[uim-commit] r2992 - branches/r5rs/sigscheme/src

yamaken at freedesktop.org yamaken at freedesktop.org
Wed Jan 25 19:14:19 PST 2006


Author: yamaken
Date: 2006-01-25 19:14:15 -0800 (Wed, 25 Jan 2006)
New Revision: 2992

Modified:
  branches/r5rs/sigscheme/src/eval.c
Log:
* sigscheme/src/eval.c
 - (scm_eval): Simplify and make efficient


Modified: branches/r5rs/sigscheme/src/eval.c
===================================================================
--- branches/r5rs/sigscheme/src/eval.c	2006-01-25 07:03:56 UTC (rev 2991)
+++ branches/r5rs/sigscheme/src/eval.c	2006-01-26 03:14:15 UTC (rev 2992)
@@ -395,7 +395,6 @@
 ScmObj
 scm_eval(ScmObj obj, ScmObj env)
 {
-  ScmObj ret;
   ScmEvalState state;
 
 #if SCM_DEBUG
@@ -406,30 +405,23 @@
   state.env = env;
 
 eval_loop:
+  if (SYMBOLP(obj)) {
+    obj = scm_symbol_value(obj, state.env);
+  } else if (CONSP(obj)) {
+    obj = call(CAR(obj), CDR(obj), &state, SCM_VALTYPE_NEED_EVAL);
+    if (state.ret_type == SCM_VALTYPE_NEED_EVAL)
+      goto eval_loop;
+  }
 #if SCM_STRICT_R5RS
   /* () is allowed by default for efficiency */
-  if (NULLP(obj))
+  else if (NULLP(obj))
     ERR("eval: () is not a valid R5RS form. use '() instead");
 #endif
-  switch (SCM_TYPE(obj)) {
-  case ScmSymbol:
-    ret = scm_symbol_value(obj, state.env);
-    break;
 
-  case ScmCons:
-    obj = call(CAR(obj), CDR(obj), &state, SCM_VALTYPE_NEED_EVAL);
-    if (state.ret_type == SCM_VALTYPE_NEED_EVAL)
-      goto eval_loop;
-    /* FALLTHROUGH */
-  default:
-    ret = obj;
-    break;
-  }
-
 #if SCM_DEBUG
   scm_pop_trace_frame();
 #endif
-  return ret;
+  return obj;
 }
 
 ScmObjMore information about the uim-commit mailing list