvements, related to host/guest races &
+ cltipboard managers
+- [rhbz#1720532] - Fix buffer overflow on sending data with shared-folders
+- [rhbz#1695618] - Fix hang over failed migration
+- API: add spice_display_channel_change_preferred_video_codec_types()
+- Several usbredir related fixes and code improvements
+- Several video stream related fixes and code improvements
+- Several shared-folder related fixes and code improvements
+- file-xfer: fix stuck transfer while transfering multiple big files at once
+- file-xfer: fix possible crash on Windows
+- Migration: Fix metadata swap of channels
+- build-sys: remove autotools (transition to meson completed)
+- Require spice-protocol >= 0.14.1
+- Require libusb >= 1.0.21
+- Translations:
+ - Update Italian
+ - Add Russian
+
+[rhbz#1720532]: https://bugzilla.redhat.com/show_bug.cgi?id=1720532
+[rhbz#1695618]: https://bugzilla.redhat.com/show_bug.cgi?id=1695618
+
 v0.37
 =====
 
commit e7a3b3710fb79dd128f49d7fdef1fa9d870874d1
Author: Victor Toso <me at victortoso.com>
Date:  Wed Mar 11 14:35:47 2020 +0100

  po: update po files
  
  Generated with `ninja spice-gtk-update-po`
  
  Fixes: https://gitlab.freedesktop.org/spice/spice-gtk/issues/119
  Signed-off-by: Victor Toso <victortoso at redhat.com>
  Acked-by: Marc-André Lureau <marcandre.lureau at redhat.com>
  Acked-by: Frediano Ziglio <fziglio at redhat.com>

diff --git a/po/cs.po b/po/cs.po
index 20bfba8..7c8c017 100644
--- a/po/cs.po
+++ b/po/cs.po
@@ -6,8 +6,8 @@
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: spice-gtk master\n"
-"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2019-04-18 10:54+0200\n"
+"Report-Msgid-Bugs-To: spice-devel at lists.freedesktop.org\n"
+"POT-Creation-Date: 2020-03-11 12:17+0100\n"
 "PO-Revision-Date: 2019-04-12 09:22+0200\n"
 "Last-Translator: David Jaša <djasa at redhat.com>\n"
 "Language-Team: Czech < >\n"
@@ -18,15 +18,15 @@ msgstr ""
 "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2\n"
 "X-Generator: Gtranslator 3.32.0\n"
 
-#: src/channel-main.c:1896
+#: src/channel-main.c:1912
 msgid "The spice agent cancelled the file transfer"
 msgstr "Spice agent zrušil přenos souboru"
 
-#: src/channel-main.c:1900
+#: src/channel-main.c:1916
 msgid "The spice agent reported an error during the file transfer"
 msgstr "Spice agent hlásí chybu při přenosu souboru"
 
-#: src/channel-main.c:1907
+#: src/channel-main.c:1923
 #, c-format
 msgid ""
 "File transfer failed due to lack of free space on remote machine (%s free, "
@@ -35,46 +35,26 @@ msgstr ""
 "Přenos souboru zrušen kvůli nedostatku místa na vzdáleném stroji (%s "
 "volných, %s k přenosu)"
 
-#: src/channel-main.c:1915
+#: src/channel-main.c:1931
 msgid ""
 "User's session is locked and cannot transfer files, unlock it and try again."
 msgstr ""
 "Obrazovka vzdáleného počítače je zamčena a ten tedy nemůže přijímat soubory, "
 "odemkněte ji a zkuste soubor přenést znovu."
 
-#: src/channel-main.c:1920
+#: src/channel-main.c:1936
 msgid "Session agent not connected."
 msgstr "Uživatelská část agenta není připojena."
 
-#: src/channel-main.c:1924
+#: src/channel-main.c:1940
 msgid "File transfer is disabled."
 msgstr "Přenos souborů je vypnutý."
 
-#: src/channel-main.c:3307
+#: src/channel-main.c:3350
 #, c-format
 msgid "The file transfer is disabled"
 msgstr "Přenos souborů je vypnutý"
 
-#: src/channel-usbredir.c:914
-#, c-format
-msgid "usbredir protocol parse error for %s"
-msgstr "Chyba zpracování protokolu usbredir pro %s"
-
-#: src/channel-usbredir.c:919
-#, c-format
-msgid "%s rejected by host"
-msgstr "Zařízení %s bylo hostitelem odmítnuto"
-
-#: src/channel-usbredir.c:924
-#, c-format
-msgid "%s disconnected (fatal IO error)"
-msgstr "Zařízení %s odpojeno (fatální chyba vstupu/výstupu)"
-
-#: src/channel-usbredir.c:928
-#, c-format
-msgid "Unknown error (%d) for %s"
-msgstr "Neznámá chyba (%d) pro %s"
-
 #: src/desktop-integration.c:99
 msgid "Automounting has been inhibited for USB auto-redirecting"
 msgstr ""
@@ -93,11 +73,11 @@ msgstr "Přihlášení selhalo: příliš dlouhé heslo"
 msgid "Authentication failed: wrong password?"
 msgstr "Přihlášení selhalo: špatné heslo?"
 
-#: src/spice-option.c:60
+#: src/spice-option.c:61
 msgid "--spice-color-depth is deprecated. Use guest's display settings instead"
 msgstr "--spice-color-depth je zastaralé. Použijte natavení obrazovky"
 
-#: src/spice-option.c:80
+#: src/spice-option.c:81
 #, c-format
 msgid ""
 "invalid effect name (%s), must be 'wallpaper', 'font-smooth', 'animation' or "
@@ -106,65 +86,65 @@ msgstr ""
 "Neplatné jméno efektu (%s), musí být „wallpaper“ (pozadí), „font-"
 "smooth“ (vyhlazení písem), „animation“ (animace) nebo „all“ (vše)"
 
-#: src/spice-option.c:104
+#: src/spice-option.c:105
 #, c-format
 msgid "invalid channel name (%s), valid names: all, %s"
 msgstr "neplatný název kanálu (%s), platné názvy: all, %s"
 
-#: src/spice-option.c:140
+#: src/spice-option.c:141
 #, c-format
 msgid "Image compression algorithm %s not supported"
 msgstr "Algoritmus komprese obrazu %s není podporován"
 
-#: src/spice-option.c:162
+#: src/spice-option.c:163
 msgid "Force the specified channels to be secured"
 msgstr "Vynutit šifrování vyjmenovaných kanálů"
 
-#: src/spice-option.c:164
+#: src/spice-option.c:165
 msgid "Disable guest display effects"
 msgstr "Vypnout efekty zobrazení na vzdáleném stroji"
 
-#: src/spice-option.c:167
+#: src/spice-option.c:168
 msgid "Guest display color depth (deprecated)"
 msgstr "Barevná hloubka obrazovky vzdáleného stroje (zastaralé)"
 
-#: src/spice-option.c:169
+#: src/spice-option.c:170
 msgid "Truststore file for secure connections"
 msgstr "Soubor s bezpečnostními certifikáty pro zabezpečená spojení"
 
-#: src/spice-option.c:169
+#: src/spice-option.c:170
 msgid "<file>"
 msgstr "<soubor>"
 
-#: src/spice-option.c:171
+#: src/spice-option.c:172
 msgid "Subject of the host certificate (field=value pairs separated by commas)"
 msgstr ""
 "Vlastník veřejného klíče (pole Subject; páry klíč=hodnota oddělené čárkami)"
 
-#: src/spice-option.c:171
+#: src/spice-option.c:172
 msgid "<host-subject>"
 msgstr "<vlastník-certifikátu>"
 
-#: src/spice-option.c:173
+#: src/spice-option.c:174
 msgid "Disable audio support"
 msgstr "Vypnout podporu zvuku"
 
-#: src/spice-option.c:175
+#: src/spice-option.c:176
 msgid "Enable smartcard support"
 msgstr "Zapnout podporu smartkaret"
 
-#: src/spice-option.c:177
+#: src/spice-option.c:178
 msgid ""
 "Certificates to use for software smartcards (field=values separated by "
 "commas)"
 msgstr ""
 "Certifikáty softwarových smartkaret (páry klíč=hodnota oddělené čárkami)"
 
-#: src/spice-option.c:177
+#: src/spice-option.c:178
 msgid "<certificates>"
 msgstr "<certifikáty>"
 
-#: src/spice-option.c:179
+#: src/spice-option.c:180
 msgid ""
 "Path to the local certificate database to use for software smartcard "
 "certificates"
@@ -172,102 +152,133 @@ msgstr ""
 "Cesta k místní databázi certifikátů, které se mají použít jako softwarová "
 "smartkarta"
 
-#: src/spice-option.c:179
+#: src/spice-option.c:180
 msgid "<certificate-db>"
 msgstr "<databáze-certifikátů>"
 
-#: src/spice-option.c:181
+#: src/spice-option.c:182
 msgid "Disable USB redirection support"
 msgstr "Vypnout přesměrování USB"
 
-#: src/spice-option.c:183
+#: src/spice-option.c:184
 msgid "Filter selecting USB devices to be auto-redirected when plugged in"
 msgstr "Filtr pro přesměrování USB zařízení po jejich zasunutí"
 
