[PATCH weston 8/9] gl-renderer: remove local EGL platform (re)definitions

Emil Velikov emil.l.velikov at gmail.com
Mon Jul 4 14:34:23 UTC 2016


From: Emil Velikov <emil.velikov at collabora.com>

Signed-off-by: Emil Velikov <emil.velikov at collabora.com>
---
 libweston/gl-renderer.h | 17 -----------------
 1 file changed, 17 deletions(-)

diff --git a/libweston/gl-renderer.h b/libweston/gl-renderer.h
index 71f6b46..ad81a64 100644
--- a/libweston/gl-renderer.h
+++ b/libweston/gl-renderer.h
@@ -45,23 +45,6 @@ typedef intptr_t EGLNativeWindowType;
 
 #endif /* ENABLE_EGL */
 
-#ifndef EGL_EXT_platform_base
-typedef EGLDisplay (*PFNEGLGETPLATFORMDISPLAYEXTPROC) (EGLenum platform, void *native_display, const EGLint *attrib_list);
-typedef EGLSurface (*PFNEGLCREATEPLATFORMWINDOWSURFACEEXTPROC) (EGLDisplay dpy, EGLConfig config, void *native_window, const EGLint *attrib_list);
-#endif
-
-#ifndef EGL_PLATFORM_GBM_KHR
-#define EGL_PLATFORM_GBM_KHR 0x31D7
-#endif
-
-#ifndef EGL_PLATFORM_WAYLAND_KHR
-#define EGL_PLATFORM_WAYLAND_KHR 0x31D8
-#endif
-
-#ifndef EGL_PLATFORM_X11_KHR
-#define EGL_PLATFORM_X11_KHR 0x31D5
-#endif
-
 #define NO_EGL_PLATFORM 0
 
 enum gl_renderer_border_side {
-- 
2.8.2More information about the wayland-devel mailing list