[PATCH 2/9] gles2-renderer: Adds function to select the RGBA shader for the wayland backend.

John Kåre Alsaker john.kare.alsaker at gmail.com
Sat Sep 15 11:34:00 PDT 2012


---
 src/compositor-wayland.c |  9 +--------
 src/compositor.h         |  2 ++
 src/gles2-renderer.c     | 14 ++++++++++++++
 3 files changed, 17 insertions(+), 8 deletions(-)

diff --git a/src/compositor-wayland.c b/src/compositor-wayland.c
index fce89a9..9a12b1d 100644
--- a/src/compositor-wayland.c
+++ b/src/compositor-wayland.c
@@ -176,19 +176,12 @@ draw_border(struct wayland_output *output)
 {
 	struct wayland_compositor *c =
 		(struct wayland_compositor *) output->base.compositor;
-	struct weston_shader *shader = &c->base.texture_shader_rgba;
 	GLfloat *v;
 	int n;
 
 	glDisable(GL_BLEND);
-	glUseProgram(shader->program);
-	c->base.current_shader = shader;
 
-	glUniformMatrix4fv(shader->proj_uniform,
-			   1, GL_FALSE, output->base.matrix.d);
-
-	glUniform1i(shader->tex_uniforms[0], 0);
-	glUniform1f(shader->alpha_uniform, 1);
+	gles2_renderer_use_rgba_shader(&output->base);
 
 	n = texture_border(output);
 
diff --git a/src/compositor.h b/src/compositor.h
index 873cd9e..a3b5fc7 100644
--- a/src/compositor.h
+++ b/src/compositor.h
@@ -805,6 +805,8 @@ void
 gles2_renderer_select_config(struct weston_compositor *ec, EGLConfig config);
 int
 gles2_renderer_outputs_ready(struct weston_compositor *ec);
+void
+gles2_renderer_use_rgba_shader(struct weston_output *output);
 int
 gles2_renderer_surface_create_and_bind(struct weston_output *output, EGLNativeWindowType window);
 EGLSurface
diff --git a/src/gles2-renderer.c b/src/gles2-renderer.c
index ce5b0ae..97b14c6 100644
--- a/src/gles2-renderer.c
+++ b/src/gles2-renderer.c
@@ -1179,6 +1179,20 @@ init_display(struct weston_compositor *ec, EGLNativeDisplayType display)
 	return 0;
 }
 
+WL_EXPORT void
+gles2_renderer_use_rgba_shader(struct weston_output *output)
+{
+	struct weston_shader *shader = &output->compositor->texture_shader_rgba;
+
+	weston_compositor_use_shader(output->compositor, shader);
+
+	glUniformMatrix4fv(shader->proj_uniform,
+			   1, GL_FALSE, output->matrix.d);
+
+	glUniform1i(shader->tex_uniforms[0], 0);
+	glUniform1f(shader->alpha_uniform, 1);
+}
+
 WL_EXPORT int
 gles2_renderer_surface_create_and_bind(struct weston_output *output, EGLNativeWindowType window)
 {
-- 
1.7.12More information about the wayland-devel mailing list