-#: src/spice-option.c:183 src/spice-option.c:185
+#: src/spice-option.c:184 src/spice-option.c:186
 msgid "<filter-string>"
 msgstr "<filtr>"
 
-#: src/spice-option.c:185
+#: src/spice-option.c:186
 msgid "Filter selecting USB devices to redirect on connect"
-msgstr "Filtr pro přesměrování zasunutých USB zařízení hned po připojení "
-"k vzdálenému stroji"
+msgstr ""
+"Filtr pro přesměrování zasunutých USB zařízení hned po připojení k "
+"vzdálenému stroji"
 
-#: src/spice-option.c:187
+#: src/spice-option.c:188
+msgid "Name of ISO file or CD/DVD device to share"
+msgstr ""
+
+#: src/spice-option.c:188
+msgid "<filename> (repeat allowed)"
+msgstr ""
+
+#: src/spice-option.c:190
 msgid "Image cache size (deprecated)"
 msgstr "Velikost mezipaměti obrázků (zastaralé)"
 
-#: src/spice-option.c:187 src/spice-option.c:189
+#: src/spice-option.c:190 src/spice-option.c:192
 msgid "<bytes>"
 msgstr "<bajty>"
 
-#: src/spice-option.c:189
+#: src/spice-option.c:192
 msgid "Glz compression history size (deprecated)"
 msgstr "Velikost historie komprese GLZ (zastaralé)"
 
-#: src/spice-option.c:191
+#: src/spice-option.c:194
 msgid "Shared directory"
 msgstr "Sdílený adresář"
 
-#: src/spice-option.c:191
+#: src/spice-option.c:194
 msgid "<dir>"
 msgstr "<adresář>"
 
-#: src/spice-option.c:193
+#: src/spice-option.c:196
 msgid "Preferred image compression algorithm"
 msgstr "Preferovaný algoritmus komprese obrazu"
 
-#: src/spice-option.c:201
+#: src/spice-option.c:204
 msgid "Enable Spice-GTK debugging"
 msgstr "Zapnout ladění Spice-GTK"
 
-#: src/spice-option.c:203
+#: src/spice-option.c:206
 msgid "Display Spice-GTK version information"
 msgstr "Zobrazit verzi Spice-GTK"
 
-#: src/spice-option.c:208
+#: src/spice-option.c:211
 msgid "Spice Options:"
 msgstr "Možnosti Spice:"
 
-#: src/spice-option.c:208
+#: src/spice-option.c:211
 msgid "Show Spice Options"
 msgstr "Zobrazit možnosti Spice"
 
-#: src/usb-device-manager.c:333 src/usb-device-manager.c:1633
+#: src/usb-device-manager.c:231 src/usb-device-manager.c:1427
+#: src/usb-device-manager.c:1491
 msgid "USB redirection support not compiled in"
 msgstr "Přesměrování USB není zahrnuto v tomto sestavení"
 
-#: src/usb-device-manager.c:1343
+#: src/usb-device-manager.c:1135
 msgid "No free USB channel"
 msgstr "Žádný volný kanál pro USB"
 
-#: src/usb-device-manager.c:1577
+#: src/usb-device-manager.c:1373
 msgid "USB redirection is disabled"
 msgstr "Přesměrování USB je vypnuto"
 
-#: src/usb-device-manager.c:1583
+#: src/usb-device-manager.c:1379
 msgid "The connected VM is not configured for USB redirection"
 msgstr "Vzdálený stroj nepodporuje přesměrování USB"
 
-#: src/usb-device-manager.c:1608
+#: src/usb-device-manager.c:1402
 msgid "Some USB devices are blocked by host policy"
-msgstr ""
-"Přesměrování některých USB zařízení je blokováno vzdáleným strojem"
+msgstr "Přesměrování některých USB zařízení je blokováno vzdáleným strojem"
 
-#: src/usb-device-manager.c:1626
+#: src/usb-device-manager.c:1420
 msgid "There are no free USB channels"
 msgstr "Žádné kanály pro přesměrování USB nejsou volné"
 
-#: src/usb-device-manager.c:1682
+#: src/usb-device-widget.c:209
+#, fuzzy
+msgid "Select ISO file or device"
+msgstr "Vyberte USB zařízení k přesměrování"
+
+#: src/usb-device-widget.c:212
+msgid "_Cancel"
+msgstr ""
+
+#: src/usb-device-widget.c:213
+msgid "_Open"
+msgstr ""
+
+#: src/usb-device-widget.c:224
 #, c-format
-msgid "%s %s %s at %d-%d"
-msgstr "%s %s %s na %d-%d"
+msgid "shared CD %s, %s"
+msgstr ""
+
+#: src/usb-device-widget.c:242
+msgid "SPICE CD (empty)"
+msgstr ""
 
-#: src/usb-device-widget.c:187
+#: src/usb-device-widget.c:269
 msgid "Select USB devices to redirect"
 msgstr "Vyberte USB zařízení k přesměrování"
 
-#: src/usb-device-widget.c:394
+#: src/usb-device-widget.c:449
+#, c-format
+msgid "Can't redirect: %s"
+msgstr ""
+
+#: src/usb-device-widget.c:470
 #, c-format
 msgid "Select USB devices to redirect (%d free channel)"
 msgid_plural "Select USB devices to redirect (%d free channels)"
@@ -275,19 +286,19 @@ msgstr[0] "Vyberte USB zařízení k přesměrování (%d volný kanál)"
 msgstr[1] "Vyberte USB zařízení k přesměrování (%d volné kanály)"
 msgstr[2] "Vyberte USB zařízení k přesměrování (%d volných kanálů)"
 
-#: src/usb-device-widget.c:412
+#: src/usb-device-widget.c:488
 msgid "Redirecting USB Device..."
 msgstr "Přesměrování USB zařízení..."
 
-#: src/usb-device-widget.c:420
+#: src/usb-device-widget.c:496
 msgid "No USB devices detected"
 msgstr "Žádné USB zařízení nebylo zjištěno"
 
-#: src/usbutil.c:296
+#: src/usbutil.c:259
 msgid "USB"
 msgstr "USB"
 
-#: src/usbutil.c:298
+#: src/usbutil.c:261
 msgid "Device"
 msgstr "Zařízení"
 
@@ -334,3 +345,23 @@ msgstr "Možnosti připojení Spice:"
 #: tools/spice-cmdline.c:77
 msgid "Show Spice options"
 msgstr "Zobrazit možnosti Spice"
+
+#, c-format
+#~ msgid "usbredir protocol parse error for %s"
+#~ msgstr "Chyba zpracování protokolu usbredir pro %s"
+
+#, c-format
+#~ msgid "%s rejected by host"
+#~ msgstr "Zařízení %s bylo hostitelem odmítnuto"
+
+#, c-format
+#~ msgid "%s disconnected (fatal IO error)"
+#~ msgstr "Zařízení %s odpojeno (fatální chyba vstupu/výstupu)"
+
+#, c-format
+#~ msgid "Unknown error (%d) for %s"
+#~ msgstr "Neznámá chyba (%d) pro %s"
+
+#, c-format
+#~ msgid "%s %s %s at %d-%d"
+#~ msgstr "%s %s %s na %d-%d"
diff --git a/po/de.po b/po/de.po
index 3ae6ae0..7f8c34f 100644
--- a/po/de.po
+++ b/po/de.po
@@ -7,7 +7,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: gtk-spice 0.33-3.3\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: spice-devel at lists.freedesktop.org\n"
-"POT-Creation-Date: 2019-01-05 12:47+0400\n"
+"POT-Creation-Date: 2020-03-11 12:17+0100\n"
 "PO-Revision-Date: 2017-08-15 19:05+0100\n"
 "Last-Translator: Chris Leick <c.leick at vollbio.de>\n"
 "Language-Team: German <debian-l10n-german at lists.debian.org>\n"
@@ -18,91 +18,65 @@ msgstr ""
 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
 
 # https://de.wikipedia.org/wiki/Software-Agent
-#: src/channel-main.c:1898
+#: src/channel-main.c:1912
 msgid "The spice agent cancelled the file transfer"
 msgstr "Der Spice-Agent hat die Dateiübertragung abgebrochen."
 
-#: src/channel-main.c:1902
+#: src/channel-main.c:1916
 msgid "The spice agent reported an error during the file transfer"
 msgstr "Der Spice-Agent meldete während der Dateiübertragung einen Fehler."
 
-#: src/channel-main.c:1909
+#: src/channel-main.c:1923
 #, c-format
 msgid ""
 "File transfer failed due to lack of free space on remote machine (%s free, "
 "%s to transfer)"
 msgstr ""
 
-#: src/channel-main.c:1917
+#: src/channel-main.c:1931
 msgid ""
 "User's session is locked and cannot transfer files, unlock it and try again."
 msgstr ""
 
-#: src/channel-main.c:1922
+#: src/channel-main.c:1936
 msgid "Session agent not connected."
 msgstr ""
 
-#: src/channel-main.c:1926
+#: src/channel-main.c:1940
 #, fuzzy
 msgid "File transfer is disabled."
 msgstr "USB-Weiterleitung ist deaktiviert."
 
-#: src/channel-main.c:3318
+#: src/channel-main.c:3350
 #, fuzzy, c-format
 msgid "The file transfer is disabled"
 msgstr "USB-Weiterleitung ist deaktiviert."
 
-#: src/channel-usbredir.c:920
-#, c-format
-msgid "usbredir protocol parse error for %s"
-msgstr "Usbredir-Protokollauswertungsfehler für %s"
-
-#: src/channel-usbredir.c:925
-#, c-format
-msgid "%s rejected by host"
-msgstr "%s vom Host zurückgewiesen"
-
-#: src/channel-usbredir.c:930
-#, c-format
-msgid "%s disconnected (fatal IO error)"
-msgstr "%s getrennt (schwerwiegender E/A-Fehler)"
-
-#: src/channel-usbredir.c:934
-#, c-format
-msgid "Unknown error (%d) for %s"
-msgstr "unbekannter Fehler (%d) für %s"
-
-#: src/desktop-integration.c:98
+#: src/desktop-integration.c:99
 msgid "Automounting has been inhibited for USB auto-redirecting"
 msgstr ""
 "Automatisches Einhängen wurde für automatische USB-Weiterleitung verhindert."
 
-#: src/spice-channel.c:1178
+#: src/spice-channel.c:1177
 #, fuzzy
 msgid "Authentication failed"
 msgstr "Authentifizierung fehlgeschlagen: Benutzername ist erforderlich."
 
-#: src/spice-channel.c:1196
+#: src/spice-channel.c:1195
 msgid "Authentication failed: password is too long"
 msgstr "Authentifizierung fehlgeschlagen: Passwort ist zu lang."
 
-#: src/spice-channel.c:1201
+#: src/spice-channel.c:1200
 #, fuzzy
 msgid "Authentication failed: wrong password?"
 msgstr "Authentifizierung fehlgeschlagen: Passwort ist erforderlich."
 
-#: src/spice-option.c:65
-#, c-format
-msgid "missing color depth, must be 16 or 32"
-msgstr "fehlende Farbtiefe, muss 16 oder 32 sein"
+#: src/spice-option.c:61
+msgid "--spice-color-depth is deprecated. Use guest's display settings instead"
+msgstr ""
 
 #: src/spice-option.c:81
 #, c-format
-msgid "invalid color depth (%s), must be 16 or 32"
-msgstr "ungültige Farbtiefe (%s), muss 16 oder 32 sein"
-
-#: src/spice-option.c:101
-#, c-format
 msgid ""
 "invalid effect name (%s), must be 'wallpaper', 'font-smooth', 'animation' or "
 "'all'"
@@ -110,56 +84,56 @@ msgstr ""
 "ungültiger Effektname (%s), muss »wallpaper«, »font-smooth«, »animation« "
 "oder »all« sein"
 
-#: src/spice-option.c:125
+#: src/spice-option.c:105
 #, c-format
 msgid "invalid channel name (%s), valid names: all, %s"
 msgstr "ungültiger Kanalname (%s), gültige Namen: all, %s"
 
-#: src/spice-option.c:173
+#: src/spice-option.c:141
 #, c-format
 msgid "Image compression algorithm %s not supported"
 msgstr "Bildkomprimierungsalgorithmus %s nicht unterstützt"
 
-#: src/spice-option.c:195
+#: src/spice-option.c:163
 msgid "Force the specified channels to be secured"
 msgstr "erzwingt die Absicherung der angegebenen Kanäle"
 
-#: src/spice-option.c:197
+#: src/spice-option.c:165
 msgid "Disable guest display effects"
 msgstr "deaktiviert Gastanzeigeeffekte"
 
-#: src/spice-option.c:199
+#: src/spice-option.c:168
 #, fuzzy
 msgid "Guest display color depth (deprecated)"
 msgstr "Gastanzeigefarbtiefe"
 
 # https://de.wikipedia.org/wiki/Certificate_Trust_Store
-#: src/spice-option.c:201
+#: src/spice-option.c:170
 msgid "Truststore file for secure connections"
 msgstr "Truststore-Datei für sichere Verbindungen"
 
-#: src/spice-option.c:201
+#: src/spice-option.c:170
 msgid "<file>"
 msgstr "<file>"
 
-#: src/spice-option.c:203
+#: src/spice-option.c:172
 msgid "Subject of the host certificate (field=value pairs separated by commas)"
 msgstr ""
 "Gegenstand des Host-Zertifikats (durch Kommas getrennte Feld=Wert-Paare)"
 
-#: src/spice-option.c:203
+#: src/spice-option.c:172
 msgid "<host-subject>"
 msgstr "<host-subject>"
 
-#: src/spice-option.c:205
+#: src/spice-option.c:174
 msgid "Disable audio support"
 msgstr "deaktiviert Audiounterstützung"
 
-#: src/spice-option.c:207
+#: src/spice-option.c:176
 msgid "Enable smartcard support"
 msgstr "aktiviert Smartcard-Unterstützung"
 
-#: src/spice-option.c:209
+#: src/spice-option.c:178
 msgid ""
 "Certificates to use for software smartcards (field=values separated by "
 "commas)"
@@ -167,11 +141,11 @@ msgstr ""
 "Zertifikate, die für Software-Smartcards verwendet werden (durch Kommas "
 "getrennte Feld=Wert-Paare)"
 
-#: src/spice-option.c:209
+#: src/spice-option.c:178
 msgid "<certificates>"
 msgstr "<certificates>"
 
-#: src/spice-option.c:211
+#: src/spice-option.c:180
 msgid ""
 "Path to the local certificate database to use for software smartcard "
 "certificates"
@@ -179,132 +153,155 @@ msgstr ""
 "Pfad zur lokalen Zertifikatdatenbank, die für Software-Smartcard-Zertifikate "
 "verwendet wird"
 
-#: src/spice-option.c:211
+#: src/spice-option.c:180
 msgid "<certificate-db>"
 msgstr "<certificate-db>"
 
-#: src/spice-option.c:213
+#: src/spice-option.c:182
 msgid "Disable USB redirection support"
 msgstr "deaktiviert die Unterstützung von USB-Weiterleitung"
 
-#: src/spice-option.c:218
+#: src/spice-option.c:184
 msgid "Filter selecting USB devices to be auto-redirected when plugged in"
 msgstr ""
 "Filter zur Auswahl von USB-Geräten, die beim Einstecken automatisch "
 "weitergeleitet werden"
 
-#: src/spice-option.c:218 src/spice-option.c:220
+#: src/spice-option.c:184 src/spice-option.c:186
 msgid "<filter-string>"
 msgstr "<filter-string>"
 
-#: src/spice-option.c:220
+#: src/spice-option.c:186
 msgid "Filter selecting USB devices to redirect on connect"
 msgstr ""
 "Filter zur Auswahl von USB-Geräten, die beim Verbinden weitergeleitet werden"
 
-#: src/spice-option.c:222
+#: src/spice-option.c:188
+msgid "Name of ISO file or CD/DVD device to share"
+msgstr ""
+
+#: src/spice-option.c:188
+msgid "<filename> (repeat allowed)"
+msgstr ""
+
+#: src/spice-option.c:190
 #, fuzzy
 msgid "Image cache size (deprecated)"
 msgstr "Größe des Bilderzwischenspeichers"
 
-#: src/spice-option.c:222 src/spice-option.c:224
+#: src/spice-option.c:190 src/spice-option.c:192
 msgid "<bytes>"
 msgstr "<bytes>"
 
-#: src/spice-option.c:224
+#: src/spice-option.c:192
 #, fuzzy
 msgid "Glz compression history size (deprecated)"
 msgstr "Glz-Komprimierungs-Chronikgröße"
 
-#: src/spice-option.c:226
+#: src/spice-option.c:194
 msgid "Shared directory"
 msgstr "gemeinsam benutztes Verzeichnis"
 
-#: src/spice-option.c:226
+#: src/spice-option.c:194
 msgid "<dir>"
 msgstr "<dir>"
 
-#: src/spice-option.c:228
+#: src/spice-option.c:196
 msgid "Preferred image compression algorithm"
 msgstr "bevorzugter Bildkomprimierungsalgorithmus"
 
-#: src/spice-option.c:236
+#: src/spice-option.c:204
 msgid "Enable Spice-GTK debugging"
 msgstr "Spice-GTK-Fehlersuche aktivieren"
 
-#: src/spice-option.c:238
+#: src/spice-option.c:206
 msgid "Display Spice-GTK version information"
 msgstr "Spice-GTK-Versionsinformationen anzeigen"
 
-#: src/spice-option.c:243
+#: src/spice-option.c:211
 msgid "Spice Options:"
 msgstr "Spice-Optionen:"
 
-#: src/spice-option.c:243
+#: src/spice-option.c:211
 msgid "Show Spice Options"
 msgstr "Spice-Optionen anzeigen"
 
-#: src/usb-device-manager.c:362 src/usb-device-manager.c:1777
+#: src/usb-device-manager.c:231 src/usb-device-manager.c:1427
+#: src/usb-device-manager.c:1491
 msgid "USB redirection support not compiled in"
 msgstr "USB-Weiterleitungsunterstützung nicht einkompiliert"
 
-#: src/usb-device-manager.c:1464
-msgid "Device was not found"
-msgstr "Gerät wurde nicht gefunden."
-
-#: src/usb-device-manager.c:1480
+#: src/usb-device-manager.c:1135
 msgid "No free USB channel"
 msgstr "kein freier USB-Kanal"
 
-#: src/usb-device-manager.c:1714
+#: src/usb-device-manager.c:1373
 msgid "USB redirection is disabled"
 msgstr "USB-Weiterleitung ist deaktiviert."
 
-#: src/usb-device-manager.c:1720
+#: src/usb-device-manager.c:1379
 msgid "The connected VM is not configured for USB redirection"
 msgstr "Die verbundene VM ist nicht für USB-Weiterleitung konfiguriert."
 
-#: src/usb-device-manager.c:1742
-msgid "Some USB devices were not found"
-msgstr "Einige USB-Geräte wurden nicht gefunden."
-
-#: src/usb-device-manager.c:1752
+#: src/usb-device-manager.c:1402
 msgid "Some USB devices are blocked by host policy"
 msgstr "Einige USB-Geräte werden per Host-Richtlinie blockiert."
 
-#: src/usb-device-manager.c:1770
+#: src/usb-device-manager.c:1420
 msgid "There are no free USB channels"
 msgstr "Es gibt keine freien USB-Kanäle."
 
-#: src/usb-device-manager.c:1826
+#: src/usb-device-widget.c:209
+#, fuzzy
+msgid "Select ISO file or device"
+msgstr "Auswahl des USB-Geräts zum Weiterleiten"
+
+#: src/usb-device-widget.c:212
+msgid "_Cancel"
+msgstr ""
+
+#: src/usb-device-widget.c:213
+msgid "_Open"
+msgstr ""
+
+#: src/usb-device-widget.c:224
 #, c-format
-msgid "%s %s %s at %d-%d"
-msgstr "%s %s %s bei %d-%d"
+msgid "shared CD %s, %s"
+msgstr ""
 
-#: src/usb-device-widget.c:187
+#: src/usb-device-widget.c:242
+msgid "SPICE CD (empty)"
+msgstr ""
+
+#: src/usb-device-widget.c:269
 msgid "Select USB devices to redirect"
 msgstr "Auswahl des USB-Geräts zum Weiterleiten"
 
-#: src/usb-device-widget.c:393
+#: src/usb-device-widget.c:449
+#, c-format
+msgid "Can't redirect: %s"
+msgstr ""
+
+#: src/usb-device-widget.c:470
 #, c-format
 msgid "Select USB devices to redirect (%d free channel)"
 msgid_plural "Select USB devices to redirect (%d free channels)"
 msgstr[0] "Auswahl des USB-Geräts zum Weiterleiten (%d freier Kanal)"
 msgstr[1] "Auswahl des USB-Geräts zum Weiterleiten (%d freie Kanäle)"
 
-#: src/usb-device-widget.c:411
+#: src/usb-device-widget.c:488
 msgid "Redirecting USB Device..."
 msgstr "USB-Gerät wird weitergeleitet …"
 
-#: src/usb-device-widget.c:419
+#: src/usb-device-widget.c:496
 msgid "No USB devices detected"
 msgstr "keine USB-Geräte gefunden"
 
-#: src/usbutil.c:296
+#: src/usbutil.c:259
 msgid "USB"
 msgstr "USB"
 
-#: src/usbutil.c:298
+#: src/usbutil.c:261
 msgid "Device"
 msgstr "Gerät"
 
@@ -352,6 +349,40 @@ msgstr "Spice-Verbindungsoptionen:"
 msgid "Show Spice options"
 msgstr "Spice-Optionen anzeigen"
 
+#, c-format
+#~ msgid "usbredir protocol parse error for %s"
+#~ msgstr "Usbredir-Protokollauswertungsfehler für %s"
+
+#, c-format
+#~ msgid "%s rejected by host"
+#~ msgstr "%s vom Host zurückgewiesen"
+
+#, c-format
+#~ msgid "%s disconnected (fatal IO error)"
+#~ msgstr "%s getrennt (schwerwiegender E/A-Fehler)"
+
+#, c-format
+#~ msgid "Unknown error (%d) for %s"
+#~ msgstr "unbekannter Fehler (%d) für %s"
+
+#, c-format
+#~ msgid "missing color depth, must be 16 or 32"
+#~ msgstr "fehlende Farbtiefe, muss 16 oder 32 sein"
+
+#, c-format
+#~ msgid "invalid color depth (%s), must be 16 or 32"
+#~ msgstr "ungültige Farbtiefe (%s), muss 16 oder 32 sein"
+
+#~ msgid "Device was not found"
+#~ msgstr "Gerät wurde nicht gefunden."
+
+#~ msgid "Some USB devices were not found"
+#~ msgstr "Einige USB-Geräte wurden nicht gefunden."
+
+#, c-format
+#~ msgid "%s %s %s at %d-%d"
+#~ msgstr "%s %s %s bei %d-%d"
+
 #~ msgid "Authentication failed: password and username are required"
 #~ msgstr ""
 #~ "Authentifizierung fehlgeschlagen: Passwort und Benutzername sind "
diff --git a/po/fr.po b/po/fr.po
index 6120ee0..b1cce9c 100644
--- a/po/fr.po
+++ b/po/fr.po
@@ -8,7 +8,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: spice master fr\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: spice-devel at lists.freedesktop.org\n"
-"POT-Creation-Date: 2017-07-12 17:29+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2020-03-11 12:17+0100\n"
 "PO-Revision-Date: 2010-11-25 03:43+0100\n"
 "Last-Translator: Marc-André Lureau <marcandre.lureau at redhat.com>\n"
 "Language-Team: GNOME French Team <gnomefr at traduc.org>\n"
@@ -18,279 +18,276 @@ msgstr ""
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n > 1);\n"
 
-#: src/channel-main.c:1868
+#: src/channel-main.c:1912
 msgid "The spice agent cancelled the file transfer"
 msgstr ""
 
-#: src/channel-main.c:1872
+#: src/channel-main.c:1916
 msgid "The spice agent reported an error during the file transfer"
 msgstr ""
 
-#: src/channel-main.c:1879
+#: src/channel-main.c:1923
 #, c-format
 msgid ""
 "File transfer failed due to lack of free space on remote machine (%s free, "
 "%s to transfer)"
 msgstr ""
 
-#: src/channel-main.c:1887
+#: src/channel-main.c:1931
 msgid ""
 "User's session is locked and cannot transfer files, unlock it and try again."
 msgstr ""
 
-#: src/channel-main.c:1892
+#: src/channel-main.c:1936
 msgid "Session agent not connected."
 msgstr ""
 
-#: src/channel-main.c:1896
+#: src/channel-main.c:1940
 msgid "File transfer is disabled."
 msgstr ""
 
-#: src/channel-main.c:3133
-msgid "The file transfer is disabled"
-msgstr ""
-
-#: src/channel-usbredir.c:906
-#, c-format
-msgid "usbredir protocol parse error for %s"
-msgstr ""
-
-#: src/channel-usbredir.c:911
-#, c-format
-msgid "%s rejected by host"
-msgstr ""
-
-#: src/channel-usbredir.c:916
-#, c-format
-msgid "%s disconnected (fatal IO error)"
-msgstr ""
-
-#: src/channel-usbredir.c:920
+#: src/channel-main.c:3350
 #, c-format
-msgid "Unknown error (%d) for %s"
+msgid "The file transfer is disabled"
 msgstr ""
 
-#: src/desktop-integration.c:104
+#: src/desktop-integration.c:99
 msgid "Automounting has been inhibited for USB auto-redirecting"
 msgstr ""
 
-#: src/spice-channel.c:1183
+#: src/spice-channel.c:1177
 #, fuzzy
 msgid "Authentication failed"
 msgstr "Authentification"
 
-#: src/spice-channel.c:1201
+#: src/spice-channel.c:1195
 msgid "Authentication failed: password is too long"
 msgstr ""
 
-#: src/spice-channel.c:1206
+#: src/spice-channel.c:1200
 msgid "Authentication failed: wrong password?"
 msgstr ""
 
-#: src/spice-option.c:65
-#, c-format
-msgid "missing color depth, must be 16 or 32"
+#: src/spice-option.c:61
+msgid "--spice-color-depth is deprecated. Use guest's display settings instead"
 msgstr ""
 
 #: src/spice-option.c:81
 #, c-format
-msgid "invalid color depth (%s), must be 16 or 32"
-msgstr ""
-
-#: src/spice-option.c:101
-#, c-format
 msgid ""
 "invalid effect name (%s), must be 'wallpaper', 'font-smooth', 'animation' or "
 "'all'"
 msgstr ""
 
-#: src/spice-option.c:125
+#: src/spice-option.c:105
 #, c-format
 msgid "invalid channel name (%s), valid names: all, %s"
 msgstr ""
 
-#: src/spice-option.c:173
+#: src/spice-option.c:141
 #, c-format
 msgid "Image compression algorithm %s not supported"
 msgstr ""
 
-#: src/spice-option.c:195
+#: src/spice-option.c:163
 msgid "Force the specified channels to be secured"
 msgstr ""
 
-#: src/spice-option.c:197
+#: src/spice-option.c:165
 msgid "Disable guest display effects"
 msgstr ""
 
-#: src/spice-option.c:199
+#: src/spice-option.c:168
 msgid "Guest display color depth (deprecated)"
 msgstr ""
 
-#: src/spice-option.c:201
+#: src/spice-option.c:170
 #, fuzzy
 msgid "Truststore file for secure connections"
 msgstr "fichier truststore pour les connexions sécurisées"
 
-#: src/spice-option.c:201
+#: src/spice-option.c:170
 #, fuzzy
 msgid "<file>"
 msgstr "<nom de fichier>"
 
-#: src/spice-option.c:203
+#: src/spice-option.c:172
 msgid "Subject of the host certificate (field=value pairs separated by commas)"
 msgstr ""
 
-#: src/spice-option.c:203
+#: src/spice-option.c:172
 #, fuzzy
 msgid "<host-subject>"
 msgstr "<hôte>"
 
-#: src/spice-option.c:205
+#: src/spice-option.c:174
 msgid "Disable audio support"
 msgstr ""
 
-#: src/spice-option.c:207
+#: src/spice-option.c:176
 msgid "Enable smartcard support"
 msgstr ""
 
-#: src/spice-option.c:209
+#: src/spice-option.c:178
 msgid ""
 "Certificates to use for software smartcards (field=values separated by "
 "commas)"
 msgstr ""
 
-#: src/spice-option.c:209
+#: src/spice-option.c:178
 msgid "<certificates>"
 msgstr ""
 
-#: src/spice-option.c:211
+#: src/spice-option.c:180
 msgid ""
 "Path to the local certificate database to use for software smartcard "
 "certificates"
 msgstr ""
 
-#: src/spice-option.c:211
+#: src/spice-option.c:180
 msgid "<certificate-db>"
 msgstr ""
 
-#: src/spice-option.c:213
+#: src/spice-option.c:182
 msgid "Disable USB redirection support"
 msgstr ""
 
-#: src/spice-option.c:218
+#: src/spice-option.c:184
 msgid "Filter selecting USB devices to be auto-redirected when plugged in"
 msgstr ""
 
-#: src/spice-option.c:218 src/spice-option.c:220
+#: src/spice-option.c:184 src/spice-option.c:186
 msgid "<filter-string>"
 msgstr ""
 
-#: src/spice-option.c:220
+#: src/spice-option.c:186
 msgid "Filter selecting USB devices to redirect on connect"
 msgstr ""
 
-#: src/spice-option.c:222
+#: src/spice-option.c:188
+msgid "Name of ISO file or CD/DVD device to share"
+msgstr ""
+
+#: src/spice-option.c:188
+msgid "<filename> (repeat allowed)"
+msgstr ""
+
+#: src/spice-option.c:190
 msgid "Image cache size (deprecated)"
 msgstr ""
 
-#: src/spice-option.c:222 src/spice-option.c:224
+#: src/spice-option.c:190 src/spice-option.c:192
 msgid "<bytes>"
 msgstr ""
 
-#: src/spice-option.c:224
+#: src/spice-option.c:192
 msgid "Glz compression history size (deprecated)"
 msgstr ""
 
-#: src/spice-option.c:226
+#: src/spice-option.c:194
 msgid "Shared directory"
 msgstr ""
 
-#: src/spice-option.c:226
+#: src/spice-option.c:194
 msgid "<dir>"
 msgstr ""
 
-#: src/spice-option.c:228
+#: src/spice-option.c:196
 msgid "Preferred image compression algorithm"
 msgstr ""
 
-#: src/spice-option.c:236
+#: src/spice-option.c:204
 msgid "Enable Spice-GTK debugging"
 msgstr ""
 
-#: src/spice-option.c:238
+#: src/spice-option.c:206
 msgid "Display Spice-GTK version information"
 msgstr ""
 
-#: src/spice-option.c:243
+#: src/spice-option.c:211
 msgid "Spice Options:"
 msgstr "Options Spice:"
 
-#: src/spice-option.c:243
+#: src/spice-option.c:211
 #, fuzzy
 msgid "Show Spice Options"
 msgstr "Affiche les options de spice"
 
-#: src/usb-device-manager.c:359 src/usb-device-manager.c:1747
+#: src/usb-device-manager.c:231 src/usb-device-manager.c:1427
+#: src/usb-device-manager.c:1491
 msgid "USB redirection support not compiled in"
 msgstr ""
 
-#: src/usb-device-manager.c:1434
-msgid "Device was not found"
-msgstr ""
-
-#: src/usb-device-manager.c:1450
+#: src/usb-device-manager.c:1135
 msgid "No free USB channel"
 msgstr ""
 
-#: src/usb-device-manager.c:1684
+#: src/usb-device-manager.c:1373
 msgid "USB redirection is disabled"
 msgstr ""
 
-#: src/usb-device-manager.c:1690
+#: src/usb-device-manager.c:1379
 msgid "The connected VM is not configured for USB redirection"
 msgstr ""
 
-#: src/usb-device-manager.c:1712
-msgid "Some USB devices were not found"
-msgstr ""
-
-#: src/usb-device-manager.c:1722
+#: src/usb-device-manager.c:1402
 msgid "Some USB devices are blocked by host policy"
 msgstr ""
 
-#: src/usb-device-manager.c:1740
+#: src/usb-device-manager.c:1420
 msgid "There are no free USB channels"
 msgstr ""
 
-#: src/usb-device-manager.c:1796
+#: src/usb-device-widget.c:209
+msgid "Select ISO file or device"
+msgstr ""
+
+#: src/usb-device-widget.c:212
+msgid "_Cancel"
+msgstr ""
+
+#: src/usb-device-widget.c:213
+msgid "_Open"
+msgstr ""
+
+#: src/usb-device-widget.c:224
 #, c-format
-msgid "%s %s %s at %d-%d"
+msgid "shared CD %s, %s"
 msgstr ""
 
-#: src/usb-device-widget.c:207
+#: src/usb-device-widget.c:242
+msgid "SPICE CD (empty)"
+msgstr ""
+
+#: src/usb-device-widget.c:269
 msgid "Select USB devices to redirect"
 msgstr ""
 
-#: src/usb-device-widget.c:393
+#: src/usb-device-widget.c:449
+#, c-format
+msgid "Can't redirect: %s"
+msgstr ""
+
+#: src/usb-device-widget.c:470
 #, c-format
 msgid "Select USB devices to redirect (%d free channel)"
 msgid_plural "Select USB devices to redirect (%d free channels)"
 msgstr[0] ""
 msgstr[1] ""
 
-#: src/usb-device-widget.c:439
+#: src/usb-device-widget.c:488
 msgid "Redirecting USB Device..."
 msgstr ""
 
-#: src/usb-device-widget.c:447
+#: src/usb-device-widget.c:496
 msgid "No USB devices detected"
 msgstr ""
 
-#: src/usbutil.c:296
+#: src/usbutil.c:259
 msgid "USB"
 msgstr ""
 
-#: src/usbutil.c:298
+#: src/usbutil.c:261
 msgid "Device"
 msgstr ""
 
diff --git a/po/it.po b/po/it.po
index d6c6608..33dc58b 100644
--- a/po/it.po
+++ b/po/it.po
@@ -8,7 +8,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: spice master it\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: spice-devel at lists.freedesktop.org\n"
-"POT-Creation-Date: 2017-07-12 17:29+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2020-03-11 12:17+0100\n"
 "PO-Revision-Date: 2016-08-17 08:57+0100\n"
 "Last-Translator: Frediano Ziglio <fziglio at redhat.com>\n"
 "Language-Team: \n"
@@ -19,15 +19,15 @@ msgstr ""
 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
 "X-Generator: Poedit 1.8.8\n"
 
-#: src/channel-main.c:1868
+#: src/channel-main.c:1912
 msgid "The spice agent cancelled the file transfer"
 msgstr "L'agente di SPICE ha cancellato il trasferimento file"
 
-#: src/channel-main.c:1872
+#: src/channel-main.c:1916
 msgid "The spice agent reported an error during the file transfer"
 msgstr "L'agente di SPICE ha riportato un errore durante il trasferimento file"
 
-#: src/channel-main.c:1879
+#: src/channel-main.c:1923
 #, c-format
 msgid ""
 "File transfer failed due to lack of free space on remote machine (%s free, "
@@ -36,50 +36,50 @@ msgstr ""
 "Trasferimento file fallito per mancanza spazio libero nella macchina remota "
 "(%s liberi, %s da trasferire)"
 
-#: src/channel-main.c:1887
+#: src/channel-main.c:1931
 msgid ""
 "User's session is locked and cannot transfer files, unlock it and try again."
 msgstr ""
 "La sessione utente è bloccata e non è possibile trasferire file, sbloccala e "
 "riprova."
 
-#: src/channel-main.c:1892
+#: src/channel-main.c:1936
 msgid "Session agent not connected."
 msgstr "Agente per la sessione non connesso."
 
-#: src/channel-main.c:1896
+#: src/channel-main.c:1940
 msgid "File transfer is disabled."
 msgstr "Trasferimento file disabilitato"
 
-#: src/channel-main.c:3133
+#: src/channel-main.c:3350
 #, c-format
 msgid "The file transfer is disabled"
 msgstr "Trasferimento file disabilitato"
 
-#: src/desktop-integration.c:104
+#: src/desktop-integration.c:99
 msgid "Automounting has been inhibited for USB auto-redirecting"
 msgstr ""
 "L'automontatura è stata disabilitata per consentire l'autoredirezione USB"
 
-#: src/spice-channel.c:1183
+#: src/spice-channel.c:1177
 msgid "Authentication failed"
 msgstr "Autenticazione fallita"
 
-#: src/spice-channel.c:1201
+#: src/spice-channel.c:1195
 msgid "Authentication failed: password is too long"
 msgstr "Autenticazione fallita: password troppo lunga"
 
-#: src/spice-channel.c:1206
+#: src/spice-channel.c:1200
 msgid "Authentication failed: wrong password?"
 msgstr "Autenticazione fallita: password errata?"
 
-#: src/spice-option.c:60
+#: src/spice-option.c:61
 msgid "--spice-color-depth is deprecated. Use guest's display settings instead"
 msgstr ""
 "--spice-color-depth è obsoleta. Usare le impostazioni video del sistema "
 "ospite"
 
-#: src/spice-option.c:101
+#: src/spice-option.c:81
 #, c-format
 msgid ""
 "invalid effect name (%s), must be 'wallpaper', 'font-smooth', 'animation' or "
@@ -88,54 +88,54 @@ msgstr ""
 "nome effetto invalido (%s), deve essere 'wallpaper', 'font-smooth', "
 "'animation' oppure 'all'"
 
-#: src/spice-option.c:125
+#: src/spice-option.c:105
 #, c-format
 msgid "invalid channel name (%s), valid names: all, %s"
 msgstr "nome del canale invalido (%s), nomi validi: all, %s"
 
-#: src/spice-option.c:173
+#: src/spice-option.c:141
 #, c-format
 msgid "Image compression algorithm %s not supported"
 msgstr "Algoritmo di compressione %s non supportato"
 
-#: src/spice-option.c:195
+#: src/spice-option.c:163
 msgid "Force the specified channels to be secured"
 msgstr "Forza il canale specificato ad essere sicuro"
 
-#: src/spice-option.c:197
+#: src/spice-option.c:165
 msgid "Disable guest display effects"
 msgstr "Disabilita effetti grafici guest"
 
-#: src/spice-option.c:199
+#: src/spice-option.c:168
 msgid "Guest display color depth (deprecated)"
 msgstr "Profondità di colore guest (obsoleta)"
 
-#: src/spice-option.c:201
+#: src/spice-option.c:170
 msgid "Truststore file for secure connections"
 msgstr "Archivio certificatori per connessioni sicure"
 
-#: src/spice-option.c:201
+#: src/spice-option.c:170
 msgid "<file>"
 msgstr "<file>"
 
-#: src/spice-option.c:203
+#: src/spice-option.c:172
 msgid "Subject of the host certificate (field=value pairs separated by commas)"
 msgstr ""
 "Oggetto del certificato dell'host (campo=paia di valori separati da virgola)"
 
-#: src/spice-option.c:203
+#: src/spice-option.c:172
 msgid "<host-subject>"
 msgstr "<oggetto-host>"
 
-#: src/spice-option.c:205
+#: src/spice-option.c:174
 msgid "Disable audio support"
 msgstr "Disabilita supporto audio"
 
-#: src/spice-option.c:207
+#: src/spice-option.c:176
 msgid "Enable smartcard support"
 msgstr "Abilita supporto smartcard"
 
-#: src/spice-option.c:209
+#: src/spice-option.c:178
 msgid ""
 "Certificates to use for software smartcards (field=values separated by "
 "commas)"
@@ -143,11 +143,11 @@ msgstr ""
 "Certificati da usare per smartcard software (campo=valori separati da "
 "virgola)"
 
-#: src/spice-option.c:209
+#: src/spice-option.c:178
 msgid "<certificates>"
 msgstr "<certificati>"
 
-#: src/spice-option.c:211
+#: src/spice-option.c:180
 msgid ""
 "Path to the local certificate database to use for software smartcard "
 "certificates"
@@ -155,124 +155,155 @@ msgstr ""
 "Percorso del database di certificati locali da usare per i certificati delle "
 "smartcard software"
 
-#: src/spice-option.c:211
+#: src/spice-option.c:180
 msgid "<certificate-db>"
 msgstr "<database-certificati>"
 
-#: src/spice-option.c:213
+#: src/spice-option.c:182
 msgid "Disable USB redirection support"
 msgstr "Disabilita supporto redirezione USB"
 
-#: src/spice-option.c:218
+#: src/spice-option.c:184
 msgid "Filter selecting USB devices to be auto-redirected when plugged in"
 msgstr ""
 "Filtro per la selezione dispositivi USB che devono essere rediretti quando "
 "inseriti"
 
-#: src/spice-option.c:218 src/spice-option.c:220
+#: src/spice-option.c:184 src/spice-option.c:186
 msgid "<filter-string>"
 msgstr "<stringa-filtro>"
 
-#: src/spice-option.c:220
+#: src/spice-option.c:186
 msgid "Filter selecting USB devices to redirect on connect"
 msgstr ""
 "Filtro per la selezione dispositivi USB che devono essere rediretti alla "
 "connessione"
 
-#: src/spice-option.c:222
+#: src/spice-option.c:188
+msgid "Name of ISO file or CD/DVD device to share"
+msgstr ""
+
+#: src/spice-option.c:188
+msgid "<filename> (repeat allowed)"
+msgstr ""
+
+#: src/spice-option.c:190
 msgid "Image cache size (deprecated)"
 msgstr "Dimensione cache immagini (obsoleta)"
 
-#: src/spice-option.c:222 src/spice-option.c:224
+#: src/spice-option.c:190 src/spice-option.c:192
 msgid "<bytes>"
 msgstr "<byte>"
 
-#: src/spice-option.c:224
+#: src/spice-option.c:192
 msgid "Glz compression history size (deprecated)"
 msgstr "Dimensione finestra di compressione glz (obsoleta)"
 
-#: src/spice-option.c:226
+#: src/spice-option.c:194
 msgid "Shared directory"
 msgstr "Cartella condivisa"
 
-#: src/spice-option.c:226
+#: src/spice-option.c:194
 msgid "<dir>"
 msgstr "<cartella>"
 
-#: src/spice-option.c:228
+#: src/spice-option.c:196
 msgid "Preferred image compression algorithm"
 msgstr "Algoritmo compressione immagini preferito"
 
-#: src/spice-option.c:236
+#: src/spice-option.c:204
 msgid "Enable Spice-GTK debugging"
 msgstr "Abilita debugging Spice-GTK"
 
-#: src/spice-option.c:238
+#: src/spice-option.c:206
 msgid "Display Spice-GTK version information"
 msgstr "Mostra informazioni versione Spice-GTK"
 
-#: src/spice-option.c:243
+#: src/spice-option.c:211
 msgid "Spice Options:"
 msgstr "Opzioni Spice:"
 
-#: src/spice-option.c:243
+#: src/spice-option.c:211
 msgid "Show Spice Options"
 msgstr "Mostra opzioni Spice"
 
-#: src/usb-device-manager.c:359 src/usb-device-manager.c:1747
+#: src/usb-device-manager.c:231 src/usb-device-manager.c:1427
+#: src/usb-device-manager.c:1491
 msgid "USB redirection support not compiled in"
 msgstr "Supporto redirezione USB non compilato"
 
-#: src/usb-device-manager.c:1450
+#: src/usb-device-manager.c:1135
 msgid "No free USB channel"
 msgstr "Nessun canale USB libero"
 
-#: src/usb-device-manager.c:1684
+#: src/usb-device-manager.c:1373
 msgid "USB redirection is disabled"
 msgstr "Redirezione USB disabilitata"
 
-#: src/usb-device-manager.c:1690
+#: src/usb-device-manager.c:1379
 msgid "The connected VM is not configured for USB redirection"
 msgstr ""
 "La macchina a cui siete connessi non è configurata per la redirezione USB"
 
-#: src/usb-device-manager.c:1722
+#: src/usb-device-manager.c:1402
 msgid "Some USB devices are blocked by host policy"
 msgstr "Qualche dispositivo USB è bloccato da una politica host"
 
-#: src/usb-device-manager.c:1740
+#: src/usb-device-manager.c:1420
 msgid "There are no free USB channels"
 msgstr "Non ci sono canali USB liberi"
 
-#: src/usb-device-widget.c:207
+#: src/usb-device-widget.c:209
+#, fuzzy
+msgid "Select ISO file or device"
+msgstr "Selezionare dispositivi USB da redirigere"
+
+#: src/usb-device-widget.c:212
+msgid "_Cancel"
+msgstr ""
+
+#: src/usb-device-widget.c:213
+msgid "_Open"
+msgstr ""
+
+#: src/usb-device-widget.c:224
+#, c-format
+msgid "shared CD %s, %s"
+msgstr ""
+
+#: src/usb-device-widget.c:242
+msgid "SPICE CD (empty)"
+msgstr ""
+
+#: src/usb-device-widget.c:269
 msgid "Select USB devices to redirect"
 msgstr "Selezionare dispositivi USB da redirigere"
 
-#: src/usb-device-widget.c:385
+#: src/usb-device-widget.c:449
 #, c-format
 msgid "Can't redirect: %s"
 msgstr "Non posso redirigere: %s"
 
-#: src/usb-device-widget.c:406
+#: src/usb-device-widget.c:470
 #, c-format
 msgid "Select USB devices to redirect (%d free channel)"
 msgid_plural "Select USB devices to redirect (%d free channels)"
 msgstr[0] "Selezionare dispositivi USB da redirigere (un canale libero)"
 msgstr[1] "Selezionare dispositivi USB da redirigere (%d canali liberi)"
 
-#: src/usb-device-widget.c:439
+#: src/usb-device-widget.c:488
 msgid "Redirecting USB Device..."
 msgstr "Reindirizzando dispositivo USB..."
 
-#: src/usb-device-widget.c:447
+#: src/usb-device-widget.c:496
 msgid "No USB devices detected"
 msgstr "Dispositivo USB non rilevato"
 
-#: src/usbutil.c:296
+#: src/usbutil.c:259
 msgid "USB"
 msgstr "USB"
 
-#: src/usbutil.c:298
+#: src/usbutil.c:261
 msgid "Device"
 msgstr "Dispositivo"
 
diff --git a/po/ru.po b/po/ru.po
index d469a2b..f4f2bc7 100644
--- a/po/ru.po
+++ b/po/ru.po
@@ -6,7 +6,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: \n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: spice-devel at lists.freedesktop.org\n"
-"POT-Creation-Date: 2019-01-05 12:47+0400\n"
+"POT-Creation-Date: 2020-03-11 12:17+0100\n"
 "PO-Revision-Date: 2020-02-27 11:30MSK\n"
 "Last-Translator: Dmitry Astankov <translation-team at basealt.ru>\n"
 "Language-Team: Basealt Translation Team\n"
@@ -14,19 +14,19 @@ msgstr ""
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n%10==1 && n%100!=11 ? 0 : n%10>=2 && n%10<"
-"=4 && (n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
+"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n%10==1 && n%100!=11 ? 0 : n%10>=2 && n"
+"%10<=4 && (n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
 "X-Generator: Lokalize 2.0\n"
 
-#: src/channel-main.c:1898
+#: src/channel-main.c:1912
 msgid "The spice agent cancelled the file transfer"
 msgstr "Передача файлов отменена агентом SPICE"
 
-#: src/channel-main.c:1902
+#: src/channel-main.c:1916
 msgid "The spice agent reported an error during the file transfer"
 msgstr "Агент SPICE сообщил об ошибке в процессе передачи файлов"
 
-#: src/channel-main.c:1909
+#: src/channel-main.c:1923
 #, c-format
 msgid ""
 "File transfer failed due to lack of free space on remote machine (%s free, "
@@ -35,74 +35,48 @@ msgstr ""
 "При передаче файлов произошла ошибка из-за нехватки свободного места на "
 "удалённом компьютере (%s свободно, %s требуется)"
 
-#: src/channel-main.c:1917
+#: src/channel-main.c:1931
 msgid ""
 "User's session is locked and cannot transfer files, unlock it and try again."
 msgstr ""
 "Сеанс пользователя заблокирован, передача файлов невозможна. Разблокируйте "
 "сеанс и попробуйте ещё раз."
 
-#: src/channel-main.c:1922
+#: src/channel-main.c:1936
 msgid "Session agent not connected."
 msgstr "Агент сеансов не подключён."
 
-#: src/channel-main.c:1926
+#: src/channel-main.c:1940
 msgid "File transfer is disabled."
 msgstr "Передача файлов отключена."
 
-#: src/channel-main.c:3318
+#: src/channel-main.c:3350
 #, c-format
 msgid "The file transfer is disabled"
 msgstr "Передача файлов отключена"
 
-#: src/channel-usbredir.c:920
-#, c-format
-msgid "usbredir protocol parse error for %s"
-msgstr "Ошибка анализа протокола usbredir для %s"
-
-#: src/channel-usbredir.c:925
-#, c-format
-msgid "%s rejected by host"
-msgstr "Устройство %s отклонено хостом"
-
-#: src/channel-usbredir.c:930
-#, c-format
-msgid "%s disconnected (fatal IO error)"
-msgstr "Устройство %s отключено (критическая ошибка ввода-вывода)"
-
-#: src/channel-usbredir.c:934
-#, c-format
-msgid "Unknown error (%d) for %s"
-msgstr "Неизвестная ошибка (%d) для устройства %s"
-
-#: src/desktop-integration.c:98
+#: src/desktop-integration.c:99
 msgid "Automounting has been inhibited for USB auto-redirecting"
 msgstr "Автомонтирование при перенаправлении USB-устройств было запрещено"
 
-#: src/spice-channel.c:1178
+#: src/spice-channel.c:1177
 msgid "Authentication failed"
 msgstr "Ошибка аутентификации"
 
-#: src/spice-channel.c:1196
+#: src/spice-channel.c:1195
 msgid "Authentication failed: password is too long"
 msgstr "Ошибка аутентификации: слишком длинный пароль"
 
-#: src/spice-channel.c:1201
+#: src/spice-channel.c:1200
 msgid "Authentication failed: wrong password?"
 msgstr "Ошибка аутентификации: неверный пароль"
 
-#: src/spice-option.c:65
-#, c-format
-msgid "missing color depth, must be 16 or 32"
-msgstr "не указано значение глубины цвета; должно быть равно 16 или 32"
+#: src/spice-option.c:61
+msgid "--spice-color-depth is deprecated. Use guest's display settings instead"
+msgstr ""
 
 #: src/spice-option.c:81
 #, c-format
-msgid "invalid color depth (%s), must be 16 or 32"
-msgstr "неверное значение глубины цвета (%s); должно быть равно 16 или 32"
-
-#: src/spice-option.c:101
-#, c-format
 msgid ""
 "invalid effect name (%s), must be 'wallpaper', 'font-smooth', 'animation' or "
 "'all'"
@@ -110,53 +84,53 @@ msgstr ""
 "неверное название эффекта (%s); допустимые варианты: «wallpaper», «font-"
 "smooth», «animation» или «all»"
 
-#: src/spice-option.c:125
+#: src/spice-option.c:105
 #, c-format
 msgid "invalid channel name (%s), valid names: all, %s"
 msgstr "неверное имя канала (%s); допустимые значения: «all», «%s»"
 
-#: src/spice-option.c:173
+#: src/spice-option.c:141
 #, c-format
 msgid "Image compression algorithm %s not supported"
 msgstr "Алгоритм сжатия изображений «%s» не поддерживается"
 
-#: src/spice-option.c:195
+#: src/spice-option.c:163
 msgid "Force the specified channels to be secured"
 msgstr "Принудительная защита указанных каналов"
 
-#: src/spice-option.c:197
+#: src/spice-option.c:165
 msgid "Disable guest display effects"
 msgstr "Отключить эффекты отображения для гостевой системы"
 
-#: src/spice-option.c:199
+#: src/spice-option.c:168
 msgid "Guest display color depth (deprecated)"
 msgstr "Глубина цвета экрана гостевой системы (устаревшее)"
 
-#: src/spice-option.c:201
+#: src/spice-option.c:170
 msgid "Truststore file for secure connections"
 msgstr "Файл из надёжного хранилища для безопасных соединений"
 
-#: src/spice-option.c:201
+#: src/spice-option.c:170
 msgid "<file>"
 msgstr "<файл>"
 
-#: src/spice-option.c:203
+#: src/spice-option.c:172
 msgid "Subject of the host certificate (field=value pairs separated by commas)"
 msgstr "Субъект сертификата хоста (поле=значения, разделённые запятыми)"
 
-#: src/spice-option.c:203
+#: src/spice-option.c:172
 msgid "<host-subject>"
 msgstr "<субъект-хоста>"
 
-#: src/spice-option.c:205
+#: src/spice-option.c:174
 msgid "Disable audio support"
 msgstr "Отключить поддержку звуковых эффектов"
 
-#: src/spice-option.c:207
+#: src/spice-option.c:176
 msgid "Enable smartcard support"
 msgstr "Включить поддержку смарт-карт"
 
-#: src/spice-option.c:209
+#: src/spice-option.c:178
 msgid ""
 "Certificates to use for software smartcards (field=values separated by "
 "commas)"
@@ -164,11 +138,11 @@ msgstr ""
 "Сертификаты, используемые для программных смарт-карт (поле=значения, "
 "разделённые запятыми)"
 
-#: src/spice-option.c:209
+#: src/spice-option.c:178
 msgid "<certificates>"
 msgstr "<сертификаты>"
 
-#: src/spice-option.c:211
+#: src/spice-option.c:180
 msgid ""
 "Path to the local certificate database to use for software smartcard "
 "certificates"
@@ -176,113 +150,136 @@ msgstr ""
 "Путь к локальной базе данных сертификатов, используемых для программных "
 "смарт-карт"
 
-#: src/spice-option.c:211
+#: src/spice-option.c:180
 msgid "<certificate-db>"
 msgstr "<бд-сертификатов>"
 
-#: src/spice-option.c:213
+#: src/spice-option.c:182
 msgid "Disable USB redirection support"
 msgstr "Отключить поддержку перенаправления USB"
 
-#: src/spice-option.c:218
+#: src/spice-option.c:184
 msgid "Filter selecting USB devices to be auto-redirected when plugged in"
 msgstr ""
 "Фильтр, выбирающий USB-устройства для их автоматического перенаправления при "
 "подключении"
 
-#: src/spice-option.c:218 src/spice-option.c:220
+#: src/spice-option.c:184 src/spice-option.c:186
 msgid "<filter-string>"
 msgstr "<строка-фильтра>"
 
-#: src/spice-option.c:220
+#: src/spice-option.c:186
 msgid "Filter selecting USB devices to redirect on connect"
 msgstr ""
 "Фильтр, выбирающий USB-устройства для их перенаправления при подключении"
 
-#: src/spice-option.c:222
+#: src/spice-option.c:188
+msgid "Name of ISO file or CD/DVD device to share"
+msgstr ""
+
+#: src/spice-option.c:188
+msgid "<filename> (repeat allowed)"
+msgstr ""
+
+#: src/spice-option.c:190
 msgid "Image cache size (deprecated)"
 msgstr "Размер кэша изображений (устаревшее)"
 
-#: src/spice-option.c:222 src/spice-option.c:224
+#: src/spice-option.c:190 src/spice-option.c:192
 msgid "<bytes>"
 msgstr "<размер-в-байтах>"
 
-#: src/spice-option.c:224
+#: src/spice-option.c:192
 msgid "Glz compression history size (deprecated)"
 msgstr "Размер журнала алгоритма сжатия Glz (устаревшее)"
 
-#: src/spice-option.c:226
+#: src/spice-option.c:194
 msgid "Shared directory"
 msgstr "Общая папка"
 
-#: src/spice-option.c:226
+#: src/spice-option.c:194
 msgid "<dir>"
 msgstr "<папка>"
 
-#: src/spice-option.c:228
+#: src/spice-option.c:196
 msgid "Preferred image compression algorithm"
 msgstr "Предпочтительный алгоритм сжатия изображений"
 
-#: src/spice-option.c:236
+#: src/spice-option.c:204
 msgid "Enable Spice-GTK debugging"
 msgstr "Включить отладку Spice-GTK"
 
-#: src/spice-option.c:238
+#: src/spice-option.c:206
 msgid "Display Spice-GTK version information"
 msgstr "Показать информацию о версии Spice-GTK"
 
-#: src/spice-option.c:243
+#: src/spice-option.c:211
 msgid "Spice Options:"
 msgstr "Параметры SPICE:"
 
-#: src/spice-option.c:243
+#: src/spice-option.c:211
 msgid "Show Spice Options"
 msgstr "Показать параметры SPICE"
 
-#: src/usb-device-manager.c:362 src/usb-device-manager.c:1777
+#: src/usb-device-manager.c:231 src/usb-device-manager.c:1427
+#: src/usb-device-manager.c:1491
 msgid "USB redirection support not compiled in"
 msgstr "Поддержка перенаправления USB-устройств не скомпилирована"
 
-#: src/usb-device-manager.c:1464
-msgid "Device was not found"
-msgstr "Устройство не найдено"
-
-#: src/usb-device-manager.c:1480
+#: src/usb-device-manager.c:1135
 msgid "No free USB channel"
 msgstr "Нет свободных USB-каналов"
 
-#: src/usb-device-manager.c:1714
+#: src/usb-device-manager.c:1373
 msgid "USB redirection is disabled"
 msgstr "Перенаправление USB-устройств отключено"
 
-#: src/usb-device-manager.c:1720
+#: src/usb-device-manager.c:1379
 msgid "The connected VM is not configured for USB redirection"
 msgstr ""
 "Подключённая виртуальная машина не настроена для перенаправления USB-"
 "устройств"
 
-#: src/usb-device-manager.c:1742
-msgid "Some USB devices were not found"
-msgstr "Некоторые USB-устройства не были найдены"
-
-#: src/usb-device-manager.c:1752
+#: src/usb-device-manager.c:1402
 msgid "Some USB devices are blocked by host policy"
 msgstr "Некоторые USB-устройства блокируются политикой хоста"
 
-#: src/usb-device-manager.c:1770
+#: src/usb-device-manager.c:1420
 msgid "There are no free USB channels"
 msgstr "Нет свободных USB-каналов"
 
-#: src/usb-device-manager.c:1826
+#: src/usb-device-widget.c:209
+#, fuzzy
+msgid "Select ISO file or device"
+msgstr "Выберите USB-устройства для перенаправления"
+
+#: src/usb-device-widget.c:212
+msgid "_Cancel"
+msgstr ""
+
+#: src/usb-device-widget.c:213
+msgid "_Open"
+msgstr ""
+
+#: src/usb-device-widget.c:224
 #, c-format
-msgid "%s %s %s at %d-%d"
-msgstr "%s %s %s — %d-%d"
+msgid "shared CD %s, %s"
+msgstr ""
 
-#: src/usb-device-widget.c:187
+#: src/usb-device-widget.c:242
+msgid "SPICE CD (empty)"
+msgstr ""
+
+#: src/usb-device-widget.c:269
 msgid "Select USB devices to redirect"
 msgstr "Выберите USB-устройства для перенаправления"
 
-#: src/usb-device-widget.c:393
+#: src/usb-device-widget.c:449
+#, c-format
+msgid "Can't redirect: %s"
+msgstr ""
+
+#: src/usb-device-widget.c:470
 #, c-format
 msgid "Select USB devices to redirect (%d free channel)"
 msgid_plural "Select USB devices to redirect (%d free channels)"
@@ -290,19 +287,19 @@ msgstr[0] "Выберите USB-устройства для перенаправ
 msgstr[1] "Выберите USB-устройства для перенаправления (%d свободных канала)"
 msgstr[2] "Выберите USB-устройства для перенаправления (%d свободных каналов)"
 
-#: src/usb-device-widget.c:411
+#: src/usb-device-widget.c:488
 msgid "Redirecting USB Device..."
 msgstr "Перенаправление USB-устройства..."
 
-#: src/usb-device-widget.c:419
+#: src/usb-device-widget.c:496
 msgid "No USB devices detected"
 msgstr "USB-устройства не обнаружены"
 
-#: src/usbutil.c:296
+#: src/usbutil.c:259
 msgid "USB"
 msgstr "USB"
 
-#: src/usbutil.c:298
+#: src/usbutil.c:261
 msgid "Device"
 msgstr "Устройство"
 
@@ -350,6 +347,40 @@ msgstr "Параметры подключения SPICE:"
 msgid "Show Spice options"
 msgstr "Показать параметры SPICE"
 
+#, c-format
+#~ msgid "usbredir protocol parse error for %s"
+#~ msgstr "Ошибка анализа протокола usbredir для %s"
+
+#, c-format
+#~ msgid "%s rejected by host"
+#~ msgstr "Устройство %s отклонено хостом"
+
+#, c-format
+#~ msgid "%s disconnected (fatal IO error)"
+#~ msgstr "Устройство %s отключено (критическая ошибка ввода-вывода)"
+
+#, c-format
+#~ msgid "Unknown error (%d) for %s"
+#~ msgstr "Неизвестная ошибка (%d) для устройства %s"
+
+#, c-format
+#~ msgid "missing color depth, must be 16 or 32"
+#~ msgstr "не указано значение глубины цвета; должно быть равно 16 или 32"
+
+#, c-format
+#~ msgid "invalid color depth (%s), must be 16 or 32"
+#~ msgstr "неверное значение глубины цвета (%s); должно быть равно 16 или 32"
+
+#~ msgid "Device was not found"
+#~ msgstr "Устройство не найдено"
+
+#~ msgid "Some USB devices were not found"
+#~ msgstr "Некоторые USB-устройства не были найдены"
+
+#, c-format
+#~ msgid "%s %s %s at %d-%d"
+#~ msgstr "%s %s %s — %d-%d"
+
 #, fuzzy
 #~ msgid "Authentication failed: password and username are required"
 #~ msgstr "Ошибка аутентификации: слишком длинный пароль"
commit c7ae04cb49be01848eb8a74b4c45dee7c76fc6e6
Author: Victor Toso <me at victortoso.com>
Date:  Wed Mar 11 11:15:23 2020 +0100

  Update spice-common
  
  So we can have the v0.38 release with a few more tests plus the
  removal of warning in meson build.
  
  Frediano Ziglio (8):
     test-quic: Avoid namespace conflict with Gdk API
     test-quic: Cache gdk_pixbuf_get_byte_length value
     test-quic: Reduce height of test image
     test-quic: Run 1 random quic test per color mode
     m4: Make easier to integrate in other projects
     Add missing dependency in Autoconf integration
     test-utils: Add a test for some utils.h functions
     build: Use warning_level option for Meson
  
  Kevin Pouget (1):
     utils: add set_bitmap/test_bitmap functions
  
  Signed-off-by: Victor Toso <victortoso at redhat.com>
  Acked-by: Marc-André Lureau <marcandre.lureau at redhat.com>
  Acked-by: Frediano Ziglio <fziglio at redhat.com>

diff --git a/subprojects/spice-common b/subprojects/spice-common
index 03e1fb9..11009d1 160000
--- a/subprojects/spice-common
+++ b/subprojects/spice-common
@@ -1 +1 @@
-Subproject commit 03e1fb94e445ffd43f82c26de91809e3d8e7480d
+Subproject commit 11009d1b64387ad7bec9e669039fc41a0411c918


More information about the Spice-commits mailing list