<div dir="ltr"><div>Hi,<br><br></div>I need to get system theme colors (like text color, selection color, window color etc). Can I get it without use GTK/Qt API? Have freedesktop some standard for that?<br><br>Regards<br></div>