[poppler] poppler/qt: poppler-fontinfo.cc, 1.1, 1.2 poppler-qt.h, 1.11, 1.12

Albert Astals Cid aacid at freedesktop.org
Sun Dec 4 03:30:02 PST 2005


Update of /cvs/poppler/poppler/qt
In directory gabe:/tmp/cvs-serv11059/qt

Modified Files:
	poppler-fontinfo.cc poppler-qt.h 
Log Message:
 * qt/poppler-qt.h:
 * qt/poppler-fontinfo.h:
 * qt4/src/poppler-qt4.h:
 * qt4/src/poppler-fontinfo.cc: Implement copy constructor of FontInfo needed
  as Q[Value]List<FontInfo> uses it when appendingIndex: poppler-fontinfo.cc
===================================================================
RCS file: /cvs/poppler/poppler/qt/poppler-fontinfo.cc,v
retrieving revision 1.1
retrieving revision 1.2
diff -u -d -r1.1 -r1.2
--- poppler-fontinfo.cc	3 Dec 2005 22:28:46 -0000	1.1
+++ poppler-fontinfo.cc	4 Dec 2005 11:30:00 -0000	1.2
@@ -39,6 +39,15 @@
 	data->type = type;
 }
 
+FontInfo::FontInfo( const FontInfo &fi )
+{
+	data = new FontInfoData();
+	data->fontName = fi.data->fontName;
+	data->isEmbedded = fi.data->isEmbedded;
+	data->isSubset = fi.data->isSubset;
+	data->type = fi.data->type;
+}
+
 FontInfo::FontInfo()
 {
 	data = new FontInfoData();

Index: poppler-qt.h
===================================================================
RCS file: /cvs/poppler/poppler/qt/poppler-qt.h,v
retrieving revision 1.11
retrieving revision 1.12
diff -u -d -r1.11 -r1.12
--- poppler-qt.h	3 Dec 2005 23:23:53 -0000	1.11
+++ poppler-qt.h	4 Dec 2005 11:30:00 -0000	1.12
@@ -82,6 +82,8 @@
       const bool isSubset, Type type );
 
  FontInfo();
+ 
+ FontInfo( const FontInfo &fi );
 
  ~FontInfo();
 More information about the poppler mailing list