[poppler] poppler/qt4/src: poppler-fontinfo.cc, 1.2, 1.3 poppler-qt4.h, 1.14, 1.15

Albert Astals Cid aacid at freedesktop.org
Sun Dec 4 03:30:02 PST 2005


Update of /cvs/poppler/poppler/qt4/src
In directory gabe:/tmp/cvs-serv11059/qt4/src

Modified Files:
	poppler-fontinfo.cc poppler-qt4.h 
Log Message:
 * qt/poppler-qt.h:
 * qt/poppler-fontinfo.h:
 * qt4/src/poppler-qt4.h:
 * qt4/src/poppler-fontinfo.cc: Implement copy constructor of FontInfo needed
   as Q[Value]List<FontInfo> uses it when appendingIndex: poppler-fontinfo.cc
===================================================================
RCS file: /cvs/poppler/poppler/qt4/src/poppler-fontinfo.cc,v
retrieving revision 1.2
retrieving revision 1.3
diff -u -d -r1.2 -r1.3
--- poppler-fontinfo.cc	4 Dec 2005 10:05:21 -0000	1.2
+++ poppler-fontinfo.cc	4 Dec 2005 11:30:00 -0000	1.3
@@ -41,6 +41,15 @@
 	m_data->type = type;
 }
 
+FontInfo::FontInfo( const FontInfo &fi )
+{
+	m_data = new FontInfoData();
+	m_data->fontName = fi.m_data->fontName;
+	m_data->isEmbedded = fi.m_data->isEmbedded;
+	m_data->isSubset = fi.m_data->isSubset;
+	m_data->type = fi.m_data->type;
+}
+
 FontInfo::~FontInfo()
 {
 	delete m_data;

Index: poppler-qt4.h
===================================================================
RCS file: /cvs/poppler/poppler/qt4/src/poppler-qt4.h,v
retrieving revision 1.14
retrieving revision 1.15
diff -u -d -r1.14 -r1.15
--- poppler-qt4.h	4 Dec 2005 10:05:21 -0000	1.14
+++ poppler-qt4.h	4 Dec 2005 11:30:00 -0000	1.15
@@ -72,6 +72,8 @@
 	FontInfo( const QString &fontName, const bool isEmbedded,
 		  const bool isSubset, Type type);
 	
+	FontInfo( const FontInfo &fi );
+	
 	~FontInfo();
 
 	/**More information about the poppler mailing